Masal/Fabl Yazma Soruları

9. Böyle hareket etmen doğru olmayacak, çok eleştiri
alacaksın.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?
Bu davranışlarınla çevrendeki itibarını yitiriyor-
sun.
B) Yola çıkmamız üç gün sonraya ertelendi.
C) Kendinden emin konuşmalarıyla dikkat çekti.
D) Kalabalık içinde bu tür konuşmalar yapman
doğru değil.
E) Her sözün altında bir anlam aramana gerek yok.
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
9. Böyle hareket etmen doğru olmayacak, çok eleştiri alacaksın. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağı- dakilerin hangisinde vardır? Bu davranışlarınla çevrendeki itibarını yitiriyor- sun. B) Yola çıkmamız üç gün sonraya ertelendi. C) Kendinden emin konuşmalarıyla dikkat çekti. D) Kalabalık içinde bu tür konuşmalar yapman doğru değil. E) Her sözün altında bir anlam aramana gerek yok.
3. Nesli, küresel ölçekte tehlike altında olan küçüçük
Binakbabaların
bilinen en önemli üreme alanı Beypaza-
get
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
nin örneği yoktur?
ri ve Nallıhan arasında uzanıyor!
Anlü düşmesi
Ünlü daralması
C Ulama
ADY Ünsüz benzeşmesi
EÜnsüz düşmesi
CA
B
bak
Shredde
brah
oyu
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
3. Nesli, küresel ölçekte tehlike altında olan küçüçük Binakbabaların bilinen en önemli üreme alanı Beypaza- get Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi nin örneği yoktur? ri ve Nallıhan arasında uzanıyor! Anlü düşmesi Ünlü daralması C Ulama ADY Ünsüz benzeşmesi EÜnsüz düşmesi CA B bak Shredde brah oyu
miyan-
n mantığını anlayarak doğru çözmeye çalışınız.
masını
de ha-
ersiniz
Imişti.
eme-
1
1
TEST - 150
1
Yazım Kuralları
CI
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yan-
liştir?
A) Pandemi nedenyile havayolu ile ulaşıma sınırlama getirildi.
B) Bazı uyanıklar köşebaşlarını tutmuşlar, kimseye göz açtırmı-
yorlar.
C) Ülkemizde özellikle seksenli yıllarda okuryazar oranı artma-
ya başladı.
D) Önce bahçe kapısı, ardından duvarlar boyanmadan yüzüstü
kaldılar.
E) Biz de şimdi hanımefendiyle bu konuyu konuşuyorduk.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yan
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
miyan- n mantığını anlayarak doğru çözmeye çalışınız. masını de ha- ersiniz Imişti. eme- 1 1 TEST - 150 1 Yazım Kuralları CI 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yan- liştir? A) Pandemi nedenyile havayolu ile ulaşıma sınırlama getirildi. B) Bazı uyanıklar köşebaşlarını tutmuşlar, kimseye göz açtırmı- yorlar. C) Ülkemizde özellikle seksenli yıllarda okuryazar oranı artma- ya başladı. D) Önce bahçe kapısı, ardından duvarlar boyanmadan yüzüstü kaldılar. E) Biz de şimdi hanımefendiyle bu konuyu konuşuyorduk. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yan
3. Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar gibi Orta Asya'da
büyük devletler kuran Türk toplulukları; ipek, buğday ve
pirinç gibi ekonomilerinin ihtiyacı olan temel ürünleri
zaman zaman Çin'den hediye ve vergi olarak temin
etmişlerdir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Federatif yönetim esasının benimsenmesiyle
B) İpek Yolu'na hakim olmak için mücadele verilmesiyle
Aynı dönemde birden fazla Türk devletinin olmasıyla
DY Çok uluslu yapıya sahip olunmasıyla
E Hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıyla
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
3. Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar gibi Orta Asya'da büyük devletler kuran Türk toplulukları; ipek, buğday ve pirinç gibi ekonomilerinin ihtiyacı olan temel ürünleri zaman zaman Çin'den hediye ve vergi olarak temin etmişlerdir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Federatif yönetim esasının benimsenmesiyle B) İpek Yolu'na hakim olmak için mücadele verilmesiyle Aynı dönemde birden fazla Türk devletinin olmasıyla DY Çok uluslu yapıya sahip olunmasıyla E Hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıyla
TYT/T
16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün 18 A
türü bakımından ötekilerden farklıdır?
fiil
A) Eve gelene kadar tedirgindik, acemi bir sürücüydü.
isim
B) Besbelli ruhunun esir olduğu bir kazaydı.
C) Her söze kırılır, tanıdığım birçok insandan çok daha
alingandır. fif
D) Minik yavrusunu kucağına aldı, öpüp kokladı. Si
net E) Hepimizle teker teker vedalaşıp yanımızdan ayrıldı
kökün
türü
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
TYT/T 16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün 18 A türü bakımından ötekilerden farklıdır? fiil A) Eve gelene kadar tedirgindik, acemi bir sürücüydü. isim B) Besbelli ruhunun esir olduğu bir kazaydı. C) Her söze kırılır, tanıdığım birçok insandan çok daha alingandır. fif D) Minik yavrusunu kucağına aldı, öpüp kokladı. Si net E) Hepimizle teker teker vedalaşıp yanımızdan ayrıldı kökün türü
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "doğrudan anlatima"
örnek olabilir?
A) Hiçbir sanatçı hayatının son dönemlerinde bir köşede
unutulmayı istemez.
B) Bu konunun çok uzun olduğunu, daha geniş bir zaman-
da görüşmeleri gerektiğini dile getiriyordu.
C) Necip Fazıl, " Sanat mükemmeli aramaktır." sözüyle as-
linda sanatçıdan beklentisini dile getiriyor.
D) Ben de her romanımın yüzbinlerce kişi tarafından okun-
masını, eleştirmenler tarafından değerlendirilmesini is-
terdim.
E) Uzun bir aradan sonra memleketine döndüğünde artık
hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlayacaktı.
5
baska.com.tr
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "doğrudan anlatima" örnek olabilir? A) Hiçbir sanatçı hayatının son dönemlerinde bir köşede unutulmayı istemez. B) Bu konunun çok uzun olduğunu, daha geniş bir zaman- da görüşmeleri gerektiğini dile getiriyordu. C) Necip Fazıl, " Sanat mükemmeli aramaktır." sözüyle as- linda sanatçıdan beklentisini dile getiriyor. D) Ben de her romanımın yüzbinlerce kişi tarafından okun- masını, eleştirmenler tarafından değerlendirilmesini is- terdim. E) Uzun bir aradan sonra memleketine döndüğünde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlayacaktı. 5 baska.com.tr
15.
Gazete köşelerinde günübirlik konular üzerine yazıp, yaz-
dıklarımın unutulduğunu görünce arkadaşlarım gibi ben
de edebiyat karıncası olmalıydım diyorum kendi kendi-
me.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir? +
A) Daha verimli edebî eserler vermek
B) Kolay anlaşılan bir yazar olmak
C) Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak
D) Halkın duygularını işleyebilmek
E) Ince eleyip sık dokuyan bir yazar olmak
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
15. Gazete köşelerinde günübirlik konular üzerine yazıp, yaz- dıklarımın unutulduğunu görünce arkadaşlarım gibi ben de edebiyat karıncası olmalıydım diyorum kendi kendi- me. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda- kilerden hangisidir? + A) Daha verimli edebî eserler vermek B) Kolay anlaşılan bir yazar olmak C) Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak D) Halkın duygularını işleyebilmek E) Ince eleyip sık dokuyan bir yazar olmak
20. En çok, okuduğum kitaplardan etkileniyorum sanırım.
Bir karakter, iyi yazılmış bir diyalog, bir cümle, anlatım
biçimi, bazen küçücük, kimsenin dikkatini çekmeyecek
bir ayrıntı içimde bir şeyleri tetikliyor, sık sık aklıma dü-
şüyor, zihnimi meşgul ediyor. Sonraları bu esin kendi-
ni yazdıklarımda bambaşka bir şeye dönüşmüş olarak
gösteriyor. Öte yandan göz önünde cereyan eden bir
olay, gazetelerin ikinci sayfa haberleri, geçmişten bu-
güne taşıdığı ve neden hâlâ hatırladığına bir türlü anlam
veremediği ufak tefek anılar her yazarın yazınına sızı-
yordur diye tahmin ediyorum. Hayatın sunduklarına da
baş çevirmemek gerek.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap ola-
rak söylenmiştir?
A) Öykülerinizde hangi anlatım biçimlerinden faydalanı-
yorsunuz?
B) İlk öykülerinizden bugüne sizi en çok etkileyen olay
neydi?
C) Öykülerinizi yazarken hayata kayıtsız kalmamanızın
nedeni nedir?
A
Öykülerinizi yazarken ne tür kaynaklardan yararlanı-
yorsunuz?
Sanatta taklide nasıl bakıyorsunuz, sizce taklit zo-
runlu mu?
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
20. En çok, okuduğum kitaplardan etkileniyorum sanırım. Bir karakter, iyi yazılmış bir diyalog, bir cümle, anlatım biçimi, bazen küçücük, kimsenin dikkatini çekmeyecek bir ayrıntı içimde bir şeyleri tetikliyor, sık sık aklıma dü- şüyor, zihnimi meşgul ediyor. Sonraları bu esin kendi- ni yazdıklarımda bambaşka bir şeye dönüşmüş olarak gösteriyor. Öte yandan göz önünde cereyan eden bir olay, gazetelerin ikinci sayfa haberleri, geçmişten bu- güne taşıdığı ve neden hâlâ hatırladığına bir türlü anlam veremediği ufak tefek anılar her yazarın yazınına sızı- yordur diye tahmin ediyorum. Hayatın sunduklarına da baş çevirmemek gerek. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap ola- rak söylenmiştir? A) Öykülerinizde hangi anlatım biçimlerinden faydalanı- yorsunuz? B) İlk öykülerinizden bugüne sizi en çok etkileyen olay neydi? C) Öykülerinizi yazarken hayata kayıtsız kalmamanızın nedeni nedir? A Öykülerinizi yazarken ne tür kaynaklardan yararlanı- yorsunuz? Sanatta taklide nasıl bakıyorsunuz, sizce taklit zo- runlu mu?
4.
3.
TÜRKÇE
TEST-25
Elbette teknolojinin nimetlerini göz ardı edemeyiz. Ne var
ki, teknolojiyi hayatımızı daha rahat yaşamak için kullan-
mak varken nedense yaşamlarımızın kişiliğini bozmak için
kullanıyoruz. Müzikte de öyle. Kural bilmeden, kural dışı
işler yapılıyor. Teknolojiyi kullanarak beste yapan isimler,
cistak cistak yapıyor. Çünkü şablon bu. Hangi kelimeleri
kullanacağı belli, hangi notayı kullanacağı, nasıl çalacağı
belli. Dolayısıyla kaliteli ürünler ortaya çıkarmak varken
sıradan günü kurtaran parçalar üretiliyor.
..
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söy-
lenmiş olabilir?
A) Sizce müzikte teknoloji amacına uygun olarak kullanılı-
yor mu?
B) Günümüzde yapılan besteler zamanın kuşağı düşünü-
lerek mi düzenleniyor?
C) Müzik dünyasında kalıcı olabilmenin yolu teknolojinin
imkânlarından yararlanmaktan mı geçiyor?
D) Eski sanatçılar teknolojinin nimetlerinden yeterince ya-
rarlanabiliyorlar mı?
E) Yeni kuşak müzisyenler teknolojiyi daha iyi mi kullanı-
yor sizce?
Ben kendi adıma her zaman yavaşlıktan yanayım. Mese
uçaklardan hiç hoşlanmam; yeni bir şehre, yeni bir iklim
hazırlanmaya, hatta hayal kurmaya bile vakit bırakmıy
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
4. 3. TÜRKÇE TEST-25 Elbette teknolojinin nimetlerini göz ardı edemeyiz. Ne var ki, teknolojiyi hayatımızı daha rahat yaşamak için kullan- mak varken nedense yaşamlarımızın kişiliğini bozmak için kullanıyoruz. Müzikte de öyle. Kural bilmeden, kural dışı işler yapılıyor. Teknolojiyi kullanarak beste yapan isimler, cistak cistak yapıyor. Çünkü şablon bu. Hangi kelimeleri kullanacağı belli, hangi notayı kullanacağı, nasıl çalacağı belli. Dolayısıyla kaliteli ürünler ortaya çıkarmak varken sıradan günü kurtaran parçalar üretiliyor. .. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söy- lenmiş olabilir? A) Sizce müzikte teknoloji amacına uygun olarak kullanılı- yor mu? B) Günümüzde yapılan besteler zamanın kuşağı düşünü- lerek mi düzenleniyor? C) Müzik dünyasında kalıcı olabilmenin yolu teknolojinin imkânlarından yararlanmaktan mı geçiyor? D) Eski sanatçılar teknolojinin nimetlerinden yeterince ya- rarlanabiliyorlar mı? E) Yeni kuşak müzisyenler teknolojiyi daha iyi mi kullanı- yor sizce? Ben kendi adıma her zaman yavaşlıktan yanayım. Mese uçaklardan hiç hoşlanmam; yeni bir şehre, yeni bir iklim hazırlanmaya, hatta hayal kurmaya bile vakit bırakmıy
10. Büyük depremlerin her zaman olmasa da başka do-
ğal afetleri tetikleyebildiği bilinmektedir.
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşu-
munda depremin böyle bir etkisi bulunmaz?
Heyelan
B) Tsunami
Çığ
Erozyon
E) Kaya düşmesi
ordening
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
10. Büyük depremlerin her zaman olmasa da başka do- ğal afetleri tetikleyebildiği bilinmektedir. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşu- munda depremin böyle bir etkisi bulunmaz? Heyelan B) Tsunami Çığ Erozyon E) Kaya düşmesi ordening
6. Şehirlerimizin yaşantısına baktığımızda
ciddi bir düzensizlik ile karşılaşıyoruz. So-
kaklar, caddeler medeniyet tanımına yakış-
mayacak bir kavga, gürültü ve ilkellik içeri-
yor. Göze hitap eden bir ahengi, kulağa hoş
gelecek sesleri aramak boşuna. Sokaklara
atılan çöplerin başıboşluğu insanların başı-
boşluğundan kaynaklanıyor. Dağınık, huzur-
suz bir kentli - göçebe kültür hâkim şehirle-
rimize. Bütün bunların doğal sonucu olarak
da güzellik duygusunun yok olduğunu görü-
yoruz.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sokak ve caddelerdeki kirlilik
B) Medeni olmanın koşulları
C) Güzellik kavramının yok oluşu
D) Çarpık kentleşmenin yarattığı sorunlar
E) Şehirlerdeki gürültü kirliliği
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
6. Şehirlerimizin yaşantısına baktığımızda ciddi bir düzensizlik ile karşılaşıyoruz. So- kaklar, caddeler medeniyet tanımına yakış- mayacak bir kavga, gürültü ve ilkellik içeri- yor. Göze hitap eden bir ahengi, kulağa hoş gelecek sesleri aramak boşuna. Sokaklara atılan çöplerin başıboşluğu insanların başı- boşluğundan kaynaklanıyor. Dağınık, huzur- suz bir kentli - göçebe kültür hâkim şehirle- rimize. Bütün bunların doğal sonucu olarak da güzellik duygusunun yok olduğunu görü- yoruz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han- gisidir? A) Sokak ve caddelerdeki kirlilik B) Medeni olmanın koşulları C) Güzellik kavramının yok oluşu D) Çarpık kentleşmenin yarattığı sorunlar E) Şehirlerdeki gürültü kirliliği
en
in
3-
Deneme - 15
B
barınaklar
29. (1) İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır çün-
kü zorlayıcı çevre koşullarından ve tehlikeli canlılardan ko-
runmak için güvenli bir yuvaya ihtiyaç duyarız. (II) Geçmiş-
te insanlar ağaç ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak
yapıyordu. (III) Zaman içinde barınma ihtiyacını
karşılamanın ötesinde işlevlere sahip yapılar inşa edildi. (IV)
Köprüler, devasa kubbeli ibadethaneler, barajlar, gökdelen-
ler, stadyumlar tasarım ve mühendislik bilgilerinin birleştiril-
mesi sayesinde yapılabildi. (V) İnsanlar dışında birçok canlı
da belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birbirinden ilginç
yapılara imza atıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
da verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlede, birden çok ilgeç ve bağlaç kullanılmıştır.
B) II. cümlede, eylemsiden türeyen sözcük kalıcı isim oluş-
turmuştur.
C) III. cümlenin yüklemi, yapısına göre birleşik, çatısına gö-
re edilgen çatılı bir fiildir.
D) IV. cümle, birden çok öznesi olan girişik birleşik cüm-
ledir.
E) V. cümlede, basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer ve-
rilmiştir.
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
en in 3- Deneme - 15 B barınaklar 29. (1) İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır çün- kü zorlayıcı çevre koşullarından ve tehlikeli canlılardan ko- runmak için güvenli bir yuvaya ihtiyaç duyarız. (II) Geçmiş- te insanlar ağaç ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak yapıyordu. (III) Zaman içinde barınma ihtiyacını karşılamanın ötesinde işlevlere sahip yapılar inşa edildi. (IV) Köprüler, devasa kubbeli ibadethaneler, barajlar, gökdelen- ler, stadyumlar tasarım ve mühendislik bilgilerinin birleştiril- mesi sayesinde yapılabildi. (V) İnsanlar dışında birçok canlı da belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birbirinden ilginç yapılara imza atıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede, birden çok ilgeç ve bağlaç kullanılmıştır. B) II. cümlede, eylemsiden türeyen sözcük kalıcı isim oluş- turmuştur. C) III. cümlenin yüklemi, yapısına göre birleşik, çatısına gö- re edilgen çatılı bir fiildir. D) IV. cümle, birden çok öznesi olan girişik birleşik cüm- ledir. E) V. cümlede, basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer ve- rilmiştir.
35.
Beyşehir Gölü, Antalya Körfezi'ne 100-140 kilometre
mesafededir ve Manavgat Çayı ile Akdeniz'e ulaşır.
I
Toroslardan gelen yağmur suları ve akarsulardan ziyade,
11
hacminin büyük çoğunluğunu yeraltı kaynakları
|||
oluşturmaktadır. Türkiye'nin 3'üncü büyük gölü ve
IV
aynı zamanda ülkenin en büyük tatlı su gölüdür. Su
seviyesine göre 745 km2'lik bir alanı kaplar. Oluşumu
V
bakımından tektonik meşeyli, karstik bir göldür.
Bu parçada altı çizili sözlerden hangilerinde yazım
yanlışı yapılmıştır?
A) I ve II
Be Ill
C) II ve IV
Dill ve V
omfor
E) IV ve V
36. M
Palme Yayınevi
bo
du
ör
di
O
V
d
ä
E
t
37
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
35. Beyşehir Gölü, Antalya Körfezi'ne 100-140 kilometre mesafededir ve Manavgat Çayı ile Akdeniz'e ulaşır. I Toroslardan gelen yağmur suları ve akarsulardan ziyade, 11 hacminin büyük çoğunluğunu yeraltı kaynakları ||| oluşturmaktadır. Türkiye'nin 3'üncü büyük gölü ve IV aynı zamanda ülkenin en büyük tatlı su gölüdür. Su seviyesine göre 745 km2'lik bir alanı kaplar. Oluşumu V bakımından tektonik meşeyli, karstik bir göldür. Bu parçada altı çizili sözlerden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I ve II Be Ill C) II ve IV Dill ve V omfor E) IV ve V 36. M Palme Yayınevi bo du ör di O V d ä E t 37
A
A
AKTİF ÖĞRENME
YAYINLARI
B₂
27. Giyilebilir teknoloji, giyilebilir cihazların, moda teknolojisi-
nin bedenimizde olması veya bizi takip etmesi ile belli çı-
karımlar yaptığımız teknoloji türüdür. Bizler giyilebilir tek-
nolojiyi daha çok sinema tarihindeki ajan gözlüklerinden
öğrenmiştik. Bugün ise akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıl-
li giysiler... Hemen hepimiz bu teknolojileri biliyor ve kulla-
niyoruz. Kaç adım attık, kaç kalori yaktık, yediğimiz besin
kaç kalori gibi günlük hayatımızdaki pek çok bilgiyi giyi-
lebilir teknolojilerden öğrenebiliyoruz. Bugün bu teknolo-
ji sporcuların kondisyon antrenmanlarında, askerî alanda,
tibbi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. -
-===
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir? (
A) Bütün bunlara rağmen giyilebilir teknolojinin sınırlı im-
kânları sebebiyle daha fazla gelişeceği ön görülme-
mektedir.
B) Arttırılmış gerçeklik, hayal gücünün sınırsızlığı ile bu
teknoloji daha üst bir noktaya da taşınmaktadır.
C) Günlük hayatımıza katkısının çok büyük olmadığı söy-
lenebilir.
D) Giyilebilir teknoloji hayatımızda akıllı telefonla sınırlı kal-
mış ve çok ilerlememiştir.
E) Bu teknolojinin verdiği imkânlar insanoğlunun sınırsız
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersizdir.
song
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
A A AKTİF ÖĞRENME YAYINLARI B₂ 27. Giyilebilir teknoloji, giyilebilir cihazların, moda teknolojisi- nin bedenimizde olması veya bizi takip etmesi ile belli çı- karımlar yaptığımız teknoloji türüdür. Bizler giyilebilir tek- nolojiyi daha çok sinema tarihindeki ajan gözlüklerinden öğrenmiştik. Bugün ise akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıl- li giysiler... Hemen hepimiz bu teknolojileri biliyor ve kulla- niyoruz. Kaç adım attık, kaç kalori yaktık, yediğimiz besin kaç kalori gibi günlük hayatımızdaki pek çok bilgiyi giyi- lebilir teknolojilerden öğrenebiliyoruz. Bugün bu teknolo- ji sporcuların kondisyon antrenmanlarında, askerî alanda, tibbi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. - -=== Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir? ( A) Bütün bunlara rağmen giyilebilir teknolojinin sınırlı im- kânları sebebiyle daha fazla gelişeceği ön görülme- mektedir. B) Arttırılmış gerçeklik, hayal gücünün sınırsızlığı ile bu teknoloji daha üst bir noktaya da taşınmaktadır. C) Günlük hayatımıza katkısının çok büyük olmadığı söy- lenebilir. D) Giyilebilir teknoloji hayatımızda akıllı telefonla sınırlı kal- mış ve çok ilerlememiştir. E) Bu teknolojinin verdiği imkânlar insanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarını karşılamakta yetersizdir. song
ML
E - 15
▸ (Çok Zor)
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi
Divan edebiyatında, daha sonraki yıllarda edebiyatı-
mıza girecek olan uzun anlatı geleneğine karşılık ge-
len nazım biçimidir.
Milletleri derinden etkileyen, tarihî ve sosyal etayları
anlatan ve çoğunlukla manzum olan eserlerdir.
III. Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini; belgeler,
kanıtlar kullanarak kanıtlamaya çalıştığı bir türdür.
Fasil, döşeme, asıl konu, sonuç ve dua, efsane bö-
lümlerinden oluşan uzun soluklu sözlü gelenek ürü-
nüdür.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisi-
nin tanımı bulunmamaktadır?
lunma
B) Mesnevi
A) Destan
Halk
CHalk Hikâyesi
D) Masal
2
E) Makale
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
ML E - 15 ▸ (Çok Zor) Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi Divan edebiyatında, daha sonraki yıllarda edebiyatı- mıza girecek olan uzun anlatı geleneğine karşılık ge- len nazım biçimidir. Milletleri derinden etkileyen, tarihî ve sosyal etayları anlatan ve çoğunlukla manzum olan eserlerdir. III. Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini; belgeler, kanıtlar kullanarak kanıtlamaya çalıştığı bir türdür. Fasil, döşeme, asıl konu, sonuç ve dua, efsane bö- lümlerinden oluşan uzun soluklu sözlü gelenek ürü- nüdür. Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisi- nin tanımı bulunmamaktadır? lunma B) Mesnevi A) Destan Halk CHalk Hikâyesi D) Masal 2 E) Makale
Şimdi Siirt'te koyun kokulu bir gecedeyim.
Beynimde iklimsiz papatyalar
ve kuşatılmış bir akşam duruyor penceremde.
Sokakların gün batınca neden boşaldığını
ve yüreğimin neden kabardığını bilmiyorum.
Konuşsam sessizlik/ gitsem ayrılık...
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
AÜnsüz benzeşmesi
BÜnlü düşmesi
C) Ünlü değişimi
Unsüz yumuşaması
E) Unlü daralması
6.
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
Şimdi Siirt'te koyun kokulu bir gecedeyim. Beynimde iklimsiz papatyalar ve kuşatılmış bir akşam duruyor penceremde. Sokakların gün batınca neden boşaldığını ve yüreğimin neden kabardığını bilmiyorum. Konuşsam sessizlik/ gitsem ayrılık... Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? AÜnsüz benzeşmesi BÜnlü düşmesi C) Ünlü değişimi Unsüz yumuşaması E) Unlü daralması 6.