Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Masal/Fabl Yazma Soruları

9. Böyle hareket etmen doğru olmayacak, çok eleştiri
alacaksın.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?
Bu davranışlarınla çevrendeki itibarını yitiriyor-
sun.
B) Yola çıkmamız üç gün sonraya ertelendi.
C) Kendinden emin konuşmalarıyla dikkat çekti.
D) Kalabalık içinde bu tür konuşmalar yapman
doğru değil.
E) Her sözün altında bir anlam aramana gerek yok.
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
9. Böyle hareket etmen doğru olmayacak, çok eleştiri alacaksın. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağı- dakilerin hangisinde vardır? Bu davranışlarınla çevrendeki itibarını yitiriyor- sun. B) Yola çıkmamız üç gün sonraya ertelendi. C) Kendinden emin konuşmalarıyla dikkat çekti. D) Kalabalık içinde bu tür konuşmalar yapman doğru değil. E) Her sözün altında bir anlam aramana gerek yok.
en
in
3-
Deneme - 15
B
barınaklar
29. (1) İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır çün-
kü zorlayıcı çevre koşullarından ve tehlikeli canlılardan ko-
runmak için güvenli bir yuvaya ihtiyaç duyarız. (II) Geçmiş-
te insanlar ağaç ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak
yapıyordu. (III) Zaman içinde barınma ihtiyacını
karşılamanın ötesinde işlevlere sahip yapılar inşa edildi. (IV)
Köprüler, devasa kubbeli ibadethaneler, barajlar, gökdelen-
ler, stadyumlar tasarım ve mühendislik bilgilerinin birleştiril-
mesi sayesinde yapılabildi. (V) İnsanlar dışında birçok canlı
da belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birbirinden ilginç
yapılara imza atıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
da verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlede, birden çok ilgeç ve bağlaç kullanılmıştır.
B) II. cümlede, eylemsiden türeyen sözcük kalıcı isim oluş-
turmuştur.
C) III. cümlenin yüklemi, yapısına göre birleşik, çatısına gö-
re edilgen çatılı bir fiildir.
D) IV. cümle, birden çok öznesi olan girişik birleşik cüm-
ledir.
E) V. cümlede, basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer ve-
rilmiştir.
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
en in 3- Deneme - 15 B barınaklar 29. (1) İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır çün- kü zorlayıcı çevre koşullarından ve tehlikeli canlılardan ko- runmak için güvenli bir yuvaya ihtiyaç duyarız. (II) Geçmiş- te insanlar ağaç ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak yapıyordu. (III) Zaman içinde barınma ihtiyacını karşılamanın ötesinde işlevlere sahip yapılar inşa edildi. (IV) Köprüler, devasa kubbeli ibadethaneler, barajlar, gökdelen- ler, stadyumlar tasarım ve mühendislik bilgilerinin birleştiril- mesi sayesinde yapılabildi. (V) İnsanlar dışında birçok canlı da belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birbirinden ilginç yapılara imza atıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede, birden çok ilgeç ve bağlaç kullanılmıştır. B) II. cümlede, eylemsiden türeyen sözcük kalıcı isim oluş- turmuştur. C) III. cümlenin yüklemi, yapısına göre birleşik, çatısına gö- re edilgen çatılı bir fiildir. D) IV. cümle, birden çok öznesi olan girişik birleşik cüm- ledir. E) V. cümlede, basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer ve- rilmiştir.
A
A
AKTİF ÖĞRENME
YAYINLARI
B₂
27. Giyilebilir teknoloji, giyilebilir cihazların, moda teknolojisi-
nin bedenimizde olması veya bizi takip etmesi ile belli çı-
karımlar yaptığımız teknoloji türüdür. Bizler giyilebilir tek-
nolojiyi daha çok sinema tarihindeki ajan gözlüklerinden
öğrenmiştik. Bugün ise akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıl-
li giysiler... Hemen hepimiz bu teknolojileri biliyor ve kulla-
niyoruz. Kaç adım attık, kaç kalori yaktık, yediğimiz besin
kaç kalori gibi günlük hayatımızdaki pek çok bilgiyi giyi-
lebilir teknolojilerden öğrenebiliyoruz. Bugün bu teknolo-
ji sporcuların kondisyon antrenmanlarında, askerî alanda,
tibbi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. -
-===
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir? (
A) Bütün bunlara rağmen giyilebilir teknolojinin sınırlı im-
kânları sebebiyle daha fazla gelişeceği ön görülme-
mektedir.
B) Arttırılmış gerçeklik, hayal gücünün sınırsızlığı ile bu
teknoloji daha üst bir noktaya da taşınmaktadır.
C) Günlük hayatımıza katkısının çok büyük olmadığı söy-
lenebilir.
D) Giyilebilir teknoloji hayatımızda akıllı telefonla sınırlı kal-
mış ve çok ilerlememiştir.
E) Bu teknolojinin verdiği imkânlar insanoğlunun sınırsız
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersizdir.
song
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
A A AKTİF ÖĞRENME YAYINLARI B₂ 27. Giyilebilir teknoloji, giyilebilir cihazların, moda teknolojisi- nin bedenimizde olması veya bizi takip etmesi ile belli çı- karımlar yaptığımız teknoloji türüdür. Bizler giyilebilir tek- nolojiyi daha çok sinema tarihindeki ajan gözlüklerinden öğrenmiştik. Bugün ise akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıl- li giysiler... Hemen hepimiz bu teknolojileri biliyor ve kulla- niyoruz. Kaç adım attık, kaç kalori yaktık, yediğimiz besin kaç kalori gibi günlük hayatımızdaki pek çok bilgiyi giyi- lebilir teknolojilerden öğrenebiliyoruz. Bugün bu teknolo- ji sporcuların kondisyon antrenmanlarında, askerî alanda, tibbi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. - -=== Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir? ( A) Bütün bunlara rağmen giyilebilir teknolojinin sınırlı im- kânları sebebiyle daha fazla gelişeceği ön görülme- mektedir. B) Arttırılmış gerçeklik, hayal gücünün sınırsızlığı ile bu teknoloji daha üst bir noktaya da taşınmaktadır. C) Günlük hayatımıza katkısının çok büyük olmadığı söy- lenebilir. D) Giyilebilir teknoloji hayatımızda akıllı telefonla sınırlı kal- mış ve çok ilerlememiştir. E) Bu teknolojinin verdiği imkânlar insanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarını karşılamakta yetersizdir. song
Kimi şevsem sensin hayret
Sevgi hepsini nasıl değiştiriyor
Gözleri maviyken yaprak yeşili
Senin sesinle konuşuyor elbet
Yarım bakışları o kadar tehlikeli
Senden nedense vazgeçilemiyor
14.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik isim B) Durum zarfy
C) Türemiş sifat D) İsim tamlaması E) Belgişiz zamir
C
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
Kimi şevsem sensin hayret Sevgi hepsini nasıl değiştiriyor Gözleri maviyken yaprak yeşili Senin sesinle konuşuyor elbet Yarım bakışları o kadar tehlikeli Senden nedense vazgeçilemiyor 14.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Birleşik isim B) Durum zarfy C) Türemiş sifat D) İsim tamlaması E) Belgişiz zamir C
Gördi ki bir avcı dâm kurmuş
Ďâmina gazâller yüz urmış
Bir âhû esîr-i dâmı olmış
Kan yaşı kara gözünde dolmış
Boynı buruli ayağı bağlu
Şehlâ gözi nemlü cânı dağlu
Ahvâline rahm kıldı Mecnûnun
Bakdı ana tökdi eşk-i gül-gün
Gönline katı gelüp bu bî-dâd
Yumşak yumşak dedi ki sayyâd
Rahm eyle bu müşk-bû gazâle
Rahm itmez mi kişi bu hâle
Bu dizeler hangi sanatçıya ait olabilir
A) Baki 20
abian B) Nedim
C) Nefi
D) Kâtip Çelebi
F) Fuzuli
life
Ert
(Ar
şim
ma
ge
CÜ
dil
kir
mi
As
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
Gördi ki bir avcı dâm kurmuş Ďâmina gazâller yüz urmış Bir âhû esîr-i dâmı olmış Kan yaşı kara gözünde dolmış Boynı buruli ayağı bağlu Şehlâ gözi nemlü cânı dağlu Ahvâline rahm kıldı Mecnûnun Bakdı ana tökdi eşk-i gül-gün Gönline katı gelüp bu bî-dâd Yumşak yumşak dedi ki sayyâd Rahm eyle bu müşk-bû gazâle Rahm itmez mi kişi bu hâle Bu dizeler hangi sanatçıya ait olabilir A) Baki 20 abian B) Nedim C) Nefi D) Kâtip Çelebi F) Fuzuli life Ert (Ar şim ma ge CÜ dil kir mi As
16.
1. Dürdane Hanım
II. İçli Kız
III. Şerare
Talne enable que
IV. Sergüzeşt (Roman)
od
V. Müntehabat-1 Eş'ar
Yukarıdaki numaralanmış eserler türlerine göre eşleştiril-
diğinde hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A)
B) II
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
16. 1. Dürdane Hanım II. İçli Kız III. Şerare Talne enable que IV. Sergüzeşt (Roman) od V. Müntehabat-1 Eş'ar Yukarıdaki numaralanmış eserler türlerine göre eşleştiril- diğinde hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? A) B) II C) III D) IV EV
Sözcük Türleri ve Tamlamalar
iii) SORU DETAYI
LO
ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 30'un üzerinde soru çıkmıştır.
O Bu soru tipi en son
on 2021 TYT'de çıkmıştır.
ÖSYM 2021 - TYT
İnsan; daha güçlü canlılara karşı tek başına kendini koruyamaz, tek ba-
şına ihtiyaçlarını karşılayamaz dolayısıyla bir arada yaşamak tabii ve za-
ruridir.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatını niteleyen zarf
B) Yönelme durumuyla kullanılan edat
C) Yeterlilik bildiren olumsuz fiil
D) Üçüncü çoğul iyelik eki almış isim
E) Belirtme durumu eki almış zamir
NASIL ÇÖZÜLÜR
Bu tin olumsuz sorularda bu
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
Sözcük Türleri ve Tamlamalar iii) SORU DETAYI LO ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 30'un üzerinde soru çıkmıştır. O Bu soru tipi en son on 2021 TYT'de çıkmıştır. ÖSYM 2021 - TYT İnsan; daha güçlü canlılara karşı tek başına kendini koruyamaz, tek ba- şına ihtiyaçlarını karşılayamaz dolayısıyla bir arada yaşamak tabii ve za- ruridir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Niteleme sıfatını niteleyen zarf B) Yönelme durumuyla kullanılan edat C) Yeterlilik bildiren olumsuz fiil D) Üçüncü çoğul iyelik eki almış isim E) Belirtme durumu eki almış zamir NASIL ÇÖZÜLÜR Bu tin olumsuz sorularda bu
16. Bu dünya böyle işte bir gidiş, bir geliş herkes de gidiyor
birbiri ardınca sevdiklerimiz, okuduklarımız, duydukları-
mız gök bulutlu gönül bulutlu apostol bu ne biçim iş?
Bu parçada aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
AY Sifat fi
B) Soru zamiri
C) İşaret Zamiri
D) Belgisiz-zamir
E Soru sifati
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
16. Bu dünya böyle işte bir gidiş, bir geliş herkes de gidiyor birbiri ardınca sevdiklerimiz, okuduklarımız, duydukları- mız gök bulutlu gönül bulutlu apostol bu ne biçim iş? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? AY Sifat fi B) Soru zamiri C) İşaret Zamiri D) Belgisiz-zamir E Soru sifati
35.
Beyşehir Gölü, Antalya Körfezi'ne 100-140 kilometre
mesafededir ve Manavgat Çayı ile Akdeniz'e ulaşır.
Toroslardan gelen yağmur suları ve akarsulardan ziyade,
hacminin büyük çoğunluğunu yeraltı kaynakları
|||
oluşturmaktadır. Türkiye'nin 3'üncü büyük gölü ve
IV
aynı zamanda ülkenin en büyük tatlı su gölüdür. Su
seviyesine göre 745 km2'lik bir alanı kaplar. Oluşumu
V
bakımından tektonik meşeyli, karstik bir göldür.
Bu parçada altı çizili sözlerden hangilerinde yazım
yanlışı yapılmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
36
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
35. Beyşehir Gölü, Antalya Körfezi'ne 100-140 kilometre mesafededir ve Manavgat Çayı ile Akdeniz'e ulaşır. Toroslardan gelen yağmur suları ve akarsulardan ziyade, hacminin büyük çoğunluğunu yeraltı kaynakları ||| oluşturmaktadır. Türkiye'nin 3'üncü büyük gölü ve IV aynı zamanda ülkenin en büyük tatlı su gölüdür. Su seviyesine göre 745 km2'lik bir alanı kaplar. Oluşumu V bakımından tektonik meşeyli, karstik bir göldür. Bu parçada altı çizili sözlerden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V 36
8.
HINI
FOR
JYINI
FOR
YINI
OFOR
YINI
UFOR
FOR
YINI
FOR
UYINL
FOR
LYINL
FOR
JYINI
FOR
TYINI
Suyu kimin keşfettiğini bilmiyorum ama keşfedenin bir ba-
lik olmadığından eminim.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı
doğrultudadır?
A) Bilim insanları, sorunların kaynağını bilmeseler de ait
oldukları toplumdan hareketle araştırma yapar.
B) Sanatçının herkese hitap eden bir eser yazabilmesi
için öncelikle konuyu içselleştirmesi gerekir.
G Nasıl üretildiğini bilmeseler de teknolojinin içine doğan
çocuklar için teknoloji vazgeçilmezdir.
D) Kişiler, gündelik yaşamda iç dünyalarından ziyade
başkalarının duygularına odaklanır.
E) Toplumlar, kaynağını kontrol edemedikleri değişimlere
direnmek yerine uyum sağlamayı tercih eder.
FORMAL YAYINLARI ** INFORMAL YAYINLARI * INFORMAL YAYINLARI INFOR
(2021-KPSS)
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
8. HINI FOR JYINI FOR YINI OFOR YINI UFOR FOR YINI FOR UYINL FOR LYINL FOR JYINI FOR TYINI Suyu kimin keşfettiğini bilmiyorum ama keşfedenin bir ba- lik olmadığından eminim. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? A) Bilim insanları, sorunların kaynağını bilmeseler de ait oldukları toplumdan hareketle araştırma yapar. B) Sanatçının herkese hitap eden bir eser yazabilmesi için öncelikle konuyu içselleştirmesi gerekir. G Nasıl üretildiğini bilmeseler de teknolojinin içine doğan çocuklar için teknoloji vazgeçilmezdir. D) Kişiler, gündelik yaşamda iç dünyalarından ziyade başkalarının duygularına odaklanır. E) Toplumlar, kaynağını kontrol edemedikleri değişimlere direnmek yerine uyum sağlamayı tercih eder. FORMAL YAYINLARI ** INFORMAL YAYINLARI * INFORMAL YAYINLARI INFOR (2021-KPSS)
8. 1. On yıl var ayrıyım Kına Dağı'ndan
Baba ocağından, yâr kucağından
II. Kahramanlar zaferin sirrini benden duydu
Benden öğrendi gönüller sevip sevilmesini
III. Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
IV. Yıllarca bulutlara bakarak derin derin
Bekledik hiç gelmeyen yağmurunu göklerin
Numaralanmış dizelerin hangilerinde ad takımı,
"yer tamlayıcısı" görevindedir?
A) I ve 1
B) I ve III
C) I ve IV
D) Il ve III
E) II ve IV
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
8. 1. On yıl var ayrıyım Kına Dağı'ndan Baba ocağından, yâr kucağından II. Kahramanlar zaferin sirrini benden duydu Benden öğrendi gönüller sevip sevilmesini III. Ellerim takılırken rüzgârların saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına IV. Yıllarca bulutlara bakarak derin derin Bekledik hiç gelmeyen yağmurunu göklerin Numaralanmış dizelerin hangilerinde ad takımı, "yer tamlayıcısı" görevindedir? A) I ve 1 B) I ve III C) I ve IV D) Il ve III E) II ve IV
Şu dağlan kara duman bürüdü
Üç yüz atli
, beş yüz yayan yürüdü
Yukarıdaki dizelerin kafiyesi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Tam kafiye
B) Yarım kafiye
C) Tunç kafiye
D) Zengin kafiye
E) Cinasli kafiye
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
Şu dağlan kara duman bürüdü Üç yüz atli , beş yüz yayan yürüdü Yukarıdaki dizelerin kafiyesi aşağıdakilerden han- gisidir? A) Tam kafiye B) Yarım kafiye C) Tunç kafiye D) Zengin kafiye E) Cinasli kafiye
10. I. Top
7. ---- dil, tarih ve folklor alanındaki çalışmalarıyla
yeni bir çığır açan sanatçı, "'Lehçe-i Osmani” ad-
li, Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır.
Ebulgazi Bahadır Han'ın "Şecere-i Türk’ünü Çağa-
taycadan çevirmiştir. "Müntehebat-Durub-i Em-ato sozleri Şiire
sal” adlı atasözleri derlemesini yayımlamıştır
. Mill derlemel's, Bat
ba:
temele dayalı tarih anlayışını benimsemiş, bu tari-
III. ŞIF
hin Osmanlı tarihinden ayrı olması gerektiğini, Türk
tarihinin Osmanlı ile başlamadığını savunmuştur.
Aşağ
Bu anlayışını "Fezleke-i Tarih-i Osmanî" adlı ese-
lerde
rinde de dile getirmiştir.
natçl
AYDIN YAYINLARI
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) M
B) A
ē5 m
A) Ahmet Vefik Paşa B) Ziya Paşa
C) Şinasi
D) Direktör Ali Bey
E) Ahmet Cevdet Paşa
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
10. I. Top 7. ---- dil, tarih ve folklor alanındaki çalışmalarıyla yeni bir çığır açan sanatçı, "'Lehçe-i Osmani” ad- li, Anadolu Türkçesine ait ilk sözlüğü hazırlamıştır. Ebulgazi Bahadır Han'ın "Şecere-i Türk’ünü Çağa- taycadan çevirmiştir. "Müntehebat-Durub-i Em-ato sozleri Şiire sal” adlı atasözleri derlemesini yayımlamıştır . Mill derlemel's, Bat ba: temele dayalı tarih anlayışını benimsemiş, bu tari- III. ŞIF hin Osmanlı tarihinden ayrı olması gerektiğini, Türk tarihinin Osmanlı ile başlamadığını savunmuştur. Aşağ Bu anlayışını "Fezleke-i Tarih-i Osmanî" adlı ese- lerde rinde de dile getirmiştir. natçl AYDIN YAYINLARI Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) M B) A ē5 m A) Ahmet Vefik Paşa B) Ziya Paşa C) Şinasi D) Direktör Ali Bey E) Ahmet Cevdet Paşa
25. Giyilebilir teknoloji, giyilebilir
cihazların, moda teknolojisi-
nin bedenimizde olması veya bizi takip etmesi ile belli çı-
karımlar yaptığımız teknoloji türüdür. Bizler giyilebilir tek-
nolojiyi daha çok sinema tarihindeki ajan gözlüklerinden
öğrenmiştik. Bugün ise akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıl-
li giysiler... Hemen hepimiz bu teknolojileri biliyor ve kulla-
niyoruz. Kaç adım attık, kaç kalori yaktık, yediğimiz besin
kaç kalori gibi günlük hayatımızdaki pek çok bilgiyi giyi-
lebilir teknolojilerden öğrenebiliyoruz. Bugün bu teknolo-
ji sporcuların kondisyon antrenmanlarında, askerî alanda,
tıbbi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bütün bunlara rağmen giyilebilir teknolojinin sınırlı im-
kânları sebebiyle daha fazla gelişeceği ön görülme-
mektedir.
B) Arttırılmış gerçeklik, hayal gücünün sınırsızlığı ile bu
teknoloji daha üst bir noktaya da taşınmaktadır.
C) Günlük hayatımıza katkısının çok büyük olmadığı söy-
lenebilir.
D) Giyilebilir teknoloji hayatımızda akıllı telefonla sınırlı kal-
mış ve çok ilerlememiştir.
E) Bu teknolojinin verdiği imkânlar insanoğlunun sınırsız
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersizdir.
me Yayınları
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
25. Giyilebilir teknoloji, giyilebilir cihazların, moda teknolojisi- nin bedenimizde olması veya bizi takip etmesi ile belli çı- karımlar yaptığımız teknoloji türüdür. Bizler giyilebilir tek- nolojiyi daha çok sinema tarihindeki ajan gözlüklerinden öğrenmiştik. Bugün ise akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıl- li giysiler... Hemen hepimiz bu teknolojileri biliyor ve kulla- niyoruz. Kaç adım attık, kaç kalori yaktık, yediğimiz besin kaç kalori gibi günlük hayatımızdaki pek çok bilgiyi giyi- lebilir teknolojilerden öğrenebiliyoruz. Bugün bu teknolo- ji sporcuların kondisyon antrenmanlarında, askerî alanda, tıbbi uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir? A) Bütün bunlara rağmen giyilebilir teknolojinin sınırlı im- kânları sebebiyle daha fazla gelişeceği ön görülme- mektedir. B) Arttırılmış gerçeklik, hayal gücünün sınırsızlığı ile bu teknoloji daha üst bir noktaya da taşınmaktadır. C) Günlük hayatımıza katkısının çok büyük olmadığı söy- lenebilir. D) Giyilebilir teknoloji hayatımızda akıllı telefonla sınırlı kal- mış ve çok ilerlememiştir. E) Bu teknolojinin verdiği imkânlar insanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarını karşılamakta yetersizdir. me Yayınları
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak işareti yan-
lış kullanılmıştır?
A) Bence Orhan Kemal'in en basanti romani "Bereketli
Topraklar Üzerinde "dir.
B) "Nasıl yapmalı?" sorusundan önce "Ne yapmalı?"
sorusunu sormak gerekir.
C) Yazıda sık sık karşılaşılan "eklektizm, defacto, kon-
sept..." gibi sözcükler akıcılığı bozuyor.
D) Edebiyatımızda bu roman "Devlet Ana" kadar tar-
tışılan çok az kitap vardır.
EV Bize "Ben şair değilim, yalnızca şiire benzer şeyler
yazıyorum." demişti.
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak işareti yan- lış kullanılmıştır? A) Bence Orhan Kemal'in en basanti romani "Bereketli Topraklar Üzerinde "dir. B) "Nasıl yapmalı?" sorusundan önce "Ne yapmalı?" sorusunu sormak gerekir. C) Yazıda sık sık karşılaşılan "eklektizm, defacto, kon- sept..." gibi sözcükler akıcılığı bozuyor. D) Edebiyatımızda bu roman "Devlet Ana" kadar tar- tışılan çok az kitap vardır. EV Bize "Ben şair değilim, yalnızca şiire benzer şeyler yazıyorum." demişti.
4.
lişkilerimizi tazelemek isteriz sürekli, ne denli bayatlar
olduğumuzu hiç düşünmeden. Ilişkilerimizi tazeledley
yenileneceğimizi düşünür, yeni ilişki arayışlarına yen
lenmek için gireriz. Fakat bayatlamanın nedeni ilişkiler
sabit kalmasından çok, kişinin kendini yenileyememes
dir. Kendine dönmeyen, kendini yenileme becerisi gös
teremeyen insanin yeni ilişkilere yelken açması pek bir
anlam ifade etmez o yüzden. Değişime direnç gösteren
aynı kalabilmeyi övünç nedeni sayan insanların; ilişkilerini
tazeleyebilmesi bir istek olarak kalmaya mahkumdur.
Bu parçaya göre insanın tazelenmesi ile ilgili anlatii
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi yaşam alanından çıkıp yeni yerler ve insanlar
keşfetme isteği
B) Kendi hakkındaki bilince çevresindekilerin aracılığıyla
laşabileceğini görmesi
gerçekleşmesi gerektiği
Değişimin, bireyin iç dünyasından çevresine doğru
D) Kişinin hayata ilişkin kabulleri ve doğruları sorgulaya-
rak bir senteze ulaşma gayretl
E) Değişim ve yeniliği, başkalarını model alarak gerçek
leştirme çabasi
(202
Lise Türkçe
Masal/Fabl Yazma
4. lişkilerimizi tazelemek isteriz sürekli, ne denli bayatlar olduğumuzu hiç düşünmeden. Ilişkilerimizi tazeledley yenileneceğimizi düşünür, yeni ilişki arayışlarına yen lenmek için gireriz. Fakat bayatlamanın nedeni ilişkiler sabit kalmasından çok, kişinin kendini yenileyememes dir. Kendine dönmeyen, kendini yenileme becerisi gös teremeyen insanin yeni ilişkilere yelken açması pek bir anlam ifade etmez o yüzden. Değişime direnç gösteren aynı kalabilmeyi övünç nedeni sayan insanların; ilişkilerini tazeleyebilmesi bir istek olarak kalmaya mahkumdur. Bu parçaya göre insanın tazelenmesi ile ilgili anlatii mak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendi yaşam alanından çıkıp yeni yerler ve insanlar keşfetme isteği B) Kendi hakkındaki bilince çevresindekilerin aracılığıyla laşabileceğini görmesi gerçekleşmesi gerektiği Değişimin, bireyin iç dünyasından çevresine doğru D) Kişinin hayata ilişkin kabulleri ve doğruları sorgulaya- rak bir senteze ulaşma gayretl E) Değişim ve yeniliği, başkalarını model alarak gerçek leştirme çabasi (202