Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yardımcı Ögeler Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi yönünden
diğerlerinden farklıdır?
A) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
B) Kendi denizlerimin dalgıcıyım ben
C) Yokluğun cehennemin öbür adıdır
D) Ellerin var beyaz güller gibi küçük
Yalnızım yine gecenin bu issızlığında
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
11. Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya B) Kendi denizlerimin dalgıcıyım ben C) Yokluğun cehennemin öbür adıdır D) Ellerin var beyaz güller gibi küçük Yalnızım yine gecenin bu issızlığında
B
16. Gazi Üniversitesinde bilişim uzmanlığı yapan
Ayşenur Özmen ....
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamla-
nırsa öge dizilişi “özne - belirtili nesne - yüklem"
şeklinde olur?
A) iki hafta önce okulun konferans salonunda bü-
tün öğrencilerin birbirlerinden pek de farklı ol-
madığını, asıl farklılığın kişilerin çalışmasında
olduğunu belirtmişti.
B) internetin ekonomik ve siyasal güç yapılarını,
gazetecilik pratiklerini, örgütlenme biçimlerini,
değerlerimizi ve hatta düşünme biçimimizi de-
ğiştirdiğini söylemişti.
C) konuşmasını Mevlana'nın "Sen ne kadar bilir-
sen bil, senin bildiklerin ancak muhatabının an-
layabileceği kadardır." sözüyle noktaladı.
SD) çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken en
önemli hususun 0-3 yaş arasındaki çocuklara ye-
terli ve dengeli sevgi vermek olduğunu söyledi.
E) telefon ve tablet kullanırken bunların ışıklarının
kısılması gerektiğini aksi hâlde bu tür cihazla-
rin çocukların göz sağlığına çok zarar verdiğini
özellikle belirtti.
17. Yeterlik () bir mesleğin başarılı bir biçimde yerine
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
B 16. Gazi Üniversitesinde bilişim uzmanlığı yapan Ayşenur Özmen .... Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamla- nırsa öge dizilişi “özne - belirtili nesne - yüklem" şeklinde olur? A) iki hafta önce okulun konferans salonunda bü- tün öğrencilerin birbirlerinden pek de farklı ol- madığını, asıl farklılığın kişilerin çalışmasında olduğunu belirtmişti. B) internetin ekonomik ve siyasal güç yapılarını, gazetecilik pratiklerini, örgütlenme biçimlerini, değerlerimizi ve hatta düşünme biçimimizi de- ğiştirdiğini söylemişti. C) konuşmasını Mevlana'nın "Sen ne kadar bilir- sen bil, senin bildiklerin ancak muhatabının an- layabileceği kadardır." sözüyle noktaladı. SD) çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun 0-3 yaş arasındaki çocuklara ye- terli ve dengeli sevgi vermek olduğunu söyledi. E) telefon ve tablet kullanırken bunların ışıklarının kısılması gerektiğini aksi hâlde bu tür cihazla- rin çocukların göz sağlığına çok zarar verdiğini özellikle belirtti. 17. Yeterlik () bir mesleğin başarılı bir biçimde yerine
(1) Hafif tepeler ve arkasında biten dağlar daha öte-
lerde bulutlarla öpüşüyor sanki. (11) Belirli boydaki
ağaçları bilinmez bir el dengeli ve ölçülü bir şekilde
dağıtmış. (III) Toprağın bereketi bu dengeye çeşitli
bitki ve çiçeklerle eşlik ediyor. (IV) Beyşehir Gölü,
beynimizde oluşan onlarca fotografik görüntüyü ta-
mamlayan bir panorama olarak işte karşımızda. (V)
Rengi mavi mi, turkuaz mı, yeşil mi?
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi,
öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
E) V
D) IV
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
(1) Hafif tepeler ve arkasında biten dağlar daha öte- lerde bulutlarla öpüşüyor sanki. (11) Belirli boydaki ağaçları bilinmez bir el dengeli ve ölçülü bir şekilde dağıtmış. (III) Toprağın bereketi bu dengeye çeşitli bitki ve çiçeklerle eşlik ediyor. (IV) Beyşehir Gölü, beynimizde oluşan onlarca fotografik görüntüyü ta- mamlayan bir panorama olarak işte karşımızda. (V) Rengi mavi mi, turkuaz mı, yeşil mi? Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III E) V D) IV
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi
"Özne - zarf tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem" biçi-
mindedir?
A) Şüpheyle kaynaşan üstün insanlar, gelecek hakkında
planlar yapmaya çalışırken bazı vasıflarını kaybetti.
Biçimi ve ahengi kıran şiir, büyük konulara yüz çevire-
Tek küçük sevinçleri tüm yönleriyle ele almıştır.
C) Biz, her yeni duruma göre, gerçeklik anlayışımızla bir
daha incelemeliyiz o kudretli değerleri.
D) Araştırma denilen kavram, sağlam temel ve prensip-
lere dayanan somut verileri ortaya çıkarır.
E) Tembellik, bataklığın içinde sönen güneş gibi şevkini
ve hararetini içimizde kaybeder çoğu zaman.
15.
B
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi "Özne - zarf tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem" biçi- mindedir? A) Şüpheyle kaynaşan üstün insanlar, gelecek hakkında planlar yapmaya çalışırken bazı vasıflarını kaybetti. Biçimi ve ahengi kıran şiir, büyük konulara yüz çevire- Tek küçük sevinçleri tüm yönleriyle ele almıştır. C) Biz, her yeni duruma göre, gerçeklik anlayışımızla bir daha incelemeliyiz o kudretli değerleri. D) Araştırma denilen kavram, sağlam temel ve prensip- lere dayanan somut verileri ortaya çıkarır. E) Tembellik, bataklığın içinde sönen güneş gibi şevkini ve hararetini içimizde kaybeder çoğu zaman. 15. B
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne de
gerçek özne de yoktur?
A) Kitaplar, raflara güzelce dizilmiş.
B) Hediyelerin hepsini çocuklara biz dağıttık.
C) Sonuçlar yarın açıklanacakmış.
Tam istediği saatte oraya gidildi.
E) Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır.
2
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne de gerçek özne de yoktur? A) Kitaplar, raflara güzelce dizilmiş. B) Hediyelerin hepsini çocuklara biz dağıttık. C) Sonuçlar yarın açıklanacakmış. Tam istediği saatte oraya gidildi. E) Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır. 2
7. Yağmurlu bir günde (1) Nasrettin Hoca (II) pencereden dışarı
bakarken (III) komşusunun koşa koşa yağmurdan kaçtığını
(IV) görür (V)
Yukarıdaki cümlede, hangi numaralar arasında kalan öge
cümlenin nesnesidir?
A) I ile II
D) III ile IV
B) I ile III
E) IV ile V
C) II ile III
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
7. Yağmurlu bir günde (1) Nasrettin Hoca (II) pencereden dışarı bakarken (III) komşusunun koşa koşa yağmurdan kaçtığını (IV) görür (V) Yukarıdaki cümlede, hangi numaralar arasında kalan öge cümlenin nesnesidir? A) I ile II D) III ile IV B) I ile III E) IV ile V C) II ile III
Şimdiye kadar seni---.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır-
sa cümlenin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne,
dolaylı tümleç ve yüklem olur?
A) arkadaşlarından ayrı bir şey yaparken görmedim
B) bütün kötülüklerden ben korudum
C) ders çalışmaya çağırmadım
D) yazarlar toplantısında hiç görmedim
E) yakın arkadaşlarınla görmedim.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
Şimdiye kadar seni---. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır- sa cümlenin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç ve yüklem olur? A) arkadaşlarından ayrı bir şey yaparken görmedim B) bütün kötülüklerden ben korudum C) ders çalışmaya çağırmadım D) yazarlar toplantısında hiç görmedim E) yakın arkadaşlarınla görmedim.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A) Bazen günlerimi resim yaparak geçiriyorum.
B) Buradaki tepeler, ormanla kaplanmıştı.
C) Beni en çok onlar ilgilendirmişti.
D) Ertesi gün buraya geleceğini biliyordum.
E) O sonsuz maviliği yeniden gördüm.
ncılık
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? A) Bazen günlerimi resim yaparak geçiriyorum. B) Buradaki tepeler, ormanla kaplanmıştı. C) Beni en çok onlar ilgilendirmişti. D) Ertesi gün buraya geleceğini biliyordum. E) O sonsuz maviliği yeniden gördüm. ncılık
diziliyor.
64
me ola-
P
4
16. Geçen yıl, ormanlarda gezerken keşfettiği bu kaynaktan
akan suyu kana kana içebilmek için olabildiğince fazla kal-
dilar orada
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Zarf tümleci zarf tümleci - zarf tümleci- yüklem -
dolaylı tümleç
B) Zarf tümleci - nesne zarf tümleci - yüklem → dolaylı
tümleç
e) Özne - zarf tümleci - yüklem - dolaylı tümleç
D) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem - dolaylı tümleç
E) (Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem - dolaylı tümleç
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
diziliyor. 64 me ola- P 4 16. Geçen yıl, ormanlarda gezerken keşfettiği bu kaynaktan akan suyu kana kana içebilmek için olabildiğince fazla kal- dilar orada Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Zarf tümleci zarf tümleci - zarf tümleci- yüklem - dolaylı tümleç B) Zarf tümleci - nesne zarf tümleci - yüklem → dolaylı tümleç e) Özne - zarf tümleci - yüklem - dolaylı tümleç D) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem - dolaylı tümleç E) (Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem - dolaylı tümleç
14. Platon, geometrinin sanatta kullanılmasını bilimin
aşağılanması ve ona yapılan bir haksızlık olarak
görmüştü.
4.9
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Özne - belirtisiz nesne - zarf tümleci - yüklem
BY Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem
Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
DY Belirtili nesne - özne - yüklem
Belirtili nesne-yer tamlayıcısı - Özne - yüklem
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
14. Platon, geometrinin sanatta kullanılmasını bilimin aşağılanması ve ona yapılan bir haksızlık olarak görmüştü. 4.9 Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisinde verilmiştir? A) Özne - belirtisiz nesne - zarf tümleci - yüklem BY Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem DY Belirtili nesne - özne - yüklem Belirtili nesne-yer tamlayıcısı - Özne - yüklem
9. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi belir-
tisiz nesnedir?
A) - Miray nasıl konuşuyor?
- Peltek peltek.
B) - Bu sorunun cevabını nerede bulmuşlar?
- Kitapta.
MEYRADEM
C) - Her gün derse kim geç geliyor?
- Umay.
D) - Bu yolu ne yapmışlar?
- Gezi yolu.
E) - Niçin yaptın bunu?
- Onu sevdiğim için.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
9. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi belir- tisiz nesnedir? A) - Miray nasıl konuşuyor? - Peltek peltek. B) - Bu sorunun cevabını nerede bulmuşlar? - Kitapta. MEYRADEM C) - Her gün derse kim geç geliyor? - Umay. D) - Bu yolu ne yapmışlar? - Gezi yolu. E) - Niçin yaptın bunu? - Onu sevdiğim için.
cıya
n
an
.
15. Boş bırakılmış topraklar gübreli ve bereketli ise
yüz bin çeşit otla dolar.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi
yukarıdaki cümle ile özdeştir?
A) Gözleri ufuktan yeni yeni yükselen güneşte
yakamozlanıyordu.
B) Kalabalık hizla meydandan uzaklaştı.
C) Yapılan haksızlıklara sabrıyla karşı koyuyordu.
D) Sanatçı telaşlı bir şekilde arkadaşlarıyla ayrıldı.
E) Çocukluğunda ele avuca sığmazdı.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
cıya n an . 15. Boş bırakılmış topraklar gübreli ve bereketli ise yüz bin çeşit otla dolar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi yukarıdaki cümle ile özdeştir? A) Gözleri ufuktan yeni yeni yükselen güneşte yakamozlanıyordu. B) Kalabalık hizla meydandan uzaklaştı. C) Yapılan haksızlıklara sabrıyla karşı koyuyordu. D) Sanatçı telaşlı bir şekilde arkadaşlarıyla ayrıldı. E) Çocukluğunda ele avuca sığmazdı.
fril
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl
yapıldığı vurgulanmaktadır?
A) Annemin yaptığı çorbayı sen mi içtin?
B) Annemin yaptığı çorbayı sıcak sıcak mı içtin?
C) Annemin yaptığı çorbayı sabah mı içtin?
D) Annemin yaptığı çorbayı mı içtin?
E) Annemin yaptığı çorbayı burada mi içtin?
AYD
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
fril 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığı vurgulanmaktadır? A) Annemin yaptığı çorbayı sen mi içtin? B) Annemin yaptığı çorbayı sıcak sıcak mı içtin? C) Annemin yaptığı çorbayı sabah mı içtin? D) Annemin yaptığı çorbayı mı içtin? E) Annemin yaptığı çorbayı burada mi içtin? AYD
oktur.
yesi
cüğü
ama-
alma"
vap: B
2.
Geçen gece bahçede bir ses duydum. Uyku sersem-
liğiyle yataktan fırlamıştım sanırım. Hemen üstü-
me bir şeyler alıp aşağı indim. Açıkçası bahçeye
||
çıkmakla çıkmamak arasında gidip geliyordum. Ne
yalan söyleyeyim, çok korkmuştum. Yine de bü-
yük bir cesaretle kapıyı açıp çıktım. Zifiri karanlıktı.
Bahçedeki lambaya yöneldim ve lambayı açtım.
Etrafıma baktım ama bir şey göremedim.
Ses kömürlükten geliyordu. Ağır adımlarla,
IV
gece gece gözüme çok korkunç gelen kömürlüğe
V
yürüdüm ve kömürlüğün kapısını açtım. Bir de ne
göreyim? Bizim yaramaz kedi, yavrularıyla her tarafı
darmadağın ediyordu.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi di-
ğerlerinden farklı bir cümle ögesidir?
A) I
B) II C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
oktur. yesi cüğü ama- alma" vap: B 2. Geçen gece bahçede bir ses duydum. Uyku sersem- liğiyle yataktan fırlamıştım sanırım. Hemen üstü- me bir şeyler alıp aşağı indim. Açıkçası bahçeye || çıkmakla çıkmamak arasında gidip geliyordum. Ne yalan söyleyeyim, çok korkmuştum. Yine de bü- yük bir cesaretle kapıyı açıp çıktım. Zifiri karanlıktı. Bahçedeki lambaya yöneldim ve lambayı açtım. Etrafıma baktım ama bir şey göremedim. Ses kömürlükten geliyordu. Ağır adımlarla, IV gece gece gözüme çok korkunç gelen kömürlüğe V yürüdüm ve kömürlüğün kapısını açtım. Bir de ne göreyim? Bizim yaramaz kedi, yavrularıyla her tarafı darmadağın ediyordu. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi di- ğerlerinden farklı bir cümle ögesidir? A) I B) II C) III D) IV E) V
TELEGRAM
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kitap" kelimesi sözde
özne olarak kullanılmıştır?
A) Dolabımdaki kitapları tek tek toplayıp rafa dizdim.
B) Kitap, insanların hedeflerine ulaşmalarındaki en etkili araç-
tır.
Kaybolan kitaplar olanca aramanın sonunda bulundu.
D) Tavan arasındaki küçük odada eski kitapları buldum.
E) Dili iyi bilmeden kitap yazan insanlar başarılı olamaz.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
TELEGRAM 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kitap" kelimesi sözde özne olarak kullanılmıştır? A) Dolabımdaki kitapları tek tek toplayıp rafa dizdim. B) Kitap, insanların hedeflerine ulaşmalarındaki en etkili araç- tır. Kaybolan kitaplar olanca aramanın sonunda bulundu. D) Tavan arasındaki küçük odada eski kitapları buldum. E) Dili iyi bilmeden kitap yazan insanlar başarılı olamaz.
TYT / Türkçe
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada
yanlışlık yapılmıştır?
A) Nâzım/ özgürce sözcük bulmakta güçlük çekmeden /
konuşuyor/ Rusçayı.
B) Aksanı oldukça/ belirgin/ kuşkusuz.
C) Genellikle /ismin hâllerinde ve sözcüğün cinsini belir-
ten eklerde yanlışlıklar/ yapılıyor.
b) Kimi zaman/ "tüm temellerin temeli"/ gibi ifadeler kul-
lanıyor. m
E) Şimdi/ bana/ öyle/ geliyor/ ki/ gençliğinde konuştu-
ğundan daha iyi /konuşuyor/ Rusçayı.
23
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
TYT / Türkçe Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? A) Nâzım/ özgürce sözcük bulmakta güçlük çekmeden / konuşuyor/ Rusçayı. B) Aksanı oldukça/ belirgin/ kuşkusuz. C) Genellikle /ismin hâllerinde ve sözcüğün cinsini belir- ten eklerde yanlışlıklar/ yapılıyor. b) Kimi zaman/ "tüm temellerin temeli"/ gibi ifadeler kul- lanıyor. m E) Şimdi/ bana/ öyle/ geliyor/ ki/ gençliğinde konuştu- ğundan daha iyi /konuşuyor/ Rusçayı. 23