Yardımcı Ögeler Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi yönünden
diğerlerinden farklıdır?
A) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya
B) Kendi denizlerimin dalgıcıyım ben
C) Yokluğun cehennemin öbür adıdır
D) Ellerin var beyaz güller gibi küçük
Yalnızım yine gecenin bu issızlığında
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
11. Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya B) Kendi denizlerimin dalgıcıyım ben C) Yokluğun cehennemin öbür adıdır D) Ellerin var beyaz güller gibi küçük Yalnızım yine gecenin bu issızlığında
trateji Yayınları
7.
(1) Görkemli dağların arasından akan, yemyeşil Yeşilırmak'a An-
tik Çağ'da "Iris" denirmiş. (II) Gerçekten de Yeşilırmak Amas-
ya'nın orta yerine yerleşmiş, derin bakışlı, yeşil bir göz bebeği
gibidir. (III) Tàm karşımdaki Harşena Dağı'na bakıyorum, gözü-
me ilk önce kalemle çizilmişe benzeyen Yalıboyu Evleri çarpı-
yor. (IV) Sanki bir dönem filminin içindeyim ama hangi dönem
olduğunu kestiremiyorum. (V) Hemen arkada kayaların içine
oyulmuş, dağın eteklerini birer taç gibi süsleyen Kral Kaya Me-
zarları...
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) T. cümle, pekiştirme sıfatının kullanıldığı birleşik bir cümledir.
B) II. cümlenin yüklemi, edat öbeğinden oluşmuştur.
C) II. cümle, öge ortaklığı bulunmayan bir sıralı cümledir.
DIV. cümle, isim cümlelerinden oluşan bağlı bir cümledir.
E) V. cümle, bitmemiş cümle özelliği taşımaktadır.
10. Aşağıdaki cümleler
dır?
Bir nesnenin e
BY Medyanın bire
Bazı insanlar
yimleriyle ol
D) Yetişkin ola
yeterlidir.
Televizyo
6
olan iletis
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
trateji Yayınları 7. (1) Görkemli dağların arasından akan, yemyeşil Yeşilırmak'a An- tik Çağ'da "Iris" denirmiş. (II) Gerçekten de Yeşilırmak Amas- ya'nın orta yerine yerleşmiş, derin bakışlı, yeşil bir göz bebeği gibidir. (III) Tàm karşımdaki Harşena Dağı'na bakıyorum, gözü- me ilk önce kalemle çizilmişe benzeyen Yalıboyu Evleri çarpı- yor. (IV) Sanki bir dönem filminin içindeyim ama hangi dönem olduğunu kestiremiyorum. (V) Hemen arkada kayaların içine oyulmuş, dağın eteklerini birer taç gibi süsleyen Kral Kaya Me- zarları... Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) T. cümle, pekiştirme sıfatının kullanıldığı birleşik bir cümledir. B) II. cümlenin yüklemi, edat öbeğinden oluşmuştur. C) II. cümle, öge ortaklığı bulunmayan bir sıralı cümledir. DIV. cümle, isim cümlelerinden oluşan bağlı bir cümledir. E) V. cümle, bitmemiş cümle özelliği taşımaktadır. 10. Aşağıdaki cümleler dır? Bir nesnenin e BY Medyanın bire Bazı insanlar yimleriyle ol D) Yetişkin ola yeterlidir. Televizyo 6 olan iletis
B
16. Gazi Üniversitesinde bilişim uzmanlığı yapan
Ayşenur Özmen ....
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamla-
nırsa öge dizilişi “özne - belirtili nesne - yüklem"
şeklinde olur?
A) iki hafta önce okulun konferans salonunda bü-
tün öğrencilerin birbirlerinden pek de farklı ol-
madığını, asıl farklılığın kişilerin çalışmasında
olduğunu belirtmişti.
B) internetin ekonomik ve siyasal güç yapılarını,
gazetecilik pratiklerini, örgütlenme biçimlerini,
değerlerimizi ve hatta düşünme biçimimizi de-
ğiştirdiğini söylemişti.
C) konuşmasını Mevlana'nın "Sen ne kadar bilir-
sen bil, senin bildiklerin ancak muhatabının an-
layabileceği kadardır." sözüyle noktaladı.
SD) çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken en
önemli hususun 0-3 yaş arasındaki çocuklara ye-
terli ve dengeli sevgi vermek olduğunu söyledi.
E) telefon ve tablet kullanırken bunların ışıklarının
kısılması gerektiğini aksi hâlde bu tür cihazla-
rin çocukların göz sağlığına çok zarar verdiğini
özellikle belirtti.
17. Yeterlik () bir mesleğin başarılı bir biçimde yerine
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
B 16. Gazi Üniversitesinde bilişim uzmanlığı yapan Ayşenur Özmen .... Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamla- nırsa öge dizilişi “özne - belirtili nesne - yüklem" şeklinde olur? A) iki hafta önce okulun konferans salonunda bü- tün öğrencilerin birbirlerinden pek de farklı ol- madığını, asıl farklılığın kişilerin çalışmasında olduğunu belirtmişti. B) internetin ekonomik ve siyasal güç yapılarını, gazetecilik pratiklerini, örgütlenme biçimlerini, değerlerimizi ve hatta düşünme biçimimizi de- ğiştirdiğini söylemişti. C) konuşmasını Mevlana'nın "Sen ne kadar bilir- sen bil, senin bildiklerin ancak muhatabının an- layabileceği kadardır." sözüyle noktaladı. SD) çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun 0-3 yaş arasındaki çocuklara ye- terli ve dengeli sevgi vermek olduğunu söyledi. E) telefon ve tablet kullanırken bunların ışıklarının kısılması gerektiğini aksi hâlde bu tür cihazla- rin çocukların göz sağlığına çok zarar verdiğini özellikle belirtti. 17. Yeterlik () bir mesleğin başarılı bir biçimde yerine
(1) Hafif tepeler ve arkasında biten dağlar daha öte-
lerde bulutlarla öpüşüyor sanki. (11) Belirli boydaki
ağaçları bilinmez bir el dengeli ve ölçülü bir şekilde
dağıtmış. (III) Toprağın bereketi bu dengeye çeşitli
bitki ve çiçeklerle eşlik ediyor. (IV) Beyşehir Gölü,
beynimizde oluşan onlarca fotografik görüntüyü ta-
mamlayan bir panorama olarak işte karşımızda. (V)
Rengi mavi mi, turkuaz mı, yeşil mi?
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi,
öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
E) V
D) IV
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
(1) Hafif tepeler ve arkasında biten dağlar daha öte- lerde bulutlarla öpüşüyor sanki. (11) Belirli boydaki ağaçları bilinmez bir el dengeli ve ölçülü bir şekilde dağıtmış. (III) Toprağın bereketi bu dengeye çeşitli bitki ve çiçeklerle eşlik ediyor. (IV) Beyşehir Gölü, beynimizde oluşan onlarca fotografik görüntüyü ta- mamlayan bir panorama olarak işte karşımızda. (V) Rengi mavi mi, turkuaz mı, yeşil mi? Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III E) V D) IV
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizill söz, ötekilerden farklı bir ögedir?
A) Gençlerimiz bu görüşmeden yine umutlu bir şekilde ayrıldı.
B) Böyle önemli bir kararı bizi dinlemeden nasıl alırsınız?
C) İlkokul çağındaki çocuklar derslerimizde durmadan soru soruyordu.
D) Finale çıkan takımlar kamptan ayrılmadan basın toplantısı yapacak.
E) Zamanımız kısıtlı olduğu için mola vermeden yola devam ettik.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizill söz, ötekilerden farklı bir ögedir? A) Gençlerimiz bu görüşmeden yine umutlu bir şekilde ayrıldı. B) Böyle önemli bir kararı bizi dinlemeden nasıl alırsınız? C) İlkokul çağındaki çocuklar derslerimizde durmadan soru soruyordu. D) Finale çıkan takımlar kamptan ayrılmadan basın toplantısı yapacak. E) Zamanımız kısıtlı olduğu için mola vermeden yola devam ettik.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge diziliş
yöneltilecek "kim, kimi, nasıl" sorularına sırasıyla cevap
verecek şekildedir?
Gazeteciler, açıklamanın yapılacağı binanın önünde
bekliyorlardı.
B) Onu tanıyanlar, geçen yıl bu mahalleden taşındığını
söylediler bana.
C) Veliler, sınavdan çıkacak öğrencileri büyük bir merakla
bekliyorlardı.
D) Ağacın dallarının ve yapraklarının cama vuran gölgesini
korkuyla izlemeye devam etti.
E) Monitörün köşesindeki düğmeye hızlı basınca monitör
masadan düştü.
9. Kamuoyu baskısı, büyük şirketlerin kanuna aykırı olan
uygulamalarından vazgeçmelerini sağladı.
Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin sıralanışı
bakımından bu cümleyle özdeştir?
4K YAYINLARI
A) Romanın konusu İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin
hazinesini aramaya gelen Endülüslü çoban
Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsüdür.
B) Bölgede yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular,
önemli kültür bitkisi olan ve yüzlerce genetik
varyasyonu bulunan buğdayın ilk olarak Göbeklitepe'de
yetiştiğini ortaya çıkardı.
C) Gerçek ile kurguyu kesin çizgilerle ayırmak üzere
romanın belli kısımları o günün tarihine ve gündem
belirlemiş olaylarına göndermelerde bulunuyor.
D) Olan biteni algılamak ve düzgün bir düşünce biçimi
geliştirmek için her şeyden önce dünyadaki gelişmeleri
yakından takip etmek ve arka planlarını anlamak
gerekir.
11. Cür
yük
E) İnsanlığın en büyük problemleri arasında gösterilen dış
göçlerin yaşanmasında ekonomik nedenler, savaşlar ve
sınırların değişmesi etkili olmaktadır.
Aş
vu
A)
B
1:
18
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge diziliş yöneltilecek "kim, kimi, nasıl" sorularına sırasıyla cevap verecek şekildedir? Gazeteciler, açıklamanın yapılacağı binanın önünde bekliyorlardı. B) Onu tanıyanlar, geçen yıl bu mahalleden taşındığını söylediler bana. C) Veliler, sınavdan çıkacak öğrencileri büyük bir merakla bekliyorlardı. D) Ağacın dallarının ve yapraklarının cama vuran gölgesini korkuyla izlemeye devam etti. E) Monitörün köşesindeki düğmeye hızlı basınca monitör masadan düştü. 9. Kamuoyu baskısı, büyük şirketlerin kanuna aykırı olan uygulamalarından vazgeçmelerini sağladı. Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümleyle özdeştir? 4K YAYINLARI A) Romanın konusu İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin hazinesini aramaya gelen Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsüdür. B) Bölgede yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular, önemli kültür bitkisi olan ve yüzlerce genetik varyasyonu bulunan buğdayın ilk olarak Göbeklitepe'de yetiştiğini ortaya çıkardı. C) Gerçek ile kurguyu kesin çizgilerle ayırmak üzere romanın belli kısımları o günün tarihine ve gündem belirlemiş olaylarına göndermelerde bulunuyor. D) Olan biteni algılamak ve düzgün bir düşünce biçimi geliştirmek için her şeyden önce dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve arka planlarını anlamak gerekir. 11. Cür yük E) İnsanlığın en büyük problemleri arasında gösterilen dış göçlerin yaşanmasında ekonomik nedenler, savaşlar ve sınırların değişmesi etkili olmaktadır. Aş vu A) B 1: 18
13. (1) Küresel ısınma, Karpat Dağları'nda kar sezonunu kısalttı.
(II) Kar çizgisi giderek dağların daha yüksek kesimlerine tır-
manıyor. (III) Erkenden de eriyor. (IV) Bu da nehir ve yer altı
su rejimlerini bozuyor. Kuraklık ve seller daha sık görülü-
yor ve sıcak yazlar orman yangını riskini artırıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
LA. cümlenin yüklemi, geçişli bir fiildir.
B) II. cümlenin öznesi, isim tamlamasıdır.
C) III. cümlenin öznesi, gizli öznedir.
D) IV. cümlenin öznesi, zamirdir.
V. cümlede, birden fazla yüklemin tek öznesi vardır.
Jo.00
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
13. (1) Küresel ısınma, Karpat Dağları'nda kar sezonunu kısalttı. (II) Kar çizgisi giderek dağların daha yüksek kesimlerine tır- manıyor. (III) Erkenden de eriyor. (IV) Bu da nehir ve yer altı su rejimlerini bozuyor. Kuraklık ve seller daha sık görülü- yor ve sıcak yazlar orman yangını riskini artırıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? LA. cümlenin yüklemi, geçişli bir fiildir. B) II. cümlenin öznesi, isim tamlamasıdır. C) III. cümlenin öznesi, gizli öznedir. D) IV. cümlenin öznesi, zamirdir. V. cümlede, birden fazla yüklemin tek öznesi vardır. Jo.00
11. (1) Antalya Konyaaltı Sahili'nde gezerken karlı zirveleri
olan Toroslar'ın çağrısını duyarım. (II) Bir gün yine
onların çağrısını dinlerken bir şey düşündüm.
(III) Yıllarca Anadolu göç yollarını yürümüş, dağlarına
tırmanmış, bisikletle uzun etaplar tamamlamış olan biri
olarak Toroslar'ı da batidan doğuya doğru gezecektim.
(IV) Heyecanlı heyecanlı beklerken Karadeniz başta
olmak üzere yıllarca Anadolu'nun sayısız yolunu
arşınlamış arkadaşımı aradım. (V) Kış gelmeden önce
böyle bir gezi yapmak için onunla anlaştım.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden
hangilerinin öge dizilişi "zarf tümleci, nesne ve
yüklem" biçiminde değildir?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve V
E) IV ve V
C) Il ve V
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
11. (1) Antalya Konyaaltı Sahili'nde gezerken karlı zirveleri olan Toroslar'ın çağrısını duyarım. (II) Bir gün yine onların çağrısını dinlerken bir şey düşündüm. (III) Yıllarca Anadolu göç yollarını yürümüş, dağlarına tırmanmış, bisikletle uzun etaplar tamamlamış olan biri olarak Toroslar'ı da batidan doğuya doğru gezecektim. (IV) Heyecanlı heyecanlı beklerken Karadeniz başta olmak üzere yıllarca Anadolu'nun sayısız yolunu arşınlamış arkadaşımı aradım. (V) Kış gelmeden önce böyle bir gezi yapmak için onunla anlaştım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin öge dizilişi "zarf tümleci, nesne ve yüklem" biçiminde değildir? A) I ve II B) I ve III D) III ve V E) IV ve V C) Il ve V
7.
B) II
A) I ve II
C) III
2.1
(1) İlk bakışta göze (II) Civik mantarlarla
aramızdaki akrabalık yadsınamayacak türden. (D) Yak-2.9.-0-1
laşık bin kadar ortak genimiz var. (IV) Bu durumdan et-
kilenen bilim insanları farklı türlerdeki benzer genler
üzerine yürüttükleri çalışmaları hızlandırdı. (V) Çoğun-
luğu mikrop, biri de sirke sineği olan otuz bir canlı orga-
nizmanın gen haritası çıkarıldı.re-
D) IV
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri
ögelerinin dizilişi bakımından ötekilerden farklıdır?
B) I ve IV
D) III ve V
E) V
C) II ve III
E) IV ve Vo
A) I
O-ON-1
11. Gelin bö
larla da
YINLARI
bir karak
kuyorsak
ranlık du
sevilmel
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
7. B) II A) I ve II C) III 2.1 (1) İlk bakışta göze (II) Civik mantarlarla aramızdaki akrabalık yadsınamayacak türden. (D) Yak-2.9.-0-1 laşık bin kadar ortak genimiz var. (IV) Bu durumdan et- kilenen bilim insanları farklı türlerdeki benzer genler üzerine yürüttükleri çalışmaları hızlandırdı. (V) Çoğun- luğu mikrop, biri de sirke sineği olan otuz bir canlı orga- nizmanın gen haritası çıkarıldı.re- D) IV Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin dizilişi bakımından ötekilerden farklıdır? B) I ve IV D) III ve V E) V C) II ve III E) IV ve Vo A) I O-ON-1 11. Gelin bö larla da YINLARI bir karak kuyorsak ranlık du sevilmel
K
8.
9.
www
*******
wwwwwwww
TÜRKÇE TESTİ
Sanat akımlarını, gündelik nesneleri ve hatta hayvanları
mimari yapılar olarak hayal eden "Archi" serileriyle tanınan
mimar ve grafik tasarımcı Federico Babina, çoğumuzun
zorunlu olmadıkça evden çıkmadığı küresel pandemi sü-
recinin beraberinde getirdiği ruhsal sıkıntıları ve mekânla
kurduğumuz ilişkilerdeki sarsıcı değişimleri ele alıyor.
B
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Nesne - yüklem
B) Özne - nesne - yüklem
C) Nesne - özne - zarf tümleci - nesne - yüklem
D) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç -nesne - yüklem
E) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - nesne - yüklem
Proust'u okumak; bir resme bakmak, bir melodi dinlemek
veya bir parfüm koklamak gibidir. Proust, duyum dünyasını
uyguların kölesi olan özne, cesitli
10.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
K 8. 9. www ******* wwwwwwww TÜRKÇE TESTİ Sanat akımlarını, gündelik nesneleri ve hatta hayvanları mimari yapılar olarak hayal eden "Archi" serileriyle tanınan mimar ve grafik tasarımcı Federico Babina, çoğumuzun zorunlu olmadıkça evden çıkmadığı küresel pandemi sü- recinin beraberinde getirdiği ruhsal sıkıntıları ve mekânla kurduğumuz ilişkilerdeki sarsıcı değişimleri ele alıyor. B Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Nesne - yüklem B) Özne - nesne - yüklem C) Nesne - özne - zarf tümleci - nesne - yüklem D) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç -nesne - yüklem E) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - nesne - yüklem Proust'u okumak; bir resme bakmak, bir melodi dinlemek veya bir parfüm koklamak gibidir. Proust, duyum dünyasını uyguların kölesi olan özne, cesitli 10.
4. Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ve yüklemden
oluşmuş bir cümledir?
A) Açar, dokunduğun, bastığın yerlerde,
Sanı güller, karanfiller, mor menekşeler.
B) Sonsuzluğa doğru bir yükseliş,
Dünyaya yeniden geliş midir bu?
C) Ben, akıllı insanları severim
Düşünen, az konuşan, çok bilen.
D) Bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta,
Günlerce, gecelerce haykıracağım ben.
E) Dinlerim o susmak bilmeyen çalgıları,
Bir musiki hâlinde geçen zamanları.
8.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
4. Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuş bir cümledir? A) Açar, dokunduğun, bastığın yerlerde, Sanı güller, karanfiller, mor menekşeler. B) Sonsuzluğa doğru bir yükseliş, Dünyaya yeniden geliş midir bu? C) Ben, akıllı insanları severim Düşünen, az konuşan, çok bilen. D) Bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta, Günlerce, gecelerce haykıracağım ben. E) Dinlerim o susmak bilmeyen çalgıları, Bir musiki hâlinde geçen zamanları. 8.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi
"Özne - zarf tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem" biçi-
mindedir?
A) Şüpheyle kaynaşan üstün insanlar, gelecek hakkında
planlar yapmaya çalışırken bazı vasıflarını kaybetti.
Biçimi ve ahengi kıran şiir, büyük konulara yüz çevire-
Tek küçük sevinçleri tüm yönleriyle ele almıştır.
C) Biz, her yeni duruma göre, gerçeklik anlayışımızla bir
daha incelemeliyiz o kudretli değerleri.
D) Araştırma denilen kavram, sağlam temel ve prensip-
lere dayanan somut verileri ortaya çıkarır.
E) Tembellik, bataklığın içinde sönen güneş gibi şevkini
ve hararetini içimizde kaybeder çoğu zaman.
15.
B
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi "Özne - zarf tümleci - nesne - zarf tümleci - yüklem" biçi- mindedir? A) Şüpheyle kaynaşan üstün insanlar, gelecek hakkında planlar yapmaya çalışırken bazı vasıflarını kaybetti. Biçimi ve ahengi kıran şiir, büyük konulara yüz çevire- Tek küçük sevinçleri tüm yönleriyle ele almıştır. C) Biz, her yeni duruma göre, gerçeklik anlayışımızla bir daha incelemeliyiz o kudretli değerleri. D) Araştırma denilen kavram, sağlam temel ve prensip- lere dayanan somut verileri ortaya çıkarır. E) Tembellik, bataklığın içinde sönen güneş gibi şevkini ve hararetini içimizde kaybeder çoğu zaman. 15. B
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne de
gerçek özne de yoktur?
A) Kitaplar, raflara güzelce dizilmiş.
B) Hediyelerin hepsini çocuklara biz dağıttık.
C) Sonuçlar yarın açıklanacakmış.
Tam istediği saatte oraya gidildi.
E) Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır.
2
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne de gerçek özne de yoktur? A) Kitaplar, raflara güzelce dizilmiş. B) Hediyelerin hepsini çocuklara biz dağıttık. C) Sonuçlar yarın açıklanacakmış. Tam istediği saatte oraya gidildi. E) Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır. 2
29.
1. Van Kalesi'nin duvarlarında, çivi yazısıyla yazılmış me-
tinler yer almaktadır.
II. Günümüzden üç bin yıl önce burada olağanüstü
bir uygarlık kuruldu.
III. Urartu halkı, günlük yaşamdaki yazışmalarında Asurlu-
lardan aldıkları çivi yazısını kullanmıştır.
IV. Kalenin oldukça dik olan güney bölümünde kaya-
lara oyulmuş, anıtsal kral mezarları bulunuyor.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin
sıralanışı bakımından özdeştir?
A) I. ve II.
D) II. ve III.
B) I. ve III.
E) III. ve IV.
BI.
1. ve IV.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
29. 1. Van Kalesi'nin duvarlarında, çivi yazısıyla yazılmış me- tinler yer almaktadır. II. Günümüzden üç bin yıl önce burada olağanüstü bir uygarlık kuruldu. III. Urartu halkı, günlük yaşamdaki yazışmalarında Asurlu- lardan aldıkları çivi yazısını kullanmıştır. IV. Kalenin oldukça dik olan güney bölümünde kaya- lara oyulmuş, anıtsal kral mezarları bulunuyor. Yukarıdaki cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından özdeştir? A) I. ve II. D) II. ve III. B) I. ve III. E) III. ve IV. BI. 1. ve IV.
ştirmek, 4. (1) Tarih boyunca nice uygarlığa ev sahipliği yapmış
11
Anadolu'nun her köşesi bir kültür hazinesi. (II) Bizler,
bu toprakların binlerce yıl öncesine dayanan geç-
mişini arkeolojik çalışmalar sayesinde öğreniyoruz.
(III) Neler çıkmıyor ki toprak ananın derinliklerinden...
(IV) Müze vitrinlerinde gördüğünüz heykeller, sikkeler,
mozaikler, çömlekler, seramikler, süs eşyaları örnektir
bunlara. (V) Bütün bu değerler geçmiş uygarlıkların
yaşam biçimlerini, kültürlerini, ekonomik ve sosyal du-
rumlarını anlatıyor bizlere.
en geç-
dır.
Herden
namış-
) V
6579
93
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangile-
rinin ögelerinin sıralanışı aynıdır?
A) I ve III
B) II ve IV
D) Ill ve V
C
C) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
ştirmek, 4. (1) Tarih boyunca nice uygarlığa ev sahipliği yapmış 11 Anadolu'nun her köşesi bir kültür hazinesi. (II) Bizler, bu toprakların binlerce yıl öncesine dayanan geç- mişini arkeolojik çalışmalar sayesinde öğreniyoruz. (III) Neler çıkmıyor ki toprak ananın derinliklerinden... (IV) Müze vitrinlerinde gördüğünüz heykeller, sikkeler, mozaikler, çömlekler, seramikler, süs eşyaları örnektir bunlara. (V) Bütün bu değerler geçmiş uygarlıkların yaşam biçimlerini, kültürlerini, ekonomik ve sosyal du- rumlarını anlatıyor bizlere. en geç- dır. Herden namış- ) V 6579 93 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangile- rinin ögelerinin sıralanışı aynıdır? A) I ve III B) II ve IV D) Ill ve V C C) III ve IV E) IV ve V
9.
Daima, bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir Türk
şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışındaki halis tara-
fa hayran oldum,
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin
hangişinde verilmiştir?
A) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
B Dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem
CZarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
D) Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem
E Dolaylı tümleç - yüklem
here
2
12.
Lise Türkçe
Yardımcı Ögeler
9. Daima, bu şehre ilk giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışındaki halis tara- fa hayran oldum, Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangişinde verilmiştir? A) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem B Dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem CZarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem D) Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem E Dolaylı tümleç - yüklem here 2 12.