%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Maviciler Soruları

3)
çerağan sarayı'ndan büyükdere'ye
üşümek sonbaharında eski çinarların
uzadığı yerde gizlice akşamların
başlayıp adeta kendini dinlemeye
kafeslerin ardında bol gözlü bir kadın
ansızın giydirilmiş ipek feráceye
bir çay yalnızlığı emirgån'dan öteye
değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın
nedim'den yansıması tatyos efendi'ye
tenhà bir genç kız sesiyle hicazkárın
kuytularda çürüdüğü bağdadi yalıların
yorgun sarmaşıklarıyla sarkmış bahçeye
Yandaki şiirin konusu, teması ve dil ve anlatım özelliklerini
göz önüne aldığımızda şiirin hangi şaire veya hangi
edebi topluluğa ait olduğu söylenebilir?(10p)
Lise Türkçe
Maviciler
3) çerağan sarayı'ndan büyükdere'ye üşümek sonbaharında eski çinarların uzadığı yerde gizlice akşamların başlayıp adeta kendini dinlemeye kafeslerin ardında bol gözlü bir kadın ansızın giydirilmiş ipek feráceye bir çay yalnızlığı emirgån'dan öteye değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın nedim'den yansıması tatyos efendi'ye tenhà bir genç kız sesiyle hicazkárın kuytularda çürüdüğü bağdadi yalıların yorgun sarmaşıklarıyla sarkmış bahçeye Yandaki şiirin konusu, teması ve dil ve anlatım özelliklerini göz önüne aldığımızda şiirin hangi şaire veya hangi edebi topluluğa ait olduğu söylenebilir?(10p)
EDEBİYAT PROVASI - 7
24. Yükseköğrenimini yarıda bırakmış, bir süre gaze-
tecilik yapmış, yazarlıkta karar kılmıştır. Adını 1946
CHP şiir yarışmasında ikinci olan Cebbaroğlu Me-
hemmed şiiri ile duyurmuştur. Şiir, roman, eleştiri
alanında eserler vermiştir. Şiirlerinde romantik bir
duyarlılıkla toplumsal gerçekçilik açısından ça-
ğımıza, yaşadığımız günlere bakar. İnançlarında
ayak direyen, sert çıkışlar yapan, gerçeklerden çok
anılara sığınan bir karakter yapısı vardır. Serüven
tutkunu şair, en çok aşk, intihar, ölüm, kavga, kahra-
manlık temalarını işler. Mavi dergisindeki yazılarıyla
bu eğilimi metot hareketine dönüştürmeye çalışır.
En büyük tepkisi de Garipçiler'edir. Şiirlerinde divan
şiirinin biçim özelliklerinden, imgelerinden de yarar-
lanır. Canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine
geniş ölçüde yer vermiştir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtı-.
lan yazara ait değildir?
A) Sisler Bulvarı
B) Mahur Beste
C) Sokaktaki Adam
D) Yağmur Kaçağı
E) Elde Var Hüzün
Lise Türkçe
Maviciler
EDEBİYAT PROVASI - 7 24. Yükseköğrenimini yarıda bırakmış, bir süre gaze- tecilik yapmış, yazarlıkta karar kılmıştır. Adını 1946 CHP şiir yarışmasında ikinci olan Cebbaroğlu Me- hemmed şiiri ile duyurmuştur. Şiir, roman, eleştiri alanında eserler vermiştir. Şiirlerinde romantik bir duyarlılıkla toplumsal gerçekçilik açısından ça- ğımıza, yaşadığımız günlere bakar. İnançlarında ayak direyen, sert çıkışlar yapan, gerçeklerden çok anılara sığınan bir karakter yapısı vardır. Serüven tutkunu şair, en çok aşk, intihar, ölüm, kavga, kahra- manlık temalarını işler. Mavi dergisindeki yazılarıyla bu eğilimi metot hareketine dönüştürmeye çalışır. En büyük tepkisi de Garipçiler'edir. Şiirlerinde divan şiirinin biçim özelliklerinden, imgelerinden de yarar- lanır. Canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine geniş ölçüde yer vermiştir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtı-. lan yazara ait değildir? A) Sisler Bulvarı B) Mahur Beste C) Sokaktaki Adam D) Yağmur Kaçağı E) Elde Var Hüzün
Aşağıdakilerin hangisinde kinaye yoktur?
A) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.
B) Taşıma su ile değirmen dönmez.
C) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...
D) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
E) Dağ başından duman eksik olmaz.
Lise Türkçe
Maviciler
Aşağıdakilerin hangisinde kinaye yoktur? A) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan. B) Taşıma su ile değirmen dönmez. C) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan... D) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. E) Dağ başından duman eksik olmaz.
Incik
TO
0
E
Garipçileri, şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır. Yoğun, me-
cazlı, trajik duygularla örülü bir sanat yaratmak istemişlerdir.
Sosyal (ulusal) gerçeklik onlara göre, "Ulusal, Batılı, sosyal
ve aydınlık bir sanat yoludur." Bu topluluğun temsilcileri ara-
sında ---- sayılabilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) Attila İlhan
C) Orhan Duru
E
E) Ceyhun Atuf Kansu
B) Ferit Edgü
D) Ahmet Oktay
Lise Türkçe
Maviciler
Incik TO 0 E Garipçileri, şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır. Yoğun, me- cazlı, trajik duygularla örülü bir sanat yaratmak istemişlerdir. Sosyal (ulusal) gerçeklik onlara göre, "Ulusal, Batılı, sosyal ve aydınlık bir sanat yoludur." Bu topluluğun temsilcileri ara- sında ---- sayılabilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Attila İlhan C) Orhan Duru E E) Ceyhun Atuf Kansu B) Ferit Edgü D) Ahmet Oktay
Deyit sinine
nin övgü
türdür, b.
lakla ilg
zun uzu
side as
|||
irdir. Ira
7. 5-10 dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidin Bent sayısı
5 ile 15 arasında değişir. Bentler arasındaki beyte vasıta
beyti denir. Bu beyit her bendin sonunda değişir ve bent-
ten ayrı olarak kendi arasında kafiyelenir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Terci-i bent
B) Terkib-i bent
D) Murabba
C) Kit'a
E) Muhammes
10. Beş mes
"hamse"
lerdend
Bu par
getiril
A) No
Lise Türkçe
Maviciler
Deyit sinine nin övgü türdür, b. lakla ilg zun uzu side as ||| irdir. Ira 7. 5-10 dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidin Bent sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Bentler arasındaki beyte vasıta beyti denir. Bu beyit her bendin sonunda değişir ve bent- ten ayrı olarak kendi arasında kafiyelenir. Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Terci-i bent B) Terkib-i bent D) Murabba C) Kit'a E) Muhammes 10. Beş mes "hamse" lerdend Bu par getiril A) No
1