Modernist Roman Soruları

9.
Aşağıda verilen eserlerden hangisi diğerlerinden
farklı bir yazara aittir?
A) Bozbulanık
B) Topal Koşma
C) Dumanaltı
D) Kılavuz
E) Boşlukta Mavi
PINAR KOLEJ
yazarlarından biri
Yapıtları eleştiri,
Eserlerinde dü
onu postmoder
ren ilk yazar ya
Yukarıda tanıtıla
de verilmiştir?
A) Pınar Kür
B) Adalet Ağa
C) Ferit Edgü
D) Oğuz Ata
E) Vüsat O
Lise Türkçe
Modernist Roman
9. Aşağıda verilen eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir? A) Bozbulanık B) Topal Koşma C) Dumanaltı D) Kılavuz E) Boşlukta Mavi PINAR KOLEJ yazarlarından biri Yapıtları eleştiri, Eserlerinde dü onu postmoder ren ilk yazar ya Yukarıda tanıtıla de verilmiştir? A) Pınar Kür B) Adalet Ağa C) Ferit Edgü D) Oğuz Ata E) Vüsat O
tir?
A) Klasisizm realizm romantizm
B) Sembolizm klasisizm parnasizm
C Dadaizm sembolizm sürrealizm
Dhomantizm- realizm- natüralizm
E) Natüralizm sembolizm - parnasizm
11. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas almış bir
yapıtın özelliği olamaz?
A) Kişinin toplumla çatışmalarına yer verme
B) Topluma ait değerleri ön plana çıkarma
C) Geleneksel anlatım ve yapıyı reddetme
D) Kişilerin iç dünyalarını yapıtta yansıtma
E) Alegorik anlatıma önem verme
12. toplumu büyük bir laboratuvar, insanı deney konusu.
sanatçıyı bilim insanı sayarlar;--- Yunan ve Latin edebi-
yatını örnek alarak akıl ve sağduyuyu egemen kılarlar; ---
ise Yunan ve Latin edebiyatı yerine çağdaş edebiyatlar
örnek alarak Hristiyanlık ve millî efsaneleri işlerler.
M
‒‒‒
Bu açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda
kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Lise Türkçe
Modernist Roman
tir? A) Klasisizm realizm romantizm B) Sembolizm klasisizm parnasizm C Dadaizm sembolizm sürrealizm Dhomantizm- realizm- natüralizm E) Natüralizm sembolizm - parnasizm 11. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas almış bir yapıtın özelliği olamaz? A) Kişinin toplumla çatışmalarına yer verme B) Topluma ait değerleri ön plana çıkarma C) Geleneksel anlatım ve yapıyı reddetme D) Kişilerin iç dünyalarını yapıtta yansıtma E) Alegorik anlatıma önem verme 12. toplumu büyük bir laboratuvar, insanı deney konusu. sanatçıyı bilim insanı sayarlar;--- Yunan ve Latin edebi- yatını örnek alarak akıl ve sağduyuyu egemen kılarlar; --- ise Yunan ve Latin edebiyatı yerine çağdaş edebiyatlar örnek alarak Hristiyanlık ve millî efsaneleri işlerler. M ‒‒‒ Bu açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Soru 7
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muzy
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz
Yukarıdaki şiirin biçim özellikleriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) "abab" sarmal kafiye düzeni vardır
B) 7+7= 14'lü hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) "-urken" sesleri rediftir.
D) Benzetme yapılmıştır.
E) "-umuz" sesleri rediftir.
2
2
a
12. COPROX
Lise Türkçe
Modernist Roman
Soru 7 Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muzy Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz Yukarıdaki şiirin biçim özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) "abab" sarmal kafiye düzeni vardır B) 7+7= 14'lü hece ölçüsü kullanılmıştır. C) "-urken" sesleri rediftir. D) Benzetme yapılmıştır. E) "-umuz" sesleri rediftir. 2 2 a 12. COPROX
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde veri-
len sanat yoktur?
A) Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
ağmur giyerlerdi sonbaharla bir
(istiare)
BY Kırmızı bir kuştur soluğum
Kumral göklerinde saçlarının
(Tesbih-i beliğ)
C) Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirliydi eli kolu bağlıydı ağlıyordu
(Teşbih)
PSiir, bir cennet bahçesidir
Şairler orada dolaşır saf saf
(Tevriye)
E) Bir yanımız yaprak döker-
Bir yanımız bahar bahçe
(Tezat)
Lise Türkçe
Modernist Roman
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde veri- len sanat yoktur? A) Ne kadınlar sevdim zaten yoktular ağmur giyerlerdi sonbaharla bir (istiare) BY Kırmızı bir kuştur soluğum Kumral göklerinde saçlarının (Tesbih-i beliğ) C) Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirliydi eli kolu bağlıydı ağlıyordu (Teşbih) PSiir, bir cennet bahçesidir Şairler orada dolaşır saf saf (Tevriye) E) Bir yanımız yaprak döker- Bir yanımız bahar bahçe (Tezat)
23. Bu romanda yazar, sanatı toplumsal malzemesini aktarma
yolunda bir araç olarak kullanma eğilimiyle, malzemesini
bir sanat yapıtı yaratma yolunda bir araç olarak görme
eğilimini bir denge içinde tutmayı başarmıştır. Bu roman,
bir yönüyle 12 Mart romanları arasında yer alırken gerçek-
çi romandan modernist romana kayışıyla da daha sonra
gerçekçi yöntemden büsbütün uzaklaşan 1980'li yılların
romanına bağlanır. Ayrıca hayal kırıklığına uğramış ve
politikaya küsmüş küçük burjuva aydınının çıkmazına
ve içine düştüğü bunalıma eğildiği için de 1980 sonrası
depolitize romana geçiş niteliğinde olduğu söylenebilir.
Romanın kişilerini, düğünde buluşan oğlan ve kız tarafı-
nın aileleri oluşturuyor. Dönemin ordusu da iş çevresi de
protestocuları da polisi de var bu düğünde.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edi-
len romanın yazarına aittir?
A) Pastırma Yazı
B) Fikrimin İnce Gülü
C) Hakkari'de Bir Mevsim
D) Yenişehir'de Bir Öğle Vakti
E) Yılkı Atı
Lise Türkçe
Modernist Roman
23. Bu romanda yazar, sanatı toplumsal malzemesini aktarma yolunda bir araç olarak kullanma eğilimiyle, malzemesini bir sanat yapıtı yaratma yolunda bir araç olarak görme eğilimini bir denge içinde tutmayı başarmıştır. Bu roman, bir yönüyle 12 Mart romanları arasında yer alırken gerçek- çi romandan modernist romana kayışıyla da daha sonra gerçekçi yöntemden büsbütün uzaklaşan 1980'li yılların romanına bağlanır. Ayrıca hayal kırıklığına uğramış ve politikaya küsmüş küçük burjuva aydınının çıkmazına ve içine düştüğü bunalıma eğildiği için de 1980 sonrası depolitize romana geçiş niteliğinde olduğu söylenebilir. Romanın kişilerini, düğünde buluşan oğlan ve kız tarafı- nın aileleri oluşturuyor. Dönemin ordusu da iş çevresi de protestocuları da polisi de var bu düğünde. Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edi- len romanın yazarına aittir? A) Pastırma Yazı B) Fikrimin İnce Gülü C) Hakkari'de Bir Mevsim D) Yenişehir'de Bir Öğle Vakti E) Yılkı Atı
2. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ.
A.Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu romanında Türk aydını ve asırlarca ihmal edilmiş Türk köylüsü
arasındaki uçurumu ele almıştır. Bu gerçeği ilk defa bir aydının gözüyle anlatmıştır........
C.Servetifünun Dönemi'nde batılı romanlarla boy ölçüşebilecek romanlar yazılmaya başlanmıştır. Bu
dönemde Türk romanının babası olarak bilinen yazardır..
D. Turgut Özben, Selim ve Olric gibi kahramanların yer aldığı, edebiyat dünyasının başkaldırı romanı
kabul edilen, TRT roman ödülü kazanmış Oğuz Atay romanıdır......
E.Edebiyatımızda 1960'lardan itibaren Yusuf Atilgan Ferit Edgü, Nazlı Eray gibi sanatçıların
benimsediği roman anlayışıdır...........
F. "Menim Anam" şiiri ile tanınmış Azerbaycan edebiyatının şairlerindendir..
G."Heyder Babaya Selam" şiiri ile tanınmış Türk dünyası şairlerindendir.....
H.Milli Edebiyat Dönemi bağımsız şairlerindendir. Klasik şiir geleneğini yaşadığı zamanın zevk ve
anlayışına göre geliştirmiş ve uygulamıştır. Aruz ölçüsü ile sade Türkçe şiirler yazmıştır. "Ok" şiiri
dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle y
e yazmıştır..
I.Makalede temel öge..............
DE
ind
..dir.
Lise Türkçe
Modernist Roman
2. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ. A.Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu romanında Türk aydını ve asırlarca ihmal edilmiş Türk köylüsü arasındaki uçurumu ele almıştır. Bu gerçeği ilk defa bir aydının gözüyle anlatmıştır........ C.Servetifünun Dönemi'nde batılı romanlarla boy ölçüşebilecek romanlar yazılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Türk romanının babası olarak bilinen yazardır.. D. Turgut Özben, Selim ve Olric gibi kahramanların yer aldığı, edebiyat dünyasının başkaldırı romanı kabul edilen, TRT roman ödülü kazanmış Oğuz Atay romanıdır...... E.Edebiyatımızda 1960'lardan itibaren Yusuf Atilgan Ferit Edgü, Nazlı Eray gibi sanatçıların benimsediği roman anlayışıdır........... F. "Menim Anam" şiiri ile tanınmış Azerbaycan edebiyatının şairlerindendir.. G."Heyder Babaya Selam" şiiri ile tanınmış Türk dünyası şairlerindendir..... H.Milli Edebiyat Dönemi bağımsız şairlerindendir. Klasik şiir geleneğini yaşadığı zamanın zevk ve anlayışına göre geliştirmiş ve uygulamıştır. Aruz ölçüsü ile sade Türkçe şiirler yazmıştır. "Ok" şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle y e yazmıştır.. I.Makalede temel öge.............. DE ind ..dir.
1.
Karşılaştığı zorlukları, kendi sanat düzeyini yükselt-
mek için bir firsat bilen sanatçı, gerçek sanatçıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en
vakındır?
A) Her sanat dalının kendine göre zorlukları vardır.
B) Sanat yaşamında ortaya çıkan olumsuzluklar, ger-
çek sanatçının yapıt vermesini engellemez.
C) Sanat yaşamında hep kolaya kaçan sanatçılar, ka-
lıcılığı yakalayamaz.
D) Gerçek sanatçı/sanat hayatı boyunca birçok güç-
lükle karşılaşır ve bunların üstesinden gelir.
Ey Gerçek sanatçı, karşısına çıkan engellerden fayda-
lanarak sanat yönünü geliştirir.
Lise Türkçe
Modernist Roman
1. Karşılaştığı zorlukları, kendi sanat düzeyini yükselt- mek için bir firsat bilen sanatçı, gerçek sanatçıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en vakındır? A) Her sanat dalının kendine göre zorlukları vardır. B) Sanat yaşamında ortaya çıkan olumsuzluklar, ger- çek sanatçının yapıt vermesini engellemez. C) Sanat yaşamında hep kolaya kaçan sanatçılar, ka- lıcılığı yakalayamaz. D) Gerçek sanatçı/sanat hayatı boyunca birçok güç- lükle karşılaşır ve bunların üstesinden gelir. Ey Gerçek sanatçı, karşısına çıkan engellerden fayda- lanarak sanat yönünü geliştirir.
Romanlar konularına göre türlere ayrılır. Örneğin,
bir toplumun belirli bir dönem ve çevre içindeki
gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlara ----,
uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşamları konu edinen
romanlara da ---- denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) tarihi roman - bilimkurgu romanı
B) polisiye roman - macera romani
C) psikolojik roman - tarihi roman
D) töre romanı - egzotik roman
E) realist roman - postmodern roman
Lise Türkçe
Modernist Roman
Romanlar konularına göre türlere ayrılır. Örneğin, bir toplumun belirli bir dönem ve çevre içindeki gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlara ----, uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşamları konu edinen romanlara da ---- denir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) tarihi roman - bilimkurgu romanı B) polisiye roman - macera romani C) psikolojik roman - tarihi roman D) töre romanı - egzotik roman E) realist roman - postmodern roman
1. Yazlık kıyafetlerini dolabına yerleştirdi.
II. Çocuk kırılan oyuncağı için saatlerce ağladı.
III. İlk hikâyesini üniversite yıllarında yazmış.
IV. Evin ufak tefek işlerini bana yaptırdı.
Numaralanmış cümlelerin yüklemlerindeki fiilerin çatısı
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Geçişli-geçişsiz-geçişli-oldurgan
Oldurgan-geçişsiz-geçişli- ettirgen
Geçişli-geçişli-geçişsiz-oldurgan
Oldurgan-geçişli-oldurgan- ettirgen
Ettirgen - geçişsiz-geçişli-oldurgan
Lise Türkçe
Modernist Roman
1. Yazlık kıyafetlerini dolabına yerleştirdi. II. Çocuk kırılan oyuncağı için saatlerce ağladı. III. İlk hikâyesini üniversite yıllarında yazmış. IV. Evin ufak tefek işlerini bana yaptırdı. Numaralanmış cümlelerin yüklemlerindeki fiilerin çatısı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Geçişli-geçişsiz-geçişli-oldurgan Oldurgan-geçişsiz-geçişli- ettirgen Geçişli-geçişli-geçişsiz-oldurgan Oldurgan-geçişli-oldurgan- ettirgen Ettirgen - geçişsiz-geçişli-oldurgan
1.
Kabuğunu koparmadan
Ne bir elmayı soyabildim
Ne de iyileştirebildim bir yaramı
Ama karşıma çıkınca
Kızmadım hiç elma kurduna
Bendim çünkü bıçağı saplayan
Onun yurduna
Sunay Akın
Bu dizelerde kullanılan adıllarla ilgili,
1. Ek hâlindeki adıllardan iyelik adılı kullanılmıştır.
II. Sözcük hâlindeki adıllardan kişi adılı kullanılmıştır.
III. İşaret adılı belirtili isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır.
IV. "Ne" sözcüğü soru adılı olarak kullanılmıştır.
yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Lise Türkçe
Modernist Roman
1. Kabuğunu koparmadan Ne bir elmayı soyabildim Ne de iyileştirebildim bir yaramı Ama karşıma çıkınca Kızmadım hiç elma kurduna Bendim çünkü bıçağı saplayan Onun yurduna Sunay Akın Bu dizelerde kullanılan adıllarla ilgili, 1. Ek hâlindeki adıllardan iyelik adılı kullanılmıştır. II. Sözcük hâlindeki adıllardan kişi adılı kullanılmıştır. III. İşaret adılı belirtili isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır. IV. "Ne" sözcüğü soru adılı olarak kullanılmıştır. yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV.
D-
il-
el
el
el
K
B
47
Donücer
A
39. Bu parçadan hareketle İhsan Oktay Anar'la ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sözlü anlatım türlerinden etkilendiği
B) Romanlarında zaman ve mekân unsurlarına yer
vermediği
C) Gülmece ögelerinden yararlandığı
D) Romanlarının yapısında değişik edebî türlerin ve
bilim dallarının etkisi olduğu
Sağlam bir üsluba sahip olduğu
Lise Türkçe
Modernist Roman
D- il- el el el K B 47 Donücer A 39. Bu parçadan hareketle İhsan Oktay Anar'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sözlü anlatım türlerinden etkilendiği B) Romanlarında zaman ve mekân unsurlarına yer vermediği C) Gülmece ögelerinden yararlandığı D) Romanlarının yapısında değişik edebî türlerin ve bilim dallarının etkisi olduğu Sağlam bir üsluba sahip olduğu
22. İlk kitabıyla insan sevgisi çizgisinde yerini belirleyen
sanatçı, zamanla insanın iç derinlikleriyle toplum
arasındaki ilintileri, tarih perspektifi içerisinde ulus
olmaya özgü değer bağlılıklarını da eserlerine kattı.
Ancak Gece Kuşu Uzun Öter adlı hikâye kitabından
sonra ve özellikle Gece Rüzgârları adlı romanının
yazılışında, kendisiyle bir iç hesaplaşmaya girişerek,
içtenliği savunup, ideolojik bağımlılıkları reddederek
insana, zaafları, erdemleri ve ruh derinlikleri boyut-
larında yaklaşmanın, doğru olacağı fikrini benimse-
di. Karanlığa Direnen Yıldız (1996), Deli Zamanlar
(2000), Gülyüzlüm (2003), Gece Rüzgârlan (2004),
Tren Burdan Geçmiyor (2007), Arada Kalmış
Tebessüm (2010), Lacivert Taşı (2011) sanatçının
başlıca romanlarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
kinX
A) Latife Tekin
C) Semiha Ayverdi
B) Adalet Ağaoğlu
Puruzan
E) Sevinç Çokum
E
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Modernist Roman
22. İlk kitabıyla insan sevgisi çizgisinde yerini belirleyen sanatçı, zamanla insanın iç derinlikleriyle toplum arasındaki ilintileri, tarih perspektifi içerisinde ulus olmaya özgü değer bağlılıklarını da eserlerine kattı. Ancak Gece Kuşu Uzun Öter adlı hikâye kitabından sonra ve özellikle Gece Rüzgârları adlı romanının yazılışında, kendisiyle bir iç hesaplaşmaya girişerek, içtenliği savunup, ideolojik bağımlılıkları reddederek insana, zaafları, erdemleri ve ruh derinlikleri boyut- larında yaklaşmanın, doğru olacağı fikrini benimse- di. Karanlığa Direnen Yıldız (1996), Deli Zamanlar (2000), Gülyüzlüm (2003), Gece Rüzgârlan (2004), Tren Burdan Geçmiyor (2007), Arada Kalmış Tebessüm (2010), Lacivert Taşı (2011) sanatçının başlıca romanlarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? kinX A) Latife Tekin C) Semiha Ayverdi B) Adalet Ağaoğlu Puruzan E) Sevinç Çokum E Diğer sayfaya geçiniz.
"Yaşam her zaman insanın beklediğini çıkarmıyor karşısına.
Işte o adam da geçenlerde çıkıverdi önümüze.
Bir gece yarısıydı. Yolda bir kaza olduğunu anladık. Komşum aynı zamanda yardımcım olduğu için birlikte koştuk oraya. Bir de geldik ki ne görelim! Bir kamyon
kenar taşlarına bindirmiş. Şoför kazadan sonra bayılmış. Adamı tanımıştım ama adı hatırımda değildi. Bir zamanlar, bozulan arabamızı yedekte çekerek geçitten
aşırmış, güç bir durumdan kurtarmıştı bizi. Dolan'da bu işin şakası yoktur, daha önce de kimse böyle bir şey yapmamıştı.
Fakat yaman bir delikanlıymış, bizi çeke çeke bakım istasyonuna kadar götürdü. Bayağı beğendim adamı, ona birdenbire içim kaynadı, aradan çok geçmedi, bu
şoför kamyonun arkasına römork takarak geçidi aşmaya kalktı. Bir terslik çıkmasa bu işi başarmasına ramak kalmıştı. Ne olduysa artık, adam römorku şarampolde
bıraktığı gibi gitmiş. Daha o zaman bu işi bizim yaman delikanlının yaptığını düşünmüştüm. Başarısızlığından dolayı da bir hayli üzülmüştüm. Fakat sonra
kamyonlar römorklanıyla geçitten gidip gelmeye başladılar. Bir kolayını bulmuşlar, en doğrusunu da yapmışlardı. Size şerefim üzerine yemin ederim, kaza geçiren
adamın Asel'in bıraktığı adam olduğunu bilmiyordum. Hoş bilsem bile, aynı yardımı yapardım ya. Onu eve getirince her şey birden aydınlandı.
Tam o sırada Asel bir kucak dolusu odunla dönmüştü odaya. Adamı görür görmez odunlar kucağından düştü. Fakat hiçbirimiz renk vermedik. Sanki daha önce
karşılaşmamış gibi davrandık orada. Ayrıca ben çok temkinli davranıyor, ağzımdan çıkacak bir sözle, herhangi bir tavrımla onları incitmemeye, anlaşmalarını
engellememeye çalışıyordum. Çünkü karar verecek ben değildim orada.
Geçmişleriyle, koynuma alıp okşadığım çocuklarıyla ilgili bütün kararı onlar verecekti. O gece hiçbirimiz uyuyamadık. Aklımdan neler neler geçmedi. Asel
oğlunu alıp gidebilir. Çünkü bu onların hakkıdır. Yüreklerinin, mantıklarının sesine göre hareket etsinler. Bana gelince...
...Bana bu konuda söz düşmez, ben onlara karışamam...
Adam şimdi buralardadır, bizim yoldan gelip geçer. Bunca yıldır nerelerdeydi, ne yapmıştı, bilmem. Üstelik beni ilgilendirmez.
... Onların bileceği bir iş bu..."
1111
Cengiz Aytmatov, Selvi Boylum Al Yazmalım
ralarda kullanıldığını gösteriniz
Lise Türkçe
Modernist Roman
"Yaşam her zaman insanın beklediğini çıkarmıyor karşısına. Işte o adam da geçenlerde çıkıverdi önümüze. Bir gece yarısıydı. Yolda bir kaza olduğunu anladık. Komşum aynı zamanda yardımcım olduğu için birlikte koştuk oraya. Bir de geldik ki ne görelim! Bir kamyon kenar taşlarına bindirmiş. Şoför kazadan sonra bayılmış. Adamı tanımıştım ama adı hatırımda değildi. Bir zamanlar, bozulan arabamızı yedekte çekerek geçitten aşırmış, güç bir durumdan kurtarmıştı bizi. Dolan'da bu işin şakası yoktur, daha önce de kimse böyle bir şey yapmamıştı. Fakat yaman bir delikanlıymış, bizi çeke çeke bakım istasyonuna kadar götürdü. Bayağı beğendim adamı, ona birdenbire içim kaynadı, aradan çok geçmedi, bu şoför kamyonun arkasına römork takarak geçidi aşmaya kalktı. Bir terslik çıkmasa bu işi başarmasına ramak kalmıştı. Ne olduysa artık, adam römorku şarampolde bıraktığı gibi gitmiş. Daha o zaman bu işi bizim yaman delikanlının yaptığını düşünmüştüm. Başarısızlığından dolayı da bir hayli üzülmüştüm. Fakat sonra kamyonlar römorklanıyla geçitten gidip gelmeye başladılar. Bir kolayını bulmuşlar, en doğrusunu da yapmışlardı. Size şerefim üzerine yemin ederim, kaza geçiren adamın Asel'in bıraktığı adam olduğunu bilmiyordum. Hoş bilsem bile, aynı yardımı yapardım ya. Onu eve getirince her şey birden aydınlandı. Tam o sırada Asel bir kucak dolusu odunla dönmüştü odaya. Adamı görür görmez odunlar kucağından düştü. Fakat hiçbirimiz renk vermedik. Sanki daha önce karşılaşmamış gibi davrandık orada. Ayrıca ben çok temkinli davranıyor, ağzımdan çıkacak bir sözle, herhangi bir tavrımla onları incitmemeye, anlaşmalarını engellememeye çalışıyordum. Çünkü karar verecek ben değildim orada. Geçmişleriyle, koynuma alıp okşadığım çocuklarıyla ilgili bütün kararı onlar verecekti. O gece hiçbirimiz uyuyamadık. Aklımdan neler neler geçmedi. Asel oğlunu alıp gidebilir. Çünkü bu onların hakkıdır. Yüreklerinin, mantıklarının sesine göre hareket etsinler. Bana gelince... ...Bana bu konuda söz düşmez, ben onlara karışamam... Adam şimdi buralardadır, bizim yoldan gelip geçer. Bunca yıldır nerelerdeydi, ne yapmıştı, bilmem. Üstelik beni ilgilendirmez. ... Onların bileceği bir iş bu..." 1111 Cengiz Aytmatov, Selvi Boylum Al Yazmalım ralarda kullanıldığını gösteriniz
2. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1950
yılları arasında roman türünde eser
vermiş yazarlardan biri değildir?
A) Peyami Safa
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Sebahattin Ali
E) Latife Tekin
Lise Türkçe
Modernist Roman
2. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1950 yılları arasında roman türünde eser vermiş yazarlardan biri değildir? A) Peyami Safa B) Halide Edip Adıvar C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Sebahattin Ali E) Latife Tekin
2.
C) III D) IV E) V
Servetifünun romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Sosyal olaylara sıklıkla yer verilir.
B) Batılı tarza uygun bir biçimde kaleme alınmıştır.
C) Romanlardaki mekân genellikle İstanbul'dur.
D) Yazarlar, eserlerine kişiliklerini yansıtmamaya çalış-
mıştır.
E) Kahramanların iç dünyaları detaylı olarak tahlil edil-
miştir.
5.
Lise Türkçe
Modernist Roman
2. C) III D) IV E) V Servetifünun romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sosyal olaylara sıklıkla yer verilir. B) Batılı tarza uygun bir biçimde kaleme alınmıştır. C) Romanlardaki mekân genellikle İstanbul'dur. D) Yazarlar, eserlerine kişiliklerini yansıtmamaya çalış- mıştır. E) Kahramanların iç dünyaları detaylı olarak tahlil edil- miştir. 5.
6. (1) Harplerin cereyan ettiği dönemlerde, cephede
yaşananlar doğrultusunda meydana gelen edebiyata
"savaş (harp) edebiyatı" adı verilir ((11) Bizim
edebiyatımızda bu edebiyat türü, çok sığ kalan bir alan
olmuştur ill) Batı edebiyatlarındaki gibi geniş bir ürün
listesine sahip olamamış ve müstakil bir edebiyat kolu
olarak ne yazık ki kendine yer bulamamıştır. (IV) Türk
milletinin şan ve şerefiyle mücadelesini verdiği büyük
harplere katılan şair ve yazarlarımızın sayısı yok
denecek kadar az olmuştur. (V) Bunlardan bir kısmını
Çanakkale'ye seyirci sıfatıyla götürüp getirmişlerdir.
(VI) Gazetecilerimiz de yaşananları yabancı gazetelerin
harp muhabirleri gibi tehlike bölgesine girerek değil,
cephe ardinda haberleştirmişlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
başlanarak Türk harp edebiyatının gelişememesinin
gerekçelerine yer verilmektedir?
BY III
A) II
SYTV
IV
DIV
E) VI
8.
Yayınları
Lise Türkçe
Modernist Roman
6. (1) Harplerin cereyan ettiği dönemlerde, cephede yaşananlar doğrultusunda meydana gelen edebiyata "savaş (harp) edebiyatı" adı verilir ((11) Bizim edebiyatımızda bu edebiyat türü, çok sığ kalan bir alan olmuştur ill) Batı edebiyatlarındaki gibi geniş bir ürün listesine sahip olamamış ve müstakil bir edebiyat kolu olarak ne yazık ki kendine yer bulamamıştır. (IV) Türk milletinin şan ve şerefiyle mücadelesini verdiği büyük harplere katılan şair ve yazarlarımızın sayısı yok denecek kadar az olmuştur. (V) Bunlardan bir kısmını Çanakkale'ye seyirci sıfatıyla götürüp getirmişlerdir. (VI) Gazetecilerimiz de yaşananları yabancı gazetelerin harp muhabirleri gibi tehlike bölgesine girerek değil, cephe ardinda haberleştirmişlerdir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak Türk harp edebiyatının gelişememesinin gerekçelerine yer verilmektedir? BY III A) II SYTV IV DIV E) VI 8. Yayınları