Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Modernist Roman Soruları

• Aşağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.
*(
) Gözlemci bakış açısında yazar, roman kahramanlarından daha fazlasını bilir.
*(
) Nazım Hikmet, Cumhuriyet Dönemi'nde Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerimizden biridir.
*() italya'da ortaya çıkan Fütürizm, akımının öncüsü F. T. Marinetti'dir (Marinette).
(
) İsmet Özel, Türk edebiyatında 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şairlerimizden biridir.
*( ) İkinci Yeni, Garip şiirine bir tepki olarak ortaya çıkan, 1960'lı yılların ortalarına kadar güçlü bir şekilde devam
eden, etkileri günümüzde de hissedilen şiir hareketidir.
Lise Türkçe
Modernist Roman
• Aşağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız. *( ) Gözlemci bakış açısında yazar, roman kahramanlarından daha fazlasını bilir. *( ) Nazım Hikmet, Cumhuriyet Dönemi'nde Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerimizden biridir. *() italya'da ortaya çıkan Fütürizm, akımının öncüsü F. T. Marinetti'dir (Marinette). ( ) İsmet Özel, Türk edebiyatında 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şairlerimizden biridir. *( ) İkinci Yeni, Garip şiirine bir tepki olarak ortaya çıkan, 1960'lı yılların ortalarına kadar güçlü bir şekilde devam eden, etkileri günümüzde de hissedilen şiir hareketidir.
Yayınları
Sınıf
11. ----, edebiyatımızda "deniz çığırını" açmış, deniz in-
sanlarının yaşantılarını anlatmıştır. Aganta Burina Bu-
rinata romanında denizcilerin yaşadığı zorlukları, Tur-
gut Reis romanında Osmanlı'nın gelişme ve gerileme
dönemlerini, Uluç Reis romanında Akdeniz'deki kor-
sanlık olayını anlatır. Deniz Gurbetçileri romanında ise
Bodrum'daki sünger avcılarının çileli yaşamını yansıtır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) İlhan Tarus
C) Kemal Tahir
B) Necati Cumalı
D) Abbas Sayar
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı
Lise Türkçe
Modernist Roman
Yayınları Sınıf 11. ----, edebiyatımızda "deniz çığırını" açmış, deniz in- sanlarının yaşantılarını anlatmıştır. Aganta Burina Bu- rinata romanında denizcilerin yaşadığı zorlukları, Tur- gut Reis romanında Osmanlı'nın gelişme ve gerileme dönemlerini, Uluç Reis romanında Akdeniz'deki kor- sanlık olayını anlatır. Deniz Gurbetçileri romanında ise Bodrum'daki sünger avcılarının çileli yaşamını yansıtır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) İlhan Tarus C) Kemal Tahir B) Necati Cumalı D) Abbas Sayar E) Cevat Şakir Kabaağaçlı
4.
Felsefe alanında akademisyen olan yazar, bu biri-
kimini romanlarına aktararak edebiyatımızda "felsefi
roman" anlayışını yerleştirmiştir. Konusunu tarihten
alan ve felsefi söylemleriyle dikkat çeken Puslu Kı-
talar Atlasinda Venedik kökenli kahramanın külhan-
beyi ağzıyla Descartes'in Metod, Üzerine Konuşma
adlı eserinden yola çıkarak varlık, yokluk, hiçlik
üzerine yaptığı düşsel yolculukları anlatır. Eserdeki
esrarlı hava, seçilen kapalı ve herkesin kolaylıkla gi-
remeyeceği mekânlarla sağlanmaktadır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Oğuz Atay
C) İhsan Oktay Anar
1
B) Nazlı Eray
D) Yusuf Atılgan
E) Orhan Pamuk
:
:
:
Lise Türkçe
Modernist Roman
4. Felsefe alanında akademisyen olan yazar, bu biri- kimini romanlarına aktararak edebiyatımızda "felsefi roman" anlayışını yerleştirmiştir. Konusunu tarihten alan ve felsefi söylemleriyle dikkat çeken Puslu Kı- talar Atlasinda Venedik kökenli kahramanın külhan- beyi ağzıyla Descartes'in Metod, Üzerine Konuşma adlı eserinden yola çıkarak varlık, yokluk, hiçlik üzerine yaptığı düşsel yolculukları anlatır. Eserdeki esrarlı hava, seçilen kapalı ve herkesin kolaylıkla gi- remeyeceği mekânlarla sağlanmaktadır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Oğuz Atay C) İhsan Oktay Anar 1 B) Nazlı Eray D) Yusuf Atılgan E) Orhan Pamuk : : :
adli
6. ---- romanında geçim sıkıntısı olmayan C adlı birinin mut-
luluk arayışlanını anlatır Yusuf Atılgan. C'nin bir kadından
başka bir kadına geçmesi bu arayışın ifadesidir.
romanının kahramanı ise Anadolu'da yaşayan, ilkokul dü-
zeyinde bir eğitime sahip, katiplik yapan Zebercet'tir. Ze-
bercet; cinayet, korku ve intihar sarmalı içindedir roman
boyunca.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangileri getirelebilir?
A) Tehlikeli Oyunlar - Ruh Üşümesi
B) Anayurt Oteli - Canistan
C) Ruh Üşümesi - Kayıp Aranıyor
D) Aylak Adam - Anayurt Oteli
E) Tehlikeli Oyunlar - Aylak Adam
Vents
Lise Türkçe
Modernist Roman
adli 6. ---- romanında geçim sıkıntısı olmayan C adlı birinin mut- luluk arayışlanını anlatır Yusuf Atılgan. C'nin bir kadından başka bir kadına geçmesi bu arayışın ifadesidir. romanının kahramanı ise Anadolu'da yaşayan, ilkokul dü- zeyinde bir eğitime sahip, katiplik yapan Zebercet'tir. Ze- bercet; cinayet, korku ve intihar sarmalı içindedir roman boyunca. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerden hangileri getirelebilir? A) Tehlikeli Oyunlar - Ruh Üşümesi B) Anayurt Oteli - Canistan C) Ruh Üşümesi - Kayıp Aranıyor D) Aylak Adam - Anayurt Oteli E) Tehlikeli Oyunlar - Aylak Adam Vents
8.
1. Eserlerinde ince bir alay ve ironiye yer verir.
II. Romanian çoğunlukla Doğu Anadolu'da geçer.
III. Bir Bilim Adami'nin Romani adlı eserinde hocası Mus-
tafa İnan'ı anlatır.
IV. Koy romanının önde gelen isimlerindendir.
Numaralanmış yargılardan hangileri Oğuz Atay için söy-
lenebilir?
A) I ve II
D) II ve IV
B) I ve III
E) IIl ve IV
C) II ve III
Lise Türkçe
Modernist Roman
8. 1. Eserlerinde ince bir alay ve ironiye yer verir. II. Romanian çoğunlukla Doğu Anadolu'da geçer. III. Bir Bilim Adami'nin Romani adlı eserinde hocası Mus- tafa İnan'ı anlatır. IV. Koy romanının önde gelen isimlerindendir. Numaralanmış yargılardan hangileri Oğuz Atay için söy- lenebilir? A) I ve II D) II ve IV B) I ve III E) IIl ve IV C) II ve III
8.
Yazanın en ünlü romanı olan eserde, Kurtuluş Savaşı'na ka-
tilan Anadolu halkı yükseltici bir bakış açısıyla ele alınmış-
tır. Yazanın Milli Mücadele yıllanını konu alan romanı, halk
hareket noktası alınarak kurgulanmıştır. İstanbullu Hoca,
Çolak Salih, Reis Bey, Doktor Haydar, Ali Emmi gibi halk-
tan insanlar romanın kahramanlandır. Romanın asıl kişile-
ni İstanbullu Hoca ve Çolak Salih'tir, İstanbullu Hoca'nın
romanın başlangıcında din adamı olması bir tesadüf değil-
dir. Roman, İstanbullu Hoca'nın, değişim macerası üzeri-
ne kurulmuş gibidir. Roman, TRT tarafından dizi film yapıl-
mıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yukanda tanıtılan eserin yaza-
rına ait bir roman değildir?
A) Osmancık
B) Yağmur Beklerken
C) Siyah Kehribar
D) Aganta Burina Burinata
E) Dünyanın En Pis Sokağı
Lise Türkçe
Modernist Roman
8. Yazanın en ünlü romanı olan eserde, Kurtuluş Savaşı'na ka- tilan Anadolu halkı yükseltici bir bakış açısıyla ele alınmış- tır. Yazanın Milli Mücadele yıllanını konu alan romanı, halk hareket noktası alınarak kurgulanmıştır. İstanbullu Hoca, Çolak Salih, Reis Bey, Doktor Haydar, Ali Emmi gibi halk- tan insanlar romanın kahramanlandır. Romanın asıl kişile- ni İstanbullu Hoca ve Çolak Salih'tir, İstanbullu Hoca'nın romanın başlangıcında din adamı olması bir tesadüf değil- dir. Roman, İstanbullu Hoca'nın, değişim macerası üzeri- ne kurulmuş gibidir. Roman, TRT tarafından dizi film yapıl- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi yukanda tanıtılan eserin yaza- rına ait bir roman değildir? A) Osmancık B) Yağmur Beklerken C) Siyah Kehribar D) Aganta Burina Burinata E) Dünyanın En Pis Sokağı
a
6. Şu tuhaf şapkalı kadın bana mı bakıyor? Yok ca-
nım Boğaz manzarası dururken bana bakıp ne
yapsın? Ama yanımda da başka kimse yok ki...
Şöyle biraz yana çekilsem bakışlarının açısı deği-
şecek mi acaba? Onun bana baktığını düşünüyor-
sam bende ona bakıyor sayılmam mı? Bakmamak
elde mi? Şapkasındaki şu egzotik kuş kanadı, na-
zar boncuğu gibi bütün bakışları üzerine çekiyor.
Neyse, kimse fark etmeden bakışlarımı elimdeki
bulmacaya indireyim.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden
özellikle hangisi kullanılmıştır?
A) Zamanda geriye dönüş
B) İç monolog
C) Diyalog
D) İç çözümleme
E) Pastiş
7
Lise Türkçe
Modernist Roman
a 6. Şu tuhaf şapkalı kadın bana mı bakıyor? Yok ca- nım Boğaz manzarası dururken bana bakıp ne yapsın? Ama yanımda da başka kimse yok ki... Şöyle biraz yana çekilsem bakışlarının açısı deği- şecek mi acaba? Onun bana baktığını düşünüyor- sam bende ona bakıyor sayılmam mı? Bakmamak elde mi? Şapkasındaki şu egzotik kuş kanadı, na- zar boncuğu gibi bütün bakışları üzerine çekiyor. Neyse, kimse fark etmeden bakışlarımı elimdeki bulmacaya indireyim. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden özellikle hangisi kullanılmıştır? A) Zamanda geriye dönüş B) İç monolog C) Diyalog D) İç çözümleme E) Pastiş 7
ÇAP/AYT
22./Muhabir: 1950-1957 yıllarında Dost ve Yaşamasız
adlı öykü kitaplarınızı yayımladınız. Sonra uzun bir
suskunluk döneminiz oldu. Gerçi, bu arada Ihlamur
Ağacı, Ipin Ucu gibi oyunlarınız kitaplaştırıldı. İlk ro-
manınız Buzul Çağının Virüsü, ardından Bay Muannit
Sahtegi'nin Notları adlı ikinci romanınız yayımlandı.
Yakınlarda Siyah Beyaz) adlı öykü kitabınız... Sizin
deyişinizle bir koltukta iki karpuz taşıyor, kamu kesi-
minde görev yaparken bir yandan da edebiyatla uğ-
raşıyordunuz. Yaşama serüveninizin yazarlığınızın
oluşumuna etkisi ne oldu?
Bu parçada kendisine soru yöneltilen yazar aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Sevgi Soysal
B) Füruzan
C) Necati Tosuner
D) Necati Cumalı
E) Vüs'at O. Bener
2
Lise Türkçe
Modernist Roman
ÇAP/AYT 22./Muhabir: 1950-1957 yıllarında Dost ve Yaşamasız adlı öykü kitaplarınızı yayımladınız. Sonra uzun bir suskunluk döneminiz oldu. Gerçi, bu arada Ihlamur Ağacı, Ipin Ucu gibi oyunlarınız kitaplaştırıldı. İlk ro- manınız Buzul Çağının Virüsü, ardından Bay Muannit Sahtegi'nin Notları adlı ikinci romanınız yayımlandı. Yakınlarda Siyah Beyaz) adlı öykü kitabınız... Sizin deyişinizle bir koltukta iki karpuz taşıyor, kamu kesi- minde görev yaparken bir yandan da edebiyatla uğ- raşıyordunuz. Yaşama serüveninizin yazarlığınızın oluşumuna etkisi ne oldu? Bu parçada kendisine soru yöneltilen yazar aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sevgi Soysal B) Füruzan C) Necati Tosuner D) Necati Cumalı E) Vüs'at O. Bener 2
5) Cumhuriyet Dönemi'nde roman türünde eser veren yazarla-
rımızdandır.İlk eserlerinde "köy gerçekliği, köyden kente gö-çenleri,
çarpık kent ilişkileri ile bunun getirdiği yabancılaşmayı, bu durumu
yaşayan kişilerin içsel duygularını dile getirmiştir. Eserlerindeki
konuları işlerken gerçekçi, toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla birlikte
"gerçeküstücü" yaklaşımı kullanmıştır. Yazarın eserlerinden bazıları
şunlardır: Sevgili Arsız Ölüm, Gece Dersleri, Berci Kristin Çöp
Masalları.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selim İleri B) Fakir Baykurt C) Latife Tekin
D) Bilge Karasu E) Attilâ İlhan
A) Za
B) Ki
C) M
D) K
E) C
9) F
ham
A)
kar
Lise Türkçe
Modernist Roman
5) Cumhuriyet Dönemi'nde roman türünde eser veren yazarla- rımızdandır.İlk eserlerinde "köy gerçekliği, köyden kente gö-çenleri, çarpık kent ilişkileri ile bunun getirdiği yabancılaşmayı, bu durumu yaşayan kişilerin içsel duygularını dile getirmiştir. Eserlerindeki konuları işlerken gerçekçi, toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla birlikte "gerçeküstücü" yaklaşımı kullanmıştır. Yazarın eserlerinden bazıları şunlardır: Sevgili Arsız Ölüm, Gece Dersleri, Berci Kristin Çöp Masalları. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Selim İleri B) Fakir Baykurt C) Latife Tekin D) Bilge Karasu E) Attilâ İlhan A) Za B) Ki C) M D) K E) C 9) F ham A) kar
23. Tarık Buğra ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Yapıtlarında, toplum çatışmalarını psikolojik yönden
ele almıştır.
B) Ayakta Durmak İstiyorum, Akümülatörlü Radyo adlı
yapıtları tiyatro türündedir.
C) Fıkra, deneme, gezi yazısı türünde de yapıtlar ka-
leme almıştır.
D) Sarı Naciye adlı yapıtında Anadolu halkının çektiği
sıkıntıları başarıyla dile getirmiştir.
E) Her yerde rastlanabilecek tipleri kahraman olarak
seçmiş, iyimserliğini olaylara ve kahramanlara yan-
sıtmıştır.
Lise Türkçe
Modernist Roman
23. Tarık Buğra ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) Yapıtlarında, toplum çatışmalarını psikolojik yönden ele almıştır. B) Ayakta Durmak İstiyorum, Akümülatörlü Radyo adlı yapıtları tiyatro türündedir. C) Fıkra, deneme, gezi yazısı türünde de yapıtlar ka- leme almıştır. D) Sarı Naciye adlı yapıtında Anadolu halkının çektiği sıkıntıları başarıyla dile getirmiştir. E) Her yerde rastlanabilecek tipleri kahraman olarak seçmiş, iyimserliğini olaylara ve kahramanlara yan- sıtmıştır.
22. Ende yaşadıği toplumun yergkumanna uyum
sadayamayan, bunlarla guigen ve sonuçta tutunamaya
yan aydin kişilerin iç dünyam, i gata de
ve renk bir üslupla ant. Senatonin Tü
edebrynola modemizmin x dag Anul eden roma
rinde yer alan Selm igak karakter lutunamayan, topluma
yabanclaşan mychnen oneme omegak Yazar, hyle-
in Konuyu Beklerken aande toplamat.
Adam Romat adiesen biyografkromad
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi
dir?
A) Bilge Karasu
Adalet Ajang
B) Our Abay
DPS
Ahmet Hamd Tanpinar
Lise Türkçe
Modernist Roman
22. Ende yaşadıği toplumun yergkumanna uyum sadayamayan, bunlarla guigen ve sonuçta tutunamaya yan aydin kişilerin iç dünyam, i gata de ve renk bir üslupla ant. Senatonin Tü edebrynola modemizmin x dag Anul eden roma rinde yer alan Selm igak karakter lutunamayan, topluma yabanclaşan mychnen oneme omegak Yazar, hyle- in Konuyu Beklerken aande toplamat. Adam Romat adiesen biyografkromad Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi dir? A) Bilge Karasu Adalet Ajang B) Our Abay DPS Ahmet Hamd Tanpinar
5.
I. Ulusal konulara önem verilir, konular günlük
olaylardan ve ulusal tarihten seçilir.
II. Romanlarda topluma ayna tutma çabası var-
dır, yazar aradan çekilerek okuyucu ile olayı
karşı karşıya getirir.
III. Toplumdaki her olay ve kişi romanda ele all-
enabilir, kötü olay ve durumlar olduğu gibi ak-
tarılabilir, kahramanlar ait oldukları sosyal çev-
renin diliyle konuşturulur.
IV. Alışılmış roman anlayışının dışına çıkılarak ye-
ni bir anlatım ve biçim benimsenmiştir, iç mo-
nolog ve bilinç akışı yöntemlerine sıkça baş-
vurulmuştur.
Yukarıda verilen bilgilerden herhangi biri aşa-
ğıdaki roman anlayışlarından hangisiyle eşleş-
tirilemez?
A) Modern roman
C) Natüralist roman
B) Realist roman
D) Romantik roman
E) Klasik roman
Lise Türkçe
Modernist Roman
5. I. Ulusal konulara önem verilir, konular günlük olaylardan ve ulusal tarihten seçilir. II. Romanlarda topluma ayna tutma çabası var- dır, yazar aradan çekilerek okuyucu ile olayı karşı karşıya getirir. III. Toplumdaki her olay ve kişi romanda ele all- enabilir, kötü olay ve durumlar olduğu gibi ak- tarılabilir, kahramanlar ait oldukları sosyal çev- renin diliyle konuşturulur. IV. Alışılmış roman anlayışının dışına çıkılarak ye- ni bir anlatım ve biçim benimsenmiştir, iç mo- nolog ve bilinç akışı yöntemlerine sıkça baş- vurulmuştur. Yukarıda verilen bilgilerden herhangi biri aşa- ğıdaki roman anlayışlarından hangisiyle eşleş- tirilemez? A) Modern roman C) Natüralist roman B) Realist roman D) Romantik roman E) Klasik roman
9. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiil grubu
yoktur?
A) Sizinle tanıştığıma memnun oldum.
B) Oyunun sonuna doğru uyuyakalmışım.
C))Bazı arkadaşlar ayak dirediler.
D) Katılan herkese teşekkür ediyorum.
E) Hazırlığa kimler yardım etmişti?
O 0282
Lise Türkçe
Modernist Roman
9. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiil grubu yoktur? A) Sizinle tanıştığıma memnun oldum. B) Oyunun sonuna doğru uyuyakalmışım. C))Bazı arkadaşlar ayak dirediler. D) Katılan herkese teşekkür ediyorum. E) Hazırlığa kimler yardım etmişti? O 0282
9.
Aşağıda verilen eserlerden hangisi diğerlerinden
farklı bir yazara aittir?
A) Bozbulanık
B) Topal Koşma
C) Dumanaltı
D) Kılavuz
E) Boşlukta Mavi
PINAR KOLEJ
yazarlarından biri
Yapıtları eleştiri,
Eserlerinde dü
onu postmoder
ren ilk yazar ya
Yukarıda tanıtıla
de verilmiştir?
A) Pınar Kür
B) Adalet Ağa
C) Ferit Edgü
D) Oğuz Ata
E) Vüsat O
Lise Türkçe
Modernist Roman
9. Aşağıda verilen eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir? A) Bozbulanık B) Topal Koşma C) Dumanaltı D) Kılavuz E) Boşlukta Mavi PINAR KOLEJ yazarlarından biri Yapıtları eleştiri, Eserlerinde dü onu postmoder ren ilk yazar ya Yukarıda tanıtıla de verilmiştir? A) Pınar Kür B) Adalet Ağa C) Ferit Edgü D) Oğuz Ata E) Vüsat O
tir?
A) Klasisizm realizm romantizm
B) Sembolizm klasisizm parnasizm
C Dadaizm sembolizm sürrealizm
Dhomantizm- realizm- natüralizm
E) Natüralizm sembolizm - parnasizm
11. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas almış bir
yapıtın özelliği olamaz?
A) Kişinin toplumla çatışmalarına yer verme
B) Topluma ait değerleri ön plana çıkarma
C) Geleneksel anlatım ve yapıyı reddetme
D) Kişilerin iç dünyalarını yapıtta yansıtma
E) Alegorik anlatıma önem verme
12. toplumu büyük bir laboratuvar, insanı deney konusu.
sanatçıyı bilim insanı sayarlar;--- Yunan ve Latin edebi-
yatını örnek alarak akıl ve sağduyuyu egemen kılarlar; ---
ise Yunan ve Latin edebiyatı yerine çağdaş edebiyatlar
örnek alarak Hristiyanlık ve millî efsaneleri işlerler.
M
‒‒‒
Bu açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda
kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Lise Türkçe
Modernist Roman
tir? A) Klasisizm realizm romantizm B) Sembolizm klasisizm parnasizm C Dadaizm sembolizm sürrealizm Dhomantizm- realizm- natüralizm E) Natüralizm sembolizm - parnasizm 11. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas almış bir yapıtın özelliği olamaz? A) Kişinin toplumla çatışmalarına yer verme B) Topluma ait değerleri ön plana çıkarma C) Geleneksel anlatım ve yapıyı reddetme D) Kişilerin iç dünyalarını yapıtta yansıtma E) Alegorik anlatıma önem verme 12. toplumu büyük bir laboratuvar, insanı deney konusu. sanatçıyı bilim insanı sayarlar;--- Yunan ve Latin edebi- yatını örnek alarak akıl ve sağduyuyu egemen kılarlar; --- ise Yunan ve Latin edebiyatı yerine çağdaş edebiyatlar örnek alarak Hristiyanlık ve millî efsaneleri işlerler. M ‒‒‒ Bu açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Soru 7
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muzy
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz
Yukarıdaki şiirin biçim özellikleriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) "abab" sarmal kafiye düzeni vardır
B) 7+7= 14'lü hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) "-urken" sesleri rediftir.
D) Benzetme yapılmıştır.
E) "-umuz" sesleri rediftir.
2
2
a
12. COPROX
Lise Türkçe
Modernist Roman
Soru 7 Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muzy Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz Yukarıdaki şiirin biçim özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) "abab" sarmal kafiye düzeni vardır B) 7+7= 14'lü hece ölçüsü kullanılmıştır. C) "-urken" sesleri rediftir. D) Benzetme yapılmıştır. E) "-umuz" sesleri rediftir. 2 2 a 12. COPROX