Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Efsane Derleme Soruları

15. (1) Öykü, ahşap bir konakta yaşayan Hatice Hanım ile ko-
nak çalışanlarının sahtekârlıkları üzerine kurulmaktadır.
(II) Hatice Hanım'ın topuklu ayakkabıları evdeki hizmetli-
lere sinyal veren bir unsur olmakta ve Hatice Hanım, hiz-
metlilerin yaptıklarını fark edememektedir. (III) Bu neden-
le Hatice Hanım evdeki hizmetlilerinin hepsini namuslu,
çalışkan, evden hiçbir şey aşırmayan kişiler zannetmekte-
dir (IV) Fakat yüksek topuklar Hatice Hanım'ı hasta edin-
ce Hatice Hanım yumuşak terlikler giyer ve hizmetlilerinin
yanlışlarını yakalamaya başlar. (V) Hizmetlilerini değiştir-
meye karar verir lakin bunun hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini
fark edip olan bitenleri görmezlikten gelebilmek için yeni-
den yüksek ökçe ayakkabılarını giymeye başlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
zarfa yer verilmiştir?
A) Ivell
B) II ve IIT
€ ve TV
D) IV ve V
EIII, IV ve V
Lise Türkçe
Efsane Derleme
15. (1) Öykü, ahşap bir konakta yaşayan Hatice Hanım ile ko- nak çalışanlarının sahtekârlıkları üzerine kurulmaktadır. (II) Hatice Hanım'ın topuklu ayakkabıları evdeki hizmetli- lere sinyal veren bir unsur olmakta ve Hatice Hanım, hiz- metlilerin yaptıklarını fark edememektedir. (III) Bu neden- le Hatice Hanım evdeki hizmetlilerinin hepsini namuslu, çalışkan, evden hiçbir şey aşırmayan kişiler zannetmekte- dir (IV) Fakat yüksek topuklar Hatice Hanım'ı hasta edin- ce Hatice Hanım yumuşak terlikler giyer ve hizmetlilerinin yanlışlarını yakalamaya başlar. (V) Hizmetlilerini değiştir- meye karar verir lakin bunun hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini fark edip olan bitenleri görmezlikten gelebilmek için yeni- den yüksek ökçe ayakkabılarını giymeye başlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarfa yer verilmiştir? A) Ivell B) II ve IIT € ve TV D) IV ve V EIII, IV ve V
bin
3. Uygarlık tarihinin gelişiminde sanatın ve sanatçının önemi en
azından bilim adamlarının, büyük düşünürlerin, siyasetçilerin
6
önemi kadardı.
U
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) "Uygarlık" sözcüğü fiilden türemiş isimdir.
B "gelişiminde" sözcüğü hem yapım hem çekim ekini
almıştır.
C) "sanatın" söcüğünde iyelik eki vardır.
D) "büyük" sözcüğü fiil köklüdür.
E) "kadardı" sözcüğünde ek fiil vardır.
Lise Türkçe
Efsane Derleme
bin 3. Uygarlık tarihinin gelişiminde sanatın ve sanatçının önemi en azından bilim adamlarının, büyük düşünürlerin, siyasetçilerin 6 önemi kadardı. U Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) "Uygarlık" sözcüğü fiilden türemiş isimdir. B "gelişiminde" sözcüğü hem yapım hem çekim ekini almıştır. C) "sanatın" söcüğünde iyelik eki vardır. D) "büyük" sözcüğü fiil köklüdür. E) "kadardı" sözcüğünde ek fiil vardır.
2.
Türk edebiyatında Tzizimat'tan önce hikâye niteli-
ğinde eserler vardi Leyla ile Mecnun Taris le Zühre,
1
11
Hüsrev û Şirin gibi mesnevilez Arzu ile Kamber, Ke-
rem ile Asli gibi halk hikâyeleri: Danişmendnáme,
Battalname gibi destansytarihi hikâyeler...
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A)
BII
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Efsane Derleme
2. Türk edebiyatında Tzizimat'tan önce hikâye niteli- ğinde eserler vardi Leyla ile Mecnun Taris le Zühre, 1 11 Hüsrev û Şirin gibi mesnevilez Arzu ile Kamber, Ke- rem ile Asli gibi halk hikâyeleri: Danişmendnáme, Battalname gibi destansytarihi hikâyeler... Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) BII C) III D) IV E) V
met Mithat Efendi'nin
B) Şemsettin Sami'nin
Sami Paşazade Sezai'nin
D) Recaizade Mahmut Ekrem'in
E) Namık Kemal'in
2.
Türk edebiyatında Tanzimat'tan önce hikâye niteli-
ğinde eserler vardı: Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre,
1
II
Hüsrev Ü Şirin gibi mesneviler; Arzu ile Kamber, Ke-
4.
rem ile Asli gibi halk hikâyeleri; Danişmendnâme,
IV
Battalnâme gibi destansı tarihî hikâyeler...
V
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V
081
1
Lise Türkçe
Efsane Derleme
met Mithat Efendi'nin B) Şemsettin Sami'nin Sami Paşazade Sezai'nin D) Recaizade Mahmut Ekrem'in E) Namık Kemal'in 2. Türk edebiyatında Tanzimat'tan önce hikâye niteli- ğinde eserler vardı: Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre, 1 II Hüsrev Ü Şirin gibi mesneviler; Arzu ile Kamber, Ke- 4. rem ile Asli gibi halk hikâyeleri; Danişmendnâme, IV Battalnâme gibi destansı tarihî hikâyeler... V Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) B) II C) III D) IV E) V 081 1
1