Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
19. Garip Hareketi'nin etkisini sürdürdüğü yıllarda, şiiri
onlar kadar bayağılaştırmak istemeyen şairlerdendir.
Şiirlerinde güçlü bir Türkçe tutkusu göze çarpan sanatçı,
yapma destanları ve epik söyleyişiyle kendine özgü bir
yer edinmiştir. Çocuk ve Allah, Çakır'ın Destanı önemli
eserlerinin bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Atilla İlhan
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Cahit Külebi
D) Sabahattin Kudret Aksal
E) Behçet Necatigil
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 19. Garip Hareketi'nin etkisini sürdürdüğü yıllarda, şiiri onlar kadar bayağılaştırmak istemeyen şairlerdendir. Şiirlerinde güçlü bir Türkçe tutkusu göze çarpan sanatçı, yapma destanları ve epik söyleyişiyle kendine özgü bir yer edinmiştir. Çocuk ve Allah, Çakır'ın Destanı önemli eserlerinin bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Atilla İlhan B) Fazıl Hüsnü Dağlarca C) Cahit Külebi D) Sabahattin Kudret Aksal E) Behçet Necatigil
DENEME-4
AY
20.
18. Damla Damla gibi bir mensur şiir kitabı var ise og
Çanakkale Savaşı'ndan Dónenler Dediler ki ve dönemi
Önemli edebiyatçılanıyla yaptığı mülakatlariyla tanıdığıma
Ruşen Eşref, Geçmiş Günler, Atatürk'ü Özleyiş. Ayriliklar
gibi anı kitaplarını da yazmıştır. Destursuz Bağa Girenie
adlı eleştirilerinde ise dönemin eserlerini eleştirirken som
ince ve ironik bir üslup kullanmıştır.
Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinin
bilinmesiyle giderilebilir?
A) Ruşen Esref mensur şiir yazmamıştır.
B) Geçmiş Günler Ruşen Eşref'in değil, Iskender Pala'nın
eseridir.
c) Destursuz Bağa Girenler Orhan Şaik Gökyay'a ait bir
eserdir.
D) Ayrılıklar, anı değil şiir kitabidir.
E) Destursuz Bağa Girenler eleştiri değil masal türünde bir
eserdir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
DENEME-4 AY 20. 18. Damla Damla gibi bir mensur şiir kitabı var ise og Çanakkale Savaşı'ndan Dónenler Dediler ki ve dönemi Önemli edebiyatçılanıyla yaptığı mülakatlariyla tanıdığıma Ruşen Eşref, Geçmiş Günler, Atatürk'ü Özleyiş. Ayriliklar gibi anı kitaplarını da yazmıştır. Destursuz Bağa Girenie adlı eleştirilerinde ise dönemin eserlerini eleştirirken som ince ve ironik bir üslup kullanmıştır. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinin bilinmesiyle giderilebilir? A) Ruşen Esref mensur şiir yazmamıştır. B) Geçmiş Günler Ruşen Eşref'in değil, Iskender Pala'nın eseridir. c) Destursuz Bağa Girenler Orhan Şaik Gökyay'a ait bir eserdir. D) Ayrılıklar, anı değil şiir kitabidir. E) Destursuz Bağa Girenler eleştiri değil masal türünde bir eserdir.
8.
Sanatçı
Cahit Külebi
1.
Eser - Bilgi
"Adamın Biri", "Türk Mavisi" gibi
şiirlerini bir saz şairi içtenliği ile
yazmıştır. Romantik, duygulu ve
lirik şiirleriyle tanınır.
"Çocuklar Gemisi", "Bir Çocuk
Bahçesinde" adlı eserlerine mes-
leği yani çocuk doktorluğu sin-
11.
II.
Ceyhun Atut
Kansu
miştir.
III. Behçet Necatigil "Kapalı Çarşı" ve "Evler" gibi şiir-
leri onun "evler şairi" olarak anıl-
masını sağlamıştır.
IV. Özdemir Asaf
"Dünya Kaçtı Gözüme", "Sen Sen
Sen" gibi şiirleriyle yaşadıklarını
başarıyla soyutlaştırmıştır.
Sabahattin Ressam-şairdir. Anadolu'nun yok-
Eyüboğlu sul insanlarını anlatır. "Karadut"
adlı şiirinden dolayı "Karadut
şairi" olarak tanınır.
V.
Yukarıda numaralanmış öncüllerden hangisi hakkında
yanlış bilgi verilmiştir?
A) 1 B) II C) II D) IV E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
8. Sanatçı Cahit Külebi 1. Eser - Bilgi "Adamın Biri", "Türk Mavisi" gibi şiirlerini bir saz şairi içtenliği ile yazmıştır. Romantik, duygulu ve lirik şiirleriyle tanınır. "Çocuklar Gemisi", "Bir Çocuk Bahçesinde" adlı eserlerine mes- leği yani çocuk doktorluğu sin- 11. II. Ceyhun Atut Kansu miştir. III. Behçet Necatigil "Kapalı Çarşı" ve "Evler" gibi şiir- leri onun "evler şairi" olarak anıl- masını sağlamıştır. IV. Özdemir Asaf "Dünya Kaçtı Gözüme", "Sen Sen Sen" gibi şiirleriyle yaşadıklarını başarıyla soyutlaştırmıştır. Sabahattin Ressam-şairdir. Anadolu'nun yok- Eyüboğlu sul insanlarını anlatır. "Karadut" adlı şiirinden dolayı "Karadut şairi" olarak tanınır. V. Yukarıda numaralanmış öncüllerden hangisi hakkında yanlış bilgi verilmiştir? A) 1 B) II C) II D) IV E) V
1.
Nimetullah Hafiz
Balkan Türkleri
7
II.
Şehriyar
edebiyatı
Azerbaycan
Türkleri
edebiyatı
III. Mağcan Cumabayuli
Kazak Türkleri
edebiyati
IV. Recep Küpçü
Kıbrıs Türkleri
edebiyatı
Özbek Türkleri
V.
A. Süleymanoğlu
Çolpan
edebiyatı
Yukarıdaki şairlerden hangisi karşısındaki ede-
biyat ile ilişkilendirilemez?
D) IV
E) V
C) III
A) I
B) ||
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
1. Nimetullah Hafiz Balkan Türkleri 7 II. Şehriyar edebiyatı Azerbaycan Türkleri edebiyatı III. Mağcan Cumabayuli Kazak Türkleri edebiyati IV. Recep Küpçü Kıbrıs Türkleri edebiyatı Özbek Türkleri V. A. Süleymanoğlu Çolpan edebiyatı Yukarıdaki şairlerden hangisi karşısındaki ede- biyat ile ilişkilendirilemez? D) IV E) V C) III A) I B) ||
15. Aşağıdakilerin hangisinde, parantez içinde belirtilen
sanatçı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
şi-
A) Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını yapmıştır ve
Millî Edebiyat'ın savunucusu olmuştur. (Ömer Seyfet-
en
tin)
7-
e-
B) Beş Hececiler'in en başarılısıdır. "Han Duvarları” ve
"Çoban Çeşmesi” adlı şiirlerinde Anadolu'yu işler.
(Faruk Nafiz Çamlıbel)
C) Edebiyata Fecriati'yle başlayıp Millî Edebiyat'la de-
vam etmiş, şiirlerini "Geçtiğim Yol"da toplamıştır. (Ali
Canip Yöntem)
Beş Hececiler'dendir. “Akbaba" adlı mizah dergisini
çıkartmıştır. (Yusuf Ziya Ortaç)
E) İstanbul aşığı bir şairdir. "Ok" şiiri dışında bütün şiirle-
rini aruzla yazmıştır. (Yahya Kemal Beyatlı)
n
AYT SORU BANKASI
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
15. Aşağıdakilerin hangisinde, parantez içinde belirtilen sanatçı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? şi- A) Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını yapmıştır ve Millî Edebiyat'ın savunucusu olmuştur. (Ömer Seyfet- en tin) 7- e- B) Beş Hececiler'in en başarılısıdır. "Han Duvarları” ve "Çoban Çeşmesi” adlı şiirlerinde Anadolu'yu işler. (Faruk Nafiz Çamlıbel) C) Edebiyata Fecriati'yle başlayıp Millî Edebiyat'la de- vam etmiş, şiirlerini "Geçtiğim Yol"da toplamıştır. (Ali Canip Yöntem) Beş Hececiler'dendir. “Akbaba" adlı mizah dergisini çıkartmıştır. (Yusuf Ziya Ortaç) E) İstanbul aşığı bir şairdir. "Ok" şiiri dışında bütün şiirle- rini aruzla yazmıştır. (Yahya Kemal Beyatlı) n AYT SORU BANKASI
I. Şiirlerini konuşma diliyle yazma
II. Milliyetçilik düşüncesinden etkilenme
III. Genellikle hece ölçüsünü kullanma
IV. Süslü ve sanatlı dilden uzak durma
Yukarıda temsilcilerinin özellikleri verilen şiir anlayışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hisar Topluluğu
B) Yedi Meşale Topluluğu
C) Garip Hareketi
D) Serbest Şiirciler
E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını sürdüren Şiir
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
I. Şiirlerini konuşma diliyle yazma II. Milliyetçilik düşüncesinden etkilenme III. Genellikle hece ölçüsünü kullanma IV. Süslü ve sanatlı dilden uzak durma Yukarıda temsilcilerinin özellikleri verilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hisar Topluluğu B) Yedi Meşale Topluluğu C) Garip Hareketi D) Serbest Şiirciler E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını sürdüren Şiir
9.
Aşağıdald yazar-eser eşleşmelerinden hangi-
sinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Faruk Naliz Çamlıbel - Yıldız Yağmuru
B) Hallde Edip Adivar - Karli Dağdaki Ales
C) Refik Halit Karay - Yezid'in Kızı
D) Reşat Nuri Güntekin - Kavak Yellerl
E) Ömer Seyfettin - Elruz Bey
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
9. Aşağıdald yazar-eser eşleşmelerinden hangi- sinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Faruk Naliz Çamlıbel - Yıldız Yağmuru B) Hallde Edip Adivar - Karli Dağdaki Ales C) Refik Halit Karay - Yezid'in Kızı D) Reşat Nuri Güntekin - Kavak Yellerl E) Ömer Seyfettin - Elruz Bey
11. Kara gözlüm, efkârlanma gül gayri
İbibikler, öter ötmez ordayım
Mektubunda diyorsun ki: 'Gel gayri
'
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım
ens Yayınları
dizelerinin sahibi olan sanatçı 1973'te Cumhuriyet'in
50. Yılı Şiir Yarışmasını 50. Yıl Marşı ile kazanmıştır.
Bu parçada tanıtılan ve dizelerine yer verilen sanat-
çı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekir Sıtkı Erdoğan B) Cahit Külebi
C) Zeki Ömer Defne D) Ali Ulvi Elöve
E) Behçet Kemal Çağlar
11. VİDEO
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
11. Kara gözlüm, efkârlanma gül gayri İbibikler, öter ötmez ordayım Mektubunda diyorsun ki: 'Gel gayri ' Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım ens Yayınları dizelerinin sahibi olan sanatçı 1973'te Cumhuriyet'in 50. Yılı Şiir Yarışmasını 50. Yıl Marşı ile kazanmıştır. Bu parçada tanıtılan ve dizelerine yer verilen sanat- çı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bekir Sıtkı Erdoğan B) Cahit Külebi C) Zeki Ömer Defne D) Ali Ulvi Elöve E) Behçet Kemal Çağlar 11. VİDEO
2. 1.
Ala gözlü benli dilber
Bir gün gelsen bize doğru
Seni sevdim canu dilden
Çekme kendin naza doğru
4.
IL Kimse alamaz elimizden bu ümidi
Bunca yıl bu ümit bizleri tutan dimdik
Neydik düne kadar üç beş kişiydik
Çektik kapıları çıktık evlerimizden
Meydanlara sığmıyoruz kardeşler şimdi
III. Saat Çini vurdu birden: pirinççç
Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan
Kasketimi eğip üstüne acılarımın
Sen yüzüne sürgün olduğum kadın
Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin
Bir çocuk bir suyu söylerdi. Mavi.
IV. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
iklimden şarkılar getirdim sana
V.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele
Son vatan parçası geçerken ele
Mehmed'in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Yukarıda numaralanmış şiirlerle ilgili olarak; dil,
içerik ve biçim özellikleri göz önüne alındığında
aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır?
A) I. - Cumhuriyet Dönemi'nde halk şiirine örnektir.
B) II. - İkinci Yeni sonrası toplumcu şiire örnektir.
C) III. - İkinci Yeni şiirine örnektir.
D) IV. - Saf (öz) şiire örnektir.
E) V. - Garip dışında yeniliği sürdüren şiire örnektir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
2. 1. Ala gözlü benli dilber Bir gün gelsen bize doğru Seni sevdim canu dilden Çekme kendin naza doğru 4. IL Kimse alamaz elimizden bu ümidi Bunca yıl bu ümit bizleri tutan dimdik Neydik düne kadar üç beş kişiydik Çektik kapıları çıktık evlerimizden Meydanlara sığmıyoruz kardeşler şimdi III. Saat Çini vurdu birden: pirinççç Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan Kasketimi eğip üstüne acılarımın Sen yüzüne sürgün olduğum kadın Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin Bir çocuk bir suyu söylerdi. Mavi. IV. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak Ben aşkımla bahar getirdim sana Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana V. Bu tümsek, koparken büyük zelzele Son vatan parçası geçerken ele Mehmed'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Yukarıda numaralanmış şiirlerle ilgili olarak; dil, içerik ve biçim özellikleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? A) I. - Cumhuriyet Dönemi'nde halk şiirine örnektir. B) II. - İkinci Yeni sonrası toplumcu şiire örnektir. C) III. - İkinci Yeni şiirine örnektir. D) IV. - Saf (öz) şiire örnektir. E) V. - Garip dışında yeniliği sürdüren şiire örnektir.
8
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,
Kapanırdı daha gün batmadan kapilar.
Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden,
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen!
Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen
Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla
Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla!
Ahmet
Muhip
Diranos
Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi,
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi;
Güneşin batmasına yakın saatlerde
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.
Yaz, kış yeşil bir saksı itir pencerede;
Bahçende akasyalar açardı baharla.
Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla!
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bu şairine ait
farklı türde bir eserdir?
Ağrı
Dağlara
ankitabevi.com.tr
Olvido »
O Böyle İstemezdi
Serenad v
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
8 Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, Kapanırdı daha gün batmadan kapilar. Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden, Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen! Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla! Ahmet Muhip Diranos Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi, Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi; Güneşin batmasına yakın saatlerde Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz, kış yeşil bir saksı itir pencerede; Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla! Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bu şairine ait farklı türde bir eserdir? Ağrı Dağlara ankitabevi.com.tr Olvido » O Böyle İstemezdi Serenad v
8. Şiire aruzla başladı. Ziya Gökalp'in etkisiyle hece
ölçüsünü benimsedi, bu türün başarılı örneklerini
verdi. "Hecenin Beş Şairinden biri olarak ünlendi.
Şiirlerini “Türk Yurdu, Servetifünun ve Büyük Mec-
mua” adlı dergilerde yayımladı. Akbaba dergisinde
akıcı bir dille, rahat okunur bir tarzda yazdığı fikra-
larında siyasal mizahın özgün örneklerini verdi. Şi-
ir ve gülmece yazılarının yanı sıra roman, öykü ve
oyunlar da kaleme aldı.
1
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler-
den hangisidir?
C
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Enis Behiç Koryürek
D) Faruk Nafiz Çamlibel
E) Orhan Seyfi Orhon
AYDIN YAYINLARI
Yazarı
Yapit
9.
1. Baykuş
II. Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi
Ani
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
8. Şiire aruzla başladı. Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi, bu türün başarılı örneklerini verdi. "Hecenin Beş Şairinden biri olarak ünlendi. Şiirlerini “Türk Yurdu, Servetifünun ve Büyük Mec- mua” adlı dergilerde yayımladı. Akbaba dergisinde akıcı bir dille, rahat okunur bir tarzda yazdığı fikra- larında siyasal mizahın özgün örneklerini verdi. Şi- ir ve gülmece yazılarının yanı sıra roman, öykü ve oyunlar da kaleme aldı. 1 Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler- den hangisidir? C A) Halit Fahri Ozansoy B) Yusuf Ziya Ortaç C) Enis Behiç Koryürek D) Faruk Nafiz Çamlibel E) Orhan Seyfi Orhon AYDIN YAYINLARI Yazarı Yapit 9. 1. Baykuş II. Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi Ani
1