Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Soruları

19. Ozan, çevresinin havasını şiirine sokmak zorundadır. Böyle
olmazsa şiir soluk alamaz, yaşayamaz. O vakit, şiir ölmüş
demektir.
Aşağıdaki şiir başlıklarından hangisi, bu parçada
belirtilen düşünceyle örtüşmemektedir?
A) Yitirdim Yüzümü
B) Hüsran Sokağı
C) Yoldan Geçenler
D) Yağmurda Sis Düdükleri
E) Orada Bir Köy Var Uzakta
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
19. Ozan, çevresinin havasını şiirine sokmak zorundadır. Böyle olmazsa şiir soluk alamaz, yaşayamaz. O vakit, şiir ölmüş demektir. Aşağıdaki şiir başlıklarından hangisi, bu parçada belirtilen düşünceyle örtüşmemektedir? A) Yitirdim Yüzümü B) Hüsran Sokağı C) Yoldan Geçenler D) Yağmurda Sis Düdükleri E) Orada Bir Köy Var Uzakta
gu
ek-
le
"
7.
e
1.
Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş...
Sesler de: "Vatan tehlikedeymiş... Batıyormuş!
Lâkin hani milyonları örten şu yığından,
Tek kol da yapışsam, demiyor bir tarafından!
Sahipsiz olan memleketin batması haktır.
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.
Feryâdı bırak, kendine gel çünkü zaman dar.
Uğraş ki telâfi edecek bunca zarar var.
Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif'ten alınan bu di-
zelerde vurgulanan düşüncelerden biri değildir?
sbreiqstil nellbe üsde sbag
A) Kişilerin vatan için konuşmaktan başka bir şey yapma-
maları
se sbaptaq us
Kişisel yaşamın vatanın önüne geçmesi gerektiği
C) Kurtuluş için memlekete sahip çıkmak gerektiği
D) Vatanın uğradığı zararı onarmak için zamanın kısa ol-
duğu
Nolin
E) Kişilerin vatan karşısında duyarsızlığının haklı görüle-
meyeceği
9.
YAYI
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
gu ek- le " 7. e 1. Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş... Sesler de: "Vatan tehlikedeymiş... Batıyormuş! Lâkin hani milyonları örten şu yığından, Tek kol da yapışsam, demiyor bir tarafından! Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryâdı bırak, kendine gel çünkü zaman dar. Uğraş ki telâfi edecek bunca zarar var. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif'ten alınan bu di- zelerde vurgulanan düşüncelerden biri değildir? sbreiqstil nellbe üsde sbag A) Kişilerin vatan için konuşmaktan başka bir şey yapma- maları se sbaptaq us Kişisel yaşamın vatanın önüne geçmesi gerektiği C) Kurtuluş için memlekete sahip çıkmak gerektiği D) Vatanın uğradığı zararı onarmak için zamanın kısa ol- duğu Nolin E) Kişilerin vatan karşısında duyarsızlığının haklı görüle- meyeceği 9. YAYI
12. Saf şiirciler, sanatın bir biçim sorunu olduğunu savunarak şii-
rin içinde bir anlam aramanın gereksiz olduğunu dile getirmiş-
lerdir. Onlara göre şiirin iyi ve güzel olması yeterlidir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi saf şiir anlayışına uygun
eserler vermemiştir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ziya Osman Saba
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Cahit Sıtkı Tarancı
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
12. Saf şiirciler, sanatın bir biçim sorunu olduğunu savunarak şii- rin içinde bir anlam aramanın gereksiz olduğunu dile getirmiş- lerdir. Onlara göre şiirin iyi ve güzel olması yeterlidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi saf şiir anlayışına uygun eserler vermemiştir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Ziya Osman Saba C) Necip Fazıl Kısakürek D) Ahmet Kutsi Tecer E) Cahit Sıtkı Tarancı Diğer sayfaya geçiniz.
öy-
5
CAP
E) Anayurt Otell yus-Sotilgan.
13. adlı şiir Arif Nihat Asya'nın İstanbul'un fethi anısına
yazdığı bir şiirdir. Bu metin Türk edebiyatında İstanbul'un
fethi üzerine yazılan birçok şiir içerisinde toplum tarafın-
dan en çok tanınan eser olması bakımından önemli ve
farklıdır. Milli edebiyat anlayışını Cumhuriyet Dönemi'nde
de sürdüren Asya, yalın ve akıcı bir üslupla yazdığı şiirin-
de takdire şayan büyük bir başarı yakalamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
B) Fetih Marşı
be
C) Istanbul'un Fethi
D) Istanbul Fetih Destanı
E) Selimiye'nin Minareleri
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
öy- 5 CAP E) Anayurt Otell yus-Sotilgan. 13. adlı şiir Arif Nihat Asya'nın İstanbul'un fethi anısına yazdığı bir şiirdir. Bu metin Türk edebiyatında İstanbul'un fethi üzerine yazılan birçok şiir içerisinde toplum tarafın- dan en çok tanınan eser olması bakımından önemli ve farklıdır. Milli edebiyat anlayışını Cumhuriyet Dönemi'nde de sürdüren Asya, yalın ve akıcı bir üslupla yazdığı şiirin- de takdire şayan büyük bir başarı yakalamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor B) Fetih Marşı be C) Istanbul'un Fethi D) Istanbul Fetih Destanı E) Selimiye'nin Minareleri Diğer sayfaya geçiniz.
AYT - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
23. Şiire hece ölçüsüyle başladı, serbest şiire geçti. Çocuk
ve Allah kitabıyla ün kazandı. Biçim, içerik ve söyleyişte
sağladığı uyumla dikkat çekti. Hayal gücünü öne çıkardığı
imgeli ilk şiirlerinden sonra, aklı öne çıkardığı şiirler yazmış-
tır. Kırkı aşkın eseriyle Türk şiirinin en verimli şâiridir. Tür,
biçim ve içerik bakımından kendini sürekli yenilemiş, ken-
dine özgü bir şiir dili yaratmıştır. Hemen hemen her konu-
da şiir yazmıştır. Yerli-yabancı hiçbir akımdan etkilenme-
den klasiği ve çağdaşı kaynaştırdığı özgün bir şâir olmuş-
tur. "Türkçem benim ses bayrağım." dizesiyle Türkçeye
olan sevgisini anlatmıştır. Destan tarzında şiirler de felsefi,
link, toplumcu şiirler de yazmıştır. Havaya Çizilen Dünya,
Üç Şehitler Destanı gibi eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
Cahit Külebi
D) Memduh Şevket Esendal
E) Haldun Taner
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
AYT - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 23. Şiire hece ölçüsüyle başladı, serbest şiire geçti. Çocuk ve Allah kitabıyla ün kazandı. Biçim, içerik ve söyleyişte sağladığı uyumla dikkat çekti. Hayal gücünü öne çıkardığı imgeli ilk şiirlerinden sonra, aklı öne çıkardığı şiirler yazmış- tır. Kırkı aşkın eseriyle Türk şiirinin en verimli şâiridir. Tür, biçim ve içerik bakımından kendini sürekli yenilemiş, ken- dine özgü bir şiir dili yaratmıştır. Hemen hemen her konu- da şiir yazmıştır. Yerli-yabancı hiçbir akımdan etkilenme- den klasiği ve çağdaşı kaynaştırdığı özgün bir şâir olmuş- tur. "Türkçem benim ses bayrağım." dizesiyle Türkçeye olan sevgisini anlatmıştır. Destan tarzında şiirler de felsefi, link, toplumcu şiirler de yazmıştır. Havaya Çizilen Dünya, Üç Şehitler Destanı gibi eserleri vardır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Fazıl Hüsnü Dağlarca Cahit Külebi D) Memduh Şevket Esendal E) Haldun Taner
20. "Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren"
şiirlerde genellikle bireysel nitelikli konular işlen-
miş gibi görünse de aslında şairler bireysel olarak
çıktıkları yolda milli ve yerli konuları ve manzaraları
işlemişlerdir. Halk şiiri ve Milli Edebiyat Dönemi
şiirleriyle Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren
şiirler, benzer temalar etrafında yazılmıştır. -- gibi
şairlerin şiirlerinde hece ölçüsü ve ahenk unsurları
başarıyla kullanılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
B
A) Şükufe Nihal Başar
Nazım Hikmet Ran
Necmettin Halil Onan
D) Behçet Kemal Çağlar
E) Kemalettin Kamu
22.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
20. "Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren" şiirlerde genellikle bireysel nitelikli konular işlen- miş gibi görünse de aslında şairler bireysel olarak çıktıkları yolda milli ve yerli konuları ve manzaraları işlemişlerdir. Halk şiiri ve Milli Edebiyat Dönemi şiirleriyle Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirler, benzer temalar etrafında yazılmıştır. -- gibi şairlerin şiirlerinde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? B A) Şükufe Nihal Başar Nazım Hikmet Ran Necmettin Halil Onan D) Behçet Kemal Çağlar E) Kemalettin Kamu 22.
10. Bir sanat anlayışının temel özeliklerinin kabul edilip, be-
nimsenip gelecek kuşaklara aktarılması o sanat anlayışını
"geleneksel" hâle getirir. Edebiyat, resim, heykel vb. alanlarda
meydana gelen sanat anlayışları, yüzyıllarca süregelen kültür
birikimine dayalıdır. Geleneği kabul edip, benimseyip sürdü-
ren şairlerle onların sanat anlayışları arasında bir ilişki; aynı
gelenekten beslenen sanatçılarla ortaya koydukları sanatsal
ürünler arasında temel nitelikler bakımından bir benzerlik söz
konusudur.
Bu parçada anlatılardan yola çıkılarak aşağıdakilerden
hangisinin farklı bir edebî gelenek içinde yer aldığı söy-
lenebilir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Abdurrahim Karakoç
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Ömer Bedrettin Uşaklı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
10. Bir sanat anlayışının temel özeliklerinin kabul edilip, be- nimsenip gelecek kuşaklara aktarılması o sanat anlayışını "geleneksel" hâle getirir. Edebiyat, resim, heykel vb. alanlarda meydana gelen sanat anlayışları, yüzyıllarca süregelen kültür birikimine dayalıdır. Geleneği kabul edip, benimseyip sürdü- ren şairlerle onların sanat anlayışları arasında bir ilişki; aynı gelenekten beslenen sanatçılarla ortaya koydukları sanatsal ürünler arasında temel nitelikler bakımından bir benzerlik söz konusudur. Bu parçada anlatılardan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisinin farklı bir edebî gelenek içinde yer aldığı söy- lenebilir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Abdurrahim Karakoç C) Ahmet Kutsi Tecer D) Ömer Bedrettin Uşaklı E) Ahmet Hamdi Tanpınar
İLİ VE EDEBİYATI TESTİ
unda
asi,
ba-
ve
nin
un
ak
i-
20. Kimse alamaz elimizden bu ümidi
DENEME-9
Bunca yıl bu ümit bizleri tutan dimdik
Neydik düne kadar daha üç beş kişiydik
Çektik kapıları çıktık evimizden
Meydanlara sığmıyoruz kardeşler şimdi
Aşağıdaki şairlerden hangisinin bu şiir anlayışı doğrul-
tusunda eserler verdiği söylenemez?
A) Hasan Hüseyin
B) Ceyhun Atif Kansu
C) Necati Cumalı
S
D) İlhan Geçer
E) Can Yücel
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
İLİ VE EDEBİYATI TESTİ unda asi, ba- ve nin un ak i- 20. Kimse alamaz elimizden bu ümidi DENEME-9 Bunca yıl bu ümit bizleri tutan dimdik Neydik düne kadar daha üç beş kişiydik Çektik kapıları çıktık evimizden Meydanlara sığmıyoruz kardeşler şimdi Aşağıdaki şairlerden hangisinin bu şiir anlayışı doğrul- tusunda eserler verdiği söylenemez? A) Hasan Hüseyin B) Ceyhun Atif Kansu C) Necati Cumalı S D) İlhan Geçer E) Can Yücel
11. I. Şaşıyorum!
İnsanoğlunun aya gönderdiği füzeye,
Şaşıyorum!
Ekmeklerin bu kadar küçülüp,
Çocukların bu kadar büyüdüğüne.
II. Doğuda kırmızı, batıda turunç,
Yanık bir yörüğü andıran bu tunç,
Şu renk âleminde ne yok ki bizden,
Mavi: Marmara'dan, mor: Akdeniz'den!
Yukarıda numaralanmış şiirler sırasıyla aşağıdakilerin hangi-
sinde verilen şairlerden birine ait olabilir?
A) Niyazi Akıncıoğlu - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Hasan Hüseyin Korkmazgil - Kemalettin Kamu
C) Ömer Bedrettin Uşaklı - Zeki Ömer Defne
D) Cahit Sıtkı Tarancı - Rifat Ilgaz
E) Faruk Nafiz Çamlıbel - Kemalettin Kamu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
11. I. Şaşıyorum! İnsanoğlunun aya gönderdiği füzeye, Şaşıyorum! Ekmeklerin bu kadar küçülüp, Çocukların bu kadar büyüdüğüne. II. Doğuda kırmızı, batıda turunç, Yanık bir yörüğü andıran bu tunç, Şu renk âleminde ne yok ki bizden, Mavi: Marmara'dan, mor: Akdeniz'den! Yukarıda numaralanmış şiirler sırasıyla aşağıdakilerin hangi- sinde verilen şairlerden birine ait olabilir? A) Niyazi Akıncıoğlu - Ahmet Hamdi Tanpınar B) Hasan Hüseyin Korkmazgil - Kemalettin Kamu C) Ömer Bedrettin Uşaklı - Zeki Ömer Defne D) Cahit Sıtkı Tarancı - Rifat Ilgaz E) Faruk Nafiz Çamlıbel - Kemalettin Kamu
AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
22.
Derginin ilk sayısında bir poetika\beyanname ya-
yımlamadılar.
Kendilerini Türkçenin kalesi olarak gördüler.
Bu şairler şiirde ideolojiye karşı çıktılar.
Yenilikleri reddetmemekle birlikte geleneklere ay-
kırı düşmemek için mücadele ettiler.
Sanatın milli olması gerektiğini önemle vurguladı-
lar.
Yukarıda bazı özellikleri verilen edebiyat grubu veya
dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler
B) Fecriaticiler
C) Hisarcılar
Maviciler
E) Saf Siirciler
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
AYT/ Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 22. Derginin ilk sayısında bir poetika\beyanname ya- yımlamadılar. Kendilerini Türkçenin kalesi olarak gördüler. Bu şairler şiirde ideolojiye karşı çıktılar. Yenilikleri reddetmemekle birlikte geleneklere ay- kırı düşmemek için mücadele ettiler. Sanatın milli olması gerektiğini önemle vurguladı- lar. Yukarıda bazı özellikleri verilen edebiyat grubu veya dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yedi Meşaleciler B) Fecriaticiler C) Hisarcılar Maviciler E) Saf Siirciler
o günlerde araştır-
3. Henüz bir arayış döneminde olan --
malarını edebiyatın asıl kaynaklarına doğru yöneltir ve bu-
rada eski Yunan edebiyatıyla karşılaşır. Hele Homeros'u
okuyunca o zamana kadar okudukları ona tamamen an-
lamsız görünür. Bunun üzerine Yahya Kemal'le birlikte or-
tak Akdeniz uygarlığı düşüncesinden hareket ederek Nev-
Yunanilik adını verdikleri yeni bir akım oluşturmaya kalkı-
şırsa da görüş ve düşüncelerini dönemin sanat ve edebi-
en yat çevrelerinde kabul edilmediği gibi, birçok sert eleştiriy-
le de karşılaşır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A Refik Halit Karay
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Aka Gündüz
EXHalide Edip Adıvar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
o günlerde araştır- 3. Henüz bir arayış döneminde olan -- malarını edebiyatın asıl kaynaklarına doğru yöneltir ve bu- rada eski Yunan edebiyatıyla karşılaşır. Hele Homeros'u okuyunca o zamana kadar okudukları ona tamamen an- lamsız görünür. Bunun üzerine Yahya Kemal'le birlikte or- tak Akdeniz uygarlığı düşüncesinden hareket ederek Nev- Yunanilik adını verdikleri yeni bir akım oluşturmaya kalkı- şırsa da görüş ve düşüncelerini dönemin sanat ve edebi- en yat çevrelerinde kabul edilmediği gibi, birçok sert eleştiriy- le de karşılaşır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A Refik Halit Karay B) Hüseyin Rahmi Gürpınar C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Aka Gündüz EXHalide Edip Adıvar
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21. Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Emin Yurdakul'un şiir
anlayışlarına dair ödev hazırlayan bir öğrenci, iki şair
arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada
iki şair, şiir üzerine hayalî bir tartışmaya girişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek
bir diyalogdan alınmıştır?
M. Akif: "Şiir dediğinde geleneğin izi
olsun." düşünceni anlıyorum anlamasına da
mesela şiirin aruzla yazılabileceğine
inanmıyorum!
A)
. M. Emin: Olur mu efendim, buna nasıl
inanmazsın? Aruz, asırlarca şiirimize ritim
katan bir unsur olarak günümüze kadar
gelmiştir, bundan sonra da devam edecektir.
• M. Akif: Her sanatçının kendine has bir
dünya görüşü olmalı lakin toplumsal
meseleleri şiire konu etmek, pek doğru
değildir!
• M. Emin: Üstat, senin düşüncen böyle diye
hepimiz böyle şiir yazacak değiliz, bence şiir
tamamen toplumun sorunlarıyla ilgilenmelidir.
• M. Akif: Şiirimizin destek alması gereken
noktanın Nedim ve Baki gibi şairlerin aşk
anlayışı olduğunu bir kez daha yineliyorum,
bunu kabul etmelisiniz.
• M. Emin: Divan şiirinden tabii ki destek
almamız gerekiyor ama Nedim ve Baki
yerine Mevlana ve Şeyh Galip gibi şairlerin
aşk anlayışını örnek almalıyız.
• M. Akif: Sizin şiir anlayışınızda imgenin de
söz sanatlarının da yeterli olduğunu
görüyorum ama siz "saf şiir" diyerek şiiri
bireyselliğe kurban ettiniz.
• M. Emin: Sizin toplumsal olduğunu iddia
ettiğiniz şiirinize ne demeli, millî bilinç
oluşturabilecek bir ürün verdiniz mi?
• M. Akif: Şiirlerimde Arapça-Farsça
tamlamaları klasik edebiyatta kullanılan
vezinle birleştirdiğimde daha rahat bir
söyleyiş yakaladığımı söyleyebilirim.
• M. Emin: Azizim, benim gibi millî veznimizi
şiirlerinizde kullanmaya başlarsanız halkımıza
daha faydalı olabileceğinizi düşünüyorum.
B)
n
22. Sanatçılar 192
gelerek yazı v
ve yaklaşımlar
Örneğin, hipn
düşüncelerini
patolojik bir c
kabul etmişle
de rüyalar ve
bu sanatçılar
Bu parçada
aşağıdakiler
A) Empresyc
C) Sürrealiz
23. Aşağıda, N
anlayıştaki
30
25
20
15
10
Palme Yayınevi
5
0
Buna g
aşağıda
A) Eylü
Sav
oku
B) Mus
ekin
C) Abc
ara
D) Pe
her
E) Ka
Biz
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
AYT / Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21. Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Emin Yurdakul'un şiir anlayışlarına dair ödev hazırlayan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayalî bir tartışmaya girişir. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? M. Akif: "Şiir dediğinde geleneğin izi olsun." düşünceni anlıyorum anlamasına da mesela şiirin aruzla yazılabileceğine inanmıyorum! A) . M. Emin: Olur mu efendim, buna nasıl inanmazsın? Aruz, asırlarca şiirimize ritim katan bir unsur olarak günümüze kadar gelmiştir, bundan sonra da devam edecektir. • M. Akif: Her sanatçının kendine has bir dünya görüşü olmalı lakin toplumsal meseleleri şiire konu etmek, pek doğru değildir! • M. Emin: Üstat, senin düşüncen böyle diye hepimiz böyle şiir yazacak değiliz, bence şiir tamamen toplumun sorunlarıyla ilgilenmelidir. • M. Akif: Şiirimizin destek alması gereken noktanın Nedim ve Baki gibi şairlerin aşk anlayışı olduğunu bir kez daha yineliyorum, bunu kabul etmelisiniz. • M. Emin: Divan şiirinden tabii ki destek almamız gerekiyor ama Nedim ve Baki yerine Mevlana ve Şeyh Galip gibi şairlerin aşk anlayışını örnek almalıyız. • M. Akif: Sizin şiir anlayışınızda imgenin de söz sanatlarının da yeterli olduğunu görüyorum ama siz "saf şiir" diyerek şiiri bireyselliğe kurban ettiniz. • M. Emin: Sizin toplumsal olduğunu iddia ettiğiniz şiirinize ne demeli, millî bilinç oluşturabilecek bir ürün verdiniz mi? • M. Akif: Şiirlerimde Arapça-Farsça tamlamaları klasik edebiyatta kullanılan vezinle birleştirdiğimde daha rahat bir söyleyiş yakaladığımı söyleyebilirim. • M. Emin: Azizim, benim gibi millî veznimizi şiirlerinizde kullanmaya başlarsanız halkımıza daha faydalı olabileceğinizi düşünüyorum. B) n 22. Sanatçılar 192 gelerek yazı v ve yaklaşımlar Örneğin, hipn düşüncelerini patolojik bir c kabul etmişle de rüyalar ve bu sanatçılar Bu parçada aşağıdakiler A) Empresyc C) Sürrealiz 23. Aşağıda, N anlayıştaki 30 25 20 15 10 Palme Yayınevi 5 0 Buna g aşağıda A) Eylü Sav oku B) Mus ekin C) Abc ara D) Pe her E) Ka Biz
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
6. Muhabir: Edebiyata karşı ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?
Şair : Her akşam yassı kalesinden tellallar çağıran,
sokaklarında yaz boyunca yük yük üzüm, alaca
mısırlar, tenteneli uzun kavunlar taşınan ve gece-
leri uzaktan "Şu Zile'de gece de geçtim görmedim
aman!" diye türküler duyulan Zile, bana sanatı
sevdirdi.
Muhabir: En çok hangi yazarları okudunuz ve hangilerinin
tesiri altında kaldınız?
Şair
: Devir devir hoşuma giden yazarlar oldu ama bazı-
larını ömrüm boyunca sevdim. Türkülerimiz, halk
şiirimiz; üç beş Batılı şair daima dostum oldular.
Muhabir: Şimdi edebiyat sahasında yeni bir şey hazırlıyor
musunuz?
Şair
: Atatürk Kurtuluş Savaşinda adıyla bir şiir yazmış-
tim. Son günlerde yazdıklarıma beş on şiir katabi-
lirsem artık hepsini bir arada yayımlarım.
Muhabir: İlk yazılarınızla şimdikiler arasında ne gibi bir ay-
rılık görüyorsunuz?
Şair : Vezinsiz, kafiyesiz şiir modası çıktığı sırada ilk
şiirlerimi yayımlamıştım. O modaya kapılmadım.
Ben de kendime göre bir şekil peşinde koşup baş-
ka ezgi ve deyişler bularak kendimce konuşmaya
başladım.
bağımsı
Bu diyalogda muhabirin sorularına cevap veren şair aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Necati Cumalı
C) Bedri Rahmi Eyüboğlu
D) Ceyhun Atuf Kansu
E) Cahit Külebi
8.
9.
G
Se
Sa
bi
Bi
Y
B
B
A
Y
b
S
B
C
C
E
C
r
C
E
r
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6. Muhabir: Edebiyata karşı ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Şair : Her akşam yassı kalesinden tellallar çağıran, sokaklarında yaz boyunca yük yük üzüm, alaca mısırlar, tenteneli uzun kavunlar taşınan ve gece- leri uzaktan "Şu Zile'de gece de geçtim görmedim aman!" diye türküler duyulan Zile, bana sanatı sevdirdi. Muhabir: En çok hangi yazarları okudunuz ve hangilerinin tesiri altında kaldınız? Şair : Devir devir hoşuma giden yazarlar oldu ama bazı- larını ömrüm boyunca sevdim. Türkülerimiz, halk şiirimiz; üç beş Batılı şair daima dostum oldular. Muhabir: Şimdi edebiyat sahasında yeni bir şey hazırlıyor musunuz? Şair : Atatürk Kurtuluş Savaşinda adıyla bir şiir yazmış- tim. Son günlerde yazdıklarıma beş on şiir katabi- lirsem artık hepsini bir arada yayımlarım. Muhabir: İlk yazılarınızla şimdikiler arasında ne gibi bir ay- rılık görüyorsunuz? Şair : Vezinsiz, kafiyesiz şiir modası çıktığı sırada ilk şiirlerimi yayımlamıştım. O modaya kapılmadım. Ben de kendime göre bir şekil peşinde koşup baş- ka ezgi ve deyişler bularak kendimce konuşmaya başladım. bağımsı Bu diyalogda muhabirin sorularına cevap veren şair aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Behçet Necatigil B) Necati Cumalı C) Bedri Rahmi Eyüboğlu D) Ceyhun Atuf Kansu E) Cahit Külebi 8. 9. G Se Sa bi Bi Y B B A Y b S B C C E C r C E r
YAYINLARI
5. Milli Edebiyat Dönemi'nde edebiyat tarihi konusuda
ciddi ve başarılı çalışmalar yapmış, Türk Edebiyatında İlk
Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri gibi
önemli eserlere imza atmış olan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Mehmet Fuat Köprülü
CY Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Hamdullah Suphi Tanniöver
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
YAYINLARI 5. Milli Edebiyat Dönemi'nde edebiyat tarihi konusuda ciddi ve başarılı çalışmalar yapmış, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri gibi önemli eserlere imza atmış olan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu B) Mehmet Fuat Köprülü CY Ziya Gökalp D) Mehmet Emin Yurdakul E) Hamdullah Suphi Tanniöver
MİLLİ EDEBİYAT VE SANATÇILARI
Soru 1
Milli edebiyat sanatçıları ile ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisi yanlıştır?
Mehmet Emin Yurdakul, Türk edebi-
yatında milliyetçilik akımının şiirdeki ilk
temsilcisi sayılır, ayrıca Türk şairi, Milli
Şair sıfatlarıyla da anılır.
B) Ali Canip Yöntem, Milli edebiyatın ön-
cülerinden olmuştur, Yeni Lisan hareke-
tinde önemli bir rol üstlenmiş ve Genç
Kalemler dergisinin başyazarlığını yap-
mıştır.
Ziya Gökalp, Genç Kalemler dergisinde
Yeni Lisan" başlıklı yazısıyla halk dilini
savunmuştur; Türkçülük akımını sistem-
leştirmiş, Türk sosyolojisinin kurucusu
olmuştur.
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, sanat ha-
yatına Fecriâti'de başlamış daha sonra
Millî edebiyata geçmiş ve çeşitli türlerde
eserler vermiştir.
Halide Edip Adıvar, hem Milli Mücade-
le dönemini hem de kadın duyarlılığını
yansıtan romanlar yazmıştır.
cüsüyle
arın ön-
akul ve
ann her
in bü-
ade bir
er yaz-
olarak
kalp'in
ni be-
Şairi"
atçılar
es headle
Y OF
ura
snr
U
Özel-
amak
üzel-
umla
Halk
(
Soru 2
Soru 3
1. Siire 1.
le yıllar
şöhret
II. Anado
tular.
kahra
konul
III. Aruz
may
özel
Yukarı
aşağıc
A) Be
C) Ye
So
As
ko
A
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
MİLLİ EDEBİYAT VE SANATÇILARI Soru 1 Milli edebiyat sanatçıları ile ilgili aşağı- daki yargılardan hangisi yanlıştır? Mehmet Emin Yurdakul, Türk edebi- yatında milliyetçilik akımının şiirdeki ilk temsilcisi sayılır, ayrıca Türk şairi, Milli Şair sıfatlarıyla da anılır. B) Ali Canip Yöntem, Milli edebiyatın ön- cülerinden olmuştur, Yeni Lisan hareke- tinde önemli bir rol üstlenmiş ve Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını yap- mıştır. Ziya Gökalp, Genç Kalemler dergisinde Yeni Lisan" başlıklı yazısıyla halk dilini savunmuştur; Türkçülük akımını sistem- leştirmiş, Türk sosyolojisinin kurucusu olmuştur. D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, sanat ha- yatına Fecriâti'de başlamış daha sonra Millî edebiyata geçmiş ve çeşitli türlerde eserler vermiştir. Halide Edip Adıvar, hem Milli Mücade- le dönemini hem de kadın duyarlılığını yansıtan romanlar yazmıştır. cüsüyle arın ön- akul ve ann her in bü- ade bir er yaz- olarak kalp'in ni be- Şairi" atçılar es headle Y OF ura snr U Özel- amak üzel- umla Halk ( Soru 2 Soru 3 1. Siire 1. le yıllar şöhret II. Anado tular. kahra konul III. Aruz may özel Yukarı aşağıc A) Be C) Ye So As ko A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
19. Garip Hareketi'nin etkisini sürdürdüğü yıllarda, şiiri
onlar kadar bayağılaştırmak istemeyen şairlerdendir.
Şiirlerinde güçlü bir Türkçe tutkusu göze çarpan sanatçı,
yapma destanları ve epik söyleyişiyle kendine özgü bir
yer edinmiştir. Çocuk ve Allah, Çakır'ın Destanı önemli
eserlerinin bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Atilla İlhan
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Cahit Külebi
D) Sabahattin Kudret Aksal
E) Behçet Necatigil
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 19. Garip Hareketi'nin etkisini sürdürdüğü yıllarda, şiiri onlar kadar bayağılaştırmak istemeyen şairlerdendir. Şiirlerinde güçlü bir Türkçe tutkusu göze çarpan sanatçı, yapma destanları ve epik söyleyişiyle kendine özgü bir yer edinmiştir. Çocuk ve Allah, Çakır'ın Destanı önemli eserlerinin bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Atilla İlhan B) Fazıl Hüsnü Dağlarca C) Cahit Külebi D) Sabahattin Kudret Aksal E) Behçet Necatigil