Özne-Yüklem İlişkisi Soruları

53. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımın-
dan ötekilerden farklıdır?
old
A) Karışım yoğunlaşınca içine biraz damla sakızı atıldı.
B) Abdülhamit zamanından kalma tablo, açık artırma ile
satıldı.
C) Sabahın erken saatlerinde sokak kapısı hızlı hızlı çalın-
di.
D) Herkesin merakla beklediği konuyla ilgili açıklama
yapıldı.
E) Çok hassas bir ruha sahip olan dostum, bu sözlerinize
alındı.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
53. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımın- dan ötekilerden farklıdır? old A) Karışım yoğunlaşınca içine biraz damla sakızı atıldı. B) Abdülhamit zamanından kalma tablo, açık artırma ile satıldı. C) Sabahın erken saatlerinde sokak kapısı hızlı hızlı çalın- di. D) Herkesin merakla beklediği konuyla ilgili açıklama yapıldı. E) Çok hassas bir ruha sahip olan dostum, bu sözlerinize alındı.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme belir-
teç görevinde kullanılmıştır?
A) Büyük küçük herkes cambazların gösterilerini
merakla seyrediyor.
B) (Pırıl pırıl parlayan güneşin altında saatlerce yü-
rümüştük.
C) Ufak tefek problemleri de hallettik mi tekrar yolu-
muza bakabiliriz.
D) Eften püften bahanelerle bu işten sıyrılabilece-
ğini zannetme.
E) Önemli olan halden anlamaktır mal mülk sahibi
olmak değil.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme belir- teç görevinde kullanılmıştır? A) Büyük küçük herkes cambazların gösterilerini merakla seyrediyor. B) (Pırıl pırıl parlayan güneşin altında saatlerce yü- rümüştük. C) Ufak tefek problemleri de hallettik mi tekrar yolu- muza bakabiliriz. D) Eften püften bahanelerle bu işten sıyrılabilece- ğini zannetme. E) Önemli olan halden anlamaktır mal mülk sahibi olmak değil.
KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SC
J
g
1. Türkiye'nin belleksizliğinin sıkça gündeme getiri-
len bir konu olduğu, bu belleksizlik hâlinin zararlı
etkilerinin bugün ciddi boyutlarda görüldüğü yadsı-
namaz. (II) Yakın zamanda radikal kararlar alrh-
mazsa yarın bu zararlı etkiler geleceğimizi tehdit
edeceğe benziyor. (III) Eski kuşakların belleksizli
ğinin doğurduğu analitik düşünce disiplininden
uzak ortam daha bir kemikleşecek. (IV) Dünün
yanlışlarından ders alınmadığından ülke için daha
iyi bir gelecek yaratmak mümkün olmayacak. (V)
Adeta bir futbol maçı mantığıyla yapılan siyasetin
sonucunda, en çok golü Türkiye'nin gençleri yiye-
cek. (VI) Doğmamış çocuklarımızın bile dış ülkele-
re borçlu ve bağımlı olma durumu, çok tehlikeli bir
köleliğe dönüşecek.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir öngörü dile getirilmiştir?
A) II
B) III
C) IV
D) V
ⒸVI
13
Y
A
R
YAYINEV
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SC J g 1. Türkiye'nin belleksizliğinin sıkça gündeme getiri- len bir konu olduğu, bu belleksizlik hâlinin zararlı etkilerinin bugün ciddi boyutlarda görüldüğü yadsı- namaz. (II) Yakın zamanda radikal kararlar alrh- mazsa yarın bu zararlı etkiler geleceğimizi tehdit edeceğe benziyor. (III) Eski kuşakların belleksizli ğinin doğurduğu analitik düşünce disiplininden uzak ortam daha bir kemikleşecek. (IV) Dünün yanlışlarından ders alınmadığından ülke için daha iyi bir gelecek yaratmak mümkün olmayacak. (V) Adeta bir futbol maçı mantığıyla yapılan siyasetin sonucunda, en çok golü Türkiye'nin gençleri yiye- cek. (VI) Doğmamış çocuklarımızın bile dış ülkele- re borçlu ve bağımlı olma durumu, çok tehlikeli bir köleliğe dönüşecek. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir öngörü dile getirilmiştir? A) II B) III C) IV D) V ⒸVI 13 Y A R YAYINEV
3. (1) Su altı fotoğrafı çekebilmek için suyun altında uzun süre
kalmak gerekir. (II) Su altında nefes almak içinse çeşitli ekip-
manlara ihtiyaç duyarız. (III) Bu dalış türü, aletli dalış olarak
isimlendirilir. (IV) Aletli dalış yapabilmek için dalıcı ehliyetine
sahip olmak gerekiyor. (V) Dalıcı ehliyeti aldıktan sonra farklı
coğrafyaları gezmeli, imkânımız varsa dalış yapılmalıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anla-
tım bozukluğu vardır?
dein
plo
op ebitoil nidstix ud
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
6. (1) Bazı ki
ni bozan
larına, yıl
Kaşları, ç
(V) ettikleri z
og (V) Hâlbu
alacaklar
- Bu parç
anlatım I
244
A) I
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
3. (1) Su altı fotoğrafı çekebilmek için suyun altında uzun süre kalmak gerekir. (II) Su altında nefes almak içinse çeşitli ekip- manlara ihtiyaç duyarız. (III) Bu dalış türü, aletli dalış olarak isimlendirilir. (IV) Aletli dalış yapabilmek için dalıcı ehliyetine sahip olmak gerekiyor. (V) Dalıcı ehliyeti aldıktan sonra farklı coğrafyaları gezmeli, imkânımız varsa dalış yapılmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anla- tım bozukluğu vardır? dein plo op ebitoil nidstix ud A) I B) II C) III D) IV E) V 6. (1) Bazı ki ni bozan larına, yıl Kaşları, ç (V) ettikleri z og (V) Hâlbu alacaklar - Bu parç anlatım I 244 A) I
(1) Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini
oluşturan ilkeler toplamıdır. (II) Kökleri geleneklerimiz
ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden
beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza
uzanmaktadır. (III) Temel insani özelliklerimizi
oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında ve
karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme
geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır.
(IV) Bir toplumun geleceğinin, değerlerini
benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu
yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına
bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir.
(V) Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine
uygun ahlaki kararlar alma ve bunları davranışlarında
sergileme yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket
eder. (VI) Eğitim sistemi sadece akademik başarı,
belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları
kazandıran bir yapı değildir.
37-38. soruları aşağıdak
cevaplayınız.
37. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
+
A) Değerlerimiz toplumumuzun kaynaklarından
damıtılarak dünden bugüne ulaşmıştır.
Değerlerimiz insana yaşam yolunda kılavuzluk
eden bir kaynaktır.
Toplumumuzun geleceği değerlerimizi pratiğe
dökmüş insanların omuzundadır.
D) Eğitim sisteminin değerlerimizi de kazandırma
işlevi bulunmaktadır.
C)
E) Eğitim programı eğitim sisteminin tüm unsurları
göz önünde bulundurularak yapılır.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
(1) Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır. (II) Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek bugünümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. (III) Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır. (IV) Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. (V) Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve bunları davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket eder. (VI) Eğitim sistemi sadece akademik başarı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değildir. 37-38. soruları aşağıdak cevaplayınız. 37. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? + A) Değerlerimiz toplumumuzun kaynaklarından damıtılarak dünden bugüne ulaşmıştır. Değerlerimiz insana yaşam yolunda kılavuzluk eden bir kaynaktır. Toplumumuzun geleceği değerlerimizi pratiğe dökmüş insanların omuzundadır. D) Eğitim sisteminin değerlerimizi de kazandırma işlevi bulunmaktadır. C) E) Eğitim programı eğitim sisteminin tüm unsurları göz önünde bulundurularak yapılır.
omasi
cenin
kor-
tuğu
ağa
e bir
SIC-
7
C
7.
(1) Bu sinema sanatçımız "Beş Hasta Var"la ilgili acıklı bir
anısını anlatıyor bu kitapta. (II) Bir gün ceplerindeki son
parayı yol parası yapıp bulunduğumuz film şirketine geli-
yorlar.ID Sultanahmet'te sefil bir medrese odasında yaşı-
yorlarmış. (IV) Sanatçı ile annesi, o dönemde filmlerde
figüranlık yapıyorlarmış. (V) O gün ana kız figüranlık yapıp
akşam eve yiyecek bir şeylerle dönmek ümidindeler. (VI)
Güya ben, gelen figüranlara bakıp bazılarını seçmiş, onları
ise geri yollamışım ve Beyoğlu'ndan Sultanahmet'e ağla-
yarak yayan dönmek zorunda kalmışlar. (VII) Bunların
uydurulduğunu sanmıyorum. (VIII) Beni yardımcımla karış-
tırdıklarını ve herhalde filmdeki kötü kadın karakterlerini
gerçekçi olarak yansıtmayacak kadar güzel oldukları için
onlara rol verilmediğini düşünüyorum.
Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için
numaralanmış cümlelerden hangileri birbiriyle yer
değiştirmelidir?
Il ve IV
D) I ve VI
BIll ve V
C) V ve VII
E) VII ve VIII
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
omasi cenin kor- tuğu ağa e bir SIC- 7 C 7. (1) Bu sinema sanatçımız "Beş Hasta Var"la ilgili acıklı bir anısını anlatıyor bu kitapta. (II) Bir gün ceplerindeki son parayı yol parası yapıp bulunduğumuz film şirketine geli- yorlar.ID Sultanahmet'te sefil bir medrese odasında yaşı- yorlarmış. (IV) Sanatçı ile annesi, o dönemde filmlerde figüranlık yapıyorlarmış. (V) O gün ana kız figüranlık yapıp akşam eve yiyecek bir şeylerle dönmek ümidindeler. (VI) Güya ben, gelen figüranlara bakıp bazılarını seçmiş, onları ise geri yollamışım ve Beyoğlu'ndan Sultanahmet'e ağla- yarak yayan dönmek zorunda kalmışlar. (VII) Bunların uydurulduğunu sanmıyorum. (VIII) Beni yardımcımla karış- tırdıklarını ve herhalde filmdeki kötü kadın karakterlerini gerçekçi olarak yansıtmayacak kadar güzel oldukları için onlara rol verilmediğini düşünüyorum. Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? Il ve IV D) I ve VI BIll ve V C) V ve VII E) VII ve VIII
10.
Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin yüklemleri çatısı bakı-
mindan özdeş değildir?
A) Hayatın karşınıza neyi çıkaracağını bilemezsiniz.
Kirlenen ellerini buz gibi soğuk suyla yıkadı.
B) Köpekler birbirini görünce hemen hırlaştı.
Çok ses olunca kedi yavruları sağa sola kaçıştı.
C) Salonun ortasına beyaz işlemeli bir örtü serilmiş.
Arkadaşlarıyla bir süre alışveriş merkezinde takılmışlar.
D) Biz aniden karşısında görünce şaşırmıştı.
Bizi orada sabaha kadar bekledi.
E) Mehmet Bey üç yıl önce Sinop'a taşınmıştı.
Bizi o şekilde görünce kadının yüreği parçalanmış.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
10. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin yüklemleri çatısı bakı- mindan özdeş değildir? A) Hayatın karşınıza neyi çıkaracağını bilemezsiniz. Kirlenen ellerini buz gibi soğuk suyla yıkadı. B) Köpekler birbirini görünce hemen hırlaştı. Çok ses olunca kedi yavruları sağa sola kaçıştı. C) Salonun ortasına beyaz işlemeli bir örtü serilmiş. Arkadaşlarıyla bir süre alışveriş merkezinde takılmışlar. D) Biz aniden karşısında görünce şaşırmıştı. Bizi orada sabaha kadar bekledi. E) Mehmet Bey üç yıl önce Sinop'a taşınmıştı. Bizi o şekilde görünce kadının yüreği parçalanmış.
TÜRKÇE
in-
ya
y-
da
h
36 Ama
CÜMLENİN ÖGELERİ
EYLEMDE ÇATI
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem "birlikte
yapılma" anlamı taşımaktadır?
A) Saatlerdir oturduğu yerden çapraz masadaki kız-
la bakışıyorlar.
B) İzlediğimiz süper kahraman filminde iyiyle kötü
kıran kırana çarpıştı.
CYıllar sonra birbirlerini gören kardeşler özlemle
kucaklaştılar.
D Aniden çıkan yüksek sesin etkisiyle kuşlar ürküp
kaçıştı.
E) Hakkında duyduklarımdan sonra artık onunla se-
lamlaşmıyorum.
TY
15.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
TÜRKÇE in- ya y- da h 36 Ama CÜMLENİN ÖGELERİ EYLEMDE ÇATI 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem "birlikte yapılma" anlamı taşımaktadır? A) Saatlerdir oturduğu yerden çapraz masadaki kız- la bakışıyorlar. B) İzlediğimiz süper kahraman filminde iyiyle kötü kıran kırana çarpıştı. CYıllar sonra birbirlerini gören kardeşler özlemle kucaklaştılar. D Aniden çıkan yüksek sesin etkisiyle kuşlar ürküp kaçıştı. E) Hakkında duyduklarımdan sonra artık onunla se- lamlaşmıyorum. TY 15.
TÜRKÇE
1) Bu
yap-
avas
nda
DOZ-
den
gi-
Co
CÜMLENİN ÖGELERİ
EYLEMDE ÇATI
20. (1) Astım, birçok anne babanın oldukça korktuğu has-
talıklardan biridir. (II) Özellikle çocuklarda çok yaygın
görülen bir hastalık türüdür. (III) Solunum yolundan
kaynaklanabileceği gibi alerjik bir durumdan da kay-
naklanabilir. (IV) Çocuklarda genellikle alerjiden kay-
naklı olan astım görülmektedir. (V) Alerjik bir astım
bulgusu varsa çocuğun hassasiyeti önemsenmelidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi-
nin yüklemi etken çatılıdır?
A) V B) IV C) III
D) II
TYT 1
22. Aşa
A)
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
TÜRKÇE 1) Bu yap- avas nda DOZ- den gi- Co CÜMLENİN ÖGELERİ EYLEMDE ÇATI 20. (1) Astım, birçok anne babanın oldukça korktuğu has- talıklardan biridir. (II) Özellikle çocuklarda çok yaygın görülen bir hastalık türüdür. (III) Solunum yolundan kaynaklanabileceği gibi alerjik bir durumdan da kay- naklanabilir. (IV) Çocuklarda genellikle alerjiden kay- naklı olan astım görülmektedir. (V) Alerjik bir astım bulgusu varsa çocuğun hassasiyeti önemsenmelidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi- nin yüklemi etken çatılıdır? A) V B) IV C) III D) II TYT 1 22. Aşa A)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir
eylemdir?
A) Ayşe, okula yetişebilmek için evden oldukça erken
çıkardı.
B) Suzan, akşam eve gelip yemeğini yedikten sonra
arkadaşına giderdi.
C) Yasemin, elindeki ipleri her zaman bir tahta parçasına
sarardı.
D) Gülseren, birinin yalan söylediğini fark ettiğinde
hemen ona kızardı.
Bahçemizdeki kiraz ağacının dalları en hafif rüzgârda
bile kopardı.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir? A) Ayşe, okula yetişebilmek için evden oldukça erken çıkardı. B) Suzan, akşam eve gelip yemeğini yedikten sonra arkadaşına giderdi. C) Yasemin, elindeki ipleri her zaman bir tahta parçasına sarardı. D) Gülseren, birinin yalan söylediğini fark ettiğinde hemen ona kızardı. Bahçemizdeki kiraz ağacının dalları en hafif rüzgârda bile kopardı.
sezegende hayat var.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem özne.
yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Müdür tarafından kâğıda imza atıldı.
B) Şiiri duyar duymaz hemen öne atıldı.
C) Devamsızlık yapan öğrenci geçen hafta okuldan
atıldı.
D) Eski eşyaların çoğu, komşunun deposuna atıldı.
E) Bir futbolcu maçın henüz başında oyundan atıldı.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
sezegende hayat var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem özne. yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklıdır? A) Müdür tarafından kâğıda imza atıldı. B) Şiiri duyar duymaz hemen öne atıldı. C) Devamsızlık yapan öğrenci geçen hafta okuldan atıldı. D) Eski eşyaların çoğu, komşunun deposuna atıldı. E) Bir futbolcu maçın henüz başında oyundan atıldı.
TÜRKÇE
(1) 36
Cümlede An
51. (1) Kadınların bazı yarışlara ve atletizm dışı yarışmalara katılmala-
rina ilk defa izin verilen 1928 Amsterdam Olimpiyatları, kadın at-
letler için bir başlangıcı ifade ettiği gibi aynı zamanda da bir son-
dur. (II) Zira yarışın ardından spor yorumcuları arasında ciddi bir
infial dalgası yükselir; yarışa katılan kadınların yarısının yerlere yı-
ğıldığı, yarışı bitiremediği aktarılır. (III) Bugün bu yorumlar, çokça
tartışılsa da yarışların hemen ardından bir komite toplanır ve ka-
dınların gelecek yıllarda düzenlenecek olimpiyat oyunlarında 200
metrenin üzerindeki mesafeleri koşmaları yasaklanır. (IV) Kadın-
ların bir daha 800 metrede yarışması, ancak 1960 Roma Olimpi-
yatlarında mümkün olacaktır. (V) Kadınlar maratonu için ise 1984
Los Angeles Olimpiyatlarına kadar beklemeleri gerekecektir.
Kadınların atletizm tarihindeki yerinden söz edilen bu par-
çadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümlede, kimi yarışmalara ilk olarak ne zaman katıldıkla-
rından söz ediliyor.
B) II. cümlede, sporcu olarak toplum tarafından benimsenme-
dikleri anlatılıyor.
III. cümlede, koşulardaki başarısızlıklarının bir sonucu veri-
liyor.
D) IV. cümlede, yapılan sınırlandırmalardan birinin kaldırılma-
sından söz ediliyor.
E) V. cümlede, maraton yarışına ilk ne zaman katıldıkları ifade
ediliyor.
Tequex fid
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
TÜRKÇE (1) 36 Cümlede An 51. (1) Kadınların bazı yarışlara ve atletizm dışı yarışmalara katılmala- rina ilk defa izin verilen 1928 Amsterdam Olimpiyatları, kadın at- letler için bir başlangıcı ifade ettiği gibi aynı zamanda da bir son- dur. (II) Zira yarışın ardından spor yorumcuları arasında ciddi bir infial dalgası yükselir; yarışa katılan kadınların yarısının yerlere yı- ğıldığı, yarışı bitiremediği aktarılır. (III) Bugün bu yorumlar, çokça tartışılsa da yarışların hemen ardından bir komite toplanır ve ka- dınların gelecek yıllarda düzenlenecek olimpiyat oyunlarında 200 metrenin üzerindeki mesafeleri koşmaları yasaklanır. (IV) Kadın- ların bir daha 800 metrede yarışması, ancak 1960 Roma Olimpi- yatlarında mümkün olacaktır. (V) Kadınlar maratonu için ise 1984 Los Angeles Olimpiyatlarına kadar beklemeleri gerekecektir. Kadınların atletizm tarihindeki yerinden söz edilen bu par- çadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümlede, kimi yarışmalara ilk olarak ne zaman katıldıkla- rından söz ediliyor. B) II. cümlede, sporcu olarak toplum tarafından benimsenme- dikleri anlatılıyor. III. cümlede, koşulardaki başarısızlıklarının bir sonucu veri- liyor. D) IV. cümlede, yapılan sınırlandırmalardan birinin kaldırılma- sından söz ediliyor. E) V. cümlede, maraton yarışına ilk ne zaman katıldıkları ifade ediliyor. Tequex fid
SeR feyze howe
38 te Sorulande Ma
/11. Polonya'da yapılacak Dünya Kupası hakkında bilgi sore
veriyordu, spor muhabirleri.
her si
Bu cümlenin yüklemi çatı bakımından aşağıda
kilerden hangisinin yüklemiyle özdeştir?
A) Onların karşısında, şaşkın şaşkın bakıştık.
B Durumu yarınki toplantıda son kez görüşece-
ğiz.
israrımız üzerine karısıyla görüştü.
Bİki yıldır "Çuvaşça" üzerinde çalışıyorum.
Doluya yakalanmamak için hepimiz kaçıştık.
TIMI
nesne
274
Aşa
kull
A)
B
C
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
SeR feyze howe 38 te Sorulande Ma /11. Polonya'da yapılacak Dünya Kupası hakkında bilgi sore veriyordu, spor muhabirleri. her si Bu cümlenin yüklemi çatı bakımından aşağıda kilerden hangisinin yüklemiyle özdeştir? A) Onların karşısında, şaşkın şaşkın bakıştık. B Durumu yarınki toplantıda son kez görüşece- ğiz. israrımız üzerine karısıyla görüştü. Bİki yıldır "Çuvaşça" üzerinde çalışıyorum. Doluya yakalanmamak için hepimiz kaçıştık. TIMI nesne 274 Aşa kull A) B C
$288.4
14. Bazı cümlelerde nesne kullanılmadığı halde yüklem
nesne alabilir.
sore
yout
Aşağıdakilerin hangisinde bunu örnekleyen bir
kullanım vardır?
A) Dikkatli bakarsan sen de çözebilirsin.
B) Diş fırçam yine kaybolmuş, yenisini almalıyım.
C) Bu yılki Türkçe soruları beklediğimizden kolay
soruldu.
D) Başbakan, basın toplantısında soruları yanıtlar-
ken biraz zorlandı.
E) Onunla, aynı yıldızların altında, aynı acıların di-
liyle sohbet ederdik.
N
3. I.
11.
11
IM
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
$288.4 14. Bazı cümlelerde nesne kullanılmadığı halde yüklem nesne alabilir. sore yout Aşağıdakilerin hangisinde bunu örnekleyen bir kullanım vardır? A) Dikkatli bakarsan sen de çözebilirsin. B) Diş fırçam yine kaybolmuş, yenisini almalıyım. C) Bu yılki Türkçe soruları beklediğimizden kolay soruldu. D) Başbakan, basın toplantısında soruları yanıtlar- ken biraz zorlandı. E) Onunla, aynı yıldızların altında, aynı acıların di- liyle sohbet ederdik. N 3. I. 11. 11 IM
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem geçişli hem
geçişsiz eylem vardır?
A) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C) Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez.
D) Kör ölür, badem gözlü olur; kel ölür, sırma saçlı olur.
E) Kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenme-
miş.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem geçişli hem geçişsiz eylem vardır? A) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. C) Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez. D) Kör ölür, badem gözlü olur; kel ölür, sırma saçlı olur. E) Kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenme- miş.
6. Aşağıdakilerden hangisinde gizli özne, sözde özne gö-
reviyle kullanılmıştır?
A) Eylül ayında çalışma şartları yeniden düzenlendi.
B) Toplantıda İstanbul'un trafik sorunu görüşüldü.
C) Gösteriden sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi.
D) Tatilden döndükten sonra işlere dört elle sarıldı.
E) Şirketin kârını artırdığı için plaketle ödüllendirildi.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
6. Aşağıdakilerden hangisinde gizli özne, sözde özne gö- reviyle kullanılmıştır? A) Eylül ayında çalışma şartları yeniden düzenlendi. B) Toplantıda İstanbul'un trafik sorunu görüşüldü. C) Gösteriden sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi. D) Tatilden döndükten sonra işlere dört elle sarıldı. E) Şirketin kârını artırdığı için plaketle ödüllendirildi.