Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Özne-Yüklem İlişkisi Soruları

1
Fels
50
A) Kitabı baştan sona dikkatlice okudu,
B) Bu tarihî şehirde güzel günler yaşadık.
C) Dün konuştuklarımızı hiç kimseye söyleme.
D) Elbiselerini, eteklerini güzelce ütüledi az önce.
(E) Zamanında sulanmayınca bahçenin gülleri soldu.
6. Aşağıdakilerden hangisinde gizli özne, sözde özne gö-
reviyle kullanılmıştır?
A) Eylül ayında çalışma şartları yeniden düzenlendi.
B) Toplantıda İstanbul'un trafik sorunu görüşüldü.
C) Gösteriden sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi.
D) Tatilden döndükten sonra işlere dört elle sarıldı.
E) Şirketin kârını artırdığı için plaketle ödüllendirildi.
eis Türkçe Soru Bankası
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
1 Fels 50 A) Kitabı baştan sona dikkatlice okudu, B) Bu tarihî şehirde güzel günler yaşadık. C) Dün konuştuklarımızı hiç kimseye söyleme. D) Elbiselerini, eteklerini güzelce ütüledi az önce. (E) Zamanında sulanmayınca bahçenin gülleri soldu. 6. Aşağıdakilerden hangisinde gizli özne, sözde özne gö- reviyle kullanılmıştır? A) Eylül ayında çalışma şartları yeniden düzenlendi. B) Toplantıda İstanbul'un trafik sorunu görüşüldü. C) Gösteriden sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi. D) Tatilden döndükten sonra işlere dört elle sarıldı. E) Şirketin kârını artırdığı için plaketle ödüllendirildi. eis Türkçe Soru Bankası
e işaret zamiri
D) Edat ve bağlaç
E) Zaman zarfları
Monte
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne - yüklem ilişkisi
yönüyle diğerlerinden farklıdır?
ADO yıl, soru hazırlama komisyonu başkanı seçilmiştim.
B) Benden haber alıncaya kadar kimseyle görüşülmeye-
cek.
C) Caddede denize bakan evlerin hepsi ucuza satıldı.
D) Olayın gerçek yüzü bizden uzun yıllar saklandı.
E) Baygınlık geçiren adam olduğu yere yığıldı.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
e işaret zamiri D) Edat ve bağlaç E) Zaman zarfları Monte 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne - yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? ADO yıl, soru hazırlama komisyonu başkanı seçilmiştim. B) Benden haber alıncaya kadar kimseyle görüşülmeye- cek. C) Caddede denize bakan evlerin hepsi ucuza satıldı. D) Olayın gerçek yüzü bizden uzun yıllar saklandı. E) Baygınlık geçiren adam olduğu yere yığıldı. Diğer sayfaya geçiniz.
E, VIDEO
rast-
gülü-
Spek
hay-
=ışıl
inin
DEO
ens Yayınları
soldurgen
11. Geçişsiz eylemler "-r, -t, -tir" ekleri getirilerek geçişli
hâle getirilebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geçişsiz-
ken geçişli hâle getirilmiştir?
A) Okul açılmadan bütün kırtasiye ihtiyaçlarını kırta-
siyeden aldı.
C)
B) Uzun bir aradan sonra onun da yüzü gülmüştü.
Yatalak olan anne ve babasına yıllarca şefkatli bir
şekilde baktı.
Konya'da yapımı uzun yıllar süren kongre merkezi
sonunda tamamlandı.
D)
E) Öğretmen, öğrencilerini sahanın etrafında iki tur
koşturdu.
10. VÍDEO
2. Mus
tık.
Bu
cür
A)
B)
C)
D)
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
E, VIDEO rast- gülü- Spek hay- =ışıl inin DEO ens Yayınları soldurgen 11. Geçişsiz eylemler "-r, -t, -tir" ekleri getirilerek geçişli hâle getirilebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geçişsiz- ken geçişli hâle getirilmiştir? A) Okul açılmadan bütün kırtasiye ihtiyaçlarını kırta- siyeden aldı. C) B) Uzun bir aradan sonra onun da yüzü gülmüştü. Yatalak olan anne ve babasına yıllarca şefkatli bir şekilde baktı. Konya'da yapımı uzun yıllar süren kongre merkezi sonunda tamamlandı. D) E) Öğretmen, öğrencilerini sahanın etrafında iki tur koşturdu. 10. VÍDEO 2. Mus tık. Bu cür A) B) C) D)
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil geçişli olduğu
hâlde cümlede nesne kullanılmamıştır?
A) Ahmet yeni bir araba almış.
B) Bir an önce köye varmak için hızlı yürüyordu.
C) Çektiğiniz klip bir harika olmuş.
D) Sen hiç merak etme, ben onlara sorarım.
E) Dağ havasını derin derin içine çekti.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil geçişli olduğu hâlde cümlede nesne kullanılmamıştır? A) Ahmet yeni bir araba almış. B) Bir an önce köye varmak için hızlı yürüyordu. C) Çektiğiniz klip bir harika olmuş. D) Sen hiç merak etme, ben onlara sorarım. E) Dağ havasını derin derin içine çekti.
1.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öznesine göre öteki-
lerden farklı bir çatı özelliği gösterir?
A) Bu mevsimde bu köye fazla yağmur düşmez.
B) Adam üç yıl boyunca bu köyde saklanmış.
C) O hırsla arabasına binip gitti buradan.
D) Çocuklar sessizce sınıfta öğretmenlerini beklediler.
E) Serinlemek için hemen göle atladı.
41
12025
opres
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öznesine göre öteki- lerden farklı bir çatı özelliği gösterir? A) Bu mevsimde bu köye fazla yağmur düşmez. B) Adam üç yıl boyunca bu köyde saklanmış. C) O hırsla arabasına binip gitti buradan. D) Çocuklar sessizce sınıfta öğretmenlerini beklediler. E) Serinlemek için hemen göle atladı. 41 12025 opres
5- (I) Bir taraftan daha ucuz ve hızlı mikrocip
teknolojileri üzerinde çalışılırken diğer taraf-
tan mobil iletişimin zorunlu kıldığı enerjiyi
daha verimli kullanan sistemler geliştirilmeye
çalışılıyor. (II) Özellikle batarya teknolojisinin
elektronik cihazlardaki gelişimin gerisinde
kalması, verimli teknolojilere olan talebi de
artırıyor.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin
çatı özellikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur? mie
(A) Edilgen çatı
B Oldurgan çatı
C Geçişsiz çatı
D) Etken çatı
E) Dönüşlü çatı
pato
3
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
5- (I) Bir taraftan daha ucuz ve hızlı mikrocip teknolojileri üzerinde çalışılırken diğer taraf- tan mobil iletişimin zorunlu kıldığı enerjiyi daha verimli kullanan sistemler geliştirilmeye çalışılıyor. (II) Özellikle batarya teknolojisinin elektronik cihazlardaki gelişimin gerisinde kalması, verimli teknolojilere olan talebi de artırıyor. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin çatı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? mie (A) Edilgen çatı B Oldurgan çatı C Geçişsiz çatı D) Etken çatı E) Dönüşlü çatı pato 3
A
A
13. En büyülüsü kutsal sözlerin
Adın gibi dudaklarımda
Sana karşı beslediğim duygu
Yıllardır dolaşıyor kanımda
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A1. dizede, üstünlük belirteci kullanılmıştır.
BXII. dizede, tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır.
Cll. dizedeki söz öbeği, IV. dizedeki yargının öznesi
durumundadır.
D) IV. dizede, sözcük hâlinde zamir kullanılmamıştır.
E) Tüm dizelerde çekimli fiil kullanılmıştır.
A
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
A A 13. En büyülüsü kutsal sözlerin Adın gibi dudaklarımda Sana karşı beslediğim duygu Yıllardır dolaşıyor kanımda Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A1. dizede, üstünlük belirteci kullanılmıştır. BXII. dizede, tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. Cll. dizedeki söz öbeği, IV. dizedeki yargının öznesi durumundadır. D) IV. dizede, sözcük hâlinde zamir kullanılmamıştır. E) Tüm dizelerde çekimli fiil kullanılmıştır. A
asit
11. 1. Bütünüyle gazeteler etrafında gelişmiştir.
II. Bireysel ve edebî konular işlenmiştir.
III. Edebî tenkit türünde Batı edebiyatı örnek alınmıştır.
V. Süre göre daha yalın bir dil kullanılmıştır.
V. Ani türünde başarılı eserler verilmiştir.
Servetifünun Dönemi öğretici metinleriyle ilgili olarak yu-
karıdaki numaralanmış yargılardan hangisi Söylenemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
asit 11. 1. Bütünüyle gazeteler etrafında gelişmiştir. II. Bireysel ve edebî konular işlenmiştir. III. Edebî tenkit türünde Batı edebiyatı örnek alınmıştır. V. Süre göre daha yalın bir dil kullanılmıştır. V. Ani türünde başarılı eserler verilmiştir. Servetifünun Dönemi öğretici metinleriyle ilgili olarak yu- karıdaki numaralanmış yargılardan hangisi Söylenemez? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
7. Refik Bey, yokuşun yarısına gelince durup etrafına bakındı. Günün yorgunluğu yüzünden
okunuyordu. Yıllardan beri her akşam işinden dönerken burada bir iki dakika kadar soluklanır,
uzaktaki denize ve gemilere bakar, yorgunluğunu biraz olsun giderdiğini anlayınca ayaklanır, yokuşun
ikinci yarısını çıkmaya hazırlanırdı.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi edilgen eylemdir?
A) I
C) III
D) IV
E) V
B
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
7. Refik Bey, yokuşun yarısına gelince durup etrafına bakındı. Günün yorgunluğu yüzünden okunuyordu. Yıllardan beri her akşam işinden dönerken burada bir iki dakika kadar soluklanır, uzaktaki denize ve gemilere bakar, yorgunluğunu biraz olsun giderdiğini anlayınca ayaklanır, yokuşun ikinci yarısını çıkmaya hazırlanırdı. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi edilgen eylemdir? A) I C) III D) IV E) V B
10. I.
Anlatılan konuları dikkatini hiç dağıtmadan can kulağıyla
dinledi.
II. Kaldırımlar dün akşama doğru ekipler tarafından temiz-
lendi.
cümleler için aşağıdakilerden hangisi
Numaralanmış
söylenemez?
A 1. cümle öznesine göre etkendir.
B) II. cümlede gerçek özne kullanılmıştır.
I. cümle geçişli bir yapıya sahiptir.
D
cümlede özne işi yapan gerçek kişidir.
E. cümle nesne alamayacak durumdadır.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
10. I. Anlatılan konuları dikkatini hiç dağıtmadan can kulağıyla dinledi. II. Kaldırımlar dün akşama doğru ekipler tarafından temiz- lendi. cümleler için aşağıdakilerden hangisi Numaralanmış söylenemez? A 1. cümle öznesine göre etkendir. B) II. cümlede gerçek özne kullanılmıştır. I. cümle geçişli bir yapıya sahiptir. D cümlede özne işi yapan gerçek kişidir. E. cümle nesne alamayacak durumdadır.
PRAMACTIVP4-94
14-14-
L
çekici olup olmadığına..
II. herhangi bir ortamda karşılaştığımız 4.
III. gibi olağanüstü kısa S
IV. saniyenin beşte birj
OSY MAIN
ÖSYM
V. ve önceden tanımadığımız birinin 3.00 39.
Ibinid
VI. bir surede karar veriyoruz
Yukanda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
bastan üçüncü olur?
A) bienalo ilipli ahshunuşub
Sailids!
B)
C) I
DL N
E)
Qu
ba
uten Busede
¥1
Auten
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
PRAMACTIVP4-94 14-14- L çekici olup olmadığına.. II. herhangi bir ortamda karşılaştığımız 4. III. gibi olağanüstü kısa S IV. saniyenin beşte birj OSY MAIN ÖSYM V. ve önceden tanımadığımız birinin 3.00 39. Ibinid VI. bir surede karar veriyoruz Yukanda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi bastan üçüncü olur? A) bienalo ilipli ahshunuşub Sailids! B) C) I DL N E) Qu ba uten Busede ¥1 Auten
4. Aşağıdaki cümlelerin istenen çatıda olması için uygun bir fiil getiriniz. (5x2 10 Puan)
Etken
Saha kenarındaki çöpleri
attı.
Bu sabah da onu kütüphanede
İki saattir etrafa
123
2 Geçişli
Dönüşlü
Ettirgen
İşteş
4
5
Bütün ödevlerini bana
Ortaklarıyla bu konuda saatlerce
gördüm
ATЯ002
I bakınıyorum
yaptırdı
fortisti
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
4. Aşağıdaki cümlelerin istenen çatıda olması için uygun bir fiil getiriniz. (5x2 10 Puan) Etken Saha kenarındaki çöpleri attı. Bu sabah da onu kütüphanede İki saattir etrafa 123 2 Geçişli Dönüşlü Ettirgen İşteş 4 5 Bütün ödevlerini bana Ortaklarıyla bu konuda saatlerce gördüm ATЯ002 I bakınıyorum yaptırdı fortisti
6.4. Dede Korkut (1) anlatılarının üçüncü hikâyesi olan Bey Böyrek, neredeyse tüm Türk (II) halklarının sözlü
edebiyatında yer almaktadır. Bu anlatı, Oğuz (III) boylarının arasında Bamsı Beyrek, Altay Türklerinde ise Alip Manaş,
Başkurt ve Tatarlarda Alipmenşen olarak bilinir. Bu destanın birbirine yakın (IV) biçimlerinin bu kadar geniş bir
coğrafyada yaşaması, bu toplulukların ortak bir düşünce tarihine (V) sahip olduklarının güzel bir göstergesidir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "üçüncü çoğul kişi iyelik eki" almıştır? (2019 TYT)
A)I B) II C) III D) V E) V
zanım)
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
6.4. Dede Korkut (1) anlatılarının üçüncü hikâyesi olan Bey Böyrek, neredeyse tüm Türk (II) halklarının sözlü edebiyatında yer almaktadır. Bu anlatı, Oğuz (III) boylarının arasında Bamsı Beyrek, Altay Türklerinde ise Alip Manaş, Başkurt ve Tatarlarda Alipmenşen olarak bilinir. Bu destanın birbirine yakın (IV) biçimlerinin bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması, bu toplulukların ortak bir düşünce tarihine (V) sahip olduklarının güzel bir göstergesidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "üçüncü çoğul kişi iyelik eki" almıştır? (2019 TYT) A)I B) II C) III D) V E) V zanım)
akımla
cilerinde
6.1.
1.Buğra, askere giderken herkesle tek tek vedalaşmıştı.
bölgede oturuyoruz.
II. Su bakımından zengin bir
III. Yağmurdan kaçan vatandaşlar durakta bekleşiyordu.
anda gerildim.
IV. Toplantıdaki sözlerden dolayı bir
V. Bu zamana kadarki çalışmalarınız için şükranlarımızı sunarız.
Numaralanmış cümleler özne-yüklem ilişkisi bakımından eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
(MEB Kazanım)
A) I.
B) II.
(C) II.
D) IV.
E) V.
edeyse
imsi B
kin (
ip old
iveli
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
akımla cilerinde 6.1. 1.Buğra, askere giderken herkesle tek tek vedalaşmıştı. bölgede oturuyoruz. II. Su bakımından zengin bir III. Yağmurdan kaçan vatandaşlar durakta bekleşiyordu. anda gerildim. IV. Toplantıdaki sözlerden dolayı bir V. Bu zamana kadarki çalışmalarınız için şükranlarımızı sunarız. Numaralanmış cümleler özne-yüklem ilişkisi bakımından eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? (MEB Kazanım) A) I. B) II. (C) II. D) IV. E) V. edeyse imsi B kin ( ip old iveli
TYT
KONU
SINAVI
24. Öğretmen öğrencilere sorar:
- Dünya yuvarlak mıdır?
- Hayır!
- Peki düz müdür?
- Hayır!
- Peki nasıldır?
- Babam, karmakarışık olduğunu söylüyor.
Bu fıkradaki altı çizili eylemlerin öznelerine
ve nesnelerine göre gösterdikleri çatı özelliği
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Etken-Geçişli
C) Dönüşlü-Geçişli
TU
B) Etken-Geçissiz
D) Etken-Oldurgan
E) Etken-Ettirgen
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
TYT KONU SINAVI 24. Öğretmen öğrencilere sorar: - Dünya yuvarlak mıdır? - Hayır! - Peki düz müdür? - Hayır! - Peki nasıldır? - Babam, karmakarışık olduğunu söylüyor. Bu fıkradaki altı çizili eylemlerin öznelerine ve nesnelerine göre gösterdikleri çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Etken-Geçişli C) Dönüşlü-Geçişli TU B) Etken-Geçissiz D) Etken-Oldurgan E) Etken-Ettirgen
I. Son sınavdan aldığım notu öğrendiğimde sevinçten
anneme sarıldım.
II. Bu yaz da her zaman olduğu gibi Bodrum'a tatile gidiyoruz.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin çatı özellikleri
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I cümlede işi başkasına yaptırma anlamı vardır.
B) II. cümle geçişsiz çatılıdır.
C) I. cümle dönüşlü çatılıdır.
çatılıdır.
D) II. cümle etken
otkops
E) I. cümlede işi yapan bellidir.
Lise Türkçe
Özne-Yüklem İlişkisi
I. Son sınavdan aldığım notu öğrendiğimde sevinçten anneme sarıldım. II. Bu yaz da her zaman olduğu gibi Bodrum'a tatile gidiyoruz. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin çatı özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I cümlede işi başkasına yaptırma anlamı vardır. B) II. cümle geçişsiz çatılıdır. C) I. cümle dönüşlü çatılıdır. çatılıdır. D) II. cümle etken otkops E) I. cümlede işi yapan bellidir.