Gezi Yazısı Sunma Soruları

9.
Edatlar, tek başlarına anlamları olmayan, cümle içinde kul-
lanıldıklarında bir anlam kazanan sözcüklerdir. Bu yönle
riyle edatlar, kullanıldıkları yere göre sözcükler arasında
ilgi kurar, ifademizin tam ve eksiksiz anlaşılmasına yardım-
cı olur.
Aşağıdakilerin hangisinde ile sözcüğü, bu parçada an-
latılan özelliklere uymaz?
A) Ailesi kızlarını bir avcıyla evlendirmiş.
B) Her gün farklı bir arkadaşla geliyordu.
e mip
C) Onunla Sezen Aksu konserine gittim.
D) Çocuğun abisi ile kardeşi eve geç geldi.
E) Yazla birlikte havuzlar da doldu taştı.
11.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
9. Edatlar, tek başlarına anlamları olmayan, cümle içinde kul- lanıldıklarında bir anlam kazanan sözcüklerdir. Bu yönle riyle edatlar, kullanıldıkları yere göre sözcükler arasında ilgi kurar, ifademizin tam ve eksiksiz anlaşılmasına yardım- cı olur. Aşağıdakilerin hangisinde ile sözcüğü, bu parçada an- latılan özelliklere uymaz? A) Ailesi kızlarını bir avcıyla evlendirmiş. B) Her gün farklı bir arkadaşla geliyordu. e mip C) Onunla Sezen Aksu konserine gittim. D) Çocuğun abisi ile kardeşi eve geç geldi. E) Yazla birlikte havuzlar da doldu taştı. 11.
er
ke
Olumla
For) Okungu?
6.
ke cle
Bismee danke Antone Olun
Biance cusut onlangs of
Cümle Bilgisi (Karma)
5. Sen ve ben.ruh ikiziydik
20 Yapan gove
BASIT CTIMLE
BELESIK COMU
Hiç kimsenin ayırmayı beceremediği
Bu dizelerin öge dizilişi aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) Özne yüklem
B) Özne - nesne - yüklem
Alisin
C) Özne - yüklem - zarf tümleci
D) Nesne - yüklem - dolaylı tümleç
E) Özne - nesne - yüklem - zarf tümleci
mile
(A
1. Aylık geliriniz giderinizden azsa) giderlerinizi
gözden geçirin.
II. Giderlerinizi gözden geçirdikten sonra gerek-
siz bir harcama görmüyorsanız gelirinizi göz-
den geçirin.
III. Geliriniz insanca yaşamanıza yetmiyorsa sis-
temi gözden geçirin.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
er ke Olumla For) Okungu? 6. ke cle Bismee danke Antone Olun Biance cusut onlangs of Cümle Bilgisi (Karma) 5. Sen ve ben.ruh ikiziydik 20 Yapan gove BASIT CTIMLE BELESIK COMU Hiç kimsenin ayırmayı beceremediği Bu dizelerin öge dizilişi aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) Özne yüklem B) Özne - nesne - yüklem Alisin C) Özne - yüklem - zarf tümleci D) Nesne - yüklem - dolaylı tümleç E) Özne - nesne - yüklem - zarf tümleci mile (A 1. Aylık geliriniz giderinizden azsa) giderlerinizi gözden geçirin. II. Giderlerinizi gözden geçirdikten sonra gerek- siz bir harcama görmüyorsanız gelirinizi göz- den geçirin. III. Geliriniz insanca yaşamanıza yetmiyorsa sis- temi gözden geçirin.
1. I. O da her yönüyle aydınlattı bizi.
II. Adamı kıskıvrak yakalayıp içeri attılar.
III. Ben de çok zeki bir adam sanmıştım
seni.
IV. Ahmet de özenle seçti istediklerini.
V. Sen de mi açık kapı arıyorsun sanki!
Yukarıdaki numaralanmış cümleler-
den hangisindeki altı çizili sözcük
zarf değildir?
A) I
B) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
1. I. O da her yönüyle aydınlattı bizi. II. Adamı kıskıvrak yakalayıp içeri attılar. III. Ben de çok zeki bir adam sanmıştım seni. IV. Ahmet de özenle seçti istediklerini. V. Sen de mi açık kapı arıyorsun sanki! Yukarıdaki numaralanmış cümleler- den hangisindeki altı çizili sözcük zarf değildir? A) I B) II D) IV E) V
2
B
Türk edebiyatında
bazı şairler, belli şiirleriyle öne çıkmış-
tır. Bunlardan biri
öne çıkan şiiri
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
sinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir?
A) Yahya Kemal'in - Sessiz Gemi'sidir
B) Faruk Nafiz'in - Bingöl Çobanları'dır
C) Ahmet Muhip Dıranas'ın - Fahriye Abla'sıdır
D) Orhan Veli'nin - İstanbul'u Dinliyorum'udur
E Necip Fazıl'ın - Sakarya Türküsü'dür
LİMİT YAYINLARI
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
2 B Türk edebiyatında bazı şairler, belli şiirleriyle öne çıkmış- tır. Bunlardan biri öne çıkan şiiri Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- sinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir? A) Yahya Kemal'in - Sessiz Gemi'sidir B) Faruk Nafiz'in - Bingöl Çobanları'dır C) Ahmet Muhip Dıranas'ın - Fahriye Abla'sıdır D) Orhan Veli'nin - İstanbul'u Dinliyorum'udur E Necip Fazıl'ın - Sakarya Türküsü'dür LİMİT YAYINLARI
7. "Kurmaca" kavramı bir açıdan oyun gibi görünür. Uy-
dur uydur yaz, diyen insanlara rastlarız zaman zaman.
Hâlbuki sanatta yalan söylemek yani kurmaca yapmak,
gerçek hayatta yalan söylemekten daha ----. Çünkü ger-
çek hayatta yalan söylerken sanattaki kadar ---- bir ger-
çeklik düzlemi inşa etmeye gerek yoktur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) kolaydır - tutarlı
B) zordur - sağlam
C) güçtür - basit
D) sorunsuzdur - karmaşık
E) ilgi çekicidir-albenili
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
7. "Kurmaca" kavramı bir açıdan oyun gibi görünür. Uy- dur uydur yaz, diyen insanlara rastlarız zaman zaman. Hâlbuki sanatta yalan söylemek yani kurmaca yapmak, gerçek hayatta yalan söylemekten daha ----. Çünkü ger- çek hayatta yalan söylerken sanattaki kadar ---- bir ger- çeklik düzlemi inşa etmeye gerek yoktur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) kolaydır - tutarlı B) zordur - sağlam C) güçtür - basit D) sorunsuzdur - karmaşık E) ilgi çekicidir-albenili
mlan-
sında
i ola-
nlerin
ması
aza-
an-
III)
in-
sur
na
en
39. ve 40. soruları bu meth
Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bü-
tüne ayrıymış gibi gelmiştir bize. Doğallıktan uzak bir dil
olarak düşünülmüştür hep. Edebiyat sözcüğü; süslü püs-
lü, özentili, abartmalı ve boş sözler yığını gibi bir anlam
kazanmıştır bu yüzden. Bunu da, edebiyat dilini günlük
dilden apayrı gören bir anlayışa bağlayabiliriz. Oysa ede-
biyat dili günlük dilden tümüyle kopuk bir dil değildir.
Gündelik dilin güzel, duygusal bir doku içinde yeniden
düzenlenmesidir bir bakıma.
39. Yukarıdaki parçada edebiyat dili ile ilgili anlatılmak is-
tenen düşünce hangisidir?
A) Edebiyat metninin dili uzun zaman bize günlük ileti-
şim dilinden çok ayrıymış gibi gelmiştir.
B) Edebiyat dili abartılı, süslü püslü söz yığını olması
onu doğallıktan uzaklaştırmıştır.
C) Edebiyat dili günlük dille sıkı sıkıya bağlı, onun yeni-
den düzenlenmiş şeklidir.
D) Edebiyat dili süslü söyleyişle, abartmalı ve boş sözler
yığını olmasıyla günlük dilden kopuk hale gelmiştir.
E) Edebiyat dilini günlük dilden apayrı gören bir anlayış
insanları edebiyattan soğutmuştur.
TSYM TESLA 5.0-
40. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat Dili ve Günlük Dil
B) Günlük Dilin Edebiyata Yansıması
C) İletişimde Günlük Dil
D) Edebiyat Dili Nedir
E) Edebiyatımızda Günlük Dil
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
mlan- sında i ola- nlerin ması aza- an- III) in- sur na en 39. ve 40. soruları bu meth Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bü- tüne ayrıymış gibi gelmiştir bize. Doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür hep. Edebiyat sözcüğü; süslü püs- lü, özentili, abartmalı ve boş sözler yığını gibi bir anlam kazanmıştır bu yüzden. Bunu da, edebiyat dilini günlük dilden apayrı gören bir anlayışa bağlayabiliriz. Oysa ede- biyat dili günlük dilden tümüyle kopuk bir dil değildir. Gündelik dilin güzel, duygusal bir doku içinde yeniden düzenlenmesidir bir bakıma. 39. Yukarıdaki parçada edebiyat dili ile ilgili anlatılmak is- tenen düşünce hangisidir? A) Edebiyat metninin dili uzun zaman bize günlük ileti- şim dilinden çok ayrıymış gibi gelmiştir. B) Edebiyat dili abartılı, süslü püslü söz yığını olması onu doğallıktan uzaklaştırmıştır. C) Edebiyat dili günlük dille sıkı sıkıya bağlı, onun yeni- den düzenlenmiş şeklidir. D) Edebiyat dili süslü söyleyişle, abartmalı ve boş sözler yığını olmasıyla günlük dilden kopuk hale gelmiştir. E) Edebiyat dilini günlük dilden apayrı gören bir anlayış insanları edebiyattan soğutmuştur. TSYM TESLA 5.0- 40. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Edebiyat Dili ve Günlük Dil B) Günlük Dilin Edebiyata Yansıması C) İletişimde Günlük Dil D) Edebiyat Dili Nedir E) Edebiyatımızda Günlük Dil
TYT
Türkçe Testi
11.
9.
Minberler, rahleler, tavanlar, kapılar, çeşmeler, çeyiz san-
dıkları, gömme dolap kapıları, mücevher kutuları, Padişah
tahtları gibi yerlerde ahşap oyma sanatının en göz alıcı ör-
II
neklerine rastlanmaktadır. Bu tür işlemelerde rumi ve hatayi
denilen çiçek ve hayvan karakterlerinin stilize edilmesinden
IV
meydana gelen süsleme motifleri kullanılmıştır. Süleymaniye
Camisi gibi yapılarda ahşap kapıların yanı sıra vaaz kürsü-
leri de ahşap işçiliğinin seçkin örnekleridir.
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir ya-.....
zim yanlışı vardır?
A) II
B) V
C) III
D) I
E) IV
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
TYT Türkçe Testi 11. 9. Minberler, rahleler, tavanlar, kapılar, çeşmeler, çeyiz san- dıkları, gömme dolap kapıları, mücevher kutuları, Padişah tahtları gibi yerlerde ahşap oyma sanatının en göz alıcı ör- II neklerine rastlanmaktadır. Bu tür işlemelerde rumi ve hatayi denilen çiçek ve hayvan karakterlerinin stilize edilmesinden IV meydana gelen süsleme motifleri kullanılmıştır. Süleymaniye Camisi gibi yapılarda ahşap kapıların yanı sıra vaaz kürsü- leri de ahşap işçiliğinin seçkin örnekleridir. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir ya-..... zim yanlışı vardır? A) II B) V C) III D) I E) IV
CE TESTI
DENEME
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla
ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Muğla'nın Datça ilçesinde üç bin yıllık bağ bozumu
geleneği yaşatılıyor.
341
B) Datça Yarımadası'nda, MÖ 11'inci yüzyılda hüküm sü-
ren Karyalıların önemli geçim kaynaklarından biri olan
üzümcülük, yıllar sonra hatırlandı.
C) Ankaralı bir çift tarafından elli dönümlük bir arazide
kurulan bu bağ evinde, yirmiye yakın üzüm türü yetişti-
riciliği yapılıyor.
DyOn iki gün boyunca devam eden bağ bozumu şenliği
renkli görüntülere sahne oluyor.
E) genliklere katılan yarışmacılar 3'erli gruplara ayrıldılar.
2 'ser
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
CE TESTI DENEME 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? A) Muğla'nın Datça ilçesinde üç bin yıllık bağ bozumu geleneği yaşatılıyor. 341 B) Datça Yarımadası'nda, MÖ 11'inci yüzyılda hüküm sü- ren Karyalıların önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümcülük, yıllar sonra hatırlandı. C) Ankaralı bir çift tarafından elli dönümlük bir arazide kurulan bu bağ evinde, yirmiye yakın üzüm türü yetişti- riciliği yapılıyor. DyOn iki gün boyunca devam eden bağ bozumu şenliği renkli görüntülere sahne oluyor. E) genliklere katılan yarışmacılar 3'erli gruplara ayrıldılar. 2 'ser
- Görüşelim, siz şimdi nerdesiniz
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) t'inci, niteleme amacıyla kullanılmıştır.
By Winci, sözcük türü olarak edattır.
C) Ml'üncü, belgisiz adhidir.
D. IV'üncü, ikilemeden oluşan bir sifattır.
E) V'inci, zaman belirtecidir.
2. Ağaçların daha bu bahçelerde
Bütün yemişteri dalda sarkıyor
Umutların mola verdiği yerde
Geceler bir nehir gibi akıyor
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zaman zarfi
B) Edat
Dl Belgisiz sifat
CRÜstünlük
zarfı
El Somut isim
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır
A) Bu geziye ben de gelmek istiyordum yalnız evde ço
işim var.
B) Bu gençler, ülkelerinin adını duyurmak için yoğun çab
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
- Görüşelim, siz şimdi nerdesiniz V Bu dizelerdeki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşa- ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) t'inci, niteleme amacıyla kullanılmıştır. By Winci, sözcük türü olarak edattır. C) Ml'üncü, belgisiz adhidir. D. IV'üncü, ikilemeden oluşan bir sifattır. E) V'inci, zaman belirtecidir. 2. Ağaçların daha bu bahçelerde Bütün yemişteri dalda sarkıyor Umutların mola verdiği yerde Geceler bir nehir gibi akıyor Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Zaman zarfi B) Edat Dl Belgisiz sifat CRÜstünlük zarfı El Somut isim 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır A) Bu geziye ben de gelmek istiyordum yalnız evde ço işim var. B) Bu gençler, ülkelerinin adını duyurmak için yoğun çab
3. Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle 14
Her anını, her rengini, her şiirini hazdan.
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
14
Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan
Bu şiir içerik ve anlatım özelliklerine göre aşağıdaki şi-
ir anlayışlarından hangisiyle örtüşmektedir?
A) Beş Hececiler
B Toplumcu Şiir c) oz Şiir Anlayışı
DY Garip Hareketi
Hisar Topluluğu
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
3. Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle 14 Her anını, her rengini, her şiirini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle! 14 Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan Bu şiir içerik ve anlatım özelliklerine göre aşağıdaki şi- ir anlayışlarından hangisiyle örtüşmektedir? A) Beş Hececiler B Toplumcu Şiir c) oz Şiir Anlayışı DY Garip Hareketi Hisar Topluluğu
Türkçe Tes
Minberler, rahleler, tavanlar, kapılar, çeşmeler, çeyiz san-
9.
dıkları, gömme dolap kapıları, mücevher kutuları, Padişah
1
tahtları gibi yerlerde ahşap oyma sanatının en göz alıcı ör-
11
neklerine rastlanmaktadır. Bu tür işlemelerde rumi ve hatayi
III
denilen çiçek ve hayvan karakterlerinin stilize edilmesinden
IV
meydana gelen süsleme motifleri kullanılmıştır. Süleymaniye
Camisi gibi yapılarda ahşap kapıların yanı sıra vaaz kürsü-
V
leri de ahşap işçiliğinin seçkin örnekleridir.
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir ya-
zim yanlışı vardır?
A) 11
B) V)
C) III
D) I
EXIV
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
Türkçe Tes Minberler, rahleler, tavanlar, kapılar, çeşmeler, çeyiz san- 9. dıkları, gömme dolap kapıları, mücevher kutuları, Padişah 1 tahtları gibi yerlerde ahşap oyma sanatının en göz alıcı ör- 11 neklerine rastlanmaktadır. Bu tür işlemelerde rumi ve hatayi III denilen çiçek ve hayvan karakterlerinin stilize edilmesinden IV meydana gelen süsleme motifleri kullanılmıştır. Süleymaniye Camisi gibi yapılarda ahşap kapıların yanı sıra vaaz kürsü- V leri de ahşap işçiliğinin seçkin örnekleridir. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir ya- zim yanlışı vardır? A) 11 B) V) C) III D) I EXIV
3. Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle
inlette
Her anını, her rengini, her şiirini hazdan. U
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan IV
Bu şiir içerik ve anlatım özelliklerine göre aşağıdaki şi-
ir anlayışlarından hangisiyle örtüşmektedir?
A) Beş Hececiler
Bl Toplumcu Şiir (C) Öz Şiir Anlayışı
-ID)
Garip Hareketi
E) Hisar Topluluğu
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
3. Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle inlette Her anını, her rengini, her şiirini hazdan. U Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle! Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan IV Bu şiir içerik ve anlatım özelliklerine göre aşağıdaki şi- ir anlayışlarından hangisiyle örtüşmektedir? A) Beş Hececiler Bl Toplumcu Şiir (C) Öz Şiir Anlayışı -ID) Garip Hareketi E) Hisar Topluluğu
C
1. Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre (olumlu-olumsuz-soru) değerlendiriniz.
Evvela, hareket esnasında, o koşuşturma içinde hiçbir şey hissetmedi.
Sanki bir siyah inci yağmuru!...
O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka bir şey miydi?
Biraz hayatın parasal yönünü düşünmüş, bu toprak parçasının üstünde bir şiir bulutuna sarına-
rak uçmak için çalışmamış olsaydı bu gün bu kadar mağlup olmayacaktı.
2. Asağıda ve
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
C 1. Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre (olumlu-olumsuz-soru) değerlendiriniz. Evvela, hareket esnasında, o koşuşturma içinde hiçbir şey hissetmedi. Sanki bir siyah inci yağmuru!... O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka bir şey miydi? Biraz hayatın parasal yönünü düşünmüş, bu toprak parçasının üstünde bir şiir bulutuna sarına- rak uçmak için çalışmamış olsaydı bu gün bu kadar mağlup olmayacaktı. 2. Asağıda ve
and
FO
2. Ağaçların daha bu bahçelerde
Bütün yemişleri dalda sarkiyor
Umutların mola verdiği yerde
LII
Geceler bir nehir gibi akıyor
k
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Eylene
alkarili
A) Zaman zarfi
(By Edat
C) Üstünlük zarfi
D) Belgisiz sifat
7
I
daha?
LE Somut isim
anla
kadar üzere
igin ancak
gone gibi
nümlelerin hangisinde edat kullanılmamış
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
and FO 2. Ağaçların daha bu bahçelerde Bütün yemişleri dalda sarkiyor Umutların mola verdiği yerde LII Geceler bir nehir gibi akıyor k Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Eylene alkarili A) Zaman zarfi (By Edat C) Üstünlük zarfi D) Belgisiz sifat 7 I daha? LE Somut isim anla kadar üzere igin ancak gone gibi nümlelerin hangisinde edat kullanılmamış
11. Insanoğlu uzak mesafelere deniz yolculuğu yapmayı
öğrendiğinde Avrupalılar büyük rüzgâr ve akıntı
sistemlerinin ucuna yerleştiklerini fark ettiler. Bu kara ve
deniz akıntıları, insanlara dünyayı dolaşmaları için iyi
fırsatlar sunuyordu. Okyanusun sunduğu bir başka önemli
firsat ise Gulf Stream akıntısı ve bu akıntının Avrupa'nın
kuzeybatısına getirdiği ilk havaydı. Bu durum da gemilerle
seyahat etmeyi sağlıyordu.
Bu parçada Avrupa ile ilgili vurgulanmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endüstriyel açıdan büyük bir potansiyel içermesi
B Deniz turizminin gözde mekânlarına sahip olması
C) Deniz ulaşımı bakımından uygun bir coğrafi konuma
sahip olması
D) Farklı kültürlerin etkileşimine imkân tanıması
E) Tarıma çok uygun bir iklime sahip olması
UcDört
Besk
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
11. Insanoğlu uzak mesafelere deniz yolculuğu yapmayı öğrendiğinde Avrupalılar büyük rüzgâr ve akıntı sistemlerinin ucuna yerleştiklerini fark ettiler. Bu kara ve deniz akıntıları, insanlara dünyayı dolaşmaları için iyi fırsatlar sunuyordu. Okyanusun sunduğu bir başka önemli firsat ise Gulf Stream akıntısı ve bu akıntının Avrupa'nın kuzeybatısına getirdiği ilk havaydı. Bu durum da gemilerle seyahat etmeyi sağlıyordu. Bu parçada Avrupa ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstriyel açıdan büyük bir potansiyel içermesi B Deniz turizminin gözde mekânlarına sahip olması C) Deniz ulaşımı bakımından uygun bir coğrafi konuma sahip olması D) Farklı kültürlerin etkileşimine imkân tanıması E) Tarıma çok uygun bir iklime sahip olması UcDört Besk
A) Yinelemeler
B) III. kişili anlatım
D) Niteleyici sözcükler
C) Abartma
E) Öyküleme
6. Şairin ustası yoktur. Onun ustası, şiir kazanında
kaynayan "söz"dür. Şair, “söz"ün diri kalacağını,
kazanın altına sürdüğü ateşin harindan anlar. Şairlere
yakıştırılan "usta" sözcüğü bir incelik göstergesidir.
Yoksa birini "usta" sayanlar arasında dilini yüreğine
değdirerek konuşan azdır. Ayrıca, birine "usta" dediniz
mi onun sizi başınızın üstünde tutacağını umduğunuz
ölçüde, sizi “çırak” yerine koyup koymayacağını da
göze almalısınız.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
vardır?
A) Tanik gösterme
B) Öyküleme
C) Somutlaştırma
D) Alinti yapma
E) Sayısal verilerden yararlanma
Lise Türkçe
Gezi Yazısı Sunma
A) Yinelemeler B) III. kişili anlatım D) Niteleyici sözcükler C) Abartma E) Öyküleme 6. Şairin ustası yoktur. Onun ustası, şiir kazanında kaynayan "söz"dür. Şair, “söz"ün diri kalacağını, kazanın altına sürdüğü ateşin harindan anlar. Şairlere yakıştırılan "usta" sözcüğü bir incelik göstergesidir. Yoksa birini "usta" sayanlar arasında dilini yüreğine değdirerek konuşan azdır. Ayrıca, birine "usta" dediniz mi onun sizi başınızın üstünde tutacağını umduğunuz ölçüde, sizi “çırak” yerine koyup koymayacağını da göze almalısınız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? A) Tanik gösterme B) Öyküleme C) Somutlaştırma D) Alinti yapma E) Sayısal verilerden yararlanma