Deneme Soruları

10. Uygur ülkesinde, Tolga ve Selenge Irmaklarının birleştiği
yerde Kumlançu denilen bir tepe vardır. Bir gece, kayın
ağacının üzerine gökten bir mavi ışık düştü. İki ırmak
arasında yaşayan kişiler bu ışığı gördüler, ürpererek
izlediler. Kutsal bir ışıktı bu. Yıllar yılları kovaladı. Bir gün
geldi; Yolug Tigin, Uygurlara kağan oldu. Kağan, oğluna
Çin prenseslerinden birini eş olarak almayı uygun gördü,
evlendiler. Evlilikten sonra sarayını Kara Kurum'daki
Hatun Dağı'nda kurdu. Hatun Dağı'na "Gök ruhlarının
dağı" adı da verilirdi. Hatun Dağı'nın çevresinde daha
birçok dağ vardı. Bu dağlardan biri Tanrı Dağı idi. Kutlu
Dağ'da koca bir kaya parçası vardı, Çinli falcılar dediler
ki: "Türk ülkesinin tüm varlığı, bütün mutluluğu Kutlu
Dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır, Türkleri yıkmak
istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız."
Göç Destanı'ndan alınan bu parçayla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olağanüstülüklere yer verilmiştir.
B) Öyküleme tekniği kullanılmıştır.
C) Kahramanların psikolojileri anlatılmıştır.
D) Tarihte var olan devletler bulunmaktadır.
E) Nesir şeklinde aktarılmıştır.
365 s
12.
Lise Türkçe
Deneme
10. Uygur ülkesinde, Tolga ve Selenge Irmaklarının birleştiği yerde Kumlançu denilen bir tepe vardır. Bir gece, kayın ağacının üzerine gökten bir mavi ışık düştü. İki ırmak arasında yaşayan kişiler bu ışığı gördüler, ürpererek izlediler. Kutsal bir ışıktı bu. Yıllar yılları kovaladı. Bir gün geldi; Yolug Tigin, Uygurlara kağan oldu. Kağan, oğluna Çin prenseslerinden birini eş olarak almayı uygun gördü, evlendiler. Evlilikten sonra sarayını Kara Kurum'daki Hatun Dağı'nda kurdu. Hatun Dağı'na "Gök ruhlarının dağı" adı da verilirdi. Hatun Dağı'nın çevresinde daha birçok dağ vardı. Bu dağlardan biri Tanrı Dağı idi. Kutlu Dağ'da koca bir kaya parçası vardı, Çinli falcılar dediler ki: "Türk ülkesinin tüm varlığı, bütün mutluluğu Kutlu Dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır, Türkleri yıkmak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız." Göç Destanı'ndan alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Olağanüstülüklere yer verilmiştir. B) Öyküleme tekniği kullanılmıştır. C) Kahramanların psikolojileri anlatılmıştır. D) Tarihte var olan devletler bulunmaktadır. E) Nesir şeklinde aktarılmıştır. 365 s 12.
15."Başkaları insanoğlunu yetiştiredursun ben onu anlatıyorum ve kendimde, pek fena yetişmiş bir örneğini
gösteriyorum. Kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmamakla beraber, hiç gerçeğe aykırı
değildir. Her insanda insanlığın bütün hâlleri vardır."
Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı
metin türü hangisi olabilir?
Lise Türkçe
Deneme
15."Başkaları insanoğlunu yetiştiredursun ben onu anlatıyorum ve kendimde, pek fena yetişmiş bir örneğini gösteriyorum. Kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmamakla beraber, hiç gerçeğe aykırı değildir. Her insanda insanlığın bütün hâlleri vardır." Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı metin türü hangisi olabilir?
I.
II. Fıkra
Biyografi
III. Söyleşi
IV. Makale
V. Deneme
A) I
Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi
karşısındakiyle ilişkilendirilemez?
3. kişili anlatım
Dergi ve gazete yazısı
Günlük dil
Kanıtlanabilirlik
Bilimsellik
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Deneme
I. II. Fıkra Biyografi III. Söyleşi IV. Makale V. Deneme A) I Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi karşısındakiyle ilişkilendirilemez? 3. kişili anlatım Dergi ve gazete yazısı Günlük dil Kanıtlanabilirlik Bilimsellik B) II C) III D) IV E) V
ÇAP/AYT
23. Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım.
Kitaptan korkmak, insan düşüncesinden korkmak, in-
sanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam insanı
mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. "Bırak,
senin yerine ben düşünüyorum!" demekle, "Falan ki-
tabı okuma!" demek arasında hiçbir fark yoktur. İnsa-
noğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa
fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan,
kendiliğinden bir paçavra hâline düşer. Şüphesiz in-
sanı korumamız lazım gelen vaziyetler vardır. Fakat
bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vazi-
yetleridir. Bir insanı kendi içinde, düşüncesinin mahre-
miyetinden korumaya hakkımız yoktur. Orta Çağ'dan
bugüne kadar gelen zaman içinde insanlığın belki en
büyük kazancı bu basit hakikati kendisine mal etme-
sidir.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaşadığım Gibi adlı ese-
rinden alınan bu parça ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Seçilen bir konu üzerine yazar kişisel görüşlerini
dile getirmiştir.
B) Deneme türünün özelliklerini taşımaktadır.
C) Yazar kendiyle söyleşir bir ifadeyle metni oluştur-
muştur.
D) Amacı konu ile ilgili verdiği bilgiler aracılığıyla ders
vermektir.
E) Öğretici metin türüne örnek gösterilebilir.
24.
Lise Türkçe
Deneme
ÇAP/AYT 23. Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan korkmak, insan düşüncesinden korkmak, in- sanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. "Bırak, senin yerine ben düşünüyorum!" demekle, "Falan ki- tabı okuma!" demek arasında hiçbir fark yoktur. İnsa- noğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan, kendiliğinden bir paçavra hâline düşer. Şüphesiz in- sanı korumamız lazım gelen vaziyetler vardır. Fakat bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vazi- yetleridir. Bir insanı kendi içinde, düşüncesinin mahre- miyetinden korumaya hakkımız yoktur. Orta Çağ'dan bugüne kadar gelen zaman içinde insanlığın belki en büyük kazancı bu basit hakikati kendisine mal etme- sidir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaşadığım Gibi adlı ese- rinden alınan bu parça ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Seçilen bir konu üzerine yazar kişisel görüşlerini dile getirmiştir. B) Deneme türünün özelliklerini taşımaktadır. C) Yazar kendiyle söyleşir bir ifadeyle metni oluştur- muştur. D) Amacı konu ile ilgili verdiği bilgiler aracılığıyla ders vermektir. E) Öğretici metin türüne örnek gösterilebilir. 24.
1. Bu testte Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih-1 (25-34),
2. Yanıtlarınızı, yanıt kağıdının TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİL
İnsanoğlu çoğu zaman kaçar düşünmekten, yine de ken-
dini düşünür gibi göstermek ister, yine de düşündüğünü
sanmak ister. Bunun içindir ki geleneğe bağlanır, birtakım
insanlara bağlanır, ya geçmişte yaşamış olanlardan ya
kendi çağdaşları arasından birini seçip onun dediklerine
bağlanır. Rahatlar artık içi; doğrunun, iyinin, güzelin ne
olduğunu öğrenmiştir; onların dışında kalanların yanlış,
kötü, çirkin olduğunu bilir, kapılmaz onlara. Biraz olsun
ateşli, yürekli bir kimse ise onlarla çarpışmaya da başlar;
yanlışa, kötüye, çirkine saplananlar bulunmasını içi gö-
türmez. Onları yola getirmeye çalışır. "Yola gelmezlerse
yok olsunlar, daha iyi!" diye düşünür. Yeryüzü yanlıştan,
kötüden, çirkinden temizleniverir!...
1.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçayla aynı türde
yazılmıştır?
A) Günlerin Getirdiği
C) Anadolu Notları
6.39
B) Günebakan
D) Muharrir Bu ya
E) Çankaya
Lise Türkçe
Deneme
1. Bu testte Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih-1 (25-34), 2. Yanıtlarınızı, yanıt kağıdının TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİL İnsanoğlu çoğu zaman kaçar düşünmekten, yine de ken- dini düşünür gibi göstermek ister, yine de düşündüğünü sanmak ister. Bunun içindir ki geleneğe bağlanır, birtakım insanlara bağlanır, ya geçmişte yaşamış olanlardan ya kendi çağdaşları arasından birini seçip onun dediklerine bağlanır. Rahatlar artık içi; doğrunun, iyinin, güzelin ne olduğunu öğrenmiştir; onların dışında kalanların yanlış, kötü, çirkin olduğunu bilir, kapılmaz onlara. Biraz olsun ateşli, yürekli bir kimse ise onlarla çarpışmaya da başlar; yanlışa, kötüye, çirkine saplananlar bulunmasını içi gö- türmez. Onları yola getirmeye çalışır. "Yola gelmezlerse yok olsunlar, daha iyi!" diye düşünür. Yeryüzü yanlıştan, kötüden, çirkinden temizleniverir!... 1. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçayla aynı türde yazılmıştır? A) Günlerin Getirdiği C) Anadolu Notları 6.39 B) Günebakan D) Muharrir Bu ya E) Çankaya
(1) Sunum, önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konu-
nun etkili ve anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdır.
(II) Sunumlarda amaç, bir meseleyi anlatmak; konu hak-
kında dinleyicileri ve izleyicileri bilgilendirmektir. (III) Su-
num esnasında, sunumun niçin ve kime yapılacağı dikka-
te alınarak sunumun çerçevesi belirlenmeli ve sunum için
ayrılan süre iyi hesap edilmelidir. (IV) İyi bir sunum ger-
çekleştirmek için konuşmacının, sunum esnasında cid-
di, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu bir görünümü olmalıdır.
(V) Sunumdan sonra yöneltilen sorulara açık, anlaşılır ve
tatmin edici cevaplar verilmelidir.
10
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "su-
num" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
B) II
A) 1
I
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Deneme
(1) Sunum, önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konu- nun etkili ve anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdır. (II) Sunumlarda amaç, bir meseleyi anlatmak; konu hak- kında dinleyicileri ve izleyicileri bilgilendirmektir. (III) Su- num esnasında, sunumun niçin ve kime yapılacağı dikka- te alınarak sunumun çerçevesi belirlenmeli ve sunum için ayrılan süre iyi hesap edilmelidir. (IV) İyi bir sunum ger- çekleştirmek için konuşmacının, sunum esnasında cid- di, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu bir görünümü olmalıdır. (V) Sunumdan sonra yöneltilen sorulara açık, anlaşılır ve tatmin edici cevaplar verilmelidir. 10 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "su- num" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? B) II A) 1 I C) III D) IV E) V
Konu sınırlaması yoktur. Yazar; her konuda deneme yazabilir, anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir, samimi bir
dil kullanır ve kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım sergiler. Kişisellik ve kendine özgülük söz konusudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi deneme türünde bir metinden alınmıştır?
Görsel algı ile dil arasındaki ilişkileri gösteren ilk deneyler 1990'larda yapılmıştı. Rochester Üniversitesinde çalı-
şan bir grup araştırmacı, deneklere gösterdikleri farklı görüntülerdeki çeşitli nesnelerin isimlerini söyleyip gözle-
rinin hareketlerini teknolojik cihazlarla takip etmişti. Bir insanın gözlerini belirli bir nesneye odaklaması, yaklaşık
200 milisaniye sürer.
B) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle
başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken
söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma
hevesiniz kırılır.
C) Hierapolis Antik Kenti'nin kalıntıları çok daha büyüleyici bir cazibeye sahip. MÖ 2'nci yüzyılın sonlarında Berga-
ma'daki Attalos Hanedanlığı tarafından kurulan Hierapolis, MS 133 yılında Romalıların eline geçti. Burası, Antik
Roma yönetimi altında giderek gelişen bir kaplica kentine dönüştü.
D) Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman,
buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan, dünya işlerini bıraktığını sanır. Oysaki bu işlerin
yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay de-
ğildir.
Sınıf Paragraf Soru Bankası
184
Lise Türkçe
Deneme
Konu sınırlaması yoktur. Yazar; her konuda deneme yazabilir, anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir, samimi bir dil kullanır ve kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım sergiler. Kişisellik ve kendine özgülük söz konusudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi deneme türünde bir metinden alınmıştır? Görsel algı ile dil arasındaki ilişkileri gösteren ilk deneyler 1990'larda yapılmıştı. Rochester Üniversitesinde çalı- şan bir grup araştırmacı, deneklere gösterdikleri farklı görüntülerdeki çeşitli nesnelerin isimlerini söyleyip gözle- rinin hareketlerini teknolojik cihazlarla takip etmişti. Bir insanın gözlerini belirli bir nesneye odaklaması, yaklaşık 200 milisaniye sürer. B) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. C) Hierapolis Antik Kenti'nin kalıntıları çok daha büyüleyici bir cazibeye sahip. MÖ 2'nci yüzyılın sonlarında Berga- ma'daki Attalos Hanedanlığı tarafından kurulan Hierapolis, MS 133 yılında Romalıların eline geçti. Burası, Antik Roma yönetimi altında giderek gelişen bir kaplica kentine dönüştü. D) Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan, dünya işlerini bıraktığını sanır. Oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay de- ğildir. Sınıf Paragraf Soru Bankası 184
ipieb ev eless nehay slypoems lamev igid ebril
emeilep et
910108 ano stali Monalise
12.el"Deneme" türü için aşağıdakilerden hangisi söy-
-101ay lenemez? X
mainoy ome/cop Xinst.om
A Belirli kalıpların dışına çıkmak
B) Bireysel düşünceleri içtenlikle yansıtmak
C) Kişisel beğenileri ön planda tutmak
Kendisiyle konuşur gibi yazmak
E) Keşin bir değerlendirmeye gitmek el (A
Lise Türkçe
Deneme
ipieb ev eless nehay slypoems lamev igid ebril emeilep et 910108 ano stali Monalise 12.el"Deneme" türü için aşağıdakilerden hangisi söy- -101ay lenemez? X mainoy ome/cop Xinst.om A Belirli kalıpların dışına çıkmak B) Bireysel düşünceleri içtenlikle yansıtmak C) Kişisel beğenileri ön planda tutmak Kendisiyle konuşur gibi yazmak E) Keşin bir değerlendirmeye gitmek el (A
bry
bry
bry
bry
bry
bry
F
S
E
bry
5. Deneme türündeki yazılarda ben'li anlatım yani kişisellik
1
egemendir. Yazar dilediği konuyu seçip işleyebilir. Onun
11
tek hedefi işlediği düşünceyi kanıtlamaktır. Düşüncele-
III
rini konuşma havasında anlatır; yazısı ile okuyanlara
IV
bilgi kazandırmayı amaçlamaz.
V
Bu parçadaki altı çizill bölümlerden hangisi bilgi
yanlışlığına yol açmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Deneme
bry bry bry bry bry bry F S E bry 5. Deneme türündeki yazılarda ben'li anlatım yani kişisellik 1 egemendir. Yazar dilediği konuyu seçip işleyebilir. Onun 11 tek hedefi işlediği düşünceyi kanıtlamaktır. Düşüncele- III rini konuşma havasında anlatır; yazısı ile okuyanlara IV bilgi kazandırmayı amaçlamaz. V Bu parçadaki altı çizill bölümlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
10.
... Ben günümü gün etmeye bakanım; özür dileyerek
şunu da söyleyeyim ki, yalnız kendim için yaşarım, $
bundan başka bir niyetim de yoktur. Gençken göste-
riş olsun diye okurdum; sonradan biraz da kendimi
yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım; şimdi S
ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi;
çıkar sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı
içimde, aşırı bir sevgi vardı; yalnız kendi ihtiyacımı
karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi dol-
durmak, süslemek içindi bu sevgi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın bir deneme
yazısından alındığının kanıtıdır?
A) Yazanın kişisel duygu ve düşüncelerini açıkça orta-
ya koyması
B) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılması
C) Cümlelerin kısa ve yalın olması
D) Konu olarak günlük yaşamın işlenmesl
E) Yazarın, ortaya koyduğu düşüncesini kanıtlamaya
çalışması
S
S
S
S
Lise Türkçe
Deneme
10. ... Ben günümü gün etmeye bakanım; özür dileyerek şunu da söyleyeyim ki, yalnız kendim için yaşarım, $ bundan başka bir niyetim de yoktur. Gençken göste- riş olsun diye okurdum; sonradan biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım; şimdi S ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi; çıkar sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı içimde, aşırı bir sevgi vardı; yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi dol- durmak, süslemek içindi bu sevgi. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın bir deneme yazısından alındığının kanıtıdır? A) Yazanın kişisel duygu ve düşüncelerini açıkça orta- ya koyması B) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılması C) Cümlelerin kısa ve yalın olması D) Konu olarak günlük yaşamın işlenmesl E) Yazarın, ortaya koyduğu düşüncesini kanıtlamaya çalışması S S S S
13. Kendime ait olan bu odada tam bir egemenlik kurma-
ya, çocuklarımdan ve toplum hayatının gereklerinden
uzak durmaya çalışırım. Başka nerede olursa olsun
egemenliktir bu. Evinde kendi kendisiyle baş başa ka-
egemenliğim sözde kalır; aslında zaten şüpheli bir
lacak, kendi kendine övgüler söyleyecek, şundan
bundan kaçıp gizlenecek bir yeri olmayan kişi benim
gözümde zavallının biridir. Gösterişe düşkün olanların
bu huyları çok pahalıya mal olur onlara; pazar yerlerin-
deki heykellere benzerler de ondan.
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine
alt bir örnekten alınmıştır?
A) Otobiyografi
B) Fıkra
D) Deneme
C) Makale
E) Günlük
Lise Türkçe
Deneme
13. Kendime ait olan bu odada tam bir egemenlik kurma- ya, çocuklarımdan ve toplum hayatının gereklerinden uzak durmaya çalışırım. Başka nerede olursa olsun egemenliktir bu. Evinde kendi kendisiyle baş başa ka- egemenliğim sözde kalır; aslında zaten şüpheli bir lacak, kendi kendine övgüler söyleyecek, şundan bundan kaçıp gizlenecek bir yeri olmayan kişi benim gözümde zavallının biridir. Gösterişe düşkün olanların bu huyları çok pahalıya mal olur onlara; pazar yerlerin- deki heykellere benzerler de ondan. Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine alt bir örnekten alınmıştır? A) Otobiyografi B) Fıkra D) Deneme C) Makale E) Günlük
ALT
C
DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ
8.
B
N
Deneme türü Ile Ilgill aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Daha çok bilimsel konular ve güncel olaylar İşlo-
nir.
B) Kişisel duygu ve düşüncelerin öne çıktığı yazı tü-
rüdür.
M
E
C) Yazar, kesinlikle belli bir sonuca ulaşmayı hedefle- F
mez.
E
D) Uslup ve dilin başarıyla kullanılması önemlidir.
E) Türk edeblyatında Cumhuriyet sonrasında yaygın-
laşmıştır.
S
bry
1
Lise Türkçe
Deneme
ALT C DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ 8. B N Deneme türü Ile Ilgill aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Daha çok bilimsel konular ve güncel olaylar İşlo- nir. B) Kişisel duygu ve düşüncelerin öne çıktığı yazı tü- rüdür. M E C) Yazar, kesinlikle belli bir sonuca ulaşmayı hedefle- F mez. E D) Uslup ve dilin başarıyla kullanılması önemlidir. E) Türk edeblyatında Cumhuriyet sonrasında yaygın- laşmıştır. S bry 1
10. Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türündedir?
A) Sözden Söze
B) Dilimiz Üzerine Söyleşiler
C) Mağaradakiler
D) Pazar Konuşmaları
E) Muharrir
11. Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özellikle-
rinden biri değildir?
Herkesi ilgilendiren konular seçilir.
Lise Türkçe
Deneme
10. Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türündedir? A) Sözden Söze B) Dilimiz Üzerine Söyleşiler C) Mağaradakiler D) Pazar Konuşmaları E) Muharrir 11. Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özellikle- rinden biri değildir? Herkesi ilgilendiren konular seçilir.
21 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sabahattin Eyüboğlu, "Mavi ve Kara" adlı deneme-
sinde devrinin ilerici-gerici kavgasına ışık tutar.
B) Mehmet Kaplan, "Resimli Türk Edebiyat Tarihi'ni,
eserinin ön sözünde Türk edebiyatı tarihini bir bütün
hâlinde hikâye etmek amacıyla yazdığını belirtir.
C) "Beş Şehir" Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ankara, Erzu-
rum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlattığı dene-
me, gezi, ani ve şehir monografisi denebilecek türde
bir eseridir.
D) Falih Rifki Atay, "Çankaya" adlı anısında Atatürk'ün
doğumundan ölümüne kadar olan hayatını geniş bir
bakışla anlatır.
E) "Düşsem Yollara Yollara" Haldun Taner'in Avrupa'da-
izlenimlerini anlattığı gezi kitabıdır.
Lise Türkçe
Deneme
21 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Sabahattin Eyüboğlu, "Mavi ve Kara" adlı deneme- sinde devrinin ilerici-gerici kavgasına ışık tutar. B) Mehmet Kaplan, "Resimli Türk Edebiyat Tarihi'ni, eserinin ön sözünde Türk edebiyatı tarihini bir bütün hâlinde hikâye etmek amacıyla yazdığını belirtir. C) "Beş Şehir" Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ankara, Erzu- rum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlattığı dene- me, gezi, ani ve şehir monografisi denebilecek türde bir eseridir. D) Falih Rifki Atay, "Çankaya" adlı anısında Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar olan hayatını geniş bir bakışla anlatır. E) "Düşsem Yollara Yollara" Haldun Taner'in Avrupa'da- izlenimlerini anlattığı gezi kitabıdır.
10.
Fıkra türünün önemli temsilcisi olan Ahmet Ra-
sim, Hüseyin Rahmi Gürpınar'la birlikte Boşboğaz
isimli mizah dergisini çıkarmıştır. (II) Gezi yazısı
türündeki yazılarını Ramazan Sohbetleri adlı kitap-
ta bir araya getirmiştir. (III) Sanatçının öykü, gezi
yazışı, tarih, sohbet, fikra gibi pek çok türde eseri
vardır. (IV) Falaka ve Gecelerim adlı eserlerini ise
anı türünde yazmıştır. (V) Ayrıca sanatçının cep
romanları adıyla yayımlanan birçok romanı vardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bilgi yanlışı vardır?
A) I
BI
by
C) MI
(D) IV
E) V
Lise Türkçe
Deneme
10. Fıkra türünün önemli temsilcisi olan Ahmet Ra- sim, Hüseyin Rahmi Gürpınar'la birlikte Boşboğaz isimli mizah dergisini çıkarmıştır. (II) Gezi yazısı türündeki yazılarını Ramazan Sohbetleri adlı kitap- ta bir araya getirmiştir. (III) Sanatçının öykü, gezi yazışı, tarih, sohbet, fikra gibi pek çok türde eseri vardır. (IV) Falaka ve Gecelerim adlı eserlerini ise anı türünde yazmıştır. (V) Ayrıca sanatçının cep romanları adıyla yayımlanan birçok romanı vardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bilgi yanlışı vardır? A) I BI by C) MI (D) IV E) V
12. Bir yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum
sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişi-
sel görüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anla-
tan düz yazılara denir. Güncel (aktüel) bir olayı
konu edinirler. Gazetelerin belli bir köşesinde
yayımlanan bu yazıların kalıcılığı yoktur. Yazar,
işlediği konuyu görüşleri açısından değerlendi-
rir. Bunu yaparken bir görüşü ayrıntılarıyla ele
alma, kanıtlama yoluna gitmez. Anlatım yalın ve
yoğundur.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada an-
latılan türe örnek gösterilemez?
A) Kulaktan Kulağa
B) Gün Doğmadan
C) Ay Peşinde
D) Beş Şehir
E) Eski Saat
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
FEYBE
61
Lise Türkçe
Deneme
12. Bir yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişi- sel görüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anla- tan düz yazılara denir. Güncel (aktüel) bir olayı konu edinirler. Gazetelerin belli bir köşesinde yayımlanan bu yazıların kalıcılığı yoktur. Yazar, işlediği konuyu görüşleri açısından değerlendi- rir. Bunu yaparken bir görüşü ayrıntılarıyla ele alma, kanıtlama yoluna gitmez. Anlatım yalın ve yoğundur. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada an- latılan türe örnek gösterilemez? A) Kulaktan Kulağa B) Gün Doğmadan C) Ay Peşinde D) Beş Şehir E) Eski Saat Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 FEYBE 61