Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deneme Soruları

E
711
ESEN YAYINLARI
5. Konu alanının güncellikle sınırlanması, yazarının
I
düşünce ve duygularını iletmeye uygun bir tür ol-
11
ması, okuyucuyu eğlendirirken düşündürebilmesi,
anlatımının sanatsal nitelikler taşıması ve kalıcı,
IV
uzun ömürlü bir yazı olması deneme türünde gör-
V
düğümüz özelliklerdir.
Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Deneme
E 711 ESEN YAYINLARI 5. Konu alanının güncellikle sınırlanması, yazarının I düşünce ve duygularını iletmeye uygun bir tür ol- 11 ması, okuyucuyu eğlendirirken düşündürebilmesi, anlatımının sanatsal nitelikler taşıması ve kalıcı, IV uzun ömürlü bir yazı olması deneme türünde gör- V düğümüz özelliklerdir. Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
2. Aşağıdakilerden hangisi "deneme" nin özellik-
lerinden biri değildir?
A) Öne sürülen düşünceleri kesin sonuca bağla-
maması
B) Konunun söyleşi havası içinde işlenmesi
C) Üslupta kişisellikten uzak durulması
D) Yazarının konu seçiminde özgür olması
E) Öğreticilik amacı güdülmese de eğlendirerek
öğretmesi
dal
#günlük"
törünün
SEN YAYINLARI
Lise Türkçe
Deneme
2. Aşağıdakilerden hangisi "deneme" nin özellik- lerinden biri değildir? A) Öne sürülen düşünceleri kesin sonuca bağla- maması B) Konunun söyleşi havası içinde işlenmesi C) Üslupta kişisellikten uzak durulması D) Yazarının konu seçiminde özgür olması E) Öğreticilik amacı güdülmese de eğlendirerek öğretmesi dal #günlük" törünün SEN YAYINLARI
MEB'İN SON AÇIKLADIĞI AYT
MÜFREDATINA UYGUN
ADI
Türkçe Dili ve Edebiyatı
Sosyal Bilimler 1
Sosyal Bilimler 2
Matematik
Fen Bilimleri
T.C. KİMLİK NUMARASI
SOYADI
*
SALON NO
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
AYT
ALAN YETERLİLİK TESTİ
ADAY
YAYINLARI
SORU KITAPÇIK NUMARASI
922231 2032
40 Soru
40 Soru
40 Soru
40 Soru
Süre
180 dk.
3A
ADAYIN DİKKATİNE
SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı ve Salon Numaranızı Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara
yazınız.
2. Kitapçık türünü ve soru kitapçık numaranızı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Lise Türkçe
Deneme
MEB'İN SON AÇIKLADIĞI AYT MÜFREDATINA UYGUN ADI Türkçe Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 Sosyal Bilimler 2 Matematik Fen Bilimleri T.C. KİMLİK NUMARASI SOYADI * SALON NO YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI AYT ALAN YETERLİLİK TESTİ ADAY YAYINLARI SORU KITAPÇIK NUMARASI 922231 2032 40 Soru 40 Soru 40 Soru 40 Soru Süre 180 dk. 3A ADAYIN DİKKATİNE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı ve Salon Numaranızı Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız. 2. Kitapçık türünü ve soru kitapçık numaranızı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
3. Hıfzı Topuz:
Kaç yaşındayken yazmıştınız ilk şiirinizi, hatırlıyor
musunuz? Neydi ilk şiiriniz?
Necip Fazıl Kısakürek:
İlk şiirim tasavvufi bir hava içinde idi ve Ziya
Gökalp'le Yakup Kadri ve arkadaşlarına ait Yeni
Mecmua'da yayımlanmıştı ve o zaman kariyer
yapmış olan sanatkârlar ki orada neşredemiyorlard
Birden, bu genç çocuğun böyle bir kabul
görmesinden hayrete düşmüşlerdi.
Topuz:
Sonra kendinizi tamamen şiire verdiniz, değil mi?
Kısakürek:
D)
DOB
E)
Tamamen şiire verdim.
Yukarıda bir bölümü verilen yazı ile aşağıdakilerin
hangisinde verilenler metin türü yönünden özdeştir?
A) Ha Bu Diyar - Eşkâl-i Zaman
B) Bir Bulut Kaynıyor - Umrandan Uygarlığa
C)
Dilimiz Üzerine Söyleşiler - Geçmiş Zaman Köşkler
Osmanlı Şairleri - Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
Diyorlar ki -- Beş Kuşak Konuşuyor
Lise Türkçe
Deneme
3. Hıfzı Topuz: Kaç yaşındayken yazmıştınız ilk şiirinizi, hatırlıyor musunuz? Neydi ilk şiiriniz? Necip Fazıl Kısakürek: İlk şiirim tasavvufi bir hava içinde idi ve Ziya Gökalp'le Yakup Kadri ve arkadaşlarına ait Yeni Mecmua'da yayımlanmıştı ve o zaman kariyer yapmış olan sanatkârlar ki orada neşredemiyorlard Birden, bu genç çocuğun böyle bir kabul görmesinden hayrete düşmüşlerdi. Topuz: Sonra kendinizi tamamen şiire verdiniz, değil mi? Kısakürek: D) DOB E) Tamamen şiire verdim. Yukarıda bir bölümü verilen yazı ile aşağıdakilerin hangisinde verilenler metin türü yönünden özdeştir? A) Ha Bu Diyar - Eşkâl-i Zaman B) Bir Bulut Kaynıyor - Umrandan Uygarlığa C) Dilimiz Üzerine Söyleşiler - Geçmiş Zaman Köşkler Osmanlı Şairleri - Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü Diyorlar ki -- Beş Kuşak Konuşuyor
14.
Aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğ-
ru değildir?
A Deneme ustası Nurullah Ataç
B Tarihçi ve edebiyat araştırmacısı Fuat
Köprülü
C) Röportaj ustası Yaşar Kemal
D) Gezi ve hatıra yazarı Falih Rıfkı Atay
E İstanbul'u anlatan gazete yazılarıyla
bilinen Mehmet Kaplan
Lise Türkçe
Deneme
14. Aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğ- ru değildir? A Deneme ustası Nurullah Ataç B Tarihçi ve edebiyat araştırmacısı Fuat Köprülü C) Röportaj ustası Yaşar Kemal D) Gezi ve hatıra yazarı Falih Rıfkı Atay E İstanbul'u anlatan gazete yazılarıyla bilinen Mehmet Kaplan
10. Uygur ülkesinde, Tolga ve Selenge Irmaklarının birleştiği
yerde Kumlançu denilen bir tepe vardır. Bir gece, kayın
ağacının üzerine gökten bir mavi ışık düştü. İki ırmak
arasında yaşayan kişiler bu ışığı gördüler, ürpererek
izlediler. Kutsal bir ışıktı bu. Yıllar yılları kovaladı. Bir gün
geldi; Yolug Tigin, Uygurlara kağan oldu. Kağan, oğluna
Çin prenseslerinden birini eş olarak almayı uygun gördü,
evlendiler. Evlilikten sonra sarayını Kara Kurum'daki
Hatun Dağı'nda kurdu. Hatun Dağı'na "Gök ruhlarının
dağı" adı da verilirdi. Hatun Dağı'nın çevresinde daha
birçok dağ vardı. Bu dağlardan biri Tanrı Dağı idi. Kutlu
Dağ'da koca bir kaya parçası vardı, Çinli falcılar dediler
ki: "Türk ülkesinin tüm varlığı, bütün mutluluğu Kutlu
Dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır, Türkleri yıkmak
istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız."
Göç Destanı'ndan alınan bu parçayla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olağanüstülüklere yer verilmiştir.
B) Öyküleme tekniği kullanılmıştır.
C) Kahramanların psikolojileri anlatılmıştır.
D) Tarihte var olan devletler bulunmaktadır.
E) Nesir şeklinde aktarılmıştır.
365 s
12.
Lise Türkçe
Deneme
10. Uygur ülkesinde, Tolga ve Selenge Irmaklarının birleştiği yerde Kumlançu denilen bir tepe vardır. Bir gece, kayın ağacının üzerine gökten bir mavi ışık düştü. İki ırmak arasında yaşayan kişiler bu ışığı gördüler, ürpererek izlediler. Kutsal bir ışıktı bu. Yıllar yılları kovaladı. Bir gün geldi; Yolug Tigin, Uygurlara kağan oldu. Kağan, oğluna Çin prenseslerinden birini eş olarak almayı uygun gördü, evlendiler. Evlilikten sonra sarayını Kara Kurum'daki Hatun Dağı'nda kurdu. Hatun Dağı'na "Gök ruhlarının dağı" adı da verilirdi. Hatun Dağı'nın çevresinde daha birçok dağ vardı. Bu dağlardan biri Tanrı Dağı idi. Kutlu Dağ'da koca bir kaya parçası vardı, Çinli falcılar dediler ki: "Türk ülkesinin tüm varlığı, bütün mutluluğu Kutlu Dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır, Türkleri yıkmak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız." Göç Destanı'ndan alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Olağanüstülüklere yer verilmiştir. B) Öyküleme tekniği kullanılmıştır. C) Kahramanların psikolojileri anlatılmıştır. D) Tarihte var olan devletler bulunmaktadır. E) Nesir şeklinde aktarılmıştır. 365 s 12.
15."Başkaları insanoğlunu yetiştiredursun ben onu anlatıyorum ve kendimde, pek fena yetişmiş bir örneğini
gösteriyorum. Kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmamakla beraber, hiç gerçeğe aykırı
değildir. Her insanda insanlığın bütün hâlleri vardır."
Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı
metin türü hangisi olabilir?
Lise Türkçe
Deneme
15."Başkaları insanoğlunu yetiştiredursun ben onu anlatıyorum ve kendimde, pek fena yetişmiş bir örneğini gösteriyorum. Kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmamakla beraber, hiç gerçeğe aykırı değildir. Her insanda insanlığın bütün hâlleri vardır." Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı metin türü hangisi olabilir?
I.
II. Fıkra
Biyografi
III. Söyleşi
IV. Makale
V. Deneme
A) I
Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi
karşısındakiyle ilişkilendirilemez?
3. kişili anlatım
Dergi ve gazete yazısı
Günlük dil
Kanıtlanabilirlik
Bilimsellik
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Deneme
I. II. Fıkra Biyografi III. Söyleşi IV. Makale V. Deneme A) I Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi karşısındakiyle ilişkilendirilemez? 3. kişili anlatım Dergi ve gazete yazısı Günlük dil Kanıtlanabilirlik Bilimsellik B) II C) III D) IV E) V
ÇAP/AYT
23. Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım.
Kitaptan korkmak, insan düşüncesinden korkmak, in-
sanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam insanı
mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. "Bırak,
senin yerine ben düşünüyorum!" demekle, "Falan ki-
tabı okuma!" demek arasında hiçbir fark yoktur. İnsa-
noğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa
fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan,
kendiliğinden bir paçavra hâline düşer. Şüphesiz in-
sanı korumamız lazım gelen vaziyetler vardır. Fakat
bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vazi-
yetleridir. Bir insanı kendi içinde, düşüncesinin mahre-
miyetinden korumaya hakkımız yoktur. Orta Çağ'dan
bugüne kadar gelen zaman içinde insanlığın belki en
büyük kazancı bu basit hakikati kendisine mal etme-
sidir.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaşadığım Gibi adlı ese-
rinden alınan bu parça ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Seçilen bir konu üzerine yazar kişisel görüşlerini
dile getirmiştir.
B) Deneme türünün özelliklerini taşımaktadır.
C) Yazar kendiyle söyleşir bir ifadeyle metni oluştur-
muştur.
D) Amacı konu ile ilgili verdiği bilgiler aracılığıyla ders
vermektir.
E) Öğretici metin türüne örnek gösterilebilir.
24.
Lise Türkçe
Deneme
ÇAP/AYT 23. Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan korkmak, insan düşüncesinden korkmak, in- sanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. "Bırak, senin yerine ben düşünüyorum!" demekle, "Falan ki- tabı okuma!" demek arasında hiçbir fark yoktur. İnsa- noğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan, kendiliğinden bir paçavra hâline düşer. Şüphesiz in- sanı korumamız lazım gelen vaziyetler vardır. Fakat bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vazi- yetleridir. Bir insanı kendi içinde, düşüncesinin mahre- miyetinden korumaya hakkımız yoktur. Orta Çağ'dan bugüne kadar gelen zaman içinde insanlığın belki en büyük kazancı bu basit hakikati kendisine mal etme- sidir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaşadığım Gibi adlı ese- rinden alınan bu parça ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Seçilen bir konu üzerine yazar kişisel görüşlerini dile getirmiştir. B) Deneme türünün özelliklerini taşımaktadır. C) Yazar kendiyle söyleşir bir ifadeyle metni oluştur- muştur. D) Amacı konu ile ilgili verdiği bilgiler aracılığıyla ders vermektir. E) Öğretici metin türüne örnek gösterilebilir. 24.
1. Bu testte Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih-1 (25-34),
2. Yanıtlarınızı, yanıt kağıdının TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİL
İnsanoğlu çoğu zaman kaçar düşünmekten, yine de ken-
dini düşünür gibi göstermek ister, yine de düşündüğünü
sanmak ister. Bunun içindir ki geleneğe bağlanır, birtakım
insanlara bağlanır, ya geçmişte yaşamış olanlardan ya
kendi çağdaşları arasından birini seçip onun dediklerine
bağlanır. Rahatlar artık içi; doğrunun, iyinin, güzelin ne
olduğunu öğrenmiştir; onların dışında kalanların yanlış,
kötü, çirkin olduğunu bilir, kapılmaz onlara. Biraz olsun
ateşli, yürekli bir kimse ise onlarla çarpışmaya da başlar;
yanlışa, kötüye, çirkine saplananlar bulunmasını içi gö-
türmez. Onları yola getirmeye çalışır. "Yola gelmezlerse
yok olsunlar, daha iyi!" diye düşünür. Yeryüzü yanlıştan,
kötüden, çirkinden temizleniverir!...
1.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçayla aynı türde
yazılmıştır?
A) Günlerin Getirdiği
C) Anadolu Notları
6.39
B) Günebakan
D) Muharrir Bu ya
E) Çankaya
Lise Türkçe
Deneme
1. Bu testte Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih-1 (25-34), 2. Yanıtlarınızı, yanıt kağıdının TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİL İnsanoğlu çoğu zaman kaçar düşünmekten, yine de ken- dini düşünür gibi göstermek ister, yine de düşündüğünü sanmak ister. Bunun içindir ki geleneğe bağlanır, birtakım insanlara bağlanır, ya geçmişte yaşamış olanlardan ya kendi çağdaşları arasından birini seçip onun dediklerine bağlanır. Rahatlar artık içi; doğrunun, iyinin, güzelin ne olduğunu öğrenmiştir; onların dışında kalanların yanlış, kötü, çirkin olduğunu bilir, kapılmaz onlara. Biraz olsun ateşli, yürekli bir kimse ise onlarla çarpışmaya da başlar; yanlışa, kötüye, çirkine saplananlar bulunmasını içi gö- türmez. Onları yola getirmeye çalışır. "Yola gelmezlerse yok olsunlar, daha iyi!" diye düşünür. Yeryüzü yanlıştan, kötüden, çirkinden temizleniverir!... 1. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçayla aynı türde yazılmıştır? A) Günlerin Getirdiği C) Anadolu Notları 6.39 B) Günebakan D) Muharrir Bu ya E) Çankaya
(1) Sunum, önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konu-
nun etkili ve anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdır.
(II) Sunumlarda amaç, bir meseleyi anlatmak; konu hak-
kında dinleyicileri ve izleyicileri bilgilendirmektir. (III) Su-
num esnasında, sunumun niçin ve kime yapılacağı dikka-
te alınarak sunumun çerçevesi belirlenmeli ve sunum için
ayrılan süre iyi hesap edilmelidir. (IV) İyi bir sunum ger-
çekleştirmek için konuşmacının, sunum esnasında cid-
di, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu bir görünümü olmalıdır.
(V) Sunumdan sonra yöneltilen sorulara açık, anlaşılır ve
tatmin edici cevaplar verilmelidir.
10
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "su-
num" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
B) II
A) 1
I
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Deneme
(1) Sunum, önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konu- nun etkili ve anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdır. (II) Sunumlarda amaç, bir meseleyi anlatmak; konu hak- kında dinleyicileri ve izleyicileri bilgilendirmektir. (III) Su- num esnasında, sunumun niçin ve kime yapılacağı dikka- te alınarak sunumun çerçevesi belirlenmeli ve sunum için ayrılan süre iyi hesap edilmelidir. (IV) İyi bir sunum ger- çekleştirmek için konuşmacının, sunum esnasında cid- di, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu bir görünümü olmalıdır. (V) Sunumdan sonra yöneltilen sorulara açık, anlaşılır ve tatmin edici cevaplar verilmelidir. 10 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "su- num" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? B) II A) 1 I C) III D) IV E) V
Konu sınırlaması yoktur. Yazar; her konuda deneme yazabilir, anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir, samimi bir
dil kullanır ve kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım sergiler. Kişisellik ve kendine özgülük söz konusudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi deneme türünde bir metinden alınmıştır?
Görsel algı ile dil arasındaki ilişkileri gösteren ilk deneyler 1990'larda yapılmıştı. Rochester Üniversitesinde çalı-
şan bir grup araştırmacı, deneklere gösterdikleri farklı görüntülerdeki çeşitli nesnelerin isimlerini söyleyip gözle-
rinin hareketlerini teknolojik cihazlarla takip etmişti. Bir insanın gözlerini belirli bir nesneye odaklaması, yaklaşık
200 milisaniye sürer.
B) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle
başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken
söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma
hevesiniz kırılır.
C) Hierapolis Antik Kenti'nin kalıntıları çok daha büyüleyici bir cazibeye sahip. MÖ 2'nci yüzyılın sonlarında Berga-
ma'daki Attalos Hanedanlığı tarafından kurulan Hierapolis, MS 133 yılında Romalıların eline geçti. Burası, Antik
Roma yönetimi altında giderek gelişen bir kaplica kentine dönüştü.
D) Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman,
buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan, dünya işlerini bıraktığını sanır. Oysaki bu işlerin
yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay de-
ğildir.
Sınıf Paragraf Soru Bankası
184
Lise Türkçe
Deneme
Konu sınırlaması yoktur. Yazar; her konuda deneme yazabilir, anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir, samimi bir dil kullanır ve kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım sergiler. Kişisellik ve kendine özgülük söz konusudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi deneme türünde bir metinden alınmıştır? Görsel algı ile dil arasındaki ilişkileri gösteren ilk deneyler 1990'larda yapılmıştı. Rochester Üniversitesinde çalı- şan bir grup araştırmacı, deneklere gösterdikleri farklı görüntülerdeki çeşitli nesnelerin isimlerini söyleyip gözle- rinin hareketlerini teknolojik cihazlarla takip etmişti. Bir insanın gözlerini belirli bir nesneye odaklaması, yaklaşık 200 milisaniye sürer. B) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. C) Hierapolis Antik Kenti'nin kalıntıları çok daha büyüleyici bir cazibeye sahip. MÖ 2'nci yüzyılın sonlarında Berga- ma'daki Attalos Hanedanlığı tarafından kurulan Hierapolis, MS 133 yılında Romalıların eline geçti. Burası, Antik Roma yönetimi altında giderek gelişen bir kaplica kentine dönüştü. D) Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan, dünya işlerini bıraktığını sanır. Oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay de- ğildir. Sınıf Paragraf Soru Bankası 184
ipieb ev eless nehay slypoems lamev igid ebril
emeilep et
910108 ano stali Monalise
12.el"Deneme" türü için aşağıdakilerden hangisi söy-
-101ay lenemez? X
mainoy ome/cop Xinst.om
A Belirli kalıpların dışına çıkmak
B) Bireysel düşünceleri içtenlikle yansıtmak
C) Kişisel beğenileri ön planda tutmak
Kendisiyle konuşur gibi yazmak
E) Keşin bir değerlendirmeye gitmek el (A
Lise Türkçe
Deneme
ipieb ev eless nehay slypoems lamev igid ebril emeilep et 910108 ano stali Monalise 12.el"Deneme" türü için aşağıdakilerden hangisi söy- -101ay lenemez? X mainoy ome/cop Xinst.om A Belirli kalıpların dışına çıkmak B) Bireysel düşünceleri içtenlikle yansıtmak C) Kişisel beğenileri ön planda tutmak Kendisiyle konuşur gibi yazmak E) Keşin bir değerlendirmeye gitmek el (A
bry
bry
bry
bry
bry
bry
F
S
E
bry
5. Deneme türündeki yazılarda ben'li anlatım yani kişisellik
1
egemendir. Yazar dilediği konuyu seçip işleyebilir. Onun
11
tek hedefi işlediği düşünceyi kanıtlamaktır. Düşüncele-
III
rini konuşma havasında anlatır; yazısı ile okuyanlara
IV
bilgi kazandırmayı amaçlamaz.
V
Bu parçadaki altı çizill bölümlerden hangisi bilgi
yanlışlığına yol açmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Deneme
bry bry bry bry bry bry F S E bry 5. Deneme türündeki yazılarda ben'li anlatım yani kişisellik 1 egemendir. Yazar dilediği konuyu seçip işleyebilir. Onun 11 tek hedefi işlediği düşünceyi kanıtlamaktır. Düşüncele- III rini konuşma havasında anlatır; yazısı ile okuyanlara IV bilgi kazandırmayı amaçlamaz. V Bu parçadaki altı çizill bölümlerden hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
10.
... Ben günümü gün etmeye bakanım; özür dileyerek
şunu da söyleyeyim ki, yalnız kendim için yaşarım, $
bundan başka bir niyetim de yoktur. Gençken göste-
riş olsun diye okurdum; sonradan biraz da kendimi
yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım; şimdi S
ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi;
çıkar sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı
içimde, aşırı bir sevgi vardı; yalnız kendi ihtiyacımı
karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi dol-
durmak, süslemek içindi bu sevgi.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın bir deneme
yazısından alındığının kanıtıdır?
A) Yazanın kişisel duygu ve düşüncelerini açıkça orta-
ya koyması
B) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılması
C) Cümlelerin kısa ve yalın olması
D) Konu olarak günlük yaşamın işlenmesl
E) Yazarın, ortaya koyduğu düşüncesini kanıtlamaya
çalışması
S
S
S
S
Lise Türkçe
Deneme
10. ... Ben günümü gün etmeye bakanım; özür dileyerek şunu da söyleyeyim ki, yalnız kendim için yaşarım, $ bundan başka bir niyetim de yoktur. Gençken göste- riş olsun diye okurdum; sonradan biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım; şimdi S ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi; çıkar sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı içimde, aşırı bir sevgi vardı; yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi dol- durmak, süslemek içindi bu sevgi. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın bir deneme yazısından alındığının kanıtıdır? A) Yazanın kişisel duygu ve düşüncelerini açıkça orta- ya koyması B) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılması C) Cümlelerin kısa ve yalın olması D) Konu olarak günlük yaşamın işlenmesl E) Yazarın, ortaya koyduğu düşüncesini kanıtlamaya çalışması S S S S
13. Kendime ait olan bu odada tam bir egemenlik kurma-
ya, çocuklarımdan ve toplum hayatının gereklerinden
uzak durmaya çalışırım. Başka nerede olursa olsun
egemenliktir bu. Evinde kendi kendisiyle baş başa ka-
egemenliğim sözde kalır; aslında zaten şüpheli bir
lacak, kendi kendine övgüler söyleyecek, şundan
bundan kaçıp gizlenecek bir yeri olmayan kişi benim
gözümde zavallının biridir. Gösterişe düşkün olanların
bu huyları çok pahalıya mal olur onlara; pazar yerlerin-
deki heykellere benzerler de ondan.
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine
alt bir örnekten alınmıştır?
A) Otobiyografi
B) Fıkra
D) Deneme
C) Makale
E) Günlük
Lise Türkçe
Deneme
13. Kendime ait olan bu odada tam bir egemenlik kurma- ya, çocuklarımdan ve toplum hayatının gereklerinden uzak durmaya çalışırım. Başka nerede olursa olsun egemenliktir bu. Evinde kendi kendisiyle baş başa ka- egemenliğim sözde kalır; aslında zaten şüpheli bir lacak, kendi kendine övgüler söyleyecek, şundan bundan kaçıp gizlenecek bir yeri olmayan kişi benim gözümde zavallının biridir. Gösterişe düşkün olanların bu huyları çok pahalıya mal olur onlara; pazar yerlerin- deki heykellere benzerler de ondan. Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine alt bir örnekten alınmıştır? A) Otobiyografi B) Fıkra D) Deneme C) Makale E) Günlük