Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri Soruları

9. Şiiri milliyetçilik düşüncesini yaymada bir araç olarak gören
Türkçe Şiirler adlı kitabında yer alan "Biz Nasıl Şiir İsteriz?" başlıklı
şiirinde Millî Edebiyat'ın şiir anlayışını ortaya koymuştur. Daha çok,
manzume nitelikli şiirler kaleme alan şair "Türk Şairi, Millî Şair" unvan-
larıyla bilinir. Millî Edebiyat'ın izinden giden ve Beş Hececiler içinde
yer alan
farklı türlerde başarılı eserler kaleme almıştır. Memleket
Edebiyatı'nın bir manifestosu niteliğindeki şiiri ile İstanbullu bir aydın
olarak Anadolu'ya yolculuğu sırasındaki izlenimlerini yansıttığı şiiri
çok meşhurdur. Bu şairlerin her ikisi de Millî Edebiyat çizgisinde
eser vermiştir.
----
"
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul - Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ziya Gökalp - Halit Fahri Ozansoy
C) Ali Canip Yöntem - Enis Behiç Koryürek
D) Omer Seyfettin Orhan Seyfi Orhon
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı - Yusuf Ziya Ortaç
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
9. Şiiri milliyetçilik düşüncesini yaymada bir araç olarak gören Türkçe Şiirler adlı kitabında yer alan "Biz Nasıl Şiir İsteriz?" başlıklı şiirinde Millî Edebiyat'ın şiir anlayışını ortaya koymuştur. Daha çok, manzume nitelikli şiirler kaleme alan şair "Türk Şairi, Millî Şair" unvan- larıyla bilinir. Millî Edebiyat'ın izinden giden ve Beş Hececiler içinde yer alan farklı türlerde başarılı eserler kaleme almıştır. Memleket Edebiyatı'nın bir manifestosu niteliğindeki şiiri ile İstanbullu bir aydın olarak Anadolu'ya yolculuğu sırasındaki izlenimlerini yansıttığı şiiri çok meşhurdur. Bu şairlerin her ikisi de Millî Edebiyat çizgisinde eser vermiştir. ---- " Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril- melidir? A) Mehmet Emin Yurdakul - Faruk Nafiz Çamlıbel B) Ziya Gökalp - Halit Fahri Ozansoy C) Ali Canip Yöntem - Enis Behiç Koryürek D) Omer Seyfettin Orhan Seyfi Orhon E) Rıza Tevfik Bölükbaşı - Yusuf Ziya Ortaç Diğer Sayfaya Geçiniz.
BIRAK BENİ HAYKIRAYIM
Şiir
dil, elgu kausu bokmuder diver
şimiyle
Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rühum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrıya îman var; boş las to
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;
Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lakin benim köpüklerim kesilmez.
Bırak beni haykırayım, susarsam sen måtem et;
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;
Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!..
Mehmet Emin Yurdakul
tunk?
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
BIRAK BENİ HAYKIRAYIM Şiir dil, elgu kausu bokmuder diver şimiyle Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rühum; Bende esir yaratmayan bir Tanrıya îman var; boş las to Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar; Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum. Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez; Bora geçer, lakin benim köpüklerim kesilmez. Bırak beni haykırayım, susarsam sen måtem et; Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet, Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir; Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir, Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk; Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!.. Mehmet Emin Yurdakul tunk?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A Mehmet Akif, Milli Edebiyat akımı şiirinin etkili olduğu yıllar-
da halkın yaşama tarzını ve değerlerini yansıtan manzum
hikâyeler yazmıştır.
Ali Canip Yöntem, Fecriati'de yer almış; sonra Millî Edebiyat
topluluğuna katılmıştır.
Mehmet Emin Yurdakul Lisan şiirinde sade dil ile ilgili dü-
şüncelerini dile getirmiştir.
Milli Edebiyat Dönemi'nde saf (öz) şiir anlayışıyla yazılan şi-
irlerin dili, halk dilinden uzaktır.
E) "Toplum için sanat" anlayışını benimseyen Ziya Gökalp, Türk-
9
çülük akımını sistemleştirmiştir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A Mehmet Akif, Milli Edebiyat akımı şiirinin etkili olduğu yıllar- da halkın yaşama tarzını ve değerlerini yansıtan manzum hikâyeler yazmıştır. Ali Canip Yöntem, Fecriati'de yer almış; sonra Millî Edebiyat topluluğuna katılmıştır. Mehmet Emin Yurdakul Lisan şiirinde sade dil ile ilgili dü- şüncelerini dile getirmiştir. Milli Edebiyat Dönemi'nde saf (öz) şiir anlayışıyla yazılan şi- irlerin dili, halk dilinden uzaktır. E) "Toplum için sanat" anlayışını benimseyen Ziya Gökalp, Türk- 9 çülük akımını sistemleştirmiştir.
ere de yer vermişlerdir.
Soru
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
3
Mehmet Akif Ersoy, halkın yaşayışını, gözlemlerini hece ölçüsüy-
le yazdığı manzum hikâyelerde dile getirmiştir. 4
B) İzlenimci, simgeci bir anlayışla saf (öz) şiiri geliştirmeye çalışan
Ahmet Haşim, Fecriati Dönemi şairidir. 7
C) Ali Canip Yöntem; Ömer Seyfettin ile birlikte Genç Kalemler der-
gisini çıkarmış, bu derginin başyazarlığını yaparak Milli Edebiyat
akımına öncülük etmiştir.
D) Ziya Gökalp, toplumsal ve siyasi görüşlerini makalelerinde dile
getirmiş, "Türkçülük" düşüncesini sistemleştirmiştir. +
E) Yahya Kemal, Milli Edebiyat Dönemi'nde, devrin egemen an-
layışının dışında kalmıştır. +
Çözüm
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
ere de yer vermişlerdir. Soru Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 3 Mehmet Akif Ersoy, halkın yaşayışını, gözlemlerini hece ölçüsüy- le yazdığı manzum hikâyelerde dile getirmiştir. 4 B) İzlenimci, simgeci bir anlayışla saf (öz) şiiri geliştirmeye çalışan Ahmet Haşim, Fecriati Dönemi şairidir. 7 C) Ali Canip Yöntem; Ömer Seyfettin ile birlikte Genç Kalemler der- gisini çıkarmış, bu derginin başyazarlığını yaparak Milli Edebiyat akımına öncülük etmiştir. D) Ziya Gökalp, toplumsal ve siyasi görüşlerini makalelerinde dile getirmiş, "Türkçülük" düşüncesini sistemleştirmiştir. + E) Yahya Kemal, Milli Edebiyat Dönemi'nde, devrin egemen an- layışının dışında kalmıştır. + Çözüm
en
71-
ni
er
5. Sagu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) "Yuğ” adı verilen törenlerde kopuz eşliğinde söylenmiştir.
B) Dizelerin hece bakımından denk olmasına dikkat edilir.
C) Ölen kişilerin ardından duyulan üzüntüyü yansıtır.
D) Tema bakımından divan şiirindeki karşılığı hicviyedir.
E) "Oyun, şaman" gibi isimlerle anılan ozanlar tarafından
söylenir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
en 71- ni er 5. Sagu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) "Yuğ” adı verilen törenlerde kopuz eşliğinde söylenmiştir. B) Dizelerin hece bakımından denk olmasına dikkat edilir. C) Ölen kişilerin ardından duyulan üzüntüyü yansıtır. D) Tema bakımından divan şiirindeki karşılığı hicviyedir. E) "Oyun, şaman" gibi isimlerle anılan ozanlar tarafından söylenir.
5. Turan'ın bir ili var
Ve yalnız bir dili var
Başka dil var diyenin
Başka bir emeli var
Bu dizeler yapı, tema, dil ve söyleyiş ba-
kımından, aşağıdaki şairlerden hangisi-
ne ait olabilir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Ziya Gökalp
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ahmet Haşim
E) Tahsin Nahit
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
5. Turan'ın bir ili var Ve yalnız bir dili var Başka dil var diyenin Başka bir emeli var Bu dizeler yapı, tema, dil ve söyleyiş ba- kımından, aşağıdaki şairlerden hangisi- ne ait olabilir? A) Mehmet Akif Ersoy B) Ziya Gökalp C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ahmet Haşim E) Tahsin Nahit
8.
Uydurma söz yapmayız
Yapma yola sapmayız
Türkçeleşmiş, Türkçedir
Eski köke tapmayız
Ziya Gökalp'ın bir şiirinden alınan yukarıdaki dörtlük-
te Yeni Lisan makalesindeki hangi görüş özellikle vur-
gulanmaktadır?
A) Arapça ve Farsçaya ait dil kuralları ve bu kurallarla ya-
pılan tamlamalar kullanılmamalıdır.
B) Türkçeye girmiş yabancı sözcükler, Türkçedeki oku-
nuşlarına göre kullanılacaktır.
C) Konuşma dilinde İstanbul ağzı esas alınacaktır.
D) Eski Türk lehçelerinden alınan sözcüklerle yeni sözcük
türetme yoluna gidilmeyecektir.
E) Bilimsel alanda kullanımı yaygınlaşan yabancı sözcük-
lerin kullanımı sürdürülecektir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
8. Uydurma söz yapmayız Yapma yola sapmayız Türkçeleşmiş, Türkçedir Eski köke tapmayız Ziya Gökalp'ın bir şiirinden alınan yukarıdaki dörtlük- te Yeni Lisan makalesindeki hangi görüş özellikle vur- gulanmaktadır? A) Arapça ve Farsçaya ait dil kuralları ve bu kurallarla ya- pılan tamlamalar kullanılmamalıdır. B) Türkçeye girmiş yabancı sözcükler, Türkçedeki oku- nuşlarına göre kullanılacaktır. C) Konuşma dilinde İstanbul ağzı esas alınacaktır. D) Eski Türk lehçelerinden alınan sözcüklerle yeni sözcük türetme yoluna gidilmeyecektir. E) Bilimsel alanda kullanımı yaygınlaşan yabancı sözcük- lerin kullanımı sürdürülecektir.
7. Millî Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda-
pds kilerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
late A) Yazılan oyunlarda konuşma diline uygun sade,
anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
B) Komedi türündeki oyunlarda geleneksel tiyatro-
nun niteliklerinin etkileri vardır.
C) Oyunlar, sahne tekniği yönünden oldukça başa-
rilielir.
D) Dârülbedayi'nin kurulması tiyatronun gelişmesi-
ne katkı sağlamıştır.
E) Hem manzum hem de düzyazı biçiminde oyun-
lar yazılmıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
7. Millî Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda- pds kilerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? late A) Yazılan oyunlarda konuşma diline uygun sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. B) Komedi türündeki oyunlarda geleneksel tiyatro- nun niteliklerinin etkileri vardır. C) Oyunlar, sahne tekniği yönünden oldukça başa- rilielir. D) Dârülbedayi'nin kurulması tiyatronun gelişmesi- ne katkı sağlamıştır. E) Hem manzum hem de düzyazı biçiminde oyun- lar yazılmıştır.
22. 16 Mart 1950'de yayımlanan Hisar dergisinin ve Hisarcılar
topluluğunun kurucularındandır. Geleneğe bağlı bir sanat-
çı olarak bilinen----, 26 Mart 1966'da Ankara Radyosunda
yayımlanan radyoda Hisar Saati programının sunucu üye-
leri arasında yer almaktadır. Güneş Renginde Kadehler,
Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum gibi çeşitli
şiir örnekleri veren sanatçı; anı türünde de Hatıraların Işı-
ğında adlı yapıtı ile ünlüdür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar-
dan hangisi getirilmelidir?
(A) Mehmet Çınarlı
C) Gültekin Samanoğlu
B) Munis Faik Ozansoy
D) İlhan Geçer
E) Yavuz Bülent Bakiler
25.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
22. 16 Mart 1950'de yayımlanan Hisar dergisinin ve Hisarcılar topluluğunun kurucularındandır. Geleneğe bağlı bir sanat- çı olarak bilinen----, 26 Mart 1966'da Ankara Radyosunda yayımlanan radyoda Hisar Saati programının sunucu üye- leri arasında yer almaktadır. Güneş Renginde Kadehler, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum gibi çeşitli şiir örnekleri veren sanatçı; anı türünde de Hatıraların Işı- ğında adlı yapıtı ile ünlüdür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi getirilmelidir? (A) Mehmet Çınarlı C) Gültekin Samanoğlu B) Munis Faik Ozansoy D) İlhan Geçer E) Yavuz Bülent Bakiler 25.
1-
1,
20. Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar
asıllı Türk sanatçı, yazarlığının yanı sıra siyasetle de uğ-
raşmıştır. Türkçülük fikrini yaymak için 1905 yılında Rus-
ya'ya gitmiş; ardından Kazan Bölgesi'nde tarih, coğrafya
ve Türk edebiyatı gibi dersler vermiştir. Tarih araştırma-
larında önemli katkılarda bulunan sanatçı, bir Türk Tarih
Kongresi'nde sunduğu tebliğde "Tarih soyut bir ilim değil-
dir, tarih hayat içindir. Tarih; milletlerin, kavimlerin varlıkla-
rini korumak, kuvvetlerini ortaya çıkarmak içindir." diyerek
dikkat çekmiştir. Mevkufiyet Hatıraları, Üç Tarz-ı Siyaset
önemli yapıtları arasında yer almaktadır.
Bu parçada hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
K Aka Gündüz
B) Ebubekir Hazım Tepeyran
Yusuf Akçura
Rıza Tevfik Bölükbaşı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Dia
goginiz
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
1- 1, 20. Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar asıllı Türk sanatçı, yazarlığının yanı sıra siyasetle de uğ- raşmıştır. Türkçülük fikrini yaymak için 1905 yılında Rus- ya'ya gitmiş; ardından Kazan Bölgesi'nde tarih, coğrafya ve Türk edebiyatı gibi dersler vermiştir. Tarih araştırma- larında önemli katkılarda bulunan sanatçı, bir Türk Tarih Kongresi'nde sunduğu tebliğde "Tarih soyut bir ilim değil- dir, tarih hayat içindir. Tarih; milletlerin, kavimlerin varlıkla- rini korumak, kuvvetlerini ortaya çıkarmak içindir." diyerek dikkat çekmiştir. Mevkufiyet Hatıraları, Üç Tarz-ı Siyaset önemli yapıtları arasında yer almaktadır. Bu parçada hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşa- ğıdakilerden hangisidir? K Aka Gündüz B) Ebubekir Hazım Tepeyran Yusuf Akçura Rıza Tevfik Bölükbaşı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Dia goginiz
(
Memet Akif Ersoy
16. Milli Edebiyat Dönemi'nde, sanatçıların dil ve sanat anlayışla-
rındaki farklılıklara göre üç ayn şiir yöneliminden söz edilebilir.
Sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazan ----, saf (öz) şiiri temsil
eden-ve----, aruz ölçüsüyle yazdığı manzumeleriyle
halkın yaşayış tarzı ve değerlerini yansıtan ---- bu şiir yönelim-
lerinin temsilcileridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden
birine getirilemez?
AY Ahmet Haşim
C) Nâzım Hikmet
E) Ziya Gökalp
BY Mehmet Akif Ersoy
D) Yahya Kemal Beyatlı
B Hayacad
D) Zemzeme
1
19. Bu dönemde eser veren samal ajal konu
lardan uzak durmuşadt Eserlerce recamas
gerçekerden kapp na po an psikolojisini sim-
geleyen durumlar arka Spada halkum olan
kanamsangin nedeni da sosyal kopulary
kilendirilebili
it edilen dinen edebiyatryla ilgili aşağıdaki
21. Konusunu tarihten ala
nemeçlerini işleyerek
bireyin yaşadığı değiş
dönemi, çok partili ha
siyasi ortamı gibi far
reyin iç dünyasından
tarih felsefesinin ipu
Bu parçada sözü e
A) Mehmet Rauf
C) Fakir Baykurt
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
( Memet Akif Ersoy 16. Milli Edebiyat Dönemi'nde, sanatçıların dil ve sanat anlayışla- rındaki farklılıklara göre üç ayn şiir yöneliminden söz edilebilir. Sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazan ----, saf (öz) şiiri temsil eden-ve----, aruz ölçüsüyle yazdığı manzumeleriyle halkın yaşayış tarzı ve değerlerini yansıtan ---- bu şiir yönelim- lerinin temsilcileridir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? AY Ahmet Haşim C) Nâzım Hikmet E) Ziya Gökalp BY Mehmet Akif Ersoy D) Yahya Kemal Beyatlı B Hayacad D) Zemzeme 1 19. Bu dönemde eser veren samal ajal konu lardan uzak durmuşadt Eserlerce recamas gerçekerden kapp na po an psikolojisini sim- geleyen durumlar arka Spada halkum olan kanamsangin nedeni da sosyal kopulary kilendirilebili it edilen dinen edebiyatryla ilgili aşağıdaki 21. Konusunu tarihten ala nemeçlerini işleyerek bireyin yaşadığı değiş dönemi, çok partili ha siyasi ortamı gibi far reyin iç dünyasından tarih felsefesinin ipu Bu parçada sözü e A) Mehmet Rauf C) Fakir Baykurt
16. Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım
Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit
Hadi yavrum kendine sen de yiğit er dedir
Büyüdüğün gaziler ocağına can getir
O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın
Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın
Beş yüz yıllık ecdadın kabirlerde titreyen
Kemikleri öç alsın
Mehmet Emin Yurdakul'un bir şiirinden alınan bu
dizelerden yola çıkılarak şairin şiir anlayışı ile il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sade ve anlaşılır bir dili olduğuna
B) İçerik olarak Millî Edebiyat akımının ilkelerine uy-
duğuna
C) Türklük bilinci ve vatan sevgisini işlediğine
D) Şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimlerini kullan-
diğına
E) Bireysel konu ve temaları işlemediğine
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
16. Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit Hadi yavrum kendine sen de yiğit er dedir Büyüdüğün gaziler ocağına can getir O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın Beş yüz yıllık ecdadın kabirlerde titreyen Kemikleri öç alsın Mehmet Emin Yurdakul'un bir şiirinden alınan bu dizelerden yola çıkılarak şairin şiir anlayışı ile il- gili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sade ve anlaşılır bir dili olduğuna B) İçerik olarak Millî Edebiyat akımının ilkelerine uy- duğuna C) Türklük bilinci ve vatan sevgisini işlediğine D) Şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimlerini kullan- diğına E) Bireysel konu ve temaları işlemediğine
E)
10. Aruz sizin olsun hece bizimdir,
Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
Inan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
III. Türkçe ağzımda anamın ak sütü gibidir.
IV. Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur
Aşağıdaki sanatçıların hangisi öncülde verilen sözlerden
birinin sahibi değildir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ali Canip Yöntem
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ziya Gökalp
E) Mehmet Akif Ersoy
11. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan
2.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
E) 10. Aruz sizin olsun hece bizimdir, Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim Inan ki her ne demişsem görüp de söylemişim III. Türkçe ağzımda anamın ak sütü gibidir. IV. Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur Aşağıdaki sanatçıların hangisi öncülde verilen sözlerden birinin sahibi değildir? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ali Canip Yöntem C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ziya Gökalp E) Mehmet Akif Ersoy 11. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan 2.
TEST 35
1. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi Ziya Gökalp'a ait
değildir?
A) Herkesin gözünde vatan öz yurdu
Çitlerin yağısı, derenin kurdu
Yâd iller, Türan'da hanliklar kurdu
Türan'dan yadları koğan nerede?
B) Her duvar, her kovukta şimdi niye
Bir büyük göz niyâz eder, ağlar
"Bitsin artık bu gizli şüphe!" diye
C) Türklüğe çalıştım sırf zevkim için
Ummadım bu işten asla mükâfat
Bu yüzden bin türlü felåket çektim
Hiçbir an esefle demedim: Heyhat!
Batı Etkisinc
D) Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye
Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür
Hirfetleri birbirini daim eder himâye
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın
E) Koş, Pilevne yine al bayrak taksın
Gece gündüz Tuna suyu kan aksin
Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın
endemik-
3.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
TEST 35 1. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi Ziya Gökalp'a ait değildir? A) Herkesin gözünde vatan öz yurdu Çitlerin yağısı, derenin kurdu Yâd iller, Türan'da hanliklar kurdu Türan'dan yadları koğan nerede? B) Her duvar, her kovukta şimdi niye Bir büyük göz niyâz eder, ağlar "Bitsin artık bu gizli şüphe!" diye C) Türklüğe çalıştım sırf zevkim için Ummadım bu işten asla mükâfat Bu yüzden bin türlü felåket çektim Hiçbir an esefle demedim: Heyhat! Batı Etkisinc D) Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür Hirfetleri birbirini daim eder himâye Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın E) Koş, Pilevne yine al bayrak taksın Gece gündüz Tuna suyu kan aksin Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın endemik- 3.
ttik?
Beh
ayım-
etki-
çilikle
iği bir
wuftan
miştir.
stmo-
Y
sidir?
3
SUPARA
A
5. Aşağıdakilerden hangisi Garip sonrası yeniliği sürdüren
şairlerden biri değildir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Behçet Necatigil
luyod mulqot ov hat inige
C) Cahit Külebi i lexoneri nsorialiex dont ev nstead
phile
e faxed
D) Sabahattin Kudret Aksal
E) Ataol Behramoğlu
Auneeni ficls sie ob
da sua (8
midibemacagsayo
stom00) of (68BY (0
20
#e8 nailon BY MEY
filblaigner nabrallisbideos planas
stoof ebiehs20
ysonA tabve dis
6. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karışında verilen şaire al
değildir?
1900 lat temA (3
najlov nsho (@
A) Hazan Rüzgârları - Şükufe Nihal Başar
NO.B
B) Geceden Taşan Dertler - Halide Nusret Zorlutuna
C) Heykeltıraş - Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Güft ü Gu - İbrahim Alaaddin Gövsa
E) Yağmur Kaçağı - Attila İlhan
ense bisbigar
sormalcy
sda nismo svis
goon
riet
your
AngX
scho
eed ülbe livet ss
Sayfa
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
ttik? Beh ayım- etki- çilikle iği bir wuftan miştir. stmo- Y sidir? 3 SUPARA A 5. Aşağıdakilerden hangisi Garip sonrası yeniliği sürdüren şairlerden biri değildir? A) Fazıl Hüsnü Dağlarca B) Behçet Necatigil luyod mulqot ov hat inige C) Cahit Külebi i lexoneri nsorialiex dont ev nstead phile e faxed D) Sabahattin Kudret Aksal E) Ataol Behramoğlu Auneeni ficls sie ob da sua (8 midibemacagsayo stom00) of (68BY (0 20 #e8 nailon BY MEY filblaigner nabrallisbideos planas stoof ebiehs20 ysonA tabve dis 6. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karışında verilen şaire al değildir? 1900 lat temA (3 najlov nsho (@ A) Hazan Rüzgârları - Şükufe Nihal Başar NO.B B) Geceden Taşan Dertler - Halide Nusret Zorlutuna C) Heykeltıraş - Fazıl Hüsnü Dağlarca D) Güft ü Gu - İbrahim Alaaddin Gövsa E) Yağmur Kaçağı - Attila İlhan ense bisbigar sormalcy sda nismo svis goon riet your AngX scho eed ülbe livet ss Sayfa
20. Damarlarımda yaşar şen-ü ihtişamiyle
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem
Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
LAY
A) Ziya Gökalp tarafından kaleme alınmıştır.
B) İçerik olarak Millî Edebiyat'ı, biçim olarak divan edebiyatını
örneklemektedir.
C) Bütün Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan bir fikir sunul-
muştur.
D) Biçim özelliğinden yola çıkılarak aruz ölçüsüyle yazıldığı
söylenebilir.
E) Mesnevi nazım biçimiyle, ele alınan konu hikâyeleştirilmiş-
tir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
20. Damarlarımda yaşar şen-ü ihtişamiyle Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? LAY A) Ziya Gökalp tarafından kaleme alınmıştır. B) İçerik olarak Millî Edebiyat'ı, biçim olarak divan edebiyatını örneklemektedir. C) Bütün Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan bir fikir sunul- muştur. D) Biçim özelliğinden yola çıkılarak aruz ölçüsüyle yazıldığı söylenebilir. E) Mesnevi nazım biçimiyle, ele alınan konu hikâyeleştirilmiş- tir.