Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yapı Bakımından Kelimeler Soruları

yeniden
tasarlanandan çok
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanliga
A) I. cümle, girişik birleşik bir cümledir.
B) II. cümle, özneleri ortak birleşik bir cümledir.
C) III. cümle, devrik bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle, sıralı bir cümledir.
E) V. cümle, yüklemi şimdiki zamanda çekimlenmiş kurallı bir cümledir.
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır
A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
B) Şimdi bir rüzgâr geçti buradan
C) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı
Ertesi gün başladı gün doğarken yolculuk
E) Ayva sarı nar kırmızı sonbahar
yazd
Cope atlıyor bazen de bo
farkı
www
10. Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdı
geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ()
gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor (:) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize
birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık () hem de bir daha hiç ye
Bu parçada ayraçlarla
isinde ve
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
yeniden tasarlanandan çok Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanliga A) I. cümle, girişik birleşik bir cümledir. B) II. cümle, özneleri ortak birleşik bir cümledir. C) III. cümle, devrik bir fiil cümlesidir. D) IV. cümle, sıralı bir cümledir. E) V. cümle, yüklemi şimdiki zamanda çekimlenmiş kurallı bir cümledir. 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak B) Şimdi bir rüzgâr geçti buradan C) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı Ertesi gün başladı gün doğarken yolculuk E) Ayva sarı nar kırmızı sonbahar yazd Cope atlıyor bazen de bo farkı www 10. Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdı geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana () gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor (:) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık () hem de bir daha hiç ye Bu parçada ayraçlarla isinde ve
12-12
15. Bir yıldan biraz fazla olmuştu, şehrin en güzel ye-
rinde bulunan tarihî bina bir gece yarısı yanmaya
başladı. Halk uyanmış, dehşete kapılmıştı. Çığlıklar,
ağlamalar gecenin sessizliğini bozuyordu.
Farklı türde tamlamalar
M
D) Birleşik çekimli fiil
E) Anlamca kaynaşmış birleşik fiil
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Üstünlük belineci
BY Edilgen çatılı fiil
H
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
12-12 15. Bir yıldan biraz fazla olmuştu, şehrin en güzel ye- rinde bulunan tarihî bina bir gece yarısı yanmaya başladı. Halk uyanmış, dehşete kapılmıştı. Çığlıklar, ağlamalar gecenin sessizliğini bozuyordu. Farklı türde tamlamalar M D) Birleşik çekimli fiil E) Anlamca kaynaşmış birleşik fiil Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A) Üstünlük belineci BY Edilgen çatılı fiil H
8.
184
(1) Norveçli antropolog Thor Heyerdahl, Polinezya Adalarına
yerleşen ilk insanların efsanevi kahraman Kon-Tiki önderli-
ğinde okyanusu geçerek Peru'dan geldiğine inanıyordu. (II)
Yazar, 1500 yıl önceki şartlarla Güney Amerika'dan Polinez-
ya'ya gitmek için Pasifik'i geçmek imkânsız diyenlere karşı
tezini kanıtlamak için 1947 yılında balsa ağacı kütüklerinden
yaptığı ve Kon-Tiki adını verdiği ilkel bir salla, beş arkada-
şıyla yola çıktı. (III) 6600 kilometrelik bu macera üç ay sonra
Raroia mercan adasında son buldu. (IV) Okyanus düşüncesi,
Thor Heyerdahl'de daha çok küçükken, Norveç fiyortların-
daki küçük Larvik kentinde yaşarken başladı. (V) O günlerde
kafasına takılan sorulardan biri şuydu: Nasıl oluyor da Latin
Amerika kökenli olan tatlı patates ve ananas gibi bitkiler Po-
linezya'da yetişebiliyordu? (VI) Bu bitkileri Polinezya Adala-
ri'na kim, ne zaman ve nasıl getirmişti?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin yüklemlerindeki
eylemler için aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlış-
tır?
7A) 1. cümlenin yüklemindeki eylem, basit yapılıdır.
VB) II ve III. cümlelerin yüklemindeki eylemler, birleşiktir.
IV. cümlenin yüklemindeki eylem, türemiş yapılı eylemdir.
DY V. cümlenin yüklem yeterlik birleşik eylemidir.
E) VI. cümlenin yüklemindeki eylem, basit yapılıdır.
od niTELIK
TU ba
11.
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
8. 184 (1) Norveçli antropolog Thor Heyerdahl, Polinezya Adalarına yerleşen ilk insanların efsanevi kahraman Kon-Tiki önderli- ğinde okyanusu geçerek Peru'dan geldiğine inanıyordu. (II) Yazar, 1500 yıl önceki şartlarla Güney Amerika'dan Polinez- ya'ya gitmek için Pasifik'i geçmek imkânsız diyenlere karşı tezini kanıtlamak için 1947 yılında balsa ağacı kütüklerinden yaptığı ve Kon-Tiki adını verdiği ilkel bir salla, beş arkada- şıyla yola çıktı. (III) 6600 kilometrelik bu macera üç ay sonra Raroia mercan adasında son buldu. (IV) Okyanus düşüncesi, Thor Heyerdahl'de daha çok küçükken, Norveç fiyortların- daki küçük Larvik kentinde yaşarken başladı. (V) O günlerde kafasına takılan sorulardan biri şuydu: Nasıl oluyor da Latin Amerika kökenli olan tatlı patates ve ananas gibi bitkiler Po- linezya'da yetişebiliyordu? (VI) Bu bitkileri Polinezya Adala- ri'na kim, ne zaman ve nasıl getirmişti? Bu parçada numaralanmış cümlelerin yüklemlerindeki eylemler için aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlış- tır? 7A) 1. cümlenin yüklemindeki eylem, basit yapılıdır. VB) II ve III. cümlelerin yüklemindeki eylemler, birleşiktir. IV. cümlenin yüklemindeki eylem, türemiş yapılı eylemdir. DY V. cümlenin yüklem yeterlik birleşik eylemidir. E) VI. cümlenin yüklemindeki eylem, basit yapılıdır. od niTELIK TU ba 11.
S
#
ngi
ken
ayır-
apılacak
13. Gizlemeyin duygularınız
Dostlarınızdan
||
Onlara
Sevginizde gösterin menyata
|||
Mutluluğunuzu da
IV
50 snu8
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden
hangisi kök hâlindedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
S # ngi ken ayır- apılacak 13. Gizlemeyin duygularınız Dostlarınızdan || Onlara Sevginizde gösterin menyata ||| Mutluluğunuzu da IV 50 snu8 Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi kök hâlindedir? A) I B) II C) III D) IV
3.
Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türüne göre öteki-
lerden farklıdır?
A) Dosyaya bakmak için yerinden yavaşça kalktı.
8) Kitabın sonunda yer alan bir cümle çok gü'ünçtü.
C) Arkadaşlannı kutlamak için hepsi salona geldi.
D) Arkadaşının yaptığı karikatúr portreyi gösterdi.
E) Bizi mutlu etmek için elinden geleni yaptı.
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
3. Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türüne göre öteki- lerden farklıdır? A) Dosyaya bakmak için yerinden yavaşça kalktı. 8) Kitabın sonunda yer alan bir cümle çok gü'ünçtü. C) Arkadaşlannı kutlamak için hepsi salona geldi. D) Arkadaşının yaptığı karikatúr portreyi gösterdi. E) Bizi mutlu etmek için elinden geleni yaptı.
Sözcükte Yapı
9. (1) Lokman Hekim'i bilirsiniz. (II) Bitkilerin dilini bilen bilge bir
kişidir. (III) Efsaneye göre Lokman Hekim, bitkilerin araların-
da konuşurlarken duyduğu ölümsüzlük sırlarını yazdığı kâğı-
di Ceyhan nehrine düşürüp kaybeder. (IV) işte o gün bugün-
dür insanlar ölümsüzlük peşindedir. (V) Ne dersiniz, acaba
ölümsüzlük sırları "bitkilerde" gizli olabilir mi?
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlıştır?
A). cümlede türemiş sözcük yoktur.
B) II. cümlede birden çok sözcükte fiilden isim yapım eki
kullanılmıştır.
III. cümlede sözcüklerden birinde üç yapım eki vardır.
DYIV. cümlede bulunma durumundaki sözcük, ek fiil almıştır.
E) V. cümlede birleşik yapılı sözcük yoktur.
10. Afrika'nın ihtişamını çok sada filmda kime
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
Sözcükte Yapı 9. (1) Lokman Hekim'i bilirsiniz. (II) Bitkilerin dilini bilen bilge bir kişidir. (III) Efsaneye göre Lokman Hekim, bitkilerin araların- da konuşurlarken duyduğu ölümsüzlük sırlarını yazdığı kâğı- di Ceyhan nehrine düşürüp kaybeder. (IV) işte o gün bugün- dür insanlar ölümsüzlük peşindedir. (V) Ne dersiniz, acaba ölümsüzlük sırları "bitkilerde" gizli olabilir mi? Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki bil- gilerden hangisi yanlıştır? A). cümlede türemiş sözcük yoktur. B) II. cümlede birden çok sözcükte fiilden isim yapım eki kullanılmıştır. III. cümlede sözcüklerden birinde üç yapım eki vardır. DYIV. cümlede bulunma durumundaki sözcük, ek fiil almıştır. E) V. cümlede birleşik yapılı sözcük yoktur. 10. Afrika'nın ihtişamını çok sada filmda kime
DENEME 3
13. Tükenmez kalemin mürekkebi ya da dikkatsizlik
sebebiyle oluşacak lekeler insanın canını bir hayli
sıksa ve tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar şeklinde
sormanıza neden olsa da her leke gibi tükenmez kalem
strok
lekesi de kolaylıkla çıkabiliyor. Bunun için ise etkili bir
11€
leke çıkarıcı kullanmanız gerekiyor. En etkili yöntem
bu temizlik maddeleri olsa da evdeki imkânlar da bir
IV
nebze çözüm üretebiliyor. Arap sabunu, soda, sirke ya da
limon suyu gibi yollarla lekenin yoğunluğunu epey
seyreltilmiş oluyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
nusu A10 ams
A) I. sözcük, birden çok yapım eki almıştır
B) II. sözcük, isim kökünden türemiştir.
C) I sözcük, isim gövdesinden türemiştir
4) IV. sözcük, birden çok çekim eki almıştır.
E) V. sözcük, fiil çekim ekiyle kullanılmıştır.
Tada
Her Frick
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
DENEME 3 13. Tükenmez kalemin mürekkebi ya da dikkatsizlik sebebiyle oluşacak lekeler insanın canını bir hayli sıksa ve tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar şeklinde sormanıza neden olsa da her leke gibi tükenmez kalem strok lekesi de kolaylıkla çıkabiliyor. Bunun için ise etkili bir 11€ leke çıkarıcı kullanmanız gerekiyor. En etkili yöntem bu temizlik maddeleri olsa da evdeki imkânlar da bir IV nebze çözüm üretebiliyor. Arap sabunu, soda, sirke ya da limon suyu gibi yollarla lekenin yoğunluğunu epey seyreltilmiş oluyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? nusu A10 ams A) I. sözcük, birden çok yapım eki almıştır B) II. sözcük, isim kökünden türemiştir. C) I sözcük, isim gövdesinden türemiştir 4) IV. sözcük, birden çok çekim eki almıştır. E) V. sözcük, fiil çekim ekiyle kullanılmıştır. Tada Her Frick
e
evde
evde
12. Bitkilerden esans yağ elde etmenin çeşitli yöntemleri
bulunur. Bu yöntemlerden ilki ve en basiti buharlı
damıtma olarak bilinir. Bunun için kapalı bir kap içinde
bitki, suyla birlikte ısıtılır. Böylece bitkinin içerdiği
111
Türkiye Geneli
Tatbikat Sınavı
esans yağı buharlaşarak su buharına karışır. Bu buhar
karışımı soğutulmuş borulardan geçirilerek tekrar Sivi
IV
hâle getirilir. Ancak bitkilerin esans yağı genellikle suda
V
çözünmediği için suyun üzerinde toplanır. Böylece esans
yağı elde edilmiş olur. Buharlı damıtma yöntemiyle
elde edilen esans yağlarının bitkileri, genellikle suya ve
sıcaklığa dayanıklıdır.
B
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde
"bulunma durumu" eki almış bir sözcük vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
13. Göl kenarında piknik yaparken ya da bir su birikintisinin
1
11
yanından geçerken çevresini merakla gözlemleyenler,
IN
suyun üz
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
e evde evde 12. Bitkilerden esans yağ elde etmenin çeşitli yöntemleri bulunur. Bu yöntemlerden ilki ve en basiti buharlı damıtma olarak bilinir. Bunun için kapalı bir kap içinde bitki, suyla birlikte ısıtılır. Böylece bitkinin içerdiği 111 Türkiye Geneli Tatbikat Sınavı esans yağı buharlaşarak su buharına karışır. Bu buhar karışımı soğutulmuş borulardan geçirilerek tekrar Sivi IV hâle getirilir. Ancak bitkilerin esans yağı genellikle suda V çözünmediği için suyun üzerinde toplanır. Böylece esans yağı elde edilmiş olur. Buharlı damıtma yöntemiyle elde edilen esans yağlarının bitkileri, genellikle suya ve sıcaklığa dayanıklıdır. B Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde "bulunma durumu" eki almış bir sözcük vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 13. Göl kenarında piknik yaparken ya da bir su birikintisinin 1 11 yanından geçerken çevresini merakla gözlemleyenler, IN suyun üz
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem yapı
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yanıma hemen gelmeliydin.
B) Sen de yapabilirsin.
C) Adama onu vermiştim.
D) Mutluluk, sevdiğine güzel bir hediye vermekle olur.
E) Tüm parası burada bitmişti.
HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ
5
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Yanıma hemen gelmeliydin. B) Sen de yapabilirsin. C) Adama onu vermiştim. D) Mutluluk, sevdiğine güzel bir hediye vermekle olur. E) Tüm parası burada bitmişti. HOCAM TAKTİKLERLE DİL BİLGİSİ 5
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla bağlaç kul-
lanılmıştır?
TYT
A) Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,
Kırmızı tuğlalar altı köşeli.
Bu yol da tutuktur hapse düşeli...
B) Bir âlem ki, gökler boru içinde.
Akıl almazların zoru içinde
Üst üste sorular soru içinde.
Zindan iki hece Mehmed'im lafta!
Baba katiliyle baban bir safta!
Gedet
Bir de geri adam, boynunda yafta...
Bir idamlık Ali vardı, asıldı
Kaydını düştüler, mühür basıldı.
Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı
E) Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil
Sayım var, Malta'da hizaya dizil!
Tek yekun içinde yazıl ve çizil!
EYGY
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla bağlaç kul- lanılmıştır? TYT A) Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli, Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli... B) Bir âlem ki, gökler boru içinde. Akıl almazların zoru içinde Üst üste sorular soru içinde. Zindan iki hece Mehmed'im lafta! Baba katiliyle baban bir safta! Gedet Bir de geri adam, boynunda yafta... Bir idamlık Ali vardı, asıldı Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı E) Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil Sayım var, Malta'da hizaya dizil! Tek yekun içinde yazıl ve çizil! EYGY
ük koltukları seven hal-
ü sevdi. Evlerin tümü-
Eran televizyon girmişti.
ilebiliyor, odanın her
MI
portatif pikap, portatif
Almanlar aracılığıyla
Bu küçücük TV
Elindeki anteni açılınca
an-
n (,) hangileri yanlış
4. Serin rüzgârlara pencereni aç
I
Karşında fecirle değişen ağaç
||
DENEME
18
Bak, seyret ağaran rengini ufkun
|||
Mahmur gözlerinde süzülsün uykun
IV
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem
yapım hem de çekim eki almıştır?
A)1
B) II
III
D) IV
E) V
ödü kopacaktı. Bağırmak istedi fakat
edi. Nefesi
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
ük koltukları seven hal- ü sevdi. Evlerin tümü- Eran televizyon girmişti. ilebiliyor, odanın her MI portatif pikap, portatif Almanlar aracılığıyla Bu küçücük TV Elindeki anteni açılınca an- n (,) hangileri yanlış 4. Serin rüzgârlara pencereni aç I Karşında fecirle değişen ağaç || DENEME 18 Bak, seyret ağaran rengini ufkun ||| Mahmur gözlerinde süzülsün uykun IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? A)1 B) II III D) IV E) V ödü kopacaktı. Bağırmak istedi fakat edi. Nefesi
9.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde türemiş yapılı eylem
yoktur?
A) Ya Rab bu ne derttir derman bulunmaz
Yâr bu ne yaradır merhem bulunmaz
B) Uçuyor rüzgâr gibi altımdaki küheylan
Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil
C) Yollarda kalan gözler
Yıllardır seni gözler
D) Dünyaya baksan da gülümser gibi
Uzuyor hayatın bir keder gibi
E) Ay suda bestelerken en güzel bir şarkıyı
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı
13. A
y
A
E
C
C
E
14.
A
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde türemiş yapılı eylem yoktur? A) Ya Rab bu ne derttir derman bulunmaz Yâr bu ne yaradır merhem bulunmaz B) Uçuyor rüzgâr gibi altımdaki küheylan Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil C) Yollarda kalan gözler Yıllardır seni gözler D) Dünyaya baksan da gülümser gibi Uzuyor hayatın bir keder gibi E) Ay suda bestelerken en güzel bir şarkıyı Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı 13. A y A E C C E 14. A
37. Konuşurken bazen söyleyeceklerimizi doğrudan söyleriz: "Bak-
1
kala gidiyorum, beş dakikaya dönerim." Bazense zihinde bir sah
ne canlandıracak biçimde konuşuruz: "Bardaktan boşanırcasına
11
111
yağıyor.", "Ağzındaki baklayı çıkarmasını bekledim." deniz. Peki,
IV
bu metaforlar, dünyayı anlamamızı ve aktarmamızı sağlayan do-
V
laylı araçlar mıdır yoksa yaşadığımız deneyime direkt bir etkile
şim mi sunar?
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakile-
rin hangisi doğrudur?
A) I. sözcük, ayrılma durumu eki almıştır.
B) II. sözcük, gelecek zaman eld almıştır.
C) III. sözcük, çekim eki almıştır.
D) IV. sözcük, yapım eki almamıştır.
E) V. sözcük, iyelik eki almıştır.
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
37. Konuşurken bazen söyleyeceklerimizi doğrudan söyleriz: "Bak- 1 kala gidiyorum, beş dakikaya dönerim." Bazense zihinde bir sah ne canlandıracak biçimde konuşuruz: "Bardaktan boşanırcasına 11 111 yağıyor.", "Ağzındaki baklayı çıkarmasını bekledim." deniz. Peki, IV bu metaforlar, dünyayı anlamamızı ve aktarmamızı sağlayan do- V laylı araçlar mıdır yoksa yaşadığımız deneyime direkt bir etkile şim mi sunar? Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakile- rin hangisi doğrudur? A) I. sözcük, ayrılma durumu eki almıştır. B) II. sözcük, gelecek zaman eld almıştır. C) III. sözcük, çekim eki almıştır. D) IV. sözcük, yapım eki almamıştır. E) V. sözcük, iyelik eki almıştır.
38. Moby Dick'in yazarı Herman Melville, Bati Massachusetts te
yüz altmış dönümlük bir çiftlik evi satın aldı. Çiftliğine yönelen
Melville, atlarını ve ineklerini beslemek için sabah sekizde
1
uyanmaya başladı. Böylece kendisi için kahvaltı hazırlamayı
IV
ve yazmayı alışkanlık haline getirdi.
Bu parçadaki altı çizill sözcüklerin hangisi isim kökünden
türememiştir?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
38. Moby Dick'in yazarı Herman Melville, Bati Massachusetts te yüz altmış dönümlük bir çiftlik evi satın aldı. Çiftliğine yönelen Melville, atlarını ve ineklerini beslemek için sabah sekizde 1 uyanmaya başladı. Böylece kendisi için kahvaltı hazırlamayı IV ve yazmayı alışkanlık haline getirdi. Bu parçadaki altı çizill sözcüklerin hangisi isim kökünden türememiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V
41. Son 50 yılda dünya genelinde hızla yaygınlaşan bilim merkez-
I
len, bilim ve teknoloji eğitiminde ve iletişiminde önemli merkez-
ler haline geldi. İlk kurulduklan dönemlerde bilim merkezlerin-
de etkileşimli sergiler ve bilim gösterileri yer alıyordu. Son yıl-
tarda ise birçok bilim merkezi eğitim programlarını geliştirme-
ye, bilim iletişimine yönelik araştırma yürütmeye, sanal gerçek-
lik ve artırılmış gerçeklik gibi yeni eğitim teknolojileri ve araçla-
n tarafından desteklenen eğitim materyalleri üretmeye başladı.
V
Bu parçadald numaralanmış sözcüklerin hangisi yapı bakı-
minden ötekilerden farklıdır?
A) I
8) 11
C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
41. Son 50 yılda dünya genelinde hızla yaygınlaşan bilim merkez- I len, bilim ve teknoloji eğitiminde ve iletişiminde önemli merkez- ler haline geldi. İlk kurulduklan dönemlerde bilim merkezlerin- de etkileşimli sergiler ve bilim gösterileri yer alıyordu. Son yıl- tarda ise birçok bilim merkezi eğitim programlarını geliştirme- ye, bilim iletişimine yönelik araştırma yürütmeye, sanal gerçek- lik ve artırılmış gerçeklik gibi yeni eğitim teknolojileri ve araçla- n tarafından desteklenen eğitim materyalleri üretmeye başladı. V Bu parçadald numaralanmış sözcüklerin hangisi yapı bakı- minden ötekilerden farklıdır? A) I 8) 11 C) III D) IV E) V
17. Müziğin zihin üzerindeki güçlü etkisini anlamak
istiyoruz. Siz de bunu öğrenmenin müzik dinleme
I
anında kişinin beyin aktivitesini incelemekle
mümkün olabileceğini düşünmüşsünüzdür,
11
Columbia Üniversitesinde tam olarak bunu
gerçekleştiren bir cihaz geliştirmişler. Bu gelişme
|||
karşısında ben de heyecanlıyım çünkü makine,
IV
farklı müzikler dinlediğimiz zaman beynimizin
V
hangi bölgesinin aktif olduğunu gösterip bize
bunu yorumlama fırsatı veriyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden
hangisinde şahıs (kişi) eki yoktur?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Yapı Bakımından Kelimeler
17. Müziğin zihin üzerindeki güçlü etkisini anlamak istiyoruz. Siz de bunu öğrenmenin müzik dinleme I anında kişinin beyin aktivitesini incelemekle mümkün olabileceğini düşünmüşsünüzdür, 11 Columbia Üniversitesinde tam olarak bunu gerçekleştiren bir cihaz geliştirmişler. Bu gelişme ||| karşısında ben de heyecanlıyım çünkü makine, IV farklı müzikler dinlediğimiz zaman beynimizin V hangi bölgesinin aktif olduğunu gösterip bize bunu yorumlama fırsatı veriyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde şahıs (kişi) eki yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V