Hazırlıklı Konuşma Yapma Soruları

X
7. Bir kimseye öykücüdür diyebilmek için, anlattıkları-
nin başka öykücüleri hatırlatmaması gerekir bize.
lyi öykücüler, baktıkları olaylarda yalnız kendilerince
ortaya çıkarılan ilişkiler görürler. Yeni bir bileşimdir
yazdıkları. Yeni bir yorum, yeni bir anlam getirirler, o
güne kadar birbiriyle ilgisiz görünen öykü ögelerini bir
araya getirip öyküleştirerek. Ayrıca kendilerine özgü
bir anlatımları vardır. Klişeleşmiş cümlelerle, bazı ya-
zarların sıkıştıkça bol bol başvurdukları atasözleriyle
karşılaşmazsınız yazdıklarında.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşı-
lık olarak söylenmiştir?
A) Bir sanatçıya öykücü diyebilmenin ilk koşulu siz-
ce nedir?
B) Öykücüyle romancı arasındaki farkı söyleyebilir
misiniz?
C) İyi öykücü yapıtında hangi konulara yer vermelidir?
lyi öykücü de bulunması gerekli koşullar nelerdir?
İyi öykücü atasözlere ve deyimlere yer vermeli midir?
8. Yola çıkınca her sabah
İnsanlara selam ver
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma Yapma
X 7. Bir kimseye öykücüdür diyebilmek için, anlattıkları- nin başka öykücüleri hatırlatmaması gerekir bize. lyi öykücüler, baktıkları olaylarda yalnız kendilerince ortaya çıkarılan ilişkiler görürler. Yeni bir bileşimdir yazdıkları. Yeni bir yorum, yeni bir anlam getirirler, o güne kadar birbiriyle ilgisiz görünen öykü ögelerini bir araya getirip öyküleştirerek. Ayrıca kendilerine özgü bir anlatımları vardır. Klişeleşmiş cümlelerle, bazı ya- zarların sıkıştıkça bol bol başvurdukları atasözleriyle karşılaşmazsınız yazdıklarında. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşı- lık olarak söylenmiştir? A) Bir sanatçıya öykücü diyebilmenin ilk koşulu siz- ce nedir? B) Öykücüyle romancı arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? C) İyi öykücü yapıtında hangi konulara yer vermelidir? lyi öykücü de bulunması gerekli koşullar nelerdir? İyi öykücü atasözlere ve deyimlere yer vermeli midir? 8. Yola çıkınca her sabah İnsanlara selam ver
OZDEBİR
IX IN VR
23. Yazmaya başladığı dönemden itibaren Türk edebiyatında
egemen olan hiçbir akıma bağlanmayan ---, eleştirmen-
lerce vurgulandığı gibi "halk” için yazdığını belirtir ve "Sa.
nat toplum içindir." görüşünü benimser. Bu açıdan bir ba-
kima, hocası da sayılan Ahmet Mithat Efendi'nin romanci-
lik anlayışını devam ettirmiştir. Yaşadığı dönemde ismi Mai
ve Siyah yazarı ---- kadar ön plana çıkmasa da yazdığı eser-
lerde ağırlıklı olarak Batılılaşma, kadın-erkek ilişkileri ko-
nusuna onun kadar yer verir. Ancak 1919'dan sonra suç-
ceza, adalet-adaletsizlik gibi toplumsal düzenle ilgili konu-
ları ele alır ve ahlak-ahlaksızlık başat izlek hâline gelir. Şık,
Şipsevdi romanlarında ince bir mizah göze çarpar.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil - Hüseyin Cahit Yalçın
Hüseyin Rahmi Gürpınar - Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Ahmet Rasim
E) Ahmet Rasim- Mehmet Rauf
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA
Lise Türkçe
Hazırlıklı Konuşma Yapma
OZDEBİR IX IN VR 23. Yazmaya başladığı dönemden itibaren Türk edebiyatında egemen olan hiçbir akıma bağlanmayan ---, eleştirmen- lerce vurgulandığı gibi "halk” için yazdığını belirtir ve "Sa. nat toplum içindir." görüşünü benimser. Bu açıdan bir ba- kima, hocası da sayılan Ahmet Mithat Efendi'nin romanci- lik anlayışını devam ettirmiştir. Yaşadığı dönemde ismi Mai ve Siyah yazarı ---- kadar ön plana çıkmasa da yazdığı eser- lerde ağırlıklı olarak Batılılaşma, kadın-erkek ilişkileri ko- nusuna onun kadar yer verir. Ancak 1919'dan sonra suç- ceza, adalet-adaletsizlik gibi toplumsal düzenle ilgili konu- ları ele alır ve ahlak-ahlaksızlık başat izlek hâline gelir. Şık, Şipsevdi romanlarında ince bir mizah göze çarpar. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Mehmet Rauf B) Halit Ziya Uşaklıgil - Hüseyin Cahit Yalçın Hüseyin Rahmi Gürpınar - Halit Ziya Uşaklıgil D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Ahmet Rasim E) Ahmet Rasim- Mehmet Rauf REDMI NOTE 8 AI QUAD CAMERA
1