Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anı Yazma Soruları

24. 1. Gidiyorum, gurbeti gönlümde duya duya
II. Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya
III. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
IV. Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları
V. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler
VI. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıstır?
A) İlk iki dize, birleşik cümle oluşturmaktadır.
B) III. dize, sıralı cümle özelliği taşımaktadır.
CY IV. dizede ad tamlaması sıfat almıştır.
D) IV. ve V. dizelerde çekimli fiil vardır.
E) NI. dize eksiltiti cümle durumundadır.
Lise Türkçe
Anı Yazma
24. 1. Gidiyorum, gurbeti gönlümde duya duya II. Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya III. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı IV. Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları V. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler VI. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır? A) İlk iki dize, birleşik cümle oluşturmaktadır. B) III. dize, sıralı cümle özelliği taşımaktadır. CY IV. dizede ad tamlaması sıfat almıştır. D) IV. ve V. dizelerde çekimli fiil vardır. E) NI. dize eksiltiti cümle durumundadır.
1