Anı Yazma Soruları

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1718-1730 yılları arasını
kapsayan süreç günümüz isimlendirmesiyle Lale Devri
olarak bilinmektedir. 1718'de Avusturya ve Venedik ile
imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan dönem,
1730 yılında patlak veren Patrona Halil İsyanı ile sona
ermiştir.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Aklın merkezi olarak beyni saptayan ve kalbi tümüyle
reddeden fizyolog Herophilus hayatını İskenderiye'de
geçirmiştir.
B) Bitkiler, gündüzleri oksijen, geceleri ise karbondioksit
salgılamakta ve atmosferdeki gaz dengesini
korumaktadır.
C) Edebiyatta absürt fikirlerin ortaya çıkması ve.
ilginç karakterlerle temsil edilmesi bana hep cazip
1010x id nignes Hot
midlin gelmiştir.
D) Mehmet Siyahkalem, ilk defa 1910 yılında Münih
Sergisi'nde dünya çapında bilinir olmuş bir Osmanlı
minyatür sanatçısıdır.
E) Frank Coffield, öğrenen toplumu; sosyal öğrenme,
sosyal kontrol, eğitim yapılarındaki değişimler gibi
dinamiklerle açıklamaktadır.
Shi
Lise Türkçe
Anı Yazma
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1718-1730 yılları arasını kapsayan süreç günümüz isimlendirmesiyle Lale Devri olarak bilinmektedir. 1718'de Avusturya ve Venedik ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan dönem, 1730 yılında patlak veren Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Aklın merkezi olarak beyni saptayan ve kalbi tümüyle reddeden fizyolog Herophilus hayatını İskenderiye'de geçirmiştir. B) Bitkiler, gündüzleri oksijen, geceleri ise karbondioksit salgılamakta ve atmosferdeki gaz dengesini korumaktadır. C) Edebiyatta absürt fikirlerin ortaya çıkması ve. ilginç karakterlerle temsil edilmesi bana hep cazip 1010x id nignes Hot midlin gelmiştir. D) Mehmet Siyahkalem, ilk defa 1910 yılında Münih Sergisi'nde dünya çapında bilinir olmuş bir Osmanlı minyatür sanatçısıdır. E) Frank Coffield, öğrenen toplumu; sosyal öğrenme, sosyal kontrol, eğitim yapılarındaki değişimler gibi dinamiklerle açıklamaktadır. Shi
laşmasını konu alır?
A) Satuk Buğra Han Destanı
B) Cengizname
C) Köroğlu Destanı
DY Danişmendname
E) Hamzaname
12. Gel dinle şimdi, açayım da sözü,
Tek tek söyleyeyim ondaki özü.
Hakk' hikmeti en eski demdendir,
Şu sözlerin yorumu Âdem'dendir.
Şu cihan, iki cihanca pek dardin
Geniş bak, böyle yüz bin cihan vardır.
Çok büyük cihandır gönül cihani,
Kendini arayanlar buluronu
Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?
A) Risaletü'n Nushiyye
B Harnâme
Sihâm-ı Kaza
iskendername
E) Su Kasidesi
BENIM HOCAM
14.
41
Lise Türkçe
Anı Yazma
laşmasını konu alır? A) Satuk Buğra Han Destanı B) Cengizname C) Köroğlu Destanı DY Danişmendname E) Hamzaname 12. Gel dinle şimdi, açayım da sözü, Tek tek söyleyeyim ondaki özü. Hakk' hikmeti en eski demdendir, Şu sözlerin yorumu Âdem'dendir. Şu cihan, iki cihanca pek dardin Geniş bak, böyle yüz bin cihan vardır. Çok büyük cihandır gönül cihani, Kendini arayanlar buluronu Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? A) Risaletü'n Nushiyye B Harnâme Sihâm-ı Kaza iskendername E) Su Kasidesi BENIM HOCAM 14. 41
aplıkta ol-
hangisi
amak"
kulla-
1
2
eba
Xuble hid chox av m
upblo tuo id yl (3
9.
Art arda kaç zemheri
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu ingent
Dışarda gürül gürül akan bir dünyaaninnel
niney nnehageb
Bir ben uyumadım
Mansy ob inhelxilleso num
Kaç leylim bahar
Hasretinden prangalar eskittimellabieg A
Saçlarına kan gülleri takayım siyanüşüb
Bir o yana
niyen8 (A
Bir bu yana
av Bn0101
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisi söylenemez?
A) Lirik bir anlayışla yazılmıştır.
B) İkilemeler ve yinelemelerden yararlanılmıştır.
C) Serbest şiire örnek gösterilebilir.
D) Yalın ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.
E) Ahenk uyakla sağlanmıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Anı Yazma
aplıkta ol- hangisi amak" kulla- 1 2 eba Xuble hid chox av m upblo tuo id yl (3 9. Art arda kaç zemheri Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu ingent Dışarda gürül gürül akan bir dünyaaninnel niney nnehageb Bir ben uyumadım Mansy ob inhelxilleso num Kaç leylim bahar Hasretinden prangalar eskittimellabieg A Saçlarına kan gülleri takayım siyanüşüb Bir o yana niyen8 (A Bir bu yana av Bn0101 Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Lirik bir anlayışla yazılmıştır. B) İkilemeler ve yinelemelerden yararlanılmıştır. C) Serbest şiire örnek gösterilebilir. D) Yalın ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. E) Ahenk uyakla sağlanmıştır. Diğer sayfaya geçiniz.
20
-uyu
zens
Yar giyinmiş hasinpan
Doyulmaz libasından
Ağız puste dil anbert
Misk kokar rayhasındana
Ev önünde kuyumuz
Ince akar suyumuza
Sevip sevip aynılmak
Yoktur öyle huyumuza
DDörtlüklerden oluşma
11. Imgelere yer verme
Om Aynı uyak örgüsünü kullanma +
IV. Benzetme sanatından yararlanma
V. Zengin kafiye kullanma
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiir-
lerin ortak özelliğidir?
TOP
A) I ve 11
8) I ve III
C) II ve v
D) III ve IV
E) IV ve V
10
Lise Türkçe
Anı Yazma
20 -uyu zens Yar giyinmiş hasinpan Doyulmaz libasından Ağız puste dil anbert Misk kokar rayhasındana Ev önünde kuyumuz Ince akar suyumuza Sevip sevip aynılmak Yoktur öyle huyumuza DDörtlüklerden oluşma 11. Imgelere yer verme Om Aynı uyak örgüsünü kullanma + IV. Benzetme sanatından yararlanma V. Zengin kafiye kullanma Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiir- lerin ortak özelliğidir? TOP A) I ve 11 8) I ve III C) II ve v D) III ve IV E) IV ve V 10
10. Aşağıdakilerin hangisinde "-y” kaynaştırma ünsüzü
farklı bir ekten önce gelmiştir?
A) Odadaki masayı öbür tarafa kaldırdık.
B) Kasayı dükkâna vinçle yerleştirmişler.
C) Dondurmayı severim, hasta etmediği müddetçe.
D) Suyu güzeldir her zaman bu diyarların
E) Neyi özlediğimi ben de bilmiyorum.
Lise Türkçe
Anı Yazma
10. Aşağıdakilerin hangisinde "-y” kaynaştırma ünsüzü farklı bir ekten önce gelmiştir? A) Odadaki masayı öbür tarafa kaldırdık. B) Kasayı dükkâna vinçle yerleştirmişler. C) Dondurmayı severim, hasta etmediği müddetçe. D) Suyu güzeldir her zaman bu diyarların E) Neyi özlediğimi ben de bilmiyorum.
23. Ekinler bir uçta gevriyor. Peşine düşüp biçmek
gerek. Karataşlı köylülerin içine orağın taşı çöktü.
Kara Bayram, bugun nadası bitirdi. Bayram; ikile-
me, üçleme yapamaz. Çiftçi adam; boyunduruğu-
nun bir yanına öküz, bir yanına inek koşarsa ancak
yalinkat sürer. Ürünü de ona göre yalınkat alır.
Ama Bayram ne yapsın? Ne suçu var onun bun-
da? Tarla borcunu daha yeni bitirdi
. Hele öküzün
yanına bir tosun alsın...
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
26.
si söylenemez?
At Toplumcu gerçekçi anlayışın izleri görülmekte-
dir.
B) Irazca'nın Dirliği romanından alınmıştır.
Ckoy gerçeğine ve yerel söyleyişlere yer veril-
miştir.
D) Kişi ve mekân ögeleri göz ardı edilmiştir.
E) İlahi bakış açısıyla ayrıntılara inilmiştir.
PR
PRO
YAYIN
DENİZİ
AYT Kurumsal Deneme - 1
8
Lise Türkçe
Anı Yazma
23. Ekinler bir uçta gevriyor. Peşine düşüp biçmek gerek. Karataşlı köylülerin içine orağın taşı çöktü. Kara Bayram, bugun nadası bitirdi. Bayram; ikile- me, üçleme yapamaz. Çiftçi adam; boyunduruğu- nun bir yanına öküz, bir yanına inek koşarsa ancak yalinkat sürer. Ürünü de ona göre yalınkat alır. Ama Bayram ne yapsın? Ne suçu var onun bun- da? Tarla borcunu daha yeni bitirdi . Hele öküzün yanına bir tosun alsın... Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- 26. si söylenemez? At Toplumcu gerçekçi anlayışın izleri görülmekte- dir. B) Irazca'nın Dirliği romanından alınmıştır. Ckoy gerçeğine ve yerel söyleyişlere yer veril- miştir. D) Kişi ve mekân ögeleri göz ardı edilmiştir. E) İlahi bakış açısıyla ayrıntılara inilmiştir. PR PRO YAYIN DENİZİ AYT Kurumsal Deneme - 1 8
A
A
A
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1 TES-
22. Aşağıdakilerden hangisi "öz şiir" anlayışına
örnek olarak gösterilemez? sap sor
A) Altın kulelerden yine kuşlar
ima
Tekrarını omrün eder i'lân
Kuşlar midir
onlar ki her akşam
Àlemlerimizden sefer eyler?
BBir duyma da gürültüsünü
Dallarda çıtırdayarak açılan fistikların,
esketh
Gör bak ne oluyorsun
Bir duyma da gör şu yağan yağmuru
C) Dünya bir yana, o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Altında bir omur done dolana
Ağladığım yer penceresi midir?
D) İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Saniyorum, her sokak başını kesmiş devler...
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler.
E) Sen yirmi yaşında bir baharsın ki
Gölgende neş'enin rüzgârı eser
Düşenen alnımda benim her çizgi
Bahan olmayan bir kışa benzer
Lise Türkçe
Anı Yazma
A A A TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1 TES- 22. Aşağıdakilerden hangisi "öz şiir" anlayışına örnek olarak gösterilemez? sap sor A) Altın kulelerden yine kuşlar ima Tekrarını omrün eder i'lân Kuşlar midir onlar ki her akşam Àlemlerimizden sefer eyler? BBir duyma da gürültüsünü Dallarda çıtırdayarak açılan fistikların, esketh Gör bak ne oluyorsun Bir duyma da gör şu yağan yağmuru C) Dünya bir yana, o hayal bir yana Bir meşaledir pervaneyim ona Altında bir omur done dolana Ağladığım yer penceresi midir? D) İçimde damla damla bir korku birikiyor; Saniyorum, her sokak başını kesmiş devler... Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor; Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. E) Sen yirmi yaşında bir baharsın ki Gölgende neş'enin rüzgârı eser Düşenen alnımda benim her çizgi Bahan olmayan bir kışa benzer
24. 1. Gidiyorum, gurbeti gönlümde duya duya
II. Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya
III. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
IV. Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları
V. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler
VI. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıstır?
A) İlk iki dize, birleşik cümle oluşturmaktadır.
B) III. dize, sıralı cümle özelliği taşımaktadır.
CY IV. dizede ad tamlaması sıfat almıştır.
D) IV. ve V. dizelerde çekimli fiil vardır.
E) NI. dize eksiltiti cümle durumundadır.
Lise Türkçe
Anı Yazma
24. 1. Gidiyorum, gurbeti gönlümde duya duya II. Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya III. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı IV. Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları V. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler VI. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır? A) İlk iki dize, birleşik cümle oluşturmaktadır. B) III. dize, sıralı cümle özelliği taşımaktadır. CY IV. dizede ad tamlaması sıfat almıştır. D) IV. ve V. dizelerde çekimli fiil vardır. E) NI. dize eksiltiti cümle durumundadır.
Cümle
Aşağıda verilen cümleleri yapısı bakımından inceleyiniz.
Yapısı Bakımından
Basit Birleşik Sirali
cümle cürnie curie
Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi.
Diz çöken kızlar ürkütme sakin.
Şiir, somut şeylerin peşinde değildir.
mu, olumsuz mu
Biçim yönüyle birbirine benzeyen şiirler
yazmıştır.
Türk şiirinin en büyük meselesi dil meselesidir.
Olumlu Olumsuz
Yaşamayı böylesine seven çok az adam
tanıdım.
İşte ben bunu imkânsız görüyorum, dedi.
Ayrıntıları seviyor, olabildiğince ustaca
kullanıyor.
Yeşil pencerenden bir gül at bana.
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak.
357
TÜRKÇE EL KİTABI
Lise Türkçe
Anı Yazma
Cümle Aşağıda verilen cümleleri yapısı bakımından inceleyiniz. Yapısı Bakımından Basit Birleşik Sirali cümle cürnie curie Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi. Diz çöken kızlar ürkütme sakin. Şiir, somut şeylerin peşinde değildir. mu, olumsuz mu Biçim yönüyle birbirine benzeyen şiirler yazmıştır. Türk şiirinin en büyük meselesi dil meselesidir. Olumlu Olumsuz Yaşamayı böylesine seven çok az adam tanıdım. İşte ben bunu imkânsız görüyorum, dedi. Ayrıntıları seviyor, olabildiğince ustaca kullanıyor. Yeşil pencerenden bir gül at bana. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. 357 TÜRKÇE EL KİTABI
Aşağıdaki dizelerin hangisinde parantez içinde veri-
len açıklama yanlıştır?
A) Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün
Kâğıt bile misralardan tedirgin
(Ses olayına uğramış bir zamir vardır.)
B) İyi avcı yavru ceylan vurmaz
Gerçekçi olan boş hayaller kurmaz
(Birden fazla niteleme sıfatı kullanılmıştır.)
C) Akisler silinir bir bir denizden
d
Gece eşya uyur ve ruh uyanır
(Eylemi durum yönünden etkileyen sözcüğe yer ve-
rilmiştir.)
D) Rengin uçmuş, nen var sunam, ah sunam
Söyle bana, emret sana can sunam
(Birden fazla çekimli fiil bulunmaktadır.)
E) O gözlerdi hep dert çektiren
O dillerdi beni hep aldatan
(Hikâye birleşik zaman kullanılmıştır.)
Lise Türkçe
Anı Yazma
Aşağıdaki dizelerin hangisinde parantez içinde veri- len açıklama yanlıştır? A) Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün Kâğıt bile misralardan tedirgin (Ses olayına uğramış bir zamir vardır.) B) İyi avcı yavru ceylan vurmaz Gerçekçi olan boş hayaller kurmaz (Birden fazla niteleme sıfatı kullanılmıştır.) C) Akisler silinir bir bir denizden d Gece eşya uyur ve ruh uyanır (Eylemi durum yönünden etkileyen sözcüğe yer ve- rilmiştir.) D) Rengin uçmuş, nen var sunam, ah sunam Söyle bana, emret sana can sunam (Birden fazla çekimli fiil bulunmaktadır.) E) O gözlerdi hep dert çektiren O dillerdi beni hep aldatan (Hikâye birleşik zaman kullanılmıştır.)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Lütfen birini seçin:
a.Sorunları çoktu, fakat parasız değildi.
b.Romanın konusu ilginçti, fakat anlatımı pürüzlüydü.
c. Televizyonun görüntüsü netti, ancak sesi iyi değildi.
d.Köydeki arazileri geniş, ancak verimli değildi.
e.Elbisesi temizdi, ancak ütülü değildi.
Lise Türkçe
Anı Yazma
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Lütfen birini seçin: a.Sorunları çoktu, fakat parasız değildi. b.Romanın konusu ilginçti, fakat anlatımı pürüzlüydü. c. Televizyonun görüntüsü netti, ancak sesi iyi değildi. d.Köydeki arazileri geniş, ancak verimli değildi. e.Elbisesi temizdi, ancak ütülü değildi.
KARISIM -
taronu
edici
9. Medeniyetler beşiği Anadolu toprakları
, binlerce yıl-
1
12. Uzay
derile
da hı
mun
mandır
Imek-
dönt
Bu
nin
oğru
angi-
dır kullanılan ve muntazam işçilikleriyle dikkat çeken
taş döşeli yol ağlarıyla örülüdür. Antik kentleri dola-
11
şirken, şehirler arası yolları geçerken, yaylalara çı-
111
karken veya köylerin çevresinde rastlarız onlara. Ba-
zen mermer, kimi zaman kocaman granit blokların ya
da kesme taşların yan yana dizilmesi veya düzlenen
IV
toprağa döşenmesiyle oluşan bu eski göç ve ticaret
yolları Kaçkar Dağları eteklerinden geçer.
A)
C
emli
iyi-
eski
et-
bu
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi "belirt-
me durumu eki" almıştır?
ne-
E) V
B) II
DIV
A)
C) II
an
an
-
10. Akdeniz Bölgesi'nin çatısı Toros Dağları bazı yerler-
de denize çok sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı
1
bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı
II
1
gibi
Lise Türkçe
Anı Yazma
KARISIM - taronu edici 9. Medeniyetler beşiği Anadolu toprakları , binlerce yıl- 1 12. Uzay derile da hı mun mandır Imek- dönt Bu nin oğru angi- dır kullanılan ve muntazam işçilikleriyle dikkat çeken taş döşeli yol ağlarıyla örülüdür. Antik kentleri dola- 11 şirken, şehirler arası yolları geçerken, yaylalara çı- 111 karken veya köylerin çevresinde rastlarız onlara. Ba- zen mermer, kimi zaman kocaman granit blokların ya da kesme taşların yan yana dizilmesi veya düzlenen IV toprağa döşenmesiyle oluşan bu eski göç ve ticaret yolları Kaçkar Dağları eteklerinden geçer. A) C emli iyi- eski et- bu Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi "belirt- me durumu eki" almıştır? ne- E) V B) II DIV A) C) II an an - 10. Akdeniz Bölgesi'nin çatısı Toros Dağları bazı yerler- de denize çok sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı 1 bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı II 1 gibi
1