Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri Soruları

6. Kemal Tahir'in bir grup romanı belirli tarihsel dönemleri ele alan
kentsel romanlardır. Bunlarda tarih sırası gözetilir ve bir önceki
romanda silik bırakılan kişiler; dostları, fikir arkadaşları hatta çocuk-
ları ile daha sonraki bir romanda görülür, bazen roman kahramanı
olurlar. Bunlardan Esir Şehrin İnsanları ve onu izleyen Esir Şehrin
Mahpusu'nda, aristokrat bir Osmanlı aydınıyken Millî Mücadele'ye
katılan ve Anadolu'ya gönderdiği bir plan yüzünden Divan-ı Harp
tarafından yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Kâmil Bey'in öyküsü
ekseninde Mütareke yıllarının İstanbul'u anlatılır. Yüzbaşı Cemil'in
başkahraman olduğu ----; 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından baş-
layarak Trablusgarp, Balkan, İmparatorluğun topyekûn çöküşüyle
sonuçlanan I. Dünya Savaşı'na katılan ve Batı Anadolu'nun Yunanlar
ve İstanbul'un Müttefikler tarafından işgali üzerine Anadolu'ya geçe-
rek Mustafa Kemal tarafından örgütlenen, Millî Mücadele içinde yer
alan bir subay kuşağının anlatıldığı bir romandır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?
A) Küçük Ağa
B) Yorgun Savaşçı
C) Doludizgin
D) Yaban
E) Kutsal İsyan
AYT/01GNL-6 (A Serisi)
8. M
3
ce
di
Ve
g
k
r
g
a
E
r
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
6. Kemal Tahir'in bir grup romanı belirli tarihsel dönemleri ele alan kentsel romanlardır. Bunlarda tarih sırası gözetilir ve bir önceki romanda silik bırakılan kişiler; dostları, fikir arkadaşları hatta çocuk- ları ile daha sonraki bir romanda görülür, bazen roman kahramanı olurlar. Bunlardan Esir Şehrin İnsanları ve onu izleyen Esir Şehrin Mahpusu'nda, aristokrat bir Osmanlı aydınıyken Millî Mücadele'ye katılan ve Anadolu'ya gönderdiği bir plan yüzünden Divan-ı Harp tarafından yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Kâmil Bey'in öyküsü ekseninde Mütareke yıllarının İstanbul'u anlatılır. Yüzbaşı Cemil'in başkahraman olduğu ----; 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından baş- layarak Trablusgarp, Balkan, İmparatorluğun topyekûn çöküşüyle sonuçlanan I. Dünya Savaşı'na katılan ve Batı Anadolu'nun Yunanlar ve İstanbul'un Müttefikler tarafından işgali üzerine Anadolu'ya geçe- rek Mustafa Kemal tarafından örgütlenen, Millî Mücadele içinde yer alan bir subay kuşağının anlatıldığı bir romandır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril- melidir? A) Küçük Ağa B) Yorgun Savaşçı C) Doludizgin D) Yaban E) Kutsal İsyan AYT/01GNL-6 (A Serisi) 8. M 3 ce di Ve g k r g a E r
23.
Yazar, 1932'de yayımlanan ünlü romanında, işgal altında-
ki İstanbul'da yaşayamayacağını anlayınca emir eri:Meh-
met Ali'nin çağrısına uyarak onun Haymana Ovası'nda
Porsuk Çayı kenarındaki köyüne giden, bir kolunu yitirmiş
eski bir subayın öyküsünü işler. Bir umutsuzluk romanı-
dır çünkü sakat kahraman, köylüler tarafından bir yabancı
olarak görülür. Tüm çabalarına karşın, köylülerle iletişim
kuramaz, Kahramanın kişisel mutsuzluğuna 1919'da düş-
man birliklerinin işgali de eklenir.
W
Bu parçada söz edilen romarici ve eseri aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban
B) Refik Halit Karay - Sürgün
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım
D) Aka Gündüz - Dikmen Yıldızı
E) Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
23. Yazar, 1932'de yayımlanan ünlü romanında, işgal altında- ki İstanbul'da yaşayamayacağını anlayınca emir eri:Meh- met Ali'nin çağrısına uyarak onun Haymana Ovası'nda Porsuk Çayı kenarındaki köyüne giden, bir kolunu yitirmiş eski bir subayın öyküsünü işler. Bir umutsuzluk romanı- dır çünkü sakat kahraman, köylüler tarafından bir yabancı olarak görülür. Tüm çabalarına karşın, köylülerle iletişim kuramaz, Kahramanın kişisel mutsuzluğuna 1919'da düş- man birliklerinin işgali de eklenir. W Bu parçada söz edilen romarici ve eseri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban B) Refik Halit Karay - Sürgün C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım D) Aka Gündüz - Dikmen Yıldızı E) Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü
16. Türk hikâyeciliğinin temelinde büyük yazarların önemli
eserleri vardır. Refik Halit Karay'ın Memleket Hikâyeleri
önemli bir aşamadır. Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı Sarnıç
11
hâlâ zevkle okunmaktadır. Memduh Şevket Esendal'ın
Yüksek Ökçeler'i duygusal yönü ağır basan bir eserdir.
1
|||
Bu parçada altı çizili eserlerin hangilerinde yanlışlık
yapılmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
16. Türk hikâyeciliğinin temelinde büyük yazarların önemli eserleri vardır. Refik Halit Karay'ın Memleket Hikâyeleri önemli bir aşamadır. Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı Sarnıç 11 hâlâ zevkle okunmaktadır. Memduh Şevket Esendal'ın Yüksek Ökçeler'i duygusal yönü ağır basan bir eserdir. 1 ||| Bu parçada altı çizili eserlerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
20. Millî Edebiyat Dönemi'ne ayrı bir ilgi duyan Emir Asaf,
Maupasant tarzının Türk edebiyatındaki en önemli
temsilcilerinden olan sanatçının tüm hikâyelerini
okumuştur. Dönemin öğretici metin türündeki bazı
eserlerini okuyan Asaf, Genç Kalemler dergisindeki
yazıları ile Millî Edebiyat'ın oluşumunda katkıları bulunan
sanatçıların şiir türündeki eserlerini ise okumaya fırsat
bulamamıştır. Fakat Türk sözcüğünü ilk defa kullanan
şairin bir şiirini de ezberlemiştir. Öğretmeninin kendisine
verdiği ve kadın psikolojisini ele alan eseri ise bir gecede
okumuştur.
Bu parçaya göre Emir Asaf'la ilgili aşağıda yapılan
saptamalardan hangisi yanlıştır?
A) Ömer Seyfettin'in tüm hikâyelerini okumuştur.
B) Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken şiirini
ezberlemiştir.
Türkleşmek-İslamlaşmak - Muasırlaşmak adlı eseri
okumuş olabilir.
Ali Canip Yönetim'in şiir türünde yazmış olduğu
Geçtiğimiz Yol'u hiç okumamıştır.
E Halide Edip Adivar'ın kaleme aldığı Yeni Turan
romanını kısa bir zamanda okumuştur.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
20. Millî Edebiyat Dönemi'ne ayrı bir ilgi duyan Emir Asaf, Maupasant tarzının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden olan sanatçının tüm hikâyelerini okumuştur. Dönemin öğretici metin türündeki bazı eserlerini okuyan Asaf, Genç Kalemler dergisindeki yazıları ile Millî Edebiyat'ın oluşumunda katkıları bulunan sanatçıların şiir türündeki eserlerini ise okumaya fırsat bulamamıştır. Fakat Türk sözcüğünü ilk defa kullanan şairin bir şiirini de ezberlemiştir. Öğretmeninin kendisine verdiği ve kadın psikolojisini ele alan eseri ise bir gecede okumuştur. Bu parçaya göre Emir Asaf'la ilgili aşağıda yapılan saptamalardan hangisi yanlıştır? A) Ömer Seyfettin'in tüm hikâyelerini okumuştur. B) Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken şiirini ezberlemiştir. Türkleşmek-İslamlaşmak - Muasırlaşmak adlı eseri okumuş olabilir. Ali Canip Yönetim'in şiir türünde yazmış olduğu Geçtiğimiz Yol'u hiç okumamıştır. E Halide Edip Adivar'ın kaleme aldığı Yeni Turan romanını kısa bir zamanda okumuştur.
FARUK NAFIZ ÇAML
Akbaba adlı dergide
er yazmıştır.
Unde bireys
edir.
Arkadaş! Biz bu yolda türküler tv
Sana uğurlar olsun.... Ayrı
memiş bir masal gibi Anadolu mu
9
bilmeyiz, karşımızda durucken,
Reşat Nuri Güntekin'le ilgili olarak
1. Çalıkuşu'nda Cumhuriyet ideolojisini yaymak, geniş kitlele-
re benimsetmek, halkı aydınlatmak için kendisi gibi öğret-
men olan aşk kırgını Feride'yle Anadolu romantizminin yo-
lunu açar.
A) I ve Il
lardır.
th şiir bu topluluğun ad
Başla Testi 7
Milli Edebiyat'ta Roman ve Hikâye
II. Bu Bizim Hayatımız başta olmak üzere birçok eserinde
bozulan ve yozlaşan aile düzenine eleştirel bir gözle bak-
mıştır.
III. Tanrıdağı Ziyafeti, halk hikâye ve masallarından, milli mito-
lojik unsurlardan faydalanarak yazdığı bir tiyatro eseridir.
IV. Milli Savaş Hikayeleri adlı yapıtında topladığı hikâyelerinde
Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da tanık olduğu olayları
anlatmıştır.
D) Ill ve V
V. Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm ve
canlı bir üslup vardır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) I ve III
E) IV ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
FARUK NAFIZ ÇAML Akbaba adlı dergide er yazmıştır. Unde bireys edir. Arkadaş! Biz bu yolda türküler tv Sana uğurlar olsun.... Ayrı memiş bir masal gibi Anadolu mu 9 bilmeyiz, karşımızda durucken, Reşat Nuri Güntekin'le ilgili olarak 1. Çalıkuşu'nda Cumhuriyet ideolojisini yaymak, geniş kitlele- re benimsetmek, halkı aydınlatmak için kendisi gibi öğret- men olan aşk kırgını Feride'yle Anadolu romantizminin yo- lunu açar. A) I ve Il lardır. th şiir bu topluluğun ad Başla Testi 7 Milli Edebiyat'ta Roman ve Hikâye II. Bu Bizim Hayatımız başta olmak üzere birçok eserinde bozulan ve yozlaşan aile düzenine eleştirel bir gözle bak- mıştır. III. Tanrıdağı Ziyafeti, halk hikâye ve masallarından, milli mito- lojik unsurlardan faydalanarak yazdığı bir tiyatro eseridir. IV. Milli Savaş Hikayeleri adlı yapıtında topladığı hikâyelerinde Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da tanık olduğu olayları anlatmıştır. D) Ill ve V V. Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm ve canlı bir üslup vardır. yargılarından hangileri yanlıştır? B) I ve III E) IV ve V C) II ve IV
6. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışları vardır. Cümlelerin
doğru biçimlerini altlarına yazınız.
a. Yanlış Cümle Türkler, müslümanlığı 10. yüzyılda kabul etti.
Doğrusu
b. Yanlış Cümle Bu bitkiye iç Anadolu'da rastladım.
Doğrusu
c. Yanlış Cümle Buradan Güneş'in doğuşunu izlemek ne güzel!
Doğrusu
d. Yanlış Cümle Oraya köpeğimiz karabaşı da götürdük.
Doğrusu
e. Yanlış Cümle Dünya'nın aya uzaklığı ne kadardır?
Doğrusu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
6. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışları vardır. Cümlelerin doğru biçimlerini altlarına yazınız. a. Yanlış Cümle Türkler, müslümanlığı 10. yüzyılda kabul etti. Doğrusu b. Yanlış Cümle Bu bitkiye iç Anadolu'da rastladım. Doğrusu c. Yanlış Cümle Buradan Güneş'in doğuşunu izlemek ne güzel! Doğrusu d. Yanlış Cümle Oraya köpeğimiz karabaşı da götürdük. Doğrusu e. Yanlış Cümle Dünya'nın aya uzaklığı ne kadardır? Doğrusu
1.Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
a.1911-1923 yıllarını kapsayan edebi oluşuma
denmiştir.
b.Abdullah Cevdet tarafından çıkarılan
savunulmuştur.
C.
Dergisinde Batıcılık fikri
******
Edebiyatta konu milli duygu ve
düşünce etrafında oluşturulurken
edebiyatta Türkçülük fikri hakimdir.
*******
******
d. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul
akımını temsil etmiştir.
*******
e. Milli Edebiyat sanatçılarından
Türk edebiyat
tarihi, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, edebi tenkit, dil ve
din, Türk sanat ve müziği, Türk siyaset tarihi gibi alanlarda
araştırmalar yapmış, eserler yayımlamıştır.
*****
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
1.Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız. a.1911-1923 yıllarını kapsayan edebi oluşuma denmiştir. b.Abdullah Cevdet tarafından çıkarılan savunulmuştur. C. Dergisinde Batıcılık fikri ****** Edebiyatta konu milli duygu ve düşünce etrafında oluşturulurken edebiyatta Türkçülük fikri hakimdir. ******* ****** d. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul akımını temsil etmiştir. ******* e. Milli Edebiyat sanatçılarından Türk edebiyat tarihi, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, edebi tenkit, dil ve din, Türk sanat ve müziği, Türk siyaset tarihi gibi alanlarda araştırmalar yapmış, eserler yayımlamıştır. *****
Z
eşlemesi ver
2
66
Galitie
Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı ilk roman
Olaylar İzmir'in işgalinde Yunanlıların, oğlunu
ve eşini öldürmeleri üzerine önce İstanbul'a gelen ve
sahip olduğu Türklük şuuru ve mücadele azmiyle
İstanbul'un bilinçlenmesini sağlayan Ayşe'nin
etrafında gelişir.
hangi roman:
3.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
Z eşlemesi ver 2 66 Galitie Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı ilk roman Olaylar İzmir'in işgalinde Yunanlıların, oğlunu ve eşini öldürmeleri üzerine önce İstanbul'a gelen ve sahip olduğu Türklük şuuru ve mücadele azmiyle İstanbul'un bilinçlenmesini sağlayan Ayşe'nin etrafında gelişir. hangi roman: 3.
4.
Romanda, dar gelirli bir memur ailesinin, değişen
sosyo-ekonomik şartlar içerisinde ahlâkî yönden çöküşünü
parçalanıp dağılışını anlatır. Eski gelenek ve
ahlâk anlayışına bağlı, inançlı, namuslu ve dürüst bir
insan olan Ali Rıza Bey ile Batılı tarzdaki moda, giyim-
kuşam, eğlence, müzik ve dans düşkünü, ahlâkî yönden
zayıf, saygısız çocukları arasında yaşanan kuşak
çatışması gözler önüne serilir.
hangi roman:
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
4. Romanda, dar gelirli bir memur ailesinin, değişen sosyo-ekonomik şartlar içerisinde ahlâkî yönden çöküşünü parçalanıp dağılışını anlatır. Eski gelenek ve ahlâk anlayışına bağlı, inançlı, namuslu ve dürüst bir insan olan Ali Rıza Bey ile Batılı tarzdaki moda, giyim- kuşam, eğlence, müzik ve dans düşkünü, ahlâkî yönden zayıf, saygısız çocukları arasında yaşanan kuşak çatışması gözler önüne serilir. hangi roman:
5.
Romanda, Tanzimat'la hız kazanan ve kısmen sistemleşen
Batılılaşma hareketinin, bu devirden itibaren Birinci
Dünya Savaşı'nın sonuna kadar birbiri ardından
gelen üç nesil üzerindeki yıkıcı etkileri ele alınmış-tır.
Aynı ortamlarda yaşayan ama birbirlerinden çok ayrı
anlam dünyalarında yaşayan üç kuşak ve bu kuşaklar
arasındaki çatışmalar ustalıkla anlatılır.
hangi roman:
6.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
5. Romanda, Tanzimat'la hız kazanan ve kısmen sistemleşen Batılılaşma hareketinin, bu devirden itibaren Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar birbiri ardından gelen üç nesil üzerindeki yıkıcı etkileri ele alınmış-tır. Aynı ortamlarda yaşayan ama birbirlerinden çok ayrı anlam dünyalarında yaşayan üç kuşak ve bu kuşaklar arasındaki çatışmalar ustalıkla anlatılır. hangi roman: 6.
Mütareke Dönemi istanbul'unu anlattığı romanının
admi Kitab-ı Mukaddes'te geçen dinî bir hikâyeden al-
mıştır. Yazar devrin İstanbul'unu, ahlaksızlıkları sonucu
Allah tarafından helak edilen şehirlere benzetir. Romanda
gösterilen tablo biraz abartılı olsa da çökmekte olan Os-
manlı Devleti'nin başkentinde yaşanan yozlaşmay, ah-
laksızlığı gözler önüne sermektedir. ---- ise adını eski bir
İstanbul mahallesinin yoksul sokağından alan romanında
II. Abdülhamit Dönemi'nin başlarından Meşrutiyet yılla-
rına kadar olan geniş bir zaman dilimini konu edinmek-
te, değişen toplum kesimlerinden kesitler sunmaktadır.
Romanda başkişi olarak karşımıza çıkan Rabia, yazarın
Doğu-Batı sentezi idealinin bir prototipidir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Halide Edip-Reşat Nuri
B) Yakup Kadri - Halide Edip
C) Reşat Nuri-Yakup Kadri
D) Refik Halit-Aka Gündüz
E) Aka Gündüz-Refik Halit
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
Mütareke Dönemi istanbul'unu anlattığı romanının admi Kitab-ı Mukaddes'te geçen dinî bir hikâyeden al- mıştır. Yazar devrin İstanbul'unu, ahlaksızlıkları sonucu Allah tarafından helak edilen şehirlere benzetir. Romanda gösterilen tablo biraz abartılı olsa da çökmekte olan Os- manlı Devleti'nin başkentinde yaşanan yozlaşmay, ah- laksızlığı gözler önüne sermektedir. ---- ise adını eski bir İstanbul mahallesinin yoksul sokağından alan romanında II. Abdülhamit Dönemi'nin başlarından Meşrutiyet yılla- rına kadar olan geniş bir zaman dilimini konu edinmek- te, değişen toplum kesimlerinden kesitler sunmaktadır. Romanda başkişi olarak karşımıza çıkan Rabia, yazarın Doğu-Batı sentezi idealinin bir prototipidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Halide Edip-Reşat Nuri B) Yakup Kadri - Halide Edip C) Reşat Nuri-Yakup Kadri D) Refik Halit-Aka Gündüz E) Aka Gündüz-Refik Halit
Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı - II
Aşağıdakilerden hangisi "Yeni Lisan") makalesinin içeri-
ginda yer almaz?
Arapça-Farsça dil bilgisi kuralları dilimizden kaldırılmalıdır.
B Arapça kelimeler Türkçe söylenişlerine göre yazılmalıdır.
C-Edebî dil ve konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.
D) Diğer Türk lehçelerinden kelimeler alınmalıdır.
E) Dile yerleşmiş Arapça - Farsça kelimelerin kullanılmasın-
da sakınca yoktur.
Kan Davası
II. Acımak
Ömer
Zehra
4.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı - II Aşağıdakilerden hangisi "Yeni Lisan") makalesinin içeri- ginda yer almaz? Arapça-Farsça dil bilgisi kuralları dilimizden kaldırılmalıdır. B Arapça kelimeler Türkçe söylenişlerine göre yazılmalıdır. C-Edebî dil ve konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır. D) Diğer Türk lehçelerinden kelimeler alınmalıdır. E) Dile yerleşmiş Arapça - Farsça kelimelerin kullanılmasın- da sakınca yoktur. Kan Davası II. Acımak Ömer Zehra 4.
Sanat hayatının son zamanlarında toplumsal
hayatı ele alıp töre romanları yazmıştır.
• Döneminde toplumda etkili olan gelenek ve göre-
nekleri yansıtmıştır.
• Tōre romanlarında gerçekçi tasvirler yapmıştır.
• Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır adlı ro-
manları töre romanı olarak değerlendirilir.
• Cumhuriyet Dönemi gençlerini, eski-yeni, aydın-
halk, gelenek-modernizm çatışmalarını romanla-
rinda yansıtmıştır.
Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Halide Nusret Zorlutuna
B) Refik Halit Karay
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Sevinç Çokum
E) Halide Edip Adıvar
10.
Sanatçının eserlerinde güçlü bir teknik görülür. Oluş-
turduğu karakterleri başarılı bir şekilde canlandırır.
Eserlerinde güçlü bir gözlem göze çarpar. Romania-
rinda toplumun bunalımlarını, aydın-halk çatışması-
ni dile getirir. İlk romanı Kiralık Konak'ta Tanzimat'la
başlayıp Çanakkale Savaşı'na kadar geçen süreyi
ve bu dönemde üç ayrı kuşağın yaşadığı değişimi,
bu kuşaklar arasındaki çatışmayı yansıtır. Sanatçı
ayrıca 1923-1952 yıllarını kapsayan iki ciltlik romanı
Panorama'yı da kaleme almıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Halide Edip Adıvar
E) Aka Gündüz
JL.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu'na ait değildir?
A) Sodom ve Gomore
C) Nur Baba
A) Damga
C) Aylak Adam
12.
(0
B) Bir Sürgün
D) Hep O Şarkı
E) Sönmüş Yıldızlar
Aşağıdaki eserlerden hangisi milli duyarlılığı esas
alan sanatçılardan biri tarafından kaleme alınan
romanlardan değildir?
B) Sodom ve Gomore
D) İki Süngü Arasında
E) 2000 Yılının Sevgilisi
13.
14.
15.
16.
Halide Edip Adıvar; roman, hikâye, anı, tiyatro türle-
rinde eserler vermiştir. Sanatçının en belirgin özelliği
romancılığıdır. Aşk konusunu işlediği Seviye Talip,
----, Kalp Ağrısı gibi ilk romanlarında kadın psikoloji-
sine genişçe yer verir. Millileşme hareketinden sonra
Ateşten Gömlek,---, Vurun Kahpeye gibi eserle-
rinde İstiklal Savaşı ve Anadolu gibi konulara yer
verir. Avrupa ve Amerika seyahatleri sonrası yazdığı
Yolpalas Cinayeti, ---, Tatarcık adlı romanlarında
sosyal konulara değinir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Handan-Zeyno'nun Oğlu - Sinekli Bakkal
B) Zeyno'nun Oğlu - Handan - Sinekli Bakkal
C) Sinekli Bakkal-Handan-Zeyno'nun Oğlu
D) Handan - Sinekli Bakkal-Zeyno'nun Oğlu
E) Zeyno'nun Oğlu - Sinekli Bakkal - Handan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanlarında, Türk
toplumunun Tanzimat'tan Cumhuriyet'e yaşadığı top-
lumsal farklılaşmayı başarılı bir şekilde yansıtmıştır.
Hep O Şarkida II. Abdülaziz Dönemi'ndeki sosyal ha-
I
yatı, Nur Baba'da asıl fonksiyonundan uzaklaşmış bir
||
Bektaşi tekkesindeki olumsuzlukları, Hüküm Gecesinde
|||
işgal altındaki İstanbul'da yaşanan ahlaki çöküntüyü,
Sodom ve Gomore'de, II. Meşrutiyet yıllarını, Ankara'da,
IV
V
Cumhuriyet'in ilk 10 yılını ele alır.
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için
numaralanmış bölümlerden hangilerinin yerleri-
nin değiştirilmesi gerekir?
A) I ile II
B) II ile III
D) III ile V
C) III ile IV
E) IV ile V
hid, roman kahramanlarını daha çok kadınlar arasın-
dan seçer ve onların psikolojilerini, ruh dünyalarını
başarılı bir şekilde yansıtır. Dili yalındır fakat yer yer
üslubunda sorunlu noktalar göze çarpar.ed
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?
A) Emine Işınsumeon B) Sevinç Çokum
C) Halide Edip Adıvar
E) Halide Nusret Zorlutuna
D) Reşat Nuri Güntekin
bo
1923-1950 yılları arasında yazılan romanların özel-
likleri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Yazarlar, genellikle topluma eğilmişlerdir.
B) Içerik ve teknik açıdan başarılı eserlerdir.
C) Olaylar genellikle Anadolu'da geçer.
D) Modern anlamda romanın ilk örnekleridir.
E) Ülke meselelerine değinilmiştir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
Sanat hayatının son zamanlarında toplumsal hayatı ele alıp töre romanları yazmıştır. • Döneminde toplumda etkili olan gelenek ve göre- nekleri yansıtmıştır. • Tōre romanlarında gerçekçi tasvirler yapmıştır. • Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır adlı ro- manları töre romanı olarak değerlendirilir. • Cumhuriyet Dönemi gençlerini, eski-yeni, aydın- halk, gelenek-modernizm çatışmalarını romanla- rinda yansıtmıştır. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Halide Nusret Zorlutuna B) Refik Halit Karay C) Reşat Nuri Güntekin D) Sevinç Çokum E) Halide Edip Adıvar 10. Sanatçının eserlerinde güçlü bir teknik görülür. Oluş- turduğu karakterleri başarılı bir şekilde canlandırır. Eserlerinde güçlü bir gözlem göze çarpar. Romania- rinda toplumun bunalımlarını, aydın-halk çatışması- ni dile getirir. İlk romanı Kiralık Konak'ta Tanzimat'la başlayıp Çanakkale Savaşı'na kadar geçen süreyi ve bu dönemde üç ayrı kuşağın yaşadığı değişimi, bu kuşaklar arasındaki çatışmayı yansıtır. Sanatçı ayrıca 1923-1952 yıllarını kapsayan iki ciltlik romanı Panorama'yı da kaleme almıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Refik Halit Karay B) Reşat Nuri Güntekin C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Halide Edip Adıvar E) Aka Gündüz JL. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yakup Kadri Kara- osmanoğlu'na ait değildir? A) Sodom ve Gomore C) Nur Baba A) Damga C) Aylak Adam 12. (0 B) Bir Sürgün D) Hep O Şarkı E) Sönmüş Yıldızlar Aşağıdaki eserlerden hangisi milli duyarlılığı esas alan sanatçılardan biri tarafından kaleme alınan romanlardan değildir? B) Sodom ve Gomore D) İki Süngü Arasında E) 2000 Yılının Sevgilisi 13. 14. 15. 16. Halide Edip Adıvar; roman, hikâye, anı, tiyatro türle- rinde eserler vermiştir. Sanatçının en belirgin özelliği romancılığıdır. Aşk konusunu işlediği Seviye Talip, ----, Kalp Ağrısı gibi ilk romanlarında kadın psikoloji- sine genişçe yer verir. Millileşme hareketinden sonra Ateşten Gömlek,---, Vurun Kahpeye gibi eserle- rinde İstiklal Savaşı ve Anadolu gibi konulara yer verir. Avrupa ve Amerika seyahatleri sonrası yazdığı Yolpalas Cinayeti, ---, Tatarcık adlı romanlarında sosyal konulara değinir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Handan-Zeyno'nun Oğlu - Sinekli Bakkal B) Zeyno'nun Oğlu - Handan - Sinekli Bakkal C) Sinekli Bakkal-Handan-Zeyno'nun Oğlu D) Handan - Sinekli Bakkal-Zeyno'nun Oğlu E) Zeyno'nun Oğlu - Sinekli Bakkal - Handan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanlarında, Türk toplumunun Tanzimat'tan Cumhuriyet'e yaşadığı top- lumsal farklılaşmayı başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Hep O Şarkida II. Abdülaziz Dönemi'ndeki sosyal ha- I yatı, Nur Baba'da asıl fonksiyonundan uzaklaşmış bir || Bektaşi tekkesindeki olumsuzlukları, Hüküm Gecesinde ||| işgal altındaki İstanbul'da yaşanan ahlaki çöküntüyü, Sodom ve Gomore'de, II. Meşrutiyet yıllarını, Ankara'da, IV V Cumhuriyet'in ilk 10 yılını ele alır. Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralanmış bölümlerden hangilerinin yerleri- nin değiştirilmesi gerekir? A) I ile II B) II ile III D) III ile V C) III ile IV E) IV ile V hid, roman kahramanlarını daha çok kadınlar arasın- dan seçer ve onların psikolojilerini, ruh dünyalarını başarılı bir şekilde yansıtır. Dili yalındır fakat yer yer üslubunda sorunlu noktalar göze çarpar.ed Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi geti- rilmelidir? A) Emine Işınsumeon B) Sevinç Çokum C) Halide Edip Adıvar E) Halide Nusret Zorlutuna D) Reşat Nuri Güntekin bo 1923-1950 yılları arasında yazılan romanların özel- likleri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) Yazarlar, genellikle topluma eğilmişlerdir. B) Içerik ve teknik açıdan başarılı eserlerdir. C) Olaylar genellikle Anadolu'da geçer. D) Modern anlamda romanın ilk örnekleridir. E) Ülke meselelerine değinilmiştir.
a
Entibah
chủ bi
en bir
eştirilen
biri
T.
enin
klerini
a
YAYINLARI
LİMİT
80
24. Babasını hatırladı. Trene doğru giderken "Aman
oğlum, yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu
olduğunu göster şu millete ille de mihtara. Benim
oğlumsan sırtın yere gelmez. Hem Istanbul gurbeti
çetin, İstanbullunun cinden de beter olduğunu
söylerdi emmim ya, boş ver. Var git, sağlıcakla, eyi
kötü bir işin başın geç, bize mektup sal. Ondan
sonrasına karışma. Ben hepsinin yuvasını yaparım!"
demişti. Gözleri doldu, bir görüntü gibi akıp gitti bu
sahne, babası toz bulutlarının arasında kayboldu,
dağıldı. Uzun siyah saçlarını geriye doğru attı, derin
bir nefes çekti.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Geriye dönüş tekniğinden yararlanılmıştır.
B) Konuşma dilinin özellikleri yazı diline geçirilmiştir.
C) Servetifünun Dönemi romanına ait özellikler
görülmektedir.
D) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
E) Halk diline ait söyleyişler kullanılmıştır.
3000 limityayinlan
geli
ve a
jidal
yler
(Z
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
a Entibah chủ bi en bir eştirilen biri T. enin klerini a YAYINLARI LİMİT 80 24. Babasını hatırladı. Trene doğru giderken "Aman oğlum, yüzümü kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete ille de mihtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez. Hem Istanbul gurbeti çetin, İstanbullunun cinden de beter olduğunu söylerdi emmim ya, boş ver. Var git, sağlıcakla, eyi kötü bir işin başın geç, bize mektup sal. Ondan sonrasına karışma. Ben hepsinin yuvasını yaparım!" demişti. Gözleri doldu, bir görüntü gibi akıp gitti bu sahne, babası toz bulutlarının arasında kayboldu, dağıldı. Uzun siyah saçlarını geriye doğru attı, derin bir nefes çekti. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geriye dönüş tekniğinden yararlanılmıştır. B) Konuşma dilinin özellikleri yazı diline geçirilmiştir. C) Servetifünun Dönemi romanına ait özellikler görülmektedir. D) Betimleyici ögelere yer verilmiştir. E) Halk diline ait söyleyişler kullanılmıştır. 3000 limityayinlan geli ve a jidal yler (Z
8. Bizde bu türün Ahmet Mithat Efendi'den sonra en
önemli ismi Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Ahmet
Rasim ve Mehmet Vecihi de bu türde adlarını du-
yurmuşlardır. Mehmet Vecihi'nin romanları çok tu-
tulmuş ve üç dört baskı yapmıştır. Ayrıca kadın ro-
mancılarımız var. İlk defa Fatma Aliye Hanım çık-
mış meydana, ardından kardeşi Emine Semiye
Hanım ve Güzide Sabri... Kadın romancılarımız
özellikle acıklı aşk hikâyeleriyle ---- romancılar gru-
buna dâhil olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) sosyal
B) popüler
C) psikolojik
D) otobiyografik E) biyografik
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
8. Bizde bu türün Ahmet Mithat Efendi'den sonra en önemli ismi Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Ahmet Rasim ve Mehmet Vecihi de bu türde adlarını du- yurmuşlardır. Mehmet Vecihi'nin romanları çok tu- tulmuş ve üç dört baskı yapmıştır. Ayrıca kadın ro- mancılarımız var. İlk defa Fatma Aliye Hanım çık- mış meydana, ardından kardeşi Emine Semiye Hanım ve Güzide Sabri... Kadın romancılarımız özellikle acıklı aşk hikâyeleriyle ---- romancılar gru- buna dâhil olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A) sosyal B) popüler C) psikolojik D) otobiyografik E) biyografik
sar
ar,
ler
na
m-
en
CAP
</1
Türk Dili ve Edebiyat
18. Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı 1. Dünya
Savaşı'nda sağ kolunu kaybetmiştir. Otuz beş yaşına
geldiğinde hayatın onun için bittiğini düşünürken emir
eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne
davet etmesiyle yeni bir yaşama merhaba der. Köylü
nün savaşlar karşısındaki umursamaz ve korkak tavr
Ahmet Celal tarafından eleştirilir. Top seslerini duyan
köylüler, düşmanların yaklaşması anında bile bir aciz.
lik sergilemektedirler. Ahmet Celal, köyde Emine adli
bir kıza duygusal yakınlık besler ve duygularının yeni-
den dirildiğini düşünür.
A) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
B) Yalnız Efe - Ömer Seyfettin
ÇAP/AY
Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakiler-
den hangisidir?
C) Miskinler Tekkesi - Reşat Nuri Güntekin
D) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Sürgün - Refik Halit Karay
19. Han
Yağ
Bir
Ne
G
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Özellikleri
sar ar, ler na m- en CAP </1 Türk Dili ve Edebiyat 18. Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda sağ kolunu kaybetmiştir. Otuz beş yaşına geldiğinde hayatın onun için bittiğini düşünürken emir eri Mehmet Ali'nin Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne davet etmesiyle yeni bir yaşama merhaba der. Köylü nün savaşlar karşısındaki umursamaz ve korkak tavr Ahmet Celal tarafından eleştirilir. Top seslerini duyan köylüler, düşmanların yaklaşması anında bile bir aciz. lik sergilemektedirler. Ahmet Celal, köyde Emine adli bir kıza duygusal yakınlık besler ve duygularının yeni- den dirildiğini düşünür. A) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar B) Yalnız Efe - Ömer Seyfettin ÇAP/AY Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakiler- den hangisidir? C) Miskinler Tekkesi - Reşat Nuri Güntekin D) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Sürgün - Refik Halit Karay 19. Han Yağ Bir Ne G