Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Genel Tekrar Soruları

1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Latife Tekin'in gerçekçilik bağlamında
değerlendirebilecek Sevgili Arsız Ölüm romanı,
zengin düşsü dokusuyla, masalsı anlatımıyla
dikkat çeker. Masalsı unsurlarla bezeli anlatıda,
şehir hayatının acımasız gerçeklerine direnmeye
çalışan Aktaş ailesi, zor şartlara rağmen ayakta
durmaya çalışır. Onların bu mücadelesi, gerçek
dışı unsurlarla bezeli olarak verilir. Özellikle Atiye
ve kızı Dirmit çevresinde kurgulanan gerçek
dışı unsurlar romanı tamamen kuşatırken Aktaş
ailesinin, birkaç önemli olay dışında, durağan
bir seyirde devam eden hayatlarına renk katar.
Batıl inançlar, masallar ve destan motifleriyle
zenginleştirilen anlatıda bu motifler romanın
gerçekçi düzlemde giden kurgusunu kuşatır. Bu
masalsı unsurlardan Doğu'ya ait olanlar ve batıl
inançlar, ailenin köydeki hayatının ele alındığı
ilk kısımda varlık gösterirken Batı masallarına
yapılan anıştırmalar ailenin şehre göç ettikten
sonraki hayatlarında ortaya çıkar. Bu durum da
mekân ve romandaki düşsü olaylar arasında
bütünlük arz eden bir yapı ortaya koyar.
1. Bu parçada Sevgili Arsız Ölüm romanının
ön plana çıkarılan özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
Aktaş ailesinin şehirdeki hayatlarına karşı
verdiği mücadelenin zorluk derecesi
B) Dirmit ve annesinin başına gelen olayların
olağanüstü unsurlarla çevrelenmesi
Düşle gerçeğin belli bir dengede, uyum içinde
mekânla ilişkilendirilerek verilmesi
D) Büyülü gerçekçilikle gerçek ve gerçek dışı
unsurların eserde bir arada yer alması
Aktaş ailesinin dışa kapalı bir köyde başlayan
serüveninin büyük şehirde son bulması
PARAGRAFYA - PARAGRAF DENEMELERİ
2. Bu parçaya göre Sevgili Arsız Ölüm
romanından alınan
(1) Bayraktar ortada kaldı. Bir zaman yazıda
tarlada sığırcık gibi öte öte dolandı. Derken
bir peri kızına sevdalandı. Arkasına bir
kazma vurdu. Belinden aşağı bir urgan
sallandırdı. Sevdalandığı peri kızını almak
için altın aramaya koyuldu. Onunla o harman
zamanının sonunda, frezlenmiş tarlalarda
bitli çoban oynaya oynaya dünya evine girdi.
Bayraktar'ın peri kızından bir oğlu bir kızı
oldu.
(II) Seyit, gıcır gıcır ayakkabılarının topuğuna
bastı, ipek gömleğinin yakasını beline kadar
açtı, boynundan aşağı altın bir nal sallandırdı.
Adını "Nallı Panter"e çıkardı. Bir iki derken
yedi semtin haracını toplamaya başladı.
Topladığı paraları yetime, dula dağıttı. İyilerin
başına baba, kötülerin başına bela kesildi.
Görülecek hesabı olan, Nallı Panter'in
elini ayağını öptü. Nallı Panter elini ayağını
öpenlerin isteğini geri çevirmedi.
(III) Azrail gelip Atiye'nin kalbini dinledi,
nabzını yokladı. Atiye'yi karşısına alıp uzun
uzun konuştu. Atiye, Azrail gider gitmez
çocuklarını, kocasını, gelinini çağırıp başına
topladı. Onlara iki gün içinde öleceğini
açıkladı. Ama Atiye koca koca iğnelerden,
mercimek gibi haplardan sonra kendine
geldi. Kendine gelir gelmez tüm ağırlığıyla
göğsüne çöken Azrail'le kavgaya tutuştu.
parçalarından hangilerinin "masalsı"
olarak adlandırılan anlatıma uygun olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
Yalnız III
) I ve III
E) I, II, III
Lise Türkçe
Genel Tekrar
1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Latife Tekin'in gerçekçilik bağlamında değerlendirebilecek Sevgili Arsız Ölüm romanı, zengin düşsü dokusuyla, masalsı anlatımıyla dikkat çeker. Masalsı unsurlarla bezeli anlatıda, şehir hayatının acımasız gerçeklerine direnmeye çalışan Aktaş ailesi, zor şartlara rağmen ayakta durmaya çalışır. Onların bu mücadelesi, gerçek dışı unsurlarla bezeli olarak verilir. Özellikle Atiye ve kızı Dirmit çevresinde kurgulanan gerçek dışı unsurlar romanı tamamen kuşatırken Aktaş ailesinin, birkaç önemli olay dışında, durağan bir seyirde devam eden hayatlarına renk katar. Batıl inançlar, masallar ve destan motifleriyle zenginleştirilen anlatıda bu motifler romanın gerçekçi düzlemde giden kurgusunu kuşatır. Bu masalsı unsurlardan Doğu'ya ait olanlar ve batıl inançlar, ailenin köydeki hayatının ele alındığı ilk kısımda varlık gösterirken Batı masallarına yapılan anıştırmalar ailenin şehre göç ettikten sonraki hayatlarında ortaya çıkar. Bu durum da mekân ve romandaki düşsü olaylar arasında bütünlük arz eden bir yapı ortaya koyar. 1. Bu parçada Sevgili Arsız Ölüm romanının ön plana çıkarılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aktaş ailesinin şehirdeki hayatlarına karşı verdiği mücadelenin zorluk derecesi B) Dirmit ve annesinin başına gelen olayların olağanüstü unsurlarla çevrelenmesi Düşle gerçeğin belli bir dengede, uyum içinde mekânla ilişkilendirilerek verilmesi D) Büyülü gerçekçilikle gerçek ve gerçek dışı unsurların eserde bir arada yer alması Aktaş ailesinin dışa kapalı bir köyde başlayan serüveninin büyük şehirde son bulması PARAGRAFYA - PARAGRAF DENEMELERİ 2. Bu parçaya göre Sevgili Arsız Ölüm romanından alınan (1) Bayraktar ortada kaldı. Bir zaman yazıda tarlada sığırcık gibi öte öte dolandı. Derken bir peri kızına sevdalandı. Arkasına bir kazma vurdu. Belinden aşağı bir urgan sallandırdı. Sevdalandığı peri kızını almak için altın aramaya koyuldu. Onunla o harman zamanının sonunda, frezlenmiş tarlalarda bitli çoban oynaya oynaya dünya evine girdi. Bayraktar'ın peri kızından bir oğlu bir kızı oldu. (II) Seyit, gıcır gıcır ayakkabılarının topuğuna bastı, ipek gömleğinin yakasını beline kadar açtı, boynundan aşağı altın bir nal sallandırdı. Adını "Nallı Panter"e çıkardı. Bir iki derken yedi semtin haracını toplamaya başladı. Topladığı paraları yetime, dula dağıttı. İyilerin başına baba, kötülerin başına bela kesildi. Görülecek hesabı olan, Nallı Panter'in elini ayağını öptü. Nallı Panter elini ayağını öpenlerin isteğini geri çevirmedi. (III) Azrail gelip Atiye'nin kalbini dinledi, nabzını yokladı. Atiye'yi karşısına alıp uzun uzun konuştu. Atiye, Azrail gider gitmez çocuklarını, kocasını, gelinini çağırıp başına topladı. Onlara iki gün içinde öleceğini açıkladı. Ama Atiye koca koca iğnelerden, mercimek gibi haplardan sonra kendine geldi. Kendine gelir gelmez tüm ağırlığıyla göğsüne çöken Azrail'le kavgaya tutuştu. parçalarından hangilerinin "masalsı" olarak adlandırılan anlatıma uygun olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II Yalnız III ) I ve III E) I, II, III
5. Kışın yaprağını dökmemiş ağaçlar görürüz. Bu durum,
kozalaklı olan bu ağaçların yapraklarının küçük yüzey-
li ve iğne yapılı olmasından kaynaklanır. Aynı zaman-
da yapraklarının sert ve cilalı yapıda olması, az güneş
ışığıyla bile besin üretip yeşil kalmalarını sağlar.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi
hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
8
Lise Türkçe
Genel Tekrar
5. Kışın yaprağını dökmemiş ağaçlar görürüz. Bu durum, kozalaklı olan bu ağaçların yapraklarının küçük yüzey- li ve iğne yapılı olmasından kaynaklanır. Aynı zaman- da yapraklarının sert ve cilalı yapıda olması, az güneş ışığıyla bile besin üretip yeşil kalmalarını sağlar. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi hem yapım eki hem çekim eki almıştır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ile ilgili olarak verilen ay-
raç içindeki bilgi yanlıştır?
A) Bir kayalar ormanını andıran Gidengelmez Dağlan,
Antalya'ya bağlı Akseki ilçesinin kuzeyinde bulunu-
yor. (Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır.)
BY Türkiye'nin en sarp dağları unvanını taşıyor Gidengel-
mez Dağları. (Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük-
lern girdiği ad tamlaması vardır.)
CAteşin, suyun ve rüzgârın eseridir mucizeler yarığı lh-
lara Vadisi. (Tamlayanı ortak belirtili ad tamlaması kul-
lanılmıştır.) Tan
D) Renk renk çiçeklerle kaplanan uçsuz bucaksız bir coğ-
rafyadır tahıl ambarı Konya Ovası. (Belirtisiz ad tam-
laması sifat görevinde kullanılmıştır.)
E) Bir fötr şapkayı andıran Meke Gölü, şaşkınlık ve hay-
ret uyandıran bir doğal hazinedir. (Birden çok sıfat
tamlaması kullanılmıştır.)
Lise Türkçe
Genel Tekrar
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ile ilgili olarak verilen ay- raç içindeki bilgi yanlıştır? A) Bir kayalar ormanını andıran Gidengelmez Dağlan, Antalya'ya bağlı Akseki ilçesinin kuzeyinde bulunu- yor. (Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır.) BY Türkiye'nin en sarp dağları unvanını taşıyor Gidengel- mez Dağları. (Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük- lern girdiği ad tamlaması vardır.) CAteşin, suyun ve rüzgârın eseridir mucizeler yarığı lh- lara Vadisi. (Tamlayanı ortak belirtili ad tamlaması kul- lanılmıştır.) Tan D) Renk renk çiçeklerle kaplanan uçsuz bucaksız bir coğ- rafyadır tahıl ambarı Konya Ovası. (Belirtisiz ad tam- laması sifat görevinde kullanılmıştır.) E) Bir fötr şapkayı andıran Meke Gölü, şaşkınlık ve hay- ret uyandıran bir doğal hazinedir. (Birden çok sıfat tamlaması kullanılmıştır.)
8. 1. Sizin için insan kardeşlerim,
Her şey sizin için;
Gece de sizin için, gündüz de
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı.
II. Gerin, bedenim, gerin;
Doğan güne karşı.
Duyur duyurabilirsen,
Ele güne karşı.
III. Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava.
IV. Küçüktüm, küçücüktüm,
Oltayı attım denize;
Bir üşüşüverdi balıklar,
Denizi gördüm.
V. Boş kâğıdı çizik çizik çizer
Güzelleri övmesini bilirsin
İsteyince bülbül olur ötersin
Kunduse
Gut
C) III
benimnocam
Haydi kalem, nazlı kalem, mor kalem
Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir türünde bir
sözcük bulunmaktadır?
A) I
B) II
D) IV
E) V
A) 1.
10. I.
Lise Türkçe
Genel Tekrar
8. 1. Sizin için insan kardeşlerim, Her şey sizin için; Gece de sizin için, gündüz de Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı. II. Gerin, bedenim, gerin; Doğan güne karşı. Duyur duyurabilirsen, Ele güne karşı. III. Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava. IV. Küçüktüm, küçücüktüm, Oltayı attım denize; Bir üşüşüverdi balıklar, Denizi gördüm. V. Boş kâğıdı çizik çizik çizer Güzelleri övmesini bilirsin İsteyince bülbül olur ötersin Kunduse Gut C) III benimnocam Haydi kalem, nazlı kalem, mor kalem Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir türünde bir sözcük bulunmaktadır? A) I B) II D) IV E) V A) 1. 10. I.
hangisinde ikileme "Kalpsiz birisin!"
"kalpsiz" sözcüğüyle türce aynıdır?
22. Aşağıdakilerin
cümlesindeki
A)
Usul usul gel yanıma.
B) Yavaş yavaş git burdan!
C) Fokur fokur kaynıyorsun, dur artık!
D) Su şırıl şırıl aktı.
E) Kara kara bulutlar çöktü yine.
Lise Türkçe
Genel Tekrar
hangisinde ikileme "Kalpsiz birisin!" "kalpsiz" sözcüğüyle türce aynıdır? 22. Aşağıdakilerin cümlesindeki A) Usul usul gel yanıma. B) Yavaş yavaş git burdan! C) Fokur fokur kaynıyorsun, dur artık! D) Su şırıl şırıl aktı. E) Kara kara bulutlar çöktü yine.
Bir sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki
açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki
özellikle uyuşmamaktadır?
A) Yazarın hangi öyküsünü okursanız
okuyun, özellikle son on yıldaki öykü-
lerini, kendine has bir dil oluşturduğu
için eserlerinde adını kullanmasına
gerek olmadığını benim gibi sizler de
düşüneceksiniz. (Özgünlük)
B) İnceleme yazılarıyla tanınan bir ya-
zardı, fikirlerini herkesin net anlama-
si için ifadelerini birden fazla anlama
gelmeden kullanmaya oldukça özen
gösterirdi. (Yalınlık)
C) Romanlarını okurken kullandığı söz-
cükleri söylemekte zorlandığımı hatır-
lamıyorum, bunu yazarın kolay oku-
nabilen sözcükleri seçmesine bağlı-
yorum. (Akıcılık)
D) Çukurova insanının sorunlarını, dert-
lerini anlatırken bütün insanlığa ses-
lenmesi yazarı hep öne çıkarmıştır.
(Evrensellik)
E) İnsanla ilgili değişmeyen duyguları ro-
manında o kadar güzel dile getirmiş
ki asırlar geçmesine rağmen romanı
hala okunuyor. (Kalıcılık)
Lise Türkçe
Genel Tekrar
Bir sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki özellikle uyuşmamaktadır? A) Yazarın hangi öyküsünü okursanız okuyun, özellikle son on yıldaki öykü- lerini, kendine has bir dil oluşturduğu için eserlerinde adını kullanmasına gerek olmadığını benim gibi sizler de düşüneceksiniz. (Özgünlük) B) İnceleme yazılarıyla tanınan bir ya- zardı, fikirlerini herkesin net anlama- si için ifadelerini birden fazla anlama gelmeden kullanmaya oldukça özen gösterirdi. (Yalınlık) C) Romanlarını okurken kullandığı söz- cükleri söylemekte zorlandığımı hatır- lamıyorum, bunu yazarın kolay oku- nabilen sözcükleri seçmesine bağlı- yorum. (Akıcılık) D) Çukurova insanının sorunlarını, dert- lerini anlatırken bütün insanlığa ses- lenmesi yazarı hep öne çıkarmıştır. (Evrensellik) E) İnsanla ilgili değişmeyen duyguları ro- manında o kadar güzel dile getirmiş ki asırlar geçmesine rağmen romanı hala okunuyor. (Kalıcılık)
A) Bir Asya ülkesine, söz gel
B) Annesini bekleyen çocuk birden bire ağlamaya başladı.
C) Derli toplu bir ortamda çalışmak zihnimi açıyor.
D) Sınırda art arda gelen patlamalar bizi korkuttu.
E) Afacanlar yalnız kalınca odayı altüst etmişler.
21. Medya yöneticileri genellikle edebiyata pazarlanacak bir ürün
gözüyle bakan kişilerdir. Edebiyattan anlayanı yok ama pa-
11
zarlama denince kitabın niteliğini ve okur tipini tanıyor ve kaç
111
satacağını aşağı yukarı kestirebiliyorlar. Bu açıdan herhangi bir
IV
yazardan on kat fazla sezgiye sahipler.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde "iye-
lik eki" kullanılmamıştır?
A) L
B) II
CH
D) IV
EV
22. Kuş sesleriyle, uyandım bu sabah, ne güzel değil mi? Güzel
1
||
değil çünkü açık penceremden ok gibi girerek yastığıma sap-
lanan, karga sesleriydi. Kuş sesleri dediğimde aklınıza asla
karganın gelmediğini biliyorum. Bu, kargamin da bir kuş tü-
IV
rü olduğunu bilmeyişinden değil, karganın türünün en önem-
V
li özelliği olan güzel bir tüsten mahrum olmasından elbette
Lise Türkçe
Genel Tekrar
A) Bir Asya ülkesine, söz gel B) Annesini bekleyen çocuk birden bire ağlamaya başladı. C) Derli toplu bir ortamda çalışmak zihnimi açıyor. D) Sınırda art arda gelen patlamalar bizi korkuttu. E) Afacanlar yalnız kalınca odayı altüst etmişler. 21. Medya yöneticileri genellikle edebiyata pazarlanacak bir ürün gözüyle bakan kişilerdir. Edebiyattan anlayanı yok ama pa- 11 zarlama denince kitabın niteliğini ve okur tipini tanıyor ve kaç 111 satacağını aşağı yukarı kestirebiliyorlar. Bu açıdan herhangi bir IV yazardan on kat fazla sezgiye sahipler. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde "iye- lik eki" kullanılmamıştır? A) L B) II CH D) IV EV 22. Kuş sesleriyle, uyandım bu sabah, ne güzel değil mi? Güzel 1 || değil çünkü açık penceremden ok gibi girerek yastığıma sap- lanan, karga sesleriydi. Kuş sesleri dediğimde aklınıza asla karganın gelmediğini biliyorum. Bu, kargamin da bir kuş tü- IV rü olduğunu bilmeyişinden değil, karganın türünün en önem- V li özelliği olan güzel bir tüsten mahrum olmasından elbette
TEST
04
21. Dil Bilgisi Sınavı
1. Sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten sözcükler, ünlü ile baş-
layan ek aldıklarında son sesteki sert ünsüz vumuşar.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala uymayan
bir sözcük kullanılmıştır?
A) Hangi ölüm sarkısı, bu dilden düşmez
B) Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
C) Yapraklar saçını yerlere yaymış
D) Süzüyor ufukta bir kızıl yeri, nefesin
E) Sonbahar ağlıyor ayaklarında her dem
bu turala
uymayan
2.
(1) Doğu Ekspres, Ankara'dan saat 18.00'da hareket edi-
yor. (II) Güzel manzaraları ve yerleri gün ışığında göre-
bilmek adına özenle seçilmiş bir vakit gibi. (Uğraya-
cağınız şehirler ise Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas,
Erzincan, Erzurum ve Kars şeklinde sıralanıyor. (IV
Hareket başladıktan sonra size de Doğru Ekspresi'nin
içini keşfetmek kalıyor. Biletleri almadan önce hang
tip vagonda yolculuk edebileceğinizi seçebiliyorsunuz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisind
bir yazım yanlışı vardır?
A)
BIT
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Genel Tekrar
TEST 04 21. Dil Bilgisi Sınavı 1. Sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten sözcükler, ünlü ile baş- layan ek aldıklarında son sesteki sert ünsüz vumuşar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır? A) Hangi ölüm sarkısı, bu dilden düşmez B) Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar C) Yapraklar saçını yerlere yaymış D) Süzüyor ufukta bir kızıl yeri, nefesin E) Sonbahar ağlıyor ayaklarında her dem bu turala uymayan 2. (1) Doğu Ekspres, Ankara'dan saat 18.00'da hareket edi- yor. (II) Güzel manzaraları ve yerleri gün ışığında göre- bilmek adına özenle seçilmiş bir vakit gibi. (Uğraya- cağınız şehirler ise Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars şeklinde sıralanıyor. (IV Hareket başladıktan sonra size de Doğru Ekspresi'nin içini keşfetmek kalıyor. Biletleri almadan önce hang tip vagonda yolculuk edebileceğinizi seçebiliyorsunuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisind bir yazım yanlışı vardır? A) BIT C) III D) IV E) V
Yunus Emre'nin;
Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir?
Cümleler doğrudur sen doğru isenhüstük
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler.
inten
Bir karıncaya dahi ulu nazarımız vardır.
Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.
Yunus bu sözleri çatar halka marifetin satar.
Kendisi ne kadar tutar söylediği yalanı gör.
sözlerinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmamıştır?
A) içtenlik ve samimiyet
B) Tatlı dilli olmak
e) Dürüstlük V
D) Özlü konuşmak
E) Öz eleştiri yapmak
●
●
an
●
Lise Türkçe
Genel Tekrar
Yunus Emre'nin; Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir? Cümleler doğrudur sen doğru isenhüstük Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler. inten Bir karıncaya dahi ulu nazarımız vardır. Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. Yunus bu sözleri çatar halka marifetin satar. Kendisi ne kadar tutar söylediği yalanı gör. sözlerinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmamıştır? A) içtenlik ve samimiyet B) Tatlı dilli olmak e) Dürüstlük V D) Özlü konuşmak E) Öz eleştiri yapmak ● ● an ●
TYT
19 (1) Güneşin sıcaklığından kaçanlar, deniz sularının serin-
liğine sığınıyor. (II) Deniz tehlikeli, deniz uslu bir fil gibi
hortumunu toplamış, toprağın çıplak çocuklarını sırtında
eğlendiriyor. (III) Kumsallardan birine gittim ve koskoca
denizle insan zerrelerinin dostça oynaşmalarını keyifsiz
seyrettim. (IV) Denizin çıplak insana boyun eğişi ne gü-
lünçtü. (V) Morfinle sinirleri uyuşturulmuş, uyuklayan ve
çoluk çocuğa gösterilen bir kafes aslanı kadar gülünçtü.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede zincirleme isim tamlaması vardır.
B) II. cümlede eylemden türemiş sözcük vardır.
C) III. cümledeki eylemlerden biri geçişlidir.
D) IV. cümlede ek fiilin geniş zamanı kullanılmıştır.
E) V. cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır.
20. Bir sineğe binmiş içimden havalanan soğuk toz baharatim
Tadıma karışıyor sonbaharın beyaz ceketli martilan
Kayıtsızım kente akın eden şehvete karşı
Gözlerimde masmavi iki kurşun yarası
B
22 Qu'daki ba
m
rüdür (II)
küp mez
ran kil ve
ağızlı ola
kıvrılaral
kilde ön-
levha ile
rağın dis
Bu par
şüncer
23. Edebiy
duydu
zeri bi
bireys
alind
pysa
Lise Türkçe
Genel Tekrar
TYT 19 (1) Güneşin sıcaklığından kaçanlar, deniz sularının serin- liğine sığınıyor. (II) Deniz tehlikeli, deniz uslu bir fil gibi hortumunu toplamış, toprağın çıplak çocuklarını sırtında eğlendiriyor. (III) Kumsallardan birine gittim ve koskoca denizle insan zerrelerinin dostça oynaşmalarını keyifsiz seyrettim. (IV) Denizin çıplak insana boyun eğişi ne gü- lünçtü. (V) Morfinle sinirleri uyuşturulmuş, uyuklayan ve çoluk çocuğa gösterilen bir kafes aslanı kadar gülünçtü. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede zincirleme isim tamlaması vardır. B) II. cümlede eylemden türemiş sözcük vardır. C) III. cümledeki eylemlerden biri geçişlidir. D) IV. cümlede ek fiilin geniş zamanı kullanılmıştır. E) V. cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır. 20. Bir sineğe binmiş içimden havalanan soğuk toz baharatim Tadıma karışıyor sonbaharın beyaz ceketli martilan Kayıtsızım kente akın eden şehvete karşı Gözlerimde masmavi iki kurşun yarası B 22 Qu'daki ba m rüdür (II) küp mez ran kil ve ağızlı ola kıvrılaral kilde ön- levha ile rağın dis Bu par şüncer 23. Edebiy duydu zeri bi bireys alind pysa
12. Yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum tespit edilirken
biliminden yararlanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Coğrafya B) Felsefe
C) Psikoloji D) Sosyoloji E) Tarih
Lise Türkçe
Genel Tekrar
12. Yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum tespit edilirken biliminden yararlanılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Coğrafya B) Felsefe C) Psikoloji D) Sosyoloji E) Tarih
ak
bir
ki-
5r-
TYT Deneme Sınavı
31. "Gerçek" dost, acı da olsa doğruları söyler. Şelale Altında
#F
Durmak açık sözlülüğü ile tatsız gerçekleri bile tatlı, esprili
IL
III
IV
bir dille hatırlatarak uyarıcı tavrı ile güvenilir bir gerçek dost
VI
profili çiziyor.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri sı-
fat değildir?
A) I ve II
D) IIlve. V
B) II ve III
E) IV ve VI
C) I ve Vl
Lise Türkçe
Genel Tekrar
ak bir ki- 5r- TYT Deneme Sınavı 31. "Gerçek" dost, acı da olsa doğruları söyler. Şelale Altında #F Durmak açık sözlülüğü ile tatsız gerçekleri bile tatlı, esprili IL III IV bir dille hatırlatarak uyarıcı tavrı ile güvenilir bir gerçek dost VI profili çiziyor. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri sı- fat değildir? A) I ve II D) IIlve. V B) II ve III E) IV ve VI C) I ve Vl
5.
Bir gün çıkıp gideceksin
Sonra arkandan yine ince bir yağmur yağacak
Cadde cadde, sokak sokak
Sayıklar gibi dolaşıp seni arayacağım
Beni bir köşe başında ağlıyor bulacaklar
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde belirteç göre-
vinde kullanılmamıştır?
A) Cekimli eylem X
B) İsim tamlaması V
C) İkileme
D) Sifat tamlaması
E) Edat grubu
v
nl
Lise Türkçe
Genel Tekrar
5. Bir gün çıkıp gideceksin Sonra arkandan yine ince bir yağmur yağacak Cadde cadde, sokak sokak Sayıklar gibi dolaşıp seni arayacağım Beni bir köşe başında ağlıyor bulacaklar Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde belirteç göre- vinde kullanılmamıştır? A) Cekimli eylem X B) İsim tamlaması V C) İkileme D) Sifat tamlaması E) Edat grubu v nl
1. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
ll. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün
Gölgene sığındık.
Yukarıda numaralanmış dizeler için aşağıdakilerden
hangisi ortak değildir?
A) Üç ögeli cümledir.
B) Kuralli fiil cümlesidir
C) Yan cümle, temel cümlenin zarf tümlecidir.
(D) Bolaylı tümleçler türemiş yapılı sözcüktür.
E) Yüklemler aynı kip ve şahsa göre çekimlenmiştir
Lise Türkçe
Genel Tekrar
1. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün Kızıllığında ısındık; ll. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün Gölgene sığındık. Yukarıda numaralanmış dizeler için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? A) Üç ögeli cümledir. B) Kuralli fiil cümlesidir C) Yan cümle, temel cümlenin zarf tümlecidir. (D) Bolaylı tümleçler türemiş yapılı sözcüktür. E) Yüklemler aynı kip ve şahsa göre çekimlenmiştir
6. Cumhuriyet Dönemi'nin sosyal gerçekçi hikâye ve
romancılarından Sabahattin All, yalnızlığı ve
yabancılaşmayı sadece eserlerinde değil, bizatihi
gerçek yaşamında da çocukken ailesinden alamadığı
sevgi ve arkadaş çevresiyle yaşadığı iletişimsizlik
nedeniyle gösteren sanatkârlardan biridir.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılamayacak yargı
asagidakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali'nin eserlerinde yalnızlık duygusunun
izlerine ulaşmak mümkündür.
B Sabahattin Ali, çocukluğundan kalma yalnızlık ve
yabancılık duygusunu eserlerine de yansıtmıştır.
Sabahattin Ali'nin eserlerinde öteki sosyal gerçekçi
yazarlardan farklı olarak yalnızlık ve yabancılaşma
konusu da ele alınmıştır.
D) Cumhuriyet'in sosyal gerçekçi eserlerinin konusu
Sabahattin Ali'nin eserlerinde de görülür.
E Sabahattin Ali, kişilik problemlerini eserlerine
yansıtan bir sanatçıdır.
Lise Türkçe
Genel Tekrar
6. Cumhuriyet Dönemi'nin sosyal gerçekçi hikâye ve romancılarından Sabahattin All, yalnızlığı ve yabancılaşmayı sadece eserlerinde değil, bizatihi gerçek yaşamında da çocukken ailesinden alamadığı sevgi ve arkadaş çevresiyle yaşadığı iletişimsizlik nedeniyle gösteren sanatkârlardan biridir. Bu cümleden kesin olarak çıkarılamayacak yargı asagidakilerden hangisidir? A) Sabahattin Ali'nin eserlerinde yalnızlık duygusunun izlerine ulaşmak mümkündür. B Sabahattin Ali, çocukluğundan kalma yalnızlık ve yabancılık duygusunu eserlerine de yansıtmıştır. Sabahattin Ali'nin eserlerinde öteki sosyal gerçekçi yazarlardan farklı olarak yalnızlık ve yabancılaşma konusu da ele alınmıştır. D) Cumhuriyet'in sosyal gerçekçi eserlerinin konusu Sabahattin Ali'nin eserlerinde de görülür. E Sabahattin Ali, kişilik problemlerini eserlerine yansıtan bir sanatçıdır.
11. Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Sesteş köklere yer verilmiştir.
B) "ömrün" sözcüğü kökte ünlü düşmesi olan bir
sözcüktür.
C) Kökü fiil olan birden fazla sözcük vardır.
D) Üçüncü dizede kökü fiil olan sözcüklere yer
verilmemiştir.
E) "yaşına " sözcüğü isim kökünden türeyen bir
sözcüktür.
Lise Türkçe
Genel Tekrar
11. Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, Gözünün yaşına bakmadan gider. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sesteş köklere yer verilmiştir. B) "ömrün" sözcüğü kökte ünlü düşmesi olan bir sözcüktür. C) Kökü fiil olan birden fazla sözcük vardır. D) Üçüncü dizede kökü fiil olan sözcüklere yer verilmemiştir. E) "yaşına " sözcüğü isim kökünden türeyen bir sözcüktür.