Genel Tekrar Soruları

1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Latife Tekin'in gerçekçilik bağlamında
değerlendirebilecek Sevgili Arsız Ölüm romanı,
zengin düşsü dokusuyla, masalsı anlatımıyla
dikkat çeker. Masalsı unsurlarla bezeli anlatıda,
şehir hayatının acımasız gerçeklerine direnmeye
çalışan Aktaş ailesi, zor şartlara rağmen ayakta
durmaya çalışır. Onların bu mücadelesi, gerçek
dışı unsurlarla bezeli olarak verilir. Özellikle Atiye
ve kızı Dirmit çevresinde kurgulanan gerçek
dışı unsurlar romanı tamamen kuşatırken Aktaş
ailesinin, birkaç önemli olay dışında, durağan
bir seyirde devam eden hayatlarına renk katar.
Batıl inançlar, masallar ve destan motifleriyle
zenginleştirilen anlatıda bu motifler romanın
gerçekçi düzlemde giden kurgusunu kuşatır. Bu
masalsı unsurlardan Doğu'ya ait olanlar ve batıl
inançlar, ailenin köydeki hayatının ele alındığı
ilk kısımda varlık gösterirken Batı masallarına
yapılan anıştırmalar ailenin şehre göç ettikten
sonraki hayatlarında ortaya çıkar. Bu durum da
mekân ve romandaki düşsü olaylar arasında
bütünlük arz eden bir yapı ortaya koyar.
1. Bu parçada Sevgili Arsız Ölüm romanının
ön plana çıkarılan özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
Aktaş ailesinin şehirdeki hayatlarına karşı
verdiği mücadelenin zorluk derecesi
B) Dirmit ve annesinin başına gelen olayların
olağanüstü unsurlarla çevrelenmesi
Düşle gerçeğin belli bir dengede, uyum içinde
mekânla ilişkilendirilerek verilmesi
D) Büyülü gerçekçilikle gerçek ve gerçek dışı
unsurların eserde bir arada yer alması
Aktaş ailesinin dışa kapalı bir köyde başlayan
serüveninin büyük şehirde son bulması
PARAGRAFYA - PARAGRAF DENEMELERİ
2. Bu parçaya göre Sevgili Arsız Ölüm
romanından alınan
(1) Bayraktar ortada kaldı. Bir zaman yazıda
tarlada sığırcık gibi öte öte dolandı. Derken
bir peri kızına sevdalandı. Arkasına bir
kazma vurdu. Belinden aşağı bir urgan
sallandırdı. Sevdalandığı peri kızını almak
için altın aramaya koyuldu. Onunla o harman
zamanının sonunda, frezlenmiş tarlalarda
bitli çoban oynaya oynaya dünya evine girdi.
Bayraktar'ın peri kızından bir oğlu bir kızı
oldu.
(II) Seyit, gıcır gıcır ayakkabılarının topuğuna
bastı, ipek gömleğinin yakasını beline kadar
açtı, boynundan aşağı altın bir nal sallandırdı.
Adını "Nallı Panter"e çıkardı. Bir iki derken
yedi semtin haracını toplamaya başladı.
Topladığı paraları yetime, dula dağıttı. İyilerin
başına baba, kötülerin başına bela kesildi.
Görülecek hesabı olan, Nallı Panter'in
elini ayağını öptü. Nallı Panter elini ayağını
öpenlerin isteğini geri çevirmedi.
(III) Azrail gelip Atiye'nin kalbini dinledi,
nabzını yokladı. Atiye'yi karşısına alıp uzun
uzun konuştu. Atiye, Azrail gider gitmez
çocuklarını, kocasını, gelinini çağırıp başına
topladı. Onlara iki gün içinde öleceğini
açıkladı. Ama Atiye koca koca iğnelerden,
mercimek gibi haplardan sonra kendine
geldi. Kendine gelir gelmez tüm ağırlığıyla
göğsüne çöken Azrail'le kavgaya tutuştu.
parçalarından hangilerinin "masalsı"
olarak adlandırılan anlatıma uygun olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
Yalnız III
) I ve III
E) I, II, III
Lise Türkçe
Genel Tekrar
1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Latife Tekin'in gerçekçilik bağlamında değerlendirebilecek Sevgili Arsız Ölüm romanı, zengin düşsü dokusuyla, masalsı anlatımıyla dikkat çeker. Masalsı unsurlarla bezeli anlatıda, şehir hayatının acımasız gerçeklerine direnmeye çalışan Aktaş ailesi, zor şartlara rağmen ayakta durmaya çalışır. Onların bu mücadelesi, gerçek dışı unsurlarla bezeli olarak verilir. Özellikle Atiye ve kızı Dirmit çevresinde kurgulanan gerçek dışı unsurlar romanı tamamen kuşatırken Aktaş ailesinin, birkaç önemli olay dışında, durağan bir seyirde devam eden hayatlarına renk katar. Batıl inançlar, masallar ve destan motifleriyle zenginleştirilen anlatıda bu motifler romanın gerçekçi düzlemde giden kurgusunu kuşatır. Bu masalsı unsurlardan Doğu'ya ait olanlar ve batıl inançlar, ailenin köydeki hayatının ele alındığı ilk kısımda varlık gösterirken Batı masallarına yapılan anıştırmalar ailenin şehre göç ettikten sonraki hayatlarında ortaya çıkar. Bu durum da mekân ve romandaki düşsü olaylar arasında bütünlük arz eden bir yapı ortaya koyar. 1. Bu parçada Sevgili Arsız Ölüm romanının ön plana çıkarılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aktaş ailesinin şehirdeki hayatlarına karşı verdiği mücadelenin zorluk derecesi B) Dirmit ve annesinin başına gelen olayların olağanüstü unsurlarla çevrelenmesi Düşle gerçeğin belli bir dengede, uyum içinde mekânla ilişkilendirilerek verilmesi D) Büyülü gerçekçilikle gerçek ve gerçek dışı unsurların eserde bir arada yer alması Aktaş ailesinin dışa kapalı bir köyde başlayan serüveninin büyük şehirde son bulması PARAGRAFYA - PARAGRAF DENEMELERİ 2. Bu parçaya göre Sevgili Arsız Ölüm romanından alınan (1) Bayraktar ortada kaldı. Bir zaman yazıda tarlada sığırcık gibi öte öte dolandı. Derken bir peri kızına sevdalandı. Arkasına bir kazma vurdu. Belinden aşağı bir urgan sallandırdı. Sevdalandığı peri kızını almak için altın aramaya koyuldu. Onunla o harman zamanının sonunda, frezlenmiş tarlalarda bitli çoban oynaya oynaya dünya evine girdi. Bayraktar'ın peri kızından bir oğlu bir kızı oldu. (II) Seyit, gıcır gıcır ayakkabılarının topuğuna bastı, ipek gömleğinin yakasını beline kadar açtı, boynundan aşağı altın bir nal sallandırdı. Adını "Nallı Panter"e çıkardı. Bir iki derken yedi semtin haracını toplamaya başladı. Topladığı paraları yetime, dula dağıttı. İyilerin başına baba, kötülerin başına bela kesildi. Görülecek hesabı olan, Nallı Panter'in elini ayağını öptü. Nallı Panter elini ayağını öpenlerin isteğini geri çevirmedi. (III) Azrail gelip Atiye'nin kalbini dinledi, nabzını yokladı. Atiye'yi karşısına alıp uzun uzun konuştu. Atiye, Azrail gider gitmez çocuklarını, kocasını, gelinini çağırıp başına topladı. Onlara iki gün içinde öleceğini açıkladı. Ama Atiye koca koca iğnelerden, mercimek gibi haplardan sonra kendine geldi. Kendine gelir gelmez tüm ağırlığıyla göğsüne çöken Azrail'le kavgaya tutuştu. parçalarından hangilerinin "masalsı" olarak adlandırılan anlatıma uygun olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II Yalnız III ) I ve III E) I, II, III
Klasik Osmanlı tarih yazıcılığının 400 yılı içinde yer alan üyelerin
kimi az kimi çok bilgilidir. Kimi kötümser ve alaycı bir eleştirmen
parlak bir hanedan tarihçisi gibi görünür. Ama hepsinin ortak
bir yanı vardır: Aynı ideolojinin etkisinde kalem oynatırlar. Buna
modern tanımıyla ideoloji diyemezsek de bir akide veya dogma
diyebiliriz. Bugünün modern ideolojisi ister istemez bilimden
kaynaklanır. Gerçi bilimsel kuramın hareketliliği, değişme hızı
ideolojide yoktur; daha durgun, zor değişen bir düşünce sistemi-
dir ama bilimsel yöntemle kurulma iddia ve isteğindedir. Gerçekte
ideolojisiz bir tarihçilik aramak boşunadır. Tarihçinin ideolojisi
her zaman için resmî cinsten olmasa bile belirli bir tutum alma
sonucunda vardır. Tarihçiler aydındır. Yaşadığı toplumsal - siya-
sal sistemin kabullendiği veya dışladığı bir aydın. Olaylara ister
istemez belirli bir açıdan bakarlar. Modern bir tarihçi, biraz da
düşünce dünyasının zenginliği ve ideali ölçüsünde kalemini güçlü
oynatır. Tıpkı Fransız tarihçileri, Alman tarihçileri gibi.
5.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakiler
den hangisidir?
AY Siyasi düşüncenin sosyal hayatı doğrudan etkilediğini kabu
lenmek
B) Topluma bakışını diğer insanlardan farklı biçimde değiştirme
Tarihi belirli bir yönelim ya da eğilime sahip olmadan değe
lendirmek
D) Tarih içerisinde yaşanan olayları değiştirmeden olduğu git
aktarmak
E) Özgün bir bakış açısıyla güçlü bir üslup gücü oluşturmay
başarmak
Lise Türkçe
Genel Tekrar
Klasik Osmanlı tarih yazıcılığının 400 yılı içinde yer alan üyelerin kimi az kimi çok bilgilidir. Kimi kötümser ve alaycı bir eleştirmen parlak bir hanedan tarihçisi gibi görünür. Ama hepsinin ortak bir yanı vardır: Aynı ideolojinin etkisinde kalem oynatırlar. Buna modern tanımıyla ideoloji diyemezsek de bir akide veya dogma diyebiliriz. Bugünün modern ideolojisi ister istemez bilimden kaynaklanır. Gerçi bilimsel kuramın hareketliliği, değişme hızı ideolojide yoktur; daha durgun, zor değişen bir düşünce sistemi- dir ama bilimsel yöntemle kurulma iddia ve isteğindedir. Gerçekte ideolojisiz bir tarihçilik aramak boşunadır. Tarihçinin ideolojisi her zaman için resmî cinsten olmasa bile belirli bir tutum alma sonucunda vardır. Tarihçiler aydındır. Yaşadığı toplumsal - siya- sal sistemin kabullendiği veya dışladığı bir aydın. Olaylara ister istemez belirli bir açıdan bakarlar. Modern bir tarihçi, biraz da düşünce dünyasının zenginliği ve ideali ölçüsünde kalemini güçlü oynatır. Tıpkı Fransız tarihçileri, Alman tarihçileri gibi. 5. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakiler den hangisidir? AY Siyasi düşüncenin sosyal hayatı doğrudan etkilediğini kabu lenmek B) Topluma bakışını diğer insanlardan farklı biçimde değiştirme Tarihi belirli bir yönelim ya da eğilime sahip olmadan değe lendirmek D) Tarih içerisinde yaşanan olayları değiştirmeden olduğu git aktarmak E) Özgün bir bakış açısıyla güçlü bir üslup gücü oluşturmay başarmak
1.) Yaşlı amca anlatılanlara kulak verdi.
II. Çocuklar masal dinlerken kulak kesilir.
III. Yan masadaki konuşmalara kulak kabarttı.
IV. Kulağı deliktir onun, bundan da haberi vardır.
V. Kulağını aç, beni iyi dinle.
Yukarıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden
hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve III
B) I ye V
D) II ve V
C) II ve III
E) IV ve V
Lise Türkçe
Genel Tekrar
1.) Yaşlı amca anlatılanlara kulak verdi. II. Çocuklar masal dinlerken kulak kesilir. III. Yan masadaki konuşmalara kulak kabarttı. IV. Kulağı deliktir onun, bundan da haberi vardır. V. Kulağını aç, beni iyi dinle. Yukarıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? A) I ve III B) I ye V D) II ve V C) II ve III E) IV ve V
5. Kışın yaprağını dökmemiş ağaçlar görürüz. Bu durum,
kozalaklı olan bu ağaçların yapraklarının küçük yüzey-
li ve iğne yapılı olmasından kaynaklanır. Aynı zaman-
da yapraklarının sert ve cilalı yapıda olması, az güneş
ışığıyla bile besin üretip yeşil kalmalarını sağlar.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi
hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
8
Lise Türkçe
Genel Tekrar
5. Kışın yaprağını dökmemiş ağaçlar görürüz. Bu durum, kozalaklı olan bu ağaçların yapraklarının küçük yüzey- li ve iğne yapılı olmasından kaynaklanır. Aynı zaman- da yapraklarının sert ve cilalı yapıda olması, az güneş ışığıyla bile besin üretip yeşil kalmalarını sağlar. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi hem yapım eki hem çekim eki almıştır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz-
cük, türü bakımından köküyle özdeştir?
A) Bu yıl başkanlığı bırakacak gibi görünüyor.
B) Seyircilerin kızdırdığı hakem sahayı terk etti.
C) Satılığa çıkırılan bu tarihî evin alıcısı çıkmadı.
D) Hocası değişince bu dersten geçmek daha da
zorlaştı.
Sabah geç uyanınca ilk derse gecikti.
Lise Türkçe
Genel Tekrar
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz- cük, türü bakımından köküyle özdeştir? A) Bu yıl başkanlığı bırakacak gibi görünüyor. B) Seyircilerin kızdırdığı hakem sahayı terk etti. C) Satılığa çıkırılan bu tarihî evin alıcısı çıkmadı. D) Hocası değişince bu dersten geçmek daha da zorlaştı. Sabah geç uyanınca ilk derse gecikti.
9.
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar
In cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık
Biri benim biri de serseri kaldırımlar
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sifat görevinde kullanılmış isim tamlaması
B) Belirtme hâl eki almış zamir
C) Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş isim
D) İsimle öbekleşmiş ek hâlinde edat
E) Üçüncü tekil iyelik eki almış sözcük
-B
Lise Türkçe
Genel Tekrar
9. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar In cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık Biri benim biri de serseri kaldırımlar Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Sifat görevinde kullanılmış isim tamlaması B) Belirtme hâl eki almış zamir C) Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenmiş isim D) İsimle öbekleşmiş ek hâlinde edat E) Üçüncü tekil iyelik eki almış sözcük -B
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ile ilgili olarak verilen ay-
raç içindeki bilgi yanlıştır?
A) Bir kayalar ormanını andıran Gidengelmez Dağlan,
Antalya'ya bağlı Akseki ilçesinin kuzeyinde bulunu-
yor. (Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır.)
BY Türkiye'nin en sarp dağları unvanını taşıyor Gidengel-
mez Dağları. (Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük-
lern girdiği ad tamlaması vardır.)
CAteşin, suyun ve rüzgârın eseridir mucizeler yarığı lh-
lara Vadisi. (Tamlayanı ortak belirtili ad tamlaması kul-
lanılmıştır.) Tan
D) Renk renk çiçeklerle kaplanan uçsuz bucaksız bir coğ-
rafyadır tahıl ambarı Konya Ovası. (Belirtisiz ad tam-
laması sifat görevinde kullanılmıştır.)
E) Bir fötr şapkayı andıran Meke Gölü, şaşkınlık ve hay-
ret uyandıran bir doğal hazinedir. (Birden çok sıfat
tamlaması kullanılmıştır.)
Lise Türkçe
Genel Tekrar
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ile ilgili olarak verilen ay- raç içindeki bilgi yanlıştır? A) Bir kayalar ormanını andıran Gidengelmez Dağlan, Antalya'ya bağlı Akseki ilçesinin kuzeyinde bulunu- yor. (Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır.) BY Türkiye'nin en sarp dağları unvanını taşıyor Gidengel- mez Dağları. (Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük- lern girdiği ad tamlaması vardır.) CAteşin, suyun ve rüzgârın eseridir mucizeler yarığı lh- lara Vadisi. (Tamlayanı ortak belirtili ad tamlaması kul- lanılmıştır.) Tan D) Renk renk çiçeklerle kaplanan uçsuz bucaksız bir coğ- rafyadır tahıl ambarı Konya Ovası. (Belirtisiz ad tam- laması sifat görevinde kullanılmıştır.) E) Bir fötr şapkayı andıran Meke Gölü, şaşkınlık ve hay- ret uyandıran bir doğal hazinedir. (Birden çok sıfat tamlaması kullanılmıştır.)
8. 1. Sizin için insan kardeşlerim,
Her şey sizin için;
Gece de sizin için, gündüz de
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı.
II. Gerin, bedenim, gerin;
Doğan güne karşı.
Duyur duyurabilirsen,
Ele güne karşı.
III. Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava.
IV. Küçüktüm, küçücüktüm,
Oltayı attım denize;
Bir üşüşüverdi balıklar,
Denizi gördüm.
V. Boş kâğıdı çizik çizik çizer
Güzelleri övmesini bilirsin
İsteyince bülbül olur ötersin
Kunduse
Gut
C) III
benimnocam
Haydi kalem, nazlı kalem, mor kalem
Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir türünde bir
sözcük bulunmaktadır?
A) I
B) II
D) IV
E) V
A) 1.
10. I.
Lise Türkçe
Genel Tekrar
8. 1. Sizin için insan kardeşlerim, Her şey sizin için; Gece de sizin için, gündüz de Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı. II. Gerin, bedenim, gerin; Doğan güne karşı. Duyur duyurabilirsen, Ele güne karşı. III. Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava. IV. Küçüktüm, küçücüktüm, Oltayı attım denize; Bir üşüşüverdi balıklar, Denizi gördüm. V. Boş kâğıdı çizik çizik çizer Güzelleri övmesini bilirsin İsteyince bülbül olur ötersin Kunduse Gut C) III benimnocam Haydi kalem, nazlı kalem, mor kalem Numaralanmış dizelerin hangisinde zamir türünde bir sözcük bulunmaktadır? A) I B) II D) IV E) V A) 1. 10. I.
6.
Akıllı bir insan, çevresindekilerle ilişkileri bozulduğun-
da onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu, huzursuzluğu gi-
derip dostluğunu yenilemesini bilen insandır.
Bu cümlenin yükleminde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Birden fazla fiilimsi V
C) Sifat yapan ki
TYT Deneme Sınavı
E) Ek fiil
B) Bağlaç
D) Kişi zamiri
4
A
B
E
Lise Türkçe
Genel Tekrar
6. Akıllı bir insan, çevresindekilerle ilişkileri bozulduğun- da onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu, huzursuzluğu gi- derip dostluğunu yenilemesini bilen insandır. Bu cümlenin yükleminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Birden fazla fiilimsi V C) Sifat yapan ki TYT Deneme Sınavı E) Ek fiil B) Bağlaç D) Kişi zamiri 4 A B E
hangisinde ikileme "Kalpsiz birisin!"
"kalpsiz" sözcüğüyle türce aynıdır?
22. Aşağıdakilerin
cümlesindeki
A)
Usul usul gel yanıma.
B) Yavaş yavaş git burdan!
C) Fokur fokur kaynıyorsun, dur artık!
D) Su şırıl şırıl aktı.
E) Kara kara bulutlar çöktü yine.
Lise Türkçe
Genel Tekrar
hangisinde ikileme "Kalpsiz birisin!" "kalpsiz" sözcüğüyle türce aynıdır? 22. Aşağıdakilerin cümlesindeki A) Usul usul gel yanıma. B) Yavaş yavaş git burdan! C) Fokur fokur kaynıyorsun, dur artık! D) Su şırıl şırıl aktı. E) Kara kara bulutlar çöktü yine.
N
2.
Muhabir:
Yazar:
www.pelik
Çocukluk anılarımın etkisi vardır. Hani mahalle ara-
larında oynadığımız oyunlar vardır ya işte onları
kullandım.
Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki sorular-
dan hangisi getirilmelidir?
A) Eserlerinizde kullandığınız kaynaklar gittikçe çeşit-
leniyor mu?
B) Eserde fazlasıyla oyuna yer vermediniz, bunu neye
bağlayabiliriz?
C) Çocukluk anılarınızı eserinize koymuş olmanızın
nedeni nedir?
D) Eserlerinizde kendi yaşantılarınızı da konu edinir
misiniz?
E) Eserlerinizin okunmasında çocukluk anılarınız etkili
olmuş mudur?
Neyin Peşindesin? Par
Lise Türkçe
Genel Tekrar
N 2. Muhabir: Yazar: www.pelik Çocukluk anılarımın etkisi vardır. Hani mahalle ara- larında oynadığımız oyunlar vardır ya işte onları kullandım. Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki sorular- dan hangisi getirilmelidir? A) Eserlerinizde kullandığınız kaynaklar gittikçe çeşit- leniyor mu? B) Eserde fazlasıyla oyuna yer vermediniz, bunu neye bağlayabiliriz? C) Çocukluk anılarınızı eserinize koymuş olmanızın nedeni nedir? D) Eserlerinizde kendi yaşantılarınızı da konu edinir misiniz? E) Eserlerinizin okunmasında çocukluk anılarınız etkili olmuş mudur? Neyin Peşindesin? Par
Bir sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki
açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki
özellikle uyuşmamaktadır?
A) Yazarın hangi öyküsünü okursanız
okuyun, özellikle son on yıldaki öykü-
lerini, kendine has bir dil oluşturduğu
için eserlerinde adını kullanmasına
gerek olmadığını benim gibi sizler de
düşüneceksiniz. (Özgünlük)
B) İnceleme yazılarıyla tanınan bir ya-
zardı, fikirlerini herkesin net anlama-
si için ifadelerini birden fazla anlama
gelmeden kullanmaya oldukça özen
gösterirdi. (Yalınlık)
C) Romanlarını okurken kullandığı söz-
cükleri söylemekte zorlandığımı hatır-
lamıyorum, bunu yazarın kolay oku-
nabilen sözcükleri seçmesine bağlı-
yorum. (Akıcılık)
D) Çukurova insanının sorunlarını, dert-
lerini anlatırken bütün insanlığa ses-
lenmesi yazarı hep öne çıkarmıştır.
(Evrensellik)
E) İnsanla ilgili değişmeyen duyguları ro-
manında o kadar güzel dile getirmiş
ki asırlar geçmesine rağmen romanı
hala okunuyor. (Kalıcılık)
Lise Türkçe
Genel Tekrar
Bir sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki özellikle uyuşmamaktadır? A) Yazarın hangi öyküsünü okursanız okuyun, özellikle son on yıldaki öykü- lerini, kendine has bir dil oluşturduğu için eserlerinde adını kullanmasına gerek olmadığını benim gibi sizler de düşüneceksiniz. (Özgünlük) B) İnceleme yazılarıyla tanınan bir ya- zardı, fikirlerini herkesin net anlama- si için ifadelerini birden fazla anlama gelmeden kullanmaya oldukça özen gösterirdi. (Yalınlık) C) Romanlarını okurken kullandığı söz- cükleri söylemekte zorlandığımı hatır- lamıyorum, bunu yazarın kolay oku- nabilen sözcükleri seçmesine bağlı- yorum. (Akıcılık) D) Çukurova insanının sorunlarını, dert- lerini anlatırken bütün insanlığa ses- lenmesi yazarı hep öne çıkarmıştır. (Evrensellik) E) İnsanla ilgili değişmeyen duyguları ro- manında o kadar güzel dile getirmiş ki asırlar geçmesine rağmen romanı hala okunuyor. (Kalıcılık)
ra
SORU KALESİ YAYINLARI
8.
Göktürk kağanlarının ve ünlü kişilerin mezarları üzerine öl-
dürdükleri düşmanları temsilen heykel veya taşlar diktikleri,
||
|||
eğer taş bulamazlarsa ağaçtan yapılmış heykel veya kazıkları
bu maksatla kullandıkları ve bu şekilde dikilen taşlara balbal
dendiği öteden beri bilinir. Günümüze kadar Türk gelenekleri
V
hakkında yayınlanmış bilgilerin yanlışlıkları artık anlaşılmakta-
dır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "üçüncü
çoğul kişi iyelik eki" almıştır?
A) I
BY II C III
D) IV
1166
O
E)
Lise Türkçe
Genel Tekrar
ra SORU KALESİ YAYINLARI 8. Göktürk kağanlarının ve ünlü kişilerin mezarları üzerine öl- dürdükleri düşmanları temsilen heykel veya taşlar diktikleri, || ||| eğer taş bulamazlarsa ağaçtan yapılmış heykel veya kazıkları bu maksatla kullandıkları ve bu şekilde dikilen taşlara balbal dendiği öteden beri bilinir. Günümüze kadar Türk gelenekleri V hakkında yayınlanmış bilgilerin yanlışlıkları artık anlaşılmakta- dır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi "üçüncü çoğul kişi iyelik eki" almıştır? A) I BY II C III D) IV 1166 O E)
8.
K
Aşağıdakilerin hangisinde "sıcak" sözcüğü "yaz kış so
Ouk suyla yıkanmayı alışkanlık haline getirmiş
sindeki "soğuk" sözcüğünün anlamca kargitidir?
cümle-
A) Soğuk bir çadırda sıcak bir çayın özlemiyle yanıyordu.
B) Onunla sıcak ilişkiler kurmalıyız.
C) Yazarın içten, sicak, yalın bir anlatımı var.
D) Ben de senin gibi bir sıcak yuva kurabilsem..
E) Beni sandığımdan daha sıcak karşıladılar.
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu;
Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,
Bir kenarda göründü beldenin viran hanı
Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri
Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya
Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı,
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlara,
Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide.
10. Abur cuburla besle
Bizim evin bodrum
E) Yansıma
11
Kılık kıyafetine p
Yalan yanlış ha
Abuk subuk ko
Yukarıdaki num
meler olum
hangisi digarie
A) I
11. "Düşmel
"Ödevi -
mıştır
Bey
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) İkileme
B) Mecaz anlamlı sözcük
C) Ad aktarması
D) Eş sesli sözcük
A C
ti
BY
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük
anlamca birbirine en yakındır?
A) Bir gazeteci için haberi gazeteye iletmek, ulaştı
öncelikli bir görevdir.
B) Güncel gelişmeleri tarafsız bir şekilde yoruml
Lise Türkçe
Genel Tekrar
8. K Aşağıdakilerin hangisinde "sıcak" sözcüğü "yaz kış so Ouk suyla yıkanmayı alışkanlık haline getirmiş sindeki "soğuk" sözcüğünün anlamca kargitidir? cümle- A) Soğuk bir çadırda sıcak bir çayın özlemiyle yanıyordu. B) Onunla sıcak ilişkiler kurmalıyız. C) Yazarın içten, sicak, yalın bir anlatımı var. D) Ben de senin gibi bir sıcak yuva kurabilsem.. E) Beni sandığımdan daha sıcak karşıladılar. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu; Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, Bir kenarda göründü beldenin viran hanı Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlara, Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide. 10. Abur cuburla besle Bizim evin bodrum E) Yansıma 11 Kılık kıyafetine p Yalan yanlış ha Abuk subuk ko Yukarıdaki num meler olum hangisi digarie A) I 11. "Düşmel "Ödevi - mıştır Bey Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A) İkileme B) Mecaz anlamlı sözcük C) Ad aktarması D) Eş sesli sözcük A C ti BY Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük anlamca birbirine en yakındır? A) Bir gazeteci için haberi gazeteye iletmek, ulaştı öncelikli bir görevdir. B) Güncel gelişmeleri tarafsız bir şekilde yoruml
19. Barış Manço, çocukların ve yetişkinlerin çok sevdiği ünlü
sanatçı, ölümünün yirminci yıl dönümünde müze binasının
önündeki bahçede kendi bestelerinden oluşan şarkılarla
anıldı.
CUST
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) İlgi adılı olan "-ki" vardır
B) Edat ve bağlaç vardır.
x
C) Bir ögenin açıklayıcısı olan ara söz kullanılmıştır.
D) Yüklemi, edilgen çatılı bir fiildir.
E) Girişik birleşik yapılı bir cümledir.
V
Lise Türkçe
Genel Tekrar
19. Barış Manço, çocukların ve yetişkinlerin çok sevdiği ünlü sanatçı, ölümünün yirminci yıl dönümünde müze binasının önündeki bahçede kendi bestelerinden oluşan şarkılarla anıldı. CUST Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İlgi adılı olan "-ki" vardır B) Edat ve bağlaç vardır. x C) Bir ögenin açıklayıcısı olan ara söz kullanılmıştır. D) Yüklemi, edilgen çatılı bir fiildir. E) Girişik birleşik yapılı bir cümledir. V
A) Bir Asya ülkesine, söz gel
B) Annesini bekleyen çocuk birden bire ağlamaya başladı.
C) Derli toplu bir ortamda çalışmak zihnimi açıyor.
D) Sınırda art arda gelen patlamalar bizi korkuttu.
E) Afacanlar yalnız kalınca odayı altüst etmişler.
21. Medya yöneticileri genellikle edebiyata pazarlanacak bir ürün
gözüyle bakan kişilerdir. Edebiyattan anlayanı yok ama pa-
11
zarlama denince kitabın niteliğini ve okur tipini tanıyor ve kaç
111
satacağını aşağı yukarı kestirebiliyorlar. Bu açıdan herhangi bir
IV
yazardan on kat fazla sezgiye sahipler.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde "iye-
lik eki" kullanılmamıştır?
A) L
B) II
CH
D) IV
EV
22. Kuş sesleriyle, uyandım bu sabah, ne güzel değil mi? Güzel
1
||
değil çünkü açık penceremden ok gibi girerek yastığıma sap-
lanan, karga sesleriydi. Kuş sesleri dediğimde aklınıza asla
karganın gelmediğini biliyorum. Bu, kargamin da bir kuş tü-
IV
rü olduğunu bilmeyişinden değil, karganın türünün en önem-
V
li özelliği olan güzel bir tüsten mahrum olmasından elbette
Lise Türkçe
Genel Tekrar
A) Bir Asya ülkesine, söz gel B) Annesini bekleyen çocuk birden bire ağlamaya başladı. C) Derli toplu bir ortamda çalışmak zihnimi açıyor. D) Sınırda art arda gelen patlamalar bizi korkuttu. E) Afacanlar yalnız kalınca odayı altüst etmişler. 21. Medya yöneticileri genellikle edebiyata pazarlanacak bir ürün gözüyle bakan kişilerdir. Edebiyattan anlayanı yok ama pa- 11 zarlama denince kitabın niteliğini ve okur tipini tanıyor ve kaç 111 satacağını aşağı yukarı kestirebiliyorlar. Bu açıdan herhangi bir IV yazardan on kat fazla sezgiye sahipler. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde "iye- lik eki" kullanılmamıştır? A) L B) II CH D) IV EV 22. Kuş sesleriyle, uyandım bu sabah, ne güzel değil mi? Güzel 1 || değil çünkü açık penceremden ok gibi girerek yastığıma sap- lanan, karga sesleriydi. Kuş sesleri dediğimde aklınıza asla karganın gelmediğini biliyorum. Bu, kargamin da bir kuş tü- IV rü olduğunu bilmeyişinden değil, karganın türünün en önem- V li özelliği olan güzel bir tüsten mahrum olmasından elbette