Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Soruları

NAND
PARA
Press
3. Roman, edebî bakımdan güçlü, teknik
bakımından başarılı bir eserdir. Roman-
cılığımızın Batılı roman tekniğine en çok
yaklaştığı ilk eser olarak kabul edilir. Ro-
man, kurgu yönünden de başarılıdır. Ro-
man kahramanının yazarı yansıtması da
edebiyatımızda ilk defa görülen bir özel-
liktir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen
eser aşağıdakilerden hangisidir?
B) Araba Sevdası
D) Şıpsevdi
Eylül
C) Kırık Hayatlar
5) Mai ve Siyah
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
NAND PARA Press 3. Roman, edebî bakımdan güçlü, teknik bakımından başarılı bir eserdir. Roman- cılığımızın Batılı roman tekniğine en çok yaklaştığı ilk eser olarak kabul edilir. Ro- man, kurgu yönünden de başarılıdır. Ro- man kahramanının yazarı yansıtması da edebiyatımızda ilk defa görülen bir özel- liktir. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? B) Araba Sevdası D) Şıpsevdi Eylül C) Kırık Hayatlar 5) Mai ve Siyah
tası kab
müş Aş
anlam
olmuşt
kilerde
7. Milli Edebiyat Dönemi'ne ait roman okumak iste-
bir okura aşağıdaki isimlerden hangisi tavsiye
yen
edilemez?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Halide Edip Adıvar
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Refik Halit Karay
Ge
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
tası kab müş Aş anlam olmuşt kilerde 7. Milli Edebiyat Dönemi'ne ait roman okumak iste- bir okura aşağıdaki isimlerden hangisi tavsiye yen edilemez? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Halide Edip Adıvar D) Yahya Kemal Beyatlı E) Refik Halit Karay Ge
25. II. Abdülhamit Devri nâzırlarından, şimdi emekli, Naim
Efendi; gelenek ve törelere bağlı, olgun bir adamdır.
Kızı Sekine Hanım, damadı Servet Bey ve torunları
Seniha ve Cemil ile aynı konakta yaşamaktadır. Da-
mat alafranga düşkünüdür, torun Seniha da serbest
yetiştirilmiştir; konağa girip çıkan gençler arasında
iki hayranı vardır: Faik ve Faik'ten daha genç, daha
yakışıklı şair Hakkı Celis. Faik uçarıdır, yüzsüzdür;
Seniha'yı baştan çıkarır, Seniha gebe kalır. Durumu
öğrenen Naim Efendi çok sarsılır, âcizdir. Birinci Dün-
ya Savaşı'nın yarattığı pahalılık, konakta da etkisini
gösterir; Kanlıca'daki yalı satılır. Seniha'dan para sız-
dırmaya kalkacak kadar âdi ruhlu Faik görünmez olur,
Seniha özlemini çektiği Avrupa'ya kaçar; Seniha'yı
temiz bir aşkla sevmiş Hakkı Celis cepheye gider.
Bu parçada bir yapıtından söz edilen yazarla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Önce Fecriati'de yer almış, sonra Millî Edebiyat
Topluluğu'na katılmıştır.
B) Romancılığıyla öne çıkmış; hikâye, ani, mensur
şiir, makale, deneme ve tiyatro türlerinde de eser
vermiştir.
C) Sodom ve Gomore'de işgal altındaki İstanbul'da
yaşanan ahlaki çöküntüyü ve millî bilinci yakala-
yan insanları anlatır.
D) Yaban'da Kurtuluş Savaşı yıllarını ve bu yıllarda-
ki aydın-halk çatışmasını işlemiştir.
E) Panorama'da II. Abdülhamit Dönemi'nde yaşa-
nan sürgünleri işlemiştir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
25. II. Abdülhamit Devri nâzırlarından, şimdi emekli, Naim Efendi; gelenek ve törelere bağlı, olgun bir adamdır. Kızı Sekine Hanım, damadı Servet Bey ve torunları Seniha ve Cemil ile aynı konakta yaşamaktadır. Da- mat alafranga düşkünüdür, torun Seniha da serbest yetiştirilmiştir; konağa girip çıkan gençler arasında iki hayranı vardır: Faik ve Faik'ten daha genç, daha yakışıklı şair Hakkı Celis. Faik uçarıdır, yüzsüzdür; Seniha'yı baştan çıkarır, Seniha gebe kalır. Durumu öğrenen Naim Efendi çok sarsılır, âcizdir. Birinci Dün- ya Savaşı'nın yarattığı pahalılık, konakta da etkisini gösterir; Kanlıca'daki yalı satılır. Seniha'dan para sız- dırmaya kalkacak kadar âdi ruhlu Faik görünmez olur, Seniha özlemini çektiği Avrupa'ya kaçar; Seniha'yı temiz bir aşkla sevmiş Hakkı Celis cepheye gider. Bu parçada bir yapıtından söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Önce Fecriati'de yer almış, sonra Millî Edebiyat Topluluğu'na katılmıştır. B) Romancılığıyla öne çıkmış; hikâye, ani, mensur şiir, makale, deneme ve tiyatro türlerinde de eser vermiştir. C) Sodom ve Gomore'de işgal altındaki İstanbul'da yaşanan ahlaki çöküntüyü ve millî bilinci yakala- yan insanları anlatır. D) Yaban'da Kurtuluş Savaşı yıllarını ve bu yıllarda- ki aydın-halk çatışmasını işlemiştir. E) Panorama'da II. Abdülhamit Dönemi'nde yaşa- nan sürgünleri işlemiştir.
10.
I. Fakat Nihal'le izdivaç latifesinin karşısında
ta umk-i ruhunda hayat-i aşkını tehdit eden
bir tehlike duymuş ve buna isyan etmişti. Bu
izdivaç olmayacaktı. Behlül ilelebed onun
olacaktı. O güne kadar aşkının endişe-i
hayatıyla hareket eden bu kadın bir dakika
içinde anlamıştı ki artık bu aşk yaşayamayacak.
II. O zaman İrfan gittikçe sesine kuvvet veren
bir cesaretle gözlerini kaldırmayarak ikide
birde sigarasının külünü yanındaki tablaya
silkerek anlattı; bazı tafsilatı meskut bırakmağı
muvafik-i tedbir addederek hikâyesini söyledi.
Bitince bir müddet sükût ettiler. Paşa cevap
vermiyordu.
III. Misafirlerinin asalet, meşrutiyet münakaşasını
dinleyen Efruz Bey, Meşrutiyet'e hiç ehemmiyet
vermiyor, hep asalete ait sözlere dikkat
ediyordu. Otuz Bir Mart inkılabından sonra
onun ruhunda birden derin bir inkılap tutuşmuş,
yine birden sönmüştü.
Dil, anlatım ve içerik açısından
değerlendirildiğinde yukarıdaki roman
parçalarından hangilerinin Milli Edebiyat Dönemi
anlayışıyla yazıldığı söylenebilir?
A) Yalnız II
D) The
B) Yalnız III
E) ve III
C) Ive Il
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
10. I. Fakat Nihal'le izdivaç latifesinin karşısında ta umk-i ruhunda hayat-i aşkını tehdit eden bir tehlike duymuş ve buna isyan etmişti. Bu izdivaç olmayacaktı. Behlül ilelebed onun olacaktı. O güne kadar aşkının endişe-i hayatıyla hareket eden bu kadın bir dakika içinde anlamıştı ki artık bu aşk yaşayamayacak. II. O zaman İrfan gittikçe sesine kuvvet veren bir cesaretle gözlerini kaldırmayarak ikide birde sigarasının külünü yanındaki tablaya silkerek anlattı; bazı tafsilatı meskut bırakmağı muvafik-i tedbir addederek hikâyesini söyledi. Bitince bir müddet sükût ettiler. Paşa cevap vermiyordu. III. Misafirlerinin asalet, meşrutiyet münakaşasını dinleyen Efruz Bey, Meşrutiyet'e hiç ehemmiyet vermiyor, hep asalete ait sözlere dikkat ediyordu. Otuz Bir Mart inkılabından sonra onun ruhunda birden derin bir inkılap tutuşmuş, yine birden sönmüştü. Dil, anlatım ve içerik açısından değerlendirildiğinde yukarıdaki roman parçalarından hangilerinin Milli Edebiyat Dönemi anlayışıyla yazıldığı söylenebilir? A) Yalnız II D) The B) Yalnız III E) ve III C) Ive Il
türe-
bu
ya-
ilini
ndi,
ve
20. Servetifunun Dönemi eleştiri türü ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Eleştirinin Türk edebiyatında bağımsız bir tür ol-
ması gerektiğini savunmuşlardır.
B) Batılı anlamda ilk başarılı eleştiri örnekleri bu dö-
nemde ortaya konmuştur
NOŽEVHENGIG
C) Batı'daki eleştiri örneklerini yakından takip etmiş,
Batılı eleştiri metotlarını tanıtmaya çalışmışlardır.
D) Cenap Şahabettin bu dönemin en önemli eleştiri
yazarları arasındadır.
E) Yazarlar kendi kişisel izlenimlerini söylemekten
çekinmediklerinden bu dönem yazılan eleştirilerde
nesnellik geri planda kalmıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
türe- bu ya- ilini ndi, ve 20. Servetifunun Dönemi eleştiri türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Eleştirinin Türk edebiyatında bağımsız bir tür ol- ması gerektiğini savunmuşlardır. B) Batılı anlamda ilk başarılı eleştiri örnekleri bu dö- nemde ortaya konmuştur NOŽEVHENGIG C) Batı'daki eleştiri örneklerini yakından takip etmiş, Batılı eleştiri metotlarını tanıtmaya çalışmışlardır. D) Cenap Şahabettin bu dönemin en önemli eleştiri yazarları arasındadır. E) Yazarlar kendi kişisel izlenimlerini söylemekten çekinmediklerinden bu dönem yazılan eleştirilerde nesnellik geri planda kalmıştır.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-Se
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Bilimler-1
TESTI
1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih-1 (25-34)
ait toplam 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilim
işaretleyiniz.
1. Türk romancıları üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın çok derin etki-
leri vardır. Birçok yazar "Tetkik-i Mezâlim Cemiyeti"nde görev
almıştır. Bu incelemeler esnasında gördüklerini yazmışlardır.
Sanatçılar bu dönemi anlatan güçlü kahramanlar oluşturmuş-
tur. Ahmet Celâl, Türk okumuşu ile Türk okumamışı arasındaki
o derin uçurumu tüm çıplaklığı ile yaşar. Bir başka kahraman
Izmirli tanınmış ailelerden birinin kızı olan Yıldız hava yüzbaşısı
Murat'la nişanlıdır. Nişanlısı gibi Yıldız da orduya katılır. Cephe
gerisinde çok yararlı işler görmektedir.
Bu parçada kahramanları tanıtılan eserler aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Vurun Kahpeye - Üç İstanbul
B) Küçük Ağa - Yeşil Gece.
C) Hüküm Gecesi - Ateşten Gömlek
D) Türk'ün Ateş'le İmtihanı - Sahnenin Dışındakiler
E) Yaban-Dikmen Yıldızı
taxi god i mibV
edebiyat tarihimizin tanıdığı ilk psikolojik roman olma
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-Se AYT/Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 TESTI 1. Bu testte sırasıyla, Türk Dili ve Edebiyatı (1-24), Tarih-1 (25-34) ait toplam 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilim işaretleyiniz. 1. Türk romancıları üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın çok derin etki- leri vardır. Birçok yazar "Tetkik-i Mezâlim Cemiyeti"nde görev almıştır. Bu incelemeler esnasında gördüklerini yazmışlardır. Sanatçılar bu dönemi anlatan güçlü kahramanlar oluşturmuş- tur. Ahmet Celâl, Türk okumuşu ile Türk okumamışı arasındaki o derin uçurumu tüm çıplaklığı ile yaşar. Bir başka kahraman Izmirli tanınmış ailelerden birinin kızı olan Yıldız hava yüzbaşısı Murat'la nişanlıdır. Nişanlısı gibi Yıldız da orduya katılır. Cephe gerisinde çok yararlı işler görmektedir. Bu parçada kahramanları tanıtılan eserler aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Vurun Kahpeye - Üç İstanbul B) Küçük Ağa - Yeşil Gece. C) Hüküm Gecesi - Ateşten Gömlek D) Türk'ün Ateş'le İmtihanı - Sahnenin Dışındakiler E) Yaban-Dikmen Yıldızı taxi god i mibV edebiyat tarihimizin tanıdığı ilk psikolojik roman olma
Halide Edip "----", Ahmet Hikmet "----" romanlarıyla milli-
yetçiliği siyasi bir ideoloji olarak ele almışlardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ateşten Gömlek - Haristan ve Gülistan
SH
B) Yeni Turan - Gönül Hanım
C) Turana Doğru - Çağlayanlar
D) Zeyno'nun Oğlu - Haristan ve Gülistan
E) Turana Doğru - Gönül Hanım
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
Halide Edip "----", Ahmet Hikmet "----" romanlarıyla milli- yetçiliği siyasi bir ideoloji olarak ele almışlardır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangileri getirilmelidir? A) Ateşten Gömlek - Haristan ve Gülistan SH B) Yeni Turan - Gönül Hanım C) Turana Doğru - Çağlayanlar D) Zeyno'nun Oğlu - Haristan ve Gülistan E) Turana Doğru - Gönül Hanım
15. I. Hüküm Gecesi (Meşrutiyet Dönemi parti kavgaları)
II. Panorama (Çocukluk anıları)
III. Hep O Şarkı (Cumhuriyet sonrası Türkiye)
IV. Bir Sürgün (Fransa'ya kaçan Jön Türkler)
Numaralanmış eserlerde ayraç içindeki ifadelerden
hangileri yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur?
A) I ve Il
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
15. I. Hüküm Gecesi (Meşrutiyet Dönemi parti kavgaları) II. Panorama (Çocukluk anıları) III. Hep O Şarkı (Cumhuriyet sonrası Türkiye) IV. Bir Sürgün (Fransa'ya kaçan Jön Türkler) Numaralanmış eserlerde ayraç içindeki ifadelerden hangileri yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur? A) I ve Il B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
4. Yakup Kadri "----" adlı romanında tekkelerin yozlaşması-
ni anlatmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Hüküm Gecesi
B) Nur Baba
Yaban
D) Panorama
E) Bir Sürgün
hivyot anlayısının onculugun
8.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
4. Yakup Kadri "----" adlı romanında tekkelerin yozlaşması- ni anlatmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Hüküm Gecesi B) Nur Baba Yaban D) Panorama E) Bir Sürgün hivyot anlayısının onculugun 8.
(Milli Edebiyat Ese
5.
KAT
Halide Edip Adıvar, yazarlık hayatının son dönemlerinde
1
gelenek ve göreneklerin yön verdiği yaşamı anlatan
töre romanları yazmıştır. "Sinekli Bakkal", "Tatarcık" ve
11
|||
IV
"Seviye Talip" romanları bu anlayış üzerine kaleme alınmıştır.
V
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
EV
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
(Milli Edebiyat Ese 5. KAT Halide Edip Adıvar, yazarlık hayatının son dönemlerinde 1 gelenek ve göreneklerin yön verdiği yaşamı anlatan töre romanları yazmıştır. "Sinekli Bakkal", "Tatarcık" ve 11 ||| IV "Seviye Talip" romanları bu anlayış üzerine kaleme alınmıştır. V Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV EV
. Köylülerden biri, ocağın çengeline bir bakraç asmıştı.
Çıraların alevi vurmuş, içindeki bir sabun köpüğü gibi
rengârenk kabarıyordu. İndirdiler, ihtiyara bir tas ver-
diler. Üfüre üfüre zevkle içiyordu. Süt henüz bitmişti ki
inatçı bir hıçkırık tuttu. Bütün vücudunu sarsıyordu.
Bu parçanın biçim ve içerik yönünden aşağıdaki edebiyat
dönemlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Servetifünun
B) Millî Edebiyat
C) Fecriati
D) Tanzimat I. Dönem
E) Tanzimat II. Dönem
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
. Köylülerden biri, ocağın çengeline bir bakraç asmıştı. Çıraların alevi vurmuş, içindeki bir sabun köpüğü gibi rengârenk kabarıyordu. İndirdiler, ihtiyara bir tas ver- diler. Üfüre üfüre zevkle içiyordu. Süt henüz bitmişti ki inatçı bir hıçkırık tuttu. Bütün vücudunu sarsıyordu. Bu parçanın biçim ve içerik yönünden aşağıdaki edebiyat dönemlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Servetifünun B) Millî Edebiyat C) Fecriati D) Tanzimat I. Dönem E) Tanzimat II. Dönem
MLER-1 TESTI
F1 / DENEME-8 B
e
11.
Bir sinifta; öğrencilerden, seçecekleri bir sanatçıyla il-
gili sunum yapmalan ve bu sunumda o sanatçıyı bizzat
sanatçının ağzından temsil etmeleri isteniyor. Duru adlı
öğrencinin sunum dosyasına yanlışlıkla, başka bir sanat-
çıyı temsilen hazırlanan sunum karti kangıyor. Durumun
farkında olmayan Duru, sunumunu şu şekilde yapmaya
başlıyor.
"Paris'te bulunduğum sıralarda Fransız edebiyatında ilk
belirtileri görülmüş olan "saf şiir"in cazibesinde kalarak
şiirlerimi bu anlayışla yazmak istiyordum. Bir ara, Batı şi-
irinin ilk kaynaklanına inmek gayesi ile bir Neo-Hellenizm
denemesine girişsem de yabancı milletlerin geçmişi beni
kendine fazla bağlayamadı ve Osmanlı tarihinin muhte-
şem devirlerine yöneldim." (...)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu sunumda
temsil edilen sanatçının bilgilerinin yer aldığı sunum
kartlarından biri olamaz?
A) Bence birçok Türk devleti içinde, Yükselme
Dönemi'nde dünyada her bakımdan medeni bir üs-
tünlük kurmuş ve onu uzun müddet sürdürmüş en
büyük devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi,
tema olarak milli bir edebiyatı besleyebilecek güçte
idi.
B) "Açık Deniz" şiirimden başlayarak "Akıncı, Mohaç,
Türküsü, Süleymaniye'de Bayram Sabahı" gibi şiir-
lerimde epik bir atmosfer içinde işlediğim milli ta-
rih temasının yanında başlıca temalar olarak "aşk,
ölüm, sonsuzluk" ve Osmanlı medeniyetinin en gü-
zel eserlerini bağrında saklayan Istanbul yer alır.
C) Şiirlerimdeki nazım şekilleri, kullanılan temalarla il-
gili olarak değişiklikler gösterir. Bu yüzden tarihi te-
maları işlediğim şiirlerde Divan nazmının şekillerine
yer verdiğim oldu; vezin, bir tek şiirimdeki istisna ile
tamamen aruzdur.
D) Sağlam bir biçemci ve titiz bir sanatçı olduğum
doğrudur. Şiirlerimin üslubu üzerinde özenerek du-
rumum; dile kuvvetle hâkim olduğum, Türk şiirine
farklı bir söyleyiş getirdiğim muhakkaktır.
E) Bütün romanlarımı ve "Bir Serencâm"daki ilk hikâ-
yelerim hariç- bütün hikâyelerimi sosyal temalara
dayandırmada sağlam gözlemciliğimin ve ona da-
yanan kuvvetli realizmin payı büyüktür.
ik → Edip Ahmet
Yesev!
(Gerçeklerin Eşiği)
Atobetul Hakayık
kutadge Bilig →
W
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
MLER-1 TESTI F1 / DENEME-8 B e 11. Bir sinifta; öğrencilerden, seçecekleri bir sanatçıyla il- gili sunum yapmalan ve bu sunumda o sanatçıyı bizzat sanatçının ağzından temsil etmeleri isteniyor. Duru adlı öğrencinin sunum dosyasına yanlışlıkla, başka bir sanat- çıyı temsilen hazırlanan sunum karti kangıyor. Durumun farkında olmayan Duru, sunumunu şu şekilde yapmaya başlıyor. "Paris'te bulunduğum sıralarda Fransız edebiyatında ilk belirtileri görülmüş olan "saf şiir"in cazibesinde kalarak şiirlerimi bu anlayışla yazmak istiyordum. Bir ara, Batı şi- irinin ilk kaynaklanına inmek gayesi ile bir Neo-Hellenizm denemesine girişsem de yabancı milletlerin geçmişi beni kendine fazla bağlayamadı ve Osmanlı tarihinin muhte- şem devirlerine yöneldim." (...) Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu sunumda temsil edilen sanatçının bilgilerinin yer aldığı sunum kartlarından biri olamaz? A) Bence birçok Türk devleti içinde, Yükselme Dönemi'nde dünyada her bakımdan medeni bir üs- tünlük kurmuş ve onu uzun müddet sürdürmüş en büyük devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi, tema olarak milli bir edebiyatı besleyebilecek güçte idi. B) "Açık Deniz" şiirimden başlayarak "Akıncı, Mohaç, Türküsü, Süleymaniye'de Bayram Sabahı" gibi şiir- lerimde epik bir atmosfer içinde işlediğim milli ta- rih temasının yanında başlıca temalar olarak "aşk, ölüm, sonsuzluk" ve Osmanlı medeniyetinin en gü- zel eserlerini bağrında saklayan Istanbul yer alır. C) Şiirlerimdeki nazım şekilleri, kullanılan temalarla il- gili olarak değişiklikler gösterir. Bu yüzden tarihi te- maları işlediğim şiirlerde Divan nazmının şekillerine yer verdiğim oldu; vezin, bir tek şiirimdeki istisna ile tamamen aruzdur. D) Sağlam bir biçemci ve titiz bir sanatçı olduğum doğrudur. Şiirlerimin üslubu üzerinde özenerek du- rumum; dile kuvvetle hâkim olduğum, Türk şiirine farklı bir söyleyiş getirdiğim muhakkaktır. E) Bütün romanlarımı ve "Bir Serencâm"daki ilk hikâ- yelerim hariç- bütün hikâyelerimi sosyal temalara dayandırmada sağlam gözlemciliğimin ve ona da- yanan kuvvetli realizmin payı büyüktür. ik → Edip Ahmet Yesev! (Gerçeklerin Eşiği) Atobetul Hakayık kutadge Bilig → W
16.
- (1) Romanının Kora Şemasına Göre
Değerlendirilmesi
Tematik Güç
(Ülkü Değer)
- (II), Mustafa Kemal
Kişi
Karşıt Güç
(Karşı Değer)
1131
- (III), İsmail, Şeyh
Paşa, Mehmet Ali,
Bekir Çavuş Hasan,
Yusuf, Muhtar, imam,
Cennet, Düşman
Süleyman, Emine, Türk
Güçler
askerleri, Emeti Nine
Yabancılaşma,
Vatan, Millet, İnanç,
Yozlaşma,
(IV),
Güven, Sevgi,
İnançsızlık, İhanet,
Kavram
Fedakârlık, Samimiyet,
Sömürücülük,
Yardımseverlik
Duyarsızlaşma,
İletişimsizlik, Cahillik
Köy, Porsuk Çayı,
Geyik, Ankara, Dere,
Teneke kutu, Para,
Simge Ağaç, Vaha, Kâbe,
Ev-oda, Manda,
Ruh, Koruluk
Savaş, ·M,
Balçık
Bu tabloda numaralanmış boşluklara
getirilebilecek sözcüklerle ilgili aşağıdaki
açıklamaların hangisinde yanlışlık vardır?
A) I numaralı yere Yakup Kadri'ye ait bir roman olan
"Yaban" getirilmelidir.
B) Il numaralı yere olayları anı defterinden nakleden
ve romanın başkişisi olan "Ahmet Cemil"
getirilmelidir.
C) III numaralı yere romanın başkişisinin karşısında
yer alan "Salih Ağa" getirilmelidir.
D) IV numaralı yere romandaki ana kavramlardan
olan "aydın" kavramının karşısında yer alan
"köylülük" getirilmelidir.
E) V numaralı yere savaşı temsil eden "uçak"
getirilebilir.
YAYINLARI
LİMİT
18
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
16. - (1) Romanının Kora Şemasına Göre Değerlendirilmesi Tematik Güç (Ülkü Değer) - (II), Mustafa Kemal Kişi Karşıt Güç (Karşı Değer) 1131 - (III), İsmail, Şeyh Paşa, Mehmet Ali, Bekir Çavuş Hasan, Yusuf, Muhtar, imam, Cennet, Düşman Süleyman, Emine, Türk Güçler askerleri, Emeti Nine Yabancılaşma, Vatan, Millet, İnanç, Yozlaşma, (IV), Güven, Sevgi, İnançsızlık, İhanet, Kavram Fedakârlık, Samimiyet, Sömürücülük, Yardımseverlik Duyarsızlaşma, İletişimsizlik, Cahillik Köy, Porsuk Çayı, Geyik, Ankara, Dere, Teneke kutu, Para, Simge Ağaç, Vaha, Kâbe, Ev-oda, Manda, Ruh, Koruluk Savaş, ·M, Balçık Bu tabloda numaralanmış boşluklara getirilebilecek sözcüklerle ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisinde yanlışlık vardır? A) I numaralı yere Yakup Kadri'ye ait bir roman olan "Yaban" getirilmelidir. B) Il numaralı yere olayları anı defterinden nakleden ve romanın başkişisi olan "Ahmet Cemil" getirilmelidir. C) III numaralı yere romanın başkişisinin karşısında yer alan "Salih Ağa" getirilmelidir. D) IV numaralı yere romandaki ana kavramlardan olan "aydın" kavramının karşısında yer alan "köylülük" getirilmelidir. E) V numaralı yere savaşı temsil eden "uçak" getirilebilir. YAYINLARI LİMİT 18
hriye"
üm
le ya da
ir.
iye
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI /
SOSYAL BİLİMLER-1
YA
15. "İstanbul'da iki devir oldu. Biri İstanbulin; diğeri redingot
devri... Osmanlılar, hiçbir zaman bu istanbulin devrindeki
kadar zarif, temiz ve kibar olmadılar. Tanzimat-ı Hayriye'nin
en büyük eseri İstanbulinli Istanbul Efendisidir. Bu kıyafet,
dünyaya yeni bir insan tipi çıkardı ve Türkler bu kıyafet içinde
ilk defa olarak vahşi Asya ile haşin Avrupa'nın arasında gayet
hususi yeni bir millet gibi göründü. (...) Sonra redingot devri
geldi ve redingotu içinde yarı uşak, yarı kapıkulu, riyakâr, adi
bir nesil türedi. Bu neslin en yüksek, en kibar simalarında
bile bir saray hademesi hâli vardi. Çoğu, İkinci Abdülhamid
ricalinden olan bu adamların her biri, bir hile ile efendilerinin
arabasına binmiş seyisleri andırıyorlardı."
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alıntılandığı
romanın kahramanlarından biridir?
A) Naim Efendi
B) Aliye
Rabia
(D) Ahmet Celal
E) Ahmet Kerim
AAA
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
hriye" üm le ya da ir. iye TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1 YA 15. "İstanbul'da iki devir oldu. Biri İstanbulin; diğeri redingot devri... Osmanlılar, hiçbir zaman bu istanbulin devrindeki kadar zarif, temiz ve kibar olmadılar. Tanzimat-ı Hayriye'nin en büyük eseri İstanbulinli Istanbul Efendisidir. Bu kıyafet, dünyaya yeni bir insan tipi çıkardı ve Türkler bu kıyafet içinde ilk defa olarak vahşi Asya ile haşin Avrupa'nın arasında gayet hususi yeni bir millet gibi göründü. (...) Sonra redingot devri geldi ve redingotu içinde yarı uşak, yarı kapıkulu, riyakâr, adi bir nesil türedi. Bu neslin en yüksek, en kibar simalarında bile bir saray hademesi hâli vardi. Çoğu, İkinci Abdülhamid ricalinden olan bu adamların her biri, bir hile ile efendilerinin arabasına binmiş seyisleri andırıyorlardı." Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alıntılandığı romanın kahramanlarından biridir? A) Naim Efendi B) Aliye Rabia (D) Ahmet Celal E) Ahmet Kerim AAA
18. Aşağıdakilerden hangisinde Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu'nun yapıtları ile ilgili verilen açıkla-
ma, ayraç içindeki eserle ilişkilendirilemez?
Yapıt, Birinci Dünya Savaşı'nda kolunu kaybe-
den Ahmet Celal'in, emir erinin köyüne gelerek
Yunanlıların köyü işgaline kadar geçen sürede
burada yaşadıklarına değinir.
(Yaban)
B) Sanatçı eserinde, 31 Mart Olayı'ndan sonra ikti-
dari ele geçiren İttihat ve Terakki ile İtilaf fırkala-
rının çekişmelerini konu almıştır.
(Hüküm Gecesi)
C) Romanda İstanbul'daki bir tarikatin yozlaşması
ve tarikat liderinin şehvet düşkünlüğü konu edil-
miştir.
(Nur Baba)
D) Eser, Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'nın so-
nuna kadar geçen sürede üç neslin tezatlıklarını
ele alır.
(Bir Sürgün)
E) Roman, ahlaki bozukluk içindeki Mütareke Dö-
nemi İstanbul'unu eleştirel bir bakışla işler.
(Sodom ve Gomore)
Donomolori
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
18. Aşağıdakilerden hangisinde Yakup Kadri Kara- osmanoğlu'nun yapıtları ile ilgili verilen açıkla- ma, ayraç içindeki eserle ilişkilendirilemez? Yapıt, Birinci Dünya Savaşı'nda kolunu kaybe- den Ahmet Celal'in, emir erinin köyüne gelerek Yunanlıların köyü işgaline kadar geçen sürede burada yaşadıklarına değinir. (Yaban) B) Sanatçı eserinde, 31 Mart Olayı'ndan sonra ikti- dari ele geçiren İttihat ve Terakki ile İtilaf fırkala- rının çekişmelerini konu almıştır. (Hüküm Gecesi) C) Romanda İstanbul'daki bir tarikatin yozlaşması ve tarikat liderinin şehvet düşkünlüğü konu edil- miştir. (Nur Baba) D) Eser, Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'nın so- nuna kadar geçen sürede üç neslin tezatlıklarını ele alır. (Bir Sürgün) E) Roman, ahlaki bozukluk içindeki Mütareke Dö- nemi İstanbul'unu eleştirel bir bakışla işler. (Sodom ve Gomore) Donomolori
B
B
17. İstanbul Aksaray'da, mahalle imaminin kızı Emine, ba-
basının karşı çıkmasına rağmen orta oyunlarında kadın
kılığına girip oynayan Tevfikle evlenir. Emine evlatlık-
tan reddedilir. Bu evlilikten bir kız çocuğu olur. Kızın adı
Rabia'dir. Rabia, sesi güzel olan bir kızdır. Kur'an ve
mevit okur. Zaptiye nazın olan Selim Paşa'nın konağı-
na bu amaçla gider. Sesine hayran olan Paşa, İtalyan
müzisyen Pregrini'den Rabia'ya ders aldinr. Daha sonra
Pregrini Müslüman olur ve Rabia'yla evlenir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sipsevdi
Sinekli Bakkal
C) Kiralık Konak
D) Dudaktan Kalbe
E) Handan
18. Altı kardeş idik bindirdik ata
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
B B 17. İstanbul Aksaray'da, mahalle imaminin kızı Emine, ba- basının karşı çıkmasına rağmen orta oyunlarında kadın kılığına girip oynayan Tevfikle evlenir. Emine evlatlık- tan reddedilir. Bu evlilikten bir kız çocuğu olur. Kızın adı Rabia'dir. Rabia, sesi güzel olan bir kızdır. Kur'an ve mevit okur. Zaptiye nazın olan Selim Paşa'nın konağı- na bu amaçla gider. Sesine hayran olan Paşa, İtalyan müzisyen Pregrini'den Rabia'ya ders aldinr. Daha sonra Pregrini Müslüman olur ve Rabia'yla evlenir. Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden han- gisidir? A) Sipsevdi Sinekli Bakkal C) Kiralık Konak D) Dudaktan Kalbe E) Handan 18. Altı kardeş idik bindirdik ata