Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman Soruları

15. I. Hüküm Gecesi (Meşrutiyet Dönemi parti kavgaları)
II. Panorama (Çocukluk anıları)
III. Hep O Şarkı (Cumhuriyet sonrası Türkiye)
IV. Bir Sürgün (Fransa'ya kaçan Jön Türkler)
Numaralanmış eserlerde ayraç içindeki ifadelerden
hangileri yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur?
A) I ve Il
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
15. I. Hüküm Gecesi (Meşrutiyet Dönemi parti kavgaları) II. Panorama (Çocukluk anıları) III. Hep O Şarkı (Cumhuriyet sonrası Türkiye) IV. Bir Sürgün (Fransa'ya kaçan Jön Türkler) Numaralanmış eserlerde ayraç içindeki ifadelerden hangileri yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur? A) I ve Il B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
B
B
17. İstanbul Aksaray'da, mahalle imaminin kızı Emine, ba-
basının karşı çıkmasına rağmen orta oyunlarında kadın
kılığına girip oynayan Tevfikle evlenir. Emine evlatlık-
tan reddedilir. Bu evlilikten bir kız çocuğu olur. Kızın adı
Rabia'dir. Rabia, sesi güzel olan bir kızdır. Kur'an ve
mevit okur. Zaptiye nazın olan Selim Paşa'nın konağı-
na bu amaçla gider. Sesine hayran olan Paşa, İtalyan
müzisyen Pregrini'den Rabia'ya ders aldinr. Daha sonra
Pregrini Müslüman olur ve Rabia'yla evlenir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Sipsevdi
Sinekli Bakkal
C) Kiralık Konak
D) Dudaktan Kalbe
E) Handan
18. Altı kardeş idik bindirdik ata
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
B B 17. İstanbul Aksaray'da, mahalle imaminin kızı Emine, ba- basının karşı çıkmasına rağmen orta oyunlarında kadın kılığına girip oynayan Tevfikle evlenir. Emine evlatlık- tan reddedilir. Bu evlilikten bir kız çocuğu olur. Kızın adı Rabia'dir. Rabia, sesi güzel olan bir kızdır. Kur'an ve mevit okur. Zaptiye nazın olan Selim Paşa'nın konağı- na bu amaçla gider. Sesine hayran olan Paşa, İtalyan müzisyen Pregrini'den Rabia'ya ders aldinr. Daha sonra Pregrini Müslüman olur ve Rabia'yla evlenir. Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden han- gisidir? A) Sipsevdi Sinekli Bakkal C) Kiralık Konak D) Dudaktan Kalbe E) Handan 18. Altı kardeş idik bindirdik ata
AYT DENEME SINAVI 04
A A
17. "Halka doğru gitmek" ne demektir? Halka doğru gidecek
olanlar kimlerdir? Bir milletin aydınları, fikir adamları
yüksek bir eğitim ve öğretim görmüş olmakla halktan
ayrılmış olanlardır. İşte halka doğru gitmesi lazım
gelenler bunlardır. Çünkü “millîlik", "yerellik" denen şey
yalnız halkta vardır. Bu yüzden hem biçim hem içerik
açısından halka doğru gitmek, halkın yanında, halkın
içinde olmak zorundayız.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlayış doğrultusunda
eserler veren sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Rasim
B) Mehmet Emin Yurdakul
Ziya Gökalp
DY Mehmet Fuat Köprülü
EX Yakup Kadri Karaosmanoğlu
A
19.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
AYT DENEME SINAVI 04 A A 17. "Halka doğru gitmek" ne demektir? Halka doğru gidecek olanlar kimlerdir? Bir milletin aydınları, fikir adamları yüksek bir eğitim ve öğretim görmüş olmakla halktan ayrılmış olanlardır. İşte halka doğru gitmesi lazım gelenler bunlardır. Çünkü “millîlik", "yerellik" denen şey yalnız halkta vardır. Bu yüzden hem biçim hem içerik açısından halka doğru gitmek, halkın yanında, halkın içinde olmak zorundayız. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayış doğrultusunda eserler veren sanatçılardan biri değildir? A) Ahmet Rasim B) Mehmet Emin Yurdakul Ziya Gökalp DY Mehmet Fuat Köprülü EX Yakup Kadri Karaosmanoğlu A 19.
L BİLİMLER-1 TESTİ
15. Kurtuluş Savası yıllarında savaş gerisinde bir köyü anlatan ro-
man, bir bakıma, aydınla köylünün, halkın anlaşamamalarının
verdiği bir acıyı dile getiriyor. Bir yanda, en ilkel içgüdülerden
kurtulamamış, bakımsız, kılavuzsuz, kadere boyun eğen cahil
bir köylü tabakası, öbür yanda, aslından, kökünden habersiz,
bu toprağın malı olmayan ve hepsi dışarıdan gelen maddeler,
unsurlarla yoğrula yoğrula âdeta kimyevi bir şey hâlini almış
olan tabiat garibesi bir aydın tabaka var. Kendini büyük bir teh-
like önünde hisseden ve bir fedakârlık ihtiyacı içinde halka doğ-
ru giden aydın, karşısında, güvensiz, kümes mahlukatı gibi her
biri bir köşeye sinen insanlar buluyor.
Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban->
B) Yeşil Gece
C) Kiralık Konak
D) Yaprak Dökümü
E) Sinekli Bakkal
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
L BİLİMLER-1 TESTİ 15. Kurtuluş Savası yıllarında savaş gerisinde bir köyü anlatan ro- man, bir bakıma, aydınla köylünün, halkın anlaşamamalarının verdiği bir acıyı dile getiriyor. Bir yanda, en ilkel içgüdülerden kurtulamamış, bakımsız, kılavuzsuz, kadere boyun eğen cahil bir köylü tabakası, öbür yanda, aslından, kökünden habersiz, bu toprağın malı olmayan ve hepsi dışarıdan gelen maddeler, unsurlarla yoğrula yoğrula âdeta kimyevi bir şey hâlini almış olan tabiat garibesi bir aydın tabaka var. Kendini büyük bir teh- like önünde hisseden ve bir fedakârlık ihtiyacı içinde halka doğ- ru giden aydın, karşısında, güvensiz, kümes mahlukatı gibi her biri bir köşeye sinen insanlar buluyor. Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaban-> B) Yeşil Gece C) Kiralık Konak D) Yaprak Dökümü E) Sinekli Bakkal
SIND
hangisi
E) I
9
18.
SANATÇININ ADI
MAHLASI
Çamdeviren
I. Rifat Ilgaz
II. Behçet Kemal Çağlar
Gönül Kızı
III. Cahit Sıtkı Tarancı
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel
●
V. Orhan Şaik Gökyay
Stepne
Yukarıdaki sanatçılar ile mahlasları eşleştirildiğinde
hangi iki sanatçı dışarıda kalır?
A) II ve II
B) ve IV
C) I ve II
D) I ve V
E) IV ve V
Stepne
Francil
OMRO
STAROS
nikde
LIZI
●
AYTITDE-SOS-1
1.
Bu yağm
Nefester
Bu yağr
Aynalar
19.
II. Bir kırık
Ağır ağ
Havuz
Gün d
Numaralar
hangisi sc
A) Her iki
B) I. şiir p
C) Her ik
D) I dör
Mard
E) Şir
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
SIND hangisi E) I 9 18. SANATÇININ ADI MAHLASI Çamdeviren I. Rifat Ilgaz II. Behçet Kemal Çağlar Gönül Kızı III. Cahit Sıtkı Tarancı IV. Faruk Nafiz Çamlıbel ● V. Orhan Şaik Gökyay Stepne Yukarıdaki sanatçılar ile mahlasları eşleştirildiğinde hangi iki sanatçı dışarıda kalır? A) II ve II B) ve IV C) I ve II D) I ve V E) IV ve V Stepne Francil OMRO STAROS nikde LIZI ● AYTITDE-SOS-1 1. Bu yağm Nefester Bu yağr Aynalar 19. II. Bir kırık Ağır ağ Havuz Gün d Numaralar hangisi sc A) Her iki B) I. şiir p C) Her ik D) I dör Mard E) Şir
17. Başlangıçta Fecriâti'nin dil anlayışına uygun hareket
ederek Yeni Lisan hareketine direnen yazar, sonradan
tutum değiştirerek Millî Edebiyat akımına katılır fakat Mill
Edebiyat akımına bir sanatçı olarak değil, bilim adamı
kimliğiyle destek olur. Yazar, Millî Edebiyat akımının
bilimsel kalesi olarak nitelendirilebilir. Türk uygarlığının
tarih boyu yaşadığı dil, hukuk, din, musiki, sanat,
tarih, edebiyat gibi yönleri gözden geçirerek bulduğu
sonuçları edebiyat tarihine başarıyla uygular. Edebiyat
tarihçiliğimizi Orta Çağ anlayışından kurtararak modern
anlayışa kavuşturur.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A Mehmet Fuat Köprülü
B) Ali Canip Yöntem
Ömer Seyfettin
DYZiya Gökalp
E) Şemsettin Sami
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
17. Başlangıçta Fecriâti'nin dil anlayışına uygun hareket ederek Yeni Lisan hareketine direnen yazar, sonradan tutum değiştirerek Millî Edebiyat akımına katılır fakat Mill Edebiyat akımına bir sanatçı olarak değil, bilim adamı kimliğiyle destek olur. Yazar, Millî Edebiyat akımının bilimsel kalesi olarak nitelendirilebilir. Türk uygarlığının tarih boyu yaşadığı dil, hukuk, din, musiki, sanat, tarih, edebiyat gibi yönleri gözden geçirerek bulduğu sonuçları edebiyat tarihine başarıyla uygular. Edebiyat tarihçiliğimizi Orta Çağ anlayışından kurtararak modern anlayışa kavuşturur. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? A Mehmet Fuat Köprülü B) Ali Canip Yöntem Ömer Seyfettin DYZiya Gökalp E) Şemsettin Sami
a
I. Grup
II. Grup
1. Efruz Bey
Ömer Seyfettin
II. Dağa Çıkan Kurt
Reşat Nuri Güntekin
III. Çalıkuşu
Aka Gündüz
IV. Dikmen Yıldızı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
V. Bir Serencâm
Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. gruptaki
sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
19.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
a I. Grup II. Grup 1. Efruz Bey Ömer Seyfettin II. Dağa Çıkan Kurt Reşat Nuri Güntekin III. Çalıkuşu Aka Gündüz IV. Dikmen Yıldızı Yakup Kadri Karaosmanoğlu V. Bir Serencâm Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. gruptaki sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez? A) I B) II C) III D) IV E) V 19.
dan
lar
si"ni
22.Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A
A)Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah
B)Namık Kemal - İntibah
C)Ahmet Hamdi Tanpınar - Kiralik Konak
D)Orhan Kemal - Cemile
E)Oğuz Atay Tutunamayanlar
dönomi 1923-1950 yılları arasında aşağıdaki
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
dan lar si"ni 22.Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A A)Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah B)Namık Kemal - İntibah C)Ahmet Hamdi Tanpınar - Kiralik Konak D)Orhan Kemal - Cemile E)Oğuz Atay Tutunamayanlar dönomi 1923-1950 yılları arasında aşağıdaki
11. Yazarının ilk romanıdır. Realizmin etkisinde yazılmıştır.
Romanda Tanzimat'tan Meşruiyet'e Türk toplumundaki
kuşak değişimini ve bu değişimin yol açtığı çatışmayı
anlatır. Naim Efendi, kızı Sakine Hanım, damadı Servet
Bey, torunları Seniha ve Cemil romanın başlıca kişileridir.
Yanlış Batılılaşma, bilge ve idealist tiplerle bireysel
isteklerinin peşinde koşan, bilgelikten uzak kişi arasındaki
çatışma romanın temaları arasındadır.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sinekli Bakkal
B) Felatun Beyle Rakım Efendi
C) Araba Sevdası
D) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
E) Kiralık Konak
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
11. Yazarının ilk romanıdır. Realizmin etkisinde yazılmıştır. Romanda Tanzimat'tan Meşruiyet'e Türk toplumundaki kuşak değişimini ve bu değişimin yol açtığı çatışmayı anlatır. Naim Efendi, kızı Sakine Hanım, damadı Servet Bey, torunları Seniha ve Cemil romanın başlıca kişileridir. Yanlış Batılılaşma, bilge ve idealist tiplerle bireysel isteklerinin peşinde koşan, bilgelikten uzak kişi arasındaki çatışma romanın temaları arasındadır. Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sinekli Bakkal B) Felatun Beyle Rakım Efendi C) Araba Sevdası D) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu E) Kiralık Konak
ONE P
21T29T
10. Yirminci yüzyılın başlarındaki realist Türk hikâyeciliğinin
önde gelen isimlerinden biridir. Genç yaşta ölmüş olma-
sb sına rağmen, edebiyatımıza kazandırdığı eserler, gerek
hab sayı gerek değer bakımından Türk hikâyeciliğinde büyük
öneme sahiptir. Onun asıl edebî faaliyeti, "Yeni Lisan" isimli
makalesini yazdığı Genç Kalemler dergisinde başlamıştır.
Bu makaleyle yazar, hem dil ve edebiyat kültürünü hem de
milliyetçi görüşlerini sergilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan sanatçı-
nın eserlerinden biri değildir?
A) Kaşağı
✓
B) Başını Vermeyen Şehit
D) Bahar ve Kelebekler
on C) Harap Mabetler
E) İlk Düşen Ak
ad
BOO
bulainisd
000
nijenty
Dihsbuz
11. Millî Edebiyat hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
ävlenemez?
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
ONE P 21T29T 10. Yirminci yüzyılın başlarındaki realist Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerinden biridir. Genç yaşta ölmüş olma- sb sına rağmen, edebiyatımıza kazandırdığı eserler, gerek hab sayı gerek değer bakımından Türk hikâyeciliğinde büyük öneme sahiptir. Onun asıl edebî faaliyeti, "Yeni Lisan" isimli makalesini yazdığı Genç Kalemler dergisinde başlamıştır. Bu makaleyle yazar, hem dil ve edebiyat kültürünü hem de milliyetçi görüşlerini sergilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan sanatçı- nın eserlerinden biri değildir? A) Kaşağı ✓ B) Başını Vermeyen Şehit D) Bahar ve Kelebekler on C) Harap Mabetler E) İlk Düşen Ak ad BOO bulainisd 000 nijenty Dihsbuz 11. Millî Edebiyat hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden ävlenemez?
2.
Leyla artık her gün kadife mantosunu giyiyor, başını
alıp sokak sokak geziyordu. Ali Rıza Bey, ilk zamanlar-
da bu gezintilere ses çıkarmıyordu. Ne yapsın çocuk,
dertli idi. Kırlarda, sokaklarda rastgele dolaşmak kadar
hiçbir şeyin gam dağıtmadığını tecrübeleriyle biliyordu.
Öyle de olmasa Dolap Sokağı'ndaki ev oturulur gibi
değildi. Hele kısa kış günlerinde öğleden iki saat sonra
odalar, lambasız oturulamayacak kadar kararıyordu.
Böyle olmakla beraber zaman geçtikçe Ali Rıza Bey'de
düşünceler, korkular uyanıyordu. Bir genç kızın bu
kadar fazla dolaşması doğru bir şey değildi. Hele ara
sıra çok gecikiyordu. Sonra eski sosyeteye devam
edenlerden bazılarıyla tekrar ahbap olmuştu.
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına
ait değildir?
A) Kızılcık Dalları
C) Miskinler Tekkesi
B) Tanrıdağı Ziyafeti
D) Sonsuz Panayır
calibu
E) Leyla ile Mecnun
YAYIN DENİZİ
TIRE
sonrası hayat
E) yabancı akım
ön plana çıka
5. Küçük Dünya a
Toprakları, Tut:
dış Türklere y
Trakya'da yaş
Türklerinin, Ç
Türklerinin çe
Canbaz romar
1970 yıllarınd
sal ve ekono
larla dolu bir
değerlendirin
Bu parçada
gisidir?
A) Ayşe KL
C) Elif Şafa
ismin
6.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
2. Leyla artık her gün kadife mantosunu giyiyor, başını alıp sokak sokak geziyordu. Ali Rıza Bey, ilk zamanlar- da bu gezintilere ses çıkarmıyordu. Ne yapsın çocuk, dertli idi. Kırlarda, sokaklarda rastgele dolaşmak kadar hiçbir şeyin gam dağıtmadığını tecrübeleriyle biliyordu. Öyle de olmasa Dolap Sokağı'ndaki ev oturulur gibi değildi. Hele kısa kış günlerinde öğleden iki saat sonra odalar, lambasız oturulamayacak kadar kararıyordu. Böyle olmakla beraber zaman geçtikçe Ali Rıza Bey'de düşünceler, korkular uyanıyordu. Bir genç kızın bu kadar fazla dolaşması doğru bir şey değildi. Hele ara sıra çok gecikiyordu. Sonra eski sosyeteye devam edenlerden bazılarıyla tekrar ahbap olmuştu. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? A) Kızılcık Dalları C) Miskinler Tekkesi B) Tanrıdağı Ziyafeti D) Sonsuz Panayır calibu E) Leyla ile Mecnun YAYIN DENİZİ TIRE sonrası hayat E) yabancı akım ön plana çıka 5. Küçük Dünya a Toprakları, Tut: dış Türklere y Trakya'da yaş Türklerinin, Ç Türklerinin çe Canbaz romar 1970 yıllarınd sal ve ekono larla dolu bir değerlendirin Bu parçada gisidir? A) Ayşe KL C) Elif Şafa ismin 6.
leyhurimuS
/ Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Eserler-l
1110
um-
9.
mış;
ve
yakın tarihte oluşan, kendi tanık olduğu olaylara
dayanarak toplumdaki değişimleri, siyasal yaşamdaki
çalkantıları, çatışmaları ele alan romanlar yazdı.
köylü ve aydın çatışmasını anlatan en etkili romanıdır.
Cumhuriyet'in ilk on yılında Kurtuluş Savaşı'na katılan
ülün halk ve aydınlar, yeni döneme ayak uydurmaya çalışan
klı-
ası,
ar,
çıkarcılar ve iş birlikçiler, Batı uygarlığı karşısında gele-
neksel ahlakın ve yerleşik değerlerin tartışılması, top-
lumdaki değişimlerin, Batılılaşmayı yanlış anlamanın
yıkıcı etkileri gibi toplumsal konulara bireysel sorunlar
Bein
eklendi. Yazarın, bu konuları diğer eserlerinde işlediği-
ne de tanık oluruz.
vet
-Am
ve
U-
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri sırasıyla getirilebilir? nbsX 18 (0
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban
B) Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu
C) Refik Halit Karay - İstanbul'un İç Yüzü
inver
D) Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal
-16/0006
E) Memduh Şevket Esendal - Ayaşlı ve Kiracıları
sbol Hamąslob slegle
ubnovild elynsleduncet iniğibamtijeb me
idig julunulo ve bisbn'isolo2 qslod nasmio ob
since tasa i nabolgo obnihelnüg got san eleit beb
ubons bel Xeonyemelututo
61-
-i-
ni
Î
e
1
A
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
leyhurimuS / Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Eserler-l 1110 um- 9. mış; ve yakın tarihte oluşan, kendi tanık olduğu olaylara dayanarak toplumdaki değişimleri, siyasal yaşamdaki çalkantıları, çatışmaları ele alan romanlar yazdı. köylü ve aydın çatışmasını anlatan en etkili romanıdır. Cumhuriyet'in ilk on yılında Kurtuluş Savaşı'na katılan ülün halk ve aydınlar, yeni döneme ayak uydurmaya çalışan klı- ası, ar, çıkarcılar ve iş birlikçiler, Batı uygarlığı karşısında gele- neksel ahlakın ve yerleşik değerlerin tartışılması, top- lumdaki değişimlerin, Batılılaşmayı yanlış anlamanın yıkıcı etkileri gibi toplumsal konulara bireysel sorunlar Bein eklendi. Yazarın, bu konuları diğer eserlerinde işlediği- ne de tanık oluruz. vet -Am ve U- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilebilir? nbsX 18 (0 A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban B) Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu C) Refik Halit Karay - İstanbul'un İç Yüzü inver D) Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal -16/0006 E) Memduh Şevket Esendal - Ayaşlı ve Kiracıları sbol Hamąslob slegle ubnovild elynsleduncet iniğibamtijeb me idig julunulo ve bisbn'isolo2 qslod nasmio ob since tasa i nabolgo obnihelnüg got san eleit beb ubons bel Xeonyemelututo 61- -i- ni Î e 1 A
Roman / Millî ve Dinî Duya
4. Cu
yı:
D
1.
Ben, Yedek Subay Ahmet Celal Celal Paşa'nın oğlu
Ahmet; Porsuk Çayı'nın kenarında böyle bir tohum hâli-
ne girdim. Bir kulaç, kara toprak içinde filizimi sürmek,
dal ve budaklarımı aydınlığa doğru uzatmak, meyvemi
vermek için Allah'ın rahmetini bekliyorum. Ve gömülü
olduğum toprağın, ızdırabını bedenimde hissediyorum.
Her hususta ona karışıyorum.
nagi
Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde bir bölümü
verilen romanın yazarı tarafından kaleme alınma-
mıştır?
net A) Nur Baba
B) Bir Sürgün
C) Bir Kadın Düşmanı
D) Hep O Şarkı
C
E) Hüküm Gecesi
ra
0
E
C
L
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
Roman / Millî ve Dinî Duya 4. Cu yı: D 1. Ben, Yedek Subay Ahmet Celal Celal Paşa'nın oğlu Ahmet; Porsuk Çayı'nın kenarında böyle bir tohum hâli- ne girdim. Bir kulaç, kara toprak içinde filizimi sürmek, dal ve budaklarımı aydınlığa doğru uzatmak, meyvemi vermek için Allah'ın rahmetini bekliyorum. Ve gömülü olduğum toprağın, ızdırabını bedenimde hissediyorum. Her hususta ona karışıyorum. nagi Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde bir bölümü verilen romanın yazarı tarafından kaleme alınma- mıştır? net A) Nur Baba B) Bir Sürgün C) Bir Kadın Düşmanı D) Hep O Şarkı C E) Hüküm Gecesi ra 0 E C L
C
Türk edebiyatının önemli hikâye yazarlarından olan Re-
silcilerinden biri olarak Anadolu'yu konu edilen hikâye
fik Halit Karay, durum öykücülüğünün önde gelen tem-
lerinin yanı sıra Orta Doğu insanın yaşamını da anlatan
hikayeler yazmıştır.
Olay hikâyesinde serim, düğüm ve çözüm bölümlerine
uygun olarak mantıksal bir sıralama olması gerekirken
durum hikâyesinde bu bölümlerin sıralaması olmak zo-
runda değildir.
HI. Durum hikâyelerine Çehov tarzı hikâye de denir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı
vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IN
D) I ve II
E) II ve III
A
TÜRK DİLİ V
B
I
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
C Türk edebiyatının önemli hikâye yazarlarından olan Re- silcilerinden biri olarak Anadolu'yu konu edilen hikâye fik Halit Karay, durum öykücülüğünün önde gelen tem- lerinin yanı sıra Orta Doğu insanın yaşamını da anlatan hikayeler yazmıştır. Olay hikâyesinde serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak mantıksal bir sıralama olması gerekirken durum hikâyesinde bu bölümlerin sıralaması olmak zo- runda değildir. HI. Durum hikâyelerine Çehov tarzı hikâye de denir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IN D) I ve II E) II ve III A TÜRK DİLİ V B I
19. II. Abdülhamit devrinde Aksaray ilçesinin bir mahal-
lesindeki imamın küçük kızı Emine, aynı mahalleden
orta oyuncu Tevfik ile babasının karşı çıkmasına rağ-
men evlenir. Tevfik, Zenne rolüne çıktığı için "Kız Tev-
fik" diye anılmaktadır. Bir süre sonra bu yüzden ay-
rılırlar. Ayrıldıktan sonra Rabia isminde bir çocukları
dünyaya gelir. Tevfik ünlü bir sanatçı iken İstanbul'dan
sürgüne gönderilir. Bu sırada Rabia sesi ile herkesi
büyülemektedir. Kuran ve mevlit okumakta üstüne
kimse yoktur. Tevfik sürgünden döner, kızını yanına
alır. Ancak bu sefer de Genç Türkler adlı bir gruba yar-
dim ettiği için Şam'a sürülür. Rabia ise Müslüman olan
piyano öğretmeni Peregrini ile evlenir. 1908'de İkinci
Meşrutiyet'in ilanından sonra Tevfik sürgünden döner,
yaşadıkları mahalledeki eski mutlu günlerine dönerler.
Ancak Rabia'nın annesi hastalığından dolayı vefat
eder. Rabia annesinin vefatına üzülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen
eserin yazarına ait değildir?
A) Yeni Turan
B) Seviye Talip
C) Ateşten Gömlek
D) Vurun Kahpeye
E) Yaprak Dökümü
is
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
19. II. Abdülhamit devrinde Aksaray ilçesinin bir mahal- lesindeki imamın küçük kızı Emine, aynı mahalleden orta oyuncu Tevfik ile babasının karşı çıkmasına rağ- men evlenir. Tevfik, Zenne rolüne çıktığı için "Kız Tev- fik" diye anılmaktadır. Bir süre sonra bu yüzden ay- rılırlar. Ayrıldıktan sonra Rabia isminde bir çocukları dünyaya gelir. Tevfik ünlü bir sanatçı iken İstanbul'dan sürgüne gönderilir. Bu sırada Rabia sesi ile herkesi büyülemektedir. Kuran ve mevlit okumakta üstüne kimse yoktur. Tevfik sürgünden döner, kızını yanına alır. Ancak bu sefer de Genç Türkler adlı bir gruba yar- dim ettiği için Şam'a sürülür. Rabia ise Müslüman olan piyano öğretmeni Peregrini ile evlenir. 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Tevfik sürgünden döner, yaşadıkları mahalledeki eski mutlu günlerine dönerler. Ancak Rabia'nın annesi hastalığından dolayı vefat eder. Rabia annesinin vefatına üzülür. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen eserin yazarına ait değildir? A) Yeni Turan B) Seviye Talip C) Ateşten Gömlek D) Vurun Kahpeye E) Yaprak Dökümü is Diğer sayfaya geçiniz.
16. Şatırzâde Şöhret'in alafrangalik, şıklık macerası okuru
bir yandan kahkahalarla güldürür, bir yandan da için için
hüzünlendirir. Onun, günün modasına uyarak edindiği
köpeği Drol'le birlikteliği, hele Drol'ün roman boyunca başına
gelenler romanımızda pek benzeri olmayan bir ustalıkla
kaleme getirilmiştir. Pangaltı'da oturan Madam Potiş'le
gönül ilişkisi, Şöhret'in iç dünyasındaki yalnızlığını büsbütün
pekiştirir. Madam Potiş'le gezdikleri yerler, girip çıktıkları
mekânlar pitoresk bir anlatımla işlenmişken; bu çiftin gülünç,
gülünç olduğu kadar acıklı hâlleri git git yürek yakar.
Bu parçada hakkında bilgi verilen romanın yazarının
eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Eylüt
(B) Gulyabani
C) Mai ve Siyah
D) Hayal İçinde
E) Gönül Hanım +
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman
16. Şatırzâde Şöhret'in alafrangalik, şıklık macerası okuru bir yandan kahkahalarla güldürür, bir yandan da için için hüzünlendirir. Onun, günün modasına uyarak edindiği köpeği Drol'le birlikteliği, hele Drol'ün roman boyunca başına gelenler romanımızda pek benzeri olmayan bir ustalıkla kaleme getirilmiştir. Pangaltı'da oturan Madam Potiş'le gönül ilişkisi, Şöhret'in iç dünyasındaki yalnızlığını büsbütün pekiştirir. Madam Potiş'le gezdikleri yerler, girip çıktıkları mekânlar pitoresk bir anlatımla işlenmişken; bu çiftin gülünç, gülünç olduğu kadar acıklı hâlleri git git yürek yakar. Bu parçada hakkında bilgi verilen romanın yazarının eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi vardır? A) Eylüt (B) Gulyabani C) Mai ve Siyah D) Hayal İçinde E) Gönül Hanım +