%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıfat Soruları

5. (1) "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden" diyen şair,
aslında hayatın aceleye gelmeyen bir uğraş olduğunu
vurgulamaktadır. (II) Bu yargıya varmasını sağlayan temel
değişken tecrübeleridir. (III) Hayatın gerçekleri benliğini
ciddi bir sınava tabi tutmaktadır. (IV) Deneyimleri, fikirlerini
güçlendirmektedir. (V) Hayatta deneyimlerle kazanılan
fikirlerin gerçekçi olduğuna inanmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) cümlede ikileme, zarf görevinde kullanılmıştır.
B) II. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.
cümlede özne, ad tamlamasından oluşmaktadır.
DIV. cümlenin yüklemi geçişli bir fiildir.
E) V. cümlede sifat tamlaması kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Sıfat
5. (1) "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden" diyen şair, aslında hayatın aceleye gelmeyen bir uğraş olduğunu vurgulamaktadır. (II) Bu yargıya varmasını sağlayan temel değişken tecrübeleridir. (III) Hayatın gerçekleri benliğini ciddi bir sınava tabi tutmaktadır. (IV) Deneyimleri, fikirlerini güçlendirmektedir. (V) Hayatta deneyimlerle kazanılan fikirlerin gerçekçi olduğuna inanmaktadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) cümlede ikileme, zarf görevinde kullanılmıştır. B) II. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır. cümlede özne, ad tamlamasından oluşmaktadır. DIV. cümlenin yüklemi geçişli bir fiildir. E) V. cümlede sifat tamlaması kullanılmıştır.
10. Yapım eki almayan sıfata basit sifat, yapım eki alan sıfata
türemiş sıfat, iki sözcükten oluşan sıfata da birleşik sıfat
denir.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler üç farklı
sifat yapısına örnek verilebilir?
A) Bursa'da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su.
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
B) Karın yağdığını görünce
Kar tutan toprağı anlayacaksın
Toprakta bir karış karı görünce
Kar içinde yanan karı anlayacaksın
C) Korkmuyorum artık solmaktan
Solmaktan ve solgunluktan
Gelmişim nerelerden böyle
Kurumuş bir dere yatağı gibi
D) Ayın Şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
E) Altın rengi gözleri yanan bir semaverdi
llık bir çay kokusu akardı saçlarından.
Yanmanın lezzetini onda hissettiğim bir an
Ve yazın sevgisini bana önce o verdi.
Lise Türkçe
Sıfat
10. Yapım eki almayan sıfata basit sifat, yapım eki alan sıfata türemiş sıfat, iki sözcükten oluşan sıfata da birleşik sıfat denir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler üç farklı sifat yapısına örnek verilebilir? A) Bursa'da bir eski cami avlusu, Küçük şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar... Onunla bir yaşta ihtiyar çınar B) Karın yağdığını görünce Kar tutan toprağı anlayacaksın Toprakta bir karış karı görünce Kar içinde yanan karı anlayacaksın C) Korkmuyorum artık solmaktan Solmaktan ve solgunluktan Gelmişim nerelerden böyle Kurumuş bir dere yatağı gibi D) Ayın Şavkı vurur sazım üstüne Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne Ay bir yandan sen bir yandan sar beni E) Altın rengi gözleri yanan bir semaverdi llık bir çay kokusu akardı saçlarından. Yanmanın lezzetini onda hissettiğim bir an Ve yazın sevgisini bana önce o verdi.
E) V. cümlede, "için" edati, "gerekçe" bildirmektedir.
5. Aşağıdaki cümlelerde soru anlamını sağlayan sözcükler tür
yönüyle eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) Otelde hangi odada kalacağız biz?
WEB) Onlar daha ne kadar kalacak bizim evde?
C) Bizim şirket için nasıl bir sistem önerirsiniz?
D) Arkadaşınız niye bu kadar şaşırdı?
E) Filmlerin hangisine gitmeye karar verdiniz?
fer-lilled ma
Lise Türkçe
Sıfat
E) V. cümlede, "için" edati, "gerekçe" bildirmektedir. 5. Aşağıdaki cümlelerde soru anlamını sağlayan sözcükler tür yönüyle eşleştirilse hangisi dışarıda kalır? A) Otelde hangi odada kalacağız biz? WEB) Onlar daha ne kadar kalacak bizim evde? C) Bizim şirket için nasıl bir sistem önerirsiniz? D) Arkadaşınız niye bu kadar şaşırdı? E) Filmlerin hangisine gitmeye karar verdiniz? fer-lilled ma
37. Dirseğini dayadığı uzun bir yastığın altından küçücük
bir altın külçesi çıkardı. Yanı başında, minderin
üstüne konmuş sedef kakmalı büyükçe bir çekmeceyi
açtı, içinden üç tane mektup çıkardı. Bunları bir şey
söylemeksizin Servet Bey'e uzattı ve tekrar başını
pencereye çevirdi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Obese
A) İşaret Zamiri
B) Belgisiz Zamir
sira Sayı Sifati
D) Belirtili Isim Tamlaması
E) Belirtisiz Isim Tamlaması
In cl
Lise Türkçe
Sıfat
37. Dirseğini dayadığı uzun bir yastığın altından küçücük bir altın külçesi çıkardı. Yanı başında, minderin üstüne konmuş sedef kakmalı büyükçe bir çekmeceyi açtı, içinden üç tane mektup çıkardı. Bunları bir şey söylemeksizin Servet Bey'e uzattı ve tekrar başını pencereye çevirdi. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Obese A) İşaret Zamiri B) Belgisiz Zamir sira Sayı Sifati D) Belirtili Isim Tamlaması E) Belirtisiz Isim Tamlaması In cl
27.
Ne var ki bu işlemin kontrolü çok zor ve bilim insanları,
şimdiye dek, harcadığından daha çok enerji üretebilen bir
füzyon santrali yapamadı. Bu günlerde Massachusetts
Teknoloji Enstitüsünde fizikçiler, nükleer füzyonun kulla-
nılmasının önündeki teknolojik zorluklardan birine dik-
katimizi çekiyor. Fizikçiler, füzyon reaktörünün içindeki
plazmayı itmek ve ısıtmak için radyo dalgalarının kullanı-
labileceğini kanıtladı.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıda-
kilerden hangisini getirilmelidir?
A) Barındığı tehlikeler, nükleer enerji kullanımını engelli-
yor.
B) Nükleer füzyonla ilgili çalışmalar henüz istenen sevi-
yede değil.
C) Fizikçiler, nükleer füzyonun kullanımının önünde bir
engel olmadığını açıkladı.
D) Nükleer füzyon, temiz enerji için verimli bir kaynak ola-
bilirdi.
E) Yer altındaki fosil yakıtların miktarı her geçen gün aza-
lıyor.
UDK-1212102-MAVİ
AKVIN
1
7
29
Lise Türkçe
Sıfat
27. Ne var ki bu işlemin kontrolü çok zor ve bilim insanları, şimdiye dek, harcadığından daha çok enerji üretebilen bir füzyon santrali yapamadı. Bu günlerde Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde fizikçiler, nükleer füzyonun kulla- nılmasının önündeki teknolojik zorluklardan birine dik- katimizi çekiyor. Fizikçiler, füzyon reaktörünün içindeki plazmayı itmek ve ısıtmak için radyo dalgalarının kullanı- labileceğini kanıtladı. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisini getirilmelidir? A) Barındığı tehlikeler, nükleer enerji kullanımını engelli- yor. B) Nükleer füzyonla ilgili çalışmalar henüz istenen sevi- yede değil. C) Fizikçiler, nükleer füzyonun kullanımının önünde bir engel olmadığını açıkladı. D) Nükleer füzyon, temiz enerji için verimli bir kaynak ola- bilirdi. E) Yer altındaki fosil yakıtların miktarı her geçen gün aza- lıyor. UDK-1212102-MAVİ AKVIN 1 7 29
36. Uzun bir aradan sonra çocukluğumun geçtiği şehre yine dön- 38.
1
düm. İstanbul gibi bir şehirde hatıra biriktirmek ne kadar zor-
||
muş. Hiçbir sokak, cadde tanıdık değildi. Çocukluğumu yaşa-
dığım parklar, sokaklar bambaşka bir hâl almış. İlk gördüğüm-
|||
IV
de hissettiğim şaşkınlık, artık yerini hüzne bıraktı. İnsan,
kendisiyle birlikte, yaşadığı şehrin de değişebildiğini öğreni-
V
yor demek ki...
Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I. sözcük, belirtme hâli eki almış addır.
B) II. sözcük, belirsizlik bildiren sıfattır.
C) III. sözcük, tamlayan eki almış addır.
D) IV. sözcük, yapısı bakımından birleşiktir.
E) V. sözcük, dönüşlülük eki almıştır.
39.
Lise Türkçe
Sıfat
36. Uzun bir aradan sonra çocukluğumun geçtiği şehre yine dön- 38. 1 düm. İstanbul gibi bir şehirde hatıra biriktirmek ne kadar zor- || muş. Hiçbir sokak, cadde tanıdık değildi. Çocukluğumu yaşa- dığım parklar, sokaklar bambaşka bir hâl almış. İlk gördüğüm- ||| IV de hissettiğim şaşkınlık, artık yerini hüzne bıraktı. İnsan, kendisiyle birlikte, yaşadığı şehrin de değişebildiğini öğreni- V yor demek ki... Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) I. sözcük, belirtme hâli eki almış addır. B) II. sözcük, belirsizlik bildiren sıfattır. C) III. sözcük, tamlayan eki almış addır. D) IV. sözcük, yapısı bakımından birleşiktir. E) V. sözcük, dönüşlülük eki almıştır. 39.
6. Türkiye'de düşünce, şiir üzerinden ilerlemiştir. Bu anlam-
da edebiyat dergilerinin, düşünce hayatımızda büyük bir
||
yeri olduğunu düşünüyorum. Düşünsel bütünlük olarak he-
|||
nüz bunu fark edemeyen dergiler, şiir üzerinden ilerleyen
IV
böyle bir geleneği idrak edemezlerse o bütünlükten bah-
V
sedemeyiz. Ancak Türkiye'deki edebiyat dergileri bunu do-
ğaçlama olarak bile olsa biliyor.
Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür ba-
kımından ötekilerden farklıdır?
B) II
C) III
A) I
KCE
D) IV
E) V
237
Lise Türkçe
Sıfat
6. Türkiye'de düşünce, şiir üzerinden ilerlemiştir. Bu anlam- da edebiyat dergilerinin, düşünce hayatımızda büyük bir || yeri olduğunu düşünüyorum. Düşünsel bütünlük olarak he- ||| nüz bunu fark edemeyen dergiler, şiir üzerinden ilerleyen IV böyle bir geleneği idrak edemezlerse o bütünlükten bah- V sedemeyiz. Ancak Türkiye'deki edebiyat dergileri bunu do- ğaçlama olarak bile olsa biliyor. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür ba- kımından ötekilerden farklıdır? B) II C) III A) I KCE D) IV E) V 237
leler-
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret bildiren söz-
cük, farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bu yazarımız, sonunda dört başı mamur bir eser ortaya
koymayı başardı.
B) O kitap için çok bekledi ama sonunda durdu durdu, tur-
nayı gözünden vurdu.
C) Sonunda böyle dudak ısırtacak bir iş başarmanın guru-
ruyla ailesinin yanına döndü.
D) Adam, eskiden olsa bunların sonuçlarını hiç düşün-
mezdi bile.
E) Öteki komşumuzun, okulu bitiren kızının haziran ayının
sonunda düğünü yapılacakmış.
Lise Türkçe
Sıfat
leler- 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret bildiren söz- cük, farklı görevde kullanılmıştır? A) Bu yazarımız, sonunda dört başı mamur bir eser ortaya koymayı başardı. B) O kitap için çok bekledi ama sonunda durdu durdu, tur- nayı gözünden vurdu. C) Sonunda böyle dudak ısırtacak bir iş başarmanın guru- ruyla ailesinin yanına döndü. D) Adam, eskiden olsa bunların sonuçlarını hiç düşün- mezdi bile. E) Öteki komşumuzun, okulu bitiren kızının haziran ayının sonunda düğünü yapılacakmış.
çalışan
E) Birden çok alanla ilgilenen
rklı yönleriyle tanımlamaya
34. 2008 yılında 12 ülkede bir araştırma yapılmış. Buna göre
Türkiye'deki annelerin, çocuklarının ev dışında yaşayarak
öğrenme olanaklarından kazanmalarını en çok bekledikleri
kişilik özelliği, kendine güven, Oranı yüzde 59, aynı
beklenti oranı Amerikalılar için yüzde 20. Sosyal anlamdaki
gelişim, yardımlaşma, işbirliği ve arkadaşlık gibi beklentiler
ise daha arka planda kalıyor. Türkiye'de yüzde 38,
Amerika'da yüzde 60, Fransa'da 31... Ayrıca, Türkiye'deki
annelerin büyük bir bölümü çocuklarının dışarıda, parkta
ya da bahçede oynarken daha mutlu göründüğünü, bu
faaliyetlerin çocukların sağlıklı gelişimini olumlu yönde
desteklediğini düşünüyor. Ancak, bu düşüncelerine
rağmen annelerin yüzde 83'ü güvenlik kaygısı taşıyor.
Bundan dolayı çocukları sokağa çıktığında kaygılanırlar.
Bu parçadan Türkiye'deki anneler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çocukları için öz güven beklentisi, Amerikalılara göre
daha çoktur.
B) Çocuklarının dışarıda yaşayarak öğrenmekten
beklentilerinin başında, kendine güven gelmektedir.
C) Fransız annelere göre, çocuklarının dayanışma ve
ortaklık kurma alışkanlığını edinmelerini daha çok
istemektedirler.
D) Çocuklarının dışarıda durmasını çocuk sağlığı ve
mutluluğu açısından riskli bulmaktadırlar.
E) Önemli bir bölümü, dışarının çocuklar için güvenilir
olduğuna inanmamaktadır.
Deneme Sınavi-09
36. A
11
Lise Türkçe
Sıfat
çalışan E) Birden çok alanla ilgilenen rklı yönleriyle tanımlamaya 34. 2008 yılında 12 ülkede bir araştırma yapılmış. Buna göre Türkiye'deki annelerin, çocuklarının ev dışında yaşayarak öğrenme olanaklarından kazanmalarını en çok bekledikleri kişilik özelliği, kendine güven, Oranı yüzde 59, aynı beklenti oranı Amerikalılar için yüzde 20. Sosyal anlamdaki gelişim, yardımlaşma, işbirliği ve arkadaşlık gibi beklentiler ise daha arka planda kalıyor. Türkiye'de yüzde 38, Amerika'da yüzde 60, Fransa'da 31... Ayrıca, Türkiye'deki annelerin büyük bir bölümü çocuklarının dışarıda, parkta ya da bahçede oynarken daha mutlu göründüğünü, bu faaliyetlerin çocukların sağlıklı gelişimini olumlu yönde desteklediğini düşünüyor. Ancak, bu düşüncelerine rağmen annelerin yüzde 83'ü güvenlik kaygısı taşıyor. Bundan dolayı çocukları sokağa çıktığında kaygılanırlar. Bu parçadan Türkiye'deki anneler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Çocukları için öz güven beklentisi, Amerikalılara göre daha çoktur. B) Çocuklarının dışarıda yaşayarak öğrenmekten beklentilerinin başında, kendine güven gelmektedir. C) Fransız annelere göre, çocuklarının dayanışma ve ortaklık kurma alışkanlığını edinmelerini daha çok istemektedirler. D) Çocuklarının dışarıda durmasını çocuk sağlığı ve mutluluğu açısından riskli bulmaktadırlar. E) Önemli bir bölümü, dışarının çocuklar için güvenilir olduğuna inanmamaktadır. Deneme Sınavi-09 36. A 11
2.
Belirtili isim tamlamasında, tamlayanla tamlanan
arasına cümlenin bir ögesi getirilebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma
örnek gösterilebilecek bir kullanım vardır?
NİTELİK Yayıncılık
A) Kızın kıvır kıvır saçlar: ay ışığında muhteşem gö-
rünüyordu.
B) Çocukların bu konudaki endişesine katılmamak
mümkün değil.
C) Sesi o gece hiç çıkmadı korkudan kızın.
D) Ağacın kuruyan dallarını kesmelisin.
E) Sokakların taş kaldırımları söküldü, yerine
asfalt döküldü.
Lise Türkçe
Sıfat
2. Belirtili isim tamlamasında, tamlayanla tamlanan arasına cümlenin bir ögesi getirilebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek gösterilebilecek bir kullanım vardır? NİTELİK Yayıncılık A) Kızın kıvır kıvır saçlar: ay ışığında muhteşem gö- rünüyordu. B) Çocukların bu konudaki endişesine katılmamak mümkün değil. C) Sesi o gece hiç çıkmadı korkudan kızın. D) Ağacın kuruyan dallarını kesmelisin. E) Sokakların taş kaldırımları söküldü, yerine asfalt döküldü.
2. Zaman, değişkendir ve insan hayatında pek çok dö-
nüm noktasında etkindir. Sürekli bir değişim hâlinde
I
olan zaman içinde insan, yaşadığı dönemin olumlu
veya olumsuz etkilerine kendini kaptırmamalıdır. Zira
11
zaman içinde çok şey değişir ve tam tersi duruma
gelir. Hayat ise bu devinimin en büyük temsilcisidir.
IV
V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağı-
dakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak veril-
miştir?
I
A) Sifat
B) Zarf Bağlaç
C)
D) Sifat
E) Sifat
11
Zamir
Zarf
Edat
Edat
Zarf
Zarf
Edat İsim
Bağlaç Sifat
IV
Ek fiil
Bağlaç
Ek fiil
Bağlaç
Bağlaç
Zarf
www.edebiyatveturkce.com
Zarf
Sifat
Edat
Zarf
le
ok
ali
Br
ģ
Lise Türkçe
Sıfat
2. Zaman, değişkendir ve insan hayatında pek çok dö- nüm noktasında etkindir. Sürekli bir değişim hâlinde I olan zaman içinde insan, yaşadığı dönemin olumlu veya olumsuz etkilerine kendini kaptırmamalıdır. Zira 11 zaman içinde çok şey değişir ve tam tersi duruma gelir. Hayat ise bu devinimin en büyük temsilcisidir. IV V Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağı- dakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak veril- miştir? I A) Sifat B) Zarf Bağlaç C) D) Sifat E) Sifat 11 Zamir Zarf Edat Edat Zarf Zarf Edat İsim Bağlaç Sifat IV Ek fiil Bağlaç Ek fiil Bağlaç Bağlaç Zarf www.edebiyatveturkce.com Zarf Sifat Edat Zarf le ok ali Br ģ
18. Sevgili arkadaşlarım, öykülerinizde güzel bir cümle bulup son-
ra onun sürüklediği yere gitmek gibi bir hastalık gördüm. Si-
ze öncelikle şunu söyleyeyim ki sakın cümlelerinize âşık olma-
yın! Sözlerimi tuhaf bulmayın. Her yazar, bulduğu bir sözcüğe
hatta kurduğu bir cümleye âşık olabilir. Bazen hoştur bu ama
iyi yazar, silkinip kendine gelendir. Haydi diyelim ki kendinize
gelemediniz, o hâlde kaybolacağınızı bilin. Kaybolmayın! Ha,
kaybolduysanız da mutlaka keşiflerle dönün.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
(A) işaret sıfatları kullanılmıştır.
B) Ünlemler kullanılmıştır.
C) Birden fazla belgisiz sıfat kullanılmıştır.
D) Farklı türde zamirler kullanılmıştır.
E) Sifat görevinde kullanılmış edat grubu vardır.
Lise Türkçe
Sıfat
18. Sevgili arkadaşlarım, öykülerinizde güzel bir cümle bulup son- ra onun sürüklediği yere gitmek gibi bir hastalık gördüm. Si- ze öncelikle şunu söyleyeyim ki sakın cümlelerinize âşık olma- yın! Sözlerimi tuhaf bulmayın. Her yazar, bulduğu bir sözcüğe hatta kurduğu bir cümleye âşık olabilir. Bazen hoştur bu ama iyi yazar, silkinip kendine gelendir. Haydi diyelim ki kendinize gelemediniz, o hâlde kaybolacağınızı bilin. Kaybolmayın! Ha, kaybolduysanız da mutlaka keşiflerle dönün. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (A) işaret sıfatları kullanılmıştır. B) Ünlemler kullanılmıştır. C) Birden fazla belgisiz sıfat kullanılmıştır. D) Farklı türde zamirler kullanılmıştır. E) Sifat görevinde kullanılmış edat grubu vardır.
8. (1) Lavoisier, kimyasal değişmelerde maddenin ne
yaratıldığını ne yok edildiğini göstermiştir. (11) Kim-
yasal değişmeyle ortaya çıkan ürünlerin toplam
ağırlığının, değişmeye giren maddelerin toplam
ağırlığına eşit olduğu ilkesini getirmiştir. (III) Böyle-
likle Lavoisier, "Maddenin Korunumu Yasası" diye
bilinen çok önemli bilimsel bir ilkeyi ortaya koymuş-
tur. (IV) Sonuç olarak kimya nicel bir temele oturtul-
muş ve ilk kimyasal bilanço düzenlenmiştir. (V) Bu
büyük ilerlemenin önemli bir sonucu, kimya dilinde
reform olmuştu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. cümlede, bağlaç kullanılmıştır.
B) II. cümlede, tamlananı sifat tamlamasından olu-
şan belirtill isim tamlamasına yer verilmiştir.
C) III. cümlede, niteleme sıfatını derecelendiren
miktar zarfı vardır.
D) IV. cümlede hem niteleme hem sayı sıfatı kulla-
nılmıştır.
E) V. cümlede zincirleme isim tamlaması vardır.
Lise Türkçe
Sıfat
8. (1) Lavoisier, kimyasal değişmelerde maddenin ne yaratıldığını ne yok edildiğini göstermiştir. (11) Kim- yasal değişmeyle ortaya çıkan ürünlerin toplam ağırlığının, değişmeye giren maddelerin toplam ağırlığına eşit olduğu ilkesini getirmiştir. (III) Böyle- likle Lavoisier, "Maddenin Korunumu Yasası" diye bilinen çok önemli bilimsel bir ilkeyi ortaya koymuş- tur. (IV) Sonuç olarak kimya nicel bir temele oturtul- muş ve ilk kimyasal bilanço düzenlenmiştir. (V) Bu büyük ilerlemenin önemli bir sonucu, kimya dilinde reform olmuştu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. cümlede, bağlaç kullanılmıştır. B) II. cümlede, tamlananı sifat tamlamasından olu- şan belirtill isim tamlamasına yer verilmiştir. C) III. cümlede, niteleme sıfatını derecelendiren miktar zarfı vardır. D) IV. cümlede hem niteleme hem sayı sıfatı kulla- nılmıştır. E) V. cümlede zincirleme isim tamlaması vardır.
8.
I. Gençlik yıllarında yaşadığı olaylar, onu derinden
etkilemiş.
z
Conders
II. Yeni yönetici, kendinden önceki uygulamaları
devam ettirdi.
III. Çocukluktan kalma alışkanlıklarını bir türlü terk
edemiyordu. 7
IV. İlk kez geldiği kasabada uzaktan akrabalarının
uzaktan
olduğunu öğrendi.
V. Eskiden hanlar, uzun yoldan gelen tüccarlar için
konaklama mekânlarıydı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki
altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır?
A) I ve ill
B) I ve V
Dll ve V
E) IV ve V
C) II ve III
Lise Türkçe
Sıfat
8. I. Gençlik yıllarında yaşadığı olaylar, onu derinden etkilemiş. z Conders II. Yeni yönetici, kendinden önceki uygulamaları devam ettirdi. III. Çocukluktan kalma alışkanlıklarını bir türlü terk edemiyordu. 7 IV. İlk kez geldiği kasabada uzaktan akrabalarının uzaktan olduğunu öğrendi. V. Eskiden hanlar, uzun yoldan gelen tüccarlar için konaklama mekânlarıydı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? A) I ve ill B) I ve V Dll ve V E) IV ve V C) II ve III
8.
Insanlar; toplum içerisinde birbirlerine öylesine
1
yabancıyken ilk karşılaşmamızda o şarkıdaki gibi, kirk
yıllık dost gibi hissettiren şey neydi? Duygudaşlık işte
öyle bir hâldir, her türlü engeli ortadan kaldırır, temeli
||
ezelde atılan gönül bağlarını ortaya çıkarır. Bir sanatı
talim etmek ile bir geleneğe ait olmak arasındaki fark
IV
belki burada ortaya çıkar.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Zamir - isim - edat - isim
B) Sifat - isim - bağlaç - isim
C) İsim - isim - edat - sifat
D) Zamir - isim - bağlaç - sıfat
E) Sifat - isim - edat - zarf
Adağ!
Lise Türkçe
Sıfat
8. Insanlar; toplum içerisinde birbirlerine öylesine 1 yabancıyken ilk karşılaşmamızda o şarkıdaki gibi, kirk yıllık dost gibi hissettiren şey neydi? Duygudaşlık işte öyle bir hâldir, her türlü engeli ortadan kaldırır, temeli || ezelde atılan gönül bağlarını ortaya çıkarır. Bir sanatı talim etmek ile bir geleneğe ait olmak arasındaki fark IV belki burada ortaya çıkar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Zamir - isim - edat - isim B) Sifat - isim - bağlaç - isim C) İsim - isim - edat - sifat D) Zamir - isim - bağlaç - sıfat E) Sifat - isim - edat - zarf Adağ!
korkutup kaçırmak ister gibiydi.
Akbar gebe olduğu için eşi Taşçaynar daha çok dışarıda
dolaşıyordu. O sırada çalılar arasına sinmişti. Akbar'ın acı
acı uluduğunu duyunca, kalkıp inlerine doğru süzüldü.
Taşçaynar (taş çiğner) adını ona yöredeki çobanlar ver-
mişti. Çünkü çenesi taşları çiğneyip ezecek kadar güçlüydü.
Taşçaynar, "korkma artık, ben geldim" dercesine, yatış-
tirici bir homurdanma ile dişisine sokuldu. Dişi kurt da
sıkı sıkı sarılır gibi ona süründü. Yavaş yavaş inlemeye,
homurdanmaya devam ediyordu. Gök'ün adaletsizliğine,
bilinmeyen bir güce ve belki de korkunç kaderine karşı idi
bu sızlanışlar, bu yakınmalar. Helikopter Ala-Mengü buzu-
lunun gerisinde kaybolup gittiği ve gürültüsü bulutlar ara-
sında boğulup duyulmaz olduğu halde, hâlâ bütün vücudu
titriyordu. Kendine gelmesi epey uzun sürdü.
Dağlar, sanki kozmik bir huzur çığı ile bir anda yeni-
den sessizliğe kavuşmuştu. Dişi kurt birden karnının bü-
yüdüğünü, orada bir şeylerin canlandığını ve kımıldadığını
hissetti. Akbar bu hissi, ergin çağının ilk günlerinde, bir
sıçrayışta büyük bir tavşanı yakaladığı zaman da duymuş-
tu: Tavşanın karnında görünmez yaratıkların kımıldadığını
anlamış, bu tuhaf olay onu pek şaşırtmış, kulaklarını dikip,
boğduğu dişi tavşana bir süre kuşku ile bakmıştı. Sonra
da, yine kuşkular içinde, bu görünmez yaratıklarla, tıpkı
kedinin yarı ölü fare ile oynaması gibi oynamıştı. Şimdi, o
tür bir canlı ağırlığı kendi karnında hissediyordu. Varlığını
böylece hissettiği o yaratıklar onun yavruları idi ve her şey
Lise Türkçe
Sıfat
korkutup kaçırmak ister gibiydi. Akbar gebe olduğu için eşi Taşçaynar daha çok dışarıda dolaşıyordu. O sırada çalılar arasına sinmişti. Akbar'ın acı acı uluduğunu duyunca, kalkıp inlerine doğru süzüldü. Taşçaynar (taş çiğner) adını ona yöredeki çobanlar ver- mişti. Çünkü çenesi taşları çiğneyip ezecek kadar güçlüydü. Taşçaynar, "korkma artık, ben geldim" dercesine, yatış- tirici bir homurdanma ile dişisine sokuldu. Dişi kurt da sıkı sıkı sarılır gibi ona süründü. Yavaş yavaş inlemeye, homurdanmaya devam ediyordu. Gök'ün adaletsizliğine, bilinmeyen bir güce ve belki de korkunç kaderine karşı idi bu sızlanışlar, bu yakınmalar. Helikopter Ala-Mengü buzu- lunun gerisinde kaybolup gittiği ve gürültüsü bulutlar ara- sında boğulup duyulmaz olduğu halde, hâlâ bütün vücudu titriyordu. Kendine gelmesi epey uzun sürdü. Dağlar, sanki kozmik bir huzur çığı ile bir anda yeni- den sessizliğe kavuşmuştu. Dişi kurt birden karnının bü- yüdüğünü, orada bir şeylerin canlandığını ve kımıldadığını hissetti. Akbar bu hissi, ergin çağının ilk günlerinde, bir sıçrayışta büyük bir tavşanı yakaladığı zaman da duymuş- tu: Tavşanın karnında görünmez yaratıkların kımıldadığını anlamış, bu tuhaf olay onu pek şaşırtmış, kulaklarını dikip, boğduğu dişi tavşana bir süre kuşku ile bakmıştı. Sonra da, yine kuşkular içinde, bu görünmez yaratıklarla, tıpkı kedinin yarı ölü fare ile oynaması gibi oynamıştı. Şimdi, o tür bir canlı ağırlığı kendi karnında hissediyordu. Varlığını böylece hissettiği o yaratıklar onun yavruları idi ve her şey