1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri Soruları

30 ve 40 sorulan asagidaki parçaya göre
cevaplayiniz.
Amerikan lg Savaşı sonrasında kölen kadinimasiya
özgür kalan ve doğduklan yerlerin özlemini çeken Afrika-
lanın bir kısmı kitaya geri dönüp 1847 yılında yeni bir
kurdu. Bu ülke, bayrağın ABD bayrağından, anayasasını
ABD anayasasından, başkentinin ismini "Amerika Amerika-
ilanındır." diyen ABD başkanı James Monroe'den alan ve
ismi özgürlük (liberty) kelimesinden gelen Liberya Cum-
huriyeti dir, Kitanın bağımsız en eski ülkesi olan Liberya.
bugün 4167 gemi ile Panama'dan sonra dünya denizlerinde
en fazla bayrak dolaştıran ülkedir. Okyanuslarda kaybolan
atalarının anısını bu yolla yaşatanlar, dönüşü olmayan yol
dan 400 yıl sonra geri dönmeyi başarmış Afrikalı kölelerin
özgür çocuklarıdır.
502
DENEME-19
1.
39. Bu parçadan Liberya Cumhuriyeti ile ilgili olarak,
Sonradan özgürlüğüne Kavuşmuş Afrikalı köleler ta-
rafından kurulmuştur.
II. Okyanuslarda en fazla gemisi olan ülkelerden biridir.
III. ABD'nin, bayrağını ve anayasasını kullanmasına izin
verdiği dünyadaki tek ülkedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
AYalnız I
B) Yalnız II
Dive
by rádobptren
C) Yalnız III
EXI've III
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
30 ve 40 sorulan asagidaki parçaya göre cevaplayiniz. Amerikan lg Savaşı sonrasında kölen kadinimasiya özgür kalan ve doğduklan yerlerin özlemini çeken Afrika- lanın bir kısmı kitaya geri dönüp 1847 yılında yeni bir kurdu. Bu ülke, bayrağın ABD bayrağından, anayasasını ABD anayasasından, başkentinin ismini "Amerika Amerika- ilanındır." diyen ABD başkanı James Monroe'den alan ve ismi özgürlük (liberty) kelimesinden gelen Liberya Cum- huriyeti dir, Kitanın bağımsız en eski ülkesi olan Liberya. bugün 4167 gemi ile Panama'dan sonra dünya denizlerinde en fazla bayrak dolaştıran ülkedir. Okyanuslarda kaybolan atalarının anısını bu yolla yaşatanlar, dönüşü olmayan yol dan 400 yıl sonra geri dönmeyi başarmış Afrikalı kölelerin özgür çocuklarıdır. 502 DENEME-19 1. 39. Bu parçadan Liberya Cumhuriyeti ile ilgili olarak, Sonradan özgürlüğüne Kavuşmuş Afrikalı köleler ta- rafından kurulmuştur. II. Okyanuslarda en fazla gemisi olan ülkelerden biridir. III. ABD'nin, bayrağını ve anayasasını kullanmasına izin verdiği dünyadaki tek ülkedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? AYalnız I B) Yalnız II Dive by rádobptren C) Yalnız III EXI've III
3. Aşağıdakilerden hangisinde divan edebiyatı şiiriyle
ilgili kavram ve açıklaması yanlış verilmiştir?
A) Açık ve kapalı heceler çeşitli kalıplarda, kendilerine
özgü bir düzen içinde sıralanır. Şairler eserlerini ya-
zarken seçtikleri bu kalıba mutlaka uymak zorunda-
dir (Aruz).
B) Divan şiirinde bütün şairlerin kullandığı kalıplaşmış
benzetmelere denir. Bu kalıpları yerli yerinde ve ba-
şarılı bir biçimde kullananlar başarılı şair sayılırdı
(Mazmun).
C) Mısra sonlarındaki kafiyelerden ayrı olarak mısra
içlerinde de kafiye bulunan gazellere denir (Musam-
mat gazel).
D) Eskiden belli bir meslekte yetişmiş kişilerin yaşam
öykülerinin anlatıldığı eserlere verilen genel ad (Tez-
kire).
(E) Beş adet mesneviden oluşan eserlere verilen addır
(Münşeat).
YAYIN DENİZİ
79
6.
r
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
3. Aşağıdakilerden hangisinde divan edebiyatı şiiriyle ilgili kavram ve açıklaması yanlış verilmiştir? A) Açık ve kapalı heceler çeşitli kalıplarda, kendilerine özgü bir düzen içinde sıralanır. Şairler eserlerini ya- zarken seçtikleri bu kalıba mutlaka uymak zorunda- dir (Aruz). B) Divan şiirinde bütün şairlerin kullandığı kalıplaşmış benzetmelere denir. Bu kalıpları yerli yerinde ve ba- şarılı bir biçimde kullananlar başarılı şair sayılırdı (Mazmun). C) Mısra sonlarındaki kafiyelerden ayrı olarak mısra içlerinde de kafiye bulunan gazellere denir (Musam- mat gazel). D) Eskiden belli bir meslekte yetişmiş kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı eserlere verilen genel ad (Tez- kire). (E) Beş adet mesneviden oluşan eserlere verilen addır (Münşeat). YAYIN DENİZİ 79 6. r
21. Çocukluk yılları Maraş ve Ankara'da geçen sanatçının ilk
şiirleri Diriliş dergisinde yayımlanmıştır. İlk şiir kitabı İşaret
Çocukları adlı eser dinî inançlar çerçevesinde ele alınmış-
tır. Anadolu insanının acı, sevinç ve umudunu yansıtan bu
eser; son dönem şiirlerindeki dinî düşünceleri ele alan na-
dir eserlerden biridir. İşaret Çocukları adlı şiirinin dışında
Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış gibi çeşitli
şiirleri bulunmaktadır. Çocuklar için yazmış olduğu hikâye
kitapları arasında Yürekdede ile Padişah, Motorlu Kuş gibi
yapıtlar bulunmaktadır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A Cahit Zarifoğlu
C) Mehmet Akif İnan
B) Yahya Akengin
D) Erdem Bayazıt
E) Rasim Özdenören
2
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
21. Çocukluk yılları Maraş ve Ankara'da geçen sanatçının ilk şiirleri Diriliş dergisinde yayımlanmıştır. İlk şiir kitabı İşaret Çocukları adlı eser dinî inançlar çerçevesinde ele alınmış- tır. Anadolu insanının acı, sevinç ve umudunu yansıtan bu eser; son dönem şiirlerindeki dinî düşünceleri ele alan na- dir eserlerden biridir. İşaret Çocukları adlı şiirinin dışında Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış gibi çeşitli şiirleri bulunmaktadır. Çocuklar için yazmış olduğu hikâye kitapları arasında Yürekdede ile Padişah, Motorlu Kuş gibi yapıtlar bulunmaktadır. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdaki- lerden hangisidir? A Cahit Zarifoğlu C) Mehmet Akif İnan B) Yahya Akengin D) Erdem Bayazıt E) Rasim Özdenören 2
ir-
sa-
anla-
flerle
CINE
sbn
Aşağıdakileden hangisi 1923-1940 arası dönemdeki şiir yö-
nelimlerinden biridir?
Al Yedi Meşaleciler
Cikinci Yeniler
llevst
E) Maviciler
B) Hisarcılar
D) Garipçiler
7
E
A)
B) =
C) F
D) AL
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
ir- sa- anla- flerle CINE sbn Aşağıdakileden hangisi 1923-1940 arası dönemdeki şiir yö- nelimlerinden biridir? Al Yedi Meşaleciler Cikinci Yeniler llevst E) Maviciler B) Hisarcılar D) Garipçiler 7 E A) B) = C) F D) AL
30. Bâki, Yaşar Kemal, Necip Fazıl, Orhan Veli gibi Türk ede-
biyatına izi silinmez ürünler bırakan şairlere baktığımızda
sanatın benzersizliğe odaklanmasının ne kadar önemli
olduğunu görüyoruz. Bu şairlerin günümüzde bile hâlâ
okunuyor olması ürünlerin özgünlüğünden ileri gelmek-
tedir. Okuyucu da bu sebeplerden dolayı günümüzde bu
şairlerin eserlerini gündeminde tutmaktadır.
Bu parçadan hareketle özgün bir şiirle ilgili aşağıdaki-
lerin hangisine ulaşılabilir?
A) Görülmemiş bir tematik dokuya sahiptir.
B) Şairin tecrübelerinin ürünüdür.
C) Çağını aşan bir etkisi vardır.
D) Oluşturulduğu dönemin izlerini taşır.
E) Şairin anlatım biçimini yansıtır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
30. Bâki, Yaşar Kemal, Necip Fazıl, Orhan Veli gibi Türk ede- biyatına izi silinmez ürünler bırakan şairlere baktığımızda sanatın benzersizliğe odaklanmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu şairlerin günümüzde bile hâlâ okunuyor olması ürünlerin özgünlüğünden ileri gelmek- tedir. Okuyucu da bu sebeplerden dolayı günümüzde bu şairlerin eserlerini gündeminde tutmaktadır. Bu parçadan hareketle özgün bir şiirle ilgili aşağıdaki- lerin hangisine ulaşılabilir? A) Görülmemiş bir tematik dokuya sahiptir. B) Şairin tecrübelerinin ürünüdür. C) Çağını aşan bir etkisi vardır. D) Oluşturulduğu dönemin izlerini taşır. E) Şairin anlatım biçimini yansıtır.
18. (1) Hayvanlar, insanların yaptığı mühendislik yapılarına rakip
olabilecek eserler inşa ediyorlar. (II) Sadece iç güdülerini ve
kaslarını kullanan bu usta mimarlar kurşunları durduran,
iklim şartlarına karşı koyan, gökyüzüne uzanan şaheserler
yapıyor. (III) Mühendisler şimdi bu doğa mühendislerinin
gizemini ortaya çıkarmak için onların daha derin dünyasını
keşfetmeye çalışıyorlar. (IV) Bütün hayvan türleri ev yapar,
hava kontrol sistemleri yapar, ipekten salyaya her şeyi kulla-
narak çevrelerini değiştirirler. (V) Ağını tek başına ören
örümcek, belki de mühendis hayvanların içinde en yetenek-
lisidir. (VI) Yeryüzünde yaşayan ilk hayvanlardan olan örüm-
cekler, aynı zamanda dünyanın ilk mühendisleridir.
Bu parçada iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf hangi cümle ile başlatılmalıdır?
AMI
B) III
CLIV
D) V
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
18. (1) Hayvanlar, insanların yaptığı mühendislik yapılarına rakip olabilecek eserler inşa ediyorlar. (II) Sadece iç güdülerini ve kaslarını kullanan bu usta mimarlar kurşunları durduran, iklim şartlarına karşı koyan, gökyüzüne uzanan şaheserler yapıyor. (III) Mühendisler şimdi bu doğa mühendislerinin gizemini ortaya çıkarmak için onların daha derin dünyasını keşfetmeye çalışıyorlar. (IV) Bütün hayvan türleri ev yapar, hava kontrol sistemleri yapar, ipekten salyaya her şeyi kulla- narak çevrelerini değiştirirler. (V) Ağını tek başına ören örümcek, belki de mühendis hayvanların içinde en yetenek- lisidir. (VI) Yeryüzünde yaşayan ilk hayvanlardan olan örüm- cekler, aynı zamanda dünyanın ilk mühendisleridir. Bu parçada iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf hangi cümle ile başlatılmalıdır? AMI B) III CLIV D) V E) V
Osmaniç, Şevval Ana gibi önemli kahramanların bu-
lunduğu, II. Dünya Savaşı'ndan bilgilerin yer aldığı -
adlı romanı önemlidir.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?
a
Drina'da Son Gün
B) Cemo
C) Kanlıdere'nin Kurtları
D) Yılanların Öcü
E) Al Gözüm Seyreyle Salih
1111
Rüştü BAYINDIR
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
Osmaniç, Şevval Ana gibi önemli kahramanların bu- lunduğu, II. Dünya Savaşı'ndan bilgilerin yer aldığı - adlı romanı önemlidir. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge- tirilmelidir? a Drina'da Son Gün B) Cemo C) Kanlıdere'nin Kurtları D) Yılanların Öcü E) Al Gözüm Seyreyle Salih 1111 Rüştü BAYINDIR
2.
Aç Güneş
Güneş Çizgisi
Necati Cumalı'ya ait bu iki eserin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konularının aynı olması
B) Ödül almış olması
C) Kahramanlarının aynı olması
Türlerinin aynı olması
E) Sonlarının aynı olması
www.pelikankitabevi.com.tr
}
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
2. Aç Güneş Güneş Çizgisi Necati Cumalı'ya ait bu iki eserin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Konularının aynı olması B) Ödül almış olması C) Kahramanlarının aynı olması Türlerinin aynı olması E) Sonlarının aynı olması www.pelikankitabevi.com.tr }
3.
Bir ömr-i muhayyel...
Hani gülbünler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel...
Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!
Dil ve anlatım özellikleri ile teması dikkate alındığın-
da bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından
yazıldığı söylenebilir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
e) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Emin Yurdakul
Üniversite Hazırlık OL00-SS.02MTP11
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
3. Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş; Bir ömr-i muhayyel... Hani göllerde, yeşil, boş Göllerde, o safiyet-i vecd-âver içinde Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü muğfel Bir ömr-i muhayyel! Dil ve anlatım özellikleri ile teması dikkate alındığın- da bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir? A) Namık Kemal B) Ziya Paşa e) Cahit Sıtkı Tarancı D) Tevfik Fikret E) Mehmet Emin Yurdakul Üniversite Hazırlık OL00-SS.02MTP11
12. Ve gönül Tanrısı'na der ki
Pervam yok verdiğin elemden
Her mihnet kabulum yeter ki
Gün eksilmesin penceremden
Bu dizeler içerik yönünden ele alındığın
aşağıdakilerden hangisine ait olduğu sö
nebilir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Nazım Hikmet Ran
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ahmet Muhip Dıranas
3.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
12. Ve gönül Tanrısı'na der ki Pervam yok verdiğin elemden Her mihnet kabulum yeter ki Gün eksilmesin penceremden Bu dizeler içerik yönünden ele alındığın aşağıdakilerden hangisine ait olduğu sö nebilir? A) Necip Fazıl Kısakürek B) Nazım Hikmet Ran C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Ahmet Muhip Dıranas 3.
S
in
ands
2. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışı için
söylenemez?
A) Milli ve manevi değerlere dayalı bir şiir anla-
yışı geliştirilmeye çalışılmıştır.
B) Şiire özgü düşsel bir âlem kurulmuş, "düş-
sellik, bireysellik, içsellik" ön plandadır.
C) Şiirde ahenk; ritim, uyak, redif, iç kafiye, ali-
terasyon gibi unsurlarla sağlanır.
D) Sanat bir tarz (biçim) sorunu olarak algılan-
mış, okurda estetik haz uyandırılmaya çalışıl-
mıştır.
"Sanat için sanat" anlayışı hâkimdir; şiir,
Soylu bir sanat olarak kabul edilir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
S in ands 2. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışı için söylenemez? A) Milli ve manevi değerlere dayalı bir şiir anla- yışı geliştirilmeye çalışılmıştır. B) Şiire özgü düşsel bir âlem kurulmuş, "düş- sellik, bireysellik, içsellik" ön plandadır. C) Şiirde ahenk; ritim, uyak, redif, iç kafiye, ali- terasyon gibi unsurlarla sağlanır. D) Sanat bir tarz (biçim) sorunu olarak algılan- mış, okurda estetik haz uyandırılmaya çalışıl- mıştır. "Sanat için sanat" anlayışı hâkimdir; şiir, Soylu bir sanat olarak kabul edilir.
Kanun n
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^) yan-
lış kullanılmıştır?
A) Büyük dergâhta, dervişlerin topluca pirinç ayıkladıkları
yere pirinç meydanı denirdi.
C) Öğle yemeğinin her zamanki gürültü patırtısına rağmen in-
sana huzur veren bir mekândi.
D) Burada caddeler, sokaklar, evler, dükkânlar, barlar, insan-
lar... her şey tanıdıktır.
Denizden Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileriyle
Türk askerî karaya çıkarılmıştır.
O
14. "Ke
de
B
B) Bana hiçbir şey anlatmadı, soğuk değildi ama derin bir PRA
sükût içerisindeydi.
LACC
As
içi
A
15.
D
E
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
Kanun n 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^) yan- lış kullanılmıştır? A) Büyük dergâhta, dervişlerin topluca pirinç ayıkladıkları yere pirinç meydanı denirdi. C) Öğle yemeğinin her zamanki gürültü patırtısına rağmen in- sana huzur veren bir mekândi. D) Burada caddeler, sokaklar, evler, dükkânlar, barlar, insan- lar... her şey tanıdıktır. Denizden Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileriyle Türk askerî karaya çıkarılmıştır. O 14. "Ke de B B) Bana hiçbir şey anlatmadı, soğuk değildi ama derin bir PRA sükût içerisindeydi. LACC As içi A 15. D E
30. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yaşamı doğru
yorumlamamanın nedenleri arasında gösterilemez?
A Sorunların örtbas edilerek geçiştirilmeye çalışılması
BY Belirsizliğin ve aceleciliğin geçerli ve etkin olması
Gereksiz ayrıntılarda takılı kalmanın sürüp gitmesi
LOT Kendi benliğine bağlanmanın yaygınlık göstermesi
AEX Küçük gruplara ayrılarak diyaloğun sınırlanması
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
30. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yaşamı doğru yorumlamamanın nedenleri arasında gösterilemez? A Sorunların örtbas edilerek geçiştirilmeye çalışılması BY Belirsizliğin ve aceleciliğin geçerli ve etkin olması Gereksiz ayrıntılarda takılı kalmanın sürüp gitmesi LOT Kendi benliğine bağlanmanın yaygınlık göstermesi AEX Küçük gruplara ayrılarak diyaloğun sınırlanması
ile
3r.
er
9-
n
39-40, soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Bugün yaşamak ve dünyayı yorumlayıp an ve duru sonup-
lara ulaşmak, eski zamanlara göre daha zor hale geldi
Bunun nedenlerinin başında müphemliğin baskın ya da
geçerli olması geliyor. Ayrıca bu nedenlerin arasında ha
yatta kalma histerisinin iyi yaşamanın önüne geçmesi, bir
şeyleri hemen şimdi ve hızla gerçekleştirmenin geçer akçe
olması, anlamanın yerini süratle eylemde bulunmanın alma-
sı, sürekli güncellenen ve değişen gündemlerin yaşamımızı
işgal etmesi; verim, performans, başarı ve narsisizmin tüm
şiddetiyle hayatımızı kaplaması da bulunmaktadır. Dahası
insanların birbiriyle iletişim kurmak yerine gitgide atomize
oluşu da yaşananları anlama ve yorumlama gücümüzü
azaltıyor. Böyle bir dünyada sağlıklı kalma veya sağlıklı
görünme takıntısı, düzenimizi aynen devam ettirme ve lüks-
lerimizden vazgeçmeden yaşama her şeyin önüne geçiyor.
Öte yandan canımızı sıkabilecek hakikatlerden uzaklaşarak
kendimizi özgür ve mutlu sanmayı yaşamayla özdeşleştirir-
ken sorunlara kalıcı çözüm bulmak yerine onları sümen altı
etmeyi ve pansumanlamayı seçiyoruz.
39. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Insani huzursuz edip düşünmekten uzaklaştıran eylem-
ler, yaşamı doğru algılamanın önüne geçer.
BY Başkalarını önemsemeden sadece kendi isteklerini dü-
şünerek yaşayan insan mutlu değildir.
C)Yaşanan zamanın olumsuz koşulları, insanın kendi ko-
vuğuna çekilerek yaşamasına neden olur.
DY Kendini ve çevresini sorgulamaksızın yaşamak, insanı
bencil bir yaşama sürükler.
Narsist düşüncelerden sıyrılamayan insan, kısır bir dön-
günün içinde yaşar.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
ile 3r. er 9- n 39-40, soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bugün yaşamak ve dünyayı yorumlayıp an ve duru sonup- lara ulaşmak, eski zamanlara göre daha zor hale geldi Bunun nedenlerinin başında müphemliğin baskın ya da geçerli olması geliyor. Ayrıca bu nedenlerin arasında ha yatta kalma histerisinin iyi yaşamanın önüne geçmesi, bir şeyleri hemen şimdi ve hızla gerçekleştirmenin geçer akçe olması, anlamanın yerini süratle eylemde bulunmanın alma- sı, sürekli güncellenen ve değişen gündemlerin yaşamımızı işgal etmesi; verim, performans, başarı ve narsisizmin tüm şiddetiyle hayatımızı kaplaması da bulunmaktadır. Dahası insanların birbiriyle iletişim kurmak yerine gitgide atomize oluşu da yaşananları anlama ve yorumlama gücümüzü azaltıyor. Böyle bir dünyada sağlıklı kalma veya sağlıklı görünme takıntısı, düzenimizi aynen devam ettirme ve lüks- lerimizden vazgeçmeden yaşama her şeyin önüne geçiyor. Öte yandan canımızı sıkabilecek hakikatlerden uzaklaşarak kendimizi özgür ve mutlu sanmayı yaşamayla özdeşleştirir- ken sorunlara kalıcı çözüm bulmak yerine onları sümen altı etmeyi ve pansumanlamayı seçiyoruz. 39. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Insani huzursuz edip düşünmekten uzaklaştıran eylem- ler, yaşamı doğru algılamanın önüne geçer. BY Başkalarını önemsemeden sadece kendi isteklerini dü- şünerek yaşayan insan mutlu değildir. C)Yaşanan zamanın olumsuz koşulları, insanın kendi ko- vuğuna çekilerek yaşamasına neden olur. DY Kendini ve çevresini sorgulamaksızın yaşamak, insanı bencil bir yaşama sürükler. Narsist düşüncelerden sıyrılamayan insan, kısır bir dön- günün içinde yaşar.
2. Geçmiş zamanlara ait bir edebi eseri tam anlayabil-
mek için, önce o dönemin genel hayatını, yaşayış ve
düşünüş tarzlarını, o dönem insanlarının hayat ve
evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlede anlatıl-
mak istenen düşünceyle çelişir?
A) Bir edebiyat eseri yazıldığı dönemin yaşayışını
yansıtır.
B) Yazıldığı dönemdeki bazı olayları bilmek edebi-
yat eserini anlamayı kolaylaştırır.
C) Edebiyat eseri, zamandan ve gündelik olaylardan
tamamen bağımsızdır.
D) Edebiyat eseri geçmişteki toplumsal hayatın bazı
yönlerini aydınlatabilir.
E) Günlük yaşam ve olaylar belli ölçüde edebiyata da
yansır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
2. Geçmiş zamanlara ait bir edebi eseri tam anlayabil- mek için, önce o dönemin genel hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, o dönem insanlarının hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlede anlatıl- mak istenen düşünceyle çelişir? A) Bir edebiyat eseri yazıldığı dönemin yaşayışını yansıtır. B) Yazıldığı dönemdeki bazı olayları bilmek edebi- yat eserini anlamayı kolaylaştırır. C) Edebiyat eseri, zamandan ve gündelik olaylardan tamamen bağımsızdır. D) Edebiyat eseri geçmişteki toplumsal hayatın bazı yönlerini aydınlatabilir. E) Günlük yaşam ve olaylar belli ölçüde edebiyata da yansır.
RKÇI
10. (1) Bir serçecik munis bir şekilde cik cik, diye öttü. (II)
Bir martı denize değercesine uçtu. (III) Öpercesine
esen meltem, katır tırnaklarının ağır kokusunu getirdi.
(IV) Çiçeğe durmuş iğdelerin baygın kokusunu bana
kadar taşıdı. (V) Pencerenin tanıdığı sınırlar içinde
deniz, o sonsuz mavilik, ışıltılar içinde uzanıyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1. cümlede, yansımadan türemiş bir fiil varor.
valour.
B) II. cümlenin yüklemi geçişsiz çatılıdır.
C) III. cümlede, bir sözcük hem yapım hem çekim eki
almıştır.
D) IV. cümlede, yönelme eki alan adıl değişime
*
uğramıştır.
E)
E)
V. cümlede, ara söz özne görevinde kullanılmıştır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
RKÇI 10. (1) Bir serçecik munis bir şekilde cik cik, diye öttü. (II) Bir martı denize değercesine uçtu. (III) Öpercesine esen meltem, katır tırnaklarının ağır kokusunu getirdi. (IV) Çiçeğe durmuş iğdelerin baygın kokusunu bana kadar taşıdı. (V) Pencerenin tanıdığı sınırlar içinde deniz, o sonsuz mavilik, ışıltılar içinde uzanıyordu. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. cümlede, yansımadan türemiş bir fiil varor. valour. B) II. cümlenin yüklemi geçişsiz çatılıdır. C) III. cümlede, bir sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. D) IV. cümlede, yönelme eki alan adıl değişime * uğramıştır. E) E) V. cümlede, ara söz özne görevinde kullanılmıştır.