Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri Soruları

A
7. Düşünce yolunda ilerlemek, omuzlanan yükü her adımda
artırdığından insanlar genelde daha sığ olan yolu, kişileri ve
olayları temel gündemleri hâline getirmeyi seçerler.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kendisi dışındaki dünyayı umursamayan insanlar,
yaşadıkları olumsuzlukların nedenini kendilerinde
aramalıdır.
B) Düşünmek, bireye yüklediği sorumluluklar nedeniyle
başkalarına ve olup bitene odaklanmaktan daha zordur.
C) Düşünceyle ulaşılabilecek hedefler, insanın daha çok
olgulara odaklanması nedeniyle ulaşılamaz hâle gelir.
D) Başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmek, kişinin kendi
düşüncelerini önemsiz görmesine neden olur.
E) Kendi yeteneklerini keşfettikleri ölçüde bireylerin
çevresel etkilerden uzaklaşması söz konusu olabilir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
A 7. Düşünce yolunda ilerlemek, omuzlanan yükü her adımda artırdığından insanlar genelde daha sığ olan yolu, kişileri ve olayları temel gündemleri hâline getirmeyi seçerler. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendisi dışındaki dünyayı umursamayan insanlar, yaşadıkları olumsuzlukların nedenini kendilerinde aramalıdır. B) Düşünmek, bireye yüklediği sorumluluklar nedeniyle başkalarına ve olup bitene odaklanmaktan daha zordur. C) Düşünceyle ulaşılabilecek hedefler, insanın daha çok olgulara odaklanması nedeniyle ulaşılamaz hâle gelir. D) Başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmek, kişinin kendi düşüncelerini önemsiz görmesine neden olur. E) Kendi yeteneklerini keşfettikleri ölçüde bireylerin çevresel etkilerden uzaklaşması söz konusu olabilir.
(13
16:39 1
●●●
1 dakika önce
Siz
vdi.
56
11
1
Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar, Kapadokya'nın doğal
güzelliklerini, özgün mimarisini, geleneksel yaşantısını
yansıtan özel bir yerleşim. Beldeyi taçlandıran kalesi,
çarpıcı bir manzara seyir noktası. Kapadokya'nın baş
sanatçılarından biri Erciyes Dağı; uzaktan kendi eserini
V
izliyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir
sifat tarafından nitelenmemiştir?
C) III
A).
B
E) V
kardes" anlamına g
kardeşi. Didim'dek
en büyük üçünc
IV
yedi harikasınd
V
ikizi.
Bu parçad
aşağıdak
A) sö
B 11.9
III
D) I
E)
Soru
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
(13 16:39 1 ●●● 1 dakika önce Siz vdi. 56 11 1 Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini, özgün mimarisini, geleneksel yaşantısını yansıtan özel bir yerleşim. Beldeyi taçlandıran kalesi, çarpıcı bir manzara seyir noktası. Kapadokya'nın baş sanatçılarından biri Erciyes Dağı; uzaktan kendi eserini V izliyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir sifat tarafından nitelenmemiştir? C) III A). B E) V kardes" anlamına g kardeşi. Didim'dek en büyük üçünc IV yedi harikasınd V ikizi. Bu parçad aşağıdak A) sö B 11.9 III D) I E) Soru
(1) "Buckingham Sarayı"nı koruyan muhafızların nöbet
değişim töreni Londra'nın en popüler ücretsiz etkinlikle-
rinden biridir. (II) Uzun ve siyah şapkaları, kırmızı renkteki
geleneksel üniformaları ile hemen göze çarpan "Krali-
çe'nin muhafızları" Londra'nın simgesidir. () Önemli
etkinliklerin olduğu günler dışında her gün gerçekleşen
ve sabah 11.00 civarı başlayan tören yaklaşık bir saat
sürer. (IV) Turistlerce yoğun ilgi gördüğünden kalabalık
olan alanda töreni izlemek için sabah erken saatlerde
av yer tutmak icap eder. (V) Aksi takdirde muhafızların tüm
polo ihtişamıyla gerçekleştirdikleri nöbet değişimine yetişile-
meyebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
em "özne" yoktur?
A Sy nhe BHimple C)
D) IVE
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
(1) "Buckingham Sarayı"nı koruyan muhafızların nöbet değişim töreni Londra'nın en popüler ücretsiz etkinlikle- rinden biridir. (II) Uzun ve siyah şapkaları, kırmızı renkteki geleneksel üniformaları ile hemen göze çarpan "Krali- çe'nin muhafızları" Londra'nın simgesidir. () Önemli etkinliklerin olduğu günler dışında her gün gerçekleşen ve sabah 11.00 civarı başlayan tören yaklaşık bir saat sürer. (IV) Turistlerce yoğun ilgi gördüğünden kalabalık olan alanda töreni izlemek için sabah erken saatlerde av yer tutmak icap eder. (V) Aksi takdirde muhafızların tüm polo ihtişamıyla gerçekleştirdikleri nöbet değişimine yetişile- meyebilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde em "özne" yoktur? A Sy nhe BHimple C) D) IVE E) V
10. 1980 Kuşağı şairlerinden Hilmi Yavuz'un Kalp Kalesi
adlı şiirine ait olan,
kalp kalesi! ben sana
sürgün, sen bana hüzün
dayanır mı hüsn ü aşk bu
kırgındır yollar döndükçe
burçları bengi suyunda Aşk'ın
ve kim bilir hangi soyunda güzün
dizelerinden hareketle bu dönem şiirinin;
I. imgesel söyleyişe, çağrışıma önem verdiği
II. çeşitli göndermelerle geçmiş şiir birikiminden yarar-
landığı
III. halk şiirine halk kültürüne, yerel değerlere sahip çı-
kan bir anlayışı temsil ettiği
yargılarından hangisi/hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) Yalnız II
By I ve II
9) 11
E) II ve III
C) I, II ve III
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
10. 1980 Kuşağı şairlerinden Hilmi Yavuz'un Kalp Kalesi adlı şiirine ait olan, kalp kalesi! ben sana sürgün, sen bana hüzün dayanır mı hüsn ü aşk bu kırgındır yollar döndükçe burçları bengi suyunda Aşk'ın ve kim bilir hangi soyunda güzün dizelerinden hareketle bu dönem şiirinin; I. imgesel söyleyişe, çağrışıma önem verdiği II. çeşitli göndermelerle geçmiş şiir birikiminden yarar- landığı III. halk şiirine halk kültürüne, yerel değerlere sahip çı- kan bir anlayışı temsil ettiği yargılarından hangisi/hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) Yalnız II By I ve II 9) 11 E) II ve III C) I, II ve III
meydanında duş
oyunun benliğine işlenmiştir.
Bu parçada zeybek oyunuyla ilgili;
1. hangi duyguları yansıttığı,
II. diğer yörelere benzer hangi ezgilerle oynandığı,
III. nasıl değişime uğradığı
GES
durumlarından hangileriyle ilgili bilgi yoktur?
A) Yalnız
D) I ve It
B) Yalnız
E) I, I ve III
C), Yalnız III
wyst
32. (Sistematik bir usulü olmayan ve sözlü olarak icra edilen edu
bozlak, Türk halk müziği içinde sınıflandırılan bir uzun
hava türüdür. Konusunu bireyin sıradan ve sosyal
meselelerinden alır. Aşk, ayrılık ve ölüm gibi temalar
sketrafında söylenir. İç Anadolu Bölgesi'nde uzun zamandır
halk arasında yaşamaktadır. Avşar bozlağı, Urum bozlağı
gibi farklı türleri vardır. Bozlak, muhayyer ve kürdi
makamlarının ezgi bütünlüğünde söylenir. Sözel bölüme
başlamadan önce, tek çalgı tarafından yol gösterme adı
verilen bir usulsüz açış yapılır. Sözel bölümün
seslendirilmesi sırasında ise çalgılardan biri dem tutabilir.
Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Ali Rıza
Yurtoğlu gibi ustaların dilinden halkın gönlüne dokunan
önemli bir müzikal zenginliktir.
Bu parçada bozlak ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?
A) Hangi sanatçılar tarafından seslendirildiğine
Sistemli bir notasyona bağlı kalınmadan özgürce icra
edildiğine
Farklı türlere ayrıldığına
DY Halkın gündelik yaşamından etkilenilerek
oluşturulduğuna
10
E Anadolu'nun farklı yörelerinin söyleyiş özelliklerini
barındırdığına
33.
34
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
meydanında duş oyunun benliğine işlenmiştir. Bu parçada zeybek oyunuyla ilgili; 1. hangi duyguları yansıttığı, II. diğer yörelere benzer hangi ezgilerle oynandığı, III. nasıl değişime uğradığı GES durumlarından hangileriyle ilgili bilgi yoktur? A) Yalnız D) I ve It B) Yalnız E) I, I ve III C), Yalnız III wyst 32. (Sistematik bir usulü olmayan ve sözlü olarak icra edilen edu bozlak, Türk halk müziği içinde sınıflandırılan bir uzun hava türüdür. Konusunu bireyin sıradan ve sosyal meselelerinden alır. Aşk, ayrılık ve ölüm gibi temalar sketrafında söylenir. İç Anadolu Bölgesi'nde uzun zamandır halk arasında yaşamaktadır. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi farklı türleri vardır. Bozlak, muhayyer ve kürdi makamlarının ezgi bütünlüğünde söylenir. Sözel bölüme başlamadan önce, tek çalgı tarafından yol gösterme adı verilen bir usulsüz açış yapılır. Sözel bölümün seslendirilmesi sırasında ise çalgılardan biri dem tutabilir. Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Ali Rıza Yurtoğlu gibi ustaların dilinden halkın gönlüne dokunan önemli bir müzikal zenginliktir. Bu parçada bozlak ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Hangi sanatçılar tarafından seslendirildiğine Sistemli bir notasyona bağlı kalınmadan özgürce icra edildiğine Farklı türlere ayrıldığına DY Halkın gündelik yaşamından etkilenilerek oluşturulduğuna 10 E Anadolu'nun farklı yörelerinin söyleyiş özelliklerini barındırdığına 33. 34
BU VATAN KİMİN?
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir....
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sirrina erenlerindir.
Orhan Şaik GÖKYAY
*Yukarıdaki şiirin temasını bulunuz. Şair şiirde neden bu temayı işlemiştir?
*Yukarıdaki şiirde geçen "Tarihin dilinden düşmez bu destan" dizesinde hangi edebî sanat kullanılmıştır? Sanatın
adını yazarak nedenini açıklayınız.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
BU VATAN KİMİN? Bu vatan toprağın kara bağrında Sıradağlar gibi duranlarındır; Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir.... Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman, Her taşı yakut olan bu vatan Can verme sirrina erenlerindir. Orhan Şaik GÖKYAY *Yukarıdaki şiirin temasını bulunuz. Şair şiirde neden bu temayı işlemiştir? *Yukarıdaki şiirde geçen "Tarihin dilinden düşmez bu destan" dizesinde hangi edebî sanat kullanılmıştır? Sanatın adını yazarak nedenini açıklayınız.
9. Deneme
24. Zanaata, profesyonelliğe daha yakın olan müzik ve hey-
kel gibi alanlarda iyi olmanın ilk şartlarından biri yetene-
ğin yanında eğitim almaktır. Anlatı için maalesef bu yol
kullanılamaz. Burada zanaat yerini sanata bırakır. Çünkü
iyi bir roman, iyi bir hikâye yazmanın okulu yoktur. Ro-
man, şiir, hikâye, tiyatro oyunu yazma tekniği gibi sanat
dalları kendi başına hiçbir yerde yoktur. Zihninizde iyi bir
anlatı metni ile ilgili somutlaşmış bazı kurallar mutlaka
vardır. İlave olarak küçük bir genel ağ taramasında iyi bir
anlatı metninin özelliklerine ulaşırsınız. Şöyle bir sonuç
oluşur: Etkileyici-tesirli, dokunaklı, tip ve karakterlerin
sahici olması, figürlerin yaşantıdan karşılık bulması. Bir
iletişimin olması, evrensel insaniliğin (tema), hayattaki
kişilere indirgenmesi (konu). Olaylar arasında denge, si-
ralama ve bağ olması. Olayların akli olması ve romanın
tema ile konusundan doğmasıdır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi anlatı me-
tinlerinin özelliklerinden olamaz?
A) Okurda belirgin bir iz bırakması
B) Gerçekleşmiş konuları işlemesi
Fantastik anlatımdan uzak olması
Yaşamda karşılaşılacak kişilere yer vermesi
EX Mantıklı bir kurgusal örgüye sahip olması
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
9. Deneme 24. Zanaata, profesyonelliğe daha yakın olan müzik ve hey- kel gibi alanlarda iyi olmanın ilk şartlarından biri yetene- ğin yanında eğitim almaktır. Anlatı için maalesef bu yol kullanılamaz. Burada zanaat yerini sanata bırakır. Çünkü iyi bir roman, iyi bir hikâye yazmanın okulu yoktur. Ro- man, şiir, hikâye, tiyatro oyunu yazma tekniği gibi sanat dalları kendi başına hiçbir yerde yoktur. Zihninizde iyi bir anlatı metni ile ilgili somutlaşmış bazı kurallar mutlaka vardır. İlave olarak küçük bir genel ağ taramasında iyi bir anlatı metninin özelliklerine ulaşırsınız. Şöyle bir sonuç oluşur: Etkileyici-tesirli, dokunaklı, tip ve karakterlerin sahici olması, figürlerin yaşantıdan karşılık bulması. Bir iletişimin olması, evrensel insaniliğin (tema), hayattaki kişilere indirgenmesi (konu). Olaylar arasında denge, si- ralama ve bağ olması. Olayların akli olması ve romanın tema ile konusundan doğmasıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi anlatı me- tinlerinin özelliklerinden olamaz? A) Okurda belirgin bir iz bırakması B) Gerçekleşmiş konuları işlemesi Fantastik anlatımdan uzak olması Yaşamda karşılaşılacak kişilere yer vermesi EX Mantıklı bir kurgusal örgüye sahip olması
33. Edebiyatımızın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı,
dünün video izleyicisinden bugünün üç boyutlu
sinema tutkunlarına, milyonların gönlünde
taht kuralı 40 yılı geçiyor. Her zaman zevkle
izlediğimiz, kahkahalar attığımız, içimizi ısıtan
Hababam Sınıfı, hepimizden bir parça bulundurur.
Filmin bu başarısında yazarı Rıfat Ilgaz kadar
yönetmeni Ertem Eğilmez'in de rolü büyüktür.
Belirtilmesi gereken bir husus da filmin hepimizin
aşina olduğu müziğidir. Yavaş çalındığında
insana hüzün, hızlı çalındığında coşku veren ve
Hababam Sınıfı'nı zihnimize kazıyan müzik, Melih
Kibar'ın bestesidir. Müzisyen bu eseriyle Altın
Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film Müziği
Ödülü"nü almıştır.
Bu parçada Hababam Sınıfı'yla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Başarısında nelerin etkili olduğuna
B) Seyircinin iç dünyaşındaki tesirine
C) Türk sinemasında yarattığı etkilere
D) Edebî bir eserden sinemaya uyarlandığına
E) Farklı kuşaklara hitap ettiğine
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
33. Edebiyatımızın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı, dünün video izleyicisinden bugünün üç boyutlu sinema tutkunlarına, milyonların gönlünde taht kuralı 40 yılı geçiyor. Her zaman zevkle izlediğimiz, kahkahalar attığımız, içimizi ısıtan Hababam Sınıfı, hepimizden bir parça bulundurur. Filmin bu başarısında yazarı Rıfat Ilgaz kadar yönetmeni Ertem Eğilmez'in de rolü büyüktür. Belirtilmesi gereken bir husus da filmin hepimizin aşina olduğu müziğidir. Yavaş çalındığında insana hüzün, hızlı çalındığında coşku veren ve Hababam Sınıfı'nı zihnimize kazıyan müzik, Melih Kibar'ın bestesidir. Müzisyen bu eseriyle Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film Müziği Ödülü"nü almıştır. Bu parçada Hababam Sınıfı'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Başarısında nelerin etkili olduğuna B) Seyircinin iç dünyaşındaki tesirine C) Türk sinemasında yarattığı etkilere D) Edebî bir eserden sinemaya uyarlandığına E) Farklı kuşaklara hitap ettiğine
3.
(1) Her atasözü bir genel kural, bir ilke niteliği taşır.
(II) Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş
bildirir. (III) Bazı atasözleri ise uzun gözlemlere
dayanarak doğa olaylarının gündelik yaşam
üzerindeki etkilerini anlatır. (IV) Tecrübelere veya
mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt
veren atasözleri de vardır. (V) İki yargı taşıyan
atasözlerinde ise yargılar arasında benzetme
ilgisinden ziyade iki yargının birbirini tamamladığı
veya birbirine karşıt olduğu görülür. (VI) Bir de
genelin aksine temsilî ve mecazi anlatıma sahip
olmayan atasözlerimiz vardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki
açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi
örnek olarak gösterilemez?
A) II. cümle: Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
B) III. cümle: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek
yaktırır.
CIV. cümle: Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.
D) V. cümle: Var evi kerem evi, yok evi verem evi.
E) VI. cümle: Besle kargayı oysun gözünü.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
3. (1) Her atasözü bir genel kural, bir ilke niteliği taşır. (II) Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir. (III) Bazı atasözleri ise uzun gözlemlere dayanarak doğa olaylarının gündelik yaşam üzerindeki etkilerini anlatır. (IV) Tecrübelere veya mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt veren atasözleri de vardır. (V) İki yargı taşıyan atasözlerinde ise yargılar arasında benzetme ilgisinden ziyade iki yargının birbirini tamamladığı veya birbirine karşıt olduğu görülür. (VI) Bir de genelin aksine temsilî ve mecazi anlatıma sahip olmayan atasözlerimiz vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? A) II. cümle: Komşu komşunun külüne muhtaçtır. B) III. cümle: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. CIV. cümle: Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. D) V. cümle: Var evi kerem evi, yok evi verem evi. E) VI. cümle: Besle kargayı oysun gözünü.
7.
(1) Türk edebiyatında Batılı anlamda eleştiri, Tanzimat'tan son-
ra başlamıştır. (II) İlk örneği, Namık Kemal'in yazdığı "Lisan-ı
Osmani Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir" başlıklı
yazısıdır. (III) Bu makale ve Ziya Paşa'nın yazdığı "Şiir ve İnşa"
makalesi o dönem edebiyatımız hakkında bize bilgiler vermek-
tedir. (IV) Namık Kemal'in yazdığı "Tahrib-i Harabat", ilk eleş-
tiri kitabı kabul edilir. (V) Servetifünun Dönemi'nde ise Tevfik
Fikret'in eski edebiyatı eleştirdiği yazıları, "Haluk'un Defteri"
adlı eserde toplanmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı
vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
7. (1) Türk edebiyatında Batılı anlamda eleştiri, Tanzimat'tan son- ra başlamıştır. (II) İlk örneği, Namık Kemal'in yazdığı "Lisan-ı Osmani Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir" başlıklı yazısıdır. (III) Bu makale ve Ziya Paşa'nın yazdığı "Şiir ve İnşa" makalesi o dönem edebiyatımız hakkında bize bilgiler vermek- tedir. (IV) Namık Kemal'in yazdığı "Tahrib-i Harabat", ilk eleş- tiri kitabı kabul edilir. (V) Servetifünun Dönemi'nde ise Tevfik Fikret'in eski edebiyatı eleştirdiği yazıları, "Haluk'un Defteri" adlı eserde toplanmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
6. Bir müjde taşır her gün uzaktan bana rüzgâr
Elbet gelecek, gelmedi, bir beklediğim var
Son beklediğim gelmeden, ölsem de yüzünde
Devran bulacak yar ile ağyarı hüznünde
Bu dörtlüğün ilk dizesinde hangi söz sanatın
yer verilmiştir?
Teşhis
B) Intak
Mecazımürsel
Telmih
E Tedric
có đặn m
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
6. Bir müjde taşır her gün uzaktan bana rüzgâr Elbet gelecek, gelmedi, bir beklediğim var Son beklediğim gelmeden, ölsem de yüzünde Devran bulacak yar ile ağyarı hüznünde Bu dörtlüğün ilk dizesinde hangi söz sanatın yer verilmiştir? Teşhis B) Intak Mecazımürsel Telmih E Tedric có đặn m
1.
1. Grup
1. Nilgün Marmara
II. Nevzat Çelik
III. İhsan Deniz
IV. Haydar Ergülen
V. Vural Bahadır Bayrıl
A) I
II. Grup
Şafak Türküsü
Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisi, II. grup-
ta verilen yapıtlardan biriyle ilişkilendirilemez?
C) III
B) II
Daktiloya Çekilmiş Şiirler
Melek Geçti
Mağara Külleri
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
1. 1. Grup 1. Nilgün Marmara II. Nevzat Çelik III. İhsan Deniz IV. Haydar Ergülen V. Vural Bahadır Bayrıl A) I II. Grup Şafak Türküsü Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisi, II. grup- ta verilen yapıtlardan biriyle ilişkilendirilemez? C) III B) II Daktiloya Çekilmiş Şiirler Melek Geçti Mağara Külleri D) IV E) V
9.
COND
1968 ve 1972 yılları arasında gerçekleştirilen dokuz Apollo insanlı uzay görevinden altısı başarılı oldu.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Özne - Yüklem
ARGON SERİSİ
Platines Himmel im ivare lot betys nece
B) Zarf tamlayıcısı - Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem
Infor
C) Zarf tamlayıcısı - Özne - Yüklem
D) Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem
ill (3
6
11 (6
The goal
CO00-08.02CDS
11.
Fiillere getir
zar' görevi
(1) Kamyon y
pısının kilitler
zaman nerec
teynerinden
Verilen açık
lenemez?
A) I. cümled
B) II. cümle
C) III. cümle
D) IV. cümle
ARGON SERİ:
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
9. COND 1968 ve 1972 yılları arasında gerçekleştirilen dokuz Apollo insanlı uzay görevinden altısı başarılı oldu. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? A) Özne - Yüklem ARGON SERİSİ Platines Himmel im ivare lot betys nece B) Zarf tamlayıcısı - Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem Infor C) Zarf tamlayıcısı - Özne - Yüklem D) Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem ill (3 6 11 (6 The goal CO00-08.02CDS 11. Fiillere getir zar' görevi (1) Kamyon y pısının kilitler zaman nerec teynerinden Verilen açık lenemez? A) I. cümled B) II. cümle C) III. cümle D) IV. cümle ARGON SERİ:
7. Yiğit yiğide yâd olmaz
İyilerde ham süt olmaz
Bin kaygı bir borç ödemez
Gamlanma gönül gamlanma
Yiğit yiğidin yoldaşı
At yiğidin öz kardaşı
Sağlıktır cümlenin başı
Gamlanma gönül gamlanma
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Tam kafiye ve rediften yararlanıldığı
B) İçeriğinin koşma ile benzerlik taşıdığı
C_8'li hece ölçüsü ile kaleme alındığı
D) Capraz kafiye düzeniyle yazıldığı
İrsalimesel sanatına yer verildiği
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
7. Yiğit yiğide yâd olmaz İyilerde ham süt olmaz Bin kaygı bir borç ödemez Gamlanma gönül gamlanma Yiğit yiğidin yoldaşı At yiğidin öz kardaşı Sağlıktır cümlenin başı Gamlanma gönül gamlanma Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Tam kafiye ve rediften yararlanıldığı B) İçeriğinin koşma ile benzerlik taşıdığı C_8'li hece ölçüsü ile kaleme alındığı D) Capraz kafiye düzeniyle yazıldığı İrsalimesel sanatına yer verildiği
8. İlgi ve yardıma muhtaç kimseleri himaye etmek
amacıyla yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplar; daha
çok devrin bey, şeyh, ulema, emir gibi yetkili kişileri
tarafından daha yetkili olan üst makamlara
yazılabileceği gibi bir konuda yetişmiş, bilgili ve olgun
kişilerin geçimlerini sağlayacak bir görev veya yer
edinebilmeleri için kendilerini iyi tanıyan hamileri
tarafından yazılır. Bu günkü anlamda bir tür referans
mektubu olarak düşünülebilir.
Bu parçada söz edilen münşeat türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davetname
C) Talepname
C
B) Niyazname
D) Şefkatname
E) Teşekkürname
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
8. İlgi ve yardıma muhtaç kimseleri himaye etmek amacıyla yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplar; daha çok devrin bey, şeyh, ulema, emir gibi yetkili kişileri tarafından daha yetkili olan üst makamlara yazılabileceği gibi bir konuda yetişmiş, bilgili ve olgun kişilerin geçimlerini sağlayacak bir görev veya yer edinebilmeleri için kendilerini iyi tanıyan hamileri tarafından yazılır. Bu günkü anlamda bir tür referans mektubu olarak düşünülebilir. Bu parçada söz edilen münşeat türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Davetname C) Talepname C B) Niyazname D) Şefkatname E) Teşekkürname
25. Konu yazıldıkça romancıyı sürükler. Hatta bazen dekor
ve şahıslar bu işi yapar. Ben mesela, hayallerimin önüme
serdiği sahneleri bir film gibi seyreder ve gördüklerimi
anlatırım. Bunlar benim dışımda olan şeylermiş gibi. O
kadar ki "Panorama"yı yazarken bir yerinde duygulana-
rak kalemi bırakıp ağladığımı hatırlıyorum. Sonra "Kiralık
Konak" yok mu? Nedense en çok tutulmuş romanlarım-
dan biridir. Ben bunu kazanmak için bir gazetede tefrika
edilmek üzere yazmaya başladım ve ilk cümlesini yazdı-
ğım zaman mevzu hakkında en ufak fikrim yoktu. Fakat
yazdıkça bir yumak gibi açıldı.
Bu parça aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir
cevap niteliğindedir?
En çok duygulandığınız eseriniz hangisi?
B) Romanlarınızdaki konular nasıl gelişir?
Romanlarınızda dekor ve şahısların önemi nedir?
D) En çok tutulan eseriniz hangisidir?
E) Eserlerinizin kahramanlarını neye göre seçersiniz?
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiirinin Temsilcileri
25. Konu yazıldıkça romancıyı sürükler. Hatta bazen dekor ve şahıslar bu işi yapar. Ben mesela, hayallerimin önüme serdiği sahneleri bir film gibi seyreder ve gördüklerimi anlatırım. Bunlar benim dışımda olan şeylermiş gibi. O kadar ki "Panorama"yı yazarken bir yerinde duygulana- rak kalemi bırakıp ağladığımı hatırlıyorum. Sonra "Kiralık Konak" yok mu? Nedense en çok tutulmuş romanlarım- dan biridir. Ben bunu kazanmak için bir gazetede tefrika edilmek üzere yazmaya başladım ve ilk cümlesini yazdı- ğım zaman mevzu hakkında en ufak fikrim yoktu. Fakat yazdıkça bir yumak gibi açıldı. Bu parça aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir cevap niteliğindedir? En çok duygulandığınız eseriniz hangisi? B) Romanlarınızdaki konular nasıl gelişir? Romanlarınızda dekor ve şahısların önemi nedir? D) En çok tutulan eseriniz hangisidir? E) Eserlerinizin kahramanlarını neye göre seçersiniz?