CV, Portre Yazma Soruları

olum-
maya
ağla-
rdir.
niş
TYT/Türkçe
12. (1) Havalar ısındı, yazlık ayakkabılarınızı dolapların kuytu
köşelerinden çıkarmanın zamanı geldi. (II) Ancak en
sevdiğiniz deri ayakkabılarınızın ayağınızı sıkıyor olması
canınızı da sıkabilir. (III) Daralan ayakkabılarınızın yeniden
rahatça giyilebilmesinin kolay bir yolu var. (IV) En kalın
çoraplarınızı giyin ve ayakkabılarınızı ayağınıza geçire-
rek saç kurutma makinesiyle beş dakika ısıtın. (V) Kalın
çoraplar ve isi, derinin genişlemesini sağlayacaktır.
(
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede bir sifat, ad tamlamasının tamlananını
nitelemiştir.
B) II. cümlede, birleşik yapılı birden fazla sözcük vardır.
C) III. cümlede, farklı türde eylemsiler kullanılmıştır.
D) IV. cümlede, sıfatı derecelendiren bir zarf vardır.
EV. cümlede bağlaç, ad tamlamasının tamlananlarını
bağlamıştır.
15. Ura
bir
ile
C
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
olum- maya ağla- rdir. niş TYT/Türkçe 12. (1) Havalar ısındı, yazlık ayakkabılarınızı dolapların kuytu köşelerinden çıkarmanın zamanı geldi. (II) Ancak en sevdiğiniz deri ayakkabılarınızın ayağınızı sıkıyor olması canınızı da sıkabilir. (III) Daralan ayakkabılarınızın yeniden rahatça giyilebilmesinin kolay bir yolu var. (IV) En kalın çoraplarınızı giyin ve ayakkabılarınızı ayağınıza geçire- rek saç kurutma makinesiyle beş dakika ısıtın. (V) Kalın çoraplar ve isi, derinin genişlemesini sağlayacaktır. ( Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede bir sifat, ad tamlamasının tamlananını nitelemiştir. B) II. cümlede, birleşik yapılı birden fazla sözcük vardır. C) III. cümlede, farklı türde eylemsiler kullanılmıştır. D) IV. cümlede, sıfatı derecelendiren bir zarf vardır. EV. cümlede bağlaç, ad tamlamasının tamlananlarını bağlamıştır. 15. Ura bir ile C
Ömrü boyunca yirmi kitap ve onlarca makale yazan
Sabahattin Zaim Hoca, allame olarak nitelendirilebile-
✓cek biriydi.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğü anlamca karşıla-
yabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
A) Çevremizde her konuda fikir beyan etmeyi seven
arkadaşlarımız mutlaka vardır.
Programda dinleme şansı bulduğum araştırmacı-
nın çok bilgili olduğunu düşünüyorum.
C) Toplum içinde kendinden emin tavırlarla sürekli
konuşup insanları rahatsız eder.
D) Sanatçı ve okurun yaşamları arasındaki farklılık ya-
dırganacak bir durum değildir.
E) Bu romanın kitaplar arasında ilk bakışta fark edebi-
leceğimiz bir etkileyiciliği var.
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
Ömrü boyunca yirmi kitap ve onlarca makale yazan Sabahattin Zaim Hoca, allame olarak nitelendirilebile- ✓cek biriydi. Bu cümledeki altı çizili sözcüğü anlamca karşıla- yabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Çevremizde her konuda fikir beyan etmeyi seven arkadaşlarımız mutlaka vardır. Programda dinleme şansı bulduğum araştırmacı- nın çok bilgili olduğunu düşünüyorum. C) Toplum içinde kendinden emin tavırlarla sürekli konuşup insanları rahatsız eder. D) Sanatçı ve okurun yaşamları arasındaki farklılık ya- dırganacak bir durum değildir. E) Bu romanın kitaplar arasında ilk bakışta fark edebi- leceğimiz bir etkileyiciliği var.
L
A
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama R
yanlışı yapılmıştır?
6.
A) Avazı çıktığı kadar, sesini duyurabildiği kadar
bağırdı: "Yandım!"
B) Dost dost diye nicesine sarıldım / Beyhude do-
landım boşa yoruldum
C) Sessiz adımlarla kapıya yöneldi: Mazi artık çok
uzağında kalacaktı.
D) Kapı, pencere, duvar... Her şey sağırdı bu
gece , her yer dilsiz.
E) Ankara'ya 10 km kala tüm yolların kesildiğini
görünce endişelendi.
37
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
L A 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama R yanlışı yapılmıştır? 6. A) Avazı çıktığı kadar, sesini duyurabildiği kadar bağırdı: "Yandım!" B) Dost dost diye nicesine sarıldım / Beyhude do- landım boşa yoruldum C) Sessiz adımlarla kapıya yöneldi: Mazi artık çok uzağında kalacaktı. D) Kapı, pencere, duvar... Her şey sağırdı bu gece , her yer dilsiz. E) Ankara'ya 10 km kala tüm yolların kesildiğini görünce endişelendi. 37
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
nde
yazım yanlışı vardır?
A) Onun da inisiyatif alması gerekmiyor
mu sizce?
etti.
onu
ne-
BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DIL BILGISI
BENİM HOCAM
B) Suyun tazyiki güzeldi bence ama
çok verim alamadım.
c) Şöfor istediğim yerde durmadığı için
Vyetişemedim toplantıya.
D) Komodine ayağım çarptığı için iki
gün yerimden kalkamadım.
E) İkitabildot yemek aldım ama yine de
doymadım.
m
204
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde nde yazım yanlışı vardır? A) Onun da inisiyatif alması gerekmiyor mu sizce? etti. onu ne- BENİM HOCAM TAKTİKLERLE DIL BILGISI BENİM HOCAM B) Suyun tazyiki güzeldi bence ama çok verim alamadım. c) Şöfor istediğim yerde durmadığı için Vyetişemedim toplantıya. D) Komodine ayağım çarptığı için iki gün yerimden kalkamadım. E) İkitabildot yemek aldım ama yine de doymadım. m 204
Dün bir kez daha yüreğimiz ağzımıza geldi, kor-
kudan sokağa fırladık. Pencereden, balkondan
atlayan da çok olmuş ama sevindirici olan, can
kaybının olmaması. Bu şiddeti büyük, acısı küçük
depremin hepimiz için çok önemli bir uyarı oldu-
ğunu sakın unutmayalım! Ülkemizin önemli bir bö-
lümünün deprem açısından riskli bölge olduğu bir
kez daha görüldü ama çok büyük acılar yaşayan
kentlerde ve büyük deprem bekleyen İstanbul'da
deprem daha da sarsıcıydı.
Bu parçada;
I. ünsüz yumuşamasr,
II. ünsüz benzeşmesi,
III. ünlü düşmesi
ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur?
B) Yalnız II
C ve II
A) Yalniz
D) I ve III
E) Il ve II
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
Dün bir kez daha yüreğimiz ağzımıza geldi, kor- kudan sokağa fırladık. Pencereden, balkondan atlayan da çok olmuş ama sevindirici olan, can kaybının olmaması. Bu şiddeti büyük, acısı küçük depremin hepimiz için çok önemli bir uyarı oldu- ğunu sakın unutmayalım! Ülkemizin önemli bir bö- lümünün deprem açısından riskli bölge olduğu bir kez daha görüldü ama çok büyük acılar yaşayan kentlerde ve büyük deprem bekleyen İstanbul'da deprem daha da sarsıcıydı. Bu parçada; I. ünsüz yumuşamasr, II. ünsüz benzeşmesi, III. ünlü düşmesi ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur? B) Yalnız II C ve II A) Yalniz D) I ve III E) Il ve II
C) N
D) IV
LOURD
22. Dün bir kez daha yüreğimiz ağzımıza geldi, kor-
kudan sokağa fırladık. Pencereden, balkondan
atlayan da çok olmuş ama sevindirici olan, can
kaybının olmaması. Bu şiddeti büyük, acısı küçük
depremin hepimiz için çok önemli bir uyarı oldu-
ğunu sakın unutmayalım! Ülkemizin önemli bir bö-
lümünün deprem açısından riskli bölge olduğu bir
kez daha görüldü ama çok büyük acılar yaşayan
kentlerde ve büyük deprem bekleyen İstanbul'da
deprem daha da sarsıcıydı.
Bu parçada;
I. ünsüz yumuşaması,
II. ünsüz benzeşmesi,
All. ünlü düşmesi
ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
T KRALLAR KARMASI
A) I
B) II
E) II ve III
E)
E) E
b
S
aym
biti
her
24. Ör
dü
im
9
Augu
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
C) N D) IV LOURD 22. Dün bir kez daha yüreğimiz ağzımıza geldi, kor- kudan sokağa fırladık. Pencereden, balkondan atlayan da çok olmuş ama sevindirici olan, can kaybının olmaması. Bu şiddeti büyük, acısı küçük depremin hepimiz için çok önemli bir uyarı oldu- ğunu sakın unutmayalım! Ülkemizin önemli bir bö- lümünün deprem açısından riskli bölge olduğu bir kez daha görüldü ama çok büyük acılar yaşayan kentlerde ve büyük deprem bekleyen İstanbul'da deprem daha da sarsıcıydı. Bu parçada; I. ünsüz yumuşaması, II. ünsüz benzeşmesi, All. ünlü düşmesi ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III T KRALLAR KARMASI A) I B) II E) II ve III E) E) E b S aym biti her 24. Ör dü im 9 Augu
26.
YO
b
22. Dün bir kez daha yüreğimiz ağzımıza geldi, kor-
kudan sokaga firladık. Pencereden, balkondan
atlayan da çok olmuş ama sevindirici olan, can
kaybının olmaması. Bu şiddeti büyük, acisi küçük
depremin hepimiz için çok önemli bir uyarı oldu-
ğunu sakın unutmayalım! Ülkemizin önemli bir bö-
lümünün deprem açısından riskli bölge olduğu bir
kez daha görüldü ama çok büyük acılar yaşayan
kentlerde ve büyük deprem bekleyen istanbul'da
deprem daha da sarsıcıydı.
Bu parçada;
1. ünsüz yumuşaması,
e_e
II. ünsüz benzeşmesi,
III. ünlü düşmesi
bekliyen
ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur?
A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
26. YO b 22. Dün bir kez daha yüreğimiz ağzımıza geldi, kor- kudan sokaga firladık. Pencereden, balkondan atlayan da çok olmuş ama sevindirici olan, can kaybının olmaması. Bu şiddeti büyük, acisi küçük depremin hepimiz için çok önemli bir uyarı oldu- ğunu sakın unutmayalım! Ülkemizin önemli bir bö- lümünün deprem açısından riskli bölge olduğu bir kez daha görüldü ama çok büyük acılar yaşayan kentlerde ve büyük deprem bekleyen istanbul'da deprem daha da sarsıcıydı. Bu parçada; 1. ünsüz yumuşaması, e_e II. ünsüz benzeşmesi, III. ünlü düşmesi bekliyen ses olaylarından hangilerinin örneği yoktur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) II ve III
8.
Insanın diğer insanlara göre ayırıcı niteliklerinin verilmesine
"portre" denir.
Aşağıdakilerden hangisi bir portreden alınmış olabilir?
A) O gece hastalığımdan fazla zihnimi işgal ettiğinin far-
kında olmadan yalnız bunu düşündüm. Nüzhet'le bera-
ber büyüdük. Benden yaşça büyük olduğu halde, onun
küçükken bebekleriyle oynamasını, ben, küçümseyerek
seyrederdim, bilhassa hastalığımdan sonra.
B) Ameliyat bir saate yakın sürdü. Doktor hem yarayı ke-
siyor, derinlere gidiyor, hemşirenin uzattığı makası, bi-
çağı, pensi alıyor, eğiliyor, doğruluyor, hem de bu aralık
asistanıyla konuşuyordu.
C) Elini omuzuma koydu ve israr etti. Artık merhamete
lâyık olduğumu anlamaktan utanmayacak kadar gücü-
mü ve gururumu kaybetmiştim, teslimiyetin zevki içinde
başımı yastığa koydum.
D) Güneş, yüzüne yeşil yelpaze tutan mahcup bir kadın
gibi iri yaprakli ağaçların arkasına saklanırken biz yola
koyulduk. Arif her kasaba erkeği gibi kadınların önün-
den kurumlanarak yürüyor, arada sert bakışlarla etrafını
süzüyordu.
E) Namık Kemâl, gayet büyük yuvarlak başlı, pek yüksek
alini, pembe çehreli, hiddetlendikçe çatılır az eğri kaşlı,
koyu elâ gözlü, irice burunlu, fevkalade güzel ağızlı, kirk
yaşından sonra siyah denecek kadar koyulaşmış uzun-
ca, kumral sakallı, kısaya mail orta boylu, şişmanca,
omuzları geniş, elleri ayakları küçük bir insandı.
11.
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
8. Insanın diğer insanlara göre ayırıcı niteliklerinin verilmesine "portre" denir. Aşağıdakilerden hangisi bir portreden alınmış olabilir? A) O gece hastalığımdan fazla zihnimi işgal ettiğinin far- kında olmadan yalnız bunu düşündüm. Nüzhet'le bera- ber büyüdük. Benden yaşça büyük olduğu halde, onun küçükken bebekleriyle oynamasını, ben, küçümseyerek seyrederdim, bilhassa hastalığımdan sonra. B) Ameliyat bir saate yakın sürdü. Doktor hem yarayı ke- siyor, derinlere gidiyor, hemşirenin uzattığı makası, bi- çağı, pensi alıyor, eğiliyor, doğruluyor, hem de bu aralık asistanıyla konuşuyordu. C) Elini omuzuma koydu ve israr etti. Artık merhamete lâyık olduğumu anlamaktan utanmayacak kadar gücü- mü ve gururumu kaybetmiştim, teslimiyetin zevki içinde başımı yastığa koydum. D) Güneş, yüzüne yeşil yelpaze tutan mahcup bir kadın gibi iri yaprakli ağaçların arkasına saklanırken biz yola koyulduk. Arif her kasaba erkeği gibi kadınların önün- den kurumlanarak yürüyor, arada sert bakışlarla etrafını süzüyordu. E) Namık Kemâl, gayet büyük yuvarlak başlı, pek yüksek alini, pembe çehreli, hiddetlendikçe çatılır az eğri kaşlı, koyu elâ gözlü, irice burunlu, fevkalade güzel ağızlı, kirk yaşından sonra siyah denecek kadar koyulaşmış uzun- ca, kumral sakallı, kısaya mail orta boylu, şişmanca, omuzları geniş, elleri ayakları küçük bir insandı. 11.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle-
rin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Büyük Harp'in son aylarında Ateş ve Güneşi
yazmıştım.
B) Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Şam'dan İstan-
bul'a yeni gelmişti.
C) Zeytindağını çocukluk yıllarında okumuş ve
Falih Rıfkı'yı çok merak etmiştim.
D) Bizden Belgrat' atdıkları zaman, düşman dele-
geleri Niş Kasabasını da istemişlerdi.
E) Osmanlı delegesi ayağa kalkarak: "Ne hacet,
bari İstanbul'u da size verelim." dedi.
Lise Türkçe
CV, Portre Yazma
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle- rin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Büyük Harp'in son aylarında Ateş ve Güneşi yazmıştım. B) Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Şam'dan İstan- bul'a yeni gelmişti. C) Zeytindağını çocukluk yıllarında okumuş ve Falih Rıfkı'yı çok merak etmiştim. D) Bizden Belgrat' atdıkları zaman, düşman dele- geleri Niş Kasabasını da istemişlerdi. E) Osmanlı delegesi ayağa kalkarak: "Ne hacet, bari İstanbul'u da size verelim." dedi.
1