Dinleme Türleri Soruları

7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem tamla-
yan hem tamlanan eki almıştır?
A) Kütüphanemizin eksiklerini bir an önce tamamlayaca-
ğız.
B) Yıllardan sonra onunla ilk kez karşılaştık.
C) Saat 18.00'de havaalanında olmamız gerekiyor.
D) Otuz dokuzuncu yaş günümü dostlarım ve ailemle kutla-
dim.
E) Odamdaki eşyaların dağınıklığı beni rahatsız etmişti.
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem tamla- yan hem tamlanan eki almıştır? A) Kütüphanemizin eksiklerini bir an önce tamamlayaca- ğız. B) Yıllardan sonra onunla ilk kez karşılaştık. C) Saat 18.00'de havaalanında olmamız gerekiyor. D) Otuz dokuzuncu yaş günümü dostlarım ve ailemle kutla- dim. E) Odamdaki eşyaların dağınıklığı beni rahatsız etmişti.
3.
----. Her zaman değişmeye açık yapısıyla kültür, yenilik
ve gelişmelere açıktır. Bu yönüyle de toplumlar, kendi
kültürlerini hem dış etkenlere karşı korumalı hem de onu
devamlı besleyerek gelişmesine katkıda bulunmalıdırlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A) Kültürün en önemli özelliği durağan olmamasıdır
B) Kültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılır
C) Kültür, bütün maddi ve manevi değerlerin bir toplamıdır
D) Kültür, var olan değerleri, eklenenlerle birlikte gelecek
nesillere aktarır
E) Insanın doğal ve toplumsal egemenliğinin ölçüsüdür
kültür
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
3. ----. Her zaman değişmeye açık yapısıyla kültür, yenilik ve gelişmelere açıktır. Bu yönüyle de toplumlar, kendi kültürlerini hem dış etkenlere karşı korumalı hem de onu devamlı besleyerek gelişmesine katkıda bulunmalıdırlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Kültürün en önemli özelliği durağan olmamasıdır B) Kültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılır C) Kültür, bütün maddi ve manevi değerlerin bir toplamıdır D) Kültür, var olan değerleri, eklenenlerle birlikte gelecek nesillere aktarır E) Insanın doğal ve toplumsal egemenliğinin ölçüsüdür kültür
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir
sözcük yoktur?
A) Üsküdara gider iken aldı da bir yağmur
Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur
B) Sanki vurmuş da bir kara sevda başına
Kahramanlar gibi yalnız çıkıyor dağ başına
C) Cihanın cahina mağrur olup incitme insanı
Süleyman-ı zaman olsan bırakırsın bu eyvanı
D) Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi
Devrinde fakat hangisi mesut olabildi
E) Havada yaprağa döndürdü rüzgâr beni
Hazana muntazırım ömrümün baharında
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? A) Üsküdara gider iken aldı da bir yağmur Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur B) Sanki vurmuş da bir kara sevda başına Kahramanlar gibi yalnız çıkıyor dağ başına C) Cihanın cahina mağrur olup incitme insanı Süleyman-ı zaman olsan bırakırsın bu eyvanı D) Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi Devrinde fakat hangisi mesut olabildi E) Havada yaprağa döndürdü rüzgâr beni Hazana muntazırım ömrümün baharında
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfin
kullanımıyla ilgili yanlışlık söz konusudur?
Ban
A) Sarıyer'in Gümüşdere Köyü, yemyeşil doğası ve
plajları ile yaz aylarında cazip bir güzellik sunuyor.
B) Nevruz Bayramı'yla baharın gelişi kutlanmış oluyor.
C) Bir zevk ve estetiğin dışa vurumudur Lâle Devri.
D) Türk Bayrağı Tüzüğü, bayrağın nerede ve nasıl
kullanılacağına dair kuralları içermektedir.
E) Türk Dili dergisinde, ilgi çekici yazılar olduğunu
söyleyebilirim.
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili yanlışlık söz konusudur? Ban A) Sarıyer'in Gümüşdere Köyü, yemyeşil doğası ve plajları ile yaz aylarında cazip bir güzellik sunuyor. B) Nevruz Bayramı'yla baharın gelişi kutlanmış oluyor. C) Bir zevk ve estetiğin dışa vurumudur Lâle Devri. D) Türk Bayrağı Tüzüğü, bayrağın nerede ve nasıl kullanılacağına dair kuralları içermektedir. E) Türk Dili dergisinde, ilgi çekici yazılar olduğunu söyleyebilirim.
16. Bunlar en mutlu günleri ayrılığımızın
Yanaşmadan özleminin limanlarına
Bir uzun hava içinde kendimiz kendimizin
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri
vardır?
A) Unlü düşmesi - ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz türemesi - ünlü düşmesi
C) Ünsüz düşmesi - ünlü düşmesi
D) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması
EÜnsüz benzeşmesi - ünsüz türemesi
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
16. Bunlar en mutlu günleri ayrılığımızın Yanaşmadan özleminin limanlarına Bir uzun hava içinde kendimiz kendimizin Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? A) Unlü düşmesi - ünsüz yumuşaması B) Ünsüz türemesi - ünlü düşmesi C) Ünsüz düşmesi - ünlü düşmesi D) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması EÜnsüz benzeşmesi - ünsüz türemesi
BB
TYT DENEME SINAVI
01
B
18. Uygarlığı besleyen önemli manevi unsurların başında
gelen kavramlardan uzaklaştığımız bir dönemin hızla
devam ettiğini düşünüyorum. Hatta bu sürecin çeyrek
asırdır ne yazık ki bizim de etkimizle yoğunlaştığını
görüyorum. Kendi dönemlerinde insanlığın ortak
medeniyetine bilerek ya da bilmeyerek katkıları olan
kişileri düşündükçe kendimi de bu konuda sorumlu
men yeterince
hissediyorum. Bu sorumluluğuma rağmen y
duymuyor değilim.
çaba harcamadığım için suçluluk
Modernliğin ve uygarlaşmanın ana unsurunu özgürlükte
müdahale
görenlerin, diğer insanların özgürlüklerine
etmeyi "ifade özgürlüğü" olarak nitelemesini büyük
bir hayretle izledikçe uygarlığın kelime anlamının da
içeriğinin de tam anlamıyla anlaşılamamış olduğuna
inanıyorum.
da
Bu parçaya göre, aşağıdaki önermelerden hangisi
konuşan kişinin hayat anlayışıyla örtüşür?
A) Özgür bir ortam sağlamak isteyen tüm devletler
öncelikle hangi şartta olursa olsun vatandaşlarının
kendilerini her konuda rahatça ifade edebilmesini
sağlamalıdır.
B) Modernleşmenin göstergelerinin başında gelen
çağa ayak uydurma gereği ancak özgür düşünce
ortamlarından filizlenen her türlü ifade sayesinde
sağlanabilir.
e) Insanlar tabii ki düşüncelerini özgürce her platformda
dile getirebilmelidir yalnız bu düşünceler başka
insanların hayatlarına dokunduğunda işin rengi
değişir.
D) Özgürlük ve onun sağladıklarından dolayı tarih
boyunca birçok devlet eşsiz mücadeleler yaşamıştır,
bu kıymetli kavrama hiçbir gücün zarar vermesine
izin verilmemelidir.
E) Toplumların manevi kültür ögelerinin başında ifade
özgürlüğü gelmektedir, ifade özgürlüğüne herhangi
bir sebeple ket vurulması uygarlıkların batışını
hızlandırır.
19. (1) In
gen
olus
çev
çık
ort
Bu
bi
bu
Bi
d
0
S
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
BB TYT DENEME SINAVI 01 B 18. Uygarlığı besleyen önemli manevi unsurların başında gelen kavramlardan uzaklaştığımız bir dönemin hızla devam ettiğini düşünüyorum. Hatta bu sürecin çeyrek asırdır ne yazık ki bizim de etkimizle yoğunlaştığını görüyorum. Kendi dönemlerinde insanlığın ortak medeniyetine bilerek ya da bilmeyerek katkıları olan kişileri düşündükçe kendimi de bu konuda sorumlu men yeterince hissediyorum. Bu sorumluluğuma rağmen y duymuyor değilim. çaba harcamadığım için suçluluk Modernliğin ve uygarlaşmanın ana unsurunu özgürlükte müdahale görenlerin, diğer insanların özgürlüklerine etmeyi "ifade özgürlüğü" olarak nitelemesini büyük bir hayretle izledikçe uygarlığın kelime anlamının da içeriğinin de tam anlamıyla anlaşılamamış olduğuna inanıyorum. da Bu parçaya göre, aşağıdaki önermelerden hangisi konuşan kişinin hayat anlayışıyla örtüşür? A) Özgür bir ortam sağlamak isteyen tüm devletler öncelikle hangi şartta olursa olsun vatandaşlarının kendilerini her konuda rahatça ifade edebilmesini sağlamalıdır. B) Modernleşmenin göstergelerinin başında gelen çağa ayak uydurma gereği ancak özgür düşünce ortamlarından filizlenen her türlü ifade sayesinde sağlanabilir. e) Insanlar tabii ki düşüncelerini özgürce her platformda dile getirebilmelidir yalnız bu düşünceler başka insanların hayatlarına dokunduğunda işin rengi değişir. D) Özgürlük ve onun sağladıklarından dolayı tarih boyunca birçok devlet eşsiz mücadeleler yaşamıştır, bu kıymetli kavrama hiçbir gücün zarar vermesine izin verilmemelidir. E) Toplumların manevi kültür ögelerinin başında ifade özgürlüğü gelmektedir, ifade özgürlüğüne herhangi bir sebeple ket vurulması uygarlıkların batışını hızlandırır. 19. (1) In gen olus çev çık ort Bu bi bu Bi d 0 S
B B B
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcükle-
rin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu sabah yapılan seminerde göremedim seni, uyuya
mi kaldın?
B) Toplantı salonundan çıktığımızda saatin epey geç
olduğunu fark ettik.
Onca yol kat ettik bu güzel ve sakin kasabada huzur-
tu vakit geçirebilmek için.
D) Sözleriyle buraya daha önce de birçok kez geldiğini
kastetmişti.
E) Civarda görülmeye değer pek çok yeri hızlıca gezi-
vermiştik.
C
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
B B B 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcükle- rin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Bu sabah yapılan seminerde göremedim seni, uyuya mi kaldın? B) Toplantı salonundan çıktığımızda saatin epey geç olduğunu fark ettik. Onca yol kat ettik bu güzel ve sakin kasabada huzur- tu vakit geçirebilmek için. D) Sözleriyle buraya daha önce de birçok kez geldiğini kastetmişti. E) Civarda görülmeye değer pek çok yeri hızlıca gezi- vermiştik. C
19. Biga'ya yolculuğumuz sonbaharın bütün
H. tarlaların hasat sonunun huzunlu sessizliğine
III. barındırdığı kültürel çeşitlilik ve antik dönem
IV. görkemiyle yerleştiği, bahçelerin ve
V. kalıntıları ile dikkat çeken turistik bölgelerimizden
Vi gömüldüğü ekim ayında başlamıştı
Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan dördüncü olur?
A) 1 B) II C) III D) IV E) V
1-11
IV
V 11 VI
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
19. Biga'ya yolculuğumuz sonbaharın bütün H. tarlaların hasat sonunun huzunlu sessizliğine III. barındırdığı kültürel çeşitlilik ve antik dönem IV. görkemiyle yerleştiği, bahçelerin ve V. kalıntıları ile dikkat çeken turistik bölgelerimizden Vi gömüldüğü ekim ayında başlamıştı Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A) 1 B) II C) III D) IV E) V 1-11 IV V 11 VI
Hous
AYT - Türk Dili ve Edebiyatı
7.
5.
Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir
Bu dörtlükle ilgili olarak,
1. Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
7. Redif vardır.
I Didaktik şiir örneğidir.
W. Tam kafiye kullanılmıştır.
V. Halk şiiri geleneğiyle yazılmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve II
N ve III
C) Il ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
Hous AYT - Türk Dili ve Edebiyatı 7. 5. Mert dayanır namert kaçar Meydan gümbür gümbürlenir Şahlar şahı divan açar Divan gümbür gümbürlenir Bu dörtlükle ilgili olarak, 1. Koşma nazım şekliyle yazılmıştır. 7. Redif vardır. I Didaktik şiir örneğidir. W. Tam kafiye kullanılmıştır. V. Halk şiiri geleneğiyle yazılmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) I ve II N ve III C) Il ve V D) III ve IV E) IV ve V
C) Yazar, bu romanında yöresel söyleyişlere sıkça yer
veriyor. (İsim)
D) Beni derinden etkileyen bir duygu yoğunluğu
yaşıyordum. (Sifat)
zorg
E) Hepimiz böyle bir günde onu mutlu etmek için
uğraşıyorduk. (Adil)
27. İnsanoğlu, eğer kendi yaşadığı yerden memnun olsaydı
ve bulduklarıyla yetinseydi; gelişmek ve ilerlemekten
söz edilemezdi.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Unsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz yumuşaması
Bunla
Dj Kaynaştırma ünsüzü
E) Ünlü düşmesi
DENEME-6
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
C) Yazar, bu romanında yöresel söyleyişlere sıkça yer veriyor. (İsim) D) Beni derinden etkileyen bir duygu yoğunluğu yaşıyordum. (Sifat) zorg E) Hepimiz böyle bir günde onu mutlu etmek için uğraşıyorduk. (Adil) 27. İnsanoğlu, eğer kendi yaşadığı yerden memnun olsaydı ve bulduklarıyla yetinseydi; gelişmek ve ilerlemekten söz edilemezdi. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Unsüz benzeşmesi B) Ünlü daralması C) Ünsüz yumuşaması Bunla Dj Kaynaştırma ünsüzü E) Ünlü düşmesi DENEME-6
2021-MSÜ/Türkçe
al
19.
1. Biga'ya yolculuğumuz sonbaharın bütün
II. tarlaların hasat sonunun hüzünlü sessizliğine
III. barındırdığı kültürel çeşitlilik ve antik dönem
IV. görkemiyle yerleştiği, bahçelerin ve
V. kalıntıları ile dikkat çeken Muristik bölgelerimizden
VI. gömüldüğü ekim ayında başlamıştı
Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kuralli bir
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
bastan dördüncü olur?
livyon
1
B) ||
C) III
DIV
111 v
v
E)/V
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
2021-MSÜ/Türkçe al 19. 1. Biga'ya yolculuğumuz sonbaharın bütün II. tarlaların hasat sonunun hüzünlü sessizliğine III. barındırdığı kültürel çeşitlilik ve antik dönem IV. görkemiyle yerleştiği, bahçelerin ve V. kalıntıları ile dikkat çeken Muristik bölgelerimizden VI. gömüldüğü ekim ayında başlamıştı Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kuralli bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi bastan dördüncü olur? livyon 1 B) || C) III DIV 111 v v E)/V
26.
25. Dünyanın herhangi bir yerinde hiç tanımadığınız bi-
riyle konuşurken ona adını sorsanız onun adından
hangi milletten olduğunu çıkarırsınız: Yunan mi, Al-
man mi, Fransız mı? Adindan başka soruya gerek
yoktur onun milletini öğrenmek için. Ama yabancı
bir ülkede bizim ülkemizin insanlarından birine so-
rulacak adın ne sorusu bizim milli kimliğimizi vermi-
yor nedense? Bizim kimliğimizi gösterecek isimler
mi yok hafızalarımızda, hafızalarımızı mı kapatmı-
şiz bu isimlere?
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ülkemiz insanları çocuklarına isim koyma konu-
sunda yeterince bilinçli davranmamaktadır.
B) İsim, insanların kişiliğinin oluşmasında etkilidir.
Türklerin kendi milli kimliklerini gösteren adları
olmamıştır tarihte.
D) İlerlemek ve çağdaşlaşmak için modern isimler
kullanmalıyız çocuklarda.
E) Yunanlılar, Almanlar ve Fransızlar milli kimlikle-
rine en bağlı uluslardır.
DONEM
dükkânı
27
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
26. 25. Dünyanın herhangi bir yerinde hiç tanımadığınız bi- riyle konuşurken ona adını sorsanız onun adından hangi milletten olduğunu çıkarırsınız: Yunan mi, Al- man mi, Fransız mı? Adindan başka soruya gerek yoktur onun milletini öğrenmek için. Ama yabancı bir ülkede bizim ülkemizin insanlarından birine so- rulacak adın ne sorusu bizim milli kimliğimizi vermi- yor nedense? Bizim kimliğimizi gösterecek isimler mi yok hafızalarımızda, hafızalarımızı mı kapatmı- şiz bu isimlere? Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülkemiz insanları çocuklarına isim koyma konu- sunda yeterince bilinçli davranmamaktadır. B) İsim, insanların kişiliğinin oluşmasında etkilidir. Türklerin kendi milli kimliklerini gösteren adları olmamıştır tarihte. D) İlerlemek ve çağdaşlaşmak için modern isimler kullanmalıyız çocuklarda. E) Yunanlılar, Almanlar ve Fransızlar milli kimlikle- rine en bağlı uluslardır. DONEM dükkânı 27
ZOR
SEVİYE
İ
1. Biga'ya yolculuğumuz sonbaharın bütün
II. tarlaların hasat sonunun hüzünlü sessizliğine 3
III. barındırdığı kültürel çeşitlilik ve antik dönem
IV. görkemiyle yerleştiği, bahçelerin ve 2
V. kalıntıları ile dikkat çeken turistik bölgelerimizden
VI. gömüldüğü ekim ayında başlamıştı
Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kural-
li bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında
hangisi baştan dördüncü olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
C. PARAGRA
3. 1. K
n
11. S
la
2
III. I
IV.
V.
2021 / MSÜ
YL
bi
ni
A
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
ZOR SEVİYE İ 1. Biga'ya yolculuğumuz sonbaharın bütün II. tarlaların hasat sonunun hüzünlü sessizliğine 3 III. barındırdığı kültürel çeşitlilik ve antik dönem IV. görkemiyle yerleştiği, bahçelerin ve 2 V. kalıntıları ile dikkat çeken turistik bölgelerimizden VI. gömüldüğü ekim ayında başlamıştı Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kural- li bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A) I B) II C) III D) IV E) V C. PARAGRA 3. 1. K n 11. S la 2 III. I IV. V. 2021 / MSÜ YL bi ni A
19.
20
1. Biga'ya yolculuğumuz sonbaharın bütün
II. tarlaların hasat sonunun hüzünlü sessizliğine
III. barındırdığı kültürel çeşitlilik ve antik dönem
IV. görkemiyle yerleştiği, bahçelerin ve
V. kalıntıları ile dikkat çeken turistik bölgelerimizden
VI. gömüldüğü ekim ayında başlamıştı
Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan dördüncü olur?
A) 1
B) 11
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
19. 20 1. Biga'ya yolculuğumuz sonbaharın bütün II. tarlaların hasat sonunun hüzünlü sessizliğine III. barındırdığı kültürel çeşitlilik ve antik dönem IV. görkemiyle yerleştiği, bahçelerin ve V. kalıntıları ile dikkat çeken turistik bölgelerimizden VI. gömüldüğü ekim ayında başlamıştı Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A) 1 B) 11 C) III D) IV E) V
aynağı olduğuna
El Çeşitli ve değerli madenlerler içerdiğine
12. • Uygarlığın ilk dönemlerinde araba, uçak, radyo, te-
lefon, telsiz, bilgisayar gibi araç ve gereçler yoktu.
Bu buluşlar ortaya çıkınca yeni kavramlar ve bu
kavramları yansıtan sözcükler oluştu. Buna karşılık
eskiden çok kullanılan sikke, akçe, dirhem gibi söz-
cükler artık günümüzde kullanılmamaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde; ordu yöne-
timiyle ilgili olan sekbanbaşı, kolağası, kazasker,
bostancı, subaşı gibi sözcükler bugün kullanılma-
maktadır. Cumhuriyet Dönemi'nden sonra kurulan
yeni ordu yönetiminde bu sözcüklerin yerine albay,
binbaşı, yüzbaşı, onbaşı, çavuş gibi yeni sözcükler
türetilmiştir.
1
Bu parçalar aşağıdaki yargılardan hangisini destek-
ler?
A) Uzay çağıyla birlikte başlayan yeri dönemde bütün
dünya dillerine binlerce yeni sözcük girmiştir.
B) İnsanlar ve uluslar arasında kurulan hızlı iletişim so-
nunda, dünya dilleri arasında sözcük alışverişi baş-
lamıştır.
C) Toplumda yaşanan siyasî ve sosyal değişiklikler
toplumun kullandığı sözcükleri de etkilemiştir.
D) Diller arası iletişim sonucu, özellikle Batı dillerinden,
Türkçeye çok sayıda yabancı sözcük girmiştir.
E) Eski ve kullanılmayan kavramları karşılayan sözcük-
lerle konuşan toplumlar, gelişmelerin dışında kal-
mıştır.
35
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
aynağı olduğuna El Çeşitli ve değerli madenlerler içerdiğine 12. • Uygarlığın ilk dönemlerinde araba, uçak, radyo, te- lefon, telsiz, bilgisayar gibi araç ve gereçler yoktu. Bu buluşlar ortaya çıkınca yeni kavramlar ve bu kavramları yansıtan sözcükler oluştu. Buna karşılık eskiden çok kullanılan sikke, akçe, dirhem gibi söz- cükler artık günümüzde kullanılmamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde; ordu yöne- timiyle ilgili olan sekbanbaşı, kolağası, kazasker, bostancı, subaşı gibi sözcükler bugün kullanılma- maktadır. Cumhuriyet Dönemi'nden sonra kurulan yeni ordu yönetiminde bu sözcüklerin yerine albay, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı, çavuş gibi yeni sözcükler türetilmiştir. 1 Bu parçalar aşağıdaki yargılardan hangisini destek- ler? A) Uzay çağıyla birlikte başlayan yeri dönemde bütün dünya dillerine binlerce yeni sözcük girmiştir. B) İnsanlar ve uluslar arasında kurulan hızlı iletişim so- nunda, dünya dilleri arasında sözcük alışverişi baş- lamıştır. C) Toplumda yaşanan siyasî ve sosyal değişiklikler toplumun kullandığı sözcükleri de etkilemiştir. D) Diller arası iletişim sonucu, özellikle Batı dillerinden, Türkçeye çok sayıda yabancı sözcük girmiştir. E) Eski ve kullanılmayan kavramları karşılayan sözcük- lerle konuşan toplumlar, gelişmelerin dışında kal- mıştır. 35
AYT - Türk Dili ve Edebiyatı
Mert dayanir namertagar
Meydan gombor pombartenir
Bahia a divan agar
Divan gümbor pomborlanir
Bu dörtikle ilgili olarak,
Kopma nam pokliyle yazilmit.
I. Redif vardir.
III. Didaktik piir örneğidir
IV. Tam kafiye kullanilmistir.
Halkolin gelenediyle yazilmistir.
yargılarından hangileri yanlır?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV E) IV vo V
C) il vo V
Lise Türkçe
Dinleme Türleri
AYT - Türk Dili ve Edebiyatı Mert dayanir namertagar Meydan gombor pombartenir Bahia a divan agar Divan gümbor pomborlanir Bu dörtikle ilgili olarak, Kopma nam pokliyle yazilmit. I. Redif vardir. III. Didaktik piir örneğidir IV. Tam kafiye kullanilmistir. Halkolin gelenediyle yazilmistir. yargılarından hangileri yanlır? A) I ve II B) I ve III D) III ve IV E) IV vo V C) il vo V