İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tiyatro ve Tiyatro Türleri Soruları

11. Komedi ile trajedinin karşılaştırılması-
na ilişkin, aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A Komedi, konusunu günlük yaşamdan
alır; trajedi ise büyük ölçüde mitoloji-
den ve tarihten alır.
harek
Kaba
bir y
B Komedide kahramanlar sıradan kişiler-
dir, trajedide ise kişiler ya doğaüstü ya
da yüksek tabakadan kimselerdir.
Trajedide seçkin bir dil kullanılır ve
kaba sözlere yer verilmez; komedide
ise soylulara özgü bir dil kaygısı güdül-
mez.
skec
şiirle
Kar
tiy
ak
no
D) Trajedide üç birlik kuralına uyulurken
komedide üç birlik kuralına uyulmaz.
E) Gerek trajedi gerekse komedi manzum
biçimde yazılmış tiyatro ürünleridir.
14
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
11. Komedi ile trajedinin karşılaştırılması- na ilişkin, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A Komedi, konusunu günlük yaşamdan alır; trajedi ise büyük ölçüde mitoloji- den ve tarihten alır. harek Kaba bir y B Komedide kahramanlar sıradan kişiler- dir, trajedide ise kişiler ya doğaüstü ya da yüksek tabakadan kimselerdir. Trajedide seçkin bir dil kullanılır ve kaba sözlere yer verilmez; komedide ise soylulara özgü bir dil kaygısı güdül- mez. skec şiirle Kar tiy ak no D) Trajedide üç birlik kuralına uyulurken komedide üç birlik kuralına uyulmaz. E) Gerek trajedi gerekse komedi manzum biçimde yazılmış tiyatro ürünleridir. 14
28.
1. Zor Nikâhı - Ahmet Vefik Paşa
II.
Eşber-Abdülhak Hamit Tarhan
III. Çok Bilen Çok Yanılır - Recaizade Mahmut
Ekrem,
IV. Şair Evlenmesi - Şinasi
V. Gülnihal- Direktör Ali Bey
Numaralanmış eser - sanatçı eşleştirmelerin-
den hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) M
DXIV
E) V
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
28. 1. Zor Nikâhı - Ahmet Vefik Paşa II. Eşber-Abdülhak Hamit Tarhan III. Çok Bilen Çok Yanılır - Recaizade Mahmut Ekrem, IV. Şair Evlenmesi - Şinasi V. Gülnihal- Direktör Ali Bey Numaralanmış eser - sanatçı eşleştirmelerin- den hangisi yanlıştır? A) I B) II C) M DXIV E) V
8. Yaşamın üzüntülü, acıklı yönlerini, kendine özgü kurallar
çerçevesinde sahneleyen, ahlak, erdem, güzellik gibi amaç-
ları bulunan manzum tiyatro oyunlarına adı verilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) tragedya
-D) opera
————
B) komedya
-Epandomim
C) dram
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
8. Yaşamın üzüntülü, acıklı yönlerini, kendine özgü kurallar çerçevesinde sahneleyen, ahlak, erdem, güzellik gibi amaç- ları bulunan manzum tiyatro oyunlarına adı verilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) tragedya -D) opera ———— B) komedya -Epandomim C) dram
klarını
madan
nci ol-
en özü
zama-
lemini
lamış.
stünde
Kümle-
erimizi
bilir?
insaf-
baştan
a nasip
akımın-
tedir.
Denem
13. Batı tarzı tiyatronun Tanzimat aydınlarını büyülemesi-
nin en önemli tarafı, hayatın gerçekte yaşandığı gibi
tasvir edilmesidir. Hatta Namık Kemal, hayat daha ger-
çekçi bir şekilde canlandırıldığı için tiyatroyu romandan
bile üstün tutar. Tiyatro, aynı zamanda eğlencedir ama
eğlencelerin en faydalısı. Çünkü beş duyunun en üstü-
nü olan görme duyusuna hitap eder. Geniş halk kitlele-
rine tiyatro aracılığıyla birçok şey kolayca öğretilebilir.
Bunun için Tanzimat aydınına göre tiyatro, medeni ül-
kelerin ilerlemesine kitap, dergi ve gazetelerden daha
fazla hizmet etmiştir.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatronun temel özellikleri
B Tanzimat Edebiyatı'nın özellikleri
Tiyatronun gelişimi
D) Tanzimat sanatçılarının tiyatro anlayışı
E Tiyatronun edebiyatımıza katkıları
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
klarını madan nci ol- en özü zama- lemini lamış. stünde Kümle- erimizi bilir? insaf- baştan a nasip akımın- tedir. Denem 13. Batı tarzı tiyatronun Tanzimat aydınlarını büyülemesi- nin en önemli tarafı, hayatın gerçekte yaşandığı gibi tasvir edilmesidir. Hatta Namık Kemal, hayat daha ger- çekçi bir şekilde canlandırıldığı için tiyatroyu romandan bile üstün tutar. Tiyatro, aynı zamanda eğlencedir ama eğlencelerin en faydalısı. Çünkü beş duyunun en üstü- nü olan görme duyusuna hitap eder. Geniş halk kitlele- rine tiyatro aracılığıyla birçok şey kolayca öğretilebilir. Bunun için Tanzimat aydınına göre tiyatro, medeni ül- kelerin ilerlemesine kitap, dergi ve gazetelerden daha fazla hizmet etmiştir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Tiyatronun temel özellikleri B Tanzimat Edebiyatı'nın özellikleri Tiyatronun gelişimi D) Tanzimat sanatçılarının tiyatro anlayışı E Tiyatronun edebiyatımıza katkıları
3.
1. Hem göze hem kulağa hitap eden bir sanat dalı ol-
duğundan etkileyicilik özelliği vardır.
II. Diyaloglar, davranış, hareket ve durumlar; tiyatroda
oyuncular tarafından jest ve mimiklerle aktarılır.
III. Gerçeklik duygusunun yansıması için sahne düzen-
lenmesine, dekora önem verilir.
IV. Dinî törenlerden doğmuştur. Batı tiyatrosunun kay-
nağı eski Yunan tiyatrosudur.
V. Konular yalnızca tarihten ve mitolojiden seçilir.
Tiyatro ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerin hangi-
si yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
3. 1. Hem göze hem kulağa hitap eden bir sanat dalı ol- duğundan etkileyicilik özelliği vardır. II. Diyaloglar, davranış, hareket ve durumlar; tiyatroda oyuncular tarafından jest ve mimiklerle aktarılır. III. Gerçeklik duygusunun yansıması için sahne düzen- lenmesine, dekora önem verilir. IV. Dinî törenlerden doğmuştur. Batı tiyatrosunun kay- nağı eski Yunan tiyatrosudur. V. Konular yalnızca tarihten ve mitolojiden seçilir. Tiyatro ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerin hangi- si yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
150
6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Tayfa:- Fener nerede? Rüya mi görüyorsunuz? Bu ha-
vada acente değil kuşlar bile vapura yanaşamaz! Yolcu-
larda sizden başka ayakta olan yok. Memlekette liman da
yok ki sığınalım.
(Vapurdan top atarlar. Ayak ve halat sesleri, tayfa ha-
rekâtı)
Kaptan: - Şu budala gemiye bakınız. Denize çıkmanın
ne iyi havasını bulmuş.
Tayfa: - Tüccar gemisi değil.
Kaptan: Tüccar gemisi tımarhane değildir. Bu olsa
olsa bir İngiliz lordunun seyyar hanesi olabilir. (Davalaci-
ro'ya dönerek) Niçin kamaranıza inmiyorsunuz? Bu hava-
da gelip giden olmaz. Daha şafak sökmesine üç saat var.
Davalaciro: - Herkes için gece yarısı, benim için sabah
oluyor! Şu işığı görüyor musunuz?
Diğer Bir Tayfa: -Dalgalar arasında bata çıka bir ziya
görünüyor!
Kaptan:
dal...
-
Elbette Nemçe acentesi değildir... Bir san-
Evvelki Tayfa: (Kahkahayla) Hayır, gökyüzünde ko-
pan bu fırtınanın sadmesiyle yerinden kopup denize düş-
müş bir yıldız.
-
6. Abdülhak Hamit Tarhan'ın, Finten adlı tiyatro eserin-
den alınan bu parça ile ilgili aşağıda yapılan "D
(Doğru) / Y (Yanlış)" değerlendirmelerinin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) Oyuncuların hareketleri yay ayraç içinde belirtilmiştir. (D)
B) Temel çatışmaya yer verilmemiştir. (Y)
C) Dram türünün özellikleri yansıtılmıştır. (D)
D) Eserin çözüm bölümünden alınmıştır. (D)
E) Olaylar seyirciye bir anlatıcı tarafından aktarılmıştır. (Y)
8.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
150 6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Tayfa:- Fener nerede? Rüya mi görüyorsunuz? Bu ha- vada acente değil kuşlar bile vapura yanaşamaz! Yolcu- larda sizden başka ayakta olan yok. Memlekette liman da yok ki sığınalım. (Vapurdan top atarlar. Ayak ve halat sesleri, tayfa ha- rekâtı) Kaptan: - Şu budala gemiye bakınız. Denize çıkmanın ne iyi havasını bulmuş. Tayfa: - Tüccar gemisi değil. Kaptan: Tüccar gemisi tımarhane değildir. Bu olsa olsa bir İngiliz lordunun seyyar hanesi olabilir. (Davalaci- ro'ya dönerek) Niçin kamaranıza inmiyorsunuz? Bu hava- da gelip giden olmaz. Daha şafak sökmesine üç saat var. Davalaciro: - Herkes için gece yarısı, benim için sabah oluyor! Şu işığı görüyor musunuz? Diğer Bir Tayfa: -Dalgalar arasında bata çıka bir ziya görünüyor! Kaptan: dal... - Elbette Nemçe acentesi değildir... Bir san- Evvelki Tayfa: (Kahkahayla) Hayır, gökyüzünde ko- pan bu fırtınanın sadmesiyle yerinden kopup denize düş- müş bir yıldız. - 6. Abdülhak Hamit Tarhan'ın, Finten adlı tiyatro eserin- den alınan bu parça ile ilgili aşağıda yapılan "D (Doğru) / Y (Yanlış)" değerlendirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Oyuncuların hareketleri yay ayraç içinde belirtilmiştir. (D) B) Temel çatışmaya yer verilmemiştir. (Y) C) Dram türünün özellikleri yansıtılmıştır. (D) D) Eserin çözüm bölümünden alınmıştır. (D) E) Olaylar seyirciye bir anlatıcı tarafından aktarılmıştır. (Y) 8.
6.
dimi hiç bulamam
C) Avatan göğsüng láhina aç
Şühedanı çıkar da ortaya saç
D) Dinle feryadını kim terceme-i ähindir
Inledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi
E) Vatanı hep boyamışken käne
Böyle durmak mi düşer bigâne
La Flèche: Bu cimrilerin topunun birden cani ce-
henneme!
Harpagon: Kimin canı cehenneme dedin?
La Flèche: Cimrilerin.
Harpagon: Kimmiş o cimriler?
La Flèche: Korkunç, aşağılık kişiler!
Harpagon: Kimmiş onlar?
La Flèche: Siz ne diye alınıyorsunuz canım?
Harpagon: Ne diye alınırsam alınırım.
La Flèche: Size mi söyledim sandiniz?
Harpagon: Ne sanırsam sanırım! Sen kime cimri di-
yorsun, onu söyle bana!
La Flèche: Kime mi diyorum? Külahima diyorum.
Harpagon: Külahını ağzına tıkarım ben senin.
La Flèche: Cimrilere beddua etmek de mi yok?
Harpagon: Var, var ama benim karşımda dırlanma
yok anladın mı? Yüzsüz herif! Kes sesi-
ni!
Aşağıdakilerden hangisi Molière'nin Cimri adlı
eserinden alınmış olan bu tiyatro türünün özel-
liklerinden birisi değildir?
A) Konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylar-
dan alması
B) Kahramanlarının halkın her kesiminden çıkması
C) Perde sayısının yazarın isteğine bağlı olması
D) Kişilerin her türlü davranışı sahnede göstermesi
E) Her türlü söze, şakaya rahatlıkla yer verilmesi
3
Alan Yeterlilik Test
8.
verlidig hall
yenler erer
uç elma dü
meyenlerin
Bir masale
lerden han
Beri
Blaga
Dilek
EX Kisa
A benim
Gönülde
Yüzünde
Sana kim
Aşağıda
zim biçi
A) Sev
B) Hal
C) Ahe
mem
D Dom
E 711
ha
Rüya
Hera
Halá
Bir gu
Bu d
ğıda
hagy
1991
EX
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
6. dimi hiç bulamam C) Avatan göğsüng láhina aç Şühedanı çıkar da ortaya saç D) Dinle feryadını kim terceme-i ähindir Inledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi E) Vatanı hep boyamışken käne Böyle durmak mi düşer bigâne La Flèche: Bu cimrilerin topunun birden cani ce- henneme! Harpagon: Kimin canı cehenneme dedin? La Flèche: Cimrilerin. Harpagon: Kimmiş o cimriler? La Flèche: Korkunç, aşağılık kişiler! Harpagon: Kimmiş onlar? La Flèche: Siz ne diye alınıyorsunuz canım? Harpagon: Ne diye alınırsam alınırım. La Flèche: Size mi söyledim sandiniz? Harpagon: Ne sanırsam sanırım! Sen kime cimri di- yorsun, onu söyle bana! La Flèche: Kime mi diyorum? Külahima diyorum. Harpagon: Külahını ağzına tıkarım ben senin. La Flèche: Cimrilere beddua etmek de mi yok? Harpagon: Var, var ama benim karşımda dırlanma yok anladın mı? Yüzsüz herif! Kes sesi- ni! Aşağıdakilerden hangisi Molière'nin Cimri adlı eserinden alınmış olan bu tiyatro türünün özel- liklerinden birisi değildir? A) Konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylar- dan alması B) Kahramanlarının halkın her kesiminden çıkması C) Perde sayısının yazarın isteğine bağlı olması D) Kişilerin her türlü davranışı sahnede göstermesi E) Her türlü söze, şakaya rahatlıkla yer verilmesi 3 Alan Yeterlilik Test 8. verlidig hall yenler erer uç elma dü meyenlerin Bir masale lerden han Beri Blaga Dilek EX Kisa A benim Gönülde Yüzünde Sana kim Aşağıda zim biçi A) Sev B) Hal C) Ahe mem D Dom E 711 ha Rüya Hera Halá Bir gu Bu d ğıda hagy 1991 EX
A)
9.
Manzum tiyatro, "dramatik şiir"in tiyatro türüyle birleşi-
minden doğmuştur. Bu formu tanımlamak üzere, manzum
tiyatro dramatik nazım ve tiyatro şiiri kavramları da kulla-
nılmaktadır. Dramatik nazmın başlıca görevi anlaşılır olmak
ve hikâyeyi ileriye taşımaktır. Türk edebiyatında manzum
tiyatro Tanzimat Dönemi'nde görülmeye başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen tiyatro
türüne örnek gösterilemez?
A) Eşber
B) Sardanapal
C) Liberte
D) Nesteren
10. I. İsyancılar
E) Zavallı Çocuk
Sone
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
A) 9. Manzum tiyatro, "dramatik şiir"in tiyatro türüyle birleşi- minden doğmuştur. Bu formu tanımlamak üzere, manzum tiyatro dramatik nazım ve tiyatro şiiri kavramları da kulla- nılmaktadır. Dramatik nazmın başlıca görevi anlaşılır olmak ve hikâyeyi ileriye taşımaktır. Türk edebiyatında manzum tiyatro Tanzimat Dönemi'nde görülmeye başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen tiyatro türüne örnek gösterilemez? A) Eşber B) Sardanapal C) Liberte D) Nesteren 10. I. İsyancılar E) Zavallı Çocuk Sone
10. (1) Tanzimat Dönemi'nden sonra Batılı bir tarzla
karşımıza çıkan tiyatro, öncesinde Karagöz, orta
oyunu ve meddahla varlığını sürdürmüştür. (II)
Tek bir kişi tarafından taklit edilerek canlandırılan
Karagöz ve orta oyunu bu dönemden önce önem-
li bir yer tutmuştur. (III) Karagöz ve orta oyunun-
da Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan fark-
li etnik zümrelerin şiveleri önemli rol oynar. (IV)
Karagöz ve orta oyunundaki diyaloglar doğaçla-
ma olarak gerçekleştirilir. (V) Meddah oyununda
ise meddah denen kişi yüksekçe bir yere çıkarak
elinde baston ile izleyicileri güldürmeye çalışır.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi-
sinde bilgi yanlışı vardır?
A) I
E) V
B) II
D){V
C) III
12.---
kal
ri
ka
er
ör
B
d
F
E
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
10. (1) Tanzimat Dönemi'nden sonra Batılı bir tarzla karşımıza çıkan tiyatro, öncesinde Karagöz, orta oyunu ve meddahla varlığını sürdürmüştür. (II) Tek bir kişi tarafından taklit edilerek canlandırılan Karagöz ve orta oyunu bu dönemden önce önem- li bir yer tutmuştur. (III) Karagöz ve orta oyunun- da Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan fark- li etnik zümrelerin şiveleri önemli rol oynar. (IV) Karagöz ve orta oyunundaki diyaloglar doğaçla- ma olarak gerçekleştirilir. (V) Meddah oyununda ise meddah denen kişi yüksekçe bir yere çıkarak elinde baston ile izleyicileri güldürmeye çalışır. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangi- sinde bilgi yanlışı vardır? A) I E) V B) II D){V C) III 12.--- kal ri ka er ör B d F E
14. Tanzimat Dönemi tiyatrosuyla ilgili verilen
aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi yanlışı
vardır?
Tanzimat'tan önce Köy Seyirlik Oyunları,
Meddah, Karagöz, Orta Oyunu şeklinde oluş-
turulmuş geleneksel bir yapı hâkimdir.
B) Shakespeare, Victor Hugo ve Moliere'den
tiyatro çevirileri yapılmış, tiyatro bir eğlence
aracı olarak görülmüştür.
C) Edebiyatımızdaki ilk tiyatro örneği Şinasi'nin
Şair Evlenmesi adlı tiyatrosudur. Şinasi bu
tiyatroda görücü usulüyle evlenmenin sakın-
calarını işlemiştir.
D) Teodor Kasap; Kokana Yatıyor, Misafir-i İstiklal
ve Moliere'den uyarladığı Ayyar Hamza ile
Tanzimat Dönemi tiyatrosuna katkıda bulun-
muştur.
E) Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa; tiyatro, tercü-
me ve adaptasyonlarıyla tiyatroyu halka sev-
dirmeye çalışmış Bursa'ya ilk defa tiyatroyu
getiren kişi olmuştur.
Hocala
16.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
14. Tanzimat Dönemi tiyatrosuyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Tanzimat'tan önce Köy Seyirlik Oyunları, Meddah, Karagöz, Orta Oyunu şeklinde oluş- turulmuş geleneksel bir yapı hâkimdir. B) Shakespeare, Victor Hugo ve Moliere'den tiyatro çevirileri yapılmış, tiyatro bir eğlence aracı olarak görülmüştür. C) Edebiyatımızdaki ilk tiyatro örneği Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı tiyatrosudur. Şinasi bu tiyatroda görücü usulüyle evlenmenin sakın- calarını işlemiştir. D) Teodor Kasap; Kokana Yatıyor, Misafir-i İstiklal ve Moliere'den uyarladığı Ayyar Hamza ile Tanzimat Dönemi tiyatrosuna katkıda bulun- muştur. E) Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa; tiyatro, tercü- me ve adaptasyonlarıyla tiyatroyu halka sev- dirmeye çalışmış Bursa'ya ilk defa tiyatroyu getiren kişi olmuştur. Hocala 16.
(
Tanzimat Dönemi göstermeye bağlı edebi metinlerle ilgili
30 )olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tanzimat edebiyatı ile edebiyatımıza giren tiyatro, Tanzimat
romanında olduğu gibi tarihi ve sosyal konuları işlemiştir.
B) Bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyon
olmak üzere üç gurupta toplanabilir.
C) Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur. Ancak
Tanzimat'ın ikinci döneminde Abdülhak Hamit'in tiyatroları
bu yargının dışındadır.
D) Bu dönem tiyatrosu Batı tiyatrosunun etkisi altındadır.
Özellikle Shakespeare ve Moliere tiyatro yazarlarımızın
etkilendikleri büyük ustalardır.
Expanzimat 1
E Panzimat I. ve II. Dönem tiyatroları konu yönünden farklı
olsalar da halkı eğitmek sanatçıların temel amacıdır.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
( Tanzimat Dönemi göstermeye bağlı edebi metinlerle ilgili 30 )olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Tanzimat edebiyatı ile edebiyatımıza giren tiyatro, Tanzimat romanında olduğu gibi tarihi ve sosyal konuları işlemiştir. B) Bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyon olmak üzere üç gurupta toplanabilir. C) Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur. Ancak Tanzimat'ın ikinci döneminde Abdülhak Hamit'in tiyatroları bu yargının dışındadır. D) Bu dönem tiyatrosu Batı tiyatrosunun etkisi altındadır. Özellikle Shakespeare ve Moliere tiyatro yazarlarımızın etkilendikleri büyük ustalardır. Expanzimat 1 E Panzimat I. ve II. Dönem tiyatroları konu yönünden farklı olsalar da halkı eğitmek sanatçıların temel amacıdır.
21. Her ne kadar modern tiyatro ile geleneksel tiyatro
arasında sunum, hazırlık, metin, dekor, kişiler, yer, hitap
edilen kitle açısından bazı farklar varsa da temelde aynı
ortak amaca hizmet ederler. Modern tiyatronun belli bir
mekânda sunulması, hazır bir metne dayanmasi ve
geleneksel tiyatronun hemen her yerde sunulabilmesi,
metin yönünden çoklukla doğaçlamaya dayanması bu
ortak amacı yok etmez. Zira amaç bir olayı söz ve
davranışlarla ortaya koymak, seyircinin karşısında olayı
canlandırıp göstermektir.
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabıdır?
A) Tiyatro türü hakkında ne düşünüyorsunuz?
B) Geleneksel tiyatro türleri nelerdir?
C) Geleneksel tiyatroyla modern tiyatronun bu
oyununuzda kesiştiğini mi düşünüyorsunuz?
D) Tiyatro yazarlarımıza bir öneriniz var mı?
E) Geleneksel tiyatro ile modern tiyatro arasında nasıl
bir ilişki vardır?
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
21. Her ne kadar modern tiyatro ile geleneksel tiyatro arasında sunum, hazırlık, metin, dekor, kişiler, yer, hitap edilen kitle açısından bazı farklar varsa da temelde aynı ortak amaca hizmet ederler. Modern tiyatronun belli bir mekânda sunulması, hazır bir metne dayanmasi ve geleneksel tiyatronun hemen her yerde sunulabilmesi, metin yönünden çoklukla doğaçlamaya dayanması bu ortak amacı yok etmez. Zira amaç bir olayı söz ve davranışlarla ortaya koymak, seyircinin karşısında olayı canlandırıp göstermektir. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? A) Tiyatro türü hakkında ne düşünüyorsunuz? B) Geleneksel tiyatro türleri nelerdir? C) Geleneksel tiyatroyla modern tiyatronun bu oyununuzda kesiştiğini mi düşünüyorsunuz? D) Tiyatro yazarlarımıza bir öneriniz var mı? E) Geleneksel tiyatro ile modern tiyatro arasında nasıl bir ilişki vardır?
5
18. (1) Karagöz, orta oyunu, meddah; Osmanlı Devleti'ne
başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul'da gelişmiş
ve yaygınlık kazanmış geleneksel tiyatro türlerimizdir.
(II) Karagöz, hayalbaz adı verilen bir Karagöz oynatıcısı-
nın, çubuklara takılmış çeşitli tipleri simgeleyen tasvir-
leri, hayal perdesi denilen perde üzerinde oynattığı bir
gölge oyunudur. (III) 17. yüzyılda son hâlini aldığı ileri
sürülen Karagöz, imparatorluk çatısı altında yaşayan
çeşitli toplumsal sınıfları ve kültürleri simgeleyen tiplerin
ilişkilerinin perdeye yansıtıldığı bir geleneksel gösteridir.
(IV) Orta oyunu, palanga denilen bir oyun alanında sergi-
lenen tek kişilik bir tiyatrodur. (V) Meddah ise en yalın ifa-
desiyle taklitlerle renklendirilen hikâye anlatma sanatıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı yapılmıştır?
B Bll
C) III
DIV
EV
Diğer sayfaya geçiniz.
AT
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
5 18. (1) Karagöz, orta oyunu, meddah; Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul'da gelişmiş ve yaygınlık kazanmış geleneksel tiyatro türlerimizdir. (II) Karagöz, hayalbaz adı verilen bir Karagöz oynatıcısı- nın, çubuklara takılmış çeşitli tipleri simgeleyen tasvir- leri, hayal perdesi denilen perde üzerinde oynattığı bir gölge oyunudur. (III) 17. yüzyılda son hâlini aldığı ileri sürülen Karagöz, imparatorluk çatısı altında yaşayan çeşitli toplumsal sınıfları ve kültürleri simgeleyen tiplerin ilişkilerinin perdeye yansıtıldığı bir geleneksel gösteridir. (IV) Orta oyunu, palanga denilen bir oyun alanında sergi- lenen tek kişilik bir tiyatrodur. (V) Meddah ise en yalın ifa- desiyle taklitlerle renklendirilen hikâye anlatma sanatıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? B Bll C) III DIV EV Diğer sayfaya geçiniz. AT
10. I. Misafir-i İstiskâl
II. Açıkbaş
III. Kokona Yatıyor
IV. Ayyar Hamza
V. Çok Bilen Çok Yanılır
Yukarıda numaralanmış tiyatro yapıtlarının han-
gileri Direktör Ali Bey'e ait değildir?
A) T. ve TV.
B) II. ve V.
Q) H. về IV.
E) I. ve V.
D) H. ve V
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
10. I. Misafir-i İstiskâl II. Açıkbaş III. Kokona Yatıyor IV. Ayyar Hamza V. Çok Bilen Çok Yanılır Yukarıda numaralanmış tiyatro yapıtlarının han- gileri Direktör Ali Bey'e ait değildir? A) T. ve TV. B) II. ve V. Q) H. về IV. E) I. ve V. D) H. ve V
14. Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı
Gönlüm dolu âh u zâr kaldı
Şimdi buradaydı gitti elden,
Gitti ebede gelip ezelden.
Ben gittim, o hâksâr kaldı,
Bir gûşede târmâr kaldı;
Bâkî o enîs-i dilden, eyvâh!
Beyrut'ta bir mezar kaldı
(Makber)→
Aşağıdakilerden hangisi bir kısmı alıntılanan bu
şiiriyle ünlenen sanatçının diğerlerinden farklı
türde yazılmış bir eseridir?
A) Bâlâdan Bir Ses
B) Finten
C) Validem
D) Hacle
E) Garam
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
14. Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı Gönlüm dolu âh u zâr kaldı Şimdi buradaydı gitti elden, Gitti ebede gelip ezelden. Ben gittim, o hâksâr kaldı, Bir gûşede târmâr kaldı; Bâkî o enîs-i dilden, eyvâh! Beyrut'ta bir mezar kaldı (Makber)→ Aşağıdakilerden hangisi bir kısmı alıntılanan bu şiiriyle ünlenen sanatçının diğerlerinden farklı türde yazılmış bir eseridir? A) Bâlâdan Bir Ses B) Finten C) Validem D) Hacle E) Garam
10. (1) Seyircide korku, acıma ve yücelik duyguları uyandıran
trajedilerde, soylu bir kişi, soylu iki değer arasında kalır ve
bu "arada kalma" durumu, trajediyi doğurur. (II) Oyunun
bitimine kadar seyirci, kendisini, trajediyi yaşayan kahra-
manla özdeşleştirmez, dışarıdan oyunu izlemekle yetinir
yani oyunun oyun olduğunun farkındadır. (III) Manzum
olarak yazılan trajedilerde; vurma, yaralama, öldürme gibi
çirkin ve kanlı olaylar, sahnede, seyircinin gözü önünde
gösterilmez. (IV) Kaba saba sözlere, argo ifadelere hiçbir
zaman başvurulmaz. (V) Birbiri ardına devam eden "diya-
log" ve "koro" bölümlerinden oluşan trajedilerde, üç birlik
kuralına uyulması da bir zorunluluktur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
B) II
C)/III
D/AV
E) V
Alan Yeterlilik Deneme Sınavı
12
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
10. (1) Seyircide korku, acıma ve yücelik duyguları uyandıran trajedilerde, soylu bir kişi, soylu iki değer arasında kalır ve bu "arada kalma" durumu, trajediyi doğurur. (II) Oyunun bitimine kadar seyirci, kendisini, trajediyi yaşayan kahra- manla özdeşleştirmez, dışarıdan oyunu izlemekle yetinir yani oyunun oyun olduğunun farkındadır. (III) Manzum olarak yazılan trajedilerde; vurma, yaralama, öldürme gibi çirkin ve kanlı olaylar, sahnede, seyircinin gözü önünde gösterilmez. (IV) Kaba saba sözlere, argo ifadelere hiçbir zaman başvurulmaz. (V) Birbiri ardına devam eden "diya- log" ve "koro" bölümlerinden oluşan trajedilerde, üç birlik kuralına uyulması da bir zorunluluktur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? B) II C)/III D/AV E) V Alan Yeterlilik Deneme Sınavı 12