Tiyatro ve Tiyatro Türleri Soruları

6. Aşağıdakilerden hangisi klasik komed-
yanın özellikleri arasında yer almaz?
Konular günlük yaşamdan alınır.
BKahramanlan halkın içinden, sıradan
kişilerden seçilir.
C) Acı veren her türlü olay sahnede gös-
terilebilir.
Dy
DÜç birlik kuralına uyma zorunluluğu
yoktur.
EV Olayların gülünç yönleri öne çıkanılır,
güldürerek düşündürme amaçlanır.
10.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
6. Aşağıdakilerden hangisi klasik komed- yanın özellikleri arasında yer almaz? Konular günlük yaşamdan alınır. BKahramanlan halkın içinden, sıradan kişilerden seçilir. C) Acı veren her türlü olay sahnede gös- terilebilir. Dy DÜç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. EV Olayların gülünç yönleri öne çıkanılır, güldürerek düşündürme amaçlanır. 10.
11. Komedi ile trajedinin karşılaştırılması-
na ilişkin, aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A Komedi, konusunu günlük yaşamdan
alır; trajedi ise büyük ölçüde mitoloji-
den ve tarihten alır.
harek
Kaba
bir y
B Komedide kahramanlar sıradan kişiler-
dir, trajedide ise kişiler ya doğaüstü ya
da yüksek tabakadan kimselerdir.
Trajedide seçkin bir dil kullanılır ve
kaba sözlere yer verilmez; komedide
ise soylulara özgü bir dil kaygısı güdül-
mez.
skec
şiirle
Kar
tiy
ak
no
D) Trajedide üç birlik kuralına uyulurken
komedide üç birlik kuralına uyulmaz.
E) Gerek trajedi gerekse komedi manzum
biçimde yazılmış tiyatro ürünleridir.
14
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
11. Komedi ile trajedinin karşılaştırılması- na ilişkin, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A Komedi, konusunu günlük yaşamdan alır; trajedi ise büyük ölçüde mitoloji- den ve tarihten alır. harek Kaba bir y B Komedide kahramanlar sıradan kişiler- dir, trajedide ise kişiler ya doğaüstü ya da yüksek tabakadan kimselerdir. Trajedide seçkin bir dil kullanılır ve kaba sözlere yer verilmez; komedide ise soylulara özgü bir dil kaygısı güdül- mez. skec şiirle Kar tiy ak no D) Trajedide üç birlik kuralına uyulurken komedide üç birlik kuralına uyulmaz. E) Gerek trajedi gerekse komedi manzum biçimde yazılmış tiyatro ürünleridir. 14
(1) Tiyatro bütün dünyada bir eğitim aracı olarak kabul
edilir. (II) Ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. (III)
Tiyatro sahnesi, insanların bakış açılarını değiştirir;
çakralarını açar. (IV) Türk dilinin en anlamlı vurgusu ti-
yatro sahnesinde olur. (V) Dilimizin ve kültürümüzün
yararlı olabilecek bütün örnekleri seyircilerin önünde
sergilenir.
Tiyatronun anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış
cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yan-
listir?
A) I. cümlede, insanları eğittiği söylenmiştir.
B) II. cümlede, ülkenin ekonomisini etkilediği vurgulan-
miştir.
C) III. cümlede, insanın ufkunu genişlettiği dile getirilmiş-
D) IV. cümlede, dil alanındaki önemi vurgulanmıştır.
E) V. cumlede, kültürel zenginliği gözler önüne serdiği
söylenmiştir.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
(1) Tiyatro bütün dünyada bir eğitim aracı olarak kabul edilir. (II) Ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. (III) Tiyatro sahnesi, insanların bakış açılarını değiştirir; çakralarını açar. (IV) Türk dilinin en anlamlı vurgusu ti- yatro sahnesinde olur. (V) Dilimizin ve kültürümüzün yararlı olabilecek bütün örnekleri seyircilerin önünde sergilenir. Tiyatronun anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yan- listir? A) I. cümlede, insanları eğittiği söylenmiştir. B) II. cümlede, ülkenin ekonomisini etkilediği vurgulan- miştir. C) III. cümlede, insanın ufkunu genişlettiği dile getirilmiş- D) IV. cümlede, dil alanındaki önemi vurgulanmıştır. E) V. cumlede, kültürel zenginliği gözler önüne serdiği söylenmiştir.
6.
Trajedi
11. Dram
II: Komedi
IV. Sone
V. Perde
Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangileri kla-
sik tiyatronun türleridir?
A) Yalnız 1.
B) I. ve III.
D) 1., II. ve III.
C) II. ve IV.
E) II., IV. ve V.
9.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
6. Trajedi 11. Dram II: Komedi IV. Sone V. Perde Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangileri kla- sik tiyatronun türleridir? A) Yalnız 1. B) I. ve III. D) 1., II. ve III. C) II. ve IV. E) II., IV. ve V. 9.
11. Gerek Euripides'ten gerek Homeros'tan taklit ettiğim şey-
lerin tiyatromuz üzerinde yaptığı etki karşısında, insana
iyiyi, kötüyü bildiren sezginin ve aklın her çağda aynı oldu-
ğunu gördüm. Paris zevki Atina zevkine uygun düştü.
Seyirciler, vaktiyle Yunanistan'ın en bilgili halkını gözyaşla-
rına boğan aynı şeylerle heyecanlandı.
12.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada açıklanan edebî
akımın anlayışı doğrultusunda yazılmış yapıtlardan
değildir?
A) Le Cid
C) Andromaque
E) Iphigenia
B) Horace
D) Faust
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
11. Gerek Euripides'ten gerek Homeros'tan taklit ettiğim şey- lerin tiyatromuz üzerinde yaptığı etki karşısında, insana iyiyi, kötüyü bildiren sezginin ve aklın her çağda aynı oldu- ğunu gördüm. Paris zevki Atina zevkine uygun düştü. Seyirciler, vaktiyle Yunanistan'ın en bilgili halkını gözyaşla- rına boğan aynı şeylerle heyecanlandı. 12. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada açıklanan edebî akımın anlayışı doğrultusunda yazılmış yapıtlardan değildir? A) Le Cid C) Andromaque E) Iphigenia B) Horace D) Faust
Antik Yunan ve Latin eserlerine dönüş vardır.
Temsilcileri ve Eserleri
Dante
Boccacio
Rabelais
İtalyan
İtalyan
MOYA
Fransız
Destan
İlahi Komedya
Hikaye
Decameron
D) Realizm
Roman- Pantagruel, Gargan
ÖRNEK
Romeo çok acı çekmektedir. Rosaline adlı birine tutulmuştur.
Aşkına karşılık alamamakta, herkesten uzak durmaktadır. Sa-
dece dürüst kuzenine açılabilmektedir.
Kısaca tanıtımı yapılan eser hangi edebi akımdan etkilen-
miştir?
A) Hümanizm
MO
B) Romantizm
C) Klasisizm
E) Parnasizm
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
Antik Yunan ve Latin eserlerine dönüş vardır. Temsilcileri ve Eserleri Dante Boccacio Rabelais İtalyan İtalyan MOYA Fransız Destan İlahi Komedya Hikaye Decameron D) Realizm Roman- Pantagruel, Gargan ÖRNEK Romeo çok acı çekmektedir. Rosaline adlı birine tutulmuştur. Aşkına karşılık alamamakta, herkesten uzak durmaktadır. Sa- dece dürüst kuzenine açılabilmektedir. Kısaca tanıtımı yapılan eser hangi edebi akımdan etkilen- miştir? A) Hümanizm MO B) Romantizm C) Klasisizm E) Parnasizm
28.
1. Zor Nikâhı - Ahmet Vefik Paşa
II.
Eşber-Abdülhak Hamit Tarhan
III. Çok Bilen Çok Yanılır - Recaizade Mahmut
Ekrem,
IV. Şair Evlenmesi - Şinasi
V. Gülnihal- Direktör Ali Bey
Numaralanmış eser - sanatçı eşleştirmelerin-
den hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) M
DXIV
E) V
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
28. 1. Zor Nikâhı - Ahmet Vefik Paşa II. Eşber-Abdülhak Hamit Tarhan III. Çok Bilen Çok Yanılır - Recaizade Mahmut Ekrem, IV. Şair Evlenmesi - Şinasi V. Gülnihal- Direktör Ali Bey Numaralanmış eser - sanatçı eşleştirmelerin- den hangisi yanlıştır? A) I B) II C) M DXIV E) V
8. Yaşamın üzüntülü, acıklı yönlerini, kendine özgü kurallar
çerçevesinde sahneleyen, ahlak, erdem, güzellik gibi amaç-
ları bulunan manzum tiyatro oyunlarına adı verilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) tragedya
-D) opera
————
B) komedya
-Epandomim
C) dram
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
8. Yaşamın üzüntülü, acıklı yönlerini, kendine özgü kurallar çerçevesinde sahneleyen, ahlak, erdem, güzellik gibi amaç- ları bulunan manzum tiyatro oyunlarına adı verilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) tragedya -D) opera ———— B) komedya -Epandomim C) dram
klarını
madan
nci ol-
en özü
zama-
lemini
lamış.
stünde
Kümle-
erimizi
bilir?
insaf-
baştan
a nasip
akımın-
tedir.
Denem
13. Batı tarzı tiyatronun Tanzimat aydınlarını büyülemesi-
nin en önemli tarafı, hayatın gerçekte yaşandığı gibi
tasvir edilmesidir. Hatta Namık Kemal, hayat daha ger-
çekçi bir şekilde canlandırıldığı için tiyatroyu romandan
bile üstün tutar. Tiyatro, aynı zamanda eğlencedir ama
eğlencelerin en faydalısı. Çünkü beş duyunun en üstü-
nü olan görme duyusuna hitap eder. Geniş halk kitlele-
rine tiyatro aracılığıyla birçok şey kolayca öğretilebilir.
Bunun için Tanzimat aydınına göre tiyatro, medeni ül-
kelerin ilerlemesine kitap, dergi ve gazetelerden daha
fazla hizmet etmiştir.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiyatronun temel özellikleri
B Tanzimat Edebiyatı'nın özellikleri
Tiyatronun gelişimi
D) Tanzimat sanatçılarının tiyatro anlayışı
E Tiyatronun edebiyatımıza katkıları
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
klarını madan nci ol- en özü zama- lemini lamış. stünde Kümle- erimizi bilir? insaf- baştan a nasip akımın- tedir. Denem 13. Batı tarzı tiyatronun Tanzimat aydınlarını büyülemesi- nin en önemli tarafı, hayatın gerçekte yaşandığı gibi tasvir edilmesidir. Hatta Namık Kemal, hayat daha ger- çekçi bir şekilde canlandırıldığı için tiyatroyu romandan bile üstün tutar. Tiyatro, aynı zamanda eğlencedir ama eğlencelerin en faydalısı. Çünkü beş duyunun en üstü- nü olan görme duyusuna hitap eder. Geniş halk kitlele- rine tiyatro aracılığıyla birçok şey kolayca öğretilebilir. Bunun için Tanzimat aydınına göre tiyatro, medeni ül- kelerin ilerlemesine kitap, dergi ve gazetelerden daha fazla hizmet etmiştir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Tiyatronun temel özellikleri B Tanzimat Edebiyatı'nın özellikleri Tiyatronun gelişimi D) Tanzimat sanatçılarının tiyatro anlayışı E Tiyatronun edebiyatımıza katkıları
3.
1. Hem göze hem kulağa hitap eden bir sanat dalı ol-
duğundan etkileyicilik özelliği vardır.
II. Diyaloglar, davranış, hareket ve durumlar; tiyatroda
oyuncular tarafından jest ve mimiklerle aktarılır.
III. Gerçeklik duygusunun yansıması için sahne düzen-
lenmesine, dekora önem verilir.
IV. Dinî törenlerden doğmuştur. Batı tiyatrosunun kay-
nağı eski Yunan tiyatrosudur.
V. Konular yalnızca tarihten ve mitolojiden seçilir.
Tiyatro ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerin hangi-
si yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
3. 1. Hem göze hem kulağa hitap eden bir sanat dalı ol- duğundan etkileyicilik özelliği vardır. II. Diyaloglar, davranış, hareket ve durumlar; tiyatroda oyuncular tarafından jest ve mimiklerle aktarılır. III. Gerçeklik duygusunun yansıması için sahne düzen- lenmesine, dekora önem verilir. IV. Dinî törenlerden doğmuştur. Batı tiyatrosunun kay- nağı eski Yunan tiyatrosudur. V. Konular yalnızca tarihten ve mitolojiden seçilir. Tiyatro ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerin hangi- si yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
150
6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Tayfa:- Fener nerede? Rüya mi görüyorsunuz? Bu ha-
vada acente değil kuşlar bile vapura yanaşamaz! Yolcu-
larda sizden başka ayakta olan yok. Memlekette liman da
yok ki sığınalım.
(Vapurdan top atarlar. Ayak ve halat sesleri, tayfa ha-
rekâtı)
Kaptan: - Şu budala gemiye bakınız. Denize çıkmanın
ne iyi havasını bulmuş.
Tayfa: - Tüccar gemisi değil.
Kaptan: Tüccar gemisi tımarhane değildir. Bu olsa
olsa bir İngiliz lordunun seyyar hanesi olabilir. (Davalaci-
ro'ya dönerek) Niçin kamaranıza inmiyorsunuz? Bu hava-
da gelip giden olmaz. Daha şafak sökmesine üç saat var.
Davalaciro: - Herkes için gece yarısı, benim için sabah
oluyor! Şu işığı görüyor musunuz?
Diğer Bir Tayfa: -Dalgalar arasında bata çıka bir ziya
görünüyor!
Kaptan:
dal...
-
Elbette Nemçe acentesi değildir... Bir san-
Evvelki Tayfa: (Kahkahayla) Hayır, gökyüzünde ko-
pan bu fırtınanın sadmesiyle yerinden kopup denize düş-
müş bir yıldız.
-
6. Abdülhak Hamit Tarhan'ın, Finten adlı tiyatro eserin-
den alınan bu parça ile ilgili aşağıda yapılan "D
(Doğru) / Y (Yanlış)" değerlendirmelerinin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) Oyuncuların hareketleri yay ayraç içinde belirtilmiştir. (D)
B) Temel çatışmaya yer verilmemiştir. (Y)
C) Dram türünün özellikleri yansıtılmıştır. (D)
D) Eserin çözüm bölümünden alınmıştır. (D)
E) Olaylar seyirciye bir anlatıcı tarafından aktarılmıştır. (Y)
8.
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
150 6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Tayfa:- Fener nerede? Rüya mi görüyorsunuz? Bu ha- vada acente değil kuşlar bile vapura yanaşamaz! Yolcu- larda sizden başka ayakta olan yok. Memlekette liman da yok ki sığınalım. (Vapurdan top atarlar. Ayak ve halat sesleri, tayfa ha- rekâtı) Kaptan: - Şu budala gemiye bakınız. Denize çıkmanın ne iyi havasını bulmuş. Tayfa: - Tüccar gemisi değil. Kaptan: Tüccar gemisi tımarhane değildir. Bu olsa olsa bir İngiliz lordunun seyyar hanesi olabilir. (Davalaci- ro'ya dönerek) Niçin kamaranıza inmiyorsunuz? Bu hava- da gelip giden olmaz. Daha şafak sökmesine üç saat var. Davalaciro: - Herkes için gece yarısı, benim için sabah oluyor! Şu işığı görüyor musunuz? Diğer Bir Tayfa: -Dalgalar arasında bata çıka bir ziya görünüyor! Kaptan: dal... - Elbette Nemçe acentesi değildir... Bir san- Evvelki Tayfa: (Kahkahayla) Hayır, gökyüzünde ko- pan bu fırtınanın sadmesiyle yerinden kopup denize düş- müş bir yıldız. - 6. Abdülhak Hamit Tarhan'ın, Finten adlı tiyatro eserin- den alınan bu parça ile ilgili aşağıda yapılan "D (Doğru) / Y (Yanlış)" değerlendirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Oyuncuların hareketleri yay ayraç içinde belirtilmiştir. (D) B) Temel çatışmaya yer verilmemiştir. (Y) C) Dram türünün özellikleri yansıtılmıştır. (D) D) Eserin çözüm bölümünden alınmıştır. (D) E) Olaylar seyirciye bir anlatıcı tarafından aktarılmıştır. (Y) 8.
ze müsaa-
en de her-
çünkü.
10 ve Lo-
angisinin
10. I.
Oyunda, oyuncuların uzun soluklu, coşkulu söz-
leri
II. Masal ögelerinden yararlanılarak hazırlanan
oyun
III. Hareketli ve eğlenceli konusu olan hafif güldürü
IV. Konusunu müziğe bağlı dansla yansıtan gösteri
V. Sözleri orkestra eşliğinde söylenen müzikli tiyatro
Numaralanmış tanımlarla aşağıdaki eşleştirmele
rin hangisi yanlıştır?
A) III - Vodvil
C) V-Opera
B) IV - Bale
D) I-Pandomim E) Il-Feeri
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
ze müsaa- en de her- çünkü. 10 ve Lo- angisinin 10. I. Oyunda, oyuncuların uzun soluklu, coşkulu söz- leri II. Masal ögelerinden yararlanılarak hazırlanan oyun III. Hareketli ve eğlenceli konusu olan hafif güldürü IV. Konusunu müziğe bağlı dansla yansıtan gösteri V. Sözleri orkestra eşliğinde söylenen müzikli tiyatro Numaralanmış tanımlarla aşağıdaki eşleştirmele rin hangisi yanlıştır? A) III - Vodvil C) V-Opera B) IV - Bale D) I-Pandomim E) Il-Feeri
aki
Karagd
3) Kavuklu - Karagöz - Pişekâr
Pişekår - Karagöz - Kavuklu
kavuklu - Karagöz - Hacivat
POVO
E Pişekâr - Hacivat - Kavuklu
Seçkin bir dili olan, yüceltilmiş bir kahramanın iyi bir
durumdan kötü bir duruma düşmesiyle seyircinin
korku ve acıma duygularına yönelmesini sağlayan
oyun türüdür.
Bu parçada tanımlanan tiyatro türü aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Komedi
D) Vodvil
HAN W AWNX
B) Dram
C) Trajedi
E) Feeri
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
aki Karagd 3) Kavuklu - Karagöz - Pişekâr Pişekår - Karagöz - Kavuklu kavuklu - Karagöz - Hacivat POVO E Pişekâr - Hacivat - Kavuklu Seçkin bir dili olan, yüceltilmiş bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle seyircinin korku ve acıma duygularına yönelmesini sağlayan oyun türüdür. Bu parçada tanımlanan tiyatro türü aşağıdakiler- den hangisidir? A) Komedi D) Vodvil HAN W AWNX B) Dram C) Trajedi E) Feeri
21. Tiyatro yazarlığına adım atışı İstanbul Şehir Tiyatro-
su'nda oynanan Büyük Şehirle oldu. Öldüğü yıl ise,
Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Şehir'i oynamaktaydı.
Tarih sırasına göre son yapıtı ise Dostlar'dır. Tiyatroda
bir dönemin anatomisini sergileyen yazar; tiyatro ya-
zarlığının ilk on yıllık dönemindeki oyunlarından Ana-
dolu'dan İstanbul'a gelen insanların büyükşehirde na-
sıl aldatılıp sömürüldüklerini Büyük Şehir'de işlemiştir.
CAyarsızlar, Hacı Kaptan ve Paydos gibi oyunlarında
Cumhuriyet'ten sonra yaşanan toplumsal dönüşümü
eleştirel ve gerçekçi bir üslupla yansıtmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nahit Sıtkı Örik
B) Güngör Dilmen
C) Cevat Fehmi Başkut
D) Recep Bilginer
E) Muhsin Ertuğrul
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
21. Tiyatro yazarlığına adım atışı İstanbul Şehir Tiyatro- su'nda oynanan Büyük Şehirle oldu. Öldüğü yıl ise, Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Şehir'i oynamaktaydı. Tarih sırasına göre son yapıtı ise Dostlar'dır. Tiyatroda bir dönemin anatomisini sergileyen yazar; tiyatro ya- zarlığının ilk on yıllık dönemindeki oyunlarından Ana- dolu'dan İstanbul'a gelen insanların büyükşehirde na- sıl aldatılıp sömürüldüklerini Büyük Şehir'de işlemiştir. CAyarsızlar, Hacı Kaptan ve Paydos gibi oyunlarında Cumhuriyet'ten sonra yaşanan toplumsal dönüşümü eleştirel ve gerçekçi bir üslupla yansıtmıştır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Nahit Sıtkı Örik B) Güngör Dilmen C) Cevat Fehmi Başkut D) Recep Bilginer E) Muhsin Ertuğrul
6.
dimi hiç bulamam
C) Avatan göğsüng láhina aç
Şühedanı çıkar da ortaya saç
D) Dinle feryadını kim terceme-i ähindir
Inledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi
E) Vatanı hep boyamışken käne
Böyle durmak mi düşer bigâne
La Flèche: Bu cimrilerin topunun birden cani ce-
henneme!
Harpagon: Kimin canı cehenneme dedin?
La Flèche: Cimrilerin.
Harpagon: Kimmiş o cimriler?
La Flèche: Korkunç, aşağılık kişiler!
Harpagon: Kimmiş onlar?
La Flèche: Siz ne diye alınıyorsunuz canım?
Harpagon: Ne diye alınırsam alınırım.
La Flèche: Size mi söyledim sandiniz?
Harpagon: Ne sanırsam sanırım! Sen kime cimri di-
yorsun, onu söyle bana!
La Flèche: Kime mi diyorum? Külahima diyorum.
Harpagon: Külahını ağzına tıkarım ben senin.
La Flèche: Cimrilere beddua etmek de mi yok?
Harpagon: Var, var ama benim karşımda dırlanma
yok anladın mı? Yüzsüz herif! Kes sesi-
ni!
Aşağıdakilerden hangisi Molière'nin Cimri adlı
eserinden alınmış olan bu tiyatro türünün özel-
liklerinden birisi değildir?
A) Konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylar-
dan alması
B) Kahramanlarının halkın her kesiminden çıkması
C) Perde sayısının yazarın isteğine bağlı olması
D) Kişilerin her türlü davranışı sahnede göstermesi
E) Her türlü söze, şakaya rahatlıkla yer verilmesi
3
Alan Yeterlilik Test
8.
verlidig hall
yenler erer
uç elma dü
meyenlerin
Bir masale
lerden han
Beri
Blaga
Dilek
EX Kisa
A benim
Gönülde
Yüzünde
Sana kim
Aşağıda
zim biçi
A) Sev
B) Hal
C) Ahe
mem
D Dom
E 711
ha
Rüya
Hera
Halá
Bir gu
Bu d
ğıda
hagy
1991
EX
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
6. dimi hiç bulamam C) Avatan göğsüng láhina aç Şühedanı çıkar da ortaya saç D) Dinle feryadını kim terceme-i ähindir Inledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi E) Vatanı hep boyamışken käne Böyle durmak mi düşer bigâne La Flèche: Bu cimrilerin topunun birden cani ce- henneme! Harpagon: Kimin canı cehenneme dedin? La Flèche: Cimrilerin. Harpagon: Kimmiş o cimriler? La Flèche: Korkunç, aşağılık kişiler! Harpagon: Kimmiş onlar? La Flèche: Siz ne diye alınıyorsunuz canım? Harpagon: Ne diye alınırsam alınırım. La Flèche: Size mi söyledim sandiniz? Harpagon: Ne sanırsam sanırım! Sen kime cimri di- yorsun, onu söyle bana! La Flèche: Kime mi diyorum? Külahima diyorum. Harpagon: Külahını ağzına tıkarım ben senin. La Flèche: Cimrilere beddua etmek de mi yok? Harpagon: Var, var ama benim karşımda dırlanma yok anladın mı? Yüzsüz herif! Kes sesi- ni! Aşağıdakilerden hangisi Molière'nin Cimri adlı eserinden alınmış olan bu tiyatro türünün özel- liklerinden birisi değildir? A) Konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylar- dan alması B) Kahramanlarının halkın her kesiminden çıkması C) Perde sayısının yazarın isteğine bağlı olması D) Kişilerin her türlü davranışı sahnede göstermesi E) Her türlü söze, şakaya rahatlıkla yer verilmesi 3 Alan Yeterlilik Test 8. verlidig hall yenler erer uç elma dü meyenlerin Bir masale lerden han Beri Blaga Dilek EX Kisa A benim Gönülde Yüzünde Sana kim Aşağıda zim biçi A) Sev B) Hal C) Ahe mem D Dom E 711 ha Rüya Hera Halá Bir gu Bu d ğıda hagy 1991 EX
2-
n
IKSE
Deneme -3
♦
Tiyatro eserindeki olay örgüsüdür. Her olay, iletiyi
seyirciye ulaştırmak için oluşturulan bütünün par-
çasıdır. Temel ve yan karşıtlıklardan doğan olaylar,
neden-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlanır. Perde,
sahne vb. bölümlemeler etrafında düzenlenir.
Olayların geçtiği çevredir. Canlandırılan olaylar,
yaşandığı zamana ve çevreye uygun bir dekor ile
sahnede yansıtılır. Oyunun geçtiği yeri canlandır-
mak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü
dekoru oluşturur.
Tiyatro eserinde aralarında çatışma bulunan ve
böylelikle olayları var eden insanlardır. İletinin okura
veya izleyiciye ulaşmasını sağlayan temel unsur-
dur. Olaylardaki ağırlıklarına göre birinci veya ikinci
derecede önemli olmak üzere ikiye ayrılır. Tip ve
karakterler çevrelerinden soyutlanmadan toplum-
sal, fiziksel ve psikolojik özellikleriyle verilir.
Olayların başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre-
dir. Tiyatro metninde olaylar; kronolojik anlatılabi-
leceği gibi düğümden ya da sonuçtan başlatılarak
düzensiz biçimde de sıralanabilir.
Aşağıda verilen tiyatronun yapı unsurlarından hangisi-
nin açıklaması yukarıda yoktur?
A) Çatışma
Zaman
C) Mekân
D) Dramatik örgü
El Kişi
Lise Türkçe
Tiyatro ve Tiyatro Türleri
2- n IKSE Deneme -3 ♦ Tiyatro eserindeki olay örgüsüdür. Her olay, iletiyi seyirciye ulaştırmak için oluşturulan bütünün par- çasıdır. Temel ve yan karşıtlıklardan doğan olaylar, neden-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlanır. Perde, sahne vb. bölümlemeler etrafında düzenlenir. Olayların geçtiği çevredir. Canlandırılan olaylar, yaşandığı zamana ve çevreye uygun bir dekor ile sahnede yansıtılır. Oyunun geçtiği yeri canlandır- mak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü dekoru oluşturur. Tiyatro eserinde aralarında çatışma bulunan ve böylelikle olayları var eden insanlardır. İletinin okura veya izleyiciye ulaşmasını sağlayan temel unsur- dur. Olaylardaki ağırlıklarına göre birinci veya ikinci derecede önemli olmak üzere ikiye ayrılır. Tip ve karakterler çevrelerinden soyutlanmadan toplum- sal, fiziksel ve psikolojik özellikleriyle verilir. Olayların başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre- dir. Tiyatro metninde olaylar; kronolojik anlatılabi- leceği gibi düğümden ya da sonuçtan başlatılarak düzensiz biçimde de sıralanabilir. Aşağıda verilen tiyatronun yapı unsurlarından hangisi- nin açıklaması yukarıda yoktur? A) Çatışma Zaman C) Mekân D) Dramatik örgü El Kişi