Hikaye Nedir? Soruları

3. Hikâyede "anlatıcı" kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen-
lerden hangisi söylenemez?
A) Bir hikâye boyunca anlatıcı her zaman tek bakış açısını kul-
lanır.
B) Her hikâyede anlatıcı bulunur.
C) Çoğu zaman yazarla anlatıcı farklı kişilerdir.
D) Yazarın sesini emanet ettiği ve anlatma görevini verdiği kur-
maca bir kişidir.
E) Kahraman, gözlemci ve tanrısal bakış açılarını kullanabilir.
Yayınları
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
3. Hikâyede "anlatıcı" kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen- lerden hangisi söylenemez? A) Bir hikâye boyunca anlatıcı her zaman tek bakış açısını kul- lanır. B) Her hikâyede anlatıcı bulunur. C) Çoğu zaman yazarla anlatıcı farklı kişilerdir. D) Yazarın sesini emanet ettiği ve anlatma görevini verdiği kur- maca bir kişidir. E) Kahraman, gözlemci ve tanrısal bakış açılarını kullanabilir. Yayınları
İşte karşı karşıyasın. İşte o da senin gibi;
elli, ayaklı, kaşlı gözlü, sıhhatli, hasta, sarı-
şın, esmer, kafası var, saçları var, kirpikleri
var, yalan söyleyen ağzı var. Yüzünde küçük
küçük kavga, taş, düşme izleri. Yaramaz bir
çocukluğun her şeysi. İşte elleri, parmakları,
işte ayakları. Kim bu? Insanoğlu! Senin gibi
tıpkı tıpkısına, apaynı.
Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurların-
dan hangisi vardır?
A) Mekân
C) Olay
B) Kişi
D) Zaman
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
İşte karşı karşıyasın. İşte o da senin gibi; elli, ayaklı, kaşlı gözlü, sıhhatli, hasta, sarı- şın, esmer, kafası var, saçları var, kirpikleri var, yalan söyleyen ağzı var. Yüzünde küçük küçük kavga, taş, düşme izleri. Yaramaz bir çocukluğun her şeysi. İşte elleri, parmakları, işte ayakları. Kim bu? Insanoğlu! Senin gibi tıpkı tıpkısına, apaynı. Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurların- dan hangisi vardır? A) Mekân C) Olay B) Kişi D) Zaman
8. 1. Danişmentname
II. Köroğlu Hikâyesi
III. Kerem ile Aslı
IV. Emrah ile Selvihan
V. Dede Korkut Hikâyeleri
Yukarıdaki numaralandırılmış halk hikâyelerinden
hangisi kaynağı bakımından diğerlerinden farklı-
dır?
A) II
B) IV
C) III
D) V
E) I
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
8. 1. Danişmentname II. Köroğlu Hikâyesi III. Kerem ile Aslı IV. Emrah ile Selvihan V. Dede Korkut Hikâyeleri Yukarıdaki numaralandırılmış halk hikâyelerinden hangisi kaynağı bakımından diğerlerinden farklı- dır? A) II B) IV C) III D) V E) I
LEArapça-Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir.
12.
10. 17. yüzyılda yaşayan şair, eserlerinde devrin sosyal ve
ahlaki bozukluklarını eleştirmiş; din, ahlak ve töreyle ilgili S
nasihatlar vermiştir. Devrine göre sade bir dil kullanan
sanatçı, düşüncenin ağır bastığı bir şiir anlayışı ortaya
koymuştur. Dildeki hâkimiyeti, nazım tekniğindeki ustalığı, M
filozofça fikirler ortaya atmasıyla zamanında şiire yenilikler A
getirmiştir. Divan edebiyatında hikemî ya da hâkimâne şiir
anlayışı onunla gelişmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve önemli eseri aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Nâbî - Hayriyye
B) NefT-Siham-ı Kazâ
Sehi Bey - Heşt Behişt
D Fuzuli - Hadikatü's Süeda
E) Azmizâde Hâleti - Sakiname
71
A
MAMA ATA
DataTaTal
Ta
LAMUNANAAAA
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
LEArapça-Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir. 12. 10. 17. yüzyılda yaşayan şair, eserlerinde devrin sosyal ve ahlaki bozukluklarını eleştirmiş; din, ahlak ve töreyle ilgili S nasihatlar vermiştir. Devrine göre sade bir dil kullanan sanatçı, düşüncenin ağır bastığı bir şiir anlayışı ortaya koymuştur. Dildeki hâkimiyeti, nazım tekniğindeki ustalığı, M filozofça fikirler ortaya atmasıyla zamanında şiire yenilikler A getirmiştir. Divan edebiyatında hikemî ya da hâkimâne şiir anlayışı onunla gelişmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve önemli eseri aşağı- dakilerden hangisidir? A) Nâbî - Hayriyye B) NefT-Siham-ı Kazâ Sehi Bey - Heşt Behişt D Fuzuli - Hadikatü's Süeda E) Azmizâde Hâleti - Sakiname 71 A MAMA ATA DataTaTal Ta LAMUNANAAAA
2.
1.
Ahşap Çürür
Zaman gözlerimin önünde eskiyor. Doğum ve ölüm aynı
dille konuşuyor. Orada, üst üste bindirilmiş insan aklının
en çürük basamağında duruyorum. Zorla itildiğimiz
yurtsuzluk sathinda, Tanrı da unutmuş olsa gerek bu
yazgiyi.
Benim de bir hikâyem olmalı, yaşadığıma dair küçük bir
not bırakmalıyım zamana: Ahşap çürüse de diyorum,
vicdan çürümez.
Aydin ŞİMŞEK
Bir küçürek (minimal) hikâye örneği olan bu parçaya
bakılarak bu türdeki metinlerin aşağıdaki özelliklerden
hangisine sahip olduğu söylenemez?
A) İmgesel bir anlatım söz konusudur.
B) Az sözle çok şey anlatma amacı vardır. V
C) İç konuşma tekniği kullanılır.
D) Geleneksel hikâye yapısına uyulmaz.
E) Somut bir durum ironik dille yansıtılır.
Soy
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
2. 1. Ahşap Çürür Zaman gözlerimin önünde eskiyor. Doğum ve ölüm aynı dille konuşuyor. Orada, üst üste bindirilmiş insan aklının en çürük basamağında duruyorum. Zorla itildiğimiz yurtsuzluk sathinda, Tanrı da unutmuş olsa gerek bu yazgiyi. Benim de bir hikâyem olmalı, yaşadığıma dair küçük bir not bırakmalıyım zamana: Ahşap çürüse de diyorum, vicdan çürümez. Aydin ŞİMŞEK Bir küçürek (minimal) hikâye örneği olan bu parçaya bakılarak bu türdeki metinlerin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenemez? A) İmgesel bir anlatım söz konusudur. B) Az sözle çok şey anlatma amacı vardır. V C) İç konuşma tekniği kullanılır. D) Geleneksel hikâye yapısına uyulmaz. E) Somut bir durum ironik dille yansıtılır. Soy
nan-
kle
8.
Aşağıdaki eserlerinden hangisinin türü ötekilerden
farklıdır?
nat
A) Son Emel
lan
SI
ok
B) Hayat Muhayyel
C Haristan ve Gülistan
D) Nadide
E) Kadin Pençesi
Prf Yayınları
el
ü
k
9
Ahmed Comil
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
nan- kle 8. Aşağıdaki eserlerinden hangisinin türü ötekilerden farklıdır? nat A) Son Emel lan SI ok B) Hayat Muhayyel C Haristan ve Gülistan D) Nadide E) Kadin Pençesi Prf Yayınları el ü k 9 Ahmed Comil
a
i
21. Dışarda, camin önündeki damları aşınca tek tük ağaçları
kalmış boş bir arsaya, bütün ağırlığıyla çökmüş sanki hiç
işımayacak bir gece vardı. Bay Suret arsanın çukuruna
doğru bakarken merdiven tırabzanlarını anımsadı. Ara ara
çürüyüp kopmuş bu meşe parçaları, ağaçlarla mezar taşları
arasında mekik dokuyorlardı. En üst kattan en alta, hiçbir
yere tutunmadan döne döne kaydığı ahşap küpeştelerin
sonunda ablasının gelin olduğu mermer taşlık vardı. Son
basamağa vardığında dengesini yitirmiş yuvarlanmıştı.
Hanife kız mermer üzerinde kök veren kanını silmişti islak
bezle. Bay Suret'in eli alnına, o günden kalma yara izine
dokundu...
2
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine
başvurulmuştur?
AY İç çözümleme
B) İroni
C) Kolaj
D) Geriye dönüş
E) Üst kurmaca
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
a i 21. Dışarda, camin önündeki damları aşınca tek tük ağaçları kalmış boş bir arsaya, bütün ağırlığıyla çökmüş sanki hiç işımayacak bir gece vardı. Bay Suret arsanın çukuruna doğru bakarken merdiven tırabzanlarını anımsadı. Ara ara çürüyüp kopmuş bu meşe parçaları, ağaçlarla mezar taşları arasında mekik dokuyorlardı. En üst kattan en alta, hiçbir yere tutunmadan döne döne kaydığı ahşap küpeştelerin sonunda ablasının gelin olduğu mermer taşlık vardı. Son basamağa vardığında dengesini yitirmiş yuvarlanmıştı. Hanife kız mermer üzerinde kök veren kanını silmişti islak bezle. Bay Suret'in eli alnına, o günden kalma yara izine dokundu... 2 Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur? AY İç çözümleme B) İroni C) Kolaj D) Geriye dönüş E) Üst kurmaca
1.
bir şark meftunu. İlk lafı bu oldu:
Geçen gün Tokatlıyan'da Sermet, bana genç bir
Frenk takdim etti. Sorbon'dan arkadaşmış! Kumral,
çini mavi gözlü, güzel, narin, nazik bir çocuk. Azgın
Azizim, siz kendinizi bilmiyorsunuz. Avrupa'yı bir
şey zannederek kendi güzelliklerini göremiyor,
kendi esrarlarınızı yaşamıyorsunuz.
Birdenbire haklı mi haksız mi olduğunu bilemediğim
bu tevbîhe (azarlamaya) gülümsedim:
Yaşamadığımızı, göremediğimizi ne biliyorsu-
nuz?
Bunu gözümle gördüm, diye coştu. Üç gecedir.
Sermet'in evindeyim. Her şey alafranga: Yemek
salonu, yatak odası, karısının, kardeşlerinin gi-
yinişleri, hareketleri hatta zihniyetleri, telakkileri
bile hep Avrupavâri! Ah nerede Loti'nin Türkiye-
si?
Ömer Seyfettin'in "Gizli Mabet" adlı öyküsünden
alınan metin için
aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Olay zamanındaki zihniyet unsurları yansıtılmış-
tır.
B) Tezli bir hikâyeden alındığı söylenebilir.
C) Kesit öyküsü niteliği ağır basmaktadır.
D) Diyaloglardan, kişi ve mekan betimlemelerinden
yararlanılmıştır.
E) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
1. bir şark meftunu. İlk lafı bu oldu: Geçen gün Tokatlıyan'da Sermet, bana genç bir Frenk takdim etti. Sorbon'dan arkadaşmış! Kumral, çini mavi gözlü, güzel, narin, nazik bir çocuk. Azgın Azizim, siz kendinizi bilmiyorsunuz. Avrupa'yı bir şey zannederek kendi güzelliklerini göremiyor, kendi esrarlarınızı yaşamıyorsunuz. Birdenbire haklı mi haksız mi olduğunu bilemediğim bu tevbîhe (azarlamaya) gülümsedim: Yaşamadığımızı, göremediğimizi ne biliyorsu- nuz? Bunu gözümle gördüm, diye coştu. Üç gecedir. Sermet'in evindeyim. Her şey alafranga: Yemek salonu, yatak odası, karısının, kardeşlerinin gi- yinişleri, hareketleri hatta zihniyetleri, telakkileri bile hep Avrupavâri! Ah nerede Loti'nin Türkiye- si? Ömer Seyfettin'in "Gizli Mabet" adlı öyküsünden alınan metin için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Olay zamanındaki zihniyet unsurları yansıtılmış- tır. B) Tezli bir hikâyeden alındığı söylenebilir. C) Kesit öyküsü niteliği ağır basmaktadır. D) Diyaloglardan, kişi ve mekan betimlemelerinden yararlanılmıştır. E) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
7.
thiş
ras-
ca-
iniz.
mek
Geçen gün Tokatlıyan'da Sermet, bana genç bir Frenk
takdim etti
. Sorbon'dan arkadaşmış! Kumral, çini mavi
gözlü, güzel, narin, nazik bir çocuk. Azgin bir şark mef-
tunu, ilk lafı bu oldu:
Azizim, siz kendinizi bilmiyorsunuz. Avrupa'yı bir şey
zannederek kendi güzelliklerini göremiyor, kendi esrarla-
rinizi yaşamıyorsunuz.
Birdenbire haklı mi haksız mi olduğunu bilemediğim bu
tevbîne (azarlamaya) gülümsedim:
Yaşamadığımızı, göremediğimizi ne biliyorsunuz?
Bunu gözümle gördüm, diye coştu. Üç gecedir.
Sermet'in evindeyim. Her şey alafranga: Yemek salonu,
yatak odası, karısının, kardeşlerinin giyinişleri, hareketleri
hatta zihniyetleri, telakkileri bile hep Avrupavâri! Ah ne-
rede Loti'nin Türkiyesi?
um.
ği.
-
le-
Ömer Seyfettin'in "Gizli Mabet" adlı öyküsünden alınan
metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olay zamanındaki zihniyet unsurları yansıtılmıştır.
B) Tezli bir hikâyeden alındığı söylenebilir.
C) Kesit öyküsü niteliği ağır basmaktadır.
D) Diyaloglardan, kişi ve mekân betimlemelerinden ya-
rarlanılmıştır.
E) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
un
ve
he
-
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
7. thiş ras- ca- iniz. mek Geçen gün Tokatlıyan'da Sermet, bana genç bir Frenk takdim etti . Sorbon'dan arkadaşmış! Kumral, çini mavi gözlü, güzel, narin, nazik bir çocuk. Azgin bir şark mef- tunu, ilk lafı bu oldu: Azizim, siz kendinizi bilmiyorsunuz. Avrupa'yı bir şey zannederek kendi güzelliklerini göremiyor, kendi esrarla- rinizi yaşamıyorsunuz. Birdenbire haklı mi haksız mi olduğunu bilemediğim bu tevbîne (azarlamaya) gülümsedim: Yaşamadığımızı, göremediğimizi ne biliyorsunuz? Bunu gözümle gördüm, diye coştu. Üç gecedir. Sermet'in evindeyim. Her şey alafranga: Yemek salonu, yatak odası, karısının, kardeşlerinin giyinişleri, hareketleri hatta zihniyetleri, telakkileri bile hep Avrupavâri! Ah ne- rede Loti'nin Türkiyesi? um. ği. - le- Ömer Seyfettin'in "Gizli Mabet" adlı öyküsünden alınan metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Olay zamanındaki zihniyet unsurları yansıtılmıştır. B) Tezli bir hikâyeden alındığı söylenebilir. C) Kesit öyküsü niteliği ağır basmaktadır. D) Diyaloglardan, kişi ve mekân betimlemelerinden ya- rarlanılmıştır. E) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır. un ve he -
İlteriş Öğretmen Türk dili ve edebiyatı dersinde, 10. Sinif
öğrencilerine ders kitabından bir metin okutmuştur ve
metinden hareketle öğrencilerine bazı sorular sormuştur.
Sorular aşağıdaki gibidir:
1. Beyrek şölen yemeğine geldikten sonra neler yap-
mıştır?
2. Banu Çiçek, ozanın Bamsı Beyrek olduğunu öğrenin-
ce neden şaşırmıştır?
3. Metne göre Han Kazan'ın ve Bayındır Han'ın kırk yi-
ğidi övmesinin nedeni nedir?
Buna göre soruların içeriği düşünüldüğünde ders
kitabında okutulan metin aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Köroğlu Destani
B) Battal Gazi Destani
C) Danişment Gazi Destanı
D) Saltukname
E) Dede Korkut Hikâyeleri
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
İlteriş Öğretmen Türk dili ve edebiyatı dersinde, 10. Sinif öğrencilerine ders kitabından bir metin okutmuştur ve metinden hareketle öğrencilerine bazı sorular sormuştur. Sorular aşağıdaki gibidir: 1. Beyrek şölen yemeğine geldikten sonra neler yap- mıştır? 2. Banu Çiçek, ozanın Bamsı Beyrek olduğunu öğrenin- ce neden şaşırmıştır? 3. Metne göre Han Kazan'ın ve Bayındır Han'ın kırk yi- ğidi övmesinin nedeni nedir? Buna göre soruların içeriği düşünüldüğünde ders kitabında okutulan metin aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Köroğlu Destani B) Battal Gazi Destani C) Danişment Gazi Destanı D) Saltukname E) Dede Korkut Hikâyeleri
9.
Küçürek hikâye türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve
bu etkiyi artırmak amacıyla hikâyenin içeriğinin boyut-
larını kasıtlı olarak küçültür.
B
Sözcük eksiltme, zaman-mekân ayrıntılarını silme ve
bir durumu minyatürleştirme küçürek hikâyelerin en
çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır.
Ferit Edgü, Haydar Ergülen, Hulki Aktunç, Necati To-
suner, Vüs'at O. Bener, Murat Yalçın gibi sanatçılar
küçürek hikâye tarzında eser veren sanatçılardandır
.
DJ Kısalık, yoğunluk ve birlik bu hikâye türünün üç belir-
leyici özelliğidir
.
E)) Edebiyatımızda ilk örneklerini Tanzimat Dönemi sa-
natçısı Sami Paşazâde Sezai Küçük Şeyler adlı ese-
riyle vermiştir.
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
9. Küçürek hikâye türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi artırmak amacıyla hikâyenin içeriğinin boyut- larını kasıtlı olarak küçültür. B Sözcük eksiltme, zaman-mekân ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme küçürek hikâyelerin en çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır. Ferit Edgü, Haydar Ergülen, Hulki Aktunç, Necati To- suner, Vüs'at O. Bener, Murat Yalçın gibi sanatçılar küçürek hikâye tarzında eser veren sanatçılardandır . DJ Kısalık, yoğunluk ve birlik bu hikâye türünün üç belir- leyici özelliğidir . E)) Edebiyatımızda ilk örneklerini Tanzimat Dönemi sa- natçısı Sami Paşazâde Sezai Küçük Şeyler adlı ese- riyle vermiştir.
4.
1. Mesneviler
II. Destanlar
III. Koşmalar
IV. Kasideler
V. Halk hikâyeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk edebiyatında Tanzi-
mat'tan önce hikâye türünün yerini tutmamıştır?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
4. 1. Mesneviler II. Destanlar III. Koşmalar IV. Kasideler V. Halk hikâyeleri Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk edebiyatında Tanzi- mat'tan önce hikâye türünün yerini tutmamıştır? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V
2
N.
Yukanda
verilenlerd
AL
E
C) II ve IV
B) I ve IV
EXW ve v
I. Şive taklitlerinden yararlanma
II. Yazılı bir metne bağlı olmama
III. Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanma
1. Tek kişilik gösteri özelliği gösterme
V. Gölge oyunu olma
Yukarıda verilenlerden hangileri
Karagöz, orta oyunu,
meddah ve köy seyirlik oyunlarının
ortak bir yönü de-
ğildir?
DYT ve V
A) I ve III
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
2 N. Yukanda verilenlerd AL E C) II ve IV B) I ve IV EXW ve v I. Şive taklitlerinden yararlanma II. Yazılı bir metne bağlı olmama III. Söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanma 1. Tek kişilik gösteri özelliği gösterme V. Gölge oyunu olma Yukarıda verilenlerden hangileri Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunlarının ortak bir yönü de- ğildir? DYT ve V A) I ve III
oman-
ellikle-
8.
Aşağıdaki eserlerinden hangisinin türü ötekilerden
farklıdır?
RU
A) Son Emel
Eimat
iklari
dasi-
Çok
njel,
tan
nü
B) Hayat-ı Muhayyel
C) Haristan ve Gülistan
OD) Nadide
Kadın Pençesi
F)
hik
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
oman- ellikle- 8. Aşağıdaki eserlerinden hangisinin türü ötekilerden farklıdır? RU A) Son Emel Eimat iklari dasi- Çok njel, tan nü B) Hayat-ı Muhayyel C) Haristan ve Gülistan OD) Nadide Kadın Pençesi F) hik
17. 1. Hikâyede dış görünüşlerin verilmesi, gözle görülen
şeylerin aktarılması, anlatılanların canlandırılıp so-
mutlaştırılmasıdır. (Tasvir) ✓
II. Olay yerine an, kesit, atmosfer ön plandadır. İlgi
çekici, çarpıcı bir olay yerine önemli görülen bir
olgu, kişi, nesne ön plana çıkarılır. (Durum hikâye-
si)
III. Tek bir olay üzerinde yoğunlaşan, olayları se-
bep-sonuç ilişkisi içinde veren bir tezi savunan
hikâye türüdür. (Modern hikâye)
IV. Ayrıntılardan fazla açıklamalardan uzak; görülen
ve duyulanın tamamı yerine, bunların dikkate de-
ğer yanlarını vermeyi amaçlayan hikâye türüdür.
(Küçürek hikâye)
V. Anlatıcının olayı anlatması değil; olayın, hareketin,
tavrin, durumun diyaloglar, bilinç akışı veya iç ko-
nuşmalarla doğrudan canlandırılmasıdır. (Göster-
me)
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde verilen
bilgi ayraç içindeki kavramla uvumlu değildir?
AJI
B) 11
D) IV
#
E V
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
17. 1. Hikâyede dış görünüşlerin verilmesi, gözle görülen şeylerin aktarılması, anlatılanların canlandırılıp so- mutlaştırılmasıdır. (Tasvir) ✓ II. Olay yerine an, kesit, atmosfer ön plandadır. İlgi çekici, çarpıcı bir olay yerine önemli görülen bir olgu, kişi, nesne ön plana çıkarılır. (Durum hikâye- si) III. Tek bir olay üzerinde yoğunlaşan, olayları se- bep-sonuç ilişkisi içinde veren bir tezi savunan hikâye türüdür. (Modern hikâye) IV. Ayrıntılardan fazla açıklamalardan uzak; görülen ve duyulanın tamamı yerine, bunların dikkate de- ğer yanlarını vermeyi amaçlayan hikâye türüdür. (Küçürek hikâye) V. Anlatıcının olayı anlatması değil; olayın, hareketin, tavrin, durumun diyaloglar, bilinç akışı veya iç ko- nuşmalarla doğrudan canlandırılmasıdır. (Göster- me) Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi ayraç içindeki kavramla uvumlu değildir? AJI B) 11 D) IV # E V
9.
Küçürek hikâye türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden
AK
hangisi söylenemez?
3. Mes
A) Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve
bu etkiyi artırmak amacıyla hikâyenin içeriğinin boyut-
larını kasıtlı olarak küçültür.
B) Sözcük eksiltme, zaman-mekân ayrıntılarını silme ve
bir durumu minyatürleştirme küçürek hikâyelerin en
çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır.
10) Ferit Edgü, Haydar Ergülen, Hulki Aktunç, Necati To-
suner, Vüs'at O. Bener, Murat Yalçın gibi sanatçılar
küçürek hikâye tarzında eser veren sanatçılardandır
.
to) Kisalik, yoğunluk ve birlik bu hikâye türünün üç belir-
leyici özelliğidir
.
+ E) Edebiyatımızda ilk örneklerini Tanzimat Dönemi sa-
natçısı Sami Paşazâde Sezai Küçük Şeyler adlı ese-
riyle vermiştir.
biçin
verili
sinda
Bug
gisi
A) TE
C) La
Lise Türkçe
Hikaye Nedir?
9. Küçürek hikâye türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden AK hangisi söylenemez? 3. Mes A) Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi artırmak amacıyla hikâyenin içeriğinin boyut- larını kasıtlı olarak küçültür. B) Sözcük eksiltme, zaman-mekân ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme küçürek hikâyelerin en çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır. 10) Ferit Edgü, Haydar Ergülen, Hulki Aktunç, Necati To- suner, Vüs'at O. Bener, Murat Yalçın gibi sanatçılar küçürek hikâye tarzında eser veren sanatçılardandır . to) Kisalik, yoğunluk ve birlik bu hikâye türünün üç belir- leyici özelliğidir . + E) Edebiyatımızda ilk örneklerini Tanzimat Dönemi sa- natçısı Sami Paşazâde Sezai Küçük Şeyler adlı ese- riyle vermiştir. biçin verili sinda Bug gisi A) TE C) La