Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Modernist Hikâye ve Özellikleri Soruları

Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış
anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız.
►Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı.
Çok üzgün olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız. ►Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı. Çok üzgün olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
LAMA İŞARETLERİ
1. Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
(Ünsüz yumuşaması)
II. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
(Ünsüz türemesi)
III. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli
(Ünlü düşmesi)
IV. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden
(Ünsüz benzeşmesi)
V. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
(Kaynaştırma)
Numaralanmış dizelerin hangisinde parantez içinde veri-
len ses olayı yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
rde
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
LAMA İŞARETLERİ 1. Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan (Ünsüz yumuşaması) II. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol (Ünsüz türemesi) III. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli (Ünlü düşmesi) IV. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden (Ünsüz benzeşmesi) V. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler (Kaynaştırma) Numaralanmış dizelerin hangisinde parantez içinde veri- len ses olayı yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V rde
26. Yusuf Has Hacip "Kutadgu Bilig"de veziri hükümdarın el-
leri olarak tanımlayıp hükümdarın devlet işlerini bu ellerle
gördüğünü belirtmişti.
İlk Türk devletlerinde bu görev aşağıdakilerden hangi-
si tarafından yerine getirilmiştir?
A) Kam
D) Bitikçi
B) Ayguci
E) Yarguci
C) Tigin
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
26. Yusuf Has Hacip "Kutadgu Bilig"de veziri hükümdarın el- leri olarak tanımlayıp hükümdarın devlet işlerini bu ellerle gördüğünü belirtmişti. İlk Türk devletlerinde bu görev aşağıdakilerden hangi- si tarafından yerine getirilmiştir? A) Kam D) Bitikçi B) Ayguci E) Yarguci C) Tigin
7. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi romanla-
rıyla Tanzimat Dönemi romanlarının ortak özelliği sayıla-
bilir?
A) Mekânın çoğunluklu İstanbul ve çevresinden geçmesi
B) Toplumsal, bireysel veya tarihî konuların işlenmesi
C) Olayın akışının kesilerek okuyucuya bilgi verilmesi
D) Teknik açıdan kusursuz olması
E) Natüralizm akımının etkisinde yazılması
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
7. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi romanla- rıyla Tanzimat Dönemi romanlarının ortak özelliği sayıla- bilir? A) Mekânın çoğunluklu İstanbul ve çevresinden geçmesi B) Toplumsal, bireysel veya tarihî konuların işlenmesi C) Olayın akışının kesilerek okuyucuya bilgi verilmesi D) Teknik açıdan kusursuz olması E) Natüralizm akımının etkisinde yazılması
2. Aşağıdakilerden hangisi "Hüseyin Nihal Atsız, Kemal Tahir,
Tarık Buğra, Emine Işınsu"nun ortak özelliğidir?
A) Tarihî konularda roman yazma
B) Toplumcu geçekçi anlayışla eser verme
C) Modernist anlatım tekniklerine başvurma
D) Kahramanlarını yalnızca aydınlardan seçme
E) Eserlerinde genellikle köy yaşamını anlatma
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
2. Aşağıdakilerden hangisi "Hüseyin Nihal Atsız, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Emine Işınsu"nun ortak özelliğidir? A) Tarihî konularda roman yazma B) Toplumcu geçekçi anlayışla eser verme C) Modernist anlatım tekniklerine başvurma D) Kahramanlarını yalnızca aydınlardan seçme E) Eserlerinde genellikle köy yaşamını anlatma
25. Olay örgüsünü gerçekleştiren kişilerin du-
rumları, amaçları, hareketleri, kişilikleri
bakımından birbirlerine ya da kendi ken-
dilerine karşı olmaları durumunda ortaya
çıkan hayat karşıtlığına metin inceleme-
sinde .....
denir.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
25. Olay örgüsünü gerçekleştiren kişilerin du- rumları, amaçları, hareketleri, kişilikleri bakımından birbirlerine ya da kendi ken- dilerine karşı olmaları durumunda ortaya çıkan hayat karşıtlığına metin inceleme- sinde ..... denir.
6. Binbir Gece Masalları'nda ve halk hikâyelerinde
anlatıcı, başkalarından dinlediklerini aktarır.
Bunu yaparken de "rivayet ederler ki, derler ki"
gibi kalıplaşmış ifadeler kullanır. İhsan Oktay
Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası adlı romanında
biçim ve anlatım özellikleri açısından aynı tek-
niği kullanması bir ---- örneğidir.
Nazan Bekiroğlu'nun Yûsuf ile Züleyha adlı
romanı, içerik yönünden divan edebiyatındaki
Yûsuf ile Züleyha mesnevilerini örnek aldığın-
dan bir- örneğidir.
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) ironi - pastiş
B) geriye dönüş - parodi
C) pastiş - parodi
D) özetleme - pastiş
E) parodi-iç çözümleme
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
6. Binbir Gece Masalları'nda ve halk hikâyelerinde anlatıcı, başkalarından dinlediklerini aktarır. Bunu yaparken de "rivayet ederler ki, derler ki" gibi kalıplaşmış ifadeler kullanır. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası adlı romanında biçim ve anlatım özellikleri açısından aynı tek- niği kullanması bir ---- örneğidir. Nazan Bekiroğlu'nun Yûsuf ile Züleyha adlı romanı, içerik yönünden divan edebiyatındaki Yûsuf ile Züleyha mesnevilerini örnek aldığın- dan bir- örneğidir. Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) ironi - pastiş B) geriye dönüş - parodi C) pastiş - parodi D) özetleme - pastiş E) parodi-iç çözümleme
18. Dönüşünde çayını içerken o şehirde kızını, yani
çocuğun annesini gördüğünü söylemişti. Büyük bir
dokuma fabrikasında çalışıyormuş. Orada tekrar
evlenmiş, yeni bir yuva kurmuş, iki kızı olmuş. Çalıştığı
için çocuklarını bir yuvaya vermiş ve onları ancak
haftada bir defa görebiliyormuş. Büyük bir binanın
küçücük bir odasında oturuyormuş.
Yukarıdaki parçada hangi anlatım
uygulanmıştır?
A) Gösterme
C) iç çözümleme
B) İç konuşma
D) Özetleme
FBiling akısı
tekniği
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
18. Dönüşünde çayını içerken o şehirde kızını, yani çocuğun annesini gördüğünü söylemişti. Büyük bir dokuma fabrikasında çalışıyormuş. Orada tekrar evlenmiş, yeni bir yuva kurmuş, iki kızı olmuş. Çalıştığı için çocuklarını bir yuvaya vermiş ve onları ancak haftada bir defa görebiliyormuş. Büyük bir binanın küçücük bir odasında oturuyormuş. Yukarıdaki parçada hangi anlatım uygulanmıştır? A) Gösterme C) iç çözümleme B) İç konuşma D) Özetleme FBiling akısı tekniği
Olayların ve insanların bir anlık görüntüleri üzerinde derin-
leşen bir sanatçıdır. İnsanların dış görünüşünden çok, içleri,
duygu, düşünce ve ruh dünyalarıyla ilgilenmiştir. Bazı anları,
kısa karşılaşmaları, kaçıcı yaşama kesitlerini hikâyeleştirmiş-
tir. Şekilde ve özde yenilik getirmiştir. Sanatçı modern hikâ-
yenin öncülerindendir. Gerçekleri kendine göre yorumlamış-
tır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi sanat anlayışı ile ilgili bilgi
verilen hikâyeciye aittir?
A) Ses
C) Eskici
B) Tanrı Misafiri
D) Bir Serencam
E) Karanfiller ve Domates Suyu
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Olayların ve insanların bir anlık görüntüleri üzerinde derin- leşen bir sanatçıdır. İnsanların dış görünüşünden çok, içleri, duygu, düşünce ve ruh dünyalarıyla ilgilenmiştir. Bazı anları, kısa karşılaşmaları, kaçıcı yaşama kesitlerini hikâyeleştirmiş- tir. Şekilde ve özde yenilik getirmiştir. Sanatçı modern hikâ- yenin öncülerindendir. Gerçekleri kendine göre yorumlamış- tır. Aşağıdaki eserlerden hangisi sanat anlayışı ile ilgili bilgi verilen hikâyeciye aittir? A) Ses C) Eskici B) Tanrı Misafiri D) Bir Serencam E) Karanfiller ve Domates Suyu
ri var-
uştuk-
e ifa-
kniği;
e ko-
e
sıra-
etiril-
Pekiştir
1. O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler,
çektiler, gittiler. Bir kere, iki, üç, dört, beş
kere, yüz kere, bin kere söylüyor. İçini bir
ağlamanın, doya doya ağlamanın, kır-
gınlığın, korkunç bir öfkeden geri kalmış-
lığın yumuşaklığı, hüznü, ağlama isteği.
Bu erişilmez duyguyu kaçırmamak için
de durmadan sözleri arka arkaya söy-
lüyor. Bir kaçırırsa bir daha bu erişilmez
tada varamayacağını biliyor.
Bu parçada aşağıdaki anlatım teknik-
lerinden hangisi ağır basmaktadır?
B) Anlatma
D) Bilinç akışı
A) Açıklama
C) Pastiş
E) Gösterme
2. Zihnine birçok düşünce üşüşüyor. Fa-
kat bunların hiçbiri üzerinde durmuyor,
ayrıntıya girmek istemiyordu. Her şeyin
3. Ve gece
olan saa
düşündü
kovanın
çuğu bil
gelmişti
Yatakta
muş olc
çalmışt
ları yer
bu saa
olması
Bu pa
söyler
A) İla
B) İç
C) O
D) III
A
en on
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
ri var- uştuk- e ifa- kniği; e ko- e sıra- etiril- Pekiştir 1. O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler, çektiler, gittiler. Bir kere, iki, üç, dört, beş kere, yüz kere, bin kere söylüyor. İçini bir ağlamanın, doya doya ağlamanın, kır- gınlığın, korkunç bir öfkeden geri kalmış- lığın yumuşaklığı, hüznü, ağlama isteği. Bu erişilmez duyguyu kaçırmamak için de durmadan sözleri arka arkaya söy- lüyor. Bir kaçırırsa bir daha bu erişilmez tada varamayacağını biliyor. Bu parçada aşağıdaki anlatım teknik- lerinden hangisi ağır basmaktadır? B) Anlatma D) Bilinç akışı A) Açıklama C) Pastiş E) Gösterme 2. Zihnine birçok düşünce üşüşüyor. Fa- kat bunların hiçbiri üzerinde durmuyor, ayrıntıya girmek istemiyordu. Her şeyin 3. Ve gece olan saa düşündü kovanın çuğu bil gelmişti Yatakta muş olc çalmışt ları yer bu saa olması Bu pa söyler A) İla B) İç C) O D) III A en on
Bir Acem bahçesi bir seccade
Dolduran havzı ateşten både!
Ne kadar gamlı bu akşam vakti!
Bakışın benzemiyor mutade!
Bu dizelerde şair, dış dünyayı olduğu gibi değil, kendisinin
duyduğu gibi anlatmıştır. Şair, bu şiirinde renkleri, çeşitli
ruh hållerinin bir ifadesi olarak kullanmıştır.
1
Bu dizelerden hareketle Fecriati şiirinde aşağıdaki
akımlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Pamasizm
B) Sembolizm
C) Realizm
D) Dadaizm
E) Klasisizm
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Bir Acem bahçesi bir seccade Dolduran havzı ateşten både! Ne kadar gamlı bu akşam vakti! Bakışın benzemiyor mutade! Bu dizelerde şair, dış dünyayı olduğu gibi değil, kendisinin duyduğu gibi anlatmıştır. Şair, bu şiirinde renkleri, çeşitli ruh hållerinin bir ifadesi olarak kullanmıştır. 1 Bu dizelerden hareketle Fecriati şiirinde aşağıdaki akımlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Pamasizm B) Sembolizm C) Realizm D) Dadaizm E) Klasisizm
11. Taklit etmek, model alınan yazar ve yapıt karşısında
yok sayılmak anlamına gelmez; tam tersine bu tavır alt
metnin yazarından beslenmek, kazanılan tecrübeyi
dönüştürerek kendine mal etmek demektir. Dünyaca
ünlü Fransız deneme yazarı Montaigne, bu konudaki
görüşlerini Denemeler adlı eserinde şu şekilde aktarır:
"Arılar, çiçeklerin şurasından burasından aşırırlar;
ancak aşırdıklarıyla bal yaparlar, bu onların balıdır; artık
geriye ne kekik ne mercanköşk bitkisi kalır:
Başkalarından alınan parçalar da böyledir, bunlar
dönüştürülür ve eritilir, ortaya kendi ürünü bir yapıt
çıkar."
1
Bu parçada Montaigne'in söz ettiği durum ile
aşağıdakilerden hangisi arasında özellikle ilişki
kurulabilir?
A) Bilinç akışı
D) Leitmotiv
Doğru
B) Pastiş
C) İç monolog
E) Üstkurmaca
Yanlış X
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
11. Taklit etmek, model alınan yazar ve yapıt karşısında yok sayılmak anlamına gelmez; tam tersine bu tavır alt metnin yazarından beslenmek, kazanılan tecrübeyi dönüştürerek kendine mal etmek demektir. Dünyaca ünlü Fransız deneme yazarı Montaigne, bu konudaki görüşlerini Denemeler adlı eserinde şu şekilde aktarır: "Arılar, çiçeklerin şurasından burasından aşırırlar; ancak aşırdıklarıyla bal yaparlar, bu onların balıdır; artık geriye ne kekik ne mercanköşk bitkisi kalır: Başkalarından alınan parçalar da böyledir, bunlar dönüştürülür ve eritilir, ortaya kendi ürünü bir yapıt çıkar." 1 Bu parçada Montaigne'in söz ettiği durum ile aşağıdakilerden hangisi arasında özellikle ilişki kurulabilir? A) Bilinç akışı D) Leitmotiv Doğru B) Pastiş C) İç monolog E) Üstkurmaca Yanlış X
Bu kedi, tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstün-
deki vişneçürüğü rengindeki delik çoraplar... Asmanın yaprakları daha yemyeşil. Bizim bahçedeki kurudu
bile.
Deniz, Bozburun'a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul'un neresi kim bilir? Sesler
eden gelmiyor?
Piline
a
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Bu kedi, tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstün- deki vişneçürüğü rengindeki delik çoraplar... Asmanın yaprakları daha yemyeşil. Bizim bahçedeki kurudu bile. Deniz, Bozburun'a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul'un neresi kim bilir? Sesler eden gelmiyor? Piline a
B
B
B
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
24. Harold Bloom, bir şair ile selefleri arasındaki iliş-
kileri incelerken özgün ama çok tartışılan "etkilen-
me endişesi" teorisini geliştirir. Bu teori, her sanat
metninin, ancak kendinden önce yazılmış metinler
üzerine inşa edilebileceği düşüncesini ortaya atar.
Bloom, bütün şairlerin en büyüğü olarak gördüğü
Shakespeare'in bile öncülü Marlowe karşısında
yaşadığı etkilenme endişesinden bahseder ve an-
cak bundan kurtulma çabası sayesinde özgün ve
yaratıcı olabildiğini söyler. Şeyh Galip'in ölümsüz
eseri Hüsn ü Aşk mesnevisinin günümüzde Hilmi
Yavuz'un Kalp Kalesi şiirine ve Orhan Pamuk'un
Kara Kitap'ına ilham kaynağı olmaktan öte geç-
tiği bir sır değil. Hatta her iki sanatçı adeta bunu
okuyucunun gözüne sokar. Örneğin Kara Kitap'ın
kahramanının adı Galip'tir ve oturduğu binanın adı
da Hüsnü Aşk'taki Diyarıkalp'e nazire olarak Şeh-
rikalp Apartmanı'dır.
Bu parçada bahsedilen etkilenme endişesi ve
verilen örnekler aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
A) Kolaj
C) Pastiş
E) Montaj
B) Metinler arasılık
D) Parodi
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
B B B TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ 24. Harold Bloom, bir şair ile selefleri arasındaki iliş- kileri incelerken özgün ama çok tartışılan "etkilen- me endişesi" teorisini geliştirir. Bu teori, her sanat metninin, ancak kendinden önce yazılmış metinler üzerine inşa edilebileceği düşüncesini ortaya atar. Bloom, bütün şairlerin en büyüğü olarak gördüğü Shakespeare'in bile öncülü Marlowe karşısında yaşadığı etkilenme endişesinden bahseder ve an- cak bundan kurtulma çabası sayesinde özgün ve yaratıcı olabildiğini söyler. Şeyh Galip'in ölümsüz eseri Hüsn ü Aşk mesnevisinin günümüzde Hilmi Yavuz'un Kalp Kalesi şiirine ve Orhan Pamuk'un Kara Kitap'ına ilham kaynağı olmaktan öte geç- tiği bir sır değil. Hatta her iki sanatçı adeta bunu okuyucunun gözüne sokar. Örneğin Kara Kitap'ın kahramanının adı Galip'tir ve oturduğu binanın adı da Hüsnü Aşk'taki Diyarıkalp'e nazire olarak Şeh- rikalp Apartmanı'dır. Bu parçada bahsedilen etkilenme endişesi ve verilen örnekler aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Kolaj C) Pastiş E) Montaj B) Metinler arasılık D) Parodi
11. Yeni tarihselci anlayış; metni bağlamından giderek uzaklaş-
tiran ya da metnin iç yapısını anlamayı edebiyat biliminin ye-
11
gâne görevi sayan yaklaşımların aksine metni bağlamına,
|||
üretildiği topluma ve kültüre bakarak anlamaya çalışır.
IV
V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi fiilimsi
görevinde kullanılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
11. Yeni tarihselci anlayış; metni bağlamından giderek uzaklaş- tiran ya da metnin iç yapısını anlamayı edebiyat biliminin ye- 11 gâne görevi sayan yaklaşımların aksine metni bağlamına, ||| üretildiği topluma ve kültüre bakarak anlamaya çalışır. IV V Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi fiilimsi görevinde kullanılmamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal
18. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın bir özelliği
değildir?
A) Kaba sayılan sözlere yer verilmemesi
B) Üç birlik kuralına (olay, yer, zaman birliği) uyulması
Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi
D) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
E) Kişilerin yüksek tabakadan seçilmesi
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal 18. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın bir özelliği değildir? A) Kaba sayılan sözlere yer verilmemesi B) Üç birlik kuralına (olay, yer, zaman birliği) uyulması Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi D) Konuların tarih ve mitolojiden alınması E) Kişilerin yüksek tabakadan seçilmesi