Küçürek (Minimal) Hikaye Soruları

3. Sevgi ve özlem nasıl ki olumlu bir duygu ise kin ve öfke
de bir o kadar negatif bir duygudur. Birine öfke besleyen,
kin duyan bir kişinin ona karşı duyguları hâlen devam
ediyordur. Eğer bu duyguları savunma amaçlı besliyor
ve sürdürüyorsanız onu affedemez, affetmedikçe de
unutamazsınız. Duygu gitmeden de unutma olmaz.
Unutmak ancak doğru bir zihinsel sürecin sonucunda
oluşur. Aslında istenilen nokta da zihinden silmek değil,
etkisizleştirmek ve ona duyarsızlaşmaktır. Sonuç olarak
birine karşı ne kadar çok olumsuz duygu beslersek o kadar
çok bu duyguların esiri oluruz ve bu duyguları sürdürmek
onun bize hükmettiğini ve bizi yönettiğini gösterir.
Ses bilgisi uygulaması için tahtaya kalkan Nil,
yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerle ilgili şu
tespitleri yapmıştır:
I. "Nasıl" sözcüğü birleşme esnasında ünlü kaybına
uğramıştır.
II. "Besleyen" sözcüğünde tek bir ses olayı vardır.
III. "Affetmedikçe" sözcüğünde ünsüz ikizleşmesi
olmuştur.
IV. "Duyarsızlaştırmaktır" sözcüğünde birden fazla ünsüz
benzeşmesi bulunmaktadır.
V. "Yönettiğini" sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır.
Nil, yapmış olduğu tespitlerin hangilerinde yanlış bilgi
vermiştir?
A) I vell
B) Yalnız II
D) Yalnız IV
EV ve V
CHI ve IV
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
3. Sevgi ve özlem nasıl ki olumlu bir duygu ise kin ve öfke de bir o kadar negatif bir duygudur. Birine öfke besleyen, kin duyan bir kişinin ona karşı duyguları hâlen devam ediyordur. Eğer bu duyguları savunma amaçlı besliyor ve sürdürüyorsanız onu affedemez, affetmedikçe de unutamazsınız. Duygu gitmeden de unutma olmaz. Unutmak ancak doğru bir zihinsel sürecin sonucunda oluşur. Aslında istenilen nokta da zihinden silmek değil, etkisizleştirmek ve ona duyarsızlaşmaktır. Sonuç olarak birine karşı ne kadar çok olumsuz duygu beslersek o kadar çok bu duyguların esiri oluruz ve bu duyguları sürdürmek onun bize hükmettiğini ve bizi yönettiğini gösterir. Ses bilgisi uygulaması için tahtaya kalkan Nil, yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerle ilgili şu tespitleri yapmıştır: I. "Nasıl" sözcüğü birleşme esnasında ünlü kaybına uğramıştır. II. "Besleyen" sözcüğünde tek bir ses olayı vardır. III. "Affetmedikçe" sözcüğünde ünsüz ikizleşmesi olmuştur. IV. "Duyarsızlaştırmaktır" sözcüğünde birden fazla ünsüz benzeşmesi bulunmaktadır. V. "Yönettiğini" sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. Nil, yapmış olduğu tespitlerin hangilerinde yanlış bilgi vermiştir? A) I vell B) Yalnız II D) Yalnız IV EV ve V CHI ve IV
13. Ferit Edgü, "Kaç kardeştik, bilmiyorum. En küçükleri bendim ve
henüz saymayı bilmiyordum. Öğrendiğimde ise hepimiz dağıl-
mıştık." satırlarını hikâye olarak okuyucusuna sunmuştur.
Bu hikâye tarzıyla Ferit Edgü'nün yapmak istediği aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Okuyucuda büyük bir gerilim oluşturmak
B) İçeriğindeki verilmeyen duyguyu okuyucusuna tanımlatmak
C) Olay akışı ve mekân ögelerini vurgulamak
D) Yerel ve folklorik ögeleri hissettirmeye çalışmak
E) Okuyucuyu umursamadan kendi için yazmak
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
13. Ferit Edgü, "Kaç kardeştik, bilmiyorum. En küçükleri bendim ve henüz saymayı bilmiyordum. Öğrendiğimde ise hepimiz dağıl- mıştık." satırlarını hikâye olarak okuyucusuna sunmuştur. Bu hikâye tarzıyla Ferit Edgü'nün yapmak istediği aşağıda- kilerden hangisidir? A) Okuyucuda büyük bir gerilim oluşturmak B) İçeriğindeki verilmeyen duyguyu okuyucusuna tanımlatmak C) Olay akışı ve mekân ögelerini vurgulamak D) Yerel ve folklorik ögeleri hissettirmeye çalışmak E) Okuyucuyu umursamadan kendi için yazmak
Çalışma Soruları
74.
ACI YAĞMUR
Bir zamandır ablam,
annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu.
Ben pek üzerinde durmadım.
Evet, ablam da haklı.
Yaşlı bir kadınla her gün
aynı evde olmak kolay değil.
Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara.
Biraz kaynattık işte, eskilerden filan....
Artık kalktım gidivorum,
elini öptüm annemin.
"Oğlum, bir daha gelişinde anneni de getir..." dedi.
Içimdeki yangın gözlerimi yaşarttı.
Ablamın yüzüne bakmadan
kaçarcasına çıktım evden.
Yağmura sığındım dışarıda.
Aşağıdakilerden hangisi bu metnin küçürek (minimal) hikâye olduğunun bir kanıtı değildir?
LA) Kısa ve yoğun bir anlatıma sahip olması
B) Şiirsel bir anlatımla kaleme alınması
C) Sonun, okurun düş gücüne bırakılması
D) Olaysız anlatım yoluna gidilmesi
EXAnlatımın, birinci ağızdan yapılması
V
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
Çalışma Soruları 74. ACI YAĞMUR Bir zamandır ablam, annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu. Ben pek üzerinde durmadım. Evet, ablam da haklı. Yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil. Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaynattık işte, eskilerden filan.... Artık kalktım gidivorum, elini öptüm annemin. "Oğlum, bir daha gelişinde anneni de getir..." dedi. Içimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Ablamın yüzüne bakmadan kaçarcasına çıktım evden. Yağmura sığındım dışarıda. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin küçürek (minimal) hikâye olduğunun bir kanıtı değildir? LA) Kısa ve yoğun bir anlatıma sahip olması B) Şiirsel bir anlatımla kaleme alınması C) Sonun, okurun düş gücüne bırakılması D) Olaysız anlatım yoluna gidilmesi EXAnlatımın, birinci ağızdan yapılması V
ndan
criati
veya
anil-
iyat
ka-
le,
en
7
23. Az sayıdaki kelimeyle yoğun anlamlar aktarma gü-
cüne sahip olan sanatsal iletişim araçlarıdır. Üç
önemli belirleyici özelliği vardır: kısalık yoğunluk ve
birlik. Bu tür yazılarda anlam yoğunluğu, doku zen-
ginliği ve biçim sıklığı dikkat çeker. Yazın içeriksel ve
nesnel ölçüleri, ufak boyutlara sahiptir. Yazar, oku-
yucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi
artırmak amacıyla yazı içeriğinin boyutlarını kasıtlı
olarak minimize eder.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Olay hikâyesi
B) Otobiyografi
C) Monografi
D) Durum öyküsü
E) Küçürek hikâye
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
ndan criati veya anil- iyat ka- le, en 7 23. Az sayıdaki kelimeyle yoğun anlamlar aktarma gü- cüne sahip olan sanatsal iletişim araçlarıdır. Üç önemli belirleyici özelliği vardır: kısalık yoğunluk ve birlik. Bu tür yazılarda anlam yoğunluğu, doku zen- ginliği ve biçim sıklığı dikkat çeker. Yazın içeriksel ve nesnel ölçüleri, ufak boyutlara sahiptir. Yazar, oku- yucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi artırmak amacıyla yazı içeriğinin boyutlarını kasıtlı olarak minimize eder. Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden han- gisidir? A) Olay hikâyesi B) Otobiyografi C) Monografi D) Durum öyküsü E) Küçürek hikâye Diğer sayfaya geçiniz.
I
7
LİMİT YAYINLARI
93
15. Kafka, karabasanlarında gördü belki seni, ama
adlandırmadı.
(Ya da hiç girmedin onun düşlerine.)
Bilseydi, senin gibi bir yer var yeryüzünde
en korkunç kitabının konusu sen olurdun.
Tolstoy bilseydi seni
soyluluğundan bin beter utanırdı.
Ve kim bilir belki yazarlığından
-şimdi benim utandığım gibi-.
Avvakum bilseydi yakınında senin gibi bir kent
olduğunu,
Kafkasları aşıp çile çekmeye sana gelir
senin mağaralarında yaşardı.
Dostoyevski sürülseydi sana
Yer Üstünden Notlar'ı yazardı
ya da Suç ve Suç'u.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Yaşar Kemal'in İnce Memed romanından
B) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı gezi
kitabından
C) Ferit Edgü'nün Hakkâri'de Bir Mevsim
romanından
D) Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanından
E) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak
oyunundan
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
I 7 LİMİT YAYINLARI 93 15. Kafka, karabasanlarında gördü belki seni, ama adlandırmadı. (Ya da hiç girmedin onun düşlerine.) Bilseydi, senin gibi bir yer var yeryüzünde en korkunç kitabının konusu sen olurdun. Tolstoy bilseydi seni soyluluğundan bin beter utanırdı. Ve kim bilir belki yazarlığından -şimdi benim utandığım gibi-. Avvakum bilseydi yakınında senin gibi bir kent olduğunu, Kafkasları aşıp çile çekmeye sana gelir senin mağaralarında yaşardı. Dostoyevski sürülseydi sana Yer Üstünden Notlar'ı yazardı ya da Suç ve Suç'u. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? A) Yaşar Kemal'in İnce Memed romanından B) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı gezi kitabından C) Ferit Edgü'nün Hakkâri'de Bir Mevsim romanından D) Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanından E) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak oyunundan
parçaya göre ce-
vaplayınız.
Küçürek öykü yazarı, sıradan ama yoğun ve
özgün yaşantıları daha çok simgesel düzeyde
anlatır. Çünkü bir yoğunlaştırma göstergesi
olan simge, daima kendisinin dışına derin an-
lamlar çağrıştırır. Temelde görselleşen dün-
yada ve hız faktörünün kıskacında yaşayan
20. yüzyıl insanı, zaman yoksuludur; uzun oku-
malara vakti yoktur. Bu ihtiyacı giderecek fast
food tarzı bir anlatı türü, geçmiş deneyimleri de
arkasına alarak kendiliğinden gündeme gelir.
Hızlı tüketim çağının ürünü olan küçürek öykü,
çağın ruhuna uygun olarak anlatısını tip, olay,
betimleme ve ayrıntılardan olabildiğince arin-
dırır. Yaşamın sonsuz derinliğini, anlık bir pa-
rıldamayla bir noktadan aydınlatmaya çalışır.
27.
1. Simgesel anlatımın moda oluşu
II. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi
III. Çağdaş okurun kısa anlatılara ilgi duyması
V. Sorunlara kolay ve hızlı çözümler önerebil-
mesi
Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangi-
leri küçürek öykünün ortaya çıkışında etkili
olmamıştır?
AVYalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve Ill
D) I ve IV
E) II ve III
final dergisi
30.
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
parçaya göre ce- vaplayınız. Küçürek öykü yazarı, sıradan ama yoğun ve özgün yaşantıları daha çok simgesel düzeyde anlatır. Çünkü bir yoğunlaştırma göstergesi olan simge, daima kendisinin dışına derin an- lamlar çağrıştırır. Temelde görselleşen dün- yada ve hız faktörünün kıskacında yaşayan 20. yüzyıl insanı, zaman yoksuludur; uzun oku- malara vakti yoktur. Bu ihtiyacı giderecek fast food tarzı bir anlatı türü, geçmiş deneyimleri de arkasına alarak kendiliğinden gündeme gelir. Hızlı tüketim çağının ürünü olan küçürek öykü, çağın ruhuna uygun olarak anlatısını tip, olay, betimleme ve ayrıntılardan olabildiğince arin- dırır. Yaşamın sonsuz derinliğini, anlık bir pa- rıldamayla bir noktadan aydınlatmaya çalışır. 27. 1. Simgesel anlatımın moda oluşu II. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi III. Çağdaş okurun kısa anlatılara ilgi duyması V. Sorunlara kolay ve hızlı çözümler önerebil- mesi Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangi- leri küçürek öykünün ortaya çıkışında etkili olmamıştır? AVYalnız I B) Yalnız IV C) I ve Ill D) I ve IV E) II ve III final dergisi 30.
Müşahedat - Tutunamayanlar - Puslu Kitalar Atlası
fo
E) Folátum Bayile Rakim Efendi - Aylak Adam - Kitab'ül - Hiyel
5. Franz Kafka, kendine has üslubuyla yirminci yüzyılın sıra
dışı yazarlarından biridir. Kafka'yı, edebiyatın herhangi
bir kuramı içine yerleştirmek pek olanaklı değildir. Bazı
araştırmacılar Kafka'nın tam anlamıyla bir varoluşçu ya-
zar olduğunu öne sürseler de onun eserlerindeki karma-
şıkça oluşturulmuş grotesk yapı ve yaşamının eserlerine
aksetmesinden kaynaklı bazı öznel durumlar bu sınırla-
mayı doğrulamaz. Kafka, bu kendine özgü, sırlı özelliğin-
den dolayı bir ekol olarak değerlendirilmiş ve onun roman
dünyası "Kafkaesk" olarak kabul edilmiştir. Bu kafkaesk
yapı birçok yazarı da derinden etkilemiştir.
Buna göre aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserlerin-
de "kafkaesk yapı"dan söz edilebilir?
A) Sevgi Soysal
?
B) Ferit Edgü
C) Nezihe Meriç korson am
D) Buket Uzuner
E) Mehmet Eroğlu
69
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
Müşahedat - Tutunamayanlar - Puslu Kitalar Atlası fo E) Folátum Bayile Rakim Efendi - Aylak Adam - Kitab'ül - Hiyel 5. Franz Kafka, kendine has üslubuyla yirminci yüzyılın sıra dışı yazarlarından biridir. Kafka'yı, edebiyatın herhangi bir kuramı içine yerleştirmek pek olanaklı değildir. Bazı araştırmacılar Kafka'nın tam anlamıyla bir varoluşçu ya- zar olduğunu öne sürseler de onun eserlerindeki karma- şıkça oluşturulmuş grotesk yapı ve yaşamının eserlerine aksetmesinden kaynaklı bazı öznel durumlar bu sınırla- mayı doğrulamaz. Kafka, bu kendine özgü, sırlı özelliğin- den dolayı bir ekol olarak değerlendirilmiş ve onun roman dünyası "Kafkaesk" olarak kabul edilmiştir. Bu kafkaesk yapı birçok yazarı da derinden etkilemiştir. Buna göre aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserlerin- de "kafkaesk yapı"dan söz edilebilir? A) Sevgi Soysal ? B) Ferit Edgü C) Nezihe Meriç korson am D) Buket Uzuner E) Mehmet Eroğlu 69
"Küçürek öykü" ile ilgili araştırma yapan biri, aşağıdaki bul-
gulardan hangisine ulaşamaz?
A) Az ve sıradan sözcüklerden oluşur.
B)Başı ve sonu okurun düş gücüne bırakır.
C) Betimleme ve tahlillerden yararlanır.
D) Şiirsel bir anlatıma sahiptir.
E) Yalnızca bir anın saptaması olan anlatıdır.
zam, me koi
, dolaylı
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
"Küçürek öykü" ile ilgili araştırma yapan biri, aşağıdaki bul- gulardan hangisine ulaşamaz? A) Az ve sıradan sözcüklerden oluşur. B)Başı ve sonu okurun düş gücüne bırakır. C) Betimleme ve tahlillerden yararlanır. D) Şiirsel bir anlatıma sahiptir. E) Yalnızca bir anın saptaması olan anlatıdır. zam, me koi , dolaylı
biling
Bu görüşü benimseyen bir sanatçı, aşağıdaki sanat
akımlarının hangisine bağlı olabilir?
A) Sembolizm
C Parnasizm
B) Sürrealizm
-D) Romantizm
ElEkspresyonizm
14. TORTU
Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine arma-
ğan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst, evlerinin bir
duvarına asmış.
Ben zaten hiç beceremedim, hiçbir şey, iç yangını anılar
yaratmaktan başka.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Küçürek hikâye
B) Olay hikâyesi
c) burum hikâyesi
D) Toplumcu gerçekçi hikâye
E) Manzum hikâye
.
1. Aşk, savaş ve olağanüstü olayları anlatan on
hikâye ve bir ön sözden oluşmaktadır.
II. Kitapta Kuzeydoğu Anadolu'da yaşayan Oğuzla
eski göçebe yaşam tarzı ve Islam etkisi bir ara
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
biling Bu görüşü benimseyen bir sanatçı, aşağıdaki sanat akımlarının hangisine bağlı olabilir? A) Sembolizm C Parnasizm B) Sürrealizm -D) Romantizm ElEkspresyonizm 14. TORTU Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine arma- ğan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst, evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim, hiçbir şey, iç yangını anılar yaratmaktan başka. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Küçürek hikâye B) Olay hikâyesi c) burum hikâyesi D) Toplumcu gerçekçi hikâye E) Manzum hikâye . 1. Aşk, savaş ve olağanüstü olayları anlatan on hikâye ve bir ön sözden oluşmaktadır. II. Kitapta Kuzeydoğu Anadolu'da yaşayan Oğuzla eski göçebe yaşam tarzı ve Islam etkisi bir ara
VAFI AYT - 2 Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Bilimler-1 Testi
B
etkilend
20. Aşağıdaki parçalardan hangisi küçürek öykü özel-
liği taşımamaktadır?
A) Subay duraklıyor.
121. Gurbet Şal
olarak vatar
malarını işle
şiirler olarak
niyle yazdig
hece ölçüs
örneklerinde
bir ün kaza
Bu parçac
hangisi ge
Al Cahit K
B) Ömer E
C) Kemale
Dj Arif Nih
E) Behçet
-Doktor, ister misiniz, şuraya girip bir şeyler alalım?
Eczacının karısını da görürüz.
-Tam zamanını buldun sen del Olur mu yahu öyle
şey?
-Neden olmasın? Geceleyin de ilaç vermek 20-
runda bunlar. Hadi, girelim!
-Peki, dediğin gibi olsun bakalım!"
Eczacı kadın perdenin arkasına sinmiş, gene de
Çingirağın sesini duyuyor. Duvara yaslanarak tatlı
tath horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına
hirkasını alıyor, çiplak ayaklarına terliklerini geçir-
dikten sonra eczaneye koşuyor.
B) Seni kendimi sana sevdirmek için kaçırdım. En azin-
dan bu kadar sevdikten sonra bunu denemeye hak-
kim olduğunu düşündüm. Bu kararı vermek kolay
olmadı. Kendi içimde ağır hesaplaşmalar yaşadım.
Dünya zamanıyla çok uzun yıllar önce ilk kez dün-
yaya, doğuda, Türkiye'de, Harran bölgesinde, Urfa'da
bir köyde inmiştim. Kız kaçırmanın ne demek oldu-
ğunu, orada, o köylerde gördüm ben.
C) Kahveye yaklaşınca makinist gaza basti, motoru
büyük bir gürültüyle çalıştırdı, egzozunu tüfenk
gibi patlattı. Kalabalik ürkerek açıldı, birçok korku-
larını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist, kah-
venin önünde traktörü durdurdu fakat motoru istop
ettirmedi. Direksiyona yaslanarak etrafını saran
kalabalığa gururla baktı. Halil Ağa tesbihini şakır-
datarak yaklaştı: "Hoş geldin bizim oğlan!" dedi ma-
kiniste," Bizim dört beygirli bu he?"
D) Önlerinde dar bir sokak ve iki ev vardı. Yoldaki kan
rüzgâr yığmıştı ve aşılması zorunluydu. Bu engeli
de geçince rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerin-
den birinin duvarında, beyazlı kırmızılı iki gömlek,
donlar, ayak dolakları rüzgârla dans edip duru-
yordu. Beyaz gömlek, yırtılacak kadar sallaniyordu.
E) Gelmeden önce düşünmüştü çoğu kez yeni bir ha-
yata başlayacağını. Yeni kapılar açılacak, muh-
teşem dostluklar başlayacaktı bekli de. "Yepyeni
arkadaşlıklar sıkı dostluklar" demişti kendi ken-
dine. Evet, alışacak ve hayatın tadını çıkaracaktı.
Nerede o hayalindeki rüya kent İstanbul, nerede o
yalnızlıktan bunaldığı sikici şehir. Onun için hayat
artık kaçınılmaz bir uçurumdu. Ve elinden tutabile-
cek tek kişi dostlarıydı. Fakat ne canım arkadaşları
ne de yalnızlıktan sıkıldığında kaçabilecek sessiz
VOF
Romanian
eder. Bati
runları ron
çıkarak dil
nekleriyle
konusunu
bir şekilde
da canlan
ve Osmar
Türkçesin
biri olan E
letle şata
geçmişe
Bu parç
hangisid
A) Abdül
B) Sabal
C) Sevin
D) Musta
E Samil
bir yeri vardi.
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
VAFI AYT - 2 Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi B etkilend 20. Aşağıdaki parçalardan hangisi küçürek öykü özel- liği taşımamaktadır? A) Subay duraklıyor. 121. Gurbet Şal olarak vatar malarını işle şiirler olarak niyle yazdig hece ölçüs örneklerinde bir ün kaza Bu parçac hangisi ge Al Cahit K B) Ömer E C) Kemale Dj Arif Nih E) Behçet -Doktor, ister misiniz, şuraya girip bir şeyler alalım? Eczacının karısını da görürüz. -Tam zamanını buldun sen del Olur mu yahu öyle şey? -Neden olmasın? Geceleyin de ilaç vermek 20- runda bunlar. Hadi, girelim! -Peki, dediğin gibi olsun bakalım!" Eczacı kadın perdenin arkasına sinmiş, gene de Çingirağın sesini duyuyor. Duvara yaslanarak tatlı tath horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına hirkasını alıyor, çiplak ayaklarına terliklerini geçir- dikten sonra eczaneye koşuyor. B) Seni kendimi sana sevdirmek için kaçırdım. En azin- dan bu kadar sevdikten sonra bunu denemeye hak- kim olduğunu düşündüm. Bu kararı vermek kolay olmadı. Kendi içimde ağır hesaplaşmalar yaşadım. Dünya zamanıyla çok uzun yıllar önce ilk kez dün- yaya, doğuda, Türkiye'de, Harran bölgesinde, Urfa'da bir köyde inmiştim. Kız kaçırmanın ne demek oldu- ğunu, orada, o köylerde gördüm ben. C) Kahveye yaklaşınca makinist gaza basti, motoru büyük bir gürültüyle çalıştırdı, egzozunu tüfenk gibi patlattı. Kalabalik ürkerek açıldı, birçok korku- larını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist, kah- venin önünde traktörü durdurdu fakat motoru istop ettirmedi. Direksiyona yaslanarak etrafını saran kalabalığa gururla baktı. Halil Ağa tesbihini şakır- datarak yaklaştı: "Hoş geldin bizim oğlan!" dedi ma- kiniste," Bizim dört beygirli bu he?" D) Önlerinde dar bir sokak ve iki ev vardı. Yoldaki kan rüzgâr yığmıştı ve aşılması zorunluydu. Bu engeli de geçince rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerin- den birinin duvarında, beyazlı kırmızılı iki gömlek, donlar, ayak dolakları rüzgârla dans edip duru- yordu. Beyaz gömlek, yırtılacak kadar sallaniyordu. E) Gelmeden önce düşünmüştü çoğu kez yeni bir ha- yata başlayacağını. Yeni kapılar açılacak, muh- teşem dostluklar başlayacaktı bekli de. "Yepyeni arkadaşlıklar sıkı dostluklar" demişti kendi ken- dine. Evet, alışacak ve hayatın tadını çıkaracaktı. Nerede o hayalindeki rüya kent İstanbul, nerede o yalnızlıktan bunaldığı sikici şehir. Onun için hayat artık kaçınılmaz bir uçurumdu. Ve elinden tutabile- cek tek kişi dostlarıydı. Fakat ne canım arkadaşları ne de yalnızlıktan sıkıldığında kaçabilecek sessiz VOF Romanian eder. Bati runları ron çıkarak dil nekleriyle konusunu bir şekilde da canlan ve Osmar Türkçesin biri olan E letle şata geçmişe Bu parç hangisid A) Abdül B) Sabal C) Sevin D) Musta E Samil bir yeri vardi.
9.
Aşağı
6.
si yan
A ilk
Intit
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, ad
tamlaması değildir?
A) Sanatçının eserleri, ölümünden sonra yayımlandı.
B) Dün yapılan sınavın sonuçları az önce açıklandı.
C) Kitabın kapağı oldukça güzel hazırlanmış.
D) Oyunun kuralları açık açık belirtilmişti.
E) Ağır bir çuval sırtlayıp ikinci kata çıktı.
Blik T
Taas
C) ilk re
yazd
D) Mill
uzak
E) Roma
viri yo
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
9. Aşağı 6. si yan A ilk Intit Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, ad tamlaması değildir? A) Sanatçının eserleri, ölümünden sonra yayımlandı. B) Dün yapılan sınavın sonuçları az önce açıklandı. C) Kitabın kapağı oldukça güzel hazırlanmış. D) Oyunun kuralları açık açık belirtilmişti. E) Ağır bir çuval sırtlayıp ikinci kata çıktı. Blik T Taas C) ilk re yazd D) Mill uzak E) Roma viri yo
20. Aşağıdaki parçalardan hangisi küçürek öykü özel-
liği taşımamaktadır?
A) Subay duraklıyor:
-Doktor, ister misiniz, şuraya girip bir şeyler alalım?
Eczacının karısını da görürüz.
-Tam zamanını buldun sen del Olur mu yahu öyle
şey?
-Neden olmasın? Geceleyin de ilaç vermek zo-
runda bunlar. Hadi, girelim!
-Peki, dediğin gibi olsun bakalım!"
Eczacı kadın perdenin arkasına sinmiş, gene de
Çingirağın sesini duyuyor. Duvara yaslanarak tatlı
tatlı horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına
hırkasını alıyor, çıplak ayaklarına terliklerini geçir-
dikten sonra eczaneye koşuyor.
B) Seni kendimi sana sevdirmek için kaçırdım. En azın-
dan bu kadar sevdikten sonra bunu denemeye hak-
kim olduğunu düşündüm. Bu kararı vermek kolay
olmadı. Kendi içimde ağır hesaplaşmalar yaşadım.
Dünya zamanıyla çok uzun yıllar önce ilk kez dün-
yaya, doğuda, Türkiye'de, Harran bölgesinde, Urfa'da
bir köyde inmiştim. Kız kaçırmanın ne demek oldu-
ğunu, orada, o köylerde gördüm ben.
Kahveye yaklaşınca makinist gaza bastı, motoru
büyük bir gürültüyle çalıştırdı, egzozunu tüfenk
gibi patlattı. Kalabalık ürkerek açıldı, birçok korku-
larını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist, kah-
venin önünde traktörü durdurdu fakat motoru istop
ettirmedi. Direksiyona yaslanarak etrafını saran
kalabalığa gururla baktı. Halil Ağa tesbihini şakır-
datarak yaklaştı: "Hoş geldin bizim oğlan!" dedi ma-
kiniste," Bizim dört beygirli bu he?"
D) Önlerinde dar bir sokak ve iki ev vardı. Yoldaki karı
rüzgâr yığmıştı ve aşılması zorunluydu. Bu engeli
de geçince rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerin-
den birinin duvarında, beyazlı kırmızılı iki gömlek,
donlar, ayak dolakları rüzgârla dans edip duru-
yordu. Beyaz gömlek, yırtılacak kadar sallanıyordu.
E) Gelmeden önce düşünmüştü çoğu kez yeni bir ha-
yata başlayacağını. Yeni kapılar açılacak, muh-
teşem dostluklar başlayacaktı bekli de. "Yepyeni
arkadaşlıklar siki dostluklar" demişti kendi ken-
dine. Evet, alışacak ve hayatın tadını çıkaracaktı.
Nerede o hayalindeki rüya kent İstanbul, nerede o
yalnızlıktan bunaldığı sıkıcı şehir. Onun için hayat
artık kaçınılmaz bir uçurumdu. Ve elinden tutabile-
cek tek kişi dostlarıydı. Fakat ne canım arkadaşları
ne de yalnızlıktan sıkıldığında kaçabilecek sessiz
bir yeri vardı.
IPA
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
20. Aşağıdaki parçalardan hangisi küçürek öykü özel- liği taşımamaktadır? A) Subay duraklıyor: -Doktor, ister misiniz, şuraya girip bir şeyler alalım? Eczacının karısını da görürüz. -Tam zamanını buldun sen del Olur mu yahu öyle şey? -Neden olmasın? Geceleyin de ilaç vermek zo- runda bunlar. Hadi, girelim! -Peki, dediğin gibi olsun bakalım!" Eczacı kadın perdenin arkasına sinmiş, gene de Çingirağın sesini duyuyor. Duvara yaslanarak tatlı tatlı horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına hırkasını alıyor, çıplak ayaklarına terliklerini geçir- dikten sonra eczaneye koşuyor. B) Seni kendimi sana sevdirmek için kaçırdım. En azın- dan bu kadar sevdikten sonra bunu denemeye hak- kim olduğunu düşündüm. Bu kararı vermek kolay olmadı. Kendi içimde ağır hesaplaşmalar yaşadım. Dünya zamanıyla çok uzun yıllar önce ilk kez dün- yaya, doğuda, Türkiye'de, Harran bölgesinde, Urfa'da bir köyde inmiştim. Kız kaçırmanın ne demek oldu- ğunu, orada, o köylerde gördüm ben. Kahveye yaklaşınca makinist gaza bastı, motoru büyük bir gürültüyle çalıştırdı, egzozunu tüfenk gibi patlattı. Kalabalık ürkerek açıldı, birçok korku- larını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist, kah- venin önünde traktörü durdurdu fakat motoru istop ettirmedi. Direksiyona yaslanarak etrafını saran kalabalığa gururla baktı. Halil Ağa tesbihini şakır- datarak yaklaştı: "Hoş geldin bizim oğlan!" dedi ma- kiniste," Bizim dört beygirli bu he?" D) Önlerinde dar bir sokak ve iki ev vardı. Yoldaki karı rüzgâr yığmıştı ve aşılması zorunluydu. Bu engeli de geçince rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerin- den birinin duvarında, beyazlı kırmızılı iki gömlek, donlar, ayak dolakları rüzgârla dans edip duru- yordu. Beyaz gömlek, yırtılacak kadar sallanıyordu. E) Gelmeden önce düşünmüştü çoğu kez yeni bir ha- yata başlayacağını. Yeni kapılar açılacak, muh- teşem dostluklar başlayacaktı bekli de. "Yepyeni arkadaşlıklar siki dostluklar" demişti kendi ken- dine. Evet, alışacak ve hayatın tadını çıkaracaktı. Nerede o hayalindeki rüya kent İstanbul, nerede o yalnızlıktan bunaldığı sıkıcı şehir. Onun için hayat artık kaçınılmaz bir uçurumdu. Ve elinden tutabile- cek tek kişi dostlarıydı. Fakat ne canım arkadaşları ne de yalnızlıktan sıkıldığında kaçabilecek sessiz bir yeri vardı. IPA
32. Eklemelerin değil kısaltmaların gerekli ve kaçınıl-
maz olduğu, ayrıntıların yerini çağrışımlara ve sinir-
siz yorumlara bıraktığı, anlık bir kavrayışın tek çır-
pida anlatıldığı küçürek öyküler; okuru, "bilgilerden
bıkma bunaltısından, her an bilgiyle çevrili olma
duygusu"ndan kurtararak bireysel dikkati öncele-
yen minimalize metinlerdir. Okuyucudan düş gücü
ile tamamlanmayı isteyen bu öyküler, tekrar / yeni-
den yazılmayı bekler.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi küçü-
rek öykü değildir?
A) Kediler evin etrafına toplanmış, sessizce bekli-
yordu. Schrödinger bugün onları beslemek için
çıkabilirdi de çıkmayabilirdi de. Kapı açılana
kadar bilemeyeceklerdi.
B) Satılık: Bebek ayakkabısı. Hiç giyilmedi.
Milyonlarca deniz yıldızı sahile vurduğunda
elime geçirdiklerimi tekrar denize attım. Beni
gören biri "Bu hiçbir şeyi değiştirmez." dedi-
ğinde bir yıldız daha alıp denize attım ve "Ama
onun için çok şeyi değişti." dedim.
DY
"Çocukları nasıl terbiye edersiniz?" "Yapması
ve yapmaması gerekenleri söyleriz. Koşunca
düşersin, ateşle oynarsan yanarsın deriz." "İşe
yarar mı?" "Hayır." dedi adam düşününce.
"Öğrenmesi için düşmesi ve yanması gerekir."
"İşte..." dedi uzaylı. "Bu yüzden müdahale et-
medik."
E) Adamın birisi, bir gün durup dururken kör olmuş.
Doktorlar nedenini bulamayınca dünyayı dolaş-
maya karar vermiş ki derdine bir derman bulun-
sun.
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
32. Eklemelerin değil kısaltmaların gerekli ve kaçınıl- maz olduğu, ayrıntıların yerini çağrışımlara ve sinir- siz yorumlara bıraktığı, anlık bir kavrayışın tek çır- pida anlatıldığı küçürek öyküler; okuru, "bilgilerden bıkma bunaltısından, her an bilgiyle çevrili olma duygusu"ndan kurtararak bireysel dikkati öncele- yen minimalize metinlerdir. Okuyucudan düş gücü ile tamamlanmayı isteyen bu öyküler, tekrar / yeni- den yazılmayı bekler. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi küçü- rek öykü değildir? A) Kediler evin etrafına toplanmış, sessizce bekli- yordu. Schrödinger bugün onları beslemek için çıkabilirdi de çıkmayabilirdi de. Kapı açılana kadar bilemeyeceklerdi. B) Satılık: Bebek ayakkabısı. Hiç giyilmedi. Milyonlarca deniz yıldızı sahile vurduğunda elime geçirdiklerimi tekrar denize attım. Beni gören biri "Bu hiçbir şeyi değiştirmez." dedi- ğinde bir yıldız daha alıp denize attım ve "Ama onun için çok şeyi değişti." dedim. DY "Çocukları nasıl terbiye edersiniz?" "Yapması ve yapmaması gerekenleri söyleriz. Koşunca düşersin, ateşle oynarsan yanarsın deriz." "İşe yarar mı?" "Hayır." dedi adam düşününce. "Öğrenmesi için düşmesi ve yanması gerekir." "İşte..." dedi uzaylı. "Bu yüzden müdahale et- medik." E) Adamın birisi, bir gün durup dururken kör olmuş. Doktorlar nedenini bulamayınca dünyayı dolaş- maya karar vermiş ki derdine bir derman bulun- sun.
-
E) Taşlıcalı Yahya - Şah
LİMİT YAYINLARI
15. Kafka, karabasanlarında gördü belki seni, ama
adlandırmadı.
(Ya da hiç girmedin onun düşlerine.)
Bilseydi, senin gibi bir yer var yeryüzünde
en korkunç kitabının konusu sen olurdun.
Tolstoy bilseydi seni
soyluluğundan bin beter utanırdı.
Ve kim bilir belki yazarlığından
-şimdi benim utandığım gibi-.
Avvakum bilseydi yakınında senin gibi bir kent
olduğunu,
Kafkasları aşıp çile çekmeye sana gelir
senin mağaralarında yaşardı.
Dostoyevski sürülseydi sana
Yer Üstünden Notlar'ı yazardı
ya da Suç ve Suç'u.
r
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış
olabilir?
1
A) Yaşar Kemal'in İnce Memed romanından
B) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı gezi
kitabından
C) Ferit Edgü'nün Hakkâri'de Bir Mevsim
romanından
D) Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanından
E) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak
oyunundan
93
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
- E) Taşlıcalı Yahya - Şah LİMİT YAYINLARI 15. Kafka, karabasanlarında gördü belki seni, ama adlandırmadı. (Ya da hiç girmedin onun düşlerine.) Bilseydi, senin gibi bir yer var yeryüzünde en korkunç kitabının konusu sen olurdun. Tolstoy bilseydi seni soyluluğundan bin beter utanırdı. Ve kim bilir belki yazarlığından -şimdi benim utandığım gibi-. Avvakum bilseydi yakınında senin gibi bir kent olduğunu, Kafkasları aşıp çile çekmeye sana gelir senin mağaralarında yaşardı. Dostoyevski sürülseydi sana Yer Üstünden Notlar'ı yazardı ya da Suç ve Suç'u. r Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? 1 A) Yaşar Kemal'in İnce Memed romanından B) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı gezi kitabından C) Ferit Edgü'nün Hakkâri'de Bir Mevsim romanından D) Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanından E) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak oyunundan 93
AYT
EDEBİYA
17. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine
armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst,
evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç bece-
remedim, hiçbir şey, iç yangını anılar yaratmaktan
başka.
Bu parça aşağıdakilerin hangisine örnek gösteri-
lebilir?
A) Manzum hikâyeye
B) Halk hikâyesine
C) Mensur şiire
D) Küçürek hikâyeye
E) Günlük türüne
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
AYT EDEBİYA 17. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst, evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç bece- remedim, hiçbir şey, iç yangını anılar yaratmaktan başka. Bu parça aşağıdakilerin hangisine örnek gösteri- lebilir? A) Manzum hikâyeye B) Halk hikâyesine C) Mensur şiire D) Küçürek hikâyeye E) Günlük türüne
Jerden ha
Biyar Diner
yasayisini anlatan
biridir. Ebu
AKara Klap
B) Vobo Cocolor
Tetlikel Oyunlar
D) Berim Adım Kirmiz
Beyaz Kale
23. Hikaye yazarlığının yanı sıra resim eleştirileri
ve denemeleriyle ün yapmış, şiir türünde de
eser vermiştir. Kafka'nın ve varoluşçuluğun
etkisinde yeni bir hikâye anlayışı getirmeye
çalışmıştır. Yaşamın anlamsızlığını, çevre-
siyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarını,
kişisel bunalımları dile getirmiştir. Küçürek
hikâye türünün önemli yazarlarındandır. Kısa
hikâyelerinde Doğu'nun ve taşranın derinlikli
ellikleri
gisiyle
ruh hâlini yansıtmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Mustafa Kutlu
ole
B) Ferit Edgü
C) Rasim Özdenören
D) Tank Günersel
egt
E) Hulki Aktung
Deneme Sınavı AYT
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
Jerden ha Biyar Diner yasayisini anlatan biridir. Ebu AKara Klap B) Vobo Cocolor Tetlikel Oyunlar D) Berim Adım Kirmiz Beyaz Kale 23. Hikaye yazarlığının yanı sıra resim eleştirileri ve denemeleriyle ün yapmış, şiir türünde de eser vermiştir. Kafka'nın ve varoluşçuluğun etkisinde yeni bir hikâye anlayışı getirmeye çalışmıştır. Yaşamın anlamsızlığını, çevre- siyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarını, kişisel bunalımları dile getirmiştir. Küçürek hikâye türünün önemli yazarlarındandır. Kısa hikâyelerinde Doğu'nun ve taşranın derinlikli ellikleri gisiyle ruh hâlini yansıtmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Mustafa Kutlu ole B) Ferit Edgü C) Rasim Özdenören D) Tank Günersel egt E) Hulki Aktung Deneme Sınavı AYT