Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Küçürek (Minimal) Hikaye Soruları

3. Sevgi ve özlem nasıl ki olumlu bir duygu ise kin ve öfke
de bir o kadar negatif bir duygudur. Birine öfke besleyen,
kin duyan bir kişinin ona karşı duyguları hâlen devam
ediyordur. Eğer bu duyguları savunma amaçlı besliyor
ve sürdürüyorsanız onu affedemez, affetmedikçe de
unutamazsınız. Duygu gitmeden de unutma olmaz.
Unutmak ancak doğru bir zihinsel sürecin sonucunda
oluşur. Aslında istenilen nokta da zihinden silmek değil,
etkisizleştirmek ve ona duyarsızlaşmaktır. Sonuç olarak
birine karşı ne kadar çok olumsuz duygu beslersek o kadar
çok bu duyguların esiri oluruz ve bu duyguları sürdürmek
onun bize hükmettiğini ve bizi yönettiğini gösterir.
Ses bilgisi uygulaması için tahtaya kalkan Nil,
yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerle ilgili şu
tespitleri yapmıştır:
I. "Nasıl" sözcüğü birleşme esnasında ünlü kaybına
uğramıştır.
II. "Besleyen" sözcüğünde tek bir ses olayı vardır.
III. "Affetmedikçe" sözcüğünde ünsüz ikizleşmesi
olmuştur.
IV. "Duyarsızlaştırmaktır" sözcüğünde birden fazla ünsüz
benzeşmesi bulunmaktadır.
V. "Yönettiğini" sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır.
Nil, yapmış olduğu tespitlerin hangilerinde yanlış bilgi
vermiştir?
A) I vell
B) Yalnız II
D) Yalnız IV
EV ve V
CHI ve IV
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
3. Sevgi ve özlem nasıl ki olumlu bir duygu ise kin ve öfke de bir o kadar negatif bir duygudur. Birine öfke besleyen, kin duyan bir kişinin ona karşı duyguları hâlen devam ediyordur. Eğer bu duyguları savunma amaçlı besliyor ve sürdürüyorsanız onu affedemez, affetmedikçe de unutamazsınız. Duygu gitmeden de unutma olmaz. Unutmak ancak doğru bir zihinsel sürecin sonucunda oluşur. Aslında istenilen nokta da zihinden silmek değil, etkisizleştirmek ve ona duyarsızlaşmaktır. Sonuç olarak birine karşı ne kadar çok olumsuz duygu beslersek o kadar çok bu duyguların esiri oluruz ve bu duyguları sürdürmek onun bize hükmettiğini ve bizi yönettiğini gösterir. Ses bilgisi uygulaması için tahtaya kalkan Nil, yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerle ilgili şu tespitleri yapmıştır: I. "Nasıl" sözcüğü birleşme esnasında ünlü kaybına uğramıştır. II. "Besleyen" sözcüğünde tek bir ses olayı vardır. III. "Affetmedikçe" sözcüğünde ünsüz ikizleşmesi olmuştur. IV. "Duyarsızlaştırmaktır" sözcüğünde birden fazla ünsüz benzeşmesi bulunmaktadır. V. "Yönettiğini" sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. Nil, yapmış olduğu tespitlerin hangilerinde yanlış bilgi vermiştir? A) I vell B) Yalnız II D) Yalnız IV EV ve V CHI ve IV
13. Ferit Edgü, "Kaç kardeştik, bilmiyorum. En küçükleri bendim ve
henüz saymayı bilmiyordum. Öğrendiğimde ise hepimiz dağıl-
mıştık." satırlarını hikâye olarak okuyucusuna sunmuştur.
Bu hikâye tarzıyla Ferit Edgü'nün yapmak istediği aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Okuyucuda büyük bir gerilim oluşturmak
B) İçeriğindeki verilmeyen duyguyu okuyucusuna tanımlatmak
C) Olay akışı ve mekân ögelerini vurgulamak
D) Yerel ve folklorik ögeleri hissettirmeye çalışmak
E) Okuyucuyu umursamadan kendi için yazmak
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
13. Ferit Edgü, "Kaç kardeştik, bilmiyorum. En küçükleri bendim ve henüz saymayı bilmiyordum. Öğrendiğimde ise hepimiz dağıl- mıştık." satırlarını hikâye olarak okuyucusuna sunmuştur. Bu hikâye tarzıyla Ferit Edgü'nün yapmak istediği aşağıda- kilerden hangisidir? A) Okuyucuda büyük bir gerilim oluşturmak B) İçeriğindeki verilmeyen duyguyu okuyucusuna tanımlatmak C) Olay akışı ve mekân ögelerini vurgulamak D) Yerel ve folklorik ögeleri hissettirmeye çalışmak E) Okuyucuyu umursamadan kendi için yazmak
Çalışma Soruları
74.
ACI YAĞMUR
Bir zamandır ablam,
annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu.
Ben pek üzerinde durmadım.
Evet, ablam da haklı.
Yaşlı bir kadınla her gün
aynı evde olmak kolay değil.
Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara.
Biraz kaynattık işte, eskilerden filan....
Artık kalktım gidivorum,
elini öptüm annemin.
"Oğlum, bir daha gelişinde anneni de getir..." dedi.
Içimdeki yangın gözlerimi yaşarttı.
Ablamın yüzüne bakmadan
kaçarcasına çıktım evden.
Yağmura sığındım dışarıda.
Aşağıdakilerden hangisi bu metnin küçürek (minimal) hikâye olduğunun bir kanıtı değildir?
LA) Kısa ve yoğun bir anlatıma sahip olması
B) Şiirsel bir anlatımla kaleme alınması
C) Sonun, okurun düş gücüne bırakılması
D) Olaysız anlatım yoluna gidilmesi
EXAnlatımın, birinci ağızdan yapılması
V
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
Çalışma Soruları 74. ACI YAĞMUR Bir zamandır ablam, annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu. Ben pek üzerinde durmadım. Evet, ablam da haklı. Yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil. Dün pazardı, şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaynattık işte, eskilerden filan.... Artık kalktım gidivorum, elini öptüm annemin. "Oğlum, bir daha gelişinde anneni de getir..." dedi. Içimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Ablamın yüzüne bakmadan kaçarcasına çıktım evden. Yağmura sığındım dışarıda. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin küçürek (minimal) hikâye olduğunun bir kanıtı değildir? LA) Kısa ve yoğun bir anlatıma sahip olması B) Şiirsel bir anlatımla kaleme alınması C) Sonun, okurun düş gücüne bırakılması D) Olaysız anlatım yoluna gidilmesi EXAnlatımın, birinci ağızdan yapılması V
I
7
LİMİT YAYINLARI
93
15. Kafka, karabasanlarında gördü belki seni, ama
adlandırmadı.
(Ya da hiç girmedin onun düşlerine.)
Bilseydi, senin gibi bir yer var yeryüzünde
en korkunç kitabının konusu sen olurdun.
Tolstoy bilseydi seni
soyluluğundan bin beter utanırdı.
Ve kim bilir belki yazarlığından
-şimdi benim utandığım gibi-.
Avvakum bilseydi yakınında senin gibi bir kent
olduğunu,
Kafkasları aşıp çile çekmeye sana gelir
senin mağaralarında yaşardı.
Dostoyevski sürülseydi sana
Yer Üstünden Notlar'ı yazardı
ya da Suç ve Suç'u.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Yaşar Kemal'in İnce Memed romanından
B) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı gezi
kitabından
C) Ferit Edgü'nün Hakkâri'de Bir Mevsim
romanından
D) Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanından
E) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak
oyunundan
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
I 7 LİMİT YAYINLARI 93 15. Kafka, karabasanlarında gördü belki seni, ama adlandırmadı. (Ya da hiç girmedin onun düşlerine.) Bilseydi, senin gibi bir yer var yeryüzünde en korkunç kitabının konusu sen olurdun. Tolstoy bilseydi seni soyluluğundan bin beter utanırdı. Ve kim bilir belki yazarlığından -şimdi benim utandığım gibi-. Avvakum bilseydi yakınında senin gibi bir kent olduğunu, Kafkasları aşıp çile çekmeye sana gelir senin mağaralarında yaşardı. Dostoyevski sürülseydi sana Yer Üstünden Notlar'ı yazardı ya da Suç ve Suç'u. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? A) Yaşar Kemal'in İnce Memed romanından B) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı gezi kitabından C) Ferit Edgü'nün Hakkâri'de Bir Mevsim romanından D) Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanından E) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak oyunundan
Müşahedat - Tutunamayanlar - Puslu Kitalar Atlası
fo
E) Folátum Bayile Rakim Efendi - Aylak Adam - Kitab'ül - Hiyel
5. Franz Kafka, kendine has üslubuyla yirminci yüzyılın sıra
dışı yazarlarından biridir. Kafka'yı, edebiyatın herhangi
bir kuramı içine yerleştirmek pek olanaklı değildir. Bazı
araştırmacılar Kafka'nın tam anlamıyla bir varoluşçu ya-
zar olduğunu öne sürseler de onun eserlerindeki karma-
şıkça oluşturulmuş grotesk yapı ve yaşamının eserlerine
aksetmesinden kaynaklı bazı öznel durumlar bu sınırla-
mayı doğrulamaz. Kafka, bu kendine özgü, sırlı özelliğin-
den dolayı bir ekol olarak değerlendirilmiş ve onun roman
dünyası "Kafkaesk" olarak kabul edilmiştir. Bu kafkaesk
yapı birçok yazarı da derinden etkilemiştir.
Buna göre aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserlerin-
de "kafkaesk yapı"dan söz edilebilir?
A) Sevgi Soysal
?
B) Ferit Edgü
C) Nezihe Meriç korson am
D) Buket Uzuner
E) Mehmet Eroğlu
69
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
Müşahedat - Tutunamayanlar - Puslu Kitalar Atlası fo E) Folátum Bayile Rakim Efendi - Aylak Adam - Kitab'ül - Hiyel 5. Franz Kafka, kendine has üslubuyla yirminci yüzyılın sıra dışı yazarlarından biridir. Kafka'yı, edebiyatın herhangi bir kuramı içine yerleştirmek pek olanaklı değildir. Bazı araştırmacılar Kafka'nın tam anlamıyla bir varoluşçu ya- zar olduğunu öne sürseler de onun eserlerindeki karma- şıkça oluşturulmuş grotesk yapı ve yaşamının eserlerine aksetmesinden kaynaklı bazı öznel durumlar bu sınırla- mayı doğrulamaz. Kafka, bu kendine özgü, sırlı özelliğin- den dolayı bir ekol olarak değerlendirilmiş ve onun roman dünyası "Kafkaesk" olarak kabul edilmiştir. Bu kafkaesk yapı birçok yazarı da derinden etkilemiştir. Buna göre aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserlerin- de "kafkaesk yapı"dan söz edilebilir? A) Sevgi Soysal ? B) Ferit Edgü C) Nezihe Meriç korson am D) Buket Uzuner E) Mehmet Eroğlu 69
20. Aşağıdaki parçalardan hangisi küçürek öykü özel-
liği taşımamaktadır?
A) Subay duraklıyor:
-Doktor, ister misiniz, şuraya girip bir şeyler alalım?
Eczacının karısını da görürüz.
-Tam zamanını buldun sen del Olur mu yahu öyle
şey?
-Neden olmasın? Geceleyin de ilaç vermek zo-
runda bunlar. Hadi, girelim!
-Peki, dediğin gibi olsun bakalım!"
Eczacı kadın perdenin arkasına sinmiş, gene de
Çingirağın sesini duyuyor. Duvara yaslanarak tatlı
tatlı horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına
hırkasını alıyor, çıplak ayaklarına terliklerini geçir-
dikten sonra eczaneye koşuyor.
B) Seni kendimi sana sevdirmek için kaçırdım. En azın-
dan bu kadar sevdikten sonra bunu denemeye hak-
kim olduğunu düşündüm. Bu kararı vermek kolay
olmadı. Kendi içimde ağır hesaplaşmalar yaşadım.
Dünya zamanıyla çok uzun yıllar önce ilk kez dün-
yaya, doğuda, Türkiye'de, Harran bölgesinde, Urfa'da
bir köyde inmiştim. Kız kaçırmanın ne demek oldu-
ğunu, orada, o köylerde gördüm ben.
Kahveye yaklaşınca makinist gaza bastı, motoru
büyük bir gürültüyle çalıştırdı, egzozunu tüfenk
gibi patlattı. Kalabalık ürkerek açıldı, birçok korku-
larını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist, kah-
venin önünde traktörü durdurdu fakat motoru istop
ettirmedi. Direksiyona yaslanarak etrafını saran
kalabalığa gururla baktı. Halil Ağa tesbihini şakır-
datarak yaklaştı: "Hoş geldin bizim oğlan!" dedi ma-
kiniste," Bizim dört beygirli bu he?"
D) Önlerinde dar bir sokak ve iki ev vardı. Yoldaki karı
rüzgâr yığmıştı ve aşılması zorunluydu. Bu engeli
de geçince rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerin-
den birinin duvarında, beyazlı kırmızılı iki gömlek,
donlar, ayak dolakları rüzgârla dans edip duru-
yordu. Beyaz gömlek, yırtılacak kadar sallanıyordu.
E) Gelmeden önce düşünmüştü çoğu kez yeni bir ha-
yata başlayacağını. Yeni kapılar açılacak, muh-
teşem dostluklar başlayacaktı bekli de. "Yepyeni
arkadaşlıklar siki dostluklar" demişti kendi ken-
dine. Evet, alışacak ve hayatın tadını çıkaracaktı.
Nerede o hayalindeki rüya kent İstanbul, nerede o
yalnızlıktan bunaldığı sıkıcı şehir. Onun için hayat
artık kaçınılmaz bir uçurumdu. Ve elinden tutabile-
cek tek kişi dostlarıydı. Fakat ne canım arkadaşları
ne de yalnızlıktan sıkıldığında kaçabilecek sessiz
bir yeri vardı.
IPA
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
20. Aşağıdaki parçalardan hangisi küçürek öykü özel- liği taşımamaktadır? A) Subay duraklıyor: -Doktor, ister misiniz, şuraya girip bir şeyler alalım? Eczacının karısını da görürüz. -Tam zamanını buldun sen del Olur mu yahu öyle şey? -Neden olmasın? Geceleyin de ilaç vermek zo- runda bunlar. Hadi, girelim! -Peki, dediğin gibi olsun bakalım!" Eczacı kadın perdenin arkasına sinmiş, gene de Çingirağın sesini duyuyor. Duvara yaslanarak tatlı tatlı horlayan kocasına bir göz attıktan sonra sırtına hırkasını alıyor, çıplak ayaklarına terliklerini geçir- dikten sonra eczaneye koşuyor. B) Seni kendimi sana sevdirmek için kaçırdım. En azın- dan bu kadar sevdikten sonra bunu denemeye hak- kim olduğunu düşündüm. Bu kararı vermek kolay olmadı. Kendi içimde ağır hesaplaşmalar yaşadım. Dünya zamanıyla çok uzun yıllar önce ilk kez dün- yaya, doğuda, Türkiye'de, Harran bölgesinde, Urfa'da bir köyde inmiştim. Kız kaçırmanın ne demek oldu- ğunu, orada, o köylerde gördüm ben. Kahveye yaklaşınca makinist gaza bastı, motoru büyük bir gürültüyle çalıştırdı, egzozunu tüfenk gibi patlattı. Kalabalık ürkerek açıldı, birçok korku- larını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist, kah- venin önünde traktörü durdurdu fakat motoru istop ettirmedi. Direksiyona yaslanarak etrafını saran kalabalığa gururla baktı. Halil Ağa tesbihini şakır- datarak yaklaştı: "Hoş geldin bizim oğlan!" dedi ma- kiniste," Bizim dört beygirli bu he?" D) Önlerinde dar bir sokak ve iki ev vardı. Yoldaki karı rüzgâr yığmıştı ve aşılması zorunluydu. Bu engeli de geçince rahat biçimde sokağa daldılar. Evlerin- den birinin duvarında, beyazlı kırmızılı iki gömlek, donlar, ayak dolakları rüzgârla dans edip duru- yordu. Beyaz gömlek, yırtılacak kadar sallanıyordu. E) Gelmeden önce düşünmüştü çoğu kez yeni bir ha- yata başlayacağını. Yeni kapılar açılacak, muh- teşem dostluklar başlayacaktı bekli de. "Yepyeni arkadaşlıklar siki dostluklar" demişti kendi ken- dine. Evet, alışacak ve hayatın tadını çıkaracaktı. Nerede o hayalindeki rüya kent İstanbul, nerede o yalnızlıktan bunaldığı sıkıcı şehir. Onun için hayat artık kaçınılmaz bir uçurumdu. Ve elinden tutabile- cek tek kişi dostlarıydı. Fakat ne canım arkadaşları ne de yalnızlıktan sıkıldığında kaçabilecek sessiz bir yeri vardı. IPA
-
E) Taşlıcalı Yahya - Şah
LİMİT YAYINLARI
15. Kafka, karabasanlarında gördü belki seni, ama
adlandırmadı.
(Ya da hiç girmedin onun düşlerine.)
Bilseydi, senin gibi bir yer var yeryüzünde
en korkunç kitabının konusu sen olurdun.
Tolstoy bilseydi seni
soyluluğundan bin beter utanırdı.
Ve kim bilir belki yazarlığından
-şimdi benim utandığım gibi-.
Avvakum bilseydi yakınında senin gibi bir kent
olduğunu,
Kafkasları aşıp çile çekmeye sana gelir
senin mağaralarında yaşardı.
Dostoyevski sürülseydi sana
Yer Üstünden Notlar'ı yazardı
ya da Suç ve Suç'u.
r
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış
olabilir?
1
A) Yaşar Kemal'in İnce Memed romanından
B) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı gezi
kitabından
C) Ferit Edgü'nün Hakkâri'de Bir Mevsim
romanından
D) Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanından
E) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak
oyunundan
93
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
- E) Taşlıcalı Yahya - Şah LİMİT YAYINLARI 15. Kafka, karabasanlarında gördü belki seni, ama adlandırmadı. (Ya da hiç girmedin onun düşlerine.) Bilseydi, senin gibi bir yer var yeryüzünde en korkunç kitabının konusu sen olurdun. Tolstoy bilseydi seni soyluluğundan bin beter utanırdı. Ve kim bilir belki yazarlığından -şimdi benim utandığım gibi-. Avvakum bilseydi yakınında senin gibi bir kent olduğunu, Kafkasları aşıp çile çekmeye sana gelir senin mağaralarında yaşardı. Dostoyevski sürülseydi sana Yer Üstünden Notlar'ı yazardı ya da Suç ve Suç'u. r Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? 1 A) Yaşar Kemal'in İnce Memed romanından B) Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı gezi kitabından C) Ferit Edgü'nün Hakkâri'de Bir Mevsim romanından D) Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanından E) Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak oyunundan 93
AYT
EDEBİYA
17. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine
armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst,
evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç bece-
remedim, hiçbir şey, iç yangını anılar yaratmaktan
başka.
Bu parça aşağıdakilerin hangisine örnek gösteri-
lebilir?
A) Manzum hikâyeye
B) Halk hikâyesine
C) Mensur şiire
D) Küçürek hikâyeye
E) Günlük türüne
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
AYT EDEBİYA 17. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst, evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç bece- remedim, hiçbir şey, iç yangını anılar yaratmaktan başka. Bu parça aşağıdakilerin hangisine örnek gösteri- lebilir? A) Manzum hikâyeye B) Halk hikâyesine C) Mensur şiire D) Küçürek hikâyeye E) Günlük türüne
Jerden ha
Biyar Diner
yasayisini anlatan
biridir. Ebu
AKara Klap
B) Vobo Cocolor
Tetlikel Oyunlar
D) Berim Adım Kirmiz
Beyaz Kale
23. Hikaye yazarlığının yanı sıra resim eleştirileri
ve denemeleriyle ün yapmış, şiir türünde de
eser vermiştir. Kafka'nın ve varoluşçuluğun
etkisinde yeni bir hikâye anlayışı getirmeye
çalışmıştır. Yaşamın anlamsızlığını, çevre-
siyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarını,
kişisel bunalımları dile getirmiştir. Küçürek
hikâye türünün önemli yazarlarındandır. Kısa
hikâyelerinde Doğu'nun ve taşranın derinlikli
ellikleri
gisiyle
ruh hâlini yansıtmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Mustafa Kutlu
ole
B) Ferit Edgü
C) Rasim Özdenören
D) Tank Günersel
egt
E) Hulki Aktung
Deneme Sınavı AYT
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
Jerden ha Biyar Diner yasayisini anlatan biridir. Ebu AKara Klap B) Vobo Cocolor Tetlikel Oyunlar D) Berim Adım Kirmiz Beyaz Kale 23. Hikaye yazarlığının yanı sıra resim eleştirileri ve denemeleriyle ün yapmış, şiir türünde de eser vermiştir. Kafka'nın ve varoluşçuluğun etkisinde yeni bir hikâye anlayışı getirmeye çalışmıştır. Yaşamın anlamsızlığını, çevre- siyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarını, kişisel bunalımları dile getirmiştir. Küçürek hikâye türünün önemli yazarlarındandır. Kısa hikâyelerinde Doğu'nun ve taşranın derinlikli ellikleri gisiyle ruh hâlini yansıtmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Mustafa Kutlu ole B) Ferit Edgü C) Rasim Özdenören D) Tank Günersel egt E) Hulki Aktung Deneme Sınavı AYT
Gece Bekçisi
Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana. Bu bir
çağnı mıydı yoksa bir acima duygusu mu çıkaramadım.
Geceye, yoğun karanlığa çevirdim bakışlarımı. Teşekkür
ettim. Ne yazık ki kalamam dedim. Bekleyenim var.
17. Ferit Edgü'ye ait bu küçürek hikâyeyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) "Dilersen bu gece burada kalabilirsin." diyen kişi ile
"Ne yazık ki kalamam." diyen kişi, öykü kişilerini
oluşturmuştur. V
B) Öykünün zamanı belirten ve başlık dâhil olmak üze-
re üç kez kullanılarak leitmotif oluşturan "gece" söz-
cüğü "özne"nin durumunu okura sezdiren bir imge
olarak kullanılmıştır.
c) Üçüncü kişili anlatıcı ve ilahi (hâkim / tanrısal) bakış
açısıyla yazılan öyküde yazar, bilinç akışı yöntemini
kullanarak öykü kişilerinin iç dünyalarını okura aktar-
mıştır.
D) Yazar, olayı doğrudan konuşmalar hâlinde vererek
okuruyla kişilerini, araya birilerini koymadan, aracısız
olarak buluşturup anlatıma gerçeklik kazandırmıştır.
E) Yazar, mekâna dair kullandığı "burada" sözüyle daha
çok sezgisel bir mekân izlenimi uyandırmış; kastetti-
ği yerin niteliklerini açıkça belirtmeyerek dünya üze-
rinde herhangi bir yeri çağnştırmıştır.
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
Gece Bekçisi Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana. Bu bir çağnı mıydı yoksa bir acima duygusu mu çıkaramadım. Geceye, yoğun karanlığa çevirdim bakışlarımı. Teşekkür ettim. Ne yazık ki kalamam dedim. Bekleyenim var. 17. Ferit Edgü'ye ait bu küçürek hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) "Dilersen bu gece burada kalabilirsin." diyen kişi ile "Ne yazık ki kalamam." diyen kişi, öykü kişilerini oluşturmuştur. V B) Öykünün zamanı belirten ve başlık dâhil olmak üze- re üç kez kullanılarak leitmotif oluşturan "gece" söz- cüğü "özne"nin durumunu okura sezdiren bir imge olarak kullanılmıştır. c) Üçüncü kişili anlatıcı ve ilahi (hâkim / tanrısal) bakış açısıyla yazılan öyküde yazar, bilinç akışı yöntemini kullanarak öykü kişilerinin iç dünyalarını okura aktar- mıştır. D) Yazar, olayı doğrudan konuşmalar hâlinde vererek okuruyla kişilerini, araya birilerini koymadan, aracısız olarak buluşturup anlatıma gerçeklik kazandırmıştır. E) Yazar, mekâna dair kullandığı "burada" sözüyle daha çok sezgisel bir mekân izlenimi uyandırmış; kastetti- ği yerin niteliklerini açıkça belirtmeyerek dünya üze- rinde herhangi bir yeri çağnştırmıştır.
3. Sevgi ve özlem nasıl ki olumlu bir duygu ise kin ve öfke
de bir o kadar negatif bir duygudur. Birine öfke besleyen,
kin duyan bir kişinin ona karşı duyguları hâlen devam
ediyordur. Eğer bu duyguları savunma amaçlı besliyor
ve sürdürüyorsanız onu affedemez, affetmedikçe de
unutamazsınız. Duygu gitmeden de unutma olmaz.
Unutmak ancak doğru bir zihinsel sürecin sonucunda
oluşur. Aslında istenilen nokta da zihinden silmek değil,
etkisizleştirmek ve ona duyarsızlaşmaktır. Sonuç olarak
birine karşı ne kadar çok olumsuz duygu beslersek o kadar
çok bu duyguların esiri oluruz ve bu duyguları sürdürmek
onun bize hükmettiğini ve bizi yön tiğini gösterir.
Ses bilgisi uygulaması için tahtaya kalkan Nil,
yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerle ilgili şu
tespitleri yapmıştır:
1. "Nasıl" sözcüğü birleşme esnasında ünlü kaybına
uğramıştır.
tas
II. "Besleyen" sözcüğünde tek bir ses olayı vardır.
III. "Affetmedikçe" sözcüğünde ünsüz ikizleşmesi
olmuştur.
IV. "Duyarsızlaştırmaktır" sözcüğünde birden fazla ünsüz
benzeşmesi bulunmaktadır.
V. "Yönettiğini" sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır.
Que
nete
Nil, yapmış olduğu tespitlerin hangilerinde yanlış bilgi
vermiştir?
A) I ve II
B) Yalnız IV
C) III ve IV
D) Yalnız IV E) IV ve V
Lise Türkçe
Küçürek (Minimal) Hikaye
3. Sevgi ve özlem nasıl ki olumlu bir duygu ise kin ve öfke de bir o kadar negatif bir duygudur. Birine öfke besleyen, kin duyan bir kişinin ona karşı duyguları hâlen devam ediyordur. Eğer bu duyguları savunma amaçlı besliyor ve sürdürüyorsanız onu affedemez, affetmedikçe de unutamazsınız. Duygu gitmeden de unutma olmaz. Unutmak ancak doğru bir zihinsel sürecin sonucunda oluşur. Aslında istenilen nokta da zihinden silmek değil, etkisizleştirmek ve ona duyarsızlaşmaktır. Sonuç olarak birine karşı ne kadar çok olumsuz duygu beslersek o kadar çok bu duyguların esiri oluruz ve bu duyguları sürdürmek onun bize hükmettiğini ve bizi yön tiğini gösterir. Ses bilgisi uygulaması için tahtaya kalkan Nil, yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerle ilgili şu tespitleri yapmıştır: 1. "Nasıl" sözcüğü birleşme esnasında ünlü kaybına uğramıştır. tas II. "Besleyen" sözcüğünde tek bir ses olayı vardır. III. "Affetmedikçe" sözcüğünde ünsüz ikizleşmesi olmuştur. IV. "Duyarsızlaştırmaktır" sözcüğünde birden fazla ünsüz benzeşmesi bulunmaktadır. V. "Yönettiğini" sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. Que nete Nil, yapmış olduğu tespitlerin hangilerinde yanlış bilgi vermiştir? A) I ve II B) Yalnız IV C) III ve IV D) Yalnız IV E) IV ve V
1