Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar Soruları

25°C
1M Zn²*(suda)
M Fe²*(su
ilir.
20.
Zn
Na Mr
Gravet
Asagidaki periyodik cetvelde
elementierin standart you
Bu görselde ünlemlere verilen örneklerin kullanım
alanları aşağıdakilerden hangisi değildir?
Alay, küçümseme vb. anlamı kazandırılmak istenen
sözden sonra kullanılır. +
Sevinç, korku, şaşma gibi duyguları anlatan
cümlelerde kullanılır. +
C) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra
kullanılır. +
D Başka kimseden veya yazıdan olduğu gibi
aktarmalarda kullanılır.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
25°C 1M Zn²*(suda) M Fe²*(su ilir. 20. Zn Na Mr Gravet Asagidaki periyodik cetvelde elementierin standart you Bu görselde ünlemlere verilen örneklerin kullanım alanları aşağıdakilerden hangisi değildir? Alay, küçümseme vb. anlamı kazandırılmak istenen sözden sonra kullanılır. + Sevinç, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerde kullanılır. + C) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılır. + D Başka kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarmalarda kullanılır.
Defe vuram zimlesin
Âşık olan dinlesin
Sevduğunu almiyen
Hiç evlendim demesin
Yağmur yağdı petare
Kalkın gidah sitare
Ben garip eşim garip
Huda bizi kurtare
İstanbul Türkçesi ile olan yakınlığı dikkate alındığında bu
metin aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) Ağız
D) Jargon
B) Argo
E) Sive
C) Lehçe
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
Defe vuram zimlesin Âşık olan dinlesin Sevduğunu almiyen Hiç evlendim demesin Yağmur yağdı petare Kalkın gidah sitare Ben garip eşim garip Huda bizi kurtare İstanbul Türkçesi ile olan yakınlığı dikkate alındığında bu metin aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? A) Ağız D) Jargon B) Argo E) Sive C) Lehçe
na dili
12. Lehçe ile şive arasındaki farklarla ilgili;
1.
Şivede ana dilden farklılaşma lehçeye göre
daha fazladır.
II. Lehçelerin ana dilden ayrılışı metinlerle takip
edilemeyecek kadar eskiyken şivelerin ana dil-
den ayrılışı metinlerle takip edilebilir.
III. Şiveler arasındaki doğal anlaşılırlık lehçeler ara-
sındaki anlaşılırlıktan yüksektir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Nehri
Kales
bir de
açma
sara
ğun
gün
Bu
yo
A
C
E
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
na dili 12. Lehçe ile şive arasındaki farklarla ilgili; 1. Şivede ana dilden farklılaşma lehçeye göre daha fazladır. II. Lehçelerin ana dilden ayrılışı metinlerle takip edilemeyecek kadar eskiyken şivelerin ana dil- den ayrılışı metinlerle takip edilebilir. III. Şiveler arasındaki doğal anlaşılırlık lehçeler ara- sındaki anlaşılırlıktan yüksektir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II Nehri Kales bir de açma sara ğun gün Bu yo A C E
5.
Kitap, bana hep sihirli bir varlık gibi gelmiştir.
Uçan bir halıdır sanki, onun üstüne binip
bazen geçmişe bazen de uzak diyarlara
gidersiniz. Geçenlerde Memduh Şevket'in
Ayaşlı ve Kiracıları'nı okurken bir anda
misafir oluverdim o apartmana, Ayaşlı'nın
şu meşhur apartmanina. Onlarla yürüdüm o
koridorları, günler geçirdim ve nasıl geldiysen
öyle çıkıverdim oradan, bir anda ve selamsız
sabahsız.
Bu parçada dilin aşağıdaki işlevlerinden
hangisi ağır basmaktadır?
A) Dil ötesi işlevi
B) Göndergesel işlevi
E
Sanatsal (şiirsel) işlevi
D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
E) Heyecana bağlı işlevi
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
5. Kitap, bana hep sihirli bir varlık gibi gelmiştir. Uçan bir halıdır sanki, onun üstüne binip bazen geçmişe bazen de uzak diyarlara gidersiniz. Geçenlerde Memduh Şevket'in Ayaşlı ve Kiracıları'nı okurken bir anda misafir oluverdim o apartmana, Ayaşlı'nın şu meşhur apartmanina. Onlarla yürüdüm o koridorları, günler geçirdim ve nasıl geldiysen öyle çıkıverdim oradan, bir anda ve selamsız sabahsız. Bu parçada dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi ağır basmaktadır? A) Dil ötesi işlevi B) Göndergesel işlevi E Sanatsal (şiirsel) işlevi D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi E) Heyecana bağlı işlevi
Dunys habemu
11 (8
nid
14. Murat Pay'ın yönetmenliğini üstlenmiş olduğu Dilsiz filmi,
usta bir hattat ile genç bir duvar ressamının yollarının
1
kesişmesini konu edinmektedir. Film bazı eleştirmenler
||
tarafından dağınık ve belirsiz bir anlatıya sahip olduğu
CHI
im gerekçesiyle eleiştirilmektedir. Fakat kimi eleştirmenler
IV
she ise bu dağınıklığın ve belirsiliğin setyirici düşünmeye
zorladığını ve oldukça başarılı olduğunu söylemektedir.
V
Bu parçadaki numaralanmış söcüklerden hangisi
tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IVE) V
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
Dunys habemu 11 (8 nid 14. Murat Pay'ın yönetmenliğini üstlenmiş olduğu Dilsiz filmi, usta bir hattat ile genç bir duvar ressamının yollarının 1 kesişmesini konu edinmektedir. Film bazı eleştirmenler || tarafından dağınık ve belirsiz bir anlatıya sahip olduğu CHI im gerekçesiyle eleiştirilmektedir. Fakat kimi eleştirmenler IV she ise bu dağınıklığın ve belirsiliğin setyirici düşünmeye zorladığını ve oldukça başarılı olduğunu söylemektedir. V Bu parçadaki numaralanmış söcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IVE) V
15. Aynı meslek ve topluluktaki insanların ortak dildena
A
olarak kullandıkları özel söz dağarcığıdır.
• Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz
dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya
sözcük dağarcığıdır.
Bir dilin, yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihsel gelişimi
içinde ayrılmış kollarıdır.
• Bir dilin, tarihsel gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlene-
meyen dönemlerinde ayrılmış kollarıdır.
Yukarıda verilenler içinde aşağıdakilerin hangisinin ta-
_nımıyoktur?
A) Jargon
DY Ağız
ayrı
B) Arge
E) Lehçe
C) Sive
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
15. Aynı meslek ve topluluktaki insanların ortak dildena A olarak kullandıkları özel söz dağarcığıdır. • Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya sözcük dağarcığıdır. Bir dilin, yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihsel gelişimi içinde ayrılmış kollarıdır. • Bir dilin, tarihsel gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlene- meyen dönemlerinde ayrılmış kollarıdır. Yukarıda verilenler içinde aşağıdakilerin hangisinin ta- _nımıyoktur? A) Jargon DY Ağız ayrı B) Arge E) Lehçe C) Sive
9.
Ahtararam sevdicigim görünmez
11
1 sile
Dolanıb bahiram her yana daglar
III sik
Bülbül gibi hesret kaldım gülüme
Men olmuşem deli divane daglar
Doğa
A) II ve III
IV
V
Bu şiirde numaralandırılmış yerlerden hangileri şive
özelliği göstermektedir?
D) III ve V
B) I ve III
E) Il ve V
C) II ve IV
HELP
TÜ
U
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
9. Ahtararam sevdicigim görünmez 11 1 sile Dolanıb bahiram her yana daglar III sik Bülbül gibi hesret kaldım gülüme Men olmuşem deli divane daglar Doğa A) II ve III IV V Bu şiirde numaralandırılmış yerlerden hangileri şive özelliği göstermektedir? D) III ve V B) I ve III E) Il ve V C) II ve IV HELP TÜ U
4. Aşağıdaki beyitlerden hangisi ayraç içinde verilen ifadey
karşılamaz?
A) Nîk û bed herkes bulur âlemde elbet ettiğin
Kendi bulmazsa cezâ mîrâs olur evlâdına
(cezasız kalan kötülüğün cezanın miras kalabileceğ
B) Düşmanların çerâğı demem rûşen olmasın
Hakk'tan bulur eden kötülük benden olmasın
(kötülük edenin Allah'tan cezasını göreceğ
C) Her derdin olur çâresi her inleyen ölmez
Her mihnete bir âhir olur her gama pâyân
(hiçbir kederin sonsuza dek sürmeyeceği
D) Iç bade güzel sev var ise akl u şuurun
Dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ne umurun
(aklı olanın dünyaya bel bağlamaması gerektiği
E) Zahirde görüp bizleri sanma ukalâyız
Biz bir sürü âkil sifatında budalayız
(akıllı görünen ahmak olma)
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
4. Aşağıdaki beyitlerden hangisi ayraç içinde verilen ifadey karşılamaz? A) Nîk û bed herkes bulur âlemde elbet ettiğin Kendi bulmazsa cezâ mîrâs olur evlâdına (cezasız kalan kötülüğün cezanın miras kalabileceğ B) Düşmanların çerâğı demem rûşen olmasın Hakk'tan bulur eden kötülük benden olmasın (kötülük edenin Allah'tan cezasını göreceğ C) Her derdin olur çâresi her inleyen ölmez Her mihnete bir âhir olur her gama pâyân (hiçbir kederin sonsuza dek sürmeyeceği D) Iç bade güzel sev var ise akl u şuurun Dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ne umurun (aklı olanın dünyaya bel bağlamaması gerektiği E) Zahirde görüp bizleri sanma ukalâyız Biz bir sürü âkil sifatında budalayız (akıllı görünen ahmak olma)
SO 33XAUT IN
17. (1) Masal kahramanları arasında padişahlar, vezirler,
zengin tüccarlar, yoksul insanlar, hırsızlar vardır.
(II) Bunların yanında peri, cin, dev, ejderha, cadı,
gulyabani, şahmeran, Zümrüdüanka kuşu gibi olağan
dışı varlıklara da rastlanır. (III) Ancak masallardaki
hayvanlar, neredeyse kendi özelliklerini yitirmiş; insan
katına yükselmişlerdir. (IV) Masallarda olayların geçtiği
çevre, "memleketin birinde" ifadesiyle belirsizleştirilen
bir yer ya da "Kafdağı, Yedi Derya Adası" gibi haritada
bulunmayan ülkelerdir. (V) Bunlar "yedi kat yerin altı",
"bulutların üstü" gibi hayalde tasarlanan yerlerdir.
(VI) Bir başka deyişle masalların geçtiği yerler de masal
konuları gibi olağanüstüdür.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
A) II
(B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
SO 33XAUT IN 17. (1) Masal kahramanları arasında padişahlar, vezirler, zengin tüccarlar, yoksul insanlar, hırsızlar vardır. (II) Bunların yanında peri, cin, dev, ejderha, cadı, gulyabani, şahmeran, Zümrüdüanka kuşu gibi olağan dışı varlıklara da rastlanır. (III) Ancak masallardaki hayvanlar, neredeyse kendi özelliklerini yitirmiş; insan katına yükselmişlerdir. (IV) Masallarda olayların geçtiği çevre, "memleketin birinde" ifadesiyle belirsizleştirilen bir yer ya da "Kafdağı, Yedi Derya Adası" gibi haritada bulunmayan ülkelerdir. (V) Bunlar "yedi kat yerin altı", "bulutların üstü" gibi hayalde tasarlanan yerlerdir. (VI) Bir başka deyişle masalların geçtiği yerler de masal konuları gibi olağanüstüdür. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II (B) III C) IV D) V E) VI
5.
Aşağıda verilen yazar ve eserlerden hangisi, etkilen-
diği edebî akım yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Balzac - Vadideki Zambak
B) Victor Hugo - Sefiller
C) Tolstoy - Savaş ve Barış
D) Dostoyevski - Suç ve Ceza
E) Turgenyev - Babalar ve Oğulları
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
5. Aşağıda verilen yazar ve eserlerden hangisi, etkilen- diği edebî akım yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Balzac - Vadideki Zambak B) Victor Hugo - Sefiller C) Tolstoy - Savaş ve Barış D) Dostoyevski - Suç ve Ceza E) Turgenyev - Babalar ve Oğulları
Düsün Hedefini Yüksek Tut
TYT MATEMATIK (I. OTURUM)
SAYILAR
ASYONEL ÜSLÜ-KÖKLÜ SAYILAR
TFR & MUTLAK DEGER
İletişim, Dil ve Kültür İlişkisi
11.SINIF MATEM
11.SINIF MATEM
12.SINIF MATA
2. SINIF MA
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil "dil ötesi
işlevi'nde kullanılmıştır?
A) Türkiye Kuzey Yarım Kürede bulunan ve dört
mevsimin yaşandığı bir ülkedir.
B) Belirtili ad tamlamalarında hem tamlayan hem
de tamlanan ek alır.
(-)
C) Elimde değil, böyle durumlarda
soğukkanlılığımı koruyamıyorum.
D) Bundan sonra adımı her anışında, gözlerin
bulutlanacak.
E) Son söylediklerimden bir şeyler anladınız mı?
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
Düsün Hedefini Yüksek Tut TYT MATEMATIK (I. OTURUM) SAYILAR ASYONEL ÜSLÜ-KÖKLÜ SAYILAR TFR & MUTLAK DEGER İletişim, Dil ve Kültür İlişkisi 11.SINIF MATEM 11.SINIF MATEM 12.SINIF MATA 2. SINIF MA Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil "dil ötesi işlevi'nde kullanılmıştır? A) Türkiye Kuzey Yarım Kürede bulunan ve dört mevsimin yaşandığı bir ülkedir. B) Belirtili ad tamlamalarında hem tamlayan hem de tamlanan ek alır. (-) C) Elimde değil, böyle durumlarda soğukkanlılığımı koruyamıyorum. D) Bundan sonra adımı her anışında, gözlerin bulutlanacak. E) Son söylediklerimden bir şeyler anladınız mı?
op-
et
7'
in-
ye
W-) Var
carbon ba
4. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcük-
lerin hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki
almıştır?
A) Genel seçimler bu yıl yenilecekmiş.
B) Romanlarına baktığımızda yerel ögelerden
çokça yararlandığını görürüz.
C) Okulun, özel bir statü alacağı söylentileri yayılı-
yor.
D)
Ömer Hayyam, ulusal değil, evrensel bir yazar-
dır.
E)
Pandemi günlerinde kitap okuyan sayısı
çoğaldı.
1- Seunder saoğul
isim
11-) boktraiminda->
mak full
111- ala@gi-
IV-) you or dir-sake fil
V-) aogeldi.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
op- et 7' in- ye W-) Var carbon ba 4. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcük- lerin hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır? A) Genel seçimler bu yıl yenilecekmiş. B) Romanlarına baktığımızda yerel ögelerden çokça yararlandığını görürüz. C) Okulun, özel bir statü alacağı söylentileri yayılı- yor. D) Ömer Hayyam, ulusal değil, evrensel bir yazar- dır. E) Pandemi günlerinde kitap okuyan sayısı çoğaldı. 1- Seunder saoğul isim 11-) boktraiminda-> mak full 111- ala@gi- IV-) you or dir-sake fil V-) aogeldi.
DİLİ VE EDEBİYATI Soru Bankası
öylemek istiyor-
ne gibi kapalı
açık yerlerde
al alana o
vandan
dünya
da bir
ngi-
mhocam
18.
Tiryaki: Ne içerdin?
Karagöz: Sahlep içerdim, boza içerdim, tütün içerdim, rakı
içerdim, esrar içerdim...
Tiryaki: İçin gitsin! İçin gitsin!
Karagöz: Senin için gitsin, köpoğlu!
Tiryaki: Akşamları bade cümbüşlenir misin?
Karagöz: Bazen sen de cümbüşlenir misin?
Tiryaki: Cümbüşlenirim. Gel keyfim gel! Kah kah!
Karagöz: Bizim cümbüşümüz kalmamış, artık ihtiyarladık.
Tiryaki: İhtiyar olsam da gönlüm tazedir.
Karagöz: Bizim tiryaki kepazedir.
Tiryaki: Canım efendim, böyle küplerle, hararlarla yolculuk
mu var?
Zenne: Hoppa'mla Yalova safasına gidiyorum.
Tiryaki: Bizsiz, bizsiz mi böyle?
Bu diyalog bir gölge oyununun hangi bölümünden alın-
mıştır?
A) Mukaddime
D) Bitiş
B) Mubavere
E) Tekerleme
C) Fasil
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
DİLİ VE EDEBİYATI Soru Bankası öylemek istiyor- ne gibi kapalı açık yerlerde al alana o vandan dünya da bir ngi- mhocam 18. Tiryaki: Ne içerdin? Karagöz: Sahlep içerdim, boza içerdim, tütün içerdim, rakı içerdim, esrar içerdim... Tiryaki: İçin gitsin! İçin gitsin! Karagöz: Senin için gitsin, köpoğlu! Tiryaki: Akşamları bade cümbüşlenir misin? Karagöz: Bazen sen de cümbüşlenir misin? Tiryaki: Cümbüşlenirim. Gel keyfim gel! Kah kah! Karagöz: Bizim cümbüşümüz kalmamış, artık ihtiyarladık. Tiryaki: İhtiyar olsam da gönlüm tazedir. Karagöz: Bizim tiryaki kepazedir. Tiryaki: Canım efendim, böyle küplerle, hararlarla yolculuk mu var? Zenne: Hoppa'mla Yalova safasına gidiyorum. Tiryaki: Bizsiz, bizsiz mi böyle? Bu diyalog bir gölge oyununun hangi bölümünden alın- mıştır? A) Mukaddime D) Bitiş B) Mubavere E) Tekerleme C) Fasil
(1) Yapay zekâlar, insanlar gibi öğrenmeyi "öğreticiyle öğren-
me" yöntemini de kullanarak öğreniyor. (II) Bu yöntemle
tasarlanan yapay zekâ teknolojilerinde verilerin özellik-
lerini içeren bir veri seti makinenin algoritmasına eklenir.
(III) Yüklenen, içeriği geliştirilmiş bu karmaşık veri setine
öğretici denir. (IV) Bu demek oluyor ki yapay zekâya ayırt
edeceği verinin ne olduğu önceden öğretilir. (V) Bu şekilde
yapay zekâ yeni verileri, öğrendiği eski verileri kullanarak
tahmin eder.
Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki
yargıyı açıklamaktadır?
B) II
D) IV
E) V
TYT-SB01/TÜRKÇE/A SERİSİ
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
(1) Yapay zekâlar, insanlar gibi öğrenmeyi "öğreticiyle öğren- me" yöntemini de kullanarak öğreniyor. (II) Bu yöntemle tasarlanan yapay zekâ teknolojilerinde verilerin özellik- lerini içeren bir veri seti makinenin algoritmasına eklenir. (III) Yüklenen, içeriği geliştirilmiş bu karmaşık veri setine öğretici denir. (IV) Bu demek oluyor ki yapay zekâya ayırt edeceği verinin ne olduğu önceden öğretilir. (V) Bu şekilde yapay zekâ yeni verileri, öğrendiği eski verileri kullanarak tahmin eder. Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargıyı açıklamaktadır? B) II D) IV E) V TYT-SB01/TÜRKÇE/A SERİSİ
4.
Fazla laf etmekten, dolambaçlı ve yapışık anlatımdan
hep uzak durmuşumdur. Öykülerimin beğenilmesinde
de galiba bu durum etkili olmuştur. Süte su katmak mu-
hatabımı yoruyor, zihinsel karmaşa oluşmasına sebep
oluyor.
Bu parçada geçen "süte su katmak" ifadesiyle yazarın
vurgulamak istediği husus aşağıdakilerin hangisidir?
A) Özlü anlatımdan uzaklaşmak
B) Taklitten kaçınmak
CAçık, anlaşılır bir dil kullanmak
D) Üslup ve içerikte özgün olmak
E) Yaşanmışlıklardan yola çıkmak
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
4. Fazla laf etmekten, dolambaçlı ve yapışık anlatımdan hep uzak durmuşumdur. Öykülerimin beğenilmesinde de galiba bu durum etkili olmuştur. Süte su katmak mu- hatabımı yoruyor, zihinsel karmaşa oluşmasına sebep oluyor. Bu parçada geçen "süte su katmak" ifadesiyle yazarın vurgulamak istediği husus aşağıdakilerin hangisidir? A) Özlü anlatımdan uzaklaşmak B) Taklitten kaçınmak CAçık, anlaşılır bir dil kullanmak D) Üslup ve içerikte özgün olmak E) Yaşanmışlıklardan yola çıkmak
3-
a,
le
r-
ir.
SI,
k-
n-
mun
üm-
a ol-
duğu
yük
biri-
bilir.
ya-
gesi-
ede-
Soru Sende
#
#
41. Reşat Nuri'nin romanları, sayısız "insan manzarası" ile do-
ludur; her bölgeden, her toplumsal sınıftan, her meslek-
ten, her etnik gruptan sayısız insan manzarası... Bunlar
arasında önde gelen meslek gruplarından biri "zabit"ler-
dir. "Zabit" sözcüğünün yerini günümüzde "subay" söz-
cüğü almıştır. Reşat Nuri'nin on sekiz romanından on
yedisinde zabitler vardır. Zabit bulunmayan tek romanı
Acımak'tır. Bazı romanlarında zabitler veya emekli asker-
ler şöyle böyle bir görünürler o kadar; romana girmeleriy-
le romandan çıkmaları bir olur. Yazarın zabitlere pek fazla
sevgi ve yakınlık duyduğu söylenemez. Ancak o, zabitle-
rini özgür bir yazar olarak betimlemiş; iyisiyle kötüsüyle
anlatırken onlara bir ön yargı ile yaklaşmamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Romanlarında toplumun farklı kesimlerinden kahra-
manların yer aldığına
B) Hemen her romanmda kahramanlar arasında bir zabit
id the
bulunduğuna
C) Romanlarında zabitlerden söz ederken taraflı davran-
madığına
D) Kimi romanlarında roman kahramanlarından olan za-
bitlerin önemli bir rolünün olmadığına
Hayatının belli bir döneminde zabitlik yaptığından bu
mesleğe ait ayrıntıları romanlarında başarıyla kullan-
dığına
1.
Lise Türkçe
Dilin Kullanımından Doğan Farklılıklar
3- a, le r- ir. SI, k- n- mun üm- a ol- duğu yük biri- bilir. ya- gesi- ede- Soru Sende # # 41. Reşat Nuri'nin romanları, sayısız "insan manzarası" ile do- ludur; her bölgeden, her toplumsal sınıftan, her meslek- ten, her etnik gruptan sayısız insan manzarası... Bunlar arasında önde gelen meslek gruplarından biri "zabit"ler- dir. "Zabit" sözcüğünün yerini günümüzde "subay" söz- cüğü almıştır. Reşat Nuri'nin on sekiz romanından on yedisinde zabitler vardır. Zabit bulunmayan tek romanı Acımak'tır. Bazı romanlarında zabitler veya emekli asker- ler şöyle böyle bir görünürler o kadar; romana girmeleriy- le romandan çıkmaları bir olur. Yazarın zabitlere pek fazla sevgi ve yakınlık duyduğu söylenemez. Ancak o, zabitle- rini özgür bir yazar olarak betimlemiş; iyisiyle kötüsüyle anlatırken onlara bir ön yargı ile yaklaşmamıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Romanlarında toplumun farklı kesimlerinden kahra- manların yer aldığına B) Hemen her romanmda kahramanlar arasında bir zabit id the bulunduğuna C) Romanlarında zabitlerden söz ederken taraflı davran- madığına D) Kimi romanlarında roman kahramanlarından olan za- bitlerin önemli bir rolünün olmadığına Hayatının belli bir döneminde zabitlik yaptığından bu mesleğe ait ayrıntıları romanlarında başarıyla kullan- dığına 1.