Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Haber Yazısı Soruları

18. Kadıköy'de yaşadığım yıllar boyunca Moda'ya giderken
ya da Moda'dan dönerken Yusuf Kâmil Paşa Sokak'tan
her geçişimde küçücük bir eşek heykeli karşılardı beni.
Yolun hemen kıyısındaki iki katlı bir konağın bahçesinde
tatlı kulakları havada (1) içten bir gülümsemeyle
selamlardı beni. Kadıköy sokaklarında kedisinden
köpeğine (II) boğasından timsahına (III) balığından
zürafasına bir sürü hayvan heykeli bulunur. Köşe
başlarında, konak bahçelerinde ansızın karşınıza çıkan
hayvan heykelleri (IV) sizi en samimi duygularla
selamlayabilir (V) içinizi pekâlâ ısıtabilir. Hatta yanlarına
birazcık sokulup kendilerine kulak verecek olursanız
size hikâyelerini anlatmaktan hiç mi hiç çekinmezler.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı
bir noktalama işareti getirilmelidir?
B) II
C) III
D) IV
E) V
20
Lise Türkçe
Haber Yazısı
18. Kadıköy'de yaşadığım yıllar boyunca Moda'ya giderken ya da Moda'dan dönerken Yusuf Kâmil Paşa Sokak'tan her geçişimde küçücük bir eşek heykeli karşılardı beni. Yolun hemen kıyısındaki iki katlı bir konağın bahçesinde tatlı kulakları havada (1) içten bir gülümsemeyle selamlardı beni. Kadıköy sokaklarında kedisinden köpeğine (II) boğasından timsahına (III) balığından zürafasına bir sürü hayvan heykeli bulunur. Köşe başlarında, konak bahçelerinde ansızın karşınıza çıkan hayvan heykelleri (IV) sizi en samimi duygularla selamlayabilir (V) içinizi pekâlâ ısıtabilir. Hatta yanlarına birazcık sokulup kendilerine kulak verecek olursanız size hikâyelerini anlatmaktan hiç mi hiç çekinmezler. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? B) II C) III D) IV E) V 20
(1) Bilimsel bir tezi savunma amacıyla alanında uzman ki-
şilerce yazılan bilimsel makalelerde söz oyunlarına ve ka-
palı ifadelere yer verilmez, düşünceler doğrudan aktarılır.
11) Kelimeler genellikle temel anlamlarında kullanılır, bilimsel
terimlere yer verilir. (Öğretme ve bilgilendirmenin amaç-
landığı açıklayıcı anlatımla bir düşünceyi çürüterek yerine
karşı düşünceyi yerleştirmenin amaçlandığı tartışmacı an-
latım biçimleri hâkimdir. (IV) Mekalenin bilimsel yeterliliğine
zarar gelmemesi için uzun anntılardan ve alıntılara sıkça baş-
vurmaktan kaçınılır. (V) Başkalarına ait düşüncelerin, sözle-
rin, verilerin, yapıtların tümünü ya da bir bölümünü kaynak
göstermeden kullanmaya tekzip denir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde veri-
len bilgi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Cineci'nin Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde yayımlanan
Tür
Sabit Yalçın'ı
Lise Türkçe
Haber Yazısı
(1) Bilimsel bir tezi savunma amacıyla alanında uzman ki- şilerce yazılan bilimsel makalelerde söz oyunlarına ve ka- palı ifadelere yer verilmez, düşünceler doğrudan aktarılır. 11) Kelimeler genellikle temel anlamlarında kullanılır, bilimsel terimlere yer verilir. (Öğretme ve bilgilendirmenin amaç- landığı açıklayıcı anlatımla bir düşünceyi çürüterek yerine karşı düşünceyi yerleştirmenin amaçlandığı tartışmacı an- latım biçimleri hâkimdir. (IV) Mekalenin bilimsel yeterliliğine zarar gelmemesi için uzun anntılardan ve alıntılara sıkça baş- vurmaktan kaçınılır. (V) Başkalarına ait düşüncelerin, sözle- rin, verilerin, yapıtların tümünü ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanmaya tekzip denir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde veri- len bilgi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V Cineci'nin Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde yayımlanan Tür Sabit Yalçın'ı
le
15. Empati konusunu araştırmak ile ilgili kişisel ihtiyacım
Ağustos 2005'te başladı, Katrina kasırgasının dehşet
Overici görüntülerini televizyondan izlediğim dönemde.
Haberler akıp giderken kilometrelerce ötede ilgimi
çeken önemli bir konu oldu: İnsanların hayatta kalma
çabası. Hayati tehdit edecek böylesine ani ve büyük
bir felaketin ne kadar korkunç olabileceğini düşündüm.
ww
AGRO
Kasırga haberleri sürüp giderken yağmalama ve kuralları
Mat
ihlal eden insanların görüntüleri ortaya çıktı. Tam da
sar
o an New Orleans'ta, o insanların yanında olsaydım
WOND
ben de aynısını yapardım diye geçirdim içimden. Böyle
düşünme sebebim fiziksel tepkilerim ve hayatta kalma
ihtiyacım ile bağlantılıydı. Bu nasıl olabilirdi? Ben,
HOMEST
ev kurallara uyan, zamanını insanlara ve ailesine harcayan
MEDIA
en bir sosyal görevliyken hem de. Nasıl olur da kendimi
Bibe
yağma haberlerinin içinde görebilirdim? Tüm bu rahatsız
weden düşüncelerimin cevabını yıllar süren "empati"
çalışmalarımın sonunda buldum.
Bildet
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
olarak söylenmiş olabilir?
aqua
obribalat inibe
A) Empati duygusuyla ilgili sizi düşündüren nedir?
B) Sizde empati duygusunun oluşmasında neler etker
oldu?
Kendinizi empati kurabilen bir insan olarak
tanımlayabilir misiniz?
D) Amerika'da meydana gelen kasırga, herkesin
hayatında neleri değiştirdi?
E) Sizde empati duygusunun var olduğunu söyleyeb
miyiz?
Palme Yayınevi
Lise Türkçe
Haber Yazısı
le 15. Empati konusunu araştırmak ile ilgili kişisel ihtiyacım Ağustos 2005'te başladı, Katrina kasırgasının dehşet Overici görüntülerini televizyondan izlediğim dönemde. Haberler akıp giderken kilometrelerce ötede ilgimi çeken önemli bir konu oldu: İnsanların hayatta kalma çabası. Hayati tehdit edecek böylesine ani ve büyük bir felaketin ne kadar korkunç olabileceğini düşündüm. ww AGRO Kasırga haberleri sürüp giderken yağmalama ve kuralları Mat ihlal eden insanların görüntüleri ortaya çıktı. Tam da sar o an New Orleans'ta, o insanların yanında olsaydım WOND ben de aynısını yapardım diye geçirdim içimden. Böyle düşünme sebebim fiziksel tepkilerim ve hayatta kalma ihtiyacım ile bağlantılıydı. Bu nasıl olabilirdi? Ben, HOMEST ev kurallara uyan, zamanını insanlara ve ailesine harcayan MEDIA en bir sosyal görevliyken hem de. Nasıl olur da kendimi Bibe yağma haberlerinin içinde görebilirdim? Tüm bu rahatsız weden düşüncelerimin cevabını yıllar süren "empati" çalışmalarımın sonunda buldum. Bildet Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? aqua obribalat inibe A) Empati duygusuyla ilgili sizi düşündüren nedir? B) Sizde empati duygusunun oluşmasında neler etker oldu? Kendinizi empati kurabilen bir insan olarak tanımlayabilir misiniz? D) Amerika'da meydana gelen kasırga, herkesin hayatında neleri değiştirdi? E) Sizde empati duygusunun var olduğunu söyleyeb miyiz? Palme Yayınevi
2. Türk edebiyatında gazete, Batı'yla ilişkilerin güçlen-
diği Tanzimat Dönemi'yle birlikte başlamıştır. 1831'de
ilk resmi gazete olarak çıkarılan (1) Takvim-i Veka-
yinin ardından, 1840'ta Ingiliz Churchill tarafından
(11) Tasvir-i Efkâr yarı resmi olarak çıkarılır. (III) Ter-
cüman-ı Ahval, ilk özel Türk gazetesi olarak 1860'ta
Şinasi ve Agâh Efendi ile birlikte çıkarılır. Şinasi
1862'de tek başına (IV) Ceride-i Havadis gazetesi-
ni çıkarır. Namik Kemal ile Ziya Paşa da Londra'da
(V) Hürriyet adlı bir gazete çıkarırlar.
Türk edebiyatında gazetenin gelişimi ile ilgili ola-
rak verilen bu parçada altı çizili gazetelerden han-
gilerinin yer değiştirmesi gerekir?
A) Lve 11
B) II ve III
D.Il ve IV
C) II ve IV
E) IV ve v
Lise Türkçe
Haber Yazısı
2. Türk edebiyatında gazete, Batı'yla ilişkilerin güçlen- diği Tanzimat Dönemi'yle birlikte başlamıştır. 1831'de ilk resmi gazete olarak çıkarılan (1) Takvim-i Veka- yinin ardından, 1840'ta Ingiliz Churchill tarafından (11) Tasvir-i Efkâr yarı resmi olarak çıkarılır. (III) Ter- cüman-ı Ahval, ilk özel Türk gazetesi olarak 1860'ta Şinasi ve Agâh Efendi ile birlikte çıkarılır. Şinasi 1862'de tek başına (IV) Ceride-i Havadis gazetesi- ni çıkarır. Namik Kemal ile Ziya Paşa da Londra'da (V) Hürriyet adlı bir gazete çıkarırlar. Türk edebiyatında gazetenin gelişimi ile ilgili ola- rak verilen bu parçada altı çizili gazetelerden han- gilerinin yer değiştirmesi gerekir? A) Lve 11 B) II ve III D.Il ve IV C) II ve IV E) IV ve v
Ritki Atay
6. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve
1
Ali Canip'in çıkardıkları "Yeni Mecmua" dergisi ile
IV
başlar. Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin
birleştirilmesini, dilde sadeliği. Türk tarihine ve milli
V
kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden
hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
C) III
E) V
A) 1
B)
ON
minde basiamis-
Lise Türkçe
Haber Yazısı
Ritki Atay 6. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve 1 Ali Canip'in çıkardıkları "Yeni Mecmua" dergisi ile IV başlar. Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği. Türk tarihine ve milli V kaynaklara yönelmeyi amaçlar. Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? C) III E) V A) 1 B) ON minde basiamis-
• Gerçekliği olmayan, şişirme, yalan haber.
Tostokul
Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan baş-
lik.
.
Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde
kullanılan başlık
Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren
veya yazan kimse.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlardan herhangi
birini karşılamaz?
A) Sansasyonel
B) Manşet
C) Asparagas
D) Sürmanşet
E) Muhabir
Lise Türkçe
Haber Yazısı
• Gerçekliği olmayan, şişirme, yalan haber. Tostokul Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan baş- lik. . Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlardan herhangi birini karşılamaz? A) Sansasyonel B) Manşet C) Asparagas D) Sürmanşet E) Muhabir
1