Haber Yazısı Soruları

E
Kitap seçerken, o kitaplarla ilg
eleştirilerden yararlanır mısınız?
25. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY)
tarafından 2014 Yılı Edebiyat Adamı Ödülü'ne
layık görülen Kıbrıslı Türk yazar ve edebiyatçı
kimdir?
A) Osman Türkay
B) Bener Hakkı Hakeri
C) Ismail Bozkurt
D) Harid Fedai
E) Oğuz Yorgancıoğlu
Lise Türkçe
Haber Yazısı
E Kitap seçerken, o kitaplarla ilg eleştirilerden yararlanır mısınız? 25. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY) tarafından 2014 Yılı Edebiyat Adamı Ödülü'ne layık görülen Kıbrıslı Türk yazar ve edebiyatçı kimdir? A) Osman Türkay B) Bener Hakkı Hakeri C) Ismail Bozkurt D) Harid Fedai E) Oğuz Yorgancıoğlu
35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Okurların yakın bulduğu yazarları, "best-seller'ları, yazar-
ların da sevdiği oluyor kimi zaman, yalnız bir de yazarlara
demek istiyorum. Rhys'ın kitabı bunlardan. Adının hep ses-
bir şeyler kazandıran kitaplar var ki okura pek seslenmiyor
bu kadar basit ve tekdüze görüntüsüne karşılık beni seven
siz harflerden oluşması ne kadar açıklayıcı... "Yaşantımın
kahvelerle sevmeyenler, dost sokaklarla dost olmayanlar,
getiren elbiselerle getirmeyenler aslında karmaşık bir me-
göründüğüm aynalarla güzel görünmediklerim, bana şans
içinde mutlu olduğum odalarla mutlu olmadıklarım, güzel
seledir." Fazla önemli sayılamayacak, tutulmayacak, tutumu
benimsenmeyecek bir yazar Rhys. Tam bir nihilist. Amac
tenliği romanın her sayfasında elle tutulacak kadar belirgin.
Bir gün bir yazara, bir şaire ufak bir anıştırma veya gön-
derme yoluyla müthiş çağrışımlar, geniş kapsamlı gözlemler
getirebilir ancak. Yazarlarda yaşayarak, yaşatarak gittikçe
okura açılır; kendi erir, siner, unutulur ama kıpırdattığı şey
sürer.
35. Bu parçada yazar Rhys ile ilgili olarak anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşarken yapıtlarının okur tarafından çok fazla ilgi gör-
mediği
B) Başka birçok yazara ilham kaynağı olduğu
C) Okurlara değil başka yazarlara seslenen bir yazar ol-
duğu
D) Okurlardan çok başka yazarlara seslenen bir yazar ol-
mayı seçtiği
E) Uzun zaman sonra kıymeti bilinebilecek bir yazar olduğu
36. Bu parçada Rhys'in sözü edilen romanının en belirgin
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başka yazarlara ilham kaynağı olması
B) Yazarın samimiyetini yansıtması
CÇok satanlar listesine girmesi
D) Müthiş çağrışımlar içermesi
EXYazarın en önemli yapıtı olması
Lise Türkçe
Haber Yazısı
35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Okurların yakın bulduğu yazarları, "best-seller'ları, yazar- ların da sevdiği oluyor kimi zaman, yalnız bir de yazarlara demek istiyorum. Rhys'ın kitabı bunlardan. Adının hep ses- bir şeyler kazandıran kitaplar var ki okura pek seslenmiyor bu kadar basit ve tekdüze görüntüsüne karşılık beni seven siz harflerden oluşması ne kadar açıklayıcı... "Yaşantımın kahvelerle sevmeyenler, dost sokaklarla dost olmayanlar, getiren elbiselerle getirmeyenler aslında karmaşık bir me- göründüğüm aynalarla güzel görünmediklerim, bana şans içinde mutlu olduğum odalarla mutlu olmadıklarım, güzel seledir." Fazla önemli sayılamayacak, tutulmayacak, tutumu benimsenmeyecek bir yazar Rhys. Tam bir nihilist. Amac tenliği romanın her sayfasında elle tutulacak kadar belirgin. Bir gün bir yazara, bir şaire ufak bir anıştırma veya gön- derme yoluyla müthiş çağrışımlar, geniş kapsamlı gözlemler getirebilir ancak. Yazarlarda yaşayarak, yaşatarak gittikçe okura açılır; kendi erir, siner, unutulur ama kıpırdattığı şey sürer. 35. Bu parçada yazar Rhys ile ilgili olarak anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşarken yapıtlarının okur tarafından çok fazla ilgi gör- mediği B) Başka birçok yazara ilham kaynağı olduğu C) Okurlara değil başka yazarlara seslenen bir yazar ol- duğu D) Okurlardan çok başka yazarlara seslenen bir yazar ol- mayı seçtiği E) Uzun zaman sonra kıymeti bilinebilecek bir yazar olduğu 36. Bu parçada Rhys'in sözü edilen romanının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Başka yazarlara ilham kaynağı olması B) Yazarın samimiyetini yansıtması CÇok satanlar listesine girmesi D) Müthiş çağrışımlar içermesi EXYazarın en önemli yapıtı olması
27. Avustralya'nın Melbourne kentinde, otomobilinin içinde
ölen 71 yaşındaki adama polis tarafından ceza kesildi.
Kentin Maroondah Belediyesi'nden yapılan açıklamada,
polis memurunun, aracın içindeki ölüyü fark etmeyerek
ceza makbuzunu ön cam sileceğinin altına sıkıştırdığı,
yaşlı adamın bir hafta önce öldüğünün belirlendiği kayde-
dildi. Belediye Başkanı Peder Tenham, ölünün ailesinden
özür dilendiğini, polis memurunun, camların buğulanmış
olmasından dolayı yaşlı adamı görmediğini belirtti.
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Haber Yazısı
(C) Deneme
LE Sohbet
CB) Köşe yazısı
(D)Makale
Lise Türkçe
Haber Yazısı
27. Avustralya'nın Melbourne kentinde, otomobilinin içinde ölen 71 yaşındaki adama polis tarafından ceza kesildi. Kentin Maroondah Belediyesi'nden yapılan açıklamada, polis memurunun, aracın içindeki ölüyü fark etmeyerek ceza makbuzunu ön cam sileceğinin altına sıkıştırdığı, yaşlı adamın bir hafta önce öldüğünün belirlendiği kayde- dildi. Belediye Başkanı Peder Tenham, ölünün ailesinden özür dilendiğini, polis memurunun, camların buğulanmış olmasından dolayı yaşlı adamı görmediğini belirtti. Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Haber Yazısı (C) Deneme LE Sohbet CB) Köşe yazısı (D)Makale
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "oluş"
fiili anlamı taşımaktadır?
A) İnsanlar konuşmaya başladığında hemen onları
susturuyorlar.
B) Çocukların oyuncaklarını şu siyah dolaba sakla-
dım.
C) Eşlerin arasında sıkıntı olmayınca biz de mutlu
oluyoruz.
D) iki ay tıraş olmayınca çocuğun saçı hayli uzamış-
tı.
E) Yıllar sonra onun telefonunu bir arkadaşta bul-
dum.
Y
A
Lise Türkçe
Haber Yazısı
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "oluş" fiili anlamı taşımaktadır? A) İnsanlar konuşmaya başladığında hemen onları susturuyorlar. B) Çocukların oyuncaklarını şu siyah dolaba sakla- dım. C) Eşlerin arasında sıkıntı olmayınca biz de mutlu oluyoruz. D) iki ay tıraş olmayınca çocuğun saçı hayli uzamış- tı. E) Yıllar sonra onun telefonunu bir arkadaşta bul- dum. Y A
Lat
19. I. Gezi yazısı
1. kişili anlatım
II. Makale
Nesnellik
III. Haber yazısı
Ters piramit tekniği
IV. Biyografi
Kronolojik sıra
V. Söyleşi
Mizansen
Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısın-
dakiyle ilişkilendirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Haber Yazısı
Lat 19. I. Gezi yazısı 1. kişili anlatım II. Makale Nesnellik III. Haber yazısı Ters piramit tekniği IV. Biyografi Kronolojik sıra V. Söyleşi Mizansen Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısın- dakiyle ilişkilendirilemez? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
imler-1
arak or-
smanlı
yapı-
deyle
dö-
eni
kı-
1
A
A
A
DENEME SINAVI-2
17. Tanzimat edebiyatının sembol gazetesi ve bu edebi-
yatın başlangıcı olan
İstanbul'da 1860-1866 yıl-
ları arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. 22 Ekim
1860'ta Agâh Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmış
tır. Önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 Nisan
1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün ya-
yımlanmaya başlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Ceride-i Havadis
B) Tercüman-ı Ahval
C) Takvim-i Vakayi
D) Tercüman-ı Hakikat
E) Tasvir-i Efkâr
Lise Türkçe
Haber Yazısı
imler-1 arak or- smanlı yapı- deyle dö- eni kı- 1 A A A DENEME SINAVI-2 17. Tanzimat edebiyatının sembol gazetesi ve bu edebi- yatın başlangıcı olan İstanbul'da 1860-1866 yıl- ları arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. 22 Ekim 1860'ta Agâh Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmış tır. Önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 Nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün ya- yımlanmaya başlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ceride-i Havadis B) Tercüman-ı Ahval C) Takvim-i Vakayi D) Tercüman-ı Hakikat E) Tasvir-i Efkâr
Fin
1.
Kalevala
Mahabarata hinx
11 Nibelungen omen
IV. Oğuz Kağan Tay
V. Kaybolmuş Cennethn milden
Numaralanmış destanlardan hangisi yapma
destandır?
A)
B) IL
C)
D) IV
E) V
Gazete yoluyla halkın okuma-yazma seviye-
sinin artacağının düşünülmesi
II. Birçok edebî türü parça parça yayımlamaya
imkân vermesi
IN Sanatçıların bazı düşüncelerini halka ulaştır-
mada gazeteyi araç olarak kullanması
Numaralanmış ifadelerden hangisi Tanzimat
edebiyatında gazeteye önem verilmesinin
nedenlerinden gösterilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalmz III
38.
39.
D) I vell
E) Il ve
Lise Türkçe
Haber Yazısı
Fin 1. Kalevala Mahabarata hinx 11 Nibelungen omen IV. Oğuz Kağan Tay V. Kaybolmuş Cennethn milden Numaralanmış destanlardan hangisi yapma destandır? A) B) IL C) D) IV E) V Gazete yoluyla halkın okuma-yazma seviye- sinin artacağının düşünülmesi II. Birçok edebî türü parça parça yayımlamaya imkân vermesi IN Sanatçıların bazı düşüncelerini halka ulaştır- mada gazeteyi araç olarak kullanması Numaralanmış ifadelerden hangisi Tanzimat edebiyatında gazeteye önem verilmesinin nedenlerinden gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalmz III 38. 39. D) I vell E) Il ve
2021-TYT/Türkçe
33. Gazeteci: Denizin renginin mavi olduğunu söyleyen
genç dostunuza niçin şiir yazmayı bırakmasını salık
verdiniz?
Şair: Deniz mavi olduğu için.
Gazeteci: Aynı sözleri söyleyen bir ressam olsaydı ya-
nıtınız yine aynı mı olacaktı?
Şair: Bir ressama denizin rengini sormazdım ki. Olsa
olsa dalgaların sesini betimlemesini isterdim ondan.
Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki
şairin sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir?
A) Bir eserin sanatsal bir nitelik taşıdığını anlamanın
en kolay yolu, onun gerçekliği olduğu gibi yansıta-
bilmesinden geçer.
B) Bence sanatın amacı, sözcükler veya görsel tablo-
Har aracılığıyla karşısındaki kişiyi duygusal bir ruh
hâline taşıyabilmektir.
C) Sanatın işlevinin, ele aldığı gerçekliği bir başka
düzleme taşıyarak onu dönüştürebilmesinde saklı
olduğunu düşünüyorum.
D) Sanatın; işlediği herhangi bir gerçeklik veya nes-
neyi, onları kuşatan sınırlar içinde resmedebildiği
ölçüde başarılı olacağına inanıyorum.
E) Şiir, resim veya sanatın diğer alanları, insani ger-
çeklik karşısında bir ayna olmayı başarabilirse asıl
hedefine ulaşmış sayılır.
34
Lise Türkçe
Haber Yazısı
2021-TYT/Türkçe 33. Gazeteci: Denizin renginin mavi olduğunu söyleyen genç dostunuza niçin şiir yazmayı bırakmasını salık verdiniz? Şair: Deniz mavi olduğu için. Gazeteci: Aynı sözleri söyleyen bir ressam olsaydı ya- nıtınız yine aynı mı olacaktı? Şair: Bir ressama denizin rengini sormazdım ki. Olsa olsa dalgaların sesini betimlemesini isterdim ondan. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki şairin sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir? A) Bir eserin sanatsal bir nitelik taşıdığını anlamanın en kolay yolu, onun gerçekliği olduğu gibi yansıta- bilmesinden geçer. B) Bence sanatın amacı, sözcükler veya görsel tablo- Har aracılığıyla karşısındaki kişiyi duygusal bir ruh hâline taşıyabilmektir. C) Sanatın işlevinin, ele aldığı gerçekliği bir başka düzleme taşıyarak onu dönüştürebilmesinde saklı olduğunu düşünüyorum. D) Sanatın; işlediği herhangi bir gerçeklik veya nes- neyi, onları kuşatan sınırlar içinde resmedebildiği ölçüde başarılı olacağına inanıyorum. E) Şiir, resim veya sanatın diğer alanları, insani ger- çeklik karşısında bir ayna olmayı başarabilirse asıl hedefine ulaşmış sayılır. 34
E)Sesini
14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Münazaralarda doğru görüşü savunmak önemlidir.
B) Açık oturum geniş halk kitlesine hitap eder.
C) Konuyla ilgili yetkili kişiler konferans verebilir.
D) Sempozyumda sunulan bildiriler ilmi yazılardır.
E) Panellerde söz alan konuşmacılara panelist denir.
Lise Türkçe
Haber Yazısı
E)Sesini 14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Münazaralarda doğru görüşü savunmak önemlidir. B) Açık oturum geniş halk kitlesine hitap eder. C) Konuyla ilgili yetkili kişiler konferans verebilir. D) Sempozyumda sunulan bildiriler ilmi yazılardır. E) Panellerde söz alan konuşmacılara panelist denir.
16. Panelin devamında dinleyiciler de tartışmaya katılırsa bu
tür tartışmalara ---- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) münazara
B) forum
C) sempozyum
D) sunum
E) söyleşi
Lise Türkçe
Haber Yazısı
16. Panelin devamında dinleyiciler de tartışmaya katılırsa bu tür tartışmalara ---- denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) münazara B) forum C) sempozyum D) sunum E) söyleşi
Tercano
Ving Tercumers Anval
11. İlk Türkçe yarı resmî gazetedir. Günlük siyasi ve sosyal
olayların yer aldığı ilk Türkçe gazetedir. İlk kez bir muhabir
kadrosu bulunduran gazetedir. Yazar kadrosuna sahip ilk
gazetedir. Edebî konuların yer aldığı ve edebiyatçılara
kapılarını açan ilk gazetedir. Başyazarlık sistemini kuran
ilk gazetedir.
Bu parçada sözü edilen ilkler, aşağıdaki yayın
organlarından hangisine aittir?
A) Takvim-i Vekâyî
(B)
Tercüman-ı Ahvâl
Ceride-i Havâdis
D)
Tasvir-i Efkâr
E) Tercüman-ı Hakikat
DÖrgan
Lise Türkçe
Haber Yazısı
Tercano Ving Tercumers Anval 11. İlk Türkçe yarı resmî gazetedir. Günlük siyasi ve sosyal olayların yer aldığı ilk Türkçe gazetedir. İlk kez bir muhabir kadrosu bulunduran gazetedir. Yazar kadrosuna sahip ilk gazetedir. Edebî konuların yer aldığı ve edebiyatçılara kapılarını açan ilk gazetedir. Başyazarlık sistemini kuran ilk gazetedir. Bu parçada sözü edilen ilkler, aşağıdaki yayın organlarından hangisine aittir? A) Takvim-i Vekâyî (B) Tercüman-ı Ahvâl Ceride-i Havâdis D) Tasvir-i Efkâr E) Tercüman-ı Hakikat DÖrgan
Edebiyatı - Öğretici Metinler
ağıda-
"
aygin-
li rol
ha-
nil-
3-
ORTA
Yeniliklerin öncüsü kabul edilen Şinasi, Agah Efendi ile
1
birlikte edebiyatımızda ilk özel gazeteyi çıkarmıştır.
||
Tercüman-ı Ahval adıyla çıkardıkları bu gazetede
|||
ilk fıkrayı da "Mukaddime" başlığıyla kaleme almıştır. Bu
IV
yazıda gazetenin faydalarından bahsedilmiştir.
V
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir
yanlışlık yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V. -
5. Şinasi,
edehivatu
adlı eserindo
IMURI
1/
8.
7. 1
tr
Le
la
DU
şe
Bu
sid
A) A
B) N
C) A
D) Sa
E) Şe
Lise Türkçe
Haber Yazısı
Edebiyatı - Öğretici Metinler ağıda- " aygin- li rol ha- nil- 3- ORTA Yeniliklerin öncüsü kabul edilen Şinasi, Agah Efendi ile 1 birlikte edebiyatımızda ilk özel gazeteyi çıkarmıştır. || Tercüman-ı Ahval adıyla çıkardıkları bu gazetede ||| ilk fıkrayı da "Mukaddime" başlığıyla kaleme almıştır. Bu IV yazıda gazetenin faydalarından bahsedilmiştir. V Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. - 5. Şinasi, edehivatu adlı eserindo IMURI 1/ 8. 7. 1 tr Le la DU şe Bu sid A) A B) N C) A D) Sa E) Şe
18. Kadıköy'de yaşadığım yıllar boyunca Moda'ya giderken
ya da Moda'dan dönerken Yusuf Kâmil Paşa Sokak'tan
her geçişimde küçücük bir eşek heykeli karşılardı beni.
Yolun hemen kıyısındaki iki katlı bir konağın bahçesinde
tatlı kulakları havada (1) içten bir gülümsemeyle
selamlardı beni. Kadıköy sokaklarında kedisinden
köpeğine (II) boğasından timsahına (III) balığından
zürafasına bir sürü hayvan heykeli bulunur. Köşe
başlarında, konak bahçelerinde ansızın karşınıza çıkan
hayvan heykelleri (IV) sizi en samimi duygularla
selamlayabilir (V) içinizi pekâlâ ısıtabilir. Hatta yanlarına
birazcık sokulup kendilerine kulak verecek olursanız
size hikâyelerini anlatmaktan hiç mi hiç çekinmezler.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı
bir noktalama işareti getirilmelidir?
B) II
C) III
D) IV
E) V
20
Lise Türkçe
Haber Yazısı
18. Kadıköy'de yaşadığım yıllar boyunca Moda'ya giderken ya da Moda'dan dönerken Yusuf Kâmil Paşa Sokak'tan her geçişimde küçücük bir eşek heykeli karşılardı beni. Yolun hemen kıyısındaki iki katlı bir konağın bahçesinde tatlı kulakları havada (1) içten bir gülümsemeyle selamlardı beni. Kadıköy sokaklarında kedisinden köpeğine (II) boğasından timsahına (III) balığından zürafasına bir sürü hayvan heykeli bulunur. Köşe başlarında, konak bahçelerinde ansızın karşınıza çıkan hayvan heykelleri (IV) sizi en samimi duygularla selamlayabilir (V) içinizi pekâlâ ısıtabilir. Hatta yanlarına birazcık sokulup kendilerine kulak verecek olursanız size hikâyelerini anlatmaktan hiç mi hiç çekinmezler. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? B) II C) III D) IV E) V 20
kullanı-
hangi-
SINAV YAYINLARI
11. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının temel işlev-
lerinden biri olamaz?
A) Haber ve bilgi sağlama
B) Kitlelerin bilgi ve eğitim düzeyini yükseltme
C) Bireyin toplumsal yaşama dâhil olmasını sağlama +
D) Bilgilerin başka ülkelerle aynı anda öğrenilmesini sağlama
+
E) Günlük hayatı kolaylaştırma
Lise Türkçe
Haber Yazısı
kullanı- hangi- SINAV YAYINLARI 11. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının temel işlev- lerinden biri olamaz? A) Haber ve bilgi sağlama B) Kitlelerin bilgi ve eğitim düzeyini yükseltme C) Bireyin toplumsal yaşama dâhil olmasını sağlama + D) Bilgilerin başka ülkelerle aynı anda öğrenilmesini sağlama + E) Günlük hayatı kolaylaştırma
X
E) Gerçeğin yanında, kurguyla da renklendirilmelidir.
8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
+
A) Gazete haberciliğinde okurun habere müdahalesi söz
konusu değilken internet haberciliğinde okur, habere bi-
çim ve içerik açısından müdahale edebilir.
+ B) İnternet haberciliği televizyon ve gazetenin tüm yayın
ve iletişim sistemlerini bir araya getirmiştir.
Internet haberciliği gazete ve dergi haberciliğine göre
daha güncel, hızlı ve dinamiktir.
D) Gazete haberciliği televizyon ve internet haberciliğine
göre daha inandırıcıdır.
E) Televizyon ve gazete haberciliğinin internet haberciliği-
ne göre daha kapsamlı bir ön hazırlığı vardır.
5
6
7 8
Lise Türkçe
Haber Yazısı
X E) Gerçeğin yanında, kurguyla da renklendirilmelidir. 8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? + A) Gazete haberciliğinde okurun habere müdahalesi söz konusu değilken internet haberciliğinde okur, habere bi- çim ve içerik açısından müdahale edebilir. + B) İnternet haberciliği televizyon ve gazetenin tüm yayın ve iletişim sistemlerini bir araya getirmiştir. Internet haberciliği gazete ve dergi haberciliğine göre daha güncel, hızlı ve dinamiktir. D) Gazete haberciliği televizyon ve internet haberciliğine göre daha inandırıcıdır. E) Televizyon ve gazete haberciliğinin internet haberciliği- ne göre daha kapsamlı bir ön hazırlığı vardır. 5 6 7 8
S
2-Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?
A-Bilgiyi, haberi, gerçeği; açık, yalın ve çarpıcı bir dille okurlarına iletir.
9
k
B-Daha çok kısa cümleler kullanarak anlatımına hareket ve canlılık katar.
C-Röportaj yazarı, metnini bir öykü kurgusu içinde okuruna sunar.
E
D-Gücünü ve inandırıcılığını belgelerden alır ancak okuyucu belgenin de ötesine
geçirilmek istenir.
E-Tanıtılan objeyle ilgili yazar, kendi görüşlerini katmadan nesnel şekilde yazar.
röportajı: Yazar, konuyu
Lise Türkçe
Haber Yazısı
S 2-Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir? A-Bilgiyi, haberi, gerçeği; açık, yalın ve çarpıcı bir dille okurlarına iletir. 9 k B-Daha çok kısa cümleler kullanarak anlatımına hareket ve canlılık katar. C-Röportaj yazarı, metnini bir öykü kurgusu içinde okuruna sunar. E D-Gücünü ve inandırıcılığını belgelerden alır ancak okuyucu belgenin de ötesine geçirilmek istenir. E-Tanıtılan objeyle ilgili yazar, kendi görüşlerini katmadan nesnel şekilde yazar. röportajı: Yazar, konuyu