Paragrafta Konu-Ana Düşünce Soruları

daki parçaya göre
Iniz.
gisayarın öncülünü
Alan Turing tara-
test, bir makinenin
diğini, yani insan
up olmadığını de
e yöntemidir. Biz
Dakarak algilanz.
Deni, zihinsel ge-
edenle başka bir
ansizdir. Ancak
bilinz/ Ötekinin
yüzüne çıkan
furing Test
lü çeşidinde,
unan bir şeye
olabilir-son
gili mekanik
klavye ve
zılan soru
dadaki kişi
in monitör
anın için-
unu hata-
m bilgisa-
olduğu
dakilerden
ste-
Dek
e
E
Y
A
R
G
2019 1. SINAV
21.-22. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Sosyoloji, siyasetin güdümünde olmakla
etnologdan farklı olarak kendi toplumsal dün-
suçlanmıştır hep. Sosyologun, tarihçiden ve
yasını nesne edindiği, nesnesine hem dahil
hem de müdahil olduğu doğrudur. Kaçınılmaz
biçimde toplumsal dünyaya dair çıkarları var-
dır, kendi ön yargılarını hatta ön kabullerini
bilimsel faaliyeti içinde yatırıma dönüştürme
ihtimali her zaman söz konusudur.
21. Bu parçada altı çizili sözle sosyolog hakkında
anlatılmak istenen aşağıdakiler den hangisidir?
gilendiği sosyal yapının bir parçasıdır ve onu
etkilemektedir.
B Araştırma konusunu kendi belirlese de dışarıdan
etkilere açıktır.
C) Toplumsal kültürü eleştirmenin yanı sıra ondan
etkilenmektedir.
D) Siyaseti yönlendirmeye ek olarak siyaset tarafın-
dan yönlendirilir.
E) Kendisi tarihi not ederken tarih tarafından da
kayda geçirilmektedir.
22. Bu parçaya göre sosyoloji, siyasetle olan ilişki-
sinde hangi suçlamayla karşı karşıya kalmıştır?
Alkar sağlamak için daha politik konular üzerin-
de çalışmak
B) Siyasetin baskı ve yıldırmalarına maruz kalarak
etkisizleşmek
C) Bazı sosyologların, siyasi ilişkileri nedeniyle yük-
selmesine göz yummak
D) Siyasetin yönlendirmeleriyle hareket ederek
onun menfaatine hizmet etmek
E) Siyasetle yakın ilişkisinden dolayı diğer bilim dal-
larının önüne geçmek
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
daki parçaya göre Iniz. gisayarın öncülünü Alan Turing tara- test, bir makinenin diğini, yani insan up olmadığını de e yöntemidir. Biz Dakarak algilanz. Deni, zihinsel ge- edenle başka bir ansizdir. Ancak bilinz/ Ötekinin yüzüne çıkan furing Test lü çeşidinde, unan bir şeye olabilir-son gili mekanik klavye ve zılan soru dadaki kişi in monitör anın için- unu hata- m bilgisa- olduğu dakilerden ste- Dek e E Y A R G 2019 1. SINAV 21.-22. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Sosyoloji, siyasetin güdümünde olmakla etnologdan farklı olarak kendi toplumsal dün- suçlanmıştır hep. Sosyologun, tarihçiden ve yasını nesne edindiği, nesnesine hem dahil hem de müdahil olduğu doğrudur. Kaçınılmaz biçimde toplumsal dünyaya dair çıkarları var- dır, kendi ön yargılarını hatta ön kabullerini bilimsel faaliyeti içinde yatırıma dönüştürme ihtimali her zaman söz konusudur. 21. Bu parçada altı çizili sözle sosyolog hakkında anlatılmak istenen aşağıdakiler den hangisidir? gilendiği sosyal yapının bir parçasıdır ve onu etkilemektedir. B Araştırma konusunu kendi belirlese de dışarıdan etkilere açıktır. C) Toplumsal kültürü eleştirmenin yanı sıra ondan etkilenmektedir. D) Siyaseti yönlendirmeye ek olarak siyaset tarafın- dan yönlendirilir. E) Kendisi tarihi not ederken tarih tarafından da kayda geçirilmektedir. 22. Bu parçaya göre sosyoloji, siyasetle olan ilişki- sinde hangi suçlamayla karşı karşıya kalmıştır? Alkar sağlamak için daha politik konular üzerin- de çalışmak B) Siyasetin baskı ve yıldırmalarına maruz kalarak etkisizleşmek C) Bazı sosyologların, siyasi ilişkileri nedeniyle yük- selmesine göz yummak D) Siyasetin yönlendirmeleriyle hareket ederek onun menfaatine hizmet etmek E) Siyasetle yakın ilişkisinden dolayı diğer bilim dal- larının önüne geçmek
(1)
Yazar:
- Geçmişte "Kadın kadının kurdudur." derlerdi, yok
öyle bir şey. Biz artık birbirimizin farkındayız.
Gazeteci:
(11) ---
Yazar:
- Dünyaya çoğu bir sorundan bahsediyorsunuz
aslında. Buna neden olan da eril düşünce. İş
yaşamının ötesinde kadına ev içi yönetim, çocuk,
yaşlı bakımı derken görünen görünmeyen büyük bir
dayatma var.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
Gelişen sorunların iş yaşamına etkisi nedir?
II. Ülkede çalışan kadınların eğitim seviyelerine
nasıl bakıyorsunuz?
B) 1 Kadın patronların daha çok kadınlarla
çalışmasının sebebi nedir?
II. Kadınların iş hayatında sürekli problemlerle
karşılaşmasını nasıl buluyorsunuz?
Kadınların erkeklerden daha iyi çalıştıklarını mı
düşünüyorsunuz?
II. İş yaşamının nasıl olması gerektiğini
düşünüyorsunuz?
DÜlkede çalışma konusunda cinsiyet ayrımcılığı
var mı?
II. Çocuklu kadınların iş yaşamına nasıl
bakıyorsunuz?
Kadın patronlar daha çok kadınlarla mi
çalışmayı tercih ediyor?
II. Kadın aynı işi yapıyor, hatta bazen daha çok
çalışıyor, aynı deneyim ve eğitime sahip buna
karşın ortak meslektaşından daha az
kazanıyor. Tablo vahim değil mi?
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
(1) Yazar: - Geçmişte "Kadın kadının kurdudur." derlerdi, yok öyle bir şey. Biz artık birbirimizin farkındayız. Gazeteci: (11) --- Yazar: - Dünyaya çoğu bir sorundan bahsediyorsunuz aslında. Buna neden olan da eril düşünce. İş yaşamının ötesinde kadına ev içi yönetim, çocuk, yaşlı bakımı derken görünen görünmeyen büyük bir dayatma var. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Gelişen sorunların iş yaşamına etkisi nedir? II. Ülkede çalışan kadınların eğitim seviyelerine nasıl bakıyorsunuz? B) 1 Kadın patronların daha çok kadınlarla çalışmasının sebebi nedir? II. Kadınların iş hayatında sürekli problemlerle karşılaşmasını nasıl buluyorsunuz? Kadınların erkeklerden daha iyi çalıştıklarını mı düşünüyorsunuz? II. İş yaşamının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? DÜlkede çalışma konusunda cinsiyet ayrımcılığı var mı? II. Çocuklu kadınların iş yaşamına nasıl bakıyorsunuz? Kadın patronlar daha çok kadınlarla mi çalışmayı tercih ediyor? II. Kadın aynı işi yapıyor, hatta bazen daha çok çalışıyor, aynı deneyim ve eğitime sahip buna karşın ortak meslektaşından daha az kazanıyor. Tablo vahim değil mi?
1. Okuru şaşırtmak, eğlendirmek, bir oyunun içine çek-
mek de güzeldir ama ben sözcük oyunlarından, zekâ
gösterilerini andıran buluşlardan uzak duran bir insa-
nim. Olması gereken yerde yaparım da bunu ama ol-
ması gereken yerde; kendi doğallığı içinde. Göze sok-
madan, üstünlük taslamadan.
Böyle konuşan bir edebiyatçı aşağıdakilerden han-
gisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Yalınlık
B) Özgünlük
D) Akıcılık
C) Kapalılık
E) Duruluk
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
1. Okuru şaşırtmak, eğlendirmek, bir oyunun içine çek- mek de güzeldir ama ben sözcük oyunlarından, zekâ gösterilerini andıran buluşlardan uzak duran bir insa- nim. Olması gereken yerde yaparım da bunu ama ol- ması gereken yerde; kendi doğallığı içinde. Göze sok- madan, üstünlük taslamadan. Böyle konuşan bir edebiyatçı aşağıdakilerden han- gisinin önemini vurgulamaktadır? A) Yalınlık B) Özgünlük D) Akıcılık C) Kapalılık E) Duruluk
na
e
ALTIN ANA
20. En az iki yüz bin senedir var olan bir rutinimiz var: Once
düşün, sonra yap. Etrafımızdaki insanlara baktığımızda;
az düşünüp hemen faaliyete geçenlerin, hemen dene-
meye başlayanların genellikle daha başarılı olduğunu,
daha hızlı mesafe aldıklarını fark ederiz. Çünkü tabiatın
da temel usulü deneme-yanılma yöntemidir. "Mükem-
melin iyiyi öldürmesine izin verme!" sözü, aşırı zihinsel
odaklanmanın fiziksel faaliyeti engellediği durumlar
için bir uyarı niteliğindedir. Yani mükemmelini yapaca-
ğım diye sürekli düşünüp hiç faaliyete geçemeden nice
firsatlar, hatta ömürler kaçıran insanlar çoktur.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı-
labilir?
A) Bir yerden başlayıp "yapmak" başarmanın en
önemli şartıdır.
B) İnsanlar özellikle gelişen teknoloji, ulaşım araçları-
nın çeşitliliği gibi kolaylaştırıcı unsurlar sayesinde
artık eskiye nazaran çok daha az hareket ediyor.
C) Sevmediğimiz bir işte çok çalışmak bizi strese
sokarken tutkumuzun peşinde çok çalışmak bizi
mutlu eder.
D) Günümüz dünyasında "sabır" kelimesi unutulurken
"hız" kelimesi her geçen gün daha da yüceltiliyor.
E) İnce eleyip sık dokuyan insanlarla beraber çalış-
mak insana çok şey kazandırır.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
na e ALTIN ANA 20. En az iki yüz bin senedir var olan bir rutinimiz var: Once düşün, sonra yap. Etrafımızdaki insanlara baktığımızda; az düşünüp hemen faaliyete geçenlerin, hemen dene- meye başlayanların genellikle daha başarılı olduğunu, daha hızlı mesafe aldıklarını fark ederiz. Çünkü tabiatın da temel usulü deneme-yanılma yöntemidir. "Mükem- melin iyiyi öldürmesine izin verme!" sözü, aşırı zihinsel odaklanmanın fiziksel faaliyeti engellediği durumlar için bir uyarı niteliğindedir. Yani mükemmelini yapaca- ğım diye sürekli düşünüp hiç faaliyete geçemeden nice firsatlar, hatta ömürler kaçıran insanlar çoktur. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı- labilir? A) Bir yerden başlayıp "yapmak" başarmanın en önemli şartıdır. B) İnsanlar özellikle gelişen teknoloji, ulaşım araçları- nın çeşitliliği gibi kolaylaştırıcı unsurlar sayesinde artık eskiye nazaran çok daha az hareket ediyor. C) Sevmediğimiz bir işte çok çalışmak bizi strese sokarken tutkumuzun peşinde çok çalışmak bizi mutlu eder. D) Günümüz dünyasında "sabır" kelimesi unutulurken "hız" kelimesi her geçen gün daha da yüceltiliyor. E) İnce eleyip sık dokuyan insanlarla beraber çalış- mak insana çok şey kazandırır.
1. Tarihi bilen ama bilgilerini gösterişli bir mücevher gibi
kullanmayan, yazdıklarına yediren bir yazardır o.
II. Ben, okura yazılarıyla değil yaşamıyla da mesaj vere-
cek yazarların büyük yazar olacağına inanırım.
III. Yazar, düşüncelerini yazınsallığın toprağında gelişti-
ren, bunları yalın bir dille anlatmayı bilen kişidir.
IV. O, gözlem ve araştırmalarıyla elde ettiği ayrıntıları
doğrudan değil, yapıtın harcına katarak sunuyor.
Bu cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangileri, anlam-
ca birbirine en yakındır?
A) I ile II
D) II ile III
B) I ile III
E) III ile IV
C)) I ile IV
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
1. Tarihi bilen ama bilgilerini gösterişli bir mücevher gibi kullanmayan, yazdıklarına yediren bir yazardır o. II. Ben, okura yazılarıyla değil yaşamıyla da mesaj vere- cek yazarların büyük yazar olacağına inanırım. III. Yazar, düşüncelerini yazınsallığın toprağında gelişti- ren, bunları yalın bir dille anlatmayı bilen kişidir. IV. O, gözlem ve araştırmalarıyla elde ettiği ayrıntıları doğrudan değil, yapıtın harcına katarak sunuyor. Bu cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangileri, anlam- ca birbirine en yakındır? A) I ile II D) II ile III B) I ile III E) III ile IV C)) I ile IV
20. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışı-
na göre aşağıdakilerden hangisi getiri-
lebilir?
A) Yazarken temel amaç, hissettiklerimi-
zin ne kadarını yazabildiğimizi görmek-
tir.
BSöz uçar, yazı kalır; yazının farklı bir
gizeminin oluşu da buradan gelir.
CV Çünkü herkes yazdıklarıyla kalıcılığı
yakalayacağına inanır.
D) Cevabını bilemediğim tek soru da yazı-
dan önce insan ne yapardı?
E) Yüzyıllar boyunca, yazı yazmak, insanı
mutlu eden tek uğraştı.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
20. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışı- na göre aşağıdakilerden hangisi getiri- lebilir? A) Yazarken temel amaç, hissettiklerimi- zin ne kadarını yazabildiğimizi görmek- tir. BSöz uçar, yazı kalır; yazının farklı bir gizeminin oluşu da buradan gelir. CV Çünkü herkes yazdıklarıyla kalıcılığı yakalayacağına inanır. D) Cevabını bilemediğim tek soru da yazı- dan önce insan ne yapardı? E) Yüzyıllar boyunca, yazı yazmak, insanı mutlu eden tek uğraştı.
Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı
1.-4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.
Bir bankanın I, II, III, IV, V, VI ve VII numaralı şu-
beleri arasındaki para aktarımı ile ilgili olarak şun-
lar bilinmektedir:
I numaralı şubeye para III numaralı şube tara-
fından verilmektedir.
IV ve VII numaralı şubelerin paraları Il numaralı
şube tarafından verilmektedir.
II ve III numaralı şubeler parayı V numaralı şu-
beden almaktadır.
VI numaralı şube hiçbir şubeye para verme-
mektedir.
Y
A
R
3. Verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi tespit
edilemez?
I numaralı şubenin hangi şubeden para aldığı
B) VII numaralı şubenin hangi şubelerden para
aldığı
C) I numaralı şubenin para alabilmesi için hangi
şubelerden çalışması gerektiği
D) VI numaralı şubenin hangi şubeden para aldığı
III numaralı şubenin hangi şubeden para aldığı
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı 1.-4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Bir bankanın I, II, III, IV, V, VI ve VII numaralı şu- beleri arasındaki para aktarımı ile ilgili olarak şun- lar bilinmektedir: I numaralı şubeye para III numaralı şube tara- fından verilmektedir. IV ve VII numaralı şubelerin paraları Il numaralı şube tarafından verilmektedir. II ve III numaralı şubeler parayı V numaralı şu- beden almaktadır. VI numaralı şube hiçbir şubeye para verme- mektedir. Y A R 3. Verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez? I numaralı şubenin hangi şubeden para aldığı B) VII numaralı şubenin hangi şubelerden para aldığı C) I numaralı şubenin para alabilmesi için hangi şubelerden çalışması gerektiği D) VI numaralı şubenin hangi şubeden para aldığı III numaralı şubenin hangi şubeden para aldığı
www.sorubankasi.net
3. 1. Bizans'in varlığı Osmanlı'nın çok geniş bir alanda
egemenlik kurmasına karşın Avrupa'ya yayılmasında
bir sorun oluşturuyordu.
e
ubankasi.net
II. Rumeli ve Anadolu'nun pek çok yeri üzerinde egemen
olsa da Boğazların coğrafi olarak bölünme yaratması
Osmanlı' için ikinci bir sorundu.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi-
çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerek Bizans'ın varlığı gerekse Boğazların coğrafi
olarak bir bölünme yaratması, Anadolu ve Rumeli'de
çok geniş bir alanda egemenlik kurmuş olsa da Av-
rupa'ya yayılma konusunda Osmanlı için sorun oluş-
turuyordu.
B) Osmanlı Anadolu ve Rumeli'de egemen olmuştu ama
Boğazların egemenlik alanını coğrafi olarak bölmesi
ve Bizans'ın varlığı Avrupa'ya yayılmasında sorun
olarak varlığını sürdürüyordu.
C) Anadolu ve Rumeli'de çok geniş alanda egemenlik
kurmuş olan Bizans'ın Avrupa'ya yayılmasını engel-
lemesi ve Boğazların coğrafi olarak bölünme yarat-
ması Osmanlı için iki ciddi sorun oluşturuyordu.
Anadolu ve Rumeli'de çok geniş alanda kurduğu
egemenliği Avrupa'ya da taşımak isteyen Osman-
li'nin önünde iki büyük engel vardı: Bizans ve Boğaz-
ların coğrafi bölge olarak bir bölünmüşlük yaratması.
E) Bizans'ın varlığı ve Boğazların egemenlik alanlarını
coğrafi olarak ikiye bölmesi, Avrupa'ya da yayılmak
isteyen Osmanlı için üstesinden gelinmesi gereken
iki büyük siyasi neden oluşturuyordu.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
www.sorubankasi.net 3. 1. Bizans'in varlığı Osmanlı'nın çok geniş bir alanda egemenlik kurmasına karşın Avrupa'ya yayılmasında bir sorun oluşturuyordu. e ubankasi.net II. Rumeli ve Anadolu'nun pek çok yeri üzerinde egemen olsa da Boğazların coğrafi olarak bölünme yaratması Osmanlı' için ikinci bir sorundu. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir bi- çimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerek Bizans'ın varlığı gerekse Boğazların coğrafi olarak bir bölünme yaratması, Anadolu ve Rumeli'de çok geniş bir alanda egemenlik kurmuş olsa da Av- rupa'ya yayılma konusunda Osmanlı için sorun oluş- turuyordu. B) Osmanlı Anadolu ve Rumeli'de egemen olmuştu ama Boğazların egemenlik alanını coğrafi olarak bölmesi ve Bizans'ın varlığı Avrupa'ya yayılmasında sorun olarak varlığını sürdürüyordu. C) Anadolu ve Rumeli'de çok geniş alanda egemenlik kurmuş olan Bizans'ın Avrupa'ya yayılmasını engel- lemesi ve Boğazların coğrafi olarak bölünme yarat- ması Osmanlı için iki ciddi sorun oluşturuyordu. Anadolu ve Rumeli'de çok geniş alanda kurduğu egemenliği Avrupa'ya da taşımak isteyen Osman- li'nin önünde iki büyük engel vardı: Bizans ve Boğaz- ların coğrafi bölge olarak bir bölünmüşlük yaratması. E) Bizans'ın varlığı ve Boğazların egemenlik alanlarını coğrafi olarak ikiye bölmesi, Avrupa'ya da yayılmak isteyen Osmanlı için üstesinden gelinmesi gereken iki büyük siyasi neden oluşturuyordu.
PARAGRAFYA - PARAGRAF DENEMELERİ
16. I. Ünlü peyzaj mimari Frederick Law Olmsted,
1865'te Yosemite Vadisi'ne baktığında
kurtarılmaya değer bir yer görmüş ve Kaliforniya
eyalet yasama meclisini burayı artışta olan
yapılaşma eğiliminden korumaya çağırmıştı.
Daha önce New York'taki Central Park'ın
tasarımını üstlenmiş olan Olmsted, güzellik dolu
yeşil alanların herkesin keyfine varması gereken
yerler olarak varlıklarını sürdürmesi gerektiğine
inanıyordu. "Çarpıcı özellikteki doğal manzaralara
bakmanın insanın sağlığı ve esenliği, özellikle de
zihin sağlığı ve esenliğine faydalı olduğu bilimsel
bir gerçek," diye yazmıştı.
II. Frederick Law Olmsted'in doğanın insan
sağlığı üzerindeki olumlu etkisi görüşü bilimsel
olmaktan çok, sezgisel bir iddiadır aslında. Ancak
uzun geçmişi olan bir sezgidir bu. 2 bin 500
yıl önce Pers İmparatorluğu'nun başkentinde
dinlence amaçlı bahçeler kuran Büyük Kyros'un
dönemine kadar uzanan bir sezgi. 16. yüzyılda
yaşayan Alman-İsviçre asıllı Doktor Paracelsus,
"Şifa sanatı doktorun değil, doğanın eseridir."
diye yazdığında da yine aynı sezgiyi dile
getiriyordu. Ve daha niceleri Olmsted gibi bu
sezgiyle doğanın şifa gücüne sahip olduğunu.
öne sürerek dünyanın ilk ulusal parklarının
kurulması için manevi ve duygusal bir hareket
başlatmışlardı.
Yukarıda verilen II numarali parçayla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. parçada öne sürülen düşüncenin
doğruluğunun olmadığından söz edilmektedir.
B) I. parçada anlatılan durumun sebep olduğu bir
olumsuzluktan bahsedilmektedir.
I. parçadaki olgunun, insan sağlığı üzerindeki
olumlu etkisi açıklanmaktadır.
D) I. parçada belirtilen olgunun her durumda
gerçekleşmediği örneklenmektedir.
E) I. parçada değinilen düşüncenin bilimsel
olarak kanıtlandığı gösterilmektedir.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
PARAGRAFYA - PARAGRAF DENEMELERİ 16. I. Ünlü peyzaj mimari Frederick Law Olmsted, 1865'te Yosemite Vadisi'ne baktığında kurtarılmaya değer bir yer görmüş ve Kaliforniya eyalet yasama meclisini burayı artışta olan yapılaşma eğiliminden korumaya çağırmıştı. Daha önce New York'taki Central Park'ın tasarımını üstlenmiş olan Olmsted, güzellik dolu yeşil alanların herkesin keyfine varması gereken yerler olarak varlıklarını sürdürmesi gerektiğine inanıyordu. "Çarpıcı özellikteki doğal manzaralara bakmanın insanın sağlığı ve esenliği, özellikle de zihin sağlığı ve esenliğine faydalı olduğu bilimsel bir gerçek," diye yazmıştı. II. Frederick Law Olmsted'in doğanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisi görüşü bilimsel olmaktan çok, sezgisel bir iddiadır aslında. Ancak uzun geçmişi olan bir sezgidir bu. 2 bin 500 yıl önce Pers İmparatorluğu'nun başkentinde dinlence amaçlı bahçeler kuran Büyük Kyros'un dönemine kadar uzanan bir sezgi. 16. yüzyılda yaşayan Alman-İsviçre asıllı Doktor Paracelsus, "Şifa sanatı doktorun değil, doğanın eseridir." diye yazdığında da yine aynı sezgiyi dile getiriyordu. Ve daha niceleri Olmsted gibi bu sezgiyle doğanın şifa gücüne sahip olduğunu. öne sürerek dünyanın ilk ulusal parklarının kurulması için manevi ve duygusal bir hareket başlatmışlardı. Yukarıda verilen II numarali parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I. parçada öne sürülen düşüncenin doğruluğunun olmadığından söz edilmektedir. B) I. parçada anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir. I. parçadaki olgunun, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisi açıklanmaktadır. D) I. parçada belirtilen olgunun her durumda gerçekleşmediği örneklenmektedir. E) I. parçada değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı gösterilmektedir.
9. Sanayinin o pis kokusu şehrin her tarafından duyulurdu.
İşçilerin yaşadığı mahalle duman ve yağ kokusundan
görünmez bir hâldeydi. Bu durum hiç değişmezdi. Ma-
halledeki hareketlenme gece yarısı başlardı. Asık suratlı,
bezgin, bitkin, yorgunlukları her hållerinden belli olan in-
sanlar; ürkütülmüş hamam böcekleri gibi fırlardı virane
evlerinden. Bu koşturmaca, makinelerin insanın boğazını
elleriyle sıkan hırıltısı işitilene kadar sürerdi.
Bu parçanın anlatımında,
benzetme
linnci kişili anlatım
III. sayıp dökmelere yer verme
IV. kişileştirme
özelliklerinden hangileri bulunmamaktadır?
A) Yalnız
-B)ivelli. -
D) II ve III.
C) Yalnız II
> Ettli ve IV.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
9. Sanayinin o pis kokusu şehrin her tarafından duyulurdu. İşçilerin yaşadığı mahalle duman ve yağ kokusundan görünmez bir hâldeydi. Bu durum hiç değişmezdi. Ma- halledeki hareketlenme gece yarısı başlardı. Asık suratlı, bezgin, bitkin, yorgunlukları her hållerinden belli olan in- sanlar; ürkütülmüş hamam böcekleri gibi fırlardı virane evlerinden. Bu koşturmaca, makinelerin insanın boğazını elleriyle sıkan hırıltısı işitilene kadar sürerdi. Bu parçanın anlatımında, benzetme linnci kişili anlatım III. sayıp dökmelere yer verme IV. kişileştirme özelliklerinden hangileri bulunmamaktadır? A) Yalnız -B)ivelli. - D) II ve III. C) Yalnız II > Ettli ve IV.
0.
J(1)
(1) Ülkemizde herkesin, ülke sorunlarını tartışırken görüş-
lerini söyleme hakkı ve özgürlüğü vardır. (11) Yurttaşlar için
özgürlük konusudur bu ama üniversiteler için bir zorunlu-
luktur. (III) Üniversite bu görevini yerine getirmiyorsa elbet-
te hayat durmaz. (IV) Doğa, boşluk vermez. (V) O, yaşam-
sal gereksinimini kendince bulduğu bir yoldan telafi eder.
(VI) Bu, doğanın olduğu gibi toplumun da yasasıdır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II
D) V
B) III
C) IV
E) VI
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
0. J(1) (1) Ülkemizde herkesin, ülke sorunlarını tartışırken görüş- lerini söyleme hakkı ve özgürlüğü vardır. (11) Yurttaşlar için özgürlük konusudur bu ama üniversiteler için bir zorunlu- luktur. (III) Üniversite bu görevini yerine getirmiyorsa elbet- te hayat durmaz. (IV) Doğa, boşluk vermez. (V) O, yaşam- sal gereksinimini kendince bulduğu bir yoldan telafi eder. (VI) Bu, doğanın olduğu gibi toplumun da yasasıdır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II D) V B) III C) IV E) VI
Agadida birimkarelere aynimes ABCD dikdörtgeni veril
migtic
A
akikdeki boyalı L
maminin alanina
D
akil KL boyunca ke
atiliyor.
B
an şekildeki boyah
in tamamının alanın
re, a+b ifadesinin a
4|5
Test
16
C) 15
ca<b<c<1
33
kurul yayıncılık Vito
birbirini izleyen sayılar ara
GELİŞİM TESTI a
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Agadida birimkarelere aynimes ABCD dikdörtgeni veril migtic A akikdeki boyalı L maminin alanina D akil KL boyunca ke atiliyor. B an şekildeki boyah in tamamının alanın re, a+b ifadesinin a 4|5 Test 16 C) 15 ca<b<c<1 33 kurul yayıncılık Vito birbirini izleyen sayılar ara GELİŞİM TESTI a
1
test
A) Alıntılama
B) Örneklendirme
C) Karşılaştırma
D) Açıklayıcı anlatım
E) Dolaylı anlatım
3
2. "O adam neden kırmızı ışıkta bizden para istedi?"
"İkinci evimizi evi olmayan birine veremez miyiz?"
"Sen babamdan daha mi az para kazanıyorsun?"
"Biz yoksul muyuz?"
Hemen her ebeveyn çocuklarının bu gibi sorularına ma-
ruz kalmış ve onlara uygun yanıtlar vermekte zorlanmış-
tır. Para büyüklerin çocuklarla konuşmayı tercih etme-
diği en zor konulardan biri olsa da aslında onlar küçük
yaştan itibaren bu kavramın farkındadır. İnsanlar paraya
kayıtsız kalamazlar, çocukları söz konusu olduğunda da
kesinlikle sakin ve mantıklı hareket edemezler. Bu güçlü
duygular bir araya geldiğinde ebeveynlerin konu hakkın-
da çocuklarıyla açık ve dürüst bir şekilde konuşabilmesi
oldukça zorlaşır. Bu konunun bir türlü açılamamasının
nedenlerinden biri de paradan çok fazla bahsedilirse
çocuklarımızın paragöz olacağı düşüncesi ve şımarık bir
çocuk yetiştirme korkusudur. The New York Times'taki
köşesinde bireysel finans konularına yer veren ve aynı
zamanda iki kız çocuğu babası olan Ron Lieber'a göre
iyi bir ebeveyn olabilmek, mali konuları çocuklarla erken
yaşta konuşmaktan geçmektedir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanıl-
mamıştır?
4. ünite
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
1 test A) Alıntılama B) Örneklendirme C) Karşılaştırma D) Açıklayıcı anlatım E) Dolaylı anlatım 3 2. "O adam neden kırmızı ışıkta bizden para istedi?" "İkinci evimizi evi olmayan birine veremez miyiz?" "Sen babamdan daha mi az para kazanıyorsun?" "Biz yoksul muyuz?" Hemen her ebeveyn çocuklarının bu gibi sorularına ma- ruz kalmış ve onlara uygun yanıtlar vermekte zorlanmış- tır. Para büyüklerin çocuklarla konuşmayı tercih etme- diği en zor konulardan biri olsa da aslında onlar küçük yaştan itibaren bu kavramın farkındadır. İnsanlar paraya kayıtsız kalamazlar, çocukları söz konusu olduğunda da kesinlikle sakin ve mantıklı hareket edemezler. Bu güçlü duygular bir araya geldiğinde ebeveynlerin konu hakkın- da çocuklarıyla açık ve dürüst bir şekilde konuşabilmesi oldukça zorlaşır. Bu konunun bir türlü açılamamasının nedenlerinden biri de paradan çok fazla bahsedilirse çocuklarımızın paragöz olacağı düşüncesi ve şımarık bir çocuk yetiştirme korkusudur. The New York Times'taki köşesinde bireysel finans konularına yer veren ve aynı zamanda iki kız çocuğu babası olan Ron Lieber'a göre iyi bir ebeveyn olabilmek, mali konuları çocuklarla erken yaşta konuşmaktan geçmektedir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanıl- mamıştır? 4. ünite
1. Bozkurt destanında kullanılan kurt motifi; güçlü, kurta-
rici, yol gösterici bir sembolü temsil eder.
Türk adının ilk kez kullanıldığı Göktürk Devleti'nin
bayrağında bir kurt başına yer verilmiştir.
Yukarıda verilen Il numaralı cümleyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I cümlede ifade edilenle ilgili çelişen bir bilgiye yer
verilmiştir.
B)
cümledeki kavramın gerekçesi açıklanmıştır.
C) cümlede dile getirilen ifadenin bir sonucu anlatılmış-
tır.
D) I. cümledeki açıklamanın yol açtığı değişiklik ifade
edilmiştir.
E) I. cümledeki yargının Türk devletlerindeki sonucuna
değinilmiştir.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
1. Bozkurt destanında kullanılan kurt motifi; güçlü, kurta- rici, yol gösterici bir sembolü temsil eder. Türk adının ilk kez kullanıldığı Göktürk Devleti'nin bayrağında bir kurt başına yer verilmiştir. Yukarıda verilen Il numaralı cümleyle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I cümlede ifade edilenle ilgili çelişen bir bilgiye yer verilmiştir. B) cümledeki kavramın gerekçesi açıklanmıştır. C) cümlede dile getirilen ifadenin bir sonucu anlatılmış- tır. D) I. cümledeki açıklamanın yol açtığı değişiklik ifade edilmiştir. E) I. cümledeki yargının Türk devletlerindeki sonucuna değinilmiştir.
3.
Br
Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır.
II. Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
III. Anasına bak, kızını al; kenarına bak, bezini al.
IV. Rüzgâra (karşı) tüküren, kendi yüzüne tükürür.
V., Beş parmağın beşi birbirine benzemez.
Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangileri
anlamca birbirinin karşıtıdır?
B) I ve V
A) I ve III
D) III ve V
E) IV ve V
C) II ve III
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
3. Br Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır. II. Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil. III. Anasına bak, kızını al; kenarına bak, bezini al. IV. Rüzgâra (karşı) tüküren, kendi yüzüne tükürür. V., Beş parmağın beşi birbirine benzemez. Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca birbirinin karşıtıdır? B) I ve V A) I ve III D) III ve V E) IV ve V C) II ve III
38. Teknolojik araçlar bilinçli olarak belli amaçlar doğrul-
tusunda biçimlendirilir. Ürün biçimlendirmede amaç
sadece güzellik ve kullanım kolaylığı gibi temellere
dayanmaz, aynı zamanda pazarlama ve hatta siya-
sal amaçlar da taşıyabilirler. Ekonomik ve siyasal
amaçlarla, teknolojik araç biçimlendirmede araç öyle
bir şekilde örgütlenir ki benzer araçlar arasında ve
parça kullanımında uyumsuzluk oluşturulur.
Bu parçadan hareketle biçimlendirmeyle ilgili
aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Ürünün işlevselliğine bağlı olduğu
B) Ürünün birden çok sebebe göre biçimlendirildiği
C) Uyumsuzluğun bilinçli bir tercih olduğu
D) Kullanım kolaylığının ana unsur olduğu
E) Estetik yönünün de bulunduğu
Lise Türkçe
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
38. Teknolojik araçlar bilinçli olarak belli amaçlar doğrul- tusunda biçimlendirilir. Ürün biçimlendirmede amaç sadece güzellik ve kullanım kolaylığı gibi temellere dayanmaz, aynı zamanda pazarlama ve hatta siya- sal amaçlar da taşıyabilirler. Ekonomik ve siyasal amaçlarla, teknolojik araç biçimlendirmede araç öyle bir şekilde örgütlenir ki benzer araçlar arasında ve parça kullanımında uyumsuzluk oluşturulur. Bu parçadan hareketle biçimlendirmeyle ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) Ürünün işlevselliğine bağlı olduğu B) Ürünün birden çok sebebe göre biçimlendirildiği C) Uyumsuzluğun bilinçli bir tercih olduğu D) Kullanım kolaylığının ana unsur olduğu E) Estetik yönünün de bulunduğu