Oyun Sergileme Soruları

er-
5.
Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin bir özelliği değildir?
A) Kültür dili olması
B) Ülkede birleştirici rolünün olması
C) Bir ulusun ortak kullandığı dil olması
D) imla ve noktalamanın önemli olması
-E) Farklı söyleyiş ve sözcükleri barındırıyor olması
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
er- 5. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin bir özelliği değildir? A) Kültür dili olması B) Ülkede birleştirici rolünün olması C) Bir ulusun ortak kullandığı dil olması D) imla ve noktalamanın önemli olması -E) Farklı söyleyiş ve sözcükleri barındırıyor olması
E) Batıl inançlar, terk edilmek istense de bunlara ina-
nılmaya istemsizce devam edilmiştir.
26. Mektuplaşma XIX. yüzyıl Osmanlı hayatında âşıklar ve
maşuklar arasındaki haberleşmeyi sağlayan en yaygın
yoldur. Özellikle kızlar için daha bir tehlikelidir ama sev-
diğiyle yüz yüze görüşme imkânı bulamayan âşıklar;
hâllerini dadilar, uşaklar, bohçacılar gibi aracılar vasi-
tasıyla ve mektuplar yoluyla sevdiklerine ulaştırırlar. Bu
yola romanlarında çokça başvuranlardan biri de Ah-
met Mithat Efendi'dir. Zira o, âşıkları dönemin gerçek-
lerine uymayacak şekilde -bugünkü gibi serbestçe- bir
araya getirmek istemez. O sebeple gidip gelen mek-
tuplar, hem âşıklar arasındaki irtibatı sağlar hem de ro-
manın akışına renk katar.
Bu parçada mektup ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
A) Olmadan iletişimin olamayacağı
B) Kızların erkeklerden daha çok kullandığı
Yazarların hepsinin eserlerinde kullandığı
D) İlk çağlardan itibaren kullanılmaya başlandığı
Sosyal hayatta önemli bir yer tuttuğu
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
E) Batıl inançlar, terk edilmek istense de bunlara ina- nılmaya istemsizce devam edilmiştir. 26. Mektuplaşma XIX. yüzyıl Osmanlı hayatında âşıklar ve maşuklar arasındaki haberleşmeyi sağlayan en yaygın yoldur. Özellikle kızlar için daha bir tehlikelidir ama sev- diğiyle yüz yüze görüşme imkânı bulamayan âşıklar; hâllerini dadilar, uşaklar, bohçacılar gibi aracılar vasi- tasıyla ve mektuplar yoluyla sevdiklerine ulaştırırlar. Bu yola romanlarında çokça başvuranlardan biri de Ah- met Mithat Efendi'dir. Zira o, âşıkları dönemin gerçek- lerine uymayacak şekilde -bugünkü gibi serbestçe- bir araya getirmek istemez. O sebeple gidip gelen mek- tuplar, hem âşıklar arasındaki irtibatı sağlar hem de ro- manın akışına renk katar. Bu parçada mektup ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? A) Olmadan iletişimin olamayacağı B) Kızların erkeklerden daha çok kullandığı Yazarların hepsinin eserlerinde kullandığı D) İlk çağlardan itibaren kullanılmaya başlandığı Sosyal hayatta önemli bir yer tuttuğu
7. Ben bir yazıyı okurken sık sık yerimden kalkarim; söz-
oklere, başvuru kitaplarına, yazarın bir başka kitabına
veya parçada sözü edilen başka yazılara bakmak için.
Okuduğum yazının bir müzik yapıtıyla ilişkisi varsa
parçayı defalarca dinlerim. Okuma serüveni böyle ger-
çekleşir. Yoksa insan, tüketici bir okur olmaktan öte
gidemez.
Bu parçada yazarın anlatmak istediği düşünce, aşa-
gıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Bir işte başarı, yoğun emek ve titiz bir etkinlikle
çekleşir.
ger-
BY Bir kimsenin, hedefine ulaşabilmesi için önce onu
belirlemesi gerekir.
C) Okumanın kurallarını bilmeyenler, okuduklarından
bir şey anlamazlar.
D) Yazarlar, ele aldıkları konularla ilgili araştırma yap-
malıdırlar.
Kişi, okuduğu yazıdan bir şeyler öğrendiği zaman iyi
bir okur olur.
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
7. Ben bir yazıyı okurken sık sık yerimden kalkarim; söz- oklere, başvuru kitaplarına, yazarın bir başka kitabına veya parçada sözü edilen başka yazılara bakmak için. Okuduğum yazının bir müzik yapıtıyla ilişkisi varsa parçayı defalarca dinlerim. Okuma serüveni böyle ger- çekleşir. Yoksa insan, tüketici bir okur olmaktan öte gidemez. Bu parçada yazarın anlatmak istediği düşünce, aşa- gıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Bir işte başarı, yoğun emek ve titiz bir etkinlikle çekleşir. ger- BY Bir kimsenin, hedefine ulaşabilmesi için önce onu belirlemesi gerekir. C) Okumanın kurallarını bilmeyenler, okuduklarından bir şey anlamazlar. D) Yazarlar, ele aldıkları konularla ilgili araştırma yap- malıdırlar. Kişi, okuduğu yazıdan bir şeyler öğrendiği zaman iyi bir okur olur.
9.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soyut addan türe-
yip somut varlığı niteleyen bir sözcük vardır?
A) Kıskançlığı yüzünden her işimize engel oluyordu.
B) Bu meslekte kararsız insanların başarılı olması bek-
lenemez.
C) Yolculara bakır bir tasta ayran ikram ettiler.
D) Sıkıntılı zamanlara bile güler yüzlü karşılardı bizi.t
E) Genç beyinleri teknolojideki yeniliklerden bahsettik.
Güneş; bulutsuz, dümdüz bir gökte, olduğumuz yerden
daha yassılaşmış, ovaya karışmış görünen iki dağın
130 11x
ebru
11.-12. soruları aşağıdaki parçaya
Şair olmasaydım,
Dört nala koşarken duygularım,
1
Ne kadar dilesem de
Yalın ayak yürüyecekti sözcükle
11
Arkalarından bakakalacaktım
III
Sızamayacaktı kalp peteğimin E
IV
Rüzgâr dokunurken saçlarıma
"V
Uçurtmaların peşine takılmayac
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
9. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soyut addan türe- yip somut varlığı niteleyen bir sözcük vardır? A) Kıskançlığı yüzünden her işimize engel oluyordu. B) Bu meslekte kararsız insanların başarılı olması bek- lenemez. C) Yolculara bakır bir tasta ayran ikram ettiler. D) Sıkıntılı zamanlara bile güler yüzlü karşılardı bizi.t E) Genç beyinleri teknolojideki yeniliklerden bahsettik. Güneş; bulutsuz, dümdüz bir gökte, olduğumuz yerden daha yassılaşmış, ovaya karışmış görünen iki dağın 130 11x ebru 11.-12. soruları aşağıdaki parçaya Şair olmasaydım, Dört nala koşarken duygularım, 1 Ne kadar dilesem de Yalın ayak yürüyecekti sözcükle 11 Arkalarından bakakalacaktım III Sızamayacaktı kalp peteğimin E IV Rüzgâr dokunurken saçlarıma "V Uçurtmaların peşine takılmayac
7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(1) Yirminci asrın ikinci yarısında Amerika'da en etkili akım
olan estetik eleştiri, edebiyatın gayesini kendi içinde
arayan bir anlayış içerir. (II) Estetik eleştiri, edebiyatın
yalnız kendisine özgü değerlerle ölçülebileceği görüşüne
dayanır ve sanatı kendi gelenekleri içinde bir bütün olarak
kabul eder. (III) Estetik eleştiriyi benimseyen
eleştirmenlere göre edebî eserin başarısı, onu meydana
getiren unsurların ahenkli bir bütün sağlamasıyla
ölçülebilir. (IV) Böyle yapılırsa estetik eleştiri, edebiyat
dışındaki ilim dallarından ayrı bir tür olarak gelişmiş olur.
(V) Estetik eleştiri, Amerika'da 1930-1950 yılları arasında
hüküm süren Yeni Eleştirmenlik Dönemi'ni meydana
getirmiştir.
S02e0e 110
Bu parçada estetik eleştiriyle ilgili olarak
1. Yeni bir devrin öncülüğünü yapmak,
II. Sanatta bütüncül bakış açısını savunmak,
III. Ortaya çıktığı yerde etkisini devam ettirmek
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A Yalnız I
B) Yalnız II
(D) ve II
loscil issi
E) II ve III
C) Yalnız III
Palenca
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Yirminci asrın ikinci yarısında Amerika'da en etkili akım olan estetik eleştiri, edebiyatın gayesini kendi içinde arayan bir anlayış içerir. (II) Estetik eleştiri, edebiyatın yalnız kendisine özgü değerlerle ölçülebileceği görüşüne dayanır ve sanatı kendi gelenekleri içinde bir bütün olarak kabul eder. (III) Estetik eleştiriyi benimseyen eleştirmenlere göre edebî eserin başarısı, onu meydana getiren unsurların ahenkli bir bütün sağlamasıyla ölçülebilir. (IV) Böyle yapılırsa estetik eleştiri, edebiyat dışındaki ilim dallarından ayrı bir tür olarak gelişmiş olur. (V) Estetik eleştiri, Amerika'da 1930-1950 yılları arasında hüküm süren Yeni Eleştirmenlik Dönemi'ni meydana getirmiştir. S02e0e 110 Bu parçada estetik eleştiriyle ilgili olarak 1. Yeni bir devrin öncülüğünü yapmak, II. Sanatta bütüncül bakış açısını savunmak, III. Ortaya çıktığı yerde etkisini devam ettirmek ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A Yalnız I B) Yalnız II (D) ve II loscil issi E) II ve III C) Yalnız III Palenca
DENEME-1
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış
ayrılmıştır?
A) Okulları bir bütün olarak yaşam merkezi hâline
getirmek/bizim amaçlarımızdan biridir.
B) Beyin, / kullanıldıkça / kendini geliştiren bir or-
gandır.
C) Bilim insanları, / örümcek ipeğinin aynı ağır-
lıktaki çelikten beş kat daha güçlü olduğunu /
belirtti.
D) Istanbul'a yeni gelen köylü, / kuyumcu dükkâ-
nının vitrinini / merakla / Inceliyordu.
E) Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.
ABCOE
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
DENEME-1 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? A) Okulları bir bütün olarak yaşam merkezi hâline getirmek/bizim amaçlarımızdan biridir. B) Beyin, / kullanıldıkça / kendini geliştiren bir or- gandır. C) Bilim insanları, / örümcek ipeğinin aynı ağır- lıktaki çelikten beş kat daha güçlü olduğunu / belirtti. D) Istanbul'a yeni gelen köylü, / kuyumcu dükkâ- nının vitrinini / merakla / Inceliyordu. E) Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. ABCOE
10. Irmaklarla kayaların savaşını hep irmaklar kaza-
nır ama güçlü olduklarından değil, sabretmeyi
bildiklerinden.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
B) Niteleme sıfatı
D) İsim tamlaması
A) Edat
C) Zaman belirteci
E) Birden fazla bağlaç
loom
Bilgi bir ışık gibidir. Or
baölec
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
10. Irmaklarla kayaların savaşını hep irmaklar kaza- nır ama güçlü olduklarından değil, sabretmeyi bildiklerinden. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? B) Niteleme sıfatı D) İsim tamlaması A) Edat C) Zaman belirteci E) Birden fazla bağlaç loom Bilgi bir ışık gibidir. Or baölec
B
TYT/Türkçe
28. Bir ormanda ak, kara ve kızıl üç öküz varmış. Arslanla beraber
yaşıyorlarmış. Ancak arslana karşı ittifak edip beraber hare-
ket ettikleri için arslanın onlara gücü yetmiyormuş. Arslan bir
gün kara ve kızıl öküzlere, "Ak öküz yüzünden sizin burada
olduğunuz avcılar tarafından hemen fark edilir. Bana izin ve-
rirseniz onu yiyeyim, orman size kalsın." demiş. Bu iki öküz,
"Tamam, yiyebilirsin." demişler. Arslan da ak öküzü yakalayıp
yemiş. Aradan günler geçmiş, arslan kızıl öküze, "Bizim renk-
lerimiz aynı, müsaade et de şu kara öküzü yiyeyim, orman
bize kalsın." demiş. Kızıl öküz de "Tamam, yiyebilirsin." demiş.
Arslan da kara öküzü yakalayıp yemiş. Sonra da yalnız kalan
kızıl öküze gelip, "Şimdi de seni yiyeceğim." demiş. Kızıl öküz
arslanın hilesini o zaman anlamış. Üç defa bağırarak, "Bir şey
söylememe izin ver." demiş. Arslan da izin vermiş. Kızıl öküz,
"Ben aslında, arslanın ak öküzü yediği gün yenildim, yem
oldum, kurban gittim." diye bağırmış.
B
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Aç gözünü, (yoksa) açarlar gözünü.
B) Birlikten kuvvet doğar.
C) Açın yanından kaç.
D) Ağacın kurdu içinde olur.
E) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.
MOYA
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
B TYT/Türkçe 28. Bir ormanda ak, kara ve kızıl üç öküz varmış. Arslanla beraber yaşıyorlarmış. Ancak arslana karşı ittifak edip beraber hare- ket ettikleri için arslanın onlara gücü yetmiyormuş. Arslan bir gün kara ve kızıl öküzlere, "Ak öküz yüzünden sizin burada olduğunuz avcılar tarafından hemen fark edilir. Bana izin ve- rirseniz onu yiyeyim, orman size kalsın." demiş. Bu iki öküz, "Tamam, yiyebilirsin." demişler. Arslan da ak öküzü yakalayıp yemiş. Aradan günler geçmiş, arslan kızıl öküze, "Bizim renk- lerimiz aynı, müsaade et de şu kara öküzü yiyeyim, orman bize kalsın." demiş. Kızıl öküz de "Tamam, yiyebilirsin." demiş. Arslan da kara öküzü yakalayıp yemiş. Sonra da yalnız kalan kızıl öküze gelip, "Şimdi de seni yiyeceğim." demiş. Kızıl öküz arslanın hilesini o zaman anlamış. Üç defa bağırarak, "Bir şey söylememe izin ver." demiş. Arslan da izin vermiş. Kızıl öküz, "Ben aslında, arslanın ak öküzü yediği gün yenildim, yem oldum, kurban gittim." diye bağırmış. B Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Aç gözünü, (yoksa) açarlar gözünü. B) Birlikten kuvvet doğar. C) Açın yanından kaç. D) Ağacın kurdu içinde olur. E) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir. MOYA
3. Halamın Saffet Hanım hakkında anlattığı şeyler, bütün
bir muhabbet cilasıyla parlardı. Fakat Fahim Bey'e hiç
tahammül edemeyen Çamlıca'daki eniştem, bu ailenin
özellikleri hakkında en ağır ithamlarda bulunmaktan
çekinmezdi. Eniştem, Fahim Bey'in bütün âdet ve
tabiatlarını biliyordu. Kendisi deli gibi tanınmışken ona,
"Delinin biri!" diyordu.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca
karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A Disiplini bozan öğrencilere en ağır cezayı vermiş,
bundan dolayı da tepki görmüştü.
B) Yolcuların onu suçlu göstermesine karşın o tüm
suçlamaları reddediyordu.
C) Yanımıza gelen görevli bizi sert bir dille uyardı ama
bazı arkadaşlar bu uyarıları dikkate almadı.
D) Babasına sık sık karşı geliyor, bundan dolayı kavga
ediyorlardı.
E) Bahçeye izinsiz giren çocuklara kızdı, onları sokağın
başına kadar kovaladı.
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
3. Halamın Saffet Hanım hakkında anlattığı şeyler, bütün bir muhabbet cilasıyla parlardı. Fakat Fahim Bey'e hiç tahammül edemeyen Çamlıca'daki eniştem, bu ailenin özellikleri hakkında en ağır ithamlarda bulunmaktan çekinmezdi. Eniştem, Fahim Bey'in bütün âdet ve tabiatlarını biliyordu. Kendisi deli gibi tanınmışken ona, "Delinin biri!" diyordu. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A Disiplini bozan öğrencilere en ağır cezayı vermiş, bundan dolayı da tepki görmüştü. B) Yolcuların onu suçlu göstermesine karşın o tüm suçlamaları reddediyordu. C) Yanımıza gelen görevli bizi sert bir dille uyardı ama bazı arkadaşlar bu uyarıları dikkate almadı. D) Babasına sık sık karşı geliyor, bundan dolayı kavga ediyorlardı. E) Bahçeye izinsiz giren çocuklara kızdı, onları sokağın başına kadar kovaladı.
6. Çoğumuz bazı insani duygularımızı kay-
betmek üzereyiz, diye düşünüyordum ki
geçen gün başıma gelen olay kendimi
tekrar sorgulamamı sağladı. Geçen gün
tam bir lokantanın önünden geçerken
bana doğru gelen zayıf, çelimsiz bir
gence geri dönüp yemek ısmarlayayım
derken bir de baktım lokanta sahibi
benden önce davranmış. O güne kadar
en az benimki kadar güzel bir kalbe
rastlamadığımı düşünürdüm. Artık böyle
düşünmüyorum.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi-
nin örneği yer almamaktadır?
A) İşaret zamiri
B) İlgi zamiri
C) Belaisiz zamir
D) Kisi zamiri
E) Dönüşlülük zamiri
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
6. Çoğumuz bazı insani duygularımızı kay- betmek üzereyiz, diye düşünüyordum ki geçen gün başıma gelen olay kendimi tekrar sorgulamamı sağladı. Geçen gün tam bir lokantanın önünden geçerken bana doğru gelen zayıf, çelimsiz bir gence geri dönüp yemek ısmarlayayım derken bir de baktım lokanta sahibi benden önce davranmış. O güne kadar en az benimki kadar güzel bir kalbe rastlamadığımı düşünürdüm. Artık böyle düşünmüyorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi- nin örneği yer almamaktadır? A) İşaret zamiri B) İlgi zamiri C) Belaisiz zamir D) Kisi zamiri E) Dönüşlülük zamiri
6. ünite
m Tamlamaları
8. Kaçırdığımız sabahlara ciddi bir özür borçluyuz
Beraber uyanmadığımız bütün sabahlar
Bir şey eksikti, vardı yeryüzünün haberi
Yanımızda başka bedenler
Aklımızda başka hayaller
Ama aynı güneş, aynı gökyüzü
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır.
B) Bulunma durum eki almış soyut bir isim kullanılmış-
tır.
C) Bir isim hem aitlik hem de durum eki almıştır.
D) Birleşik isim bir sifat tamlamasından oluşmuştur.
E) Belirtili isim tamlamasının tamlayanı birleşik isimden
oluşmuştur.
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
6. ünite m Tamlamaları 8. Kaçırdığımız sabahlara ciddi bir özür borçluyuz Beraber uyanmadığımız bütün sabahlar Bir şey eksikti, vardı yeryüzünün haberi Yanımızda başka bedenler Aklımızda başka hayaller Ama aynı güneş, aynı gökyüzü Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır. B) Bulunma durum eki almış soyut bir isim kullanılmış- tır. C) Bir isim hem aitlik hem de durum eki almıştır. D) Birleşik isim bir sifat tamlamasından oluşmuştur. E) Belirtili isim tamlamasının tamlayanı birleşik isimden oluşmuştur.
AYT
1. Genellikle kadınların aklını çelen, yakışıklı, kibar, genç erkek
tiplemedir. İstanbul ağzı ile kusursuz bir Türkçe konuşur. Ba-
zı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyunlarda bir mirasyedi,
bazı oyunlarda ise zevk düşkünü bir çapkındır. Genellikle
babasından kalan han, hamam, bahçe ya da cambazhane
gibi yerleri işletmesi için Hacivat'a verir. Nazik ve çıtkırıldım
bir tiptir. Elinde şemsiye, çiçek demeti ya da baston olarak
tasvir edilir.
Bu parçada Karagöz oyununda yer alan aşağıdaki tiple-
rin hangisinden söz edilmektedir?
A) Karagöz
B) Çelebi
C) Baba Himmet
D) Beberuhi
E) Tuzsuz Deli Bekir
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosya
23.
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
AYT 1. Genellikle kadınların aklını çelen, yakışıklı, kibar, genç erkek tiplemedir. İstanbul ağzı ile kusursuz bir Türkçe konuşur. Ba- zı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyunlarda bir mirasyedi, bazı oyunlarda ise zevk düşkünü bir çapkındır. Genellikle babasından kalan han, hamam, bahçe ya da cambazhane gibi yerleri işletmesi için Hacivat'a verir. Nazik ve çıtkırıldım bir tiptir. Elinde şemsiye, çiçek demeti ya da baston olarak tasvir edilir. Bu parçada Karagöz oyununda yer alan aşağıdaki tiple- rin hangisinden söz edilmektedir? A) Karagöz B) Çelebi C) Baba Himmet D) Beberuhi E) Tuzsuz Deli Bekir Türk Dili ve Edebiyatı - Sosya 23.
20201220
18. Sivas, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, gastronomi
değerleri ile değil ama dünya mimarisine armağan ettiği
11
o eşsiz Divriği Ulu Camii ile otuz üç yıl önce yerini
almıştı. Tıpkı merkeze 175 km. uzaklıktaki bu eşsiz
|||
mimari eseri görmek için bozkırda akıp giden o uzun
IV
yolu aşmak gerektiği gibi başka değerlerinin keşfi için
V
de böylesi bir çaba ister bu kadim şehir.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
20.
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
20201220 18. Sivas, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, gastronomi değerleri ile değil ama dünya mimarisine armağan ettiği 11 o eşsiz Divriği Ulu Camii ile otuz üç yıl önce yerini almıştı. Tıpkı merkeze 175 km. uzaklıktaki bu eşsiz ||| mimari eseri görmek için bozkırda akıp giden o uzun IV yolu aşmak gerektiği gibi başka değerlerinin keşfi için V de böylesi bir çaba ister bu kadim şehir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 20.
ç
e-
3-
hi
r
7
8.
Ülkeler, hava tahminleri yapmak, radyo tele-
vizyon yayınlarını iletmek, bilimsel araştırma-
lar yapmak için uzaya yapay uydular fırlatır.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
A) Basit isim
B)
Türemiş fiil
C)
Fiilden isim yapım eki almış sözcük
(R)
Üçüncü çoğul kişi iyelik eki
E)
Belirtme eki almış sözcük
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
ç e- 3- hi r 7 8. Ülkeler, hava tahminleri yapmak, radyo tele- vizyon yayınlarını iletmek, bilimsel araştırma- lar yapmak için uzaya yapay uydular fırlatır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yok- tur? A) Basit isim B) Türemiş fiil C) Fiilden isim yapım eki almış sözcük (R) Üçüncü çoğul kişi iyelik eki E) Belirtme eki almış sözcük
uştu
nce
yoktu
J
Edebiyatın asıl büyülerinden biri, yazarın kimselerin
beklemediği bir anda, üstelik şaşırtıcı derecede gecikmiş
11
bir kitapla ortaya çıkmas dy belki de. Her zaman yaşanmaz
|||
IV
bu durum. Her yazar yıllardan yıllara kitaplardan kitaplara
bir arayış içinde bulur kendini.
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi de-
ğildir?
A) I
B) II
C) III
(D) V
E) V
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
uştu nce yoktu J Edebiyatın asıl büyülerinden biri, yazarın kimselerin beklemediği bir anda, üstelik şaşırtıcı derecede gecikmiş 11 bir kitapla ortaya çıkmas dy belki de. Her zaman yaşanmaz ||| IV bu durum. Her yazar yıllardan yıllara kitaplardan kitaplara bir arayış içinde bulur kendini. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi de- ğildir? A) I B) II C) III (D) V E) V
R
18 Kirlenmiş (1) duyguların arasında (II) parlak bir gül gibiy- G
din (III) Senin o masum gülüşün (IV) saf güzelliğin (V) 1
bana sonsuz huzur veriyordu.
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisine herhangi A
bir noktalama işareti getirilemez?
Y
A) I
B) II
9' 111
DIV
E) V N
E
V
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
R 18 Kirlenmiş (1) duyguların arasında (II) parlak bir gül gibiy- G din (III) Senin o masum gülüşün (IV) saf güzelliğin (V) 1 bana sonsuz huzur veriyordu. Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisine herhangi A bir noktalama işareti getirilemez? Y A) I B) II 9' 111 DIV E) V N E V