Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Oyun Sergileme Soruları

er-
5.
Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin bir özelliği değildir?
A) Kültür dili olması
B) Ülkede birleştirici rolünün olması
C) Bir ulusun ortak kullandığı dil olması
D) imla ve noktalamanın önemli olması
-E) Farklı söyleyiş ve sözcükleri barındırıyor olması
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
er- 5. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin bir özelliği değildir? A) Kültür dili olması B) Ülkede birleştirici rolünün olması C) Bir ulusun ortak kullandığı dil olması D) imla ve noktalamanın önemli olması -E) Farklı söyleyiş ve sözcükleri barındırıyor olması
6. Çoğumuz bazı insani duygularımızı kay-
betmek üzereyiz, diye düşünüyordum ki
geçen gün başıma gelen olay kendimi
tekrar sorgulamamı sağladı. Geçen gün
tam bir lokantanın önünden geçerken
bana doğru gelen zayıf, çelimsiz bir
gence geri dönüp yemek ısmarlayayım
derken bir de baktım lokanta sahibi
benden önce davranmış. O güne kadar
en az benimki kadar güzel bir kalbe
rastlamadığımı düşünürdüm. Artık böyle
düşünmüyorum.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi-
nin örneği yer almamaktadır?
A) İşaret zamiri
B) İlgi zamiri
C) Belaisiz zamir
D) Kisi zamiri
E) Dönüşlülük zamiri
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
6. Çoğumuz bazı insani duygularımızı kay- betmek üzereyiz, diye düşünüyordum ki geçen gün başıma gelen olay kendimi tekrar sorgulamamı sağladı. Geçen gün tam bir lokantanın önünden geçerken bana doğru gelen zayıf, çelimsiz bir gence geri dönüp yemek ısmarlayayım derken bir de baktım lokanta sahibi benden önce davranmış. O güne kadar en az benimki kadar güzel bir kalbe rastlamadığımı düşünürdüm. Artık böyle düşünmüyorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi- nin örneği yer almamaktadır? A) İşaret zamiri B) İlgi zamiri C) Belaisiz zamir D) Kisi zamiri E) Dönüşlülük zamiri
AYT
1. Genellikle kadınların aklını çelen, yakışıklı, kibar, genç erkek
tiplemedir. İstanbul ağzı ile kusursuz bir Türkçe konuşur. Ba-
zı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyunlarda bir mirasyedi,
bazı oyunlarda ise zevk düşkünü bir çapkındır. Genellikle
babasından kalan han, hamam, bahçe ya da cambazhane
gibi yerleri işletmesi için Hacivat'a verir. Nazik ve çıtkırıldım
bir tiptir. Elinde şemsiye, çiçek demeti ya da baston olarak
tasvir edilir.
Bu parçada Karagöz oyununda yer alan aşağıdaki tiple-
rin hangisinden söz edilmektedir?
A) Karagöz
B) Çelebi
C) Baba Himmet
D) Beberuhi
E) Tuzsuz Deli Bekir
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosya
23.
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
AYT 1. Genellikle kadınların aklını çelen, yakışıklı, kibar, genç erkek tiplemedir. İstanbul ağzı ile kusursuz bir Türkçe konuşur. Ba- zı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyunlarda bir mirasyedi, bazı oyunlarda ise zevk düşkünü bir çapkındır. Genellikle babasından kalan han, hamam, bahçe ya da cambazhane gibi yerleri işletmesi için Hacivat'a verir. Nazik ve çıtkırıldım bir tiptir. Elinde şemsiye, çiçek demeti ya da baston olarak tasvir edilir. Bu parçada Karagöz oyununda yer alan aşağıdaki tiple- rin hangisinden söz edilmektedir? A) Karagöz B) Çelebi C) Baba Himmet D) Beberuhi E) Tuzsuz Deli Bekir Türk Dili ve Edebiyatı - Sosya 23.
11. Mesnevi tarzında yazılan eserin giriş bölümünde Allah,
Hz. Muhammed ve Dört Halife övülür; yöneticilere
seslenilir; kitabın yazılışı hakkında bilgi verilir. Eserde,
dünya ve ahirette mutlu olmak için tutulması gereken
yollar gösterilir. Ayrıca yeni Müslüman olmuş Türk
toplumunun kültürü ve bu toplumdaki sınıflar, hukuk ve
ahlak kuralları yer almaktadır. Öte yandan Karahanlı
Devleti'nin yöneticilerine de tavsiyeler bulunmaktadır.
Tavsiyeler; iyi bir düzen kurma, vergiyi adaletli toplama
ve el sanatlarını geliştirme vb. konulardadır.
Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Risaletü'n-Nushiyye
B) Divanu Lügât'i-Türk
C) Atabetü'l-Hakayık
D) Kutadgu Bilig
eska
E) Çarhname A
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
11. Mesnevi tarzında yazılan eserin giriş bölümünde Allah, Hz. Muhammed ve Dört Halife övülür; yöneticilere seslenilir; kitabın yazılışı hakkında bilgi verilir. Eserde, dünya ve ahirette mutlu olmak için tutulması gereken yollar gösterilir. Ayrıca yeni Müslüman olmuş Türk toplumunun kültürü ve bu toplumdaki sınıflar, hukuk ve ahlak kuralları yer almaktadır. Öte yandan Karahanlı Devleti'nin yöneticilerine de tavsiyeler bulunmaktadır. Tavsiyeler; iyi bir düzen kurma, vergiyi adaletli toplama ve el sanatlarını geliştirme vb. konulardadır. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Risaletü'n-Nushiyye B) Divanu Lügât'i-Türk C) Atabetü'l-Hakayık D) Kutadgu Bilig eska E) Çarhname A
2.
Müzik hakkında birçok değerli düşünceyi Antik Yunan
filozofu Platon yazıya dökmüştür. Müzik, Platon'un
felsefesinde, eğitimle alakalıdır: Ona göre iyi ya da kötü
müzik yoktur, doğru veya yanlış müzik vardır. Başka bir
şekilde ifade edecek olursak ahlaki açıdan olumlu
etkisi olan veya yozlaştırıcı etkisi olan müzikler vardır.
Pisagor düşüncesinde yer alan kozmik düzen ve müzik
bağı, Platon'da çok da vurgulanmaz; müzik bir eğitim
aracı olarak görülür. Gençler doğru melodiler ve doğru
tonlarda müzik dinlerlerse bu onların daha iyi insanlara
dönüşmelerine yardımcı olabilir. Eğer gençler uygun
müzikleri dinlemezlerse yozlaşabilirler.
LİMİT YAYINLARI
Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi
Platon'un müzik anlayışıyla daha çok ilgilidir?
A) Müzik ruhumuzun derinliklerine kadar sokularak bizi
çepeçevre sarar, ona soylu davranışlar kazandırır.
B) Müzik, insanın karakterini geliştirirken insanı fazla
yumuşak ve coşkulu hâle getirme tehlikesine de
sahiptir.
C) Müzik tamamen insani duyguların dışa vurumudur;
müziğin tekrar üretilmesi, taklit edilebilirliği yoktur.
D) Doğru müzik iyi ve mutlu bireyler yetiştirmede,
ruhun iyilik ve güzelliğe ulaşmada bir araç
olarak
kullanılabilir.
E) İnsani duyguları etkileyebilen müziğin sakıncalı bir
hâle gelmemesi için belli yasalar ile denetim altında
tutulması gereklidir.
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
2. Müzik hakkında birçok değerli düşünceyi Antik Yunan filozofu Platon yazıya dökmüştür. Müzik, Platon'un felsefesinde, eğitimle alakalıdır: Ona göre iyi ya da kötü müzik yoktur, doğru veya yanlış müzik vardır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak ahlaki açıdan olumlu etkisi olan veya yozlaştırıcı etkisi olan müzikler vardır. Pisagor düşüncesinde yer alan kozmik düzen ve müzik bağı, Platon'da çok da vurgulanmaz; müzik bir eğitim aracı olarak görülür. Gençler doğru melodiler ve doğru tonlarda müzik dinlerlerse bu onların daha iyi insanlara dönüşmelerine yardımcı olabilir. Eğer gençler uygun müzikleri dinlemezlerse yozlaşabilirler. LİMİT YAYINLARI Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi Platon'un müzik anlayışıyla daha çok ilgilidir? A) Müzik ruhumuzun derinliklerine kadar sokularak bizi çepeçevre sarar, ona soylu davranışlar kazandırır. B) Müzik, insanın karakterini geliştirirken insanı fazla yumuşak ve coşkulu hâle getirme tehlikesine de sahiptir. C) Müzik tamamen insani duyguların dışa vurumudur; müziğin tekrar üretilmesi, taklit edilebilirliği yoktur. D) Doğru müzik iyi ve mutlu bireyler yetiştirmede, ruhun iyilik ve güzelliğe ulaşmada bir araç olarak kullanılabilir. E) İnsani duyguları etkileyebilen müziğin sakıncalı bir hâle gelmemesi için belli yasalar ile denetim altında tutulması gereklidir.
1. Tiyatro, fotoğraf, edebiyat, resim gibi birçok sanat da-
linin mirasçısı olan sinema; görselliğin öne çıktığı (dik-
1
kat çekmek) bir çağda, baskın (hâkim) anlatı türü hâline
II
geldi. İnsanla ilgili her türlü konuyu perdeye taşıyan
filmler kaçınılmaz olarak onun içinde yaşadığı kültürü
de aktarmakta. Bu bağlamda korku sinemasının he-
men hemen (neredeyse) tamamen folklordan beslen-
III U
diğini söyleyebiliriz. Yine dönemsel konuları işleyen ya-
pimlarda giyim kuşam, yeme içme, düğün ve cenaze
merasimleri de doğrudan (yalın bir şekilde) halk kültü-
IN V
rünü yansıtır. Yazar; bu kitapta görüntü, ses ve metin-
AVANTAJ YAYINLARI
ler üzerine yaptığı çalışmalardan hareketle sinemanın,
folklorun bir kaynağı olabileceğini ileri sürüyor (bir dü-
V
şünceyi önermek).
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez () içindeki açıklamayla uyuşma-
maktadır?
for
E) V
AXT
C)
B) ||
orok - ye Mezopo-
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
1. Tiyatro, fotoğraf, edebiyat, resim gibi birçok sanat da- linin mirasçısı olan sinema; görselliğin öne çıktığı (dik- 1 kat çekmek) bir çağda, baskın (hâkim) anlatı türü hâline II geldi. İnsanla ilgili her türlü konuyu perdeye taşıyan filmler kaçınılmaz olarak onun içinde yaşadığı kültürü de aktarmakta. Bu bağlamda korku sinemasının he- men hemen (neredeyse) tamamen folklordan beslen- III U diğini söyleyebiliriz. Yine dönemsel konuları işleyen ya- pimlarda giyim kuşam, yeme içme, düğün ve cenaze merasimleri de doğrudan (yalın bir şekilde) halk kültü- IN V rünü yansıtır. Yazar; bu kitapta görüntü, ses ve metin- AVANTAJ YAYINLARI ler üzerine yaptığı çalışmalardan hareketle sinemanın, folklorun bir kaynağı olabileceğini ileri sürüyor (bir dü- V şünceyi önermek). Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez () içindeki açıklamayla uyuşma- maktadır? for E) V AXT C) B) || orok - ye Mezopo-
Si-
A) Batıl inançların nasıl oluştuğu birkaç
lanmaya çalışılmıştır.
B) Zihnimiz önceden duyduğu şeylerden hareketle
batıl inançların varlığını kabul eder.
C) Zekânın işleyişindeki hatalı algılamalar, batıl inanç-
ların oluşmasına neden olabilir.
D) Bazı insanlar, batıl inançları kullanarak başkaları-
na zarar vermeye çalışmışlardır.
E) Batıl inançlar, terk edilmek istense de bunlara ina-
nilmaya istemsizce devam edilmiştir.
nip
dil
la-
dili
ruh
ari,
un-
miş
Zini
giz-
bir
üs-
26. Mektuplaşma XIX. yüzyıl Osmanlı hayatında âşıklar ve
maşuklar arasındaki haberleşmeyi sağlayan en yaygın
yoldur. Özellikle kızlar için daha bir tehlikelidir ama sev-
diğiyle yüz yüze görüşme imkânı bulamayan âşıklar;
hâllerini dadilar, uşaklar, bohçacılar gibi aracılar vasi-
tasıyla ve mektuplar yoluyla sevdiklerine ulaştırırlar. Bu
yola romanlarında çokça başvuranlardan biri de Ah-
met Mithat Efendi'dir. Zira o, âşıkları dönemin gerçek-
lerine uymayacak şekilde -bugünkü gibi serbestçe-bir
araya getirmek istemez. O sebeple gidip gelen mek-
tuplar, hem âşıklar arasındaki irtibatı sağlar hem de ro-
manın akışına renk katar.
ine
ku-
Bu parçada mektup ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
bloot
ICU-
aril-
dir.
A) Olmadan iletişimin olamayacağı
B) Kızların erkeklerden daha çok kullandığı
C) Yazarların hepsinin eserlerinde kullandığı
D) İlk çağlardan itibaren kullanılmaya başlandığı
E) Sosyal hayatta önemli bir yer tuttuğu
i ke-
7
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
Si- A) Batıl inançların nasıl oluştuğu birkaç lanmaya çalışılmıştır. B) Zihnimiz önceden duyduğu şeylerden hareketle batıl inançların varlığını kabul eder. C) Zekânın işleyişindeki hatalı algılamalar, batıl inanç- ların oluşmasına neden olabilir. D) Bazı insanlar, batıl inançları kullanarak başkaları- na zarar vermeye çalışmışlardır. E) Batıl inançlar, terk edilmek istense de bunlara ina- nilmaya istemsizce devam edilmiştir. nip dil la- dili ruh ari, un- miş Zini giz- bir üs- 26. Mektuplaşma XIX. yüzyıl Osmanlı hayatında âşıklar ve maşuklar arasındaki haberleşmeyi sağlayan en yaygın yoldur. Özellikle kızlar için daha bir tehlikelidir ama sev- diğiyle yüz yüze görüşme imkânı bulamayan âşıklar; hâllerini dadilar, uşaklar, bohçacılar gibi aracılar vasi- tasıyla ve mektuplar yoluyla sevdiklerine ulaştırırlar. Bu yola romanlarında çokça başvuranlardan biri de Ah- met Mithat Efendi'dir. Zira o, âşıkları dönemin gerçek- lerine uymayacak şekilde -bugünkü gibi serbestçe-bir araya getirmek istemez. O sebeple gidip gelen mek- tuplar, hem âşıklar arasındaki irtibatı sağlar hem de ro- manın akışına renk katar. ine ku- Bu parçada mektup ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? bloot ICU- aril- dir. A) Olmadan iletişimin olamayacağı B) Kızların erkeklerden daha çok kullandığı C) Yazarların hepsinin eserlerinde kullandığı D) İlk çağlardan itibaren kullanılmaya başlandığı E) Sosyal hayatta önemli bir yer tuttuğu i ke- 7 Diğer sayfaya geçiniz.
21.
---- Fakat bu dönemler içerisinde birtakım zorluklarla
karşılaşan bu insanlar, duygularını kontrol edemezlerse
uzun süreli motivasyon kaybı ya da işe karşı soğuma
şeklinde tutumlar sergileyerek başarısız olabilirler.
Duygusal zekâ, bu gibi olumsuz durumlar karşısında
kontrolü kaybetmemeyi sağlamaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) IQ düzeyi yüksek olan bazı kişilerin sosyal hayatta ya
da iş hayatında insanlarla kurdukları ilişkilerinin iyi
olmadığı görülmektedir
B) İnsanın kendisini mutlu hissettiği anlar kadar mutsuzluk
içerisinde olduğu dönemler de söz konusudur +
Öğrencilik yıllarında girdiği sınavlarda başarılı sonuçlar
alan ve iş hayatı içerisinde başarılı projeler üreten
insanlar zeki insanlar olarak kabul edilebilir
D) Duygusal zekâ bireyin sosyolojik ve psikolojik
durumuyla ilişkilendirilmesi nedeniyle değişikliğe
uğrayarak geliştirilebilecek bir olgu olarak karşımıza
çıkmaktadır
E) Duygusallığın öne çıktığı, aklın baskı altında kaldığı
zamanlar vardır ve bu anlarda kişi genelde doğru
kararlar almakta zorlanır
UcDört
8
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
21. ---- Fakat bu dönemler içerisinde birtakım zorluklarla karşılaşan bu insanlar, duygularını kontrol edemezlerse uzun süreli motivasyon kaybı ya da işe karşı soğuma şeklinde tutumlar sergileyerek başarısız olabilirler. Duygusal zekâ, bu gibi olumsuz durumlar karşısında kontrolü kaybetmemeyi sağlamaktadır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) IQ düzeyi yüksek olan bazı kişilerin sosyal hayatta ya da iş hayatında insanlarla kurdukları ilişkilerinin iyi olmadığı görülmektedir B) İnsanın kendisini mutlu hissettiği anlar kadar mutsuzluk içerisinde olduğu dönemler de söz konusudur + Öğrencilik yıllarında girdiği sınavlarda başarılı sonuçlar alan ve iş hayatı içerisinde başarılı projeler üreten insanlar zeki insanlar olarak kabul edilebilir D) Duygusal zekâ bireyin sosyolojik ve psikolojik durumuyla ilişkilendirilmesi nedeniyle değişikliğe uğrayarak geliştirilebilecek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır E) Duygusallığın öne çıktığı, aklın baskı altında kaldığı zamanlar vardır ve bu anlarda kişi genelde doğru kararlar almakta zorlanır UcDört 8
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işare
1.
Tiyatro, fotoğraf, edebiyat, resim gibi birçok sanat da-
3.
ki
b
linin mirasçısı olan sinema; görselliğin öne çıktığı (dik-
1
kat çekmek) bir çağda, baskın (hâkim) anlatı türü haline
11
geldi. İnsanla ilgili her türlü konuyu perdeye taşıyan
- hakim)
filmler kaçınılmaz olarak onun içinde yaşadığı kültürü
de aktarmakta. Bu bağlamda korku sinemasının he-
men hemen (neredeyse) tamamen folklordan beslen-
III
diğini söyleyebiliriz. Yine dönemsel konuları işleyen ya-
pimlarda giyim kuşam, yeme içme, düğün ve cenaze
merasimleri de doğrudan (yalın bir şekilde) halk kültü-
IV
rünü yansıtır. Yazar; bu kitapta görüntü, ses ve metin-
ler üzerine yaptığı çalışmalardan hareketle sinemanın,
AVANTAJ YAYINLARI
4.
folklorun bir kaynağı olabileceğini ileri sürüyor (bir dü-
V
şünceyi önermek).
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez () içindeki açıklamayla uyuşma-
maktadır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V
2. İnsanlığın ilk çalgılarından biri olarak ---- ve Mezopo-
tamya uygarlıklarından günümüze dek çeşitli kültürle-
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işare 1. Tiyatro, fotoğraf, edebiyat, resim gibi birçok sanat da- 3. ki b linin mirasçısı olan sinema; görselliğin öne çıktığı (dik- 1 kat çekmek) bir çağda, baskın (hâkim) anlatı türü haline 11 geldi. İnsanla ilgili her türlü konuyu perdeye taşıyan - hakim) filmler kaçınılmaz olarak onun içinde yaşadığı kültürü de aktarmakta. Bu bağlamda korku sinemasının he- men hemen (neredeyse) tamamen folklordan beslen- III diğini söyleyebiliriz. Yine dönemsel konuları işleyen ya- pimlarda giyim kuşam, yeme içme, düğün ve cenaze merasimleri de doğrudan (yalın bir şekilde) halk kültü- IV rünü yansıtır. Yazar; bu kitapta görüntü, ses ve metin- ler üzerine yaptığı çalışmalardan hareketle sinemanın, AVANTAJ YAYINLARI 4. folklorun bir kaynağı olabileceğini ileri sürüyor (bir dü- V şünceyi önermek). Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez () içindeki açıklamayla uyuşma- maktadır? A) B) II C) III D) IV E) V 2. İnsanlığın ilk çalgılarından biri olarak ---- ve Mezopo- tamya uygarlıklarından günümüze dek çeşitli kültürle-
31. Yaşar Kemal'in aynı adlı eserine güzelleme niteliğinde olan
ve yönetmenliğini Fikret Reyhan'ın yaptığı Sarı Sıcak fil-
mi tabiatın renksiz hâlinin bir yansımasıdır bize; bir ağıt,
yıkıcı bir türküdür. Filmin daha ilk görüntülerinde “yaşam
mücadelesi” tanımlaması altında metaforik bir olay filmin
geneline dair özetleyici bir bakış açısı sunabilir. İlginçtir ki
filmin basından sonuna kadar karakterler tanıtılmaz Yönet-
men sanki bunu filmdeki karakterlerle uzun zamandır zaten
arkadaşmışız da şimdi bir anda sokakta karşılaşıp filmin
süresinin bize izin verdiği ölçüde onlara eşlik etmekteyiz,
düşüncesiyle yapıyor.
Bu sözleri söyleyen kişiye göre filmin dikkat çeken
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bamimi bir havasının olması
BN Carpıcı bir girişle başlaması
) Verdiği mesajın daha ilk sahneden anlaşılması
D) Kahramanlarının seyirciye tanıdık gelmesi
E) Edebî bir eserden uyarlanması
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
31. Yaşar Kemal'in aynı adlı eserine güzelleme niteliğinde olan ve yönetmenliğini Fikret Reyhan'ın yaptığı Sarı Sıcak fil- mi tabiatın renksiz hâlinin bir yansımasıdır bize; bir ağıt, yıkıcı bir türküdür. Filmin daha ilk görüntülerinde “yaşam mücadelesi” tanımlaması altında metaforik bir olay filmin geneline dair özetleyici bir bakış açısı sunabilir. İlginçtir ki filmin basından sonuna kadar karakterler tanıtılmaz Yönet- men sanki bunu filmdeki karakterlerle uzun zamandır zaten arkadaşmışız da şimdi bir anda sokakta karşılaşıp filmin süresinin bize izin verdiği ölçüde onlara eşlik etmekteyiz, düşüncesiyle yapıyor. Bu sözleri söyleyen kişiye göre filmin dikkat çeken özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Bamimi bir havasının olması BN Carpıcı bir girişle başlaması ) Verdiği mesajın daha ilk sahneden anlaşılması D) Kahramanlarının seyirciye tanıdık gelmesi E) Edebî bir eserden uyarlanması
Konu Testi
7.
Gün olur, alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu ada senin, bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşi sira
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zincirleme isim tamlaması
B) Belirtili isim tamlaması
Tamlayan düşmüş isim tamlaması
D) Yönelme hâl eki almış isim
Ey Çağul isint
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
Konu Testi 7. Gün olur, alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Şu ada senin, bu ada benim Yelkovan kuşlarının peşi sira Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Zincirleme isim tamlaması B) Belirtili isim tamlaması Tamlayan düşmüş isim tamlaması D) Yönelme hâl eki almış isim Ey Çağul isint
Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşan eserlere “ham-
se” adı verilir.
Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi hamse sahibi de-
ğildir?
bog
A) Hamdullah Hamdi
mibolt
B) Ali Şir Nevaî
RO
C) TaşlıcalıYahya
P) Nergisi
E) Fuzuli
G
71
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
Beş mesnevinin bir araya gelmesiyle oluşan eserlere “ham- se” adı verilir. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi hamse sahibi de- ğildir? bog A) Hamdullah Hamdi mibolt B) Ali Şir Nevaî RO C) TaşlıcalıYahya P) Nergisi E) Fuzuli G 71
E) V
A) 1
B) 11
C) III
D) IV
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi'nde
çıkan dergilerden biri değildir?
A) Malumat
B) Mirsad
C) Resimli Gazete
D) Hazine-i Fünun
E) Mecmua-i Fünun
fdd kurs seti
100
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
E) V A) 1 B) 11 C) III D) IV Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi'nde çıkan dergilerden biri değildir? A) Malumat B) Mirsad C) Resimli Gazete D) Hazine-i Fünun E) Mecmua-i Fünun fdd kurs seti 100
5. Küçük bir çam ormanı... Vakit sabah. Ari, sinek, kuş sesi...
Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş par-
çaları... Sonra uzak göğün kendi renginden biraz daha
koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz... İşte böyle bir yerde
Köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar, bir zaman bana,
insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın,
tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama se-
vinci duyulacağını öğretmiştir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiş-
tir?
A) Birden fazla sıfat tarafından belirtilmiş isim
B) Belirtme ve niteleme sıfatı almış isim tamlaması
C) İsim, sifat ve zarf-fiil
D) Birleşik çekimli fiil
E) Tamlananı ortak isim tamlaması
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
5. Küçük bir çam ormanı... Vakit sabah. Ari, sinek, kuş sesi... Bir siyah gözlükten görülen yerde ve ağaçlarda güneş par- çaları... Sonra uzak göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz... İşte böyle bir yerde Köyün insanlarını düşünüyorum. Kitaplar, bir zaman bana, insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama se- vinci duyulacağını öğretmiştir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiş- tir? A) Birden fazla sıfat tarafından belirtilmiş isim B) Belirtme ve niteleme sıfatı almış isim tamlaması C) İsim, sifat ve zarf-fiil D) Birleşik çekimli fiil E) Tamlananı ortak isim tamlaması
Yan
ayage
2. Insan, bir başkasıyla hemhâl olmak, hikâyesini bir
başkasının yüzünde seyretmek ister. Bir başkasına bir
şey anlatamaz ve onu dinleyemezsem insanlığımın çok
4.
büyük bir kısmı eksik olacaktır.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca
karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Resimlerinde eski zaman minyatürlerini çağrıştıran,
masalsı bir atmosfer var.
B) Büyük şairler, kendilerini zamana teslim etmek
yerine, zamanlarını aşmak için mücadele edenler
arasından çıkar.
C) Kimi sosyologlara göre toplum, birbiriyle sürekli
rekabet hâlinde olan sınıfların çatışmasına sahne
olmaktadır.
D) Senden daha iyi olanlara öykünmeyi sürdürdükçe
içindeki yetenek tohumunu asla çatlatamayacaksın.
Bu gurbet köşesinde bizi birbirimizle bütünleşmiş
görmek, belki de onları başta pek şaşırtıyordu.
ENEME-1
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
Yan ayage 2. Insan, bir başkasıyla hemhâl olmak, hikâyesini bir başkasının yüzünde seyretmek ister. Bir başkasına bir şey anlatamaz ve onu dinleyemezsem insanlığımın çok 4. büyük bir kısmı eksik olacaktır. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Resimlerinde eski zaman minyatürlerini çağrıştıran, masalsı bir atmosfer var. B) Büyük şairler, kendilerini zamana teslim etmek yerine, zamanlarını aşmak için mücadele edenler arasından çıkar. C) Kimi sosyologlara göre toplum, birbiriyle sürekli rekabet hâlinde olan sınıfların çatışmasına sahne olmaktadır. D) Senden daha iyi olanlara öykünmeyi sürdürdükçe içindeki yetenek tohumunu asla çatlatamayacaksın. Bu gurbet köşesinde bizi birbirimizle bütünleşmiş görmek, belki de onları başta pek şaşırtıyordu. ENEME-1
Belirat mag
12. (1) Bilim dünyası yıllardır diğer gezegenlerde ve bu ge- 14. Tark
zegenlerin uydularında hayat belirtisi arıyor. (II) NASA'
SÖZC
nin Kepler teleskopt, 2009'dan beri Güneş sisteminin
çeki
dışında binlerce gezegen Aeşfetti. (III) Kaliforniya Üni-
nü
versitesinden araştırmacılar, 13 Haziran'da sonuçları
Bu
yayımlanan bir araştırmada 100 dev gezegenin uydu-
ha
larında hayat olabileceğini belirledi. (IV) Bu araştırma,
potansiyel uyduları tespit etmek için geliştirilecek teles-
kopları tanımlamada bilim insanlarına rehberlik edecek.
(V) Biyoişaretler ve atmosferler daha kolay belirlenebi-
lecek böylece.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümle özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, belirtisiz
nesne ve yüklemden oluşmuştur.
II. cümlede özne vurgulanmıştır.
atleri Genel Müdürlüğü
C) YII. cümle girişik birleşik cümledir.
DS IV. cümle kurallı cümledir.
) V. cümle devrik bir fiil cümlesidir.
o
YETİ
Lise Türkçe
Oyun Sergileme
Belirat mag 12. (1) Bilim dünyası yıllardır diğer gezegenlerde ve bu ge- 14. Tark zegenlerin uydularında hayat belirtisi arıyor. (II) NASA' SÖZC nin Kepler teleskopt, 2009'dan beri Güneş sisteminin çeki dışında binlerce gezegen Aeşfetti. (III) Kaliforniya Üni- nü versitesinden araştırmacılar, 13 Haziran'da sonuçları Bu yayımlanan bir araştırmada 100 dev gezegenin uydu- ha larında hayat olabileceğini belirledi. (IV) Bu araştırma, potansiyel uyduları tespit etmek için geliştirilecek teles- kopları tanımlamada bilim insanlarına rehberlik edecek. (V) Biyoişaretler ve atmosferler daha kolay belirlenebi- lecek böylece. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümle özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, belirtisiz nesne ve yüklemden oluşmuştur. II. cümlede özne vurgulanmıştır. atleri Genel Müdürlüğü C) YII. cümle girişik birleşik cümledir. DS IV. cümle kurallı cümledir. ) V. cümle devrik bir fiil cümlesidir. o YETİ