Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma Soruları

Deneme - 2
6.
Oğuzların Kafkasya ve Orta Asya dolaylarındaki yaşayışla-
nni, birbirleriyle olan etkileşimlerini, savaşlarını, kahraman-
lıklarını ele alan yazılardır. Bir ön söz 12 hikâyeden oluşan
bu eserde törensel soyreyişler ve toplumsal duyarlılık
hakimdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan edebi
eserle ilgili değildir?
A) Deli Dumrul
B) Dede Korkut
Dove st
CL Bamsi Beyrek
Oğuz kağan
E) Boğaç Har
17. yüzyıl halk şairlerinden biri olan Konya'nin Gezle
kinde doğmustur. 9. yüzyıllar boyunca vetismis
an olan
Ayni
atmazel
renimi
gencin
manlar,
içinde
inceyi
eğişik
arak
na
V₂
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
Deneme - 2 6. Oğuzların Kafkasya ve Orta Asya dolaylarındaki yaşayışla- nni, birbirleriyle olan etkileşimlerini, savaşlarını, kahraman- lıklarını ele alan yazılardır. Bir ön söz 12 hikâyeden oluşan bu eserde törensel soyreyişler ve toplumsal duyarlılık hakimdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan edebi eserle ilgili değildir? A) Deli Dumrul B) Dede Korkut Dove st CL Bamsi Beyrek Oğuz kağan E) Boğaç Har 17. yüzyıl halk şairlerinden biri olan Konya'nin Gezle kinde doğmustur. 9. yüzyıllar boyunca vetismis an olan Ayni atmazel renimi gencin manlar, içinde inceyi eğişik arak na V₂
6. Türkçede bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün.
yer değiştirmesi göçüşme olarak adlandırılır. Sesleri bu
şekilde yer değiştirmek yazım yanlışına yol açar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şekilde oluşmuş
bir yazım yanlışı vardır?
A) Çocuğun upuzun kirpiklerine herkes hayran olmuş.
B) Yanlış yaparım korkusuyla hareket etmemelisin.
C) Merdivenin altına bir kirpi yuva yapmış.
D) Bu pehrize uyarsan kısa zamanda kilo verirsin.
E) Küçüklerin kibritle oynaması sakıncalıdır.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
6. Türkçede bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün. yer değiştirmesi göçüşme olarak adlandırılır. Sesleri bu şekilde yer değiştirmek yazım yanlışına yol açar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şekilde oluşmuş bir yazım yanlışı vardır? A) Çocuğun upuzun kirpiklerine herkes hayran olmuş. B) Yanlış yaparım korkusuyla hareket etmemelisin. C) Merdivenin altına bir kirpi yuva yapmış. D) Bu pehrize uyarsan kısa zamanda kilo verirsin. E) Küçüklerin kibritle oynaması sakıncalıdır.
0. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Kuşlar geçiyor, derken
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık
Ağlar çekiliyor dalyanlarda
Bir kadının suya değiyor ayakları
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Ünlü daralması görülmektedir.
3.
B) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük bulunmaktadır.
C) Ünsüz benzeşmesi görülmektedir.
D) Ulama yapılmıştır.
E) Kaynaştırma sesi vardır.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
0. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı Kuşlar geçiyor, derken Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık Ağlar çekiliyor dalyanlarda Bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez A) Ünlü daralması görülmektedir. 3. B) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük bulunmaktadır. C) Ünsüz benzeşmesi görülmektedir. D) Ulama yapılmıştır. E) Kaynaştırma sesi vardır.
D) Düz uyak örgüsü
E) Mani tipi uyak örgüsü
9. İnce uzun boynunun gölgesidir yayılan
Sularda halkalanır ürkütmeyen bir yılan
Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yuka-
rida verilen beyittekiyle aynıdır?
A) çıkıp yücelere bakmak istersin
Coşkun sular gibi akmak istersin
B) On beşinde sevda düşer başına
On altıda yadlar girer düşüne
C) Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
Benim aşkım uymaz öyle her saza
D) Bahçemize üç gül diktim biterse
Şakıyıp dalında bülbül öterse
E) Dudakların sevincin çizdiği ince çizgi
Düşlerin harf harf uzar: Aşk kitabında dizgi
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
D) Düz uyak örgüsü E) Mani tipi uyak örgüsü 9. İnce uzun boynunun gölgesidir yayılan Sularda halkalanır ürkütmeyen bir yılan Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yuka- rida verilen beyittekiyle aynıdır? A) çıkıp yücelere bakmak istersin Coşkun sular gibi akmak istersin B) On beşinde sevda düşer başına On altıda yadlar girer düşüne C) Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza Benim aşkım uymaz öyle her saza D) Bahçemize üç gül diktim biterse Şakıyıp dalında bülbül öterse E) Dudakların sevincin çizdiği ince çizgi Düşlerin harf harf uzar: Aşk kitabında dizgi
4. Yeni binyıl, yalnız yararcılığı (faydacılığı) düşünen, sorum-
shq
luluktan kaçan değil; farklılıklardaki (ayrımlardaki) güzel-
II
likleri duyumsayabilen (çağrıştıran), kendini keşfedebilen,
kendiyle barışık, uzlaşmacı (anlaşma sağlayan), üretken,
IV
sorun çözen, estetik ölçütlerin evrenselliğini hissedebilen
bireylerden oluşan toplumların başarılarına sahne olacak-
V
tir (görülecektir).
Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisi paran-
tez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktır?
A)
B) II
D) IV
C) III
V
BV
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
4. Yeni binyıl, yalnız yararcılığı (faydacılığı) düşünen, sorum- shq luluktan kaçan değil; farklılıklardaki (ayrımlardaki) güzel- II likleri duyumsayabilen (çağrıştıran), kendini keşfedebilen, kendiyle barışık, uzlaşmacı (anlaşma sağlayan), üretken, IV sorun çözen, estetik ölçütlerin evrenselliğini hissedebilen bireylerden oluşan toplumların başarılarına sahne olacak- V tir (görülecektir). Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisi paran- tez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktır? A) B) II D) IV C) III V BV
DOB YAYINLARI
18
16. Sinema, mimari, modern sanat, göç ve göçmenlik, mekan
ve kent antropolojisi üzerine çalışan Seyhan Kurt'un Hane-
den Ev Håline: Türk Evinde Mimari, Düzenleme, Pratik ad-
li çalışmasını görünce gerek ismi gerek kapağı sebebiyle
büyük heyecan duydum. Evlerimizle ilişkimize dair yazılmış
kitaplara özel ilgi duymak, pek çalışılan bir alan olmadığı
için hasret çekmeyi de beraberinde getiriyor. Bu sebeple
çalışmanın tanıtım metnindeki "evle ilişkimizin edebiyattaki
yansımaları eşliğinde, kendisi de edebi zevkle ve "ev sev-
gisiyle" yazılmış bir kitap" cümlesini sıcacık bulup hemen
kitabı aldım, birkaç gün içinde zevkle okuyup bitirdim.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz benzeşmesi
Diğer sayfaya geçiniz.
5
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
DOB YAYINLARI 18 16. Sinema, mimari, modern sanat, göç ve göçmenlik, mekan ve kent antropolojisi üzerine çalışan Seyhan Kurt'un Hane- den Ev Håline: Türk Evinde Mimari, Düzenleme, Pratik ad- li çalışmasını görünce gerek ismi gerek kapağı sebebiyle büyük heyecan duydum. Evlerimizle ilişkimize dair yazılmış kitaplara özel ilgi duymak, pek çalışılan bir alan olmadığı için hasret çekmeyi de beraberinde getiriyor. Bu sebeple çalışmanın tanıtım metnindeki "evle ilişkimizin edebiyattaki yansımaları eşliğinde, kendisi de edebi zevkle ve "ev sev- gisiyle" yazılmış bir kitap" cümlesini sıcacık bulup hemen kitabı aldım, birkaç gün içinde zevkle okuyup bitirdim. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü daralması B) Ünsüz yumuşaması C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz düşmesi E) Ünsüz benzeşmesi Diğer sayfaya geçiniz. 5
1