E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma Soruları

en
13. On dokuzuncu yüzyılda cüretli bir hayal olan
şeyleri, bugün göze aldığınız zorluklar ölçüsünde
gerçekleştirebilirsiniz.
II. Cemal Süreya'nın dizeleriyle söylersek "Yeni bir
hayatın acemileriyiz/ Bütün bildiklerimiz yeniden
biçimleniyor/ Şiirimiz, aşkımız yeniden."
III. Dolayısıyla eski kodlarla yaşamayı da eski kodlarla
düşünmeyi de bilinçli bilinçsiz gözden geçiriyoruz
aslında.
IV. Dünya çok küçük artık.
V. Geçmiş yüzyıllarda onlarca yıl süren göçler
günümüzde birkaç ayda yaşanıyor.
3
Numaralanmış cümlelerden bir paragraf
oluşturulduğunda hangi cümle parçanın son cümlesi
olur?
A) I.
B)-1.
ÖSYM TİPİ SORULAR
C) III.
D) IV.
E) V.
3D yayınları
ödüllü, c
ziyade
birincil a
Bu pare
1. H
II. Y
e
III. E
tespitle
A) Yaln
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
en 13. On dokuzuncu yüzyılda cüretli bir hayal olan şeyleri, bugün göze aldığınız zorluklar ölçüsünde gerçekleştirebilirsiniz. II. Cemal Süreya'nın dizeleriyle söylersek "Yeni bir hayatın acemileriyiz/ Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor/ Şiirimiz, aşkımız yeniden." III. Dolayısıyla eski kodlarla yaşamayı da eski kodlarla düşünmeyi de bilinçli bilinçsiz gözden geçiriyoruz aslında. IV. Dünya çok küçük artık. V. Geçmiş yüzyıllarda onlarca yıl süren göçler günümüzde birkaç ayda yaşanıyor. 3 Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle parçanın son cümlesi olur? A) I. B)-1. ÖSYM TİPİ SORULAR C) III. D) IV. E) V. 3D yayınları ödüllü, c ziyade birincil a Bu pare 1. H II. Y e III. E tespitle A) Yaln
2.4. Kitaplarımdaki karakterleri oluştururken hayatımdaki gerçek
insanları gözlemlemeyi seviyorum. Fazla konuşmaktan hoş-
lanmıyorum, diğer insanların hikâyelerini dinlemeyi seviyorum.
Ne tür insanlar olduklarına ben karar vermiyorum sadece nasıl
hissettiklerini ve nereye gittiklerini düşünmeye çalışıyorum. Bi-
raz birinden biraz öbüründen özellik alıp topluyorum. Bu "ger-
çekçi" mi yoksa "gerçek dışı" mı bilmiyorum ama bana göre be-
nim karakterlerim gerçek insanlardan daha gerçek. Yazdığım
süre boyunca bu insanlar benim içimde oluyorlar.
Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi, sözü edilen sa-
natçının bir özelliği olamaz?
A) Izlenimlerini yansıtmayı yeğleme
ub (B) Tumevarim yöntemini uygulama
C) Hayal gücünün zenginliğiyle övünme
D) İnsanları dinlemekten hoşlanma
E) Oluşturduğu karakterlerle özdeşleşme
I
1
I
1
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
2.4. Kitaplarımdaki karakterleri oluştururken hayatımdaki gerçek insanları gözlemlemeyi seviyorum. Fazla konuşmaktan hoş- lanmıyorum, diğer insanların hikâyelerini dinlemeyi seviyorum. Ne tür insanlar olduklarına ben karar vermiyorum sadece nasıl hissettiklerini ve nereye gittiklerini düşünmeye çalışıyorum. Bi- raz birinden biraz öbüründen özellik alıp topluyorum. Bu "ger- çekçi" mi yoksa "gerçek dışı" mı bilmiyorum ama bana göre be- nim karakterlerim gerçek insanlardan daha gerçek. Yazdığım süre boyunca bu insanlar benim içimde oluyorlar. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi, sözü edilen sa- natçının bir özelliği olamaz? A) Izlenimlerini yansıtmayı yeğleme ub (B) Tumevarim yöntemini uygulama C) Hayal gücünün zenginliğiyle övünme D) İnsanları dinlemekten hoşlanma E) Oluşturduğu karakterlerle özdeşleşme I 1 I 1
D. 40
E. 50
10. Tutanakla ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A. Bir kişi tarafından imzalanmak zorundadır.
B. Dili resmi dildir.
C. A4 veya A5 kağıt kullanılır.
D. Hiçbir kişisel yorum yapılmaz.
E. Kurşun kalem kullanılmaz.
demektir?
be
B.
ba
C
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
D. 40 E. 50 10. Tutanakla ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır? A. Bir kişi tarafından imzalanmak zorundadır. B. Dili resmi dildir. C. A4 veya A5 kağıt kullanılır. D. Hiçbir kişisel yorum yapılmaz. E. Kurşun kalem kullanılmaz. demektir? be B. ba C
2. DENEME SINAVI
14. Tanzimat Dönemi'nde tiyatro yazanlar arasında yer alan
---- 1872 yılında Eyvah isimli dramı oynanmıştır. Bu oyu-
nun teması, Batılılaşmanın aile üzerindeki tesiri ve ev-
lenmedekteski adetlerin eleştirilmesidir. Bazı kesimlerce
ağır eleştirilere maruz kalan yazar, 1875'te Açık Baş adlı
başka bir komedisi ile halkın dini duygularını kötüye kul-
lanan din istismarcılarını eleştirmiştir. Eserlerinden Zta-
nesi basılmıştır. 1875'te, Ahz-ı Sar yahut Avrupa'nın Eski
Medeniyeti adlı dramı, insan hakları ve Avrupa'daki sınıf
mücadelesini anlatmasına karşın başarısız bir çalışma
dır. 1883'te Çerkez Özdenler adlı piyesin kapağında "Milli
Dram" terimi ve "Hem sahnede oynanmak hem de roman
gibi okunmak için yazılmıştır." ifadesi yer alır. Bu piyesin-
de Osmanlı İmparatorluğu azınlıklarından olan Çerkezle-
rin yaşayış tarzını anlatır. 1883'te yazdığı Bir Facia yahut
Siyavuş piyesi ise konusunu eski İran tarihinden almış-
tır. Eserlerinde, sosyal problemler üzerindeki hâkimiye-
tini göstermesine karşın tiyatro tekniğini ikinci plana at-
mıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
Direktör Ali Bey'in
B) Ahmet Mithat Efendi'nin
C) Recaizade Mahmut Ekrem'in
D) Abdülhak Hamit Tarhan'ın
E) Şemsettin Sami'nin
15. S
1
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
2. DENEME SINAVI 14. Tanzimat Dönemi'nde tiyatro yazanlar arasında yer alan ---- 1872 yılında Eyvah isimli dramı oynanmıştır. Bu oyu- nun teması, Batılılaşmanın aile üzerindeki tesiri ve ev- lenmedekteski adetlerin eleştirilmesidir. Bazı kesimlerce ağır eleştirilere maruz kalan yazar, 1875'te Açık Baş adlı başka bir komedisi ile halkın dini duygularını kötüye kul- lanan din istismarcılarını eleştirmiştir. Eserlerinden Zta- nesi basılmıştır. 1875'te, Ahz-ı Sar yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti adlı dramı, insan hakları ve Avrupa'daki sınıf mücadelesini anlatmasına karşın başarısız bir çalışma dır. 1883'te Çerkez Özdenler adlı piyesin kapağında "Milli Dram" terimi ve "Hem sahnede oynanmak hem de roman gibi okunmak için yazılmıştır." ifadesi yer alır. Bu piyesin- de Osmanlı İmparatorluğu azınlıklarından olan Çerkezle- rin yaşayış tarzını anlatır. 1883'te yazdığı Bir Facia yahut Siyavuş piyesi ise konusunu eski İran tarihinden almış- tır. Eserlerinde, sosyal problemler üzerindeki hâkimiye- tini göstermesine karşın tiyatro tekniğini ikinci plana at- mıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? Direktör Ali Bey'in B) Ahmet Mithat Efendi'nin C) Recaizade Mahmut Ekrem'in D) Abdülhak Hamit Tarhan'ın E) Şemsettin Sami'nin 15. S 1
SVARTESAVE
8. Aşağıdaki altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlı-
şi vardır?
A) İş başvurusunda öz geçmiş bilgilerimi istediler.
B) Sözgelimi biz yemekte ne istersek onu mu yapacaktı?
C) Bu bölgede birçok küçük yarımada bulunmaktadır.
D) Monitör bozulunca yenisini almak zorunda kalmış.
E) Uzun çizgi, yazıda satır başına alınan konuşmaları gös-
termek için kullanılır.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
SVARTESAVE 8. Aşağıdaki altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlı- şi vardır? A) İş başvurusunda öz geçmiş bilgilerimi istediler. B) Sözgelimi biz yemekte ne istersek onu mu yapacaktı? C) Bu bölgede birçok küçük yarımada bulunmaktadır. D) Monitör bozulunca yenisini almak zorunda kalmış. E) Uzun çizgi, yazıda satır başına alınan konuşmaları gös- termek için kullanılır.
Deneme - 2
6.
Oğuzların Kafkasya ve Orta Asya dolaylarındaki yaşayışla-
nni, birbirleriyle olan etkileşimlerini, savaşlarını, kahraman-
lıklarını ele alan yazılardır. Bir ön söz 12 hikâyeden oluşan
bu eserde törensel soyreyişler ve toplumsal duyarlılık
hakimdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan edebi
eserle ilgili değildir?
A) Deli Dumrul
B) Dede Korkut
Dove st
CL Bamsi Beyrek
Oğuz kağan
E) Boğaç Har
17. yüzyıl halk şairlerinden biri olan Konya'nin Gezle
kinde doğmustur. 9. yüzyıllar boyunca vetismis
an olan
Ayni
atmazel
renimi
gencin
manlar,
içinde
inceyi
eğişik
arak
na
V₂
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
Deneme - 2 6. Oğuzların Kafkasya ve Orta Asya dolaylarındaki yaşayışla- nni, birbirleriyle olan etkileşimlerini, savaşlarını, kahraman- lıklarını ele alan yazılardır. Bir ön söz 12 hikâyeden oluşan bu eserde törensel soyreyişler ve toplumsal duyarlılık hakimdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan edebi eserle ilgili değildir? A) Deli Dumrul B) Dede Korkut Dove st CL Bamsi Beyrek Oğuz kağan E) Boğaç Har 17. yüzyıl halk şairlerinden biri olan Konya'nin Gezle kinde doğmustur. 9. yüzyıllar boyunca vetismis an olan Ayni atmazel renimi gencin manlar, içinde inceyi eğişik arak na V₂
6. Türkçede bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün.
yer değiştirmesi göçüşme olarak adlandırılır. Sesleri bu
şekilde yer değiştirmek yazım yanlışına yol açar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şekilde oluşmuş
bir yazım yanlışı vardır?
A) Çocuğun upuzun kirpiklerine herkes hayran olmuş.
B) Yanlış yaparım korkusuyla hareket etmemelisin.
C) Merdivenin altına bir kirpi yuva yapmış.
D) Bu pehrize uyarsan kısa zamanda kilo verirsin.
E) Küçüklerin kibritle oynaması sakıncalıdır.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
6. Türkçede bir kelime içinde birbirini izleyen iki ünsüzün. yer değiştirmesi göçüşme olarak adlandırılır. Sesleri bu şekilde yer değiştirmek yazım yanlışına yol açar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şekilde oluşmuş bir yazım yanlışı vardır? A) Çocuğun upuzun kirpiklerine herkes hayran olmuş. B) Yanlış yaparım korkusuyla hareket etmemelisin. C) Merdivenin altına bir kirpi yuva yapmış. D) Bu pehrize uyarsan kısa zamanda kilo verirsin. E) Küçüklerin kibritle oynaması sakıncalıdır.
17. Safahat, Mehmet Âkif Ersoy'un 1911-1933 yılları ara-
sında yayımladığı yedi şiir kitabının 1943 yılında Sa-
fahat adı ile tek bir kitap hâlinde basılması ile oluş-
muştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen
Safahat adlı kitabın yedi bölümünden biri değildir?
A) Süleymaniye Kürsüsünde
B) Seyfi Baba
C) Asım
D) Hakkın Sesleri
E) Hatıralar
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
17. Safahat, Mehmet Âkif Ersoy'un 1911-1933 yılları ara- sında yayımladığı yedi şiir kitabının 1943 yılında Sa- fahat adı ile tek bir kitap hâlinde basılması ile oluş- muştur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen Safahat adlı kitabın yedi bölümünden biri değildir? A) Süleymaniye Kürsüsünde B) Seyfi Baba C) Asım D) Hakkın Sesleri E) Hatıralar
Soru 178
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl-
mıştır?
A) Ahmet Muhip Dıranas, şiirde biçime önem verişi,
işlediği temalar, simgecilikten hareket ederek yarattığı
yeni bir şiir diliyle kendi dönemindekileri olduğu gibi,
sonra gelenleri de etkilemiş bir şair olarak önem taşır.
B) Cahit Sıtkı, Fransız şairleri ile kendinden önce gelen
birkaç şairin etkisinde şiir yazmaya başlamış; giderek
kendisine özgü, lirizmin ağır bastığı bir şiir dünyası
yaratmıştır.
C) Kendine özgü benzetmeler, simgeler, hayaller kullanan
Fazıl Hüsnü Dağlarca, bireyin iç ve dış dünyasıyla bir-
likte yurt ve dünya insanına değin genişleyen bir çem-
berde, genel olarak insanın davranış ve çatışmalarını
yansıtmıştır.
Ziya Osman Saba, çocukluk yıllarına duyduğu özlem,
aile sevgisi, küçük şeylerden duyulan mutluluk, ölüm,
alın yazısına boyun eğiş gibi temaları işlediği şiirlerinde
biçim olarak gittikçe özgün koşuğa yönelmiştir.
Melih Cevdet Anday, Yedi Meşaleciler arasında kendine
özgü şiir anlayışı ile şiiri tekdüzelikten kurtarmış, sade
dille ve aruzla yazdığı şiirleri ile dikkatleri çekmiştir.
Mi
ve
Şi
et
Ş
m
M
Bu c
9
A) Y
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
Soru 178 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl- mıştır? A) Ahmet Muhip Dıranas, şiirde biçime önem verişi, işlediği temalar, simgecilikten hareket ederek yarattığı yeni bir şiir diliyle kendi dönemindekileri olduğu gibi, sonra gelenleri de etkilemiş bir şair olarak önem taşır. B) Cahit Sıtkı, Fransız şairleri ile kendinden önce gelen birkaç şairin etkisinde şiir yazmaya başlamış; giderek kendisine özgü, lirizmin ağır bastığı bir şiir dünyası yaratmıştır. C) Kendine özgü benzetmeler, simgeler, hayaller kullanan Fazıl Hüsnü Dağlarca, bireyin iç ve dış dünyasıyla bir- likte yurt ve dünya insanına değin genişleyen bir çem- berde, genel olarak insanın davranış ve çatışmalarını yansıtmıştır. Ziya Osman Saba, çocukluk yıllarına duyduğu özlem, aile sevgisi, küçük şeylerden duyulan mutluluk, ölüm, alın yazısına boyun eğiş gibi temaları işlediği şiirlerinde biçim olarak gittikçe özgün koşuğa yönelmiştir. Melih Cevdet Anday, Yedi Meşaleciler arasında kendine özgü şiir anlayışı ile şiiri tekdüzelikten kurtarmış, sade dille ve aruzla yazdığı şiirleri ile dikkatleri çekmiştir. Mi ve Şi et Ş m M Bu c 9 A) Y
0. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Kuşlar geçiyor, derken
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık
Ağlar çekiliyor dalyanlarda
Bir kadının suya değiyor ayakları
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Ünlü daralması görülmektedir.
3.
B) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük bulunmaktadır.
C) Ünsüz benzeşmesi görülmektedir.
D) Ulama yapılmıştır.
E) Kaynaştırma sesi vardır.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
0. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı Kuşlar geçiyor, derken Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık Ağlar çekiliyor dalyanlarda Bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez A) Ünlü daralması görülmektedir. 3. B) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük bulunmaktadır. C) Ünsüz benzeşmesi görülmektedir. D) Ulama yapılmıştır. E) Kaynaştırma sesi vardır.
2.
(1) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine sahip da-
marlı bitkiler gövde yapılarına göre odunsu ve otsu bitkiler
olarak iki kategoride incelenir. (II) Odunsu gövdeye sahip
bitkiler sahip oldukları lignin maddesi sayesinde sert ve
dayanıklı yapılıdır. (III) Ligninden yoksun otsu bitkilerde ise
odunlaşma gözlenmez. (IV) Bu yüzden dayanıksızdırlar, ge-
nellikle ağaçlar kadar uzayamazlar. (V) Gündelik dilde çoğu
insanın ağaç olarak değerlendirdiği muz bitkisi ise otsu göv-
deli bitkiler için bir istisnadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede adıl bulunmaktadır.
C) III. cümlede isim-fiil vardır.
D) IV. cümlede edat kullanılmıştır.
E) V. cümlede sifat-fiil bulunmaktadır.
4.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
2. (1) İletim demetleri sayesinde dolaşım sistemine sahip da- marlı bitkiler gövde yapılarına göre odunsu ve otsu bitkiler olarak iki kategoride incelenir. (II) Odunsu gövdeye sahip bitkiler sahip oldukları lignin maddesi sayesinde sert ve dayanıklı yapılıdır. (III) Ligninden yoksun otsu bitkilerde ise odunlaşma gözlenmez. (IV) Bu yüzden dayanıksızdırlar, ge- nellikle ağaçlar kadar uzayamazlar. (V) Gündelik dilde çoğu insanın ağaç olarak değerlendirdiği muz bitkisi ise otsu göv- deli bitkiler için bir istisnadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede adıl bulunmaktadır. C) III. cümlede isim-fiil vardır. D) IV. cümlede edat kullanılmıştır. E) V. cümlede sifat-fiil bulunmaktadır. 4.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki ögeli bir cümledir?
A) Bu ucu bucağı görünmeyen beyaza ilk adımı atmak
heyecan vericidir.
B) Asya kıtasında bulunan taş malzemenin azlığı, Avru-
pa kıtasıyla olan ticari ilişkileri artırmıştır.
C) Topkapı Sarayı'nın süslemelerinde geleneksel üslup
görülmemektedir.
Salzburg kentinde her yıl Mozart onuruna bir müzik
festivali düzenlenir.
E) Bilinen ilk adı Gangra olan Çankırı kenti, MÖ 104 yı-
lında kuruldu.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki ögeli bir cümledir? A) Bu ucu bucağı görünmeyen beyaza ilk adımı atmak heyecan vericidir. B) Asya kıtasında bulunan taş malzemenin azlığı, Avru- pa kıtasıyla olan ticari ilişkileri artırmıştır. C) Topkapı Sarayı'nın süslemelerinde geleneksel üslup görülmemektedir. Salzburg kentinde her yıl Mozart onuruna bir müzik festivali düzenlenir. E) Bilinen ilk adı Gangra olan Çankırı kenti, MÖ 104 yı- lında kuruldu.
TYT / TÜRKÇE
11. (1) Araştırmalar, son otuz yılda bireylerin eğitim sürelerinin
arttığını ortaya koyuyor; buna dayanarak şunu diyebiliriz:
Toplumumuzun "bilişsel rezerv" seviyesi bir hayli yüksel-
miş durumda. (II) Bilişsel rezerv, beynin amiloid ve tau bi-
urrikimi gibi değişikliklere karşı bilişsel görevleri sürdürmeye
devam etmesini sağlamak için bilişsel ağları (nöron-nöron
bağlantı ağları) esnek ve verimli bir şekilde kullanma ye-
teneğini ifade ediyor. (III) Örgün eğitim yıllarının sayısı
bilişsel rezervin tek belirleyicisi değil. (IV) Zihinsel olarak
teşvik edici bir işe sahip olmak ve zihni aktif tutacak faali-
yetlerde bulunmak da bilişsel rezerv oluşturmaya yardımcı
oluyor. (V) Pek çok çalışma, yaşam boyunca sosyal olmanın
ve zihinsel olarak aktif kalmanın beyin sağlığını destekle-
yebileceğini ve muhtemelen alzaymır riskini azaltabileceğini
gösteriyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede çıkarım söz konusudur.
B) Il cümle amaç-sonuç cümlesia.
C) cümlede bir düşünceyi kabullenmeme vardir.
D) IV. cümle III. cümleyi destekleyecek açıklamalar içer-
mektedir.
E) V. cümlede neden-sonuç ilişkisi varder
13. Sü
atc
lik!
you itib
fiz
ku
C
b
G
8
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
TYT / TÜRKÇE 11. (1) Araştırmalar, son otuz yılda bireylerin eğitim sürelerinin arttığını ortaya koyuyor; buna dayanarak şunu diyebiliriz: Toplumumuzun "bilişsel rezerv" seviyesi bir hayli yüksel- miş durumda. (II) Bilişsel rezerv, beynin amiloid ve tau bi- urrikimi gibi değişikliklere karşı bilişsel görevleri sürdürmeye devam etmesini sağlamak için bilişsel ağları (nöron-nöron bağlantı ağları) esnek ve verimli bir şekilde kullanma ye- teneğini ifade ediyor. (III) Örgün eğitim yıllarının sayısı bilişsel rezervin tek belirleyicisi değil. (IV) Zihinsel olarak teşvik edici bir işe sahip olmak ve zihni aktif tutacak faali- yetlerde bulunmak da bilişsel rezerv oluşturmaya yardımcı oluyor. (V) Pek çok çalışma, yaşam boyunca sosyal olmanın ve zihinsel olarak aktif kalmanın beyin sağlığını destekle- yebileceğini ve muhtemelen alzaymır riskini azaltabileceğini gösteriyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede çıkarım söz konusudur. B) Il cümle amaç-sonuç cümlesia. C) cümlede bir düşünceyi kabullenmeme vardir. D) IV. cümle III. cümleyi destekleyecek açıklamalar içer- mektedir. E) V. cümlede neden-sonuç ilişkisi varder 13. Sü atc lik! you itib fiz ku C b G 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapım eki
almamıştır?
A) Öykülerin geçmişe dair kazılardan oluşması okurda iyi
bir intiba oluşturuyor.
B) Anlatım dili, günlük hayatta pek kullanılmayan ama
kolay anlaşılan sözcükler barındırıyor.
C) Kimi hikâyelerde, kurguda gözlenen sıradanlık yazarın
muhayyilesi ile zenginleşiyor.
D) Her bir öykünün başında ya da ortasında merak
duygusunu tetikleyen unsura rastlanmıyor.
E) Günlük konuşma dilinde ilerleyen bu öykülerin belli bir
mesaj kaygısı taşımadığını, hepimiz biliyoruz.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapım eki almamıştır? A) Öykülerin geçmişe dair kazılardan oluşması okurda iyi bir intiba oluşturuyor. B) Anlatım dili, günlük hayatta pek kullanılmayan ama kolay anlaşılan sözcükler barındırıyor. C) Kimi hikâyelerde, kurguda gözlenen sıradanlık yazarın muhayyilesi ile zenginleşiyor. D) Her bir öykünün başında ya da ortasında merak duygusunu tetikleyen unsura rastlanmıyor. E) Günlük konuşma dilinde ilerleyen bu öykülerin belli bir mesaj kaygısı taşımadığını, hepimiz biliyoruz.
9. (1) Okuduğunu anlama; belirli bir yazıyı okumadan önce,
okuma sırasında ve sonrasında ortaya çıkan kasıtlı, aktif,
etkileşimli bir süreçtir. (II) Aynı zamanda okuma eylemi-
nin temel taşlarından biridir. (IIY Kişi, okuma sırasında bir
dizi karmaşık bilişsel süreçle uğraşır. (IV) Fonemik far-
kındalığını, fonem anlayışını ve metinden anlam çıkarma
yeteneğini kullanır. (V) Sürecin son unsuru ve bu üçü
arasında en önemlisi olan okuduğunu anlama, diğer iki
unsurdan bağımsız olarak meydana gelemez.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisi sade-
ce "özne ve yüklem"den oluşmuştur?
AI
B) 11
III
DIV
E) V
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
9. (1) Okuduğunu anlama; belirli bir yazıyı okumadan önce, okuma sırasında ve sonrasında ortaya çıkan kasıtlı, aktif, etkileşimli bir süreçtir. (II) Aynı zamanda okuma eylemi- nin temel taşlarından biridir. (IIY Kişi, okuma sırasında bir dizi karmaşık bilişsel süreçle uğraşır. (IV) Fonemik far- kındalığını, fonem anlayışını ve metinden anlam çıkarma yeteneğini kullanır. (V) Sürecin son unsuru ve bu üçü arasında en önemlisi olan okuduğunu anlama, diğer iki unsurdan bağımsız olarak meydana gelemez. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi sade- ce "özne ve yüklem"den oluşmuştur? AI B) 11 III DIV E) V
TYT / Türkçe
17. Ber
15.
Herkes sikintisini, derdini paylaşmalıdır.
I.
Insan hayranlıklarını değil, sevgisizliklerini
lar
II.
itiraf etmelidir.
ge
Kimsenin kalbini kırmadan görevini yaptı.
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) II. cümlenin yüklemi birleşik yapılı fiildir.
B) III. cümlede birden fazla sözcük, kip eki almıştır.
C) I. cümlede yapım ve çekim eki almış sözcüklere yer
verilmiştir.
D) II. cümlede gövdeden türemiş sözcüğe yer verilmiştir.
E) 1. cümlede iyelik ve hal eki almış sözcükler vardır.
Lise Türkçe
E-posta, Dilekçe, Tutanak Yazma
TYT / Türkçe 17. Ber 15. Herkes sikintisini, derdini paylaşmalıdır. I. Insan hayranlıklarını değil, sevgisizliklerini lar II. itiraf etmelidir. ge Kimsenin kalbini kırmadan görevini yaptı. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) II. cümlenin yüklemi birleşik yapılı fiildir. B) III. cümlede birden fazla sözcük, kip eki almıştır. C) I. cümlede yapım ve çekim eki almış sözcüklere yer verilmiştir. D) II. cümlede gövdeden türemiş sözcüğe yer verilmiştir. E) 1. cümlede iyelik ve hal eki almış sözcükler vardır.