Roman ve Romanın Yapı Unsurları Soruları

Paragrafhane
4. TÖ:
- İstersen romana gelelim buradan. Romanın
şiirden nasıl farklı olacak?
LM:
-
Farklı olmayacak, sadece şiirdeki temalar
daha anlaşılır hale gelecek belki.
TÖ:
- Sadece düzyazı olduğu için mi?
LM:
-
Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) Hayır, bazı şeyleri açıkladığım için.
B) Evet, daha açık olacak.
C)
Hayır, düzyazı hiçbir zaman benim yazın
hayatımda şiirin önüne geçemeyecek.
Hayır, şiirsel ifadelere yer vermediğim için.
E) Evet, şiir denince ben daha farklı şeyler an-
ladığım için.
F
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
Paragrafhane 4. TÖ: - İstersen romana gelelim buradan. Romanın şiirden nasıl farklı olacak? LM: - Farklı olmayacak, sadece şiirdeki temalar daha anlaşılır hale gelecek belki. TÖ: - Sadece düzyazı olduğu için mi? LM: - Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki- lerden hangisinin getirilmesi en uygundur? A) Hayır, bazı şeyleri açıkladığım için. B) Evet, daha açık olacak. C) Hayır, düzyazı hiçbir zaman benim yazın hayatımda şiirin önüne geçemeyecek. Hayır, şiirsel ifadelere yer vermediğim için. E) Evet, şiir denince ben daha farklı şeyler an- ladığım için. F
klerin yazıyı kullanmalarıyla başlayan süreçtir.
Kler bu süreçte Kök Türk ve Uygur alfabeleriyle
tli ürünler vermiştir. Bu döneme ait en önemli
-, Kök Türk Yazıtları'dır. Sekiz Yükmek, Irk Bitig,
Yaruk gibi ürünler de bu döneme aittir.
arçada sözü edilen edebî gelenek, aşağıda-
den hangisidir?
amiyet öncesi sözlü edebiyat geleneği
amiyet öncesi yazılı edebiyat geleneği
çiş Dönemi edebiyatı geleneği
Onim halk edebiyatı geleneği
edebiyatı geleneği
atıcı olayların içinde yer almaz.
şeyi bilen bir anlatıcının varlığına dayalı bakış
dir.
CI. kisilerin zihninden gooople
4.
Samime Hanım, kanepeye oturmuş, sarı siperli lam-
banın ışığında gazete okuyordu. Masanın üzerindeki
saatin tıkırtısı, köşede yanan sobanın çıtırtısı bu oda-
ya ölgün bir ruh veriyordu. Kapı usulca açıldı. İçeriye
kuyruğunu kaldırarak, kapının pervazina, minderin
ucuna sürünerek bir kedi girdi. Sobanın yanındaki
şiltenin üzerine çıktı, kıvrıldı. Arkasından mavili fanila
entarisi, siyah kuşağı, lepiska, gür saçlarını yarı örten
mavi yemenisiyle, pembe, değirmi çehresiyle bir ka-
dın, çekinerek ve başını sağ omuzuna doğru bükerek.
duvarın kenarına dayandı, durdu.
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangis
söylenemez?
A) Kahraman anlatıcı bakış açısıyla kaleme alınmıştı
B) Betimlemeye yer verilmiştir.
C) Anlatıcı, gözlemlerine duygularını katmıştır.
D) Yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtmaktadır.
E) Anlatmaya bağlı bir metindir.
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
klerin yazıyı kullanmalarıyla başlayan süreçtir. Kler bu süreçte Kök Türk ve Uygur alfabeleriyle tli ürünler vermiştir. Bu döneme ait en önemli -, Kök Türk Yazıtları'dır. Sekiz Yükmek, Irk Bitig, Yaruk gibi ürünler de bu döneme aittir. arçada sözü edilen edebî gelenek, aşağıda- den hangisidir? amiyet öncesi sözlü edebiyat geleneği amiyet öncesi yazılı edebiyat geleneği çiş Dönemi edebiyatı geleneği Onim halk edebiyatı geleneği edebiyatı geleneği atıcı olayların içinde yer almaz. şeyi bilen bir anlatıcının varlığına dayalı bakış dir. CI. kisilerin zihninden gooople 4. Samime Hanım, kanepeye oturmuş, sarı siperli lam- banın ışığında gazete okuyordu. Masanın üzerindeki saatin tıkırtısı, köşede yanan sobanın çıtırtısı bu oda- ya ölgün bir ruh veriyordu. Kapı usulca açıldı. İçeriye kuyruğunu kaldırarak, kapının pervazina, minderin ucuna sürünerek bir kedi girdi. Sobanın yanındaki şiltenin üzerine çıktı, kıvrıldı. Arkasından mavili fanila entarisi, siyah kuşağı, lepiska, gür saçlarını yarı örten mavi yemenisiyle, pembe, değirmi çehresiyle bir ka- dın, çekinerek ve başını sağ omuzuna doğru bükerek. duvarın kenarına dayandı, durdu. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangis söylenemez? A) Kahraman anlatıcı bakış açısıyla kaleme alınmıştı B) Betimlemeye yer verilmiştir. C) Anlatıcı, gözlemlerine duygularını katmıştır. D) Yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtmaktadır. E) Anlatmaya bağlı bir metindir.
20.
0508
Roman türü için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kurmaca bir gerçekliği ortaya koyar.
B) Öyküleme ve betimleme yapmak esastır.
C) Yansıttığı edebî akıma göre sınıflandırılabilir.
Gerçeküstü olayları da konu edinebilir.
Türün modern anlamda ilk örnekleri Cumhuriyet
Dönemi'nde verilmiştir.
Sonicles)
tollell jove
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
20. 0508 Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kurmaca bir gerçekliği ortaya koyar. B) Öyküleme ve betimleme yapmak esastır. C) Yansıttığı edebî akıma göre sınıflandırılabilir. Gerçeküstü olayları da konu edinebilir. Türün modern anlamda ilk örnekleri Cumhuriyet Dönemi'nde verilmiştir. Sonicles) tollell jove
GIRIS
1. ÜNİTE
okuyarak ayrı ayrı hoş geldin demişlerdi. Nişancı Bey'in sağ yanındaki şilteye oturduğun
da kendini ilk defa bir sınav heyeti huzurundaymış gibi hissetti.
Bütün gözler üzerindeydi. Servi boylu sakiler sofraları donatmaya başladıklarında
aradaki resmiyet kalkıp senli benli bir şiir sohbeti ve müzik ziyafeti başladı. Kimi gazel
okuyor, kimi muamma soruyor, kimi mesnevi anlatıyordu.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman
B) Deneme
C) Sohbet
D) Ani
Çözüm:
Verilen edebî metinde yazar, Fuzulî gibi tarihsel kişiliklerden ve üzerinde yaşadığı-
mız gerçek dünyadan hareketle kurmaca yani hayali bir dünya oluşturmuştur. Sanatçının
oluşturduğu kurmaca dünyada da kişiler, varlıklar, bunların duygu, düşünce, hayali ya
1. ÜNİTE
Kullanılan dil.
Orijinal ve te
Muhatabır
Kendine
birimler
Asıl ko
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
GIRIS 1. ÜNİTE okuyarak ayrı ayrı hoş geldin demişlerdi. Nişancı Bey'in sağ yanındaki şilteye oturduğun da kendini ilk defa bir sınav heyeti huzurundaymış gibi hissetti. Bütün gözler üzerindeydi. Servi boylu sakiler sofraları donatmaya başladıklarında aradaki resmiyet kalkıp senli benli bir şiir sohbeti ve müzik ziyafeti başladı. Kimi gazel okuyor, kimi muamma soruyor, kimi mesnevi anlatıyordu. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Roman B) Deneme C) Sohbet D) Ani Çözüm: Verilen edebî metinde yazar, Fuzulî gibi tarihsel kişiliklerden ve üzerinde yaşadığı- mız gerçek dünyadan hareketle kurmaca yani hayali bir dünya oluşturmuştur. Sanatçının oluşturduğu kurmaca dünyada da kişiler, varlıklar, bunların duygu, düşünce, hayali ya 1. ÜNİTE Kullanılan dil. Orijinal ve te Muhatabır Kendine birimler Asıl ko
9.
Bireyin, geleceğini kendisinin belirleyebileceğini ileri süren
bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik veren idealizm
biçimlerinin karşıtıdır. Sanatçılar yapıtlarında insanın ken-
disini aşması gerektiği, hür olmaya mecbur olduğu gibi
konuları işlemiştir. Yapıtlarda karakter yoktur, çeşitli
durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat akımla-
rindan hangisi getirilmelidir?
===
A) Varoluşçuluk
B) Realizm
C) Romantizm
D) Dadaizm
(E) Sürrealizm
1
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
9. Bireyin, geleceğini kendisinin belirleyebileceğini ileri süren bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır. Sanatçılar yapıtlarında insanın ken- disini aşması gerektiği, hür olmaya mecbur olduğu gibi konuları işlemiştir. Yapıtlarda karakter yoktur, çeşitli durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat akımla- rindan hangisi getirilmelidir? === A) Varoluşçuluk B) Realizm C) Romantizm D) Dadaizm (E) Sürrealizm 1
1.
05.08.22
Genç Werther'in Istiraplarında döneminin acıları, Wilheir
Tell adlı eserde kötü ve despot bir yönetime başkaldma,
Sefiller adlı eserde savaşlar ve halkın yaşayışı betimlenir;
Don Juan adlı eserde ise evrenin incelikleri belirtilmiştir. Bu
akımın sanatçıları, eserlerinde asla kişiliklerini gizlememiş-
lerdir.
Bu parçada eseri hakkında bilgi verilmeyen yazar aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Schiller
B) Victor Hugo
G
E) G. Flaubert
D) Lord Byron
Goethe
4.
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
1. 05.08.22 Genç Werther'in Istiraplarında döneminin acıları, Wilheir Tell adlı eserde kötü ve despot bir yönetime başkaldma, Sefiller adlı eserde savaşlar ve halkın yaşayışı betimlenir; Don Juan adlı eserde ise evrenin incelikleri belirtilmiştir. Bu akımın sanatçıları, eserlerinde asla kişiliklerini gizlememiş- lerdir. Bu parçada eseri hakkında bilgi verilmeyen yazar aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Schiller B) Victor Hugo G E) G. Flaubert D) Lord Byron Goethe 4.
ragraf
VI
n
i
nda
10. .
B) II
V
M
C) III
D) IV
Köyü eşkıya bastığı zaman, küçük Yusuf'un
başparmağının kopması, onun, ileride askere
alınmamasının nedeni olur. O bakımdan, romanda,
sağlam bir olay örgüsü vardır.
E) V
Bu romanın da temelinde şehir / doğa, yapay insan
/ doğal insan, yozlaşmışlık / masumiyet gibi doğal /
yapay kavramları yer alır. Dolayısıyla Yusuf, saf bir
köylüden öte "yapay insan"ın tam tersi olan "doğal
insan" örneğidir.
Romanda Yusuf'un romantik kişiliğine karşılık yapay
insanların (olumsuz kişilerin) serüvenleri realist bir
yöntemle anlatılır.
Bir roman eleştirisinden alınan bu parçalardan söz
konusu romanla ilgili
Bütünüyle birtakım karşıtlıklar üzerine kurulmuştur.
Romantizm ile realizm yan yana ve iç içe
yürütülmüştür.
D) II ve III
Olaylar rastgele sıralanmamış, belli bir neden - sonuç
ilişkisine göre düzenlenmiştir.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
ragraf VI n i nda 10. . B) II V M C) III D) IV Köyü eşkıya bastığı zaman, küçük Yusuf'un başparmağının kopması, onun, ileride askere alınmamasının nedeni olur. O bakımdan, romanda, sağlam bir olay örgüsü vardır. E) V Bu romanın da temelinde şehir / doğa, yapay insan / doğal insan, yozlaşmışlık / masumiyet gibi doğal / yapay kavramları yer alır. Dolayısıyla Yusuf, saf bir köylüden öte "yapay insan"ın tam tersi olan "doğal insan" örneğidir. Romanda Yusuf'un romantik kişiliğine karşılık yapay insanların (olumsuz kişilerin) serüvenleri realist bir yöntemle anlatılır. Bir roman eleştirisinden alınan bu parçalardan söz konusu romanla ilgili Bütünüyle birtakım karşıtlıklar üzerine kurulmuştur. Romantizm ile realizm yan yana ve iç içe yürütülmüştür. D) II ve III Olaylar rastgele sıralanmamış, belli bir neden - sonuç ilişkisine göre düzenlenmiştir. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
Roman türünde anlatıcının rolüyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olayın kahramanlarından biri olduğu için "Ben" anlatı-
cının bilgisi sınırlıdır
B) III. şahıs gözlemci anlatıcı, gördüklerini ve bildiklerini
nesnel biçimde aktarır.
C) Her şeyi bilen anlatıcı, karakterlerin zihinlerinden
TEMP RAPP
geçenleri bilir.
D Bu üç anlatıcı türü içinde okura en çok bilgiyi verebile-
cek olan, her şeyi bilen anlatıcıdır.
E En sınırlı anlatıcı türü, III. şahıs gözlemci anlatıcıdır.
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
Roman türünde anlatıcının rolüyle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) Olayın kahramanlarından biri olduğu için "Ben" anlatı- cının bilgisi sınırlıdır B) III. şahıs gözlemci anlatıcı, gördüklerini ve bildiklerini nesnel biçimde aktarır. C) Her şeyi bilen anlatıcı, karakterlerin zihinlerinden TEMP RAPP geçenleri bilir. D Bu üç anlatıcı türü içinde okura en çok bilgiyi verebile- cek olan, her şeyi bilen anlatıcıdır. E En sınırlı anlatıcı türü, III. şahıs gözlemci anlatıcıdır.
9. Sınıf
3. Kumaşlar avucunun içinde, odanın ortasında dikilmiş
duruyordu. "Sobaya mı atayım? Ama önce sobadan
başlarlar aramaya. Yakayım mı? İyi ama neyle? Bir
kibritim bile yok. Hayır, en iyisi çıkmak ve hepsini di-
şarıda bir yerlere atmak." Yeniden divana otururken
aklından bunlar geçiyordu ama düşündüğü şeyi yapa-
cak yerde başı yeniden yastığa düştü, yeniden karşı
konulmaz titremelerle sarsıldı ve yeniden paltosunu
üzerine çekti. Birkaç saat kadar uzunca bir süre hep
aynı şeyleri düşünüp durdu: "Hemen şimdi, doğruca
dışarı çıkıp defetmeliyim bunları; gözden ırak etmeli-
yim!" Birkaç kez doğrulmaya çalıştı ama kalkamadı.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak
1. İç konuşma tekniğinden yararlanılmıştı.
II. Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştı
III. Benzetmeye yer verilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D)
B) Yalnız II
ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
4. T
YAYINLARI
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
9. Sınıf 3. Kumaşlar avucunun içinde, odanın ortasında dikilmiş duruyordu. "Sobaya mı atayım? Ama önce sobadan başlarlar aramaya. Yakayım mı? İyi ama neyle? Bir kibritim bile yok. Hayır, en iyisi çıkmak ve hepsini di- şarıda bir yerlere atmak." Yeniden divana otururken aklından bunlar geçiyordu ama düşündüğü şeyi yapa- cak yerde başı yeniden yastığa düştü, yeniden karşı konulmaz titremelerle sarsıldı ve yeniden paltosunu üzerine çekti. Birkaç saat kadar uzunca bir süre hep aynı şeyleri düşünüp durdu: "Hemen şimdi, doğruca dışarı çıkıp defetmeliyim bunları; gözden ırak etmeli- yim!" Birkaç kez doğrulmaya çalıştı ama kalkamadı. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 1. İç konuşma tekniğinden yararlanılmıştı. II. Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştı III. Benzetmeye yer verilmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) B) Yalnız II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III 4. T YAYINLARI
8.
"İçinden, işte ben buyum, dedi ama rahatlayamadı.
Güler ona bakıyordu. "Neden bu gece kirpiklerin bü-
yük, gözlerin küçük? Sigara dumanından mı yoksa?
Yoksa... Masmavi. Ah! İşte ben buyum. Ayaklarını çek-
ti. Sigarasını küllüğe bastırırken eli yandı."
Bu parçada aşağıdaki tekniklerinin hangisinden
yararlanılmıştır?
A) Uzun süreli bir olayı özetleyerek aktarma
B) Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurma
Tarihî gerçekliği yeniden oluşturma
8
Kahramanın iç dünyasını aktarma
E) Kahramanının geçmişinden bir olay anımsatma
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
8. "İçinden, işte ben buyum, dedi ama rahatlayamadı. Güler ona bakıyordu. "Neden bu gece kirpiklerin bü- yük, gözlerin küçük? Sigara dumanından mı yoksa? Yoksa... Masmavi. Ah! İşte ben buyum. Ayaklarını çek- ti. Sigarasını küllüğe bastırırken eli yandı." Bu parçada aşağıdaki tekniklerinin hangisinden yararlanılmıştır? A) Uzun süreli bir olayı özetleyerek aktarma B) Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurma Tarihî gerçekliği yeniden oluşturma 8 Kahramanın iç dünyasını aktarma E) Kahramanının geçmişinden bir olay anımsatma
6. Okulların kapanmasına da bir şey kalmadı. İzne götürmeye
kimse gelecek mi bakalım, bizim akrabalardan? Ya da lise bir-
den ikiye, pekiyiyle geçişimiz herhangi bir kimse için sevinç
kaynağı olacak mı, Nadide öğretmenimin dışında? Belki de
teyzemle eniştem... Neden olmasın sanki? Hoş, gelmezse de
fark etmez aslında ya! Yurtta kalırım. Meliha annenin çiçekçi
dükkânına yapma çiçek öğrenmeye giderim, tatil boyu. İler-
de, böyle her yaz gide gide işin ucuna sıkıca yapışırsam, yap-
ma çiçek ustası bile olurum, zamanla.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki tekniklerden hangisi
kullanılmıştır?
A) Tasvir tekniği
B)
C) Mektup tekniği
D) Özetleme tekniği
E) ileriye kırılma tekniği
Sahneleme tekniği
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
6. Okulların kapanmasına da bir şey kalmadı. İzne götürmeye kimse gelecek mi bakalım, bizim akrabalardan? Ya da lise bir- den ikiye, pekiyiyle geçişimiz herhangi bir kimse için sevinç kaynağı olacak mı, Nadide öğretmenimin dışında? Belki de teyzemle eniştem... Neden olmasın sanki? Hoş, gelmezse de fark etmez aslında ya! Yurtta kalırım. Meliha annenin çiçekçi dükkânına yapma çiçek öğrenmeye giderim, tatil boyu. İler- de, böyle her yaz gide gide işin ucuna sıkıca yapışırsam, yap- ma çiçek ustası bile olurum, zamanla. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmıştır? A) Tasvir tekniği B) C) Mektup tekniği D) Özetleme tekniği E) ileriye kırılma tekniği Sahneleme tekniği
MOYA
hid nobaksin
24. (1) Roman kişilerinin ayırıcı niteliği toplumda rastlanabilir, ya-
şayabilir olmalarıdır. (II) Eğer bu kahramanlar, insan değil de
birtakım timsaller, simgeler ise onların da kişileri temsil ede-
cek nitelikte olmaları gerekir. (III) Bu kişiler bazı timsali yara-
tıklar (dev, şeytan, melek) da olsalar yine roman kişileridir. (IV)
Roman kişileri, toplumun her katından, her soydan ve her yaş-
tan olabilir. (V) Önemli yön, bu kişilerin yaşamdaki kimselere
benzer tutku, hırs, sevgi, nefret, fikir ve duygularla canlandırıl-
masıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, bir bilgi
yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
E) V
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
MOYA hid nobaksin 24. (1) Roman kişilerinin ayırıcı niteliği toplumda rastlanabilir, ya- şayabilir olmalarıdır. (II) Eğer bu kahramanlar, insan değil de birtakım timsaller, simgeler ise onların da kişileri temsil ede- cek nitelikte olmaları gerekir. (III) Bu kişiler bazı timsali yara- tıklar (dev, şeytan, melek) da olsalar yine roman kişileridir. (IV) Roman kişileri, toplumun her katından, her soydan ve her yaş- tan olabilir. (V) Önemli yön, bu kişilerin yaşamdaki kimselere benzer tutku, hırs, sevgi, nefret, fikir ve duygularla canlandırıl- masıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III E) V
unan ve
klığımız
sosyal
oluşu
mla-
- ve
ve
n
K
A
DENEME 7 MI201
23. (1) Roman olayları bir plan çerçevesinde yazılmalı; olayların
başı (giriş), ortası (gelişme) ve bitimi (sonuç) bulunmalıdır. (II)
Ancak günümüz romancılarının çoğu, olayı en arkaya atmaya
çalışıyorlar. (III) Aslında iyi roman demek, orada anlatılan olay-
ların, çok ilgi çekici veya hiç duyulmamış olmasıdır. (IV) Olay,
romancının kendine bir dünya kurmasına araç olmaktadır. (V)
İyi düzenlenmiş bir olay kadar, onun dayandığı sosyal ortamın,
onu yaşayan kişilerin, yöneten fikir ve duyguların, ona giydiri-
len üslubun da önemli olduğu unutulamaz.
Bu parçanın numaralanan cümlelerinin hangisinde, bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) || C) |||
E) V
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
unan ve klığımız sosyal oluşu mla- - ve ve n K A DENEME 7 MI201 23. (1) Roman olayları bir plan çerçevesinde yazılmalı; olayların başı (giriş), ortası (gelişme) ve bitimi (sonuç) bulunmalıdır. (II) Ancak günümüz romancılarının çoğu, olayı en arkaya atmaya çalışıyorlar. (III) Aslında iyi roman demek, orada anlatılan olay- ların, çok ilgi çekici veya hiç duyulmamış olmasıdır. (IV) Olay, romancının kendine bir dünya kurmasına araç olmaktadır. (V) İyi düzenlenmiş bir olay kadar, onun dayandığı sosyal ortamın, onu yaşayan kişilerin, yöneten fikir ve duyguların, ona giydiri- len üslubun da önemli olduğu unutulamaz. Bu parçanın numaralanan cümlelerinin hangisinde, bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) || C) ||| E) V
9. SINIF
17. Anlatmaya bağlı metinlerde karakter, toplumsal bir tabakayı
değil, sadece kendini temsil eden kahramandır. Başka kah-
ramanlarla ortak davranışlar gösterse de bunları dışa vu-
ran duyguları, tepkileri, sözleri ile benzerlerinin niteliklerini
abartılı bir biçimde üzerinde toplayan kişiler ise tip olarak
adlandırılır.
Buna göre aşağıda verilen roman kişilerinden hangisi
tip özelliği göstermez?
A) Kiralık Konak romanının başkahramanı Naim Efendi,
Türkiye tarihinin içinde Tanzimat sonrası sorumluları
arasında yer alan bir dönemi temsil eden suçlu ama
soylu bir kişidir.
B) Yaban romanının başkahramanı Ahmet Celal, I.Dünya
Savaşı sonrası emir erinin köyüne yerleşen ancak köy-
lünün cehaletinden yakınan bir Türk aydınıdır.
C) Araba Sevdası romanının başkahramanı Bihruz Bey,
şahsında, Türk kültürü ve içinde bulunduğu toplumu kü-
çük gören ve Batı hayranlığı olan, zengin, şımarık kişile-
ri temsil eder.
D) Intibah romanının karakterlerinden Mahpeyker, romanın
başından sonuna dek değişmeyen, Zayıf, kötülüğe yat-
kın karakteriyle, düşük ahlakıyla dikkat çeker.
E Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz romanındaki
Fahim Bey, ait olduğu toplumla uyuşmayan, benzerine
az rastlanan kişilik özelliklerine sahiptir.
19.
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
9. SINIF 17. Anlatmaya bağlı metinlerde karakter, toplumsal bir tabakayı değil, sadece kendini temsil eden kahramandır. Başka kah- ramanlarla ortak davranışlar gösterse de bunları dışa vu- ran duyguları, tepkileri, sözleri ile benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayan kişiler ise tip olarak adlandırılır. Buna göre aşağıda verilen roman kişilerinden hangisi tip özelliği göstermez? A) Kiralık Konak romanının başkahramanı Naim Efendi, Türkiye tarihinin içinde Tanzimat sonrası sorumluları arasında yer alan bir dönemi temsil eden suçlu ama soylu bir kişidir. B) Yaban romanının başkahramanı Ahmet Celal, I.Dünya Savaşı sonrası emir erinin köyüne yerleşen ancak köy- lünün cehaletinden yakınan bir Türk aydınıdır. C) Araba Sevdası romanının başkahramanı Bihruz Bey, şahsında, Türk kültürü ve içinde bulunduğu toplumu kü- çük gören ve Batı hayranlığı olan, zengin, şımarık kişile- ri temsil eder. D) Intibah romanının karakterlerinden Mahpeyker, romanın başından sonuna dek değişmeyen, Zayıf, kötülüğe yat- kın karakteriyle, düşük ahlakıyla dikkat çeker. E Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz romanındaki Fahim Bey, ait olduğu toplumla uyuşmayan, benzerine az rastlanan kişilik özelliklerine sahiptir. 19.
Test - 11
n
al
Bilinç akışı tekniği, kişilerin iç dünyalarını aracısız ola-
rak okura iletme imkânı sağlar. Bireyin duygu ve dü-
şüncelerinin doğal olarak yansıtıldığı bilinç akışında
kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde,
çağrışımlarla, zıplamalarla farklı yönlere gider. Burada,
roman karakterlerinin anlattıklarının çoğunda geçmişle
şimdiki zaman, gerçekle hayal, kendi iç hesaplaşmaları
ön plandadır. Bu teknikte dil bilgisinde sapmalar, duygu
ve düşüncelerdeki karmaşıklık dikkati çeker.
5.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi
bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir?
A) Buraya gelişimin ilk haftaları, etrafıma yalnız korku ve
kuşku veriyordum. Beni hükümet tarafından gönde-
rilmiş herhangi bir memur, bir tahsildar, bir öşürcü,
bir jandarma yoksa bir askerlik şubesi başkanı mi
sandılar bilmem; fakat hepsinin yüzünde korku ve
kuşku belirtilerini açıkça görmüştüm.
B) Odasına girince kapıyı kapadı. Boğazı düğümleni-
yordu. Kendini tuttu ve ağlamadı. Belki son defa gör-
düğü odasının her tarafına baktı. Yutkundu. Ağzında
yine bir kuruluk vardı. "Çok mu heyecanlıyım?" diye
sordu kendi kendine. Evet, bir isyan var içinde.
C) Bir türlü yerinde oturamıyor, odadan odaya gezi-
yor, rast geldiği eşyayı karıştırıyor, dolapları açıp
kapıyordu. Salondaki sobanın başına oturdu; eline
maşayı alarak ateşi karıştırmaya başladı; fakat ne
yaptığından haberi yoktu.
D) Ağaç çileği renginde kadife kaplı bir kanepenin
üstünde, yarı uzanmış, güzel bir bayan oturuyor.
Bayanın sinirli sinirli sıktığı avucunda, etrafı saçaklı
çok kıymetli bir yelpaze, çatırdayarak sallanıyor.
Karşısındaki kanepeciğin üzerinde, il mektupçusu
oturuyor.
Prf Yayınları
Ve nasıl -haykırmak istiyorum,- nasıl, fakat nasıl...
Canım benim, Samim, Samimçiğim, benim bir
tanem-birak bu santimantalizmi, bırak ve cevap
ver-nasıl diyorum, nasıl, çıldıracağım, nasıl, nasıl
ona kadar yuvarlandım? Bu kız, Yarabbi, bu kadın,
nasıl, bu karı, of, bu mahluk nasıl beni ilişkilerimin
tarihine ve içimin en mahrem galerisine, sonunda
kovulmak için bile olsa, nasıl, nasıl girebildi?
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
Test - 11 n al Bilinç akışı tekniği, kişilerin iç dünyalarını aracısız ola- rak okura iletme imkânı sağlar. Bireyin duygu ve dü- şüncelerinin doğal olarak yansıtıldığı bilinç akışında kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde, çağrışımlarla, zıplamalarla farklı yönlere gider. Burada, roman karakterlerinin anlattıklarının çoğunda geçmişle şimdiki zaman, gerçekle hayal, kendi iç hesaplaşmaları ön plandadır. Bu teknikte dil bilgisinde sapmalar, duygu ve düşüncelerdeki karmaşıklık dikkati çeker. 5. Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir? A) Buraya gelişimin ilk haftaları, etrafıma yalnız korku ve kuşku veriyordum. Beni hükümet tarafından gönde- rilmiş herhangi bir memur, bir tahsildar, bir öşürcü, bir jandarma yoksa bir askerlik şubesi başkanı mi sandılar bilmem; fakat hepsinin yüzünde korku ve kuşku belirtilerini açıkça görmüştüm. B) Odasına girince kapıyı kapadı. Boğazı düğümleni- yordu. Kendini tuttu ve ağlamadı. Belki son defa gör- düğü odasının her tarafına baktı. Yutkundu. Ağzında yine bir kuruluk vardı. "Çok mu heyecanlıyım?" diye sordu kendi kendine. Evet, bir isyan var içinde. C) Bir türlü yerinde oturamıyor, odadan odaya gezi- yor, rast geldiği eşyayı karıştırıyor, dolapları açıp kapıyordu. Salondaki sobanın başına oturdu; eline maşayı alarak ateşi karıştırmaya başladı; fakat ne yaptığından haberi yoktu. D) Ağaç çileği renginde kadife kaplı bir kanepenin üstünde, yarı uzanmış, güzel bir bayan oturuyor. Bayanın sinirli sinirli sıktığı avucunda, etrafı saçaklı çok kıymetli bir yelpaze, çatırdayarak sallanıyor. Karşısındaki kanepeciğin üzerinde, il mektupçusu oturuyor. Prf Yayınları Ve nasıl -haykırmak istiyorum,- nasıl, fakat nasıl... Canım benim, Samim, Samimçiğim, benim bir tanem-birak bu santimantalizmi, bırak ve cevap ver-nasıl diyorum, nasıl, çıldıracağım, nasıl, nasıl ona kadar yuvarlandım? Bu kız, Yarabbi, bu kadın, nasıl, bu karı, of, bu mahluk nasıl beni ilişkilerimin tarihine ve içimin en mahrem galerisine, sonunda kovulmak için bile olsa, nasıl, nasıl girebildi?
9. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi veya post-
modernizmi esas alan sanatçıların ağırlıklı olarak
kullandığı tekniklerden biri değildir?
olyA) Metinler arasılık
B) Bilinç Akışı
Parodi
D) Anlatma
E) iç monolog
métlikle
zlıklarla dol
tipulas
O tasvifiden
SA SUBO (¹
cen yola çıkan
s Ismo! (
Lise Türkçe
Roman ve Romanın Yapı Unsurları
9. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi veya post- modernizmi esas alan sanatçıların ağırlıklı olarak kullandığı tekniklerden biri değildir? olyA) Metinler arasılık B) Bilinç Akışı Parodi D) Anlatma E) iç monolog métlikle zlıklarla dol tipulas O tasvifiden SA SUBO (¹ cen yola çıkan s Ismo! (