İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Şiir Yazma Soruları

3D YAYINLA
13. Gerçek şairin ölçüyle uyakla ne işi olabilir ki? Onun derdi şiir
söylemektir. Bu nedenle de ne hece sayar ne de ses uydu
mu uymadı mı diye bakar. Çünkü o sadece söyler, söylenen
bu sözler de zaten kendiliğinden ölçülü, uyumlu olur. Gerçek
şairlik de işte budur.
Bu parçadaki altı çizili cümlede gerçek şairlerin
anlatımıyla ilgili vurgulanan özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akıcılık
D) Doğallık
B) Özlülük
E) Öznellik
C) Yalınlık
Lise Türkçe
Şiir Yazma
3D YAYINLA 13. Gerçek şairin ölçüyle uyakla ne işi olabilir ki? Onun derdi şiir söylemektir. Bu nedenle de ne hece sayar ne de ses uydu mu uymadı mı diye bakar. Çünkü o sadece söyler, söylenen bu sözler de zaten kendiliğinden ölçülü, uyumlu olur. Gerçek şairlik de işte budur. Bu parçadaki altı çizili cümlede gerçek şairlerin anlatımıyla ilgili vurgulanan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Akıcılık D) Doğallık B) Özlülük E) Öznellik C) Yalınlık
DO
Selam olsun bizden güzel dünyaya
II. Bahçelerde hâlâ güller açar mı
III. Selam olsun sonsuz güneşe aya
IV. Işıklar, gölgeler suda oynar mi
Bu parçadaki numaralanmış dizelerle ilgili
olarak,
1. dizede ad aktarması yapılmıştır.
II. II. dizede sadece gerçek anlamlı sözcük-
lere yer verilmiştir.
III. III. dizede dolaylama yapılmıştır.
IV. IV. dizede soyut anlamlı kelimeler kişileş-
tirilmiştir.
bilgilerinden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I
I.
B) Yalnız IV C) II ve III
E) III ve IV
D) II ve IV
Lise Türkçe
Şiir Yazma
DO Selam olsun bizden güzel dünyaya II. Bahçelerde hâlâ güller açar mı III. Selam olsun sonsuz güneşe aya IV. Işıklar, gölgeler suda oynar mi Bu parçadaki numaralanmış dizelerle ilgili olarak, 1. dizede ad aktarması yapılmıştır. II. II. dizede sadece gerçek anlamlı sözcük- lere yer verilmiştir. III. III. dizede dolaylama yapılmıştır. IV. IV. dizede soyut anlamlı kelimeler kişileş- tirilmiştir. bilgilerinden hangileri doğru değildir? A) Yalnız I I. B) Yalnız IV C) II ve III E) III ve IV D) II ve IV
22. Şiirin durumlarına ve hareketlerine öykünmeye özenen
bir düzyazının sahteliğine ancak düzyazıdaki anlaşılır-
lik ve düzgünlüğünü ödünç alan gölgesiz bir şiirin acik-
V .
li çıplaklığı erişebilir. Denilebilir ki siir düzyazıya çevri-
lemeyen nazımdır. Şiir bir öykü değil, sessiz bir şarkı-
dir. “Anlam" araştırmak için şiiri deşmek, şakıması yaz
gecelerinin yıldızlarını ürperten zavallı bir kuşu, eti için
öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi, susturu-
lan o büyüleyici sesin yerini doldurabilir mi?
Bu sözler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A Sinasi
B) Namik Kemal
C) Tevfik Fikret
D) Ahmet Haşim
L
E) Mehmet Âkif Ersoy
l) recor
O
Ceres
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Şiir Yazma
22. Şiirin durumlarına ve hareketlerine öykünmeye özenen bir düzyazının sahteliğine ancak düzyazıdaki anlaşılır- lik ve düzgünlüğünü ödünç alan gölgesiz bir şiirin acik- V . li çıplaklığı erişebilir. Denilebilir ki siir düzyazıya çevri- lemeyen nazımdır. Şiir bir öykü değil, sessiz bir şarkı- dir. “Anlam" araştırmak için şiiri deşmek, şakıması yaz gecelerinin yıldızlarını ürperten zavallı bir kuşu, eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi, susturu- lan o büyüleyici sesin yerini doldurabilir mi? Bu sözler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? A Sinasi B) Namik Kemal C) Tevfik Fikret D) Ahmet Haşim L E) Mehmet Âkif Ersoy l) recor O Ceres Diğer sayfaya geçiniz.
Ta
T
tarzda
ri Tercüme-1
ir Cevelan adlı ese-
nlamdaki ilk sözlük olan
20. Ve gönül Tanrısına der ki:
Pervam yok verdiğin elemden
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden
Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulun-
durulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
Ay Ece Ayhan
B) Attilâ ilhan
e Cahit Sıtkı Tarancı
D) Orhan Veli Kanik
EY Mehmet Emin Yurdakul
da
z edilen
bon
578
Lise Türkçe
Şiir Yazma
Ta T tarzda ri Tercüme-1 ir Cevelan adlı ese- nlamdaki ilk sözlük olan 20. Ve gönül Tanrısına der ki: Pervam yok verdiğin elemden Her mihnet kabulüm, yeter ki Gün eksilmesin penceremden Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulun- durulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine aittir? Ay Ece Ayhan B) Attilâ ilhan e Cahit Sıtkı Tarancı D) Orhan Veli Kanik EY Mehmet Emin Yurdakul da z edilen bon 578
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı
12. Klâsik Türk şiiri, imaj dünyası bakımından geniş bir içeriğe sa-
Tıkla işlemişlerdir. Anne imajı da bunlardan biridir. Zengin hayal
hiptir. Şairler, birçok imaji, mazmunu ve imgeyi şiirlerinde usta-
dünyasına sahip klâsik Türk şairleri, annelerini de şiirlerine en
güzel şekilde yansıtmayı başarmışlar; kimi zaman anne sev-
gisini anlatan şiirler yazmışlar, kimi zaman da sevgili aşk gibi
kavramları anne imajıyla ilişkilendirmişlerdir.
birçok
ri öldü.
n'ın bir
da sağ
sonra
k
yur-
atlar,
yan
leyip
Etiler.
tek
Flük-
rça
ürlü
'ya
er,
cti,
Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi, divan şair-
terinin annelerine duyduğu sevgiyi yansıtan bir örnek ola-
maz?
a-
10)
A) Senün gibi togurmaz tifl-i nûrânî zen-i eyyâm
Kamer dâye olup sandûka-i çarh olsa gehvâre
B) Annem, zamandan kalan cevherimdi
Dünya kargası çaldı cevherimi
Gelüp iki gözüne yaş dedim târîhin
Sâlihâ kadına cây ede behişti Mevlâ
D) Gülşene böyle zîb ü fer vermez idi dem-i bahâr
Tifl-1 çemenzâra sehâb olmasa dâye-i şeref
E) Sûretin nakşını yazınca gönül nâmesine
Kanlar aglatdı gözüm kirpigünün hâmesine
in
ir
r
Lise Türkçe
Şiir Yazma
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı 12. Klâsik Türk şiiri, imaj dünyası bakımından geniş bir içeriğe sa- Tıkla işlemişlerdir. Anne imajı da bunlardan biridir. Zengin hayal hiptir. Şairler, birçok imaji, mazmunu ve imgeyi şiirlerinde usta- dünyasına sahip klâsik Türk şairleri, annelerini de şiirlerine en güzel şekilde yansıtmayı başarmışlar; kimi zaman anne sev- gisini anlatan şiirler yazmışlar, kimi zaman da sevgili aşk gibi kavramları anne imajıyla ilişkilendirmişlerdir. birçok ri öldü. n'ın bir da sağ sonra k yur- atlar, yan leyip Etiler. tek Flük- rça ürlü 'ya er, cti, Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi, divan şair- terinin annelerine duyduğu sevgiyi yansıtan bir örnek ola- maz? a- 10) A) Senün gibi togurmaz tifl-i nûrânî zen-i eyyâm Kamer dâye olup sandûka-i çarh olsa gehvâre B) Annem, zamandan kalan cevherimdi Dünya kargası çaldı cevherimi Gelüp iki gözüne yaş dedim târîhin Sâlihâ kadına cây ede behişti Mevlâ D) Gülşene böyle zîb ü fer vermez idi dem-i bahâr Tifl-1 çemenzâra sehâb olmasa dâye-i şeref E) Sûretin nakşını yazınca gönül nâmesine Kanlar aglatdı gözüm kirpigünün hâmesine in ir r
20. Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter
Şair, üçüncü misradaki "serin serviler" tamlamasını önce "si-
yah serviler" şeklinde kurmuş fakat bunun şiire tam olarak
uymadığı düşüncesiyle, yıllarca siyahın yerine daha uygun
bir kelime aramıştır. Bunun ilk nedeni “serin" sözcüğünün
şiirdeki anlam atmosferiyle "siyah" sözcüğüne göre çok da-
ha uygun olan bir anlam kümesine sahip olması olarak açık-
lanabilir. Bir diğer neden fonetik özelliklerdir. Bu bağlamda
serin ve servi arasındaki "s, e, r" sesleri arasındaki ses uyu-
mu, hem şiir dilini ön plana almış hem de şiirin musiki özel-
liğini ön plana çıkarmıştır.
Dil özellikleri göz önünde bulundurularak bu dizeleri ka-
leme alan ve şiirine son hâlini vermek için bekleyen şair
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Haşim
Lise Türkçe
Şiir Yazma
20. Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter Şair, üçüncü misradaki "serin serviler" tamlamasını önce "si- yah serviler" şeklinde kurmuş fakat bunun şiire tam olarak uymadığı düşüncesiyle, yıllarca siyahın yerine daha uygun bir kelime aramıştır. Bunun ilk nedeni “serin" sözcüğünün şiirdeki anlam atmosferiyle "siyah" sözcüğüne göre çok da- ha uygun olan bir anlam kümesine sahip olması olarak açık- lanabilir. Bir diğer neden fonetik özelliklerdir. Bu bağlamda serin ve servi arasındaki "s, e, r" sesleri arasındaki ses uyu- mu, hem şiir dilini ön plana almış hem de şiirin musiki özel- liğini ön plana çıkarmıştır. Dil özellikleri göz önünde bulundurularak bu dizeleri ka- leme alan ve şiirine son hâlini vermek için bekleyen şair aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Mehmet Akif Ersoy C) Ziya Gökalp D) Mehmet Emin Yurdakul E) Ahmet Haşim
29. Sözcüklerini seçerken sessiz düşün lütfen
Seni özledim dersen bir başkasına şayet
Türkçede yüklemler çöker ve kalbimde gizli özne oldu-
31
ğunu gizleyemem
Hem tüm dünyaya yazık olur sen gidersen
Çünkü hangi dilde söylersen söyle ben hep Türkçe özle-
yeceğim seni
Gitme!
Bu dizelerle ilgili
1. Özlem duygusu belirgindir.
II. Şair, terim anlamlı sözcükler kullanmıştır.
III. Geleneğe bağlılık öğütlenmiştir.
değerlendirmelerinden hangisi veya hangileri yanlış-
tır?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Lise Türkçe
Şiir Yazma
29. Sözcüklerini seçerken sessiz düşün lütfen Seni özledim dersen bir başkasına şayet Türkçede yüklemler çöker ve kalbimde gizli özne oldu- 31 ğunu gizleyemem Hem tüm dünyaya yazık olur sen gidersen Çünkü hangi dilde söylersen söyle ben hep Türkçe özle- yeceğim seni Gitme! Bu dizelerle ilgili 1. Özlem duygusu belirgindir. II. Şair, terim anlamlı sözcükler kullanmıştır. III. Geleneğe bağlılık öğütlenmiştir. değerlendirmelerinden hangisi veya hangileri yanlış- tır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
29. Sözcüklerini seçerken sessiz düşün lütfen
Seni özledim dersen bir başkasına şayet
31
Türkçede yüklemler çöker ve kalbimde gizli özne oldu-
ğunu gizleyemem
Hem tüm dünyaya yazık olur sen gidersen
Çünkü hangi dilde söylersen söyle ben hep Türkçe özle-
yeceğim seni
Gitme!
Bu dizelerle ilgili
Oo
Özlem duygusu belirgindir.
Şair, terim anlamlı sözcükler kullanmıştır.
TII. Geleneğe bağlılık öğütlenmiştir.
değerlendirmelerinden hangisi veya hangileri yanlış-
tır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yaniz III
DI
E) I ve III
Lise Türkçe
Şiir Yazma
29. Sözcüklerini seçerken sessiz düşün lütfen Seni özledim dersen bir başkasına şayet 31 Türkçede yüklemler çöker ve kalbimde gizli özne oldu- ğunu gizleyemem Hem tüm dünyaya yazık olur sen gidersen Çünkü hangi dilde söylersen söyle ben hep Türkçe özle- yeceğim seni Gitme! Bu dizelerle ilgili Oo Özlem duygusu belirgindir. Şair, terim anlamlı sözcükler kullanmıştır. TII. Geleneğe bağlılık öğütlenmiştir. değerlendirmelerinden hangisi veya hangileri yanlış- tır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yaniz III DI E) I ve III
7. Bu şiirde yer alan aşağıdaki dizelerin hangisinde imge
yoktur?
A) Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler
B) Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
C) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
D) Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
E) Bu islikla uzayan, dönen kıvrılan yollar
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
Lise Türkçe
Şiir Yazma
7. Bu şiirde yer alan aşağıdaki dizelerin hangisinde imge yoktur? A) Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler B) Ellerim takılırken rüzgârların saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına C) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Bir dakika araba yerinde durakladı D) Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar E) Bu islikla uzayan, dönen kıvrılan yollar Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
4.
Tanzimat şiiri, biçim olarak her ne kadar divan şiirinin de-
vamı gibi görünse de arada belirgin farklar vardır. Divan
şiirinde görülen biçim kaygısı yerini Tanzimat'ta içeriğe-
bırakmıştır
. Bazı sanatçılar roman ve hikâyelerinde, bazi-
ları da şiirlerinde toplumcu anlayısla hareket eder. Divan
şiirinde Nabi'nin öğüt verici didaktik şiirlerinin benzerleri,
Tanzimat Dönemi sanatçısı ---- şiirlerinde rahatça görüle-
bilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Ahmet Mithat Efendi'nin
Ziya Paşa'nın
Namık Kemal'in
D) Ahmet Vefik Paşa'nın
E) Abdülhak Hamit Tarhan'ın
3
Lise Türkçe
Şiir Yazma
4. Tanzimat şiiri, biçim olarak her ne kadar divan şiirinin de- vamı gibi görünse de arada belirgin farklar vardır. Divan şiirinde görülen biçim kaygısı yerini Tanzimat'ta içeriğe- bırakmıştır . Bazı sanatçılar roman ve hikâyelerinde, bazi- ları da şiirlerinde toplumcu anlayısla hareket eder. Divan şiirinde Nabi'nin öğüt verici didaktik şiirlerinin benzerleri, Tanzimat Dönemi sanatçısı ---- şiirlerinde rahatça görüle- bilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Ahmet Mithat Efendi'nin Ziya Paşa'nın Namık Kemal'in D) Ahmet Vefik Paşa'nın E) Abdülhak Hamit Tarhan'ın 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Abdülhak Hamit
Tarhan'nın tiyatrolarıyla ilgili verilen bilgi yanlıştır?
A) Sardanapal, konusunu Asur tarihinden alan ilk man-
zum piyestir
Duhter-i Hindu, Hindistan'ı görmeden sadece bir
Hintli kız biblosundan alınan ilhamla yazdığı eseridir.
C) İngiliz aristokrat sınıfını anlattığı eseri Finten'dir.
D) İspanya'nın Müslümanlar tarafından fethini Tarık adlı
oyununda anlatmıştır.
od ratind
E) Hacle adlı oyunu, Antik Çağ tarihinden alarak yaz
dığı dram türündeki eseridir.
✓
Lise Türkçe
Şiir Yazma
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Abdülhak Hamit Tarhan'nın tiyatrolarıyla ilgili verilen bilgi yanlıştır? A) Sardanapal, konusunu Asur tarihinden alan ilk man- zum piyestir Duhter-i Hindu, Hindistan'ı görmeden sadece bir Hintli kız biblosundan alınan ilhamla yazdığı eseridir. C) İngiliz aristokrat sınıfını anlattığı eseri Finten'dir. D) İspanya'nın Müslümanlar tarafından fethini Tarık adlı oyununda anlatmıştır. od ratind E) Hacle adlı oyunu, Antik Çağ tarihinden alarak yaz dığı dram türündeki eseridir. ✓
1