Şiir Yazma Soruları

3D YAYINLA
13. Gerçek şairin ölçüyle uyakla ne işi olabilir ki? Onun derdi şiir
söylemektir. Bu nedenle de ne hece sayar ne de ses uydu
mu uymadı mı diye bakar. Çünkü o sadece söyler, söylenen
bu sözler de zaten kendiliğinden ölçülü, uyumlu olur. Gerçek
şairlik de işte budur.
Bu parçadaki altı çizili cümlede gerçek şairlerin
anlatımıyla ilgili vurgulanan özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Akıcılık
D) Doğallık
B) Özlülük
E) Öznellik
C) Yalınlık
Lise Türkçe
Şiir Yazma
3D YAYINLA 13. Gerçek şairin ölçüyle uyakla ne işi olabilir ki? Onun derdi şiir söylemektir. Bu nedenle de ne hece sayar ne de ses uydu mu uymadı mı diye bakar. Çünkü o sadece söyler, söylenen bu sözler de zaten kendiliğinden ölçülü, uyumlu olur. Gerçek şairlik de işte budur. Bu parçadaki altı çizili cümlede gerçek şairlerin anlatımıyla ilgili vurgulanan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Akıcılık D) Doğallık B) Özlülük E) Öznellik C) Yalınlık
4. Genç bir sanatçı, ilginç bir deneye girişir: Ünlü yazar
Margerita Duras'ın bir yapıtında yalnızca kişi adlarını
daktilo etmiş ve yazarın yapıtlarını sürekli basan üç
yayınevine takma adla göndermiş. Yayınevlerinden
biri, yapıtın incelendiğini ama basıma değer bulun-
madığını, diğeri ise yayın çizgilerinin dışında kaldı-
ğını belirterek geri çevirmiş yapıtı.
Bu parçadan çıkarılabilecek yargılar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kimi yayınevleri yapıtın kendinden çok yazarın
ününe göre davranmaktadır.
B) Yayınevlerinin istekleri doğrultusunda eser ya-
yımlanmamaktadır.
C) Yayınevleri için genç sanatçılar, güvenilmez
kişilerdir.
D) Yayınevleri, kimi zaman bastıkları bir yapıtı
tanımıyor da olabilir.
E) Yayınevlerinin bir kitabı basma ölçütlerinden biri
de yazarının tanınmışlığıdır.
Lise Türkçe
Şiir Yazma
4. Genç bir sanatçı, ilginç bir deneye girişir: Ünlü yazar Margerita Duras'ın bir yapıtında yalnızca kişi adlarını daktilo etmiş ve yazarın yapıtlarını sürekli basan üç yayınevine takma adla göndermiş. Yayınevlerinden biri, yapıtın incelendiğini ama basıma değer bulun- madığını, diğeri ise yayın çizgilerinin dışında kaldı- ğını belirterek geri çevirmiş yapıtı. Bu parçadan çıkarılabilecek yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Kimi yayınevleri yapıtın kendinden çok yazarın ününe göre davranmaktadır. B) Yayınevlerinin istekleri doğrultusunda eser ya- yımlanmamaktadır. C) Yayınevleri için genç sanatçılar, güvenilmez kişilerdir. D) Yayınevleri, kimi zaman bastıkları bir yapıtı tanımıyor da olabilir. E) Yayınevlerinin bir kitabı basma ölçütlerinden biri de yazarının tanınmışlığıdır.
DO
Selam olsun bizden güzel dünyaya
II. Bahçelerde hâlâ güller açar mı
III. Selam olsun sonsuz güneşe aya
IV. Işıklar, gölgeler suda oynar mi
Bu parçadaki numaralanmış dizelerle ilgili
olarak,
1. dizede ad aktarması yapılmıştır.
II. II. dizede sadece gerçek anlamlı sözcük-
lere yer verilmiştir.
III. III. dizede dolaylama yapılmıştır.
IV. IV. dizede soyut anlamlı kelimeler kişileş-
tirilmiştir.
bilgilerinden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I
I.
B) Yalnız IV C) II ve III
E) III ve IV
D) II ve IV
Lise Türkçe
Şiir Yazma
DO Selam olsun bizden güzel dünyaya II. Bahçelerde hâlâ güller açar mı III. Selam olsun sonsuz güneşe aya IV. Işıklar, gölgeler suda oynar mi Bu parçadaki numaralanmış dizelerle ilgili olarak, 1. dizede ad aktarması yapılmıştır. II. II. dizede sadece gerçek anlamlı sözcük- lere yer verilmiştir. III. III. dizede dolaylama yapılmıştır. IV. IV. dizede soyut anlamlı kelimeler kişileş- tirilmiştir. bilgilerinden hangileri doğru değildir? A) Yalnız I I. B) Yalnız IV C) II ve III E) III ve IV D) II ve IV
EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
20. Ölüm àsûde bahar ülkesidir bir rinde
e
Yanıt Yayınları
AYT
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter
Şair, üçüncü misradaki "serin serviler" tamlamasını önce "si-
yah serviler" şeklinde kurmuş fakat bunun şiire tam olarak
uymadığı düşüncesiyle, yıllarca siyahın yerine daha uygun
bir kelime aramıştır. Bunun ilk nedeni "serin" sözcüğünün
şiirdeki anlam atmosferiyle "siyah" sözcüğüne göre çok da-
ha uygun olan bir anlam kümesine sahip olması olarak açık-
lanabilir. Bir diğer neden fonetik özelliklerdir. Bu bağlamda
serin ve servi arasındaki "s, e, r" sesleri arasındaki ses uyu-
mu, hem şiir dilini ön plana almış hem de şiirin musiki özel-
liğini ön plana çıkarmıştır.
Dil özellikleri göz önünde bulundurularak bu dizeleri ka-
leme alan ve şiirine son hâlini vermek için bekleyen şair
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Ziya Gökalp
C
DY Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Haşim
Lise Türkçe
Şiir Yazma
EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ 20. Ölüm àsûde bahar ülkesidir bir rinde e Yanıt Yayınları AYT Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter Şair, üçüncü misradaki "serin serviler" tamlamasını önce "si- yah serviler" şeklinde kurmuş fakat bunun şiire tam olarak uymadığı düşüncesiyle, yıllarca siyahın yerine daha uygun bir kelime aramıştır. Bunun ilk nedeni "serin" sözcüğünün şiirdeki anlam atmosferiyle "siyah" sözcüğüne göre çok da- ha uygun olan bir anlam kümesine sahip olması olarak açık- lanabilir. Bir diğer neden fonetik özelliklerdir. Bu bağlamda serin ve servi arasındaki "s, e, r" sesleri arasındaki ses uyu- mu, hem şiir dilini ön plana almış hem de şiirin musiki özel- liğini ön plana çıkarmıştır. Dil özellikleri göz önünde bulundurularak bu dizeleri ka- leme alan ve şiirine son hâlini vermek için bekleyen şair aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Mehmet Akif Ersoy C) Ziya Gökalp C DY Mehmet Emin Yurdakul E) Ahmet Haşim
B
B
AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI -
SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
16 Beş Hececiler, Anadolu'ya ve Anadolu'daki köylere
yönelmişler; Anadolu gerçeğini, Anadolu insanının sıkıntılı
yaşamını konu edinmişlerdir.
Buna göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin bu
anlayışla kaleme alındığı söylenemez?
A) Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt
Yıllarca döktürür sana gözyaşı
Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt
Turnanın özlemi yakar Maraş'ı
B) Suruler iniyor karşı bayırdan,
Günün son işığı vurmuş dereye.
Bir Muğla türküsü yükseldi kırdan:
"Ayşem, aygın baygın Ayşem, nereye?"
C) En bakımsız, en kuytu bir bucağın
Bence "İrem Bağı" gibi güzeldir
Bir yıkılmış evin, harap ocağın
Şu heybetli saraylara bedeldir
D) Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyâda
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
E) Ter kokuyordu Çukurova tarlaları
Irgat türküleri duyuluyordu uzaktan
Ekin biçiyordu yalın ayaklı köy kızları
Elleri kabarıyordu oraktan
Lise Türkçe
Şiir Yazma
B B AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ 16 Beş Hececiler, Anadolu'ya ve Anadolu'daki köylere yönelmişler; Anadolu gerçeğini, Anadolu insanının sıkıntılı yaşamını konu edinmişlerdir. Buna göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin bu anlayışla kaleme alındığı söylenemez? A) Bir ıssız ev gibi gezdiğin bu yurt Yıllarca döktürür sana gözyaşı Yavrunun derdiyle ah eder Bayburt Turnanın özlemi yakar Maraş'ı B) Suruler iniyor karşı bayırdan, Günün son işığı vurmuş dereye. Bir Muğla türküsü yükseldi kırdan: "Ayşem, aygın baygın Ayşem, nereye?" C) En bakımsız, en kuytu bir bucağın Bence "İrem Bağı" gibi güzeldir Bir yıkılmış evin, harap ocağın Şu heybetli saraylara bedeldir D) Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda, Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyâda Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan E) Ter kokuyordu Çukurova tarlaları Irgat türküleri duyuluyordu uzaktan Ekin biçiyordu yalın ayaklı köy kızları Elleri kabarıyordu oraktan
AYT - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
17. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yapacağı sınav hakkında
öğrencilerine bilgi verir. Buna göre öğretmen, Tanzimat
Dönemi'nden roman ve hikâyeden soru soracağını, öğre-
tici metinlerden soru sormayacağını söylemiştir. Şiir konu-
sundansa Şinasi ve Namık Kemal'den sorabileceğini dile
getirmiştir.
1. Tercüme-i Manzume
II. Terkib-l Bend
III. Şiir ve İnşa
IV. Vaveyla
Buna göre, öğretmen yukarıdaki eserlerden hangile-
rinden sınavda soru sormayacaktır?
A) I ve II
BILVE III
ettive 111
D) Il ve IV
EN ve IV
18. Yahya Kem
anlayışları ü
sında bir tar
başlar.
Aşağıdakile
bir diyalogd
A) Yahya K
dedir. Es
Farsçayla
Mehmet
Farsçayı
millilik olm
Yahya Ke
rulmalı. M
Mot
Lise Türkçe
Şiir Yazma
AYT - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 17. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yapacağı sınav hakkında öğrencilerine bilgi verir. Buna göre öğretmen, Tanzimat Dönemi'nden roman ve hikâyeden soru soracağını, öğre- tici metinlerden soru sormayacağını söylemiştir. Şiir konu- sundansa Şinasi ve Namık Kemal'den sorabileceğini dile getirmiştir. 1. Tercüme-i Manzume II. Terkib-l Bend III. Şiir ve İnşa IV. Vaveyla Buna göre, öğretmen yukarıdaki eserlerden hangile- rinden sınavda soru sormayacaktır? A) I ve II BILVE III ettive 111 D) Il ve IV EN ve IV 18. Yahya Kem anlayışları ü sında bir tar başlar. Aşağıdakile bir diyalogd A) Yahya K dedir. Es Farsçayla Mehmet Farsçayı millilik olm Yahya Ke rulmalı. M Mot
24. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmış
bir şiir akımıdır. "Sanat için sanat" anlayışıyla şiir ya-
zan şairler, şiirde müzikaliteye ve anlam kapalılığına
önem vermiş, dış dünyanın insan üzerindeki etkisini
anlatmışlardır. Lirizmin ve hayalin yoğun olduğu şiir-
lerde duygular ön plandadır, doğa betimlemeleri öz-
neldir. Baudelaire, Mallarme ve Valery bu akımın dün-
ya edebiyatındaki önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Realizm
B) Sembolizm
C) Romantizm
D) Natüralizm
E) Parnasizm
Lise Türkçe
Şiir Yazma
24. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmış bir şiir akımıdır. "Sanat için sanat" anlayışıyla şiir ya- zan şairler, şiirde müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem vermiş, dış dünyanın insan üzerindeki etkisini anlatmışlardır. Lirizmin ve hayalin yoğun olduğu şiir- lerde duygular ön plandadır, doğa betimlemeleri öz- neldir. Baudelaire, Mallarme ve Valery bu akımın dün- ya edebiyatındaki önemli temsilcilerindendir. Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm B) Sembolizm C) Romantizm D) Natüralizm E) Parnasizm
hr
Sines
21. -- hayatının sonuna kadar aynı şiir görüşünde şiir yaz-
maya devam etmiştir. Şiirin açık ve anlaşılır olmasına kar-
şıdır. Empresyonist ve sembolist bir çizgide yazmıştır.
adlı eserin ön sözünde Türk edebiyatının ilk poetika
metni “Şii Hakkında Bazı Mülahazalar" başlıklı yazısında
şiir görüşünü açıklamıştır. Sanatçı nesirlerinde ise açık,
yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-
gisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim - Piyale
-
B) Cenap Şahabettin - Tamat
C) Yahya Kemal - Kendi Gök Kubbemiz
-
D) Abdülhak Hamit Tarhan - Sahra
E) Sinasi - Müntehabat-ı Eş'ar
Lise Türkçe
Şiir Yazma
hr Sines 21. -- hayatının sonuna kadar aynı şiir görüşünde şiir yaz- maya devam etmiştir. Şiirin açık ve anlaşılır olmasına kar- şıdır. Empresyonist ve sembolist bir çizgide yazmıştır. adlı eserin ön sözünde Türk edebiyatının ilk poetika metni “Şii Hakkında Bazı Mülahazalar" başlıklı yazısında şiir görüşünü açıklamıştır. Sanatçı nesirlerinde ise açık, yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han- gisi sırasıyla getirilmelidir? A) Ahmet Haşim - Piyale - B) Cenap Şahabettin - Tamat C) Yahya Kemal - Kendi Gök Kubbemiz - D) Abdülhak Hamit Tarhan - Sahra E) Sinasi - Müntehabat-ı Eş'ar
Lawnie
Diranos
fdd YADINLARI
12. Şen gözlerinin rengi, yazın, mavi sularda
Mehtabin açıldıkça gülen aksine benzer
Çık sahile sakin denizin bağrını yar da
Hasret çeken işıklara endamini göster
Bu şiirin içerik ve söyleyiş özelliği dikkate alındığında
aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söyle-
nebilir?
i
A) Orhan Veli
B) Vasfi Mahir Kocatürk
C) Rıfat Ilgaz
D) Cemal Süreya
E) İsmet Özel
Osnor Solo
siler ♡
Gear Zona,
ir kitopher
Lise Türkçe
Şiir Yazma
Lawnie Diranos fdd YADINLARI 12. Şen gözlerinin rengi, yazın, mavi sularda Mehtabin açıldıkça gülen aksine benzer Çık sahile sakin denizin bağrını yar da Hasret çeken işıklara endamini göster Bu şiirin içerik ve söyleyiş özelliği dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söyle- nebilir? i A) Orhan Veli B) Vasfi Mahir Kocatürk C) Rıfat Ilgaz D) Cemal Süreya E) İsmet Özel Osnor Solo siler ♡ Gear Zona, ir kitopher
22. Şiirin durumlarına ve hareketlerine öykünmeye özenen
bir düzyazının sahteliğine ancak düzyazıdaki anlaşılır-
lik ve düzgünlüğünü ödünç alan gölgesiz bir şiirin acik-
V .
li çıplaklığı erişebilir. Denilebilir ki siir düzyazıya çevri-
lemeyen nazımdır. Şiir bir öykü değil, sessiz bir şarkı-
dir. “Anlam" araştırmak için şiiri deşmek, şakıması yaz
gecelerinin yıldızlarını ürperten zavallı bir kuşu, eti için
öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi, susturu-
lan o büyüleyici sesin yerini doldurabilir mi?
Bu sözler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A Sinasi
B) Namik Kemal
C) Tevfik Fikret
D) Ahmet Haşim
L
E) Mehmet Âkif Ersoy
l) recor
O
Ceres
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Şiir Yazma
22. Şiirin durumlarına ve hareketlerine öykünmeye özenen bir düzyazının sahteliğine ancak düzyazıdaki anlaşılır- lik ve düzgünlüğünü ödünç alan gölgesiz bir şiirin acik- V . li çıplaklığı erişebilir. Denilebilir ki siir düzyazıya çevri- lemeyen nazımdır. Şiir bir öykü değil, sessiz bir şarkı- dir. “Anlam" araştırmak için şiiri deşmek, şakıması yaz gecelerinin yıldızlarını ürperten zavallı bir kuşu, eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi, susturu- lan o büyüleyici sesin yerini doldurabilir mi? Bu sözler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? A Sinasi B) Namik Kemal C) Tevfik Fikret D) Ahmet Haşim L E) Mehmet Âkif Ersoy l) recor O Ceres Diğer sayfaya geçiniz.
Ta
T
tarzda
ri Tercüme-1
ir Cevelan adlı ese-
nlamdaki ilk sözlük olan
20. Ve gönül Tanrısına der ki:
Pervam yok verdiğin elemden
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden
Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulun-
durulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
Ay Ece Ayhan
B) Attilâ ilhan
e Cahit Sıtkı Tarancı
D) Orhan Veli Kanik
EY Mehmet Emin Yurdakul
da
z edilen
bon
578
Lise Türkçe
Şiir Yazma
Ta T tarzda ri Tercüme-1 ir Cevelan adlı ese- nlamdaki ilk sözlük olan 20. Ve gönül Tanrısına der ki: Pervam yok verdiğin elemden Her mihnet kabulüm, yeter ki Gün eksilmesin penceremden Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulun- durulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine aittir? Ay Ece Ayhan B) Attilâ ilhan e Cahit Sıtkı Tarancı D) Orhan Veli Kanik EY Mehmet Emin Yurdakul da z edilen bon 578
15. Divan ve Tanzimat şairleri sözcüklerin uyaklı sayılabil-
mesi için Arap alfabesine göre yazımlarındaki benzerliği
(son harf ve harekelerin aynı olmasını) zorunlu sayıyor-
lardı. “Malumat" dergisinde Hasan Asaf adlı gencin
"Burhan-ı Kudret" adlı şiiri yayımlanırken derginin yazar-
larından Mehmet Tahir'in eklediği eleştirel not, uyakla
ilgili geleneksel görüşü değiştirecek bir tartışmayı baş-
lattı. Ekrem'le Naci arasında süren tartışmalar böylelikle
artarak devam etti.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'ndeki bu
tartışmalarla ilgili değildir?
A) Dekadanlık
souscate
BY Abes - Muktebes
C) Göz için kafiye - Kulak için kafiye
D) Eski - Yeni
-
E) Demdeme - Zemzeme
me
Lise Türkçe
Şiir Yazma
15. Divan ve Tanzimat şairleri sözcüklerin uyaklı sayılabil- mesi için Arap alfabesine göre yazımlarındaki benzerliği (son harf ve harekelerin aynı olmasını) zorunlu sayıyor- lardı. “Malumat" dergisinde Hasan Asaf adlı gencin "Burhan-ı Kudret" adlı şiiri yayımlanırken derginin yazar- larından Mehmet Tahir'in eklediği eleştirel not, uyakla ilgili geleneksel görüşü değiştirecek bir tartışmayı baş- lattı. Ekrem'le Naci arasında süren tartışmalar böylelikle artarak devam etti. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'ndeki bu tartışmalarla ilgili değildir? A) Dekadanlık souscate BY Abes - Muktebes C) Göz için kafiye - Kulak için kafiye D) Eski - Yeni - E) Demdeme - Zemzeme me
1
13. XVII. asırda divan edebiyatında birden çok edebî ekol
ortaya çıkmıştır. Bir yandan dilde sadeleşme
felsefesiyle yola çıkan mahallileşme akımı, bir yandan
Neam
şiirin anlam ve hayal boyutunu ön plana çıkarmayı
hedefleyen sebkihindi, bir yandan da bilgiyi ve felsefi
11
düşünceyi şiire zerk eden hikemî üslup ayrı kulvarlardan
edebiyatımıza girmiştir.
Nabi
ovim
Bu parçada numaralanmış divan şiiri eğilimlerinin
temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla
verilmiştir?
I
II
A)
Nedîm
Şeyh Gâlip
Nâbî
B)
Şeyhî
Fuzûlî
Nefî
C)
Nedîm
Âşık Paşa
Necatî
D)
Bâkî
Nefî
Hayalî
Şeyh Gâlip
E
Nâbî
Nedim
Lise Türkçe
Şiir Yazma
1 13. XVII. asırda divan edebiyatında birden çok edebî ekol ortaya çıkmıştır. Bir yandan dilde sadeleşme felsefesiyle yola çıkan mahallileşme akımı, bir yandan Neam şiirin anlam ve hayal boyutunu ön plana çıkarmayı hedefleyen sebkihindi, bir yandan da bilgiyi ve felsefi 11 düşünceyi şiire zerk eden hikemî üslup ayrı kulvarlardan edebiyatımıza girmiştir. Nabi ovim Bu parçada numaralanmış divan şiiri eğilimlerinin temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? I II A) Nedîm Şeyh Gâlip Nâbî B) Şeyhî Fuzûlî Nefî C) Nedîm Âşık Paşa Necatî D) Bâkî Nefî Hayalî Şeyh Gâlip E Nâbî Nedim
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı
12. Klâsik Türk şiiri, imaj dünyası bakımından geniş bir içeriğe sa-
Tıkla işlemişlerdir. Anne imajı da bunlardan biridir. Zengin hayal
hiptir. Şairler, birçok imaji, mazmunu ve imgeyi şiirlerinde usta-
dünyasına sahip klâsik Türk şairleri, annelerini de şiirlerine en
güzel şekilde yansıtmayı başarmışlar; kimi zaman anne sev-
gisini anlatan şiirler yazmışlar, kimi zaman da sevgili aşk gibi
kavramları anne imajıyla ilişkilendirmişlerdir.
birçok
ri öldü.
n'ın bir
da sağ
sonra
k
yur-
atlar,
yan
leyip
Etiler.
tek
Flük-
rça
ürlü
'ya
er,
cti,
Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi, divan şair-
terinin annelerine duyduğu sevgiyi yansıtan bir örnek ola-
maz?
a-
10)
A) Senün gibi togurmaz tifl-i nûrânî zen-i eyyâm
Kamer dâye olup sandûka-i çarh olsa gehvâre
B) Annem, zamandan kalan cevherimdi
Dünya kargası çaldı cevherimi
Gelüp iki gözüne yaş dedim târîhin
Sâlihâ kadına cây ede behişti Mevlâ
D) Gülşene böyle zîb ü fer vermez idi dem-i bahâr
Tifl-1 çemenzâra sehâb olmasa dâye-i şeref
E) Sûretin nakşını yazınca gönül nâmesine
Kanlar aglatdı gözüm kirpigünün hâmesine
in
ir
r
Lise Türkçe
Şiir Yazma
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı 12. Klâsik Türk şiiri, imaj dünyası bakımından geniş bir içeriğe sa- Tıkla işlemişlerdir. Anne imajı da bunlardan biridir. Zengin hayal hiptir. Şairler, birçok imaji, mazmunu ve imgeyi şiirlerinde usta- dünyasına sahip klâsik Türk şairleri, annelerini de şiirlerine en güzel şekilde yansıtmayı başarmışlar; kimi zaman anne sev- gisini anlatan şiirler yazmışlar, kimi zaman da sevgili aşk gibi kavramları anne imajıyla ilişkilendirmişlerdir. birçok ri öldü. n'ın bir da sağ sonra k yur- atlar, yan leyip Etiler. tek Flük- rça ürlü 'ya er, cti, Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi, divan şair- terinin annelerine duyduğu sevgiyi yansıtan bir örnek ola- maz? a- 10) A) Senün gibi togurmaz tifl-i nûrânî zen-i eyyâm Kamer dâye olup sandûka-i çarh olsa gehvâre B) Annem, zamandan kalan cevherimdi Dünya kargası çaldı cevherimi Gelüp iki gözüne yaş dedim târîhin Sâlihâ kadına cây ede behişti Mevlâ D) Gülşene böyle zîb ü fer vermez idi dem-i bahâr Tifl-1 çemenzâra sehâb olmasa dâye-i şeref E) Sûretin nakşını yazınca gönül nâmesine Kanlar aglatdı gözüm kirpigünün hâmesine in ir r
17.
t
15. Divan ve Tanzimat şairleri sözcüklerin uyaklı sayılabil-
mesi için Arap alfabesine göre yazımlarındaki benzerliği
(son harf ve harekelerin aynı olmasını) zorunlu sayıyor-
lardı. "Malumat" dergisinde Hasan Asaf adlı gencin
"Burhan-ı Kudret" adlı şiiri yayımlanırken derginin yazar-
larından Mehmet Tahir'in eklediği eleştirel not, uyakla
ilgili geleneksel görüşü değiştirecek bir tartışmayı baş-
lattı. Ekrem'le Naci arasında süren tartışmalar böylelikle
artarak devam etti.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'ndeki bu
tartışmalarla ilgili değildir?
A) Dekadanlık
B) Abes - Muktebes
C) Göz için kafiye - Kulak için kafiye
D) Eski - Yeni
E) Demdeme - Zemzeme
Lise Türkçe
Şiir Yazma
17. t 15. Divan ve Tanzimat şairleri sözcüklerin uyaklı sayılabil- mesi için Arap alfabesine göre yazımlarındaki benzerliği (son harf ve harekelerin aynı olmasını) zorunlu sayıyor- lardı. "Malumat" dergisinde Hasan Asaf adlı gencin "Burhan-ı Kudret" adlı şiiri yayımlanırken derginin yazar- larından Mehmet Tahir'in eklediği eleştirel not, uyakla ilgili geleneksel görüşü değiştirecek bir tartışmayı baş- lattı. Ekrem'le Naci arasında süren tartışmalar böylelikle artarak devam etti. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'ndeki bu tartışmalarla ilgili değildir? A) Dekadanlık B) Abes - Muktebes C) Göz için kafiye - Kulak için kafiye D) Eski - Yeni E) Demdeme - Zemzeme
Devir esasını
10. Halk edebiyatında dini - tasavvufi halk edebiyatı veya
tekke edebiyatı adıyla ayrı bir kol gelişmiştir. Bu kolda
ilahiden başka şiirler de vardır. Bu şiirler içerisinde Bektaşi
törenlerinde saz eşliğinde ve makamla okunması gelenek
hâlini almış olanlara "nefes" denir, örneğin
(Allah'tan gelip Allah'a dönmek) konu edinenlere “devriye”
denir, örneğin Tarikata yeni giren birisine tarikat adabini
öğretmek amacıyla kaleme alınanlara "nutuk" denir, örneğin
-Inançlardan alaycı bir dille söz eder gibi yazılanlara da
"şathiye" denir, örneğin ----
Aşağıdaki dizelerden hangisi bu açıklamayı yapan birinin
kullanabileceği bir örnek olamaz?
---
A) Denizleri yarattın sen kapaksuz
Suları yürüttün elsiz ayaksuz
Yerleri temelsiz göğü direksiz
Durdurursun acep iskanci misin
B) Gel Hakk'a olma asi
Tà gide gönlün pası
poisid
Dört kitabun manîsî
Var edeb öğren edeb
C) O şâh-ı hüsnün işkuna
Özümi virân kılmışam
Kaygusuz Abdal'dur adum
Cübbe vü kaftan bilmezem
D) Kulak ver sözüme, dinle vatandaş
Uyma laklak edip gülüşenlere
Seni meşgul eder, işinden eğler
Karışır tembel perişanlara
E) Katre idim Ummanlara karıştım
Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir
Devre edip alemleri dolaştım
Bir sanata kaç sarıldım kim belir
(Katre : Damla)
Lise Türkçe
Şiir Yazma
Devir esasını 10. Halk edebiyatında dini - tasavvufi halk edebiyatı veya tekke edebiyatı adıyla ayrı bir kol gelişmiştir. Bu kolda ilahiden başka şiirler de vardır. Bu şiirler içerisinde Bektaşi törenlerinde saz eşliğinde ve makamla okunması gelenek hâlini almış olanlara "nefes" denir, örneğin (Allah'tan gelip Allah'a dönmek) konu edinenlere “devriye” denir, örneğin Tarikata yeni giren birisine tarikat adabini öğretmek amacıyla kaleme alınanlara "nutuk" denir, örneğin -Inançlardan alaycı bir dille söz eder gibi yazılanlara da "şathiye" denir, örneğin ---- Aşağıdaki dizelerden hangisi bu açıklamayı yapan birinin kullanabileceği bir örnek olamaz? --- A) Denizleri yarattın sen kapaksuz Suları yürüttün elsiz ayaksuz Yerleri temelsiz göğü direksiz Durdurursun acep iskanci misin B) Gel Hakk'a olma asi Tà gide gönlün pası poisid Dört kitabun manîsî Var edeb öğren edeb C) O şâh-ı hüsnün işkuna Özümi virân kılmışam Kaygusuz Abdal'dur adum Cübbe vü kaftan bilmezem D) Kulak ver sözüme, dinle vatandaş Uyma laklak edip gülüşenlere Seni meşgul eder, işinden eğler Karışır tembel perişanlara E) Katre idim Ummanlara karıştım Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir Devre edip alemleri dolaştım Bir sanata kaç sarıldım kim belir (Katre : Damla)