Gezi Yazma Soruları

V 4.5 %40
..
Bizz!
20:19
+90 551 643 82 95
11 dakika önce
→
2.
"Geçmişte yapılmış bir işe ilk kez görüyormuşçasına bakmak,
yaratılarını bir tür laboratuvar çalışmasının eleğinden geçir-
mektir." sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgu-
lanmaktadır?
A)
Yapılan önemli çalışmaları göz ardı etme
B) Karşılaşılan durumları nesnel değerlendirme
C) Bilimsel verilerin ışığında sonuca ulaşma
D) Olayları önem derecesine göre sıralama
E) Her durumundan olumlu bir kanı elde etme
?
O
O
|||
Lise Türkçe
Gezi Yazma
V 4.5 %40 .. Bizz! 20:19 +90 551 643 82 95 11 dakika önce → 2. "Geçmişte yapılmış bir işe ilk kez görüyormuşçasına bakmak, yaratılarını bir tür laboratuvar çalışmasının eleğinden geçir- mektir." sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgu- lanmaktadır? A) Yapılan önemli çalışmaları göz ardı etme B) Karşılaşılan durumları nesnel değerlendirme C) Bilimsel verilerin ışığında sonuca ulaşma D) Olayları önem derecesine göre sıralama E) Her durumundan olumlu bir kanı elde etme ? O O |||
36. Kitap; ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papi-
rüs, parşömen, tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış,
rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması
gereken bir araç -bilgi taşıyıcısı- olmuştur. Kitap, yazılmış ya
da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve
bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanım-
lanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve
fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu, temayı
yani kitabın amacını ifade eder; bilgilendirici, öğretici, yol
gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması
kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine ta-
rihlenen ve Hinduizmin ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig
Veda'dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen
süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olursa olsun kitap
kavramı zihinlerimizde yer etmiştir. Dünyanın neresinde
olursa olsun, hangi dil ile söylenirse söylensin kitap her
zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir.
Bu parçada söz edilen kitabın gelişimi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kitabın oluşumunda hangi malzemelerin kullanıldığına
B) İlk kitapların yalnızca dini kültürü yansıtmaya yönelik ol-
duğuna
C) Kitap kavramının evrensel anlamının hiçbir yerde değiş-
mediğine
DA "Kitap nedir?" sorusunu açıkladığına
E) Aktarılacak muhtevanın neyrhedeflediğine
Lise Türkçe
Gezi Yazma
36. Kitap; ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papi- rüs, parşömen, tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış, rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması gereken bir araç -bilgi taşıyıcısı- olmuştur. Kitap, yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanım- lanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu, temayı yani kitabın amacını ifade eder; bilgilendirici, öğretici, yol gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine ta- rihlenen ve Hinduizmin ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig Veda'dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olursa olsun kitap kavramı zihinlerimizde yer etmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dil ile söylenirse söylensin kitap her zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir. Bu parçada söz edilen kitabın gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kitabın oluşumunda hangi malzemelerin kullanıldığına B) İlk kitapların yalnızca dini kültürü yansıtmaya yönelik ol- duğuna C) Kitap kavramının evrensel anlamının hiçbir yerde değiş- mediğine DA "Kitap nedir?" sorusunu açıkladığına E) Aktarılacak muhtevanın neyrhedeflediğine
ON VUIS
Deneme
OKB (Obsesit
ve özellikle de
stalıktır. Hasta
ak, rahatlamak
e düşüncelerin
rutin davranış-
en olur. Kişinin
Inceler olabilir.
unlara karşı ko-
an alıkoyamaz.
diğinde başına
Bozukluk ile
emez?
36. Kitap: ilk sayfalarından hatta satırlanndan başlayarak papl-
rus, parsomen, tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış,
rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması
gereken bir araç - bilgi taşıyıcısı olmuştur. Kitap, yazılmış ya
da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve
bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanım-
lanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve
fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu, temayı
yani kitabın amacını ifade eder: bilgilendirici, öğretici. yol
gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması
kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine ta-
rihlenen ve Hinduizmin ilk kutsal metinlerinin yer aldigi Rig
Veda'dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen
süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olursa olsun kitap
kavramı zihinlerimizde yer etmiştir. Dünyanın neresinde
olursa olsun, hangi dil ile söylenirse söylensin kitap her
zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir.
Bu parçada söz edilen kitabın gelişimi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine
ulaşılarpaz?
A) Kitabın oluşumunda hangi malzemelerin kullanıldığına +
lik kitapların yalnızca din kültürü yansıtmaya yönelik ol-
duğuna
Kitap kavramının evrensel anlamının hiçbir yerde değiş-
mediğine
LOT "Kitap nedir?" sorusunu açıkladığına
Aktarılacak muhtevanin neyi hedeflediğine
uğu
P
E
S
Lise Türkçe
Gezi Yazma
ON VUIS Deneme OKB (Obsesit ve özellikle de stalıktır. Hasta ak, rahatlamak e düşüncelerin rutin davranış- en olur. Kişinin Inceler olabilir. unlara karşı ko- an alıkoyamaz. diğinde başına Bozukluk ile emez? 36. Kitap: ilk sayfalarından hatta satırlanndan başlayarak papl- rus, parsomen, tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış, rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması gereken bir araç - bilgi taşıyıcısı olmuştur. Kitap, yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanım- lanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu, temayı yani kitabın amacını ifade eder: bilgilendirici, öğretici. yol gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine ta- rihlenen ve Hinduizmin ilk kutsal metinlerinin yer aldigi Rig Veda'dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olursa olsun kitap kavramı zihinlerimizde yer etmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dil ile söylenirse söylensin kitap her zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir. Bu parçada söz edilen kitabın gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılarpaz? A) Kitabın oluşumunda hangi malzemelerin kullanıldığına + lik kitapların yalnızca din kültürü yansıtmaya yönelik ol- duğuna Kitap kavramının evrensel anlamının hiçbir yerde değiş- mediğine LOT "Kitap nedir?" sorusunu açıkladığına Aktarılacak muhtevanin neyi hedeflediğine uğu P E S
Deneme
36. Kitap: ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papi-
rüs, parşömen, tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış,
rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması
gereken bir araç bilgi taşıyıcısı olmuştur. Kitap, yazılmış ya
da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve
bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanım-
lanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve
fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu, temayı
yani kitabın amacını ifade eder; bilgilendirici, öğretici, yol
gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması
kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine ta-
rihlenen ve Hinduizmin ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig
Veda'dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen
süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olursa olsun kitap
kavramı zihinlerimizde yer etmiştir
. Dünyanın
neresinde
olursa olsun, hangi dil ile söylenirse söylensin kitap her
zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir.
Bu parçada söz edilen kitabın gelişimi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Al Kitabın oluşumunda hangi malzemelerin kullanıldığına
B) ilk kitapların yalnızca dinî kültürü yansıtmaya yönelik ol-
duğuna
of Kitap kavramınin evrensel anlamının hiçbir yerde değis-
mediğine
D) "Kitap nedir?" sorusunu açıkladığına
E) Aktarılacak muhtevanın neyi hedeflediğine
-
11
7
<
1
Lise Türkçe
Gezi Yazma
Deneme 36. Kitap: ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papi- rüs, parşömen, tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış, rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması gereken bir araç bilgi taşıyıcısı olmuştur. Kitap, yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanım- lanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu, temayı yani kitabın amacını ifade eder; bilgilendirici, öğretici, yol gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine ta- rihlenen ve Hinduizmin ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig Veda'dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olursa olsun kitap kavramı zihinlerimizde yer etmiştir . Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dil ile söylenirse söylensin kitap her zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir. Bu parçada söz edilen kitabın gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Al Kitabın oluşumunda hangi malzemelerin kullanıldığına B) ilk kitapların yalnızca dinî kültürü yansıtmaya yönelik ol- duğuna of Kitap kavramınin evrensel anlamının hiçbir yerde değis- mediğine D) "Kitap nedir?" sorusunu açıkladığına E) Aktarılacak muhtevanın neyi hedeflediğine - 11 7 < 1
5
"-de (-da)" eki, aşağıdakilerin hangisinde cekim
eki göreviyle kullanılmamıştır?
A) Peyami Safa'nın “Sözde Kızlar" adlı eserini zevkle
okumuştum.
B) Okulun en sevilen öğrencileri arasında olmak için
çok çalışıyordu.
C) Sınavda belli bir kesime girmiş olması başarılı ol-
duğunu gösterir.
D) Böyle zamanda onunla evde oturmak bile insana
keyif verirdi.
E) Okulda bu davranışları yaptığı zaman tepki gör-
+
müştü.
billo
oby
ied bebinementen
Lise Türkçe
Gezi Yazma
5 "-de (-da)" eki, aşağıdakilerin hangisinde cekim eki göreviyle kullanılmamıştır? A) Peyami Safa'nın “Sözde Kızlar" adlı eserini zevkle okumuştum. B) Okulun en sevilen öğrencileri arasında olmak için çok çalışıyordu. C) Sınavda belli bir kesime girmiş olması başarılı ol- duğunu gösterir. D) Böyle zamanda onunla evde oturmak bile insana keyif verirdi. E) Okulda bu davranışları yaptığı zaman tepki gör- + müştü. billo oby ied bebinementen
D) Allah çalışanın hakkını verir, bunu sakın aklından çıkar-
mb.
Etiş konusunda yalan söylediniz, bundan sonra size inan-
mam.
17. Takım olarak yarınki maça hazirdik ama oyuncularımızın ço-
ğu bunun stresini yaşıyor, (kendini hrpalıyordu.
Bu cümleyle ilgili olarak;
1. İlgi zamirine yer verilmiştir.
II. Belgisiz zamit kullanılmıştır.
III. İşaret zamiri vardır.
TV. Dönüşlülük zamiri
kullanılmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
15 to 3
A) Yalnız!
- Yalnız
C) Yalnız II)
Dve if
E) Il ve II
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sifat tarafından nite
Lise Türkçe
Gezi Yazma
D) Allah çalışanın hakkını verir, bunu sakın aklından çıkar- mb. Etiş konusunda yalan söylediniz, bundan sonra size inan- mam. 17. Takım olarak yarınki maça hazirdik ama oyuncularımızın ço- ğu bunun stresini yaşıyor, (kendini hrpalıyordu. Bu cümleyle ilgili olarak; 1. İlgi zamirine yer verilmiştir. II. Belgisiz zamit kullanılmıştır. III. İşaret zamiri vardır. TV. Dönüşlülük zamiri kullanılmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? 15 to 3 A) Yalnız! - Yalnız C) Yalnız II) Dve if E) Il ve II 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sifat tarafından nite
wi,
A
er
T.
r
25. Konformist olduğumu söylerler hep. Tam olarak öyle
değil aslında. Rahatıma düşkünümdür ama sorum-
luluklarımı yerine getiririm. İşleri aksatmadan ken-
dim yaparım. Bir yazar olarak topluma karşı sorum-
luluklarım var. Öyle çalakalem yazılmış bir kitapla
çıkılmaz okurun karşısına. Yazarken çok titizimdir.
Çok tartarım kelimeleri. Kurgunun mükemmel olma-
si için uğraşırım. Karakterlerimin metne tam oturma-
sini sağlarım. Bütün bunlar emek ve zaman ister.
Romanımın bittiğinden emin olunca yayınevine
gönderirim. Artık bir sene boyunca ortalarda olmam.
Tatildeyimdir; eğleniyor, dinleniyor, kendimi yeniliyo-
-rumdur.
Bu parçada düşüncelerine yer verilen yazarın
aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Üslup kaygısı taşıması
B) Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına önem
vermesi
SY Yazacağı roman için ön hazırlık yapması
D) Çok sayıda kitap yazması
TATERYAL
E) Eserinde rastlantıların ve boşlukların olmama-
sina dikkat etmesi
Lise Türkçe
Gezi Yazma
wi, A er T. r 25. Konformist olduğumu söylerler hep. Tam olarak öyle değil aslında. Rahatıma düşkünümdür ama sorum- luluklarımı yerine getiririm. İşleri aksatmadan ken- dim yaparım. Bir yazar olarak topluma karşı sorum- luluklarım var. Öyle çalakalem yazılmış bir kitapla çıkılmaz okurun karşısına. Yazarken çok titizimdir. Çok tartarım kelimeleri. Kurgunun mükemmel olma- si için uğraşırım. Karakterlerimin metne tam oturma- sini sağlarım. Bütün bunlar emek ve zaman ister. Romanımın bittiğinden emin olunca yayınevine gönderirim. Artık bir sene boyunca ortalarda olmam. Tatildeyimdir; eğleniyor, dinleniyor, kendimi yeniliyo- -rumdur. Bu parçada düşüncelerine yer verilen yazarın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? A) Üslup kaygısı taşıması B) Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına önem vermesi SY Yazacağı roman için ön hazırlık yapması D) Çok sayıda kitap yazması TATERYAL E) Eserinde rastlantıların ve boşlukların olmama- sina dikkat etmesi
3.
Atasözleri kavram özellikleri olan, kural niteliği taşıyan
sözlerdir. (1) Bazı atasözlerine yüzyılları bulan iklim
gözlemlerinden süzülen tecrübelerin yansıdığı görülür.
(II) Bazıları ise sosyal olayların nasıl olabildiklerini uzun
bir gözlem sonunda aktarır. (III) Bazılarında verilen öğüt
açıkca değil, dolaylı olarak olur. (IV) Kimi atasözleri töre
ve geleneklere vurgu niteliğindedir
. (V) Öğüt ve ahlak
dersini denemelere ve mantığa dayanarak doğrudan veren
atasözleri de vardır.
Numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki
atasözlerinden hangisi örnek gösterilemez?
Al Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden. (1)
B) Komşunun tavuğu komşuyu kaz görünür. (II)
C) Ağlamayan çocuğa meme vermezler. (III)
D) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. (IV)
E) Akacak kan damarda durmaz. (V)
Lise Türkçe
Gezi Yazma
3. Atasözleri kavram özellikleri olan, kural niteliği taşıyan sözlerdir. (1) Bazı atasözlerine yüzyılları bulan iklim gözlemlerinden süzülen tecrübelerin yansıdığı görülür. (II) Bazıları ise sosyal olayların nasıl olabildiklerini uzun bir gözlem sonunda aktarır. (III) Bazılarında verilen öğüt açıkca değil, dolaylı olarak olur. (IV) Kimi atasözleri töre ve geleneklere vurgu niteliğindedir . (V) Öğüt ve ahlak dersini denemelere ve mantığa dayanarak doğrudan veren atasözleri de vardır. Numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek gösterilemez? Al Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden. (1) B) Komşunun tavuğu komşuyu kaz görünür. (II) C) Ağlamayan çocuğa meme vermezler. (III) D) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. (IV) E) Akacak kan damarda durmaz. (V)
1