İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gezi Yazma Soruları

Deneme
36. Kitap: ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papi-
rüs, parşömen, tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış,
rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması
gereken bir araç bilgi taşıyıcısı olmuştur. Kitap, yazılmış ya
da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve
bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanım-
lanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve
fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu, temayı
yani kitabın amacını ifade eder; bilgilendirici, öğretici, yol
gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması
kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine ta-
rihlenen ve Hinduizmin ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig
Veda'dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen
süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olursa olsun kitap
kavramı zihinlerimizde yer etmiştir
. Dünyanın
neresinde
olursa olsun, hangi dil ile söylenirse söylensin kitap her
zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir.
Bu parçada söz edilen kitabın gelişimi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Al Kitabın oluşumunda hangi malzemelerin kullanıldığına
B) ilk kitapların yalnızca dinî kültürü yansıtmaya yönelik ol-
duğuna
of Kitap kavramınin evrensel anlamının hiçbir yerde değis-
mediğine
D) "Kitap nedir?" sorusunu açıkladığına
E) Aktarılacak muhtevanın neyi hedeflediğine
-
11
7
<
1
Lise Türkçe
Gezi Yazma
Deneme 36. Kitap: ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papi- rüs, parşömen, tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış, rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması gereken bir araç bilgi taşıyıcısı olmuştur. Kitap, yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanım- lanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve fiziksel yapısıdır. İçerik, anlatılmak istenen konuyu, temayı yani kitabın amacını ifade eder; bilgilendirici, öğretici, yol gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine ta- rihlenen ve Hinduizmin ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig Veda'dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olursa olsun kitap kavramı zihinlerimizde yer etmiştir . Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dil ile söylenirse söylensin kitap her zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir. Bu parçada söz edilen kitabın gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Al Kitabın oluşumunda hangi malzemelerin kullanıldığına B) ilk kitapların yalnızca dinî kültürü yansıtmaya yönelik ol- duğuna of Kitap kavramınin evrensel anlamının hiçbir yerde değis- mediğine D) "Kitap nedir?" sorusunu açıkladığına E) Aktarılacak muhtevanın neyi hedeflediğine - 11 7 < 1
wi,
A
er
T.
r
25. Konformist olduğumu söylerler hep. Tam olarak öyle
değil aslında. Rahatıma düşkünümdür ama sorum-
luluklarımı yerine getiririm. İşleri aksatmadan ken-
dim yaparım. Bir yazar olarak topluma karşı sorum-
luluklarım var. Öyle çalakalem yazılmış bir kitapla
çıkılmaz okurun karşısına. Yazarken çok titizimdir.
Çok tartarım kelimeleri. Kurgunun mükemmel olma-
si için uğraşırım. Karakterlerimin metne tam oturma-
sini sağlarım. Bütün bunlar emek ve zaman ister.
Romanımın bittiğinden emin olunca yayınevine
gönderirim. Artık bir sene boyunca ortalarda olmam.
Tatildeyimdir; eğleniyor, dinleniyor, kendimi yeniliyo-
-rumdur.
Bu parçada düşüncelerine yer verilen yazarın
aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Üslup kaygısı taşıması
B) Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına önem
vermesi
SY Yazacağı roman için ön hazırlık yapması
D) Çok sayıda kitap yazması
TATERYAL
E) Eserinde rastlantıların ve boşlukların olmama-
sina dikkat etmesi
Lise Türkçe
Gezi Yazma
wi, A er T. r 25. Konformist olduğumu söylerler hep. Tam olarak öyle değil aslında. Rahatıma düşkünümdür ama sorum- luluklarımı yerine getiririm. İşleri aksatmadan ken- dim yaparım. Bir yazar olarak topluma karşı sorum- luluklarım var. Öyle çalakalem yazılmış bir kitapla çıkılmaz okurun karşısına. Yazarken çok titizimdir. Çok tartarım kelimeleri. Kurgunun mükemmel olma- si için uğraşırım. Karakterlerimin metne tam oturma- sini sağlarım. Bütün bunlar emek ve zaman ister. Romanımın bittiğinden emin olunca yayınevine gönderirim. Artık bir sene boyunca ortalarda olmam. Tatildeyimdir; eğleniyor, dinleniyor, kendimi yeniliyo- -rumdur. Bu parçada düşüncelerine yer verilen yazarın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? A) Üslup kaygısı taşıması B) Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına önem vermesi SY Yazacağı roman için ön hazırlık yapması D) Çok sayıda kitap yazması TATERYAL E) Eserinde rastlantıların ve boşlukların olmama- sina dikkat etmesi
3.
Atasözleri kavram özellikleri olan, kural niteliği taşıyan
sözlerdir. (1) Bazı atasözlerine yüzyılları bulan iklim
gözlemlerinden süzülen tecrübelerin yansıdığı görülür.
(II) Bazıları ise sosyal olayların nasıl olabildiklerini uzun
bir gözlem sonunda aktarır. (III) Bazılarında verilen öğüt
açıkca değil, dolaylı olarak olur. (IV) Kimi atasözleri töre
ve geleneklere vurgu niteliğindedir
. (V) Öğüt ve ahlak
dersini denemelere ve mantığa dayanarak doğrudan veren
atasözleri de vardır.
Numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki
atasözlerinden hangisi örnek gösterilemez?
Al Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden. (1)
B) Komşunun tavuğu komşuyu kaz görünür. (II)
C) Ağlamayan çocuğa meme vermezler. (III)
D) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. (IV)
E) Akacak kan damarda durmaz. (V)
Lise Türkçe
Gezi Yazma
3. Atasözleri kavram özellikleri olan, kural niteliği taşıyan sözlerdir. (1) Bazı atasözlerine yüzyılları bulan iklim gözlemlerinden süzülen tecrübelerin yansıdığı görülür. (II) Bazıları ise sosyal olayların nasıl olabildiklerini uzun bir gözlem sonunda aktarır. (III) Bazılarında verilen öğüt açıkca değil, dolaylı olarak olur. (IV) Kimi atasözleri töre ve geleneklere vurgu niteliğindedir . (V) Öğüt ve ahlak dersini denemelere ve mantığa dayanarak doğrudan veren atasözleri de vardır. Numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek gösterilemez? Al Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden. (1) B) Komşunun tavuğu komşuyu kaz görünür. (II) C) Ağlamayan çocuğa meme vermezler. (III) D) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. (IV) E) Akacak kan damarda durmaz. (V)
1