Fabl Türünün Gelişimi Soruları

4.
Üstad-ı necibim Ali Ekrem Bey'e
Yok ya Abbas'ı bilmeyen, kimdi?..
O sahabeyi dinleyin, şimdi:
"Bir karanlık geceydi pek de ayaz..
İbni Hattâb'ı görmek üzre biraz,
Çıktım evden ki yollar ıpıssız.
Yolcu bir benmişim meğer yalnız!
Aradan geçmemişti çok da zaman,
Az ilerden yavaşça oldu iyan,
Zulmetin sinesinde ukde gibi,
Ansızın bir müheykel Arâbíl
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Öğretici metin örneğidir.
B) Göstermeye bağlı metin türlerinde biridir.
C) Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerden biridir.
D) Anlatmaya bağlı metin türlerinden biridir.
E) Gazete çevresinde gelişen metin türlerinden biridir.
KXD
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
4. Üstad-ı necibim Ali Ekrem Bey'e Yok ya Abbas'ı bilmeyen, kimdi?.. O sahabeyi dinleyin, şimdi: "Bir karanlık geceydi pek de ayaz.. İbni Hattâb'ı görmek üzre biraz, Çıktım evden ki yollar ıpıssız. Yolcu bir benmişim meğer yalnız! Aradan geçmemişti çok da zaman, Az ilerden yavaşça oldu iyan, Zulmetin sinesinde ukde gibi, Ansızın bir müheykel Arâbíl Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Öğretici metin örneğidir. B) Göstermeye bağlı metin türlerinde biridir. C) Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerden biridir. D) Anlatmaya bağlı metin türlerinden biridir. E) Gazete çevresinde gelişen metin türlerinden biridir. KXD
A) I BC) III
C) III D) IV E) V
(1) Dünyanın hiçbir dili, son elli yıl içinde Türk-
çenin geçirdiği değişiklikleri yaşamamıştır. (II)
Öyle ki her nesil bir öncekinin dilini yadırgar
olmuştur. (III) Hele bugün yeni yetişenlerin,
geçen asırda yazılanları anlamaları Fransızca
bilmeyenlerin Hugo'yu anlamaları kadar im-
kânsızdır. (IV) Yeni yetişen Fransız gençleri
Hugo'yu bir asır önceki yaşıtları gibi anlıyorlar.
(V) Dildeki aşırı değişiklikler yüzünden kuşak-
lar arası kopukluk oluşmuştur. (VI) Dil, kuşaklar
arasında köprü görevi göremez olmuştur.
Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmuştur?
A) I B) III C) IV D) V E) VI
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
A) I BC) III C) III D) IV E) V (1) Dünyanın hiçbir dili, son elli yıl içinde Türk- çenin geçirdiği değişiklikleri yaşamamıştır. (II) Öyle ki her nesil bir öncekinin dilini yadırgar olmuştur. (III) Hele bugün yeni yetişenlerin, geçen asırda yazılanları anlamaları Fransızca bilmeyenlerin Hugo'yu anlamaları kadar im- kânsızdır. (IV) Yeni yetişen Fransız gençleri Hugo'yu bir asır önceki yaşıtları gibi anlıyorlar. (V) Dildeki aşırı değişiklikler yüzünden kuşak- lar arası kopukluk oluşmuştur. (VI) Dil, kuşaklar arasında köprü görevi göremez olmuştur. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmuştur? A) I B) III C) IV D) V E) VI
Yeni bir şeyler bulmak, üretmek ve bunu insan-
lara sevdirebilmek kişinin çok ciddi bir emek har-
caması sonucu gerçekleşir.
II. Öncelikle kendinizi bu duruma hazırlamalısınız.
III. Genellikle yeni bulduğunuz şey insanlarca. hoş
karşılanmayabilir ya da insanlara yabancı gele-
bilir.
JV. Bu durum için de bulduğunuz şeyin insanların
kullanımına uygun olup olmadığını gerçekçi bir
dille anlatmalısınız.
V. İnsanlar kendileriyle ilgili bir şeyler buldukça üre-
timinize de daha sıcak bakacaklardır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir
bütün oluşturabilmesi için hangileri birbiriyle yer
değiştirmelidir?
AXI ve ll
II
B) II ve III.
IV ve V₂
Five
I ve V
III ve IV
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
Yeni bir şeyler bulmak, üretmek ve bunu insan- lara sevdirebilmek kişinin çok ciddi bir emek har- caması sonucu gerçekleşir. II. Öncelikle kendinizi bu duruma hazırlamalısınız. III. Genellikle yeni bulduğunuz şey insanlarca. hoş karşılanmayabilir ya da insanlara yabancı gele- bilir. JV. Bu durum için de bulduğunuz şeyin insanların kullanımına uygun olup olmadığını gerçekçi bir dille anlatmalısınız. V. İnsanlar kendileriyle ilgili bir şeyler buldukça üre- timinize de daha sıcak bakacaklardır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? AXI ve ll II B) II ve III. IV ve V₂ Five I ve V III ve IV
3. Geçişsizken"-t, -, -dır" ekleri getirilerek geçişli yapılan ey-
lemiere oldurgan eylem denir.
Aşağıdakilerden
lemdir?
hangisinin yüklemi oldurgan bir ey-
A) Cebinden bir tomar kağıt çıkarttı.
B) Doğum günü için büyük bir pasta hazırlatmış.
C) Çocukları akşama kadar sokak sokak yürüttü.
D) Fenalık geçiren adama bir bardak su içirdiler.
E) Kendine de bir takım elbise aldırdı.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
3. Geçişsizken"-t, -, -dır" ekleri getirilerek geçişli yapılan ey- lemiere oldurgan eylem denir. Aşağıdakilerden lemdir? hangisinin yüklemi oldurgan bir ey- A) Cebinden bir tomar kağıt çıkarttı. B) Doğum günü için büyük bir pasta hazırlatmış. C) Çocukları akşama kadar sokak sokak yürüttü. D) Fenalık geçiren adama bir bardak su içirdiler. E) Kendine de bir takım elbise aldırdı.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok
yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Recaizade Ekrem'in çabalarıyla şiirimizin teması
birden bire genişlemiştir.
B) 1908'den sonra şiirin millî duygular ve vatanse
verlik konularına kuş bakışı bakdığı söylenebilir.
C) Dildeki sadeleşmenin yanısıra hece, milli ölçü
olarak pekçok kişi tarafından benimsenir.
Dy femaların sayısı dahada artarak şiir, gündelik
hayatın içinden çıkıp laboratuvar malzemesi hâ
line geldi.
emer
E Yanlız Ahmet Haşim'i bu yargının dışında tutmak
gerekir ki o büyük bir unvana sahiptir.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok yazım yanlışı yapılmıştır? A) Recaizade Ekrem'in çabalarıyla şiirimizin teması birden bire genişlemiştir. B) 1908'den sonra şiirin millî duygular ve vatanse verlik konularına kuş bakışı bakdığı söylenebilir. C) Dildeki sadeleşmenin yanısıra hece, milli ölçü olarak pekçok kişi tarafından benimsenir. Dy femaların sayısı dahada artarak şiir, gündelik hayatın içinden çıkıp laboratuvar malzemesi hâ line geldi. emer E Yanlız Ahmet Haşim'i bu yargının dışında tutmak gerekir ki o büyük bir unvana sahiptir.
8.
Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir
doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konu-
lan noktalama işaretine ünlem işareti (!) denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti (!) gerek-
siz kullanılmıştır?
A) Gençler, haydi vatanı kurtarmak için doğru çepheye!
B) Şu dünyada kendini üstün zekâlı gören ne kadar insan
var!
C) Ne mutlu içi yaşam sevinci ve insan sevgisi ile dolu olan-
lara!
D) O çağıl çağıl sesi yakalayan anlatılar yeniden, yeniden
doğar!
E) İstese İstanbul'u tek başına (!) kurtarabilirmiş ama bunu
istemiyormuş.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
8. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konu- lan noktalama işaretine ünlem işareti (!) denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti (!) gerek- siz kullanılmıştır? A) Gençler, haydi vatanı kurtarmak için doğru çepheye! B) Şu dünyada kendini üstün zekâlı gören ne kadar insan var! C) Ne mutlu içi yaşam sevinci ve insan sevgisi ile dolu olan- lara! D) O çağıl çağıl sesi yakalayan anlatılar yeniden, yeniden doğar! E) İstese İstanbul'u tek başına (!) kurtarabilirmiş ama bunu istemiyormuş.
iliklerine
12- (1)Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti
bize? (II) Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu
dek kederin işleyip
yaşamayan,
yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan,
sevinçten ne anlar? (III) Göğü görmeden, denizi
görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu?
(IV)Bir güz düşünün ki, ilkyazı olmamış, yazı
yaşanmamış, böyle bir güzün hüznü hüzün müdür?
(V) Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak,
bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil
midir?
Bu parçadaki cümlelerde kullanılan fiilimsilerle
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede isim-fiil vardır.
B) II. cümlede sıfat-fiil vardır.
C) III. cümlede zarf-fiil ve isim-fiil vardır.
D) IV. cümlede sıfat-fiil vardır.
E) V. cümlede isim-fiil vardır.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
iliklerine 12- (1)Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? (II) Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu dek kederin işleyip yaşamayan, yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? (III) Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? (IV)Bir güz düşünün ki, ilkyazı olmamış, yazı yaşanmamış, böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? (V) Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Bu parçadaki cümlelerde kullanılan fiilimsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede isim-fiil vardır. B) II. cümlede sıfat-fiil vardır. C) III. cümlede zarf-fiil ve isim-fiil vardır. D) IV. cümlede sıfat-fiil vardır. E) V. cümlede isim-fiil vardır.
Bir kimya laboratuarında 1, 2, 3 ve 4 numara-
li kaplarda K, L, M, N, O, P, R ve S elementleri
kimyasal reaksiyona sokularak X, Y ve Z bileşik-
leri oluşmaktadır. Yalnız aynı kaptaki elementler
birbirleriyle reaksiyona girebilmektedir. Kimyasal
reaksiyonlar sonucunda üç farklı bileşik de oluş-
muştur. Elementler ve bileşikler hakkında aşağı-
daki bilgiler verilmiştir:
• Her kapta birbirinden farklı en az 2 element re-
aksiyona girerek sadece bir çeşit bileşik oluş-
turmaktadır.
●
K, M ve N elementleri farklı kaplara konulmuştur.
• P elementi M elementiyle, O elementi ise S ele-
mentiyle kimyasal reaksiyona girmiştir.
L ve R elementlerinin reaksiyona girdiği kaplar-
da Y bileşiği oluşmuştur.
. Her bir çeşit element yalnız bir kapta bulunmak-
tadır.
15. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlik-
le doğrudur?
A) K elementi ile R elementi kimyasal reaksiyo-
na girmiştir.
B) M elementi ile L elementinin kimyasal reaksi-
yonundan Y bileşiği oluşmamıştır.
C) S elementi ile P elementi kimyasal reaksiyo-
na girmiştir.
D) M elementi ile O elementi kimyasal reaksiyo-
na girmiştir.
E) 1 ve 3 numaralı kaplarda X bileşiği oluşmuş-
tur.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
Bir kimya laboratuarında 1, 2, 3 ve 4 numara- li kaplarda K, L, M, N, O, P, R ve S elementleri kimyasal reaksiyona sokularak X, Y ve Z bileşik- leri oluşmaktadır. Yalnız aynı kaptaki elementler birbirleriyle reaksiyona girebilmektedir. Kimyasal reaksiyonlar sonucunda üç farklı bileşik de oluş- muştur. Elementler ve bileşikler hakkında aşağı- daki bilgiler verilmiştir: • Her kapta birbirinden farklı en az 2 element re- aksiyona girerek sadece bir çeşit bileşik oluş- turmaktadır. ● K, M ve N elementleri farklı kaplara konulmuştur. • P elementi M elementiyle, O elementi ise S ele- mentiyle kimyasal reaksiyona girmiştir. L ve R elementlerinin reaksiyona girdiği kaplar- da Y bileşiği oluşmuştur. . Her bir çeşit element yalnız bir kapta bulunmak- tadır. 15. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlik- le doğrudur? A) K elementi ile R elementi kimyasal reaksiyo- na girmiştir. B) M elementi ile L elementinin kimyasal reaksi- yonundan Y bileşiği oluşmamıştır. C) S elementi ile P elementi kimyasal reaksiyo- na girmiştir. D) M elementi ile O elementi kimyasal reaksiyo- na girmiştir. E) 1 ve 3 numaralı kaplarda X bileşiği oluşmuş- tur.
shot
12. Dünya 4,5 milyar yaşında olabilir ama biz modern
I
insanlar bu gezegende yaklaşık 300.000 yıldır yaşıyoruz.
Bu, evrenin yaşının sadece %0,002'si demek. Dünya'da
yaşayarak geçirdiğiniz zaman o kadar kısa ki astronomik
|| has no zerfi
açıdan tamamen ihmal edilebilirsiniz. Evrendeki en genç
IV
IM. 2 ar fi
yıldızın yaşına ulaşmak için hayatınızı 150.000 kere
yeniden yaşamalısınız.
V D
1. Zarfi
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türü
bakımından diğerlerinden farklıdır?
B) II
C) III V D) IV E) V
AN
op 10 B11, B12. A
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
shot 12. Dünya 4,5 milyar yaşında olabilir ama biz modern I insanlar bu gezegende yaklaşık 300.000 yıldır yaşıyoruz. Bu, evrenin yaşının sadece %0,002'si demek. Dünya'da yaşayarak geçirdiğiniz zaman o kadar kısa ki astronomik || has no zerfi açıdan tamamen ihmal edilebilirsiniz. Evrendeki en genç IV IM. 2 ar fi yıldızın yaşına ulaşmak için hayatınızı 150.000 kere yeniden yaşamalısınız. V D 1. Zarfi Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? B) II C) III V D) IV E) V AN op 10 B11, B12. A
26. Popüler kültürün en önemli özelliklerinden biri, benzeştirici bir
kültür olmasıdır. Bu benzeştiriciliği bireylere Batılılık, Doğululuk,
dürüstlük, keskin laiklik, dindarlık, modernlik, milliyetçilik, şiddet,
barışçılık, çılgınlık, duygusallik vb. çeşitli kimlikler sunmaktadır.
Ancak bu benzeştiricilik hiçbir zaman birleştirici bir rol oynama-
makta, sadece tekdüze bir kültürü ortaya çıkarmaktadır. Kül-
türde çeşitlilik, zenginlik azalınca yabancılaşma kültürü ortaya
çıkmaktadır. İşte bu yeni kimlikleşme, aslında yeni bir kimliksiz-
leşme yaratmaktadır. Köylü kentliye, birey topluma, halk kendi-
sine daha çok yabancılaşmaktadır.
Bu parçadan hareketle popüler kültür ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?
A) Kısa sürede yayılıp hızla yok olduğuna
B) Gelişmiş sanayi toplumlarınca üretildiğine
Bireylere farklı bir kimlik aşılamaya çalıştığına
D) Kitleleri toplumsal sorunlara karşı duyarsızlaştırdığına
E) Kitle iletişim araçlarıyla insanlara sunulduğuna
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
26. Popüler kültürün en önemli özelliklerinden biri, benzeştirici bir kültür olmasıdır. Bu benzeştiriciliği bireylere Batılılık, Doğululuk, dürüstlük, keskin laiklik, dindarlık, modernlik, milliyetçilik, şiddet, barışçılık, çılgınlık, duygusallik vb. çeşitli kimlikler sunmaktadır. Ancak bu benzeştiricilik hiçbir zaman birleştirici bir rol oynama- makta, sadece tekdüze bir kültürü ortaya çıkarmaktadır. Kül- türde çeşitlilik, zenginlik azalınca yabancılaşma kültürü ortaya çıkmaktadır. İşte bu yeni kimlikleşme, aslında yeni bir kimliksiz- leşme yaratmaktadır. Köylü kentliye, birey topluma, halk kendi- sine daha çok yabancılaşmaktadır. Bu parçadan hareketle popüler kültür ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine ulaşılabilir? A) Kısa sürede yayılıp hızla yok olduğuna B) Gelişmiş sanayi toplumlarınca üretildiğine Bireylere farklı bir kimlik aşılamaya çalıştığına D) Kitleleri toplumsal sorunlara karşı duyarsızlaştırdığına E) Kitle iletişim araçlarıyla insanlara sunulduğuna
3. Sözcüklerin canlılara benzeyen özellikleri vardır. Onlar
da doğar, büyür ama ölmez. Kitaplarda geçen sözcük-
ler kalıcılığı yakalar. Bazıları tüm zamanlarda kullanılır-
ken bazıları sadece kitap sayfalarında yer alır. Sanatçı-
lar sayfalarda uyuyan bu sözcükleri tekrar canlandırma-
lıdır.
Bu metinde geçen "tekrar canlandırmak" sözüyle an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişik anlatım biçimleri denemek
B) Kullanılmayan sözcükleri araştırmak
Eski kitapları gözden geçirmek
D) Sözcükleri yapıtlarında kullanmak
EX Ölümsüz sözcükler yakalamak
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
3. Sözcüklerin canlılara benzeyen özellikleri vardır. Onlar da doğar, büyür ama ölmez. Kitaplarda geçen sözcük- ler kalıcılığı yakalar. Bazıları tüm zamanlarda kullanılır- ken bazıları sadece kitap sayfalarında yer alır. Sanatçı- lar sayfalarda uyuyan bu sözcükleri tekrar canlandırma- lıdır. Bu metinde geçen "tekrar canlandırmak" sözüyle an- latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişik anlatım biçimleri denemek B) Kullanılmayan sözcükleri araştırmak Eski kitapları gözden geçirmek D) Sözcükleri yapıtlarında kullanmak EX Ölümsüz sözcükler yakalamak
C
34. Nâzım Hikmet, dili sadece bir anlatma aracı
olarak kullanmaz. Ulusal dilin çeşitli ürünleri,
onun gözünde şiirin kurulmasına yararlı olan
nesnelerdir. Başkalarının deyişlerine ve kelime-
lerine birer nesneye yaklaşır gibi yaklaşarak
onları kendi söyleyişinin içinde hem eski tatla-
rindan ve çağrışımlarından yoksun kılmadan
hem de daha yüksek bir düzeye ulaştırarak
yani aşarak kullanır. Bu tutum, Nâzım'a gele-
nekle verimli bir biçimde bağ kurması imkânını
sağlamıştır.
Bu parçadan hareketle Nazım Hikmet ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Özgün bir söyleyiş geliştirmiştir. ✓
B) Geleneksel olandan da yararlanarak kendi
şiir evrenini kurmuştur.
C) Geleneksel şiiri, yeni bir öze yönelterek ve
başkalaşıma uğratarak ele almıştır.
D) Şiirini kurarken Türkçenin imkânlarından
yararlanmıştır.
E) Şiirlerinde başka sanatçıların söyleyişlerin-
den de izler vardır.
[10
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
C 34. Nâzım Hikmet, dili sadece bir anlatma aracı olarak kullanmaz. Ulusal dilin çeşitli ürünleri, onun gözünde şiirin kurulmasına yararlı olan nesnelerdir. Başkalarının deyişlerine ve kelime- lerine birer nesneye yaklaşır gibi yaklaşarak onları kendi söyleyişinin içinde hem eski tatla- rindan ve çağrışımlarından yoksun kılmadan hem de daha yüksek bir düzeye ulaştırarak yani aşarak kullanır. Bu tutum, Nâzım'a gele- nekle verimli bir biçimde bağ kurması imkânını sağlamıştır. Bu parçadan hareketle Nazım Hikmet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Özgün bir söyleyiş geliştirmiştir. ✓ B) Geleneksel olandan da yararlanarak kendi şiir evrenini kurmuştur. C) Geleneksel şiiri, yeni bir öze yönelterek ve başkalaşıma uğratarak ele almıştır. D) Şiirini kurarken Türkçenin imkânlarından yararlanmıştır. E) Şiirlerinde başka sanatçıların söyleyişlerin- den de izler vardır. [10
11. (1) Mitler, edebiyat için vazgeçilmezdir. (II) Anlam-
landırılmaya çalışılan her bir nesne veya olay söz-
lü-yazılı olarak mitler aracılığıyla kuşaklara aktarılır.
(III) Aynı zamanda mitler, insan ve kâinat arasında-
ki münasebet ve mücadelenin öyküleştirilerek su-
nulmasına da elverişlidir. (IV) Gerçekliğin yaşama
nasıl geçirildiğini dile getiren mitler, edebî eserdeki
olay örgüsünün bir çeşit mutfağı ve ofisi konumun-
dadır. (V) Bu mutfakta/ofiste estetik kaygıyla işlenen
mitler, geniş kitlelere hitap ederek günümüze kadar
ulaşır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi kendisinden önceki yargının gerekçesi du-
rumundadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
IL
y
Yarg
Bir e
çe) c
çekl
Baz
cüm
si k
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
11. (1) Mitler, edebiyat için vazgeçilmezdir. (II) Anlam- landırılmaya çalışılan her bir nesne veya olay söz- lü-yazılı olarak mitler aracılığıyla kuşaklara aktarılır. (III) Aynı zamanda mitler, insan ve kâinat arasında- ki münasebet ve mücadelenin öyküleştirilerek su- nulmasına da elverişlidir. (IV) Gerçekliğin yaşama nasıl geçirildiğini dile getiren mitler, edebî eserdeki olay örgüsünün bir çeşit mutfağı ve ofisi konumun- dadır. (V) Bu mutfakta/ofiste estetik kaygıyla işlenen mitler, geniş kitlelere hitap ederek günümüze kadar ulaşır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han- gisi kendisinden önceki yargının gerekçesi du- rumundadır? A) I B) II C) III D) IV E) V IL y Yarg Bir e çe) c çekl Baz cüm si k
a
1-
)
Z
e
a
n
e
n
vi
22. Erken gelen başarılar beraberinde büyük bir tehlikeyi de geti-
rir. Yeni arayışlara yönelecek yerde, size ün sağlayan yapıtın
türevlerini üreterek çıkarıldığınız basamakları inmeye başlaya-
bilirsiniz. Yazarın yazdıklarıyla arasında katıksız bir sevgi ve
saygı bağı olmalıdır. Yazar; ödülleri, okurları, satış rekorlarını
veya gündemde olmayı asla düşünmemelidir. Bugün, medya
olanakları kullanılarak bir yazarın niteliğine bakılmaksızın po-
pülerleştirilmesi işten değil. Yazarına geçici bir ün sağlayabilir
bu durum ama destekler çekildiğinde yazar olduğu yere çöker.
Oysa zamana meydan okuyan has edebiyatın hiçbir desteğe
ihtiyacı yoktur.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Yazar, her gördüğünü değil de kendisine dokunan, canını
yakanları seçip anlatma ihtiyacı duyarsa kalıcılığı yakalar.
B) Yazarın zaman eleğinin üstünde kalması, eseriyle bağını
koparmamasına ve dış etmenlerden etkilenmemesine bağ-
lıdır.
Okuyarak edinilen bir birikime ulaşmadan yazmaya kalkış-
mak, benzerleri daha önce yapılmış metinleri ortaya çıkarır.
D) Edebiyat sahasında en üretken isimler arasında yer almak
isteyen yazarlar, günceli takip etmek zorundadır.
E) Bir edebî eseri okurlar için vazgeçilmez kılan, medyada o
eserle ilgili tanıtımlara sıkça yer veriliyor olmasıdır.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
a 1- ) Z e a n e n vi 22. Erken gelen başarılar beraberinde büyük bir tehlikeyi de geti- rir. Yeni arayışlara yönelecek yerde, size ün sağlayan yapıtın türevlerini üreterek çıkarıldığınız basamakları inmeye başlaya- bilirsiniz. Yazarın yazdıklarıyla arasında katıksız bir sevgi ve saygı bağı olmalıdır. Yazar; ödülleri, okurları, satış rekorlarını veya gündemde olmayı asla düşünmemelidir. Bugün, medya olanakları kullanılarak bir yazarın niteliğine bakılmaksızın po- pülerleştirilmesi işten değil. Yazarına geçici bir ün sağlayabilir bu durum ama destekler çekildiğinde yazar olduğu yere çöker. Oysa zamana meydan okuyan has edebiyatın hiçbir desteğe ihtiyacı yoktur. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Yazar, her gördüğünü değil de kendisine dokunan, canını yakanları seçip anlatma ihtiyacı duyarsa kalıcılığı yakalar. B) Yazarın zaman eleğinin üstünde kalması, eseriyle bağını koparmamasına ve dış etmenlerden etkilenmemesine bağ- lıdır. Okuyarak edinilen bir birikime ulaşmadan yazmaya kalkış- mak, benzerleri daha önce yapılmış metinleri ortaya çıkarır. D) Edebiyat sahasında en üretken isimler arasında yer almak isteyen yazarlar, günceli takip etmek zorundadır. E) Bir edebî eseri okurlar için vazgeçilmez kılan, medyada o eserle ilgili tanıtımlara sıkça yer veriliyor olmasıdır.
PARAGRAF
5.
Eğer siz uzaktayken evinizde neler olduğundan anında
haberdar olmak istiyorsanız Logi Circle ile tanışın. Bilgi-
sayar çevre birimleri geliştirmek amacıyla 1981 yılında
Isviçre'de kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde önde
gelen bilgisayar üretici firmalarla stratejik ortaklık kuran
bir firma, siz yokken evinizde yaşananları kaydederek
görüntüleri anında akıllı telefonunuzdaki uygulamaya
aktaran akıllı kamera Logi Circle'i geliştirdi. Evinizin gü-
venliğini sağlamaktan ziyade evcil hayvanınızı izleme,
çocuklarınızı, çocuk bakıcınızı ve evinize gelen yardım-
cıyı kontrol etme gibi daha basit konulara odaklanarak
geliştirilen Logi Circle, IOS ve Android uygulamaları ile
uyumlu. Kablolu sistemi ile sabit bir yere kurulabileceği
gibi taşınabilir özelliği sayesinde tam dolu şarjla 12 sa-
ate kadar kablosuz da çalışabiliyor. Cihazın en önemli
özelliklerinden biri, iki yönlü ses aktarması. Böylece
kullanıcıya evde yaşananların sesli kaydını izleme fır-
satı sunarken uygulamasındaki bas-konuş özelliği sa-
yesinde kullanıcısının sesini de anında evdekilere akta-
rabiliyor.
Bu parçada Logi Circle ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?
A Cihazın hangi uygulamalarla uyum gösterdiğine
B) Cihazın kullanım özelliklerine
CYCihazın hangi amaçla geliştirildiğine
D) Icat eden firmanın özelliklerine
E Cihazın hangi tarihte ortaya çıkına
6. Hiç gülünç duruma düşmeyen kimse
mez. Aslında böyle hir li
tir. Eğer rim
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
PARAGRAF 5. Eğer siz uzaktayken evinizde neler olduğundan anında haberdar olmak istiyorsanız Logi Circle ile tanışın. Bilgi- sayar çevre birimleri geliştirmek amacıyla 1981 yılında Isviçre'de kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde önde gelen bilgisayar üretici firmalarla stratejik ortaklık kuran bir firma, siz yokken evinizde yaşananları kaydederek görüntüleri anında akıllı telefonunuzdaki uygulamaya aktaran akıllı kamera Logi Circle'i geliştirdi. Evinizin gü- venliğini sağlamaktan ziyade evcil hayvanınızı izleme, çocuklarınızı, çocuk bakıcınızı ve evinize gelen yardım- cıyı kontrol etme gibi daha basit konulara odaklanarak geliştirilen Logi Circle, IOS ve Android uygulamaları ile uyumlu. Kablolu sistemi ile sabit bir yere kurulabileceği gibi taşınabilir özelliği sayesinde tam dolu şarjla 12 sa- ate kadar kablosuz da çalışabiliyor. Cihazın en önemli özelliklerinden biri, iki yönlü ses aktarması. Böylece kullanıcıya evde yaşananların sesli kaydını izleme fır- satı sunarken uygulamasındaki bas-konuş özelliği sa- yesinde kullanıcısının sesini de anında evdekilere akta- rabiliyor. Bu parçada Logi Circle ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? A Cihazın hangi uygulamalarla uyum gösterdiğine B) Cihazın kullanım özelliklerine CYCihazın hangi amaçla geliştirildiğine D) Icat eden firmanın özelliklerine E Cihazın hangi tarihte ortaya çıkına 6. Hiç gülünç duruma düşmeyen kimse mez. Aslında böyle hir li tir. Eğer rim FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Kimi sifat takımlarında sifat tamlamasına "-li, -lik, -siz"
gibi yapım ekleri getirilerek bir sifat grubu (birleşik
sifat) oluşturulur.
Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde bu açık-
lamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Onun babası ince düşünceli bir insan olduğun-
dan bizi anlar.
B) Kar yağmadan kışlık odun ve kömürünüzü alın.
C) Büyüklerine karşı oldukça saygısız bir tutum içi-
ne girmişti.
D) İnsanların birlik içinde yaşaması toplumsal barış
için önemli bir gelişmedir.
E) Pencereye konan yaralı bir kuş yardım bekli-
ed yam yordu.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
Kimi sifat takımlarında sifat tamlamasına "-li, -lik, -siz" gibi yapım ekleri getirilerek bir sifat grubu (birleşik sifat) oluşturulur. Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde bu açık- lamaya uygun bir kullanım vardır? A) Onun babası ince düşünceli bir insan olduğun- dan bizi anlar. B) Kar yağmadan kışlık odun ve kömürünüzü alın. C) Büyüklerine karşı oldukça saygısız bir tutum içi- ne girmişti. D) İnsanların birlik içinde yaşaması toplumsal barış için önemli bir gelişmedir. E) Pencereye konan yaralı bir kuş yardım bekli- ed yam yordu.