Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fabl Türünün Gelişimi Soruları

Yeni bir şeyler bulmak, üretmek ve bunu insan-
lara sevdirebilmek kişinin çok ciddi bir emek har-
caması sonucu gerçekleşir.
II. Öncelikle kendinizi bu duruma hazırlamalısınız.
III. Genellikle yeni bulduğunuz şey insanlarca. hoş
karşılanmayabilir ya da insanlara yabancı gele-
bilir.
JV. Bu durum için de bulduğunuz şeyin insanların
kullanımına uygun olup olmadığını gerçekçi bir
dille anlatmalısınız.
V. İnsanlar kendileriyle ilgili bir şeyler buldukça üre-
timinize de daha sıcak bakacaklardır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir
bütün oluşturabilmesi için hangileri birbiriyle yer
değiştirmelidir?
AXI ve ll
II
B) II ve III.
IV ve V₂
Five
I ve V
III ve IV
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
Yeni bir şeyler bulmak, üretmek ve bunu insan- lara sevdirebilmek kişinin çok ciddi bir emek har- caması sonucu gerçekleşir. II. Öncelikle kendinizi bu duruma hazırlamalısınız. III. Genellikle yeni bulduğunuz şey insanlarca. hoş karşılanmayabilir ya da insanlara yabancı gele- bilir. JV. Bu durum için de bulduğunuz şeyin insanların kullanımına uygun olup olmadığını gerçekçi bir dille anlatmalısınız. V. İnsanlar kendileriyle ilgili bir şeyler buldukça üre- timinize de daha sıcak bakacaklardır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? AXI ve ll II B) II ve III. IV ve V₂ Five I ve V III ve IV
8.
Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir
doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konu-
lan noktalama işaretine ünlem işareti (!) denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti (!) gerek-
siz kullanılmıştır?
A) Gençler, haydi vatanı kurtarmak için doğru çepheye!
B) Şu dünyada kendini üstün zekâlı gören ne kadar insan
var!
C) Ne mutlu içi yaşam sevinci ve insan sevgisi ile dolu olan-
lara!
D) O çağıl çağıl sesi yakalayan anlatılar yeniden, yeniden
doğar!
E) İstese İstanbul'u tek başına (!) kurtarabilirmiş ama bunu
istemiyormuş.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
8. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konu- lan noktalama işaretine ünlem işareti (!) denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti (!) gerek- siz kullanılmıştır? A) Gençler, haydi vatanı kurtarmak için doğru çepheye! B) Şu dünyada kendini üstün zekâlı gören ne kadar insan var! C) Ne mutlu içi yaşam sevinci ve insan sevgisi ile dolu olan- lara! D) O çağıl çağıl sesi yakalayan anlatılar yeniden, yeniden doğar! E) İstese İstanbul'u tek başına (!) kurtarabilirmiş ama bunu istemiyormuş.
3. Sözcüklerin canlılara benzeyen özellikleri vardır. Onlar
da doğar, büyür ama ölmez. Kitaplarda geçen sözcük-
ler kalıcılığı yakalar. Bazıları tüm zamanlarda kullanılır-
ken bazıları sadece kitap sayfalarında yer alır. Sanatçı-
lar sayfalarda uyuyan bu sözcükleri tekrar canlandırma-
lıdır.
Bu metinde geçen "tekrar canlandırmak" sözüyle an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişik anlatım biçimleri denemek
B) Kullanılmayan sözcükleri araştırmak
Eski kitapları gözden geçirmek
D) Sözcükleri yapıtlarında kullanmak
EX Ölümsüz sözcükler yakalamak
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
3. Sözcüklerin canlılara benzeyen özellikleri vardır. Onlar da doğar, büyür ama ölmez. Kitaplarda geçen sözcük- ler kalıcılığı yakalar. Bazıları tüm zamanlarda kullanılır- ken bazıları sadece kitap sayfalarında yer alır. Sanatçı- lar sayfalarda uyuyan bu sözcükleri tekrar canlandırma- lıdır. Bu metinde geçen "tekrar canlandırmak" sözüyle an- latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişik anlatım biçimleri denemek B) Kullanılmayan sözcükleri araştırmak Eski kitapları gözden geçirmek D) Sözcükleri yapıtlarında kullanmak EX Ölümsüz sözcükler yakalamak
Kimi sifat takımlarında sifat tamlamasına "-li, -lik, -siz"
gibi yapım ekleri getirilerek bir sifat grubu (birleşik
sifat) oluşturulur.
Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde bu açık-
lamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Onun babası ince düşünceli bir insan olduğun-
dan bizi anlar.
B) Kar yağmadan kışlık odun ve kömürünüzü alın.
C) Büyüklerine karşı oldukça saygısız bir tutum içi-
ne girmişti.
D) İnsanların birlik içinde yaşaması toplumsal barış
için önemli bir gelişmedir.
E) Pencereye konan yaralı bir kuş yardım bekli-
ed yam yordu.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
Kimi sifat takımlarında sifat tamlamasına "-li, -lik, -siz" gibi yapım ekleri getirilerek bir sifat grubu (birleşik sifat) oluşturulur. Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde bu açık- lamaya uygun bir kullanım vardır? A) Onun babası ince düşünceli bir insan olduğun- dan bizi anlar. B) Kar yağmadan kışlık odun ve kömürünüzü alın. C) Büyüklerine karşı oldukça saygısız bir tutum içi- ne girmişti. D) İnsanların birlik içinde yaşaması toplumsal barış için önemli bir gelişmedir. E) Pencereye konan yaralı bir kuş yardım bekli- ed yam yordu.
pir
YAYIN DENİZİ
11. (1) Günlük de anı gibi kişinin yaşamından beslenen bir
yazı türüdür. (II) Anılardan ayrılan yanı, günlüklerin yaşar-
ken yazılmış olmasıdır. (III) Günlükçülerin bakışı şimdik
zamana, biraz da geleceğe dönüktür. (IV) Anicilar, gözle
rini geçmişe çevirirler. (V) Geçmişteki kendilerini ararlar
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I cümle, birleşik bir isim cümlesidir.
B1. cümle, olumlu bir isim cümlesidir.
C) H. cümle, basit bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle, kuralli bir fiil cümlesidir.
E) V. cümle, olumlu bir fiil cümlesidir.
(1) Sec
ve kita
(11) Sa
dum.
M
Bu
ar
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
pir YAYIN DENİZİ 11. (1) Günlük de anı gibi kişinin yaşamından beslenen bir yazı türüdür. (II) Anılardan ayrılan yanı, günlüklerin yaşar- ken yazılmış olmasıdır. (III) Günlükçülerin bakışı şimdik zamana, biraz da geleceğe dönüktür. (IV) Anicilar, gözle rini geçmişe çevirirler. (V) Geçmişteki kendilerini ararlar Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I cümle, birleşik bir isim cümlesidir. B1. cümle, olumlu bir isim cümlesidir. C) H. cümle, basit bir fiil cümlesidir. D) IV. cümle, kuralli bir fiil cümlesidir. E) V. cümle, olumlu bir fiil cümlesidir. (1) Sec ve kita (11) Sa dum. M Bu ar
Şükrü Erbaş, kendini arabasını yıldıza bağlamış
bir dinozor, öfkesini bir saniye bile ertelemeyen bir
aceleci, yenilgisini ayrıcalık sayan bir inanmış, bir
yerde biraz fazla kalınca sıkılan bir kararsız, dün-
yadan aldığını hece hece bu dünyaya geri veren,
ömrüne sahip çıkmaya çalışan bir insan olarak
tanımlar.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Şükrü
Erbaş'ı tanımlayan bir nitelik olabilir?
A) Mücadeleci
B) Değişken
D) Dengeli
E) İyimser
C) Ölçülü
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
Şükrü Erbaş, kendini arabasını yıldıza bağlamış bir dinozor, öfkesini bir saniye bile ertelemeyen bir aceleci, yenilgisini ayrıcalık sayan bir inanmış, bir yerde biraz fazla kalınca sıkılan bir kararsız, dün- yadan aldığını hece hece bu dünyaya geri veren, ömrüne sahip çıkmaya çalışan bir insan olarak tanımlar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Şükrü Erbaş'ı tanımlayan bir nitelik olabilir? A) Mücadeleci B) Değişken D) Dengeli E) İyimser C) Ölçülü
nlam Olayları
3
Eleştirmenler, benim için, edebî derinliği olan yapıtlar yazmadı,
dediler. Benim ömrüm boyunca gazete romanı yazdığımı unuttular
Gazete romanı ile onun dışındaki romanı ayırmak gerekir. Gazete
romanı yazan bir romancı her gün ilgi çekici bir olay bulmaya mec.
burdur. Romancı okuru alacak, sonuna kadar götürecektir. Edebi
derinliğe iner inmez okurun ilgisini kaybeder. Bu nedenle yazar,
okunmaz olur.
Bu parçayla ilgili olarak,
Dolaylamaya yer verilmiştir.
Ad aktarması yapılmıştır. benzetme yok.
Deyim aktarmasından yararlanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
6.
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
nlam Olayları 3 Eleştirmenler, benim için, edebî derinliği olan yapıtlar yazmadı, dediler. Benim ömrüm boyunca gazete romanı yazdığımı unuttular Gazete romanı ile onun dışındaki romanı ayırmak gerekir. Gazete romanı yazan bir romancı her gün ilgi çekici bir olay bulmaya mec. burdur. Romancı okuru alacak, sonuna kadar götürecektir. Edebi derinliğe iner inmez okurun ilgisini kaybeder. Bu nedenle yazar, okunmaz olur. Bu parçayla ilgili olarak, Dolaylamaya yer verilmiştir. Ad aktarması yapılmıştır. benzetme yok. Deyim aktarmasından yararlanılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III 6. C) Yalnız III
3.
Sabahattin Ali'nin öykülerinde kullandığı dil ve anlatım
özelikleri, toplumsal gerçeği belirlemesine yardımcı olan
özelliklerdir. Yer yer duygularını kişilerine yansıtmadan
kendini alamaz Sabahattin Ali. Ama bu durumun kişileri-
nin zararına olduğu söylenemez. Başkalarından öğrene-
rek işlediği konularda bile başarılı olması, belki bu neden-
ledir. Anlatımda soyut özellikler ve tamlamalara çok az
rastlanır. Doğa betimlemelerinde, çok yerinde ve özgün
benzetmeler kullanmayı sever.
Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabile-
cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kafka, kendisini çok fazla sorgulayan, kimi zaman
da kendisiyle ilgili sabit fikirleri olan bir yazardı.
B) Kurgusal yazıları, deneyimlerini şekillendirmenin ve
kavramanın daha dolaylı bir yoluydu.
C) Bizi sanatçıyla ilgilenmeye iten şey, onun yazdıkları-
nın sınırsız bir şekilde yaşadıklarını aşmasıdır.
D) Onun yapıtlarında imkânsız olaylar sanki bir yapbo-
zun parçası gibi oturur ve hiçbir açıklamaya gerek
duyulmaz.
E) Gregor Samsa neden ve nasıl olduğunu bilmeden
böceğe dönüşür. Josef K. ise neden tutuklandığını
asla öğrenemez.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
3. Sabahattin Ali'nin öykülerinde kullandığı dil ve anlatım özelikleri, toplumsal gerçeği belirlemesine yardımcı olan özelliklerdir. Yer yer duygularını kişilerine yansıtmadan kendini alamaz Sabahattin Ali. Ama bu durumun kişileri- nin zararına olduğu söylenemez. Başkalarından öğrene- rek işlediği konularda bile başarılı olması, belki bu neden- ledir. Anlatımda soyut özellikler ve tamlamalara çok az rastlanır. Doğa betimlemelerinde, çok yerinde ve özgün benzetmeler kullanmayı sever. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabile- cek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kafka, kendisini çok fazla sorgulayan, kimi zaman da kendisiyle ilgili sabit fikirleri olan bir yazardı. B) Kurgusal yazıları, deneyimlerini şekillendirmenin ve kavramanın daha dolaylı bir yoluydu. C) Bizi sanatçıyla ilgilenmeye iten şey, onun yazdıkları- nın sınırsız bir şekilde yaşadıklarını aşmasıdır. D) Onun yapıtlarında imkânsız olaylar sanki bir yapbo- zun parçası gibi oturur ve hiçbir açıklamaya gerek duyulmaz. E) Gregor Samsa neden ve nasıl olduğunu bilmeden böceğe dönüşür. Josef K. ise neden tutuklandığını asla öğrenemez.
30. 1/
Dışarıdan geçen kayıkların
Karpuz yüklü olduğunu bilirim.
Il-
11-7-11-
Bu çalışmadan yola çıkan Tony Plat, Dominique De-
lande ve Nicolas Cherroret; 2019'da kuantum bume-
rang etkisi olarak adlandırdıkları bir olguyu ortaya
attılar.
II. Bu varsayımdan sonra Roshan Sajjad ve arkadaşları,
yakın zamanlarda kuantum bumerang etkisini göz-
lemlediklerini açıkladılar.
Fizikçi Philip Anderson; 1958 yılında yayımladığı ça-
lışmasında "yeteri kadar düzensiz" bir yapıya sahip
malzemelerdeki elektronların, bulundukları konum-
lardan fazla uzaklaşamayacaklarını tahmin etmişti.
IV. Böylece, belirli özelliklere sahip malzemelerdeki par-
çacıkların, konumlarından ayrılmaya zorlandıktan son-
ra yeniden başlangıçtaki konumlarına döneceklerini
öne süren kuramsal tahminler doğrulanmış oldu.
Detayları Physical Review A'da yayımlanan çalışma,
belirli özelliklere sahip malzemelerdeki elektronların
bulundukları konumu terk etmeye zorlandıklarında
yeniden aynı konuma döneceklerini varsayıyordu.
Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü
olur?
(A) I
B11
III
SUPARA
DY IV
E) Y
32. 201
har
10
na
mil
tü
öz
ya
ins
B
ni
A
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
30. 1/ Dışarıdan geçen kayıkların Karpuz yüklü olduğunu bilirim. Il- 11-7-11- Bu çalışmadan yola çıkan Tony Plat, Dominique De- lande ve Nicolas Cherroret; 2019'da kuantum bume- rang etkisi olarak adlandırdıkları bir olguyu ortaya attılar. II. Bu varsayımdan sonra Roshan Sajjad ve arkadaşları, yakın zamanlarda kuantum bumerang etkisini göz- lemlediklerini açıkladılar. Fizikçi Philip Anderson; 1958 yılında yayımladığı ça- lışmasında "yeteri kadar düzensiz" bir yapıya sahip malzemelerdeki elektronların, bulundukları konum- lardan fazla uzaklaşamayacaklarını tahmin etmişti. IV. Böylece, belirli özelliklere sahip malzemelerdeki par- çacıkların, konumlarından ayrılmaya zorlandıktan son- ra yeniden başlangıçtaki konumlarına döneceklerini öne süren kuramsal tahminler doğrulanmış oldu. Detayları Physical Review A'da yayımlanan çalışma, belirli özelliklere sahip malzemelerdeki elektronların bulundukları konumu terk etmeye zorlandıklarında yeniden aynı konuma döneceklerini varsayıyordu. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluş- turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? (A) I B11 III SUPARA DY IV E) Y 32. 201 har 10 na mil tü öz ya ins B ni A
TYT / Türkçe
11. Servetifünun edebiyatı Recaizade Mahmut Ekrem'in
1
Tevfik Fikret'i Servetifünun dergisinin başa geçirmesiyle
C
11
başlar. O zamana kadar bir Fen dergisi olan bu dergi,
III
Tevfik Fikret'in başa geçmesiyle bir edebiyat dergisi halini
alır. Bu dönem sanatçılan Bafi edebiyatini esas almıştır.
IV
1896-1901 yıllarında etkili olan bu edebiyat, Hüseyin Ca-
hit Yalçın'in Edebiyat ve Hukuk makalesi yüzünden
V
Abdülhamit tarafından kapatılmıştır.
Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
TYT / Türkçe 11. Servetifünun edebiyatı Recaizade Mahmut Ekrem'in 1 Tevfik Fikret'i Servetifünun dergisinin başa geçirmesiyle C 11 başlar. O zamana kadar bir Fen dergisi olan bu dergi, III Tevfik Fikret'in başa geçmesiyle bir edebiyat dergisi halini alır. Bu dönem sanatçılan Bafi edebiyatini esas almıştır. IV 1896-1901 yıllarında etkili olan bu edebiyat, Hüseyin Ca- hit Yalçın'in Edebiyat ve Hukuk makalesi yüzünden V Abdülhamit tarafından kapatılmıştır. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) B) II C) III D) IV E) V
7. 1. Gezide çektiğimiz bütün resimler yanmış.
II. Annem gelmeden ödevini yapmazsan, yandın.
III. Yangın sebebiyle evdeki bütün eşyalar yanmış.
Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki "yanmak”
sözcüğünün anlam özelliği hangi seçenekte doğru
bir şekilde sıralanmıştır?
A) Terim anlam - Mecaz anlam - Gerçek anlam
B) Gerçek anlam - Yan anlam – Mecaz anlam
C) Yan anlam - Gerçek anlam - Mecaz anlam
D) Soyut anlam - Gerçek anlam - Mecaz anlam
E Yan anlam - Mecaz anlam - Gerçek anlam
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
7. 1. Gezide çektiğimiz bütün resimler yanmış. II. Annem gelmeden ödevini yapmazsan, yandın. III. Yangın sebebiyle evdeki bütün eşyalar yanmış. Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki "yanmak” sözcüğünün anlam özelliği hangi seçenekte doğru bir şekilde sıralanmıştır? A) Terim anlam - Mecaz anlam - Gerçek anlam B) Gerçek anlam - Yan anlam – Mecaz anlam C) Yan anlam - Gerçek anlam - Mecaz anlam D) Soyut anlam - Gerçek anlam - Mecaz anlam E Yan anlam - Mecaz anlam - Gerçek anlam
Ad-Soyad
1.
2.
Sözcükte Anlam - I
Doğru Yanlış Boş
Net
• artırmak: Artmasını sağlamak.
• güç: Etkileme yeteneği, etki.
• iletmek: Bir yerden bir yere aktarmak, götürmek, ulaş-
tırmak.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "artırmak, güç, iletmek"
sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kul-
lanılmıştır?
A) Kulaktaki titreşimler orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi
kemiklerinden oval pencereye iletilir; oval pencerenin
daha küçük olması, aktarılan titreşimlerin gücünü artı-
rir.
B) Binaların temellerinin kuvvetinin artırılması sonucu Ja-
ponya'da depremin gücü, yapıları etkileyecek seviyede
değildir; bu da bize şunu iletir: "Deprem değil bina öl-
dürür."
4.
Ona söylemek istediğiniz şeyleri bir kâğıda güzelce ya-
zın çünkü bazılarının yazısını güç okuyorum, aktarılmak
isteneni tam olarak iletemiyorum.
D) Kitaptaki verilmek istenen ileti güç anlaşılıyordu, toplu-
2016
mun bunu anlayabilmesi için eğitim seviyesini artırmak
gerekir.
Aşağıdak
raç içinc
E) Güç kullanarak bazı şeyleri elde edebilir, zenginliğinizi
artırabilirsiniz; insanlara bir iletiniz olmazsa uzun vade-
de kaybetmeye mahkûmsunuz.
Sa
ins
B Ya
"Şimdi" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Şu anda, için-
de bulunduğumuz zamanda." anlamında kullanılmıştır?
hayyanı da şimdi kim bilir hangi semtte
5.
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
Ad-Soyad 1. 2. Sözcükte Anlam - I Doğru Yanlış Boş Net • artırmak: Artmasını sağlamak. • güç: Etkileme yeteneği, etki. • iletmek: Bir yerden bir yere aktarmak, götürmek, ulaş- tırmak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "artırmak, güç, iletmek" sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kul- lanılmıştır? A) Kulaktaki titreşimler orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemiklerinden oval pencereye iletilir; oval pencerenin daha küçük olması, aktarılan titreşimlerin gücünü artı- rir. B) Binaların temellerinin kuvvetinin artırılması sonucu Ja- ponya'da depremin gücü, yapıları etkileyecek seviyede değildir; bu da bize şunu iletir: "Deprem değil bina öl- dürür." 4. Ona söylemek istediğiniz şeyleri bir kâğıda güzelce ya- zın çünkü bazılarının yazısını güç okuyorum, aktarılmak isteneni tam olarak iletemiyorum. D) Kitaptaki verilmek istenen ileti güç anlaşılıyordu, toplu- 2016 mun bunu anlayabilmesi için eğitim seviyesini artırmak gerekir. Aşağıdak raç içinc E) Güç kullanarak bazı şeyleri elde edebilir, zenginliğinizi artırabilirsiniz; insanlara bir iletiniz olmazsa uzun vade- de kaybetmeye mahkûmsunuz. Sa ins B Ya "Şimdi" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Şu anda, için- de bulunduğumuz zamanda." anlamında kullanılmıştır? hayyanı da şimdi kim bilir hangi semtte 5.
49. Asmada üzüm kaldı
Feslide gözüm kaldı
Feslim gitti gelmedi
Diyecek sözüm kaldı
Bu dizelerdeki "feslim" sözcüğünde aşağıdaki
açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanat
vardır?
A) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak
anlamıyla kullanma
B) Bir anlam inceliği oluşturmak için bildiği bir
şeyi bilmez görünme
C) Bir sözcüğü benzetme amacı olmaksızın
başka bir söz yerine kullanma
D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana
bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama
E) Bir durumu gerçekte olduğundan daha
üstün gösterme
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
49. Asmada üzüm kaldı Feslide gözüm kaldı Feslim gitti gelmedi Diyecek sözüm kaldı Bu dizelerdeki "feslim" sözcüğünde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanat vardır? A) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma B) Bir anlam inceliği oluşturmak için bildiği bir şeyi bilmez görünme C) Bir sözcüğü benzetme amacı olmaksızın başka bir söz yerine kullanma D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama E) Bir durumu gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
15. (1) Virüsler, genetik materyalleri DNA veya RNA olabi-
len hastalık yapıcı etmenlerdir. (II) Bunlar da hücreler
gibi çoğalmak için genetik materyallerini çeşitli enzim-
ler aracılığıyla kopyalar. (III) Fakat bazen X ışınlan,
morötesi (UV) dalga boyundaki ışınlar ya da hücrede
gerçekleşen kimyasal tepkimeler nedeniyle genetik
materyalin kopyalanması sırasında enzimler hatalı
kopyalandığından mutasyonlar oluşur. (IV) Mutasyon-
lar, virüsün genetik materyalinin değişmesine neden
olur. (V) Bu durum özellikle virüsün genlerini yani pro-
tein kodlayan bölgelerini etkiler. (VI) Genler değiştikçe
virüsün yüzey proteinlerinde veya antijenlerinde de
değişiklikler olur.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
A11
B)
GM of
C) IV
E) VI
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
15. (1) Virüsler, genetik materyalleri DNA veya RNA olabi- len hastalık yapıcı etmenlerdir. (II) Bunlar da hücreler gibi çoğalmak için genetik materyallerini çeşitli enzim- ler aracılığıyla kopyalar. (III) Fakat bazen X ışınlan, morötesi (UV) dalga boyundaki ışınlar ya da hücrede gerçekleşen kimyasal tepkimeler nedeniyle genetik materyalin kopyalanması sırasında enzimler hatalı kopyalandığından mutasyonlar oluşur. (IV) Mutasyon- lar, virüsün genetik materyalinin değişmesine neden olur. (V) Bu durum özellikle virüsün genlerini yani pro- tein kodlayan bölgelerini etkiler. (VI) Genler değiştikçe virüsün yüzey proteinlerinde veya antijenlerinde de değişiklikler olur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A11 B) GM of C) IV E) VI
9. Yazmasa deli olur Sait Faik. Yazmak onun için
I
yaşamın temel koşuludur. Bir başka deyişle o yaşama
11
ancak yazıyla tutunabilir. Bazen yazı yazmayı bir hirs
III
olarak değerlendiren yazar, yazmaya ara verir. Böy-
le bunalımlı dönemlerinde hiçbir şeyle ilgilenmez ve
IV
ölümü bekler.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağı-
dakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Zamir-sifat-zarf-sifat
B)-Sifat-tsim-sifat-zari
C) Zasi-im-ft-zar
Dziunir-isim-kárt-sitar
zihir
E) Sifat-isim-zart-sifat
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
9. Yazmasa deli olur Sait Faik. Yazmak onun için I yaşamın temel koşuludur. Bir başka deyişle o yaşama 11 ancak yazıyla tutunabilir. Bazen yazı yazmayı bir hirs III olarak değerlendiren yazar, yazmaya ara verir. Böy- le bunalımlı dönemlerinde hiçbir şeyle ilgilenmez ve IV ölümü bekler. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağı- dakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Zamir-sifat-zarf-sifat B)-Sifat-tsim-sifat-zari C) Zasi-im-ft-zar Dziunir-isim-kárt-sitar zihir E) Sifat-isim-zart-sifat
16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin
uyak kullanılmıştır?
A) Yaylaya gidem de yol eksik değil
Açılmış bahçede gül eksik değil
B) Alaydım da cura sazı elime
Çekseydim sürmeler ela gözüme
C) Aramızı kesti dumanlı dağlar
Artiyor efkârım yine bu çağlar
D) Uzun olur İstanbul'un söğüdü
Çok verdiler ben tutamadım öğüdü
E) Başım alıp gidem gurbet ellere
Arzuhal eyleyem esen yellere
Lise Türkçe
Fabl Türünün Gelişimi
16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır? A) Yaylaya gidem de yol eksik değil Açılmış bahçede gül eksik değil B) Alaydım da cura sazı elime Çekseydim sürmeler ela gözüme C) Aramızı kesti dumanlı dağlar Artiyor efkârım yine bu çağlar D) Uzun olur İstanbul'un söğüdü Çok verdiler ben tutamadım öğüdü E) Başım alıp gidem gurbet ellere Arzuhal eyleyem esen yellere