Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Zarflar Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş
sözcük zarf görevindedir?
A) Çevrede tek bir ev bile bulunmayan, ipıssız bir
tepedeydiler.
B) Paramparça olmuş bir vazonun etrafa dağılan
kırıkları uçuşuyordu havada.
C) Güneş ve masmavi gökyüzü hayata çağırıyor-
du beni.
D) Yüzü kıpkırmızı oldu, hemen ayağa fırladı.
e
2.
Lise Türkçe
Zarflar
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük zarf görevindedir? A) Çevrede tek bir ev bile bulunmayan, ipıssız bir tepedeydiler. B) Paramparça olmuş bir vazonun etrafa dağılan kırıkları uçuşuyordu havada. C) Güneş ve masmavi gökyüzü hayata çağırıyor- du beni. D) Yüzü kıpkırmızı oldu, hemen ayağa fırladı. e 2.
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir görev-
de kullanılmıştır?
A) İşte tam olarak bu şekilde, güzel güzel konu-
şun.
B) Akıllı uslu oynayın burada, gürültü istemiyo-
rum.
C) Demek istediklerini yavaş yavaş anlıyorum.
D) Yırtık pırtık elbiselerle çarşı pazar dolaşmanın
anlamı var mı?
Lise Türkçe
Zarflar
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir görev- de kullanılmıştır? A) İşte tam olarak bu şekilde, güzel güzel konu- şun. B) Akıllı uslu oynayın burada, gürültü istemiyo- rum. C) Demek istediklerini yavaş yavaş anlıyorum. D) Yırtık pırtık elbiselerle çarşı pazar dolaşmanın anlamı var mı?
Zeka Küpü Yayınları
13. Sıcak bunaltınca kendimi Erciyes'in zirvesindeki
1
serin rüzgarların kucağına attım. Gündüz, uzun
||
yürüyüşlerle ormanların, göz alabildiğine uzanan
yeşil doğanın tadını çıkardım; akşamları da edebiyat
ve tarih kitapları okudum.
IV
the
Bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerden
hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?
A
Bll
minuutub le
CLI
D) IV
Lise Türkçe
Zarflar
Zeka Küpü Yayınları 13. Sıcak bunaltınca kendimi Erciyes'in zirvesindeki 1 serin rüzgarların kucağına attım. Gündüz, uzun || yürüyüşlerle ormanların, göz alabildiğine uzanan yeşil doğanın tadını çıkardım; akşamları da edebiyat ve tarih kitapları okudum. IV the Bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? A Bll minuutub le CLI D) IV
4. Zaman anlamı taşıyan bazı sözcükler cümlede zaman zarfı olarak kullanılmayabilir.
Buna göre,
1. Yazın köyde her akşam mangal yakarız.
II. Sabahları açık havada yürüyüş yapmazsam günüm kötü geçiyor.
III. Bu işi gece yapmak gürültüden ötürü şikâyete sebep olur.
IV. Akşam, günün en sevmediğim vaktidir.
cümlelerinden hangisinde zaman anlamı taşıyan sözcük zarf olarak kullanılmamıştır?
B) II
D) IV
C) III
A) I
Lise Türkçe
Zarflar
4. Zaman anlamı taşıyan bazı sözcükler cümlede zaman zarfı olarak kullanılmayabilir. Buna göre, 1. Yazın köyde her akşam mangal yakarız. II. Sabahları açık havada yürüyüş yapmazsam günüm kötü geçiyor. III. Bu işi gece yapmak gürültüden ötürü şikâyete sebep olur. IV. Akşam, günün en sevmediğim vaktidir. cümlelerinden hangisinde zaman anlamı taşıyan sözcük zarf olarak kullanılmamıştır? B) II D) IV C) III A) I
kişiye, bir olaya değer verme
Imaktır.
daki cümlelerin hangisinde
amı vardır?
ana bir hafta boyunca yetmez
kü yazdı diye kendini yazz
ol takımına boyu kısa olduğu
abime benim dişimin kov
2.
16
250 kırsal kalkınma,
koruma ve ağaç-
landırma projesi
gerçekleştirildi.
C)
12.500 hektar alanda 14,5 milyon
fidan toprakla buluşturularak daha
yeşil bir çevreye kavuştuk.
TEMA VAKFI
25
YAŞINDA
Süper
B)
CARRAR
Bu görselde resimlerle gösterilen bölümlerin hangilerinde durum zarfı kullanılmıştır?
A)
kup
Sınav kafası
Doğal varlıkları ko-
rumak adına açti-
ğımız ve müdahil
olduğumuz 239 da-
vanın 1151 sonuç
landi. 681 devam
ediyor.
Çevre seminerleriyle
50.000'den fazla
öğretmene ve 35.000
aşkın kamu görevlisine
ulaşıldı.
Lise Türkçe
Zarflar
kişiye, bir olaya değer verme Imaktır. daki cümlelerin hangisinde amı vardır? ana bir hafta boyunca yetmez kü yazdı diye kendini yazz ol takımına boyu kısa olduğu abime benim dişimin kov 2. 16 250 kırsal kalkınma, koruma ve ağaç- landırma projesi gerçekleştirildi. C) 12.500 hektar alanda 14,5 milyon fidan toprakla buluşturularak daha yeşil bir çevreye kavuştuk. TEMA VAKFI 25 YAŞINDA Süper B) CARRAR Bu görselde resimlerle gösterilen bölümlerin hangilerinde durum zarfı kullanılmıştır? A) kup Sınav kafası Doğal varlıkları ko- rumak adına açti- ğımız ve müdahil olduğumuz 239 da- vanın 1151 sonuç landi. 681 devam ediyor. Çevre seminerleriyle 50.000'den fazla öğretmene ve 35.000 aşkın kamu görevlisine ulaşıldı.
8. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Geceyle bir durgunluk oldu suda;
Balıklar yosunlar gibi uykuda.
B) Dallarda rüzgâr hışırtısı dindi;
Bütün kuşlar yuvalarına gitti şimdi.
C) Kokusuyla baş başa kaldı çiçek;
Artık emniyette hem fil hem böcek.
D) Ürperten bu sakin karanlıklar,
Dünyanın dört bir yanını kapladı.
52
Lise Türkçe
Zarflar
8. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük zarf görevinde kullanılmıştır? A) Geceyle bir durgunluk oldu suda; Balıklar yosunlar gibi uykuda. B) Dallarda rüzgâr hışırtısı dindi; Bütün kuşlar yuvalarına gitti şimdi. C) Kokusuyla baş başa kaldı çiçek; Artık emniyette hem fil hem böcek. D) Ürperten bu sakin karanlıklar, Dünyanın dört bir yanını kapladı. 52
9.
türü farklıdır?
Aşağıdakilerin hangisinde soru sözcüğünün
A) Ne bakıyor garip bir şekilde?
B) Neden bizimle gelmedi?
C) Ne zaman fotokopi basılacak?
D) Nasıl topladınız elmaları?
E) Dün sinemada neler oldu?
Lise Türkçe
Zarflar
9. türü farklıdır? Aşağıdakilerin hangisinde soru sözcüğünün A) Ne bakıyor garip bir şekilde? B) Neden bizimle gelmedi? C) Ne zaman fotokopi basılacak? D) Nasıl topladınız elmaları? E) Dün sinemada neler oldu?
2.
✓
Zarflar; sıfatları eşitlik, üstünlük, en üstünlük, aşırılık anlamlarıyla derecelendirir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A Kuzenim Ezgi de ablası Ayşe kadar başarılı bir öğrenciydi.
B) Öğretmenin sorduğu soruyu en hızlı Ali yanıtlayabildi.
D) Çok kalabalık ortamlarda pek rahat edemiyorum.
C) Profesör dünkü toplantıda bu konu hakkında daha açıklayıcı konuşmuştu.
Lise Türkçe
Zarflar
2. ✓ Zarflar; sıfatları eşitlik, üstünlük, en üstünlük, aşırılık anlamlarıyla derecelendirir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A Kuzenim Ezgi de ablası Ayşe kadar başarılı bir öğrenciydi. B) Öğretmenin sorduğu soruyu en hızlı Ali yanıtlayabildi. D) Çok kalabalık ortamlarda pek rahat edemiyorum. C) Profesör dünkü toplantıda bu konu hakkında daha açıklayıcı konuşmuştu.
BALIK SAĞLIKTIR,
GÜVENLE TÜKETİN
Aldığınız balığın kalite ve güvenliğinden
emin olmanız için izlenebilirliğini tam
anlamıyla sağlıyoruz. Deniz suyu
analizlerini, boy ve kalite kontrollerini
yaparak tüm süreci denizden sofranıza
kadar takip ediyoruz.
Bu metinde kaç tane durum zarfı vardır?
B) 3
A2
C) 4
BECERI TEMELLI UNITE TESTI
DL5
Lise Türkçe
Zarflar
BALIK SAĞLIKTIR, GÜVENLE TÜKETİN Aldığınız balığın kalite ve güvenliğinden emin olmanız için izlenebilirliğini tam anlamıyla sağlıyoruz. Deniz suyu analizlerini, boy ve kalite kontrollerini yaparak tüm süreci denizden sofranıza kadar takip ediyoruz. Bu metinde kaç tane durum zarfı vardır? B) 3 A2 C) 4 BECERI TEMELLI UNITE TESTI DL5
6) Kış uykusunu düşürüyor yapraklara
Dili ağır bir kâhin gibi geçiyor zaman
Aramızda güller aramızda küllerle
Her tarafı kızıl büyüsüne bırakıyor
Bu dörtlükte aşağıdaki belirteçlerden hangisi vardır?
A) Zaman B) Miktar Yer-yön
D) Soru
E) Durum
Lise Türkçe
Zarflar
6) Kış uykusunu düşürüyor yapraklara Dili ağır bir kâhin gibi geçiyor zaman Aramızda güller aramızda küllerle Her tarafı kızıl büyüsüne bırakıyor Bu dörtlükte aşağıdaki belirteçlerden hangisi vardır? A) Zaman B) Miktar Yer-yön D) Soru E) Durum
KITA
T
A
TÜRKÇE
18. Zarf-fiil ekleri, eklendiği fiilin cümleye zaman ya da durum anlamı katarak zarf görevinde kullanılmasını
sağlar.
Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
nasıl
A) İnsan, kendini bazen susarak savunur. 5)
B) Çocuklar, hayata dair çoğu şeyi sora sora öğrenir.
C) Hayallerini kimseden korkmadan anlat. sil
(6) Alk
D) ik maaşımı alır almaz tekne turuna çıkacağım.
19.
A
nasıl
1.
Lise Türkçe
Zarflar
KITA T A TÜRKÇE 18. Zarf-fiil ekleri, eklendiği fiilin cümleye zaman ya da durum anlamı katarak zarf görevinde kullanılmasını sağlar. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? nasıl A) İnsan, kendini bazen susarak savunur. 5) B) Çocuklar, hayata dair çoğu şeyi sora sora öğrenir. C) Hayallerini kimseden korkmadan anlat. sil (6) Alk D) ik maaşımı alır almaz tekne turuna çıkacağım. 19. A nasıl 1.
Annem bize dün geldi.
Yalnız insanlar mutsuz-
dur.
Günlerce seni aradık dur- Evet, senin konuşmanı
duk.
dinliyorum.
Geceleyin bir ses böler Tatilde size gelmek isti-
uykumu.
yorum.
Okullar haziran ayında Günler benim de haykırı-
şımı bekliyor.
kapanacak.
Yukarıda kutularda bulunan cümlelerin kaçında
zarf kullanılmamıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
167
Lise Türkçe
Zarflar
Annem bize dün geldi. Yalnız insanlar mutsuz- dur. Günlerce seni aradık dur- Evet, senin konuşmanı duk. dinliyorum. Geceleyin bir ses böler Tatilde size gelmek isti- uykumu. yorum. Okullar haziran ayında Günler benim de haykırı- şımı bekliyor. kapanacak. Yukarıda kutularda bulunan cümlelerin kaçında zarf kullanılmamıştır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 167
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür
ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Gerçekleri sıradan cümleler söyler bize.
B)
O büyük cümleler de bize yalanları söyler.
C)
Bu tek cümleyle kuşun kırık kanatları değer size
D) Çehov, Martı piyesinde ünlü bir yazara âşık olan
genç kızı anlatır.
E) Taşralı öğretmen için bu sene kış erken gelmiştir.
Lise Türkçe
Zarflar
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Gerçekleri sıradan cümleler söyler bize. B) O büyük cümleler de bize yalanları söyler. C) Bu tek cümleyle kuşun kırık kanatları değer size D) Çehov, Martı piyesinde ünlü bir yazara âşık olan genç kızı anlatır. E) Taşralı öğretmen için bu sene kış erken gelmiştir.
10. Bugün hava mevsim normallerine göre çok güzeldi. Ben de
hiç fırsat kaybetmeden dışarı çıktım. Güneş insanın bede-
ninde ilık ilık geziniyor, insanın yüzünde bir gülümsemeye
neden oluyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Yer yön zarfı
B) Durum zarfı
C) Miktar zarfı
D) Zaman zarfı
E) Soru zarfı
Lise Türkçe
Zarflar
10. Bugün hava mevsim normallerine göre çok güzeldi. Ben de hiç fırsat kaybetmeden dışarı çıktım. Güneş insanın bede- ninde ilık ilık geziniyor, insanın yüzünde bir gülümsemeye neden oluyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A) Yer yön zarfı B) Durum zarfı C) Miktar zarfı D) Zaman zarfı E) Soru zarfı
TEST
LK12TURSB21-089
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yö-
nünden sınırlandıran bir söz kullanılmamıştır?
A) İşin ciddiyetini daha anlayamadın.
B) Yemekten önce bu konuyu konuşmalısın.
C) Günlerden bir gün padişahın bir kızı olur.
D) Akşam, beni hep hüzünlendirir.
E) Onlar, İstanbul'a bu yıl yerleşecekler.
Lise Türkçe
Zarflar
TEST LK12TURSB21-089 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yö- nünden sınırlandıran bir söz kullanılmamıştır? A) İşin ciddiyetini daha anlayamadın. B) Yemekten önce bu konuyu konuşmalısın. C) Günlerden bir gün padişahın bir kızı olur. D) Akşam, beni hep hüzünlendirir. E) Onlar, İstanbul'a bu yıl yerleşecekler.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapıda bir
zarf
kullanılmamıştır?
A) Odadakiler gülünce çocuk biraz utandı.
B) Bu yaşıma geldim, bu gölde pelikan hiç görmedim.
C) Güzel güzel otururken, birdenbire zıplayıp ayağa
kalktılar.
D) Bu saate kadar gelmediklerine göre herhâlde
vazgeçtiler.
E) Çocuklar beni karşılarında görüverince nasıl
sevindiler, görmeliydin.
Lise Türkçe
Zarflar
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapıda bir zarf kullanılmamıştır? A) Odadakiler gülünce çocuk biraz utandı. B) Bu yaşıma geldim, bu gölde pelikan hiç görmedim. C) Güzel güzel otururken, birdenbire zıplayıp ayağa kalktılar. D) Bu saate kadar gelmediklerine göre herhâlde vazgeçtiler. E) Çocuklar beni karşılarında görüverince nasıl sevindiler, görmeliydin.