İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Deneme Nedir? Soruları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SOSYAL BİLİMLER-1
17. İnsan ömrünün uzunluk, kısalık ölçülerine akıl erdire-
miyorum. Bilginlere bakıyorum, onlar ölçüyü herkesten
daha kısa tutuyorlar. Genç Katon, kendi kendini öldür-
mesine engel olmak isteyenlere, "Ben, hayattan vakitsiz
ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim." demiş; bunu
söylerken de kırk sekiz yaşındaymış. Katon bu yaşı ol-
gun ve geçkin sayıyor. Gerçekten bu yaşa ulaşanlar o
kadar azdır ki. Doğal ömür dediğimiz bir süreyi düşüne-
rek bilmem ne kadar yıl daha yaşamak umuduyla avu-
nuruz, böyle bir umuda nasıl kapılabiliriz ki hiçbirimiz
doğanın gerektirdiği sayısız kazaların dışında kalamayız.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın-
mış olabilir?
A) Fıkra
18.
19.
Makale
Ani
Günlük
E) Deneme
sembolizmin edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir. Şi-
kademi
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER-1 17. İnsan ömrünün uzunluk, kısalık ölçülerine akıl erdire- miyorum. Bilginlere bakıyorum, onlar ölçüyü herkesten daha kısa tutuyorlar. Genç Katon, kendi kendini öldür- mesine engel olmak isteyenlere, "Ben, hayattan vakitsiz ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim." demiş; bunu söylerken de kırk sekiz yaşındaymış. Katon bu yaşı ol- gun ve geçkin sayıyor. Gerçekten bu yaşa ulaşanlar o kadar azdır ki. Doğal ömür dediğimiz bir süreyi düşüne- rek bilmem ne kadar yıl daha yaşamak umuduyla avu- nuruz, böyle bir umuda nasıl kapılabiliriz ki hiçbirimiz doğanın gerektirdiği sayısız kazaların dışında kalamayız. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın- mış olabilir? A) Fıkra 18. 19. Makale Ani Günlük E) Deneme sembolizmin edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir. Şi- kademi
Bir mekan ya da kent hakkında, yazarın kendi bilgi ve gözlemleriyle, samimi bir üslupla kaleme aldığı denemelerdir.
Yukarıda tanımlanan deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Lütfen birini seçin:
O a. Kent denemesi
b. Eleştirel deneme
c. Klasik deneme
d. Tarihi deneme
Secimimi temizle
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
Bir mekan ya da kent hakkında, yazarın kendi bilgi ve gözlemleriyle, samimi bir üslupla kaleme aldığı denemelerdir. Yukarıda tanımlanan deneme türü aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: O a. Kent denemesi b. Eleştirel deneme c. Klasik deneme d. Tarihi deneme Secimimi temizle
2 Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşe-
sini bana yasaklasalar dünyanın tadı kaçar neredeyse.
Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Ora-
da pineklemektense alır başımı havası, toprağı bana açık
bir yere giderim. Hey Allah'ım! Çekilir bir şey midir mem-
leketin bir bucağına çivilenip kalmak? Niceleri kanunlar
yasakladı diye, şehirlere, meydanlara, herkesin gidip gel-
diği yollara uğrayamadan yaşıyor. Kanunlar küçük parma-
ğımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider yeni ka-
nunlar arardım.
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisine ait bir ör-
nekten alınmış olabilir?
A) Makale
CB
BY Fıkra
C) Eleştiri
D) Deneme
E) Ani
YAYINLARI
LİMİT
5.
"N
d-
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
2 Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşe- sini bana yasaklasalar dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Ora- da pineklemektense alır başımı havası, toprağı bana açık bir yere giderim. Hey Allah'ım! Çekilir bir şey midir mem- leketin bir bucağına çivilenip kalmak? Niceleri kanunlar yasakladı diye, şehirlere, meydanlara, herkesin gidip gel- diği yollara uğrayamadan yaşıyor. Kanunlar küçük parma- ğımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider yeni ka- nunlar arardım. Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisine ait bir ör- nekten alınmış olabilir? A) Makale CB BY Fıkra C) Eleştiri D) Deneme E) Ani YAYINLARI LİMİT 5. "N d-
27.-30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi-
rinden bağımsız cevaplayınız.
Şeyma tatil için Amerika, Brezilya, Kanada, Dabai
ve Tayland'da yılda ikişer kez gitmektedir. Şey-
ma'nın tatil programı ile ilgili bazı bilgiler aşağıa
verilmiştir.
●
Şeyma tatil için aynı ülkeye peş peşe gitme-
mektedir.
• Amerika'ta yaptığı tatiller, Kanada'da yaptığı
tatillerden öncedir.
Dubai'de yaptığı tatiller 5. ve 9. sıradadır.
.
Tayland'a yaptığı 2. tatilden hemen önce Bre-
zilya ve Kanada'dan birine, hemen sonrada
diğerine gitmiştir.
ALL
27. Buna göre Şeyma
1. Amerika
II. Kanada
D
E
M
III. Tayland
ülkelerinden hangilerine 2. sırada tatil yapmış
olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve Ill
www.kaplanakademi.com
KAPLAN
><>-NO
29.
C
30
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
27.-30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi- rinden bağımsız cevaplayınız. Şeyma tatil için Amerika, Brezilya, Kanada, Dabai ve Tayland'da yılda ikişer kez gitmektedir. Şey- ma'nın tatil programı ile ilgili bazı bilgiler aşağıa verilmiştir. ● Şeyma tatil için aynı ülkeye peş peşe gitme- mektedir. • Amerika'ta yaptığı tatiller, Kanada'da yaptığı tatillerden öncedir. Dubai'de yaptığı tatiller 5. ve 9. sıradadır. . Tayland'a yaptığı 2. tatilden hemen önce Bre- zilya ve Kanada'dan birine, hemen sonrada diğerine gitmiştir. ALL 27. Buna göre Şeyma 1. Amerika II. Kanada D E M III. Tayland ülkelerinden hangilerine 2. sırada tatil yapmış olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve Ill www.kaplanakademi.com KAPLAN ><>-NO 29. C 30
1-Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden
değildir?
A) Deneme, konuşma havası içinde biçimlenen bir yazı
türüdür.
B) Bilimsel ciddilige barünmeyen ağırbaşlı bir yazı türüdür.
C) Denemede her düşünce ya da sav kanıtlanmak zorunda
değildir.
D) Deneme günlük olaylardan beslenerek yazılır.
E) Denemede, gerçek bilgi yaşantıya dönüştürülür.
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
1-Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir? A) Deneme, konuşma havası içinde biçimlenen bir yazı türüdür. B) Bilimsel ciddilige barünmeyen ağırbaşlı bir yazı türüdür. C) Denemede her düşünce ya da sav kanıtlanmak zorunda değildir. D) Deneme günlük olaylardan beslenerek yazılır. E) Denemede, gerçek bilgi yaşantıya dönüştürülür.
B
B
B.
Türk Dili ve Edebiyat -Sosyal Bilimler-1
ör-
10. Fukarada kaldı sadece sabır
Kefensiz ölmeye ararlar kabir
Reva mi mümine ceza-yı tedbir
Eve haciz girdi kilim kalmadı
Âşık Seyrani'yim oktur sözlerim
Olan melaneti görür gözlerim
Riza-yı hak için döğdüm dizlerim
Kulun azabından hâlim kalmadı
Bu dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A.Ahenk unsurlarına yer verilmiştirme
B) Duraksız 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
C) Tapşırma geleneği devamrettirilmiştiramente
D) Satirik şiir türünü örneklendirmektedir.
E) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
B B B. Türk Dili ve Edebiyat -Sosyal Bilimler-1 ör- 10. Fukarada kaldı sadece sabır Kefensiz ölmeye ararlar kabir Reva mi mümine ceza-yı tedbir Eve haciz girdi kilim kalmadı Âşık Seyrani'yim oktur sözlerim Olan melaneti görür gözlerim Riza-yı hak için döğdüm dizlerim Kulun azabından hâlim kalmadı Bu dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A.Ahenk unsurlarına yer verilmiştirme B) Duraksız 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. C) Tapşırma geleneği devamrettirilmiştiramente D) Satirik şiir türünü örneklendirmektedir. E) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
D) Deneme Elestiri
EVAN
Am
Eleştiri
10. (1) Deneme her konuda yazılabilir. (II) Ancak en çok tercih edilen konular her devrin, her ulusun insanını ilgilendiren
kalıcı, evrensel konulardır. (III) Ele alınan konu yazarın kişisel dünyasında şekil bulur ve samimi bir üslupla kâğıda dökülür.
(IV) Denemenin ilk örneklerini Fransız yazar Montaigne vermiştir. (V) Denemenin Türk edebiyatındaki önemli örnekleri ise
Sait Faik vermiştir.
Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde deneme ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. EV.
hilmi yerme amacı taşımaz?
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
D) Deneme Elestiri EVAN Am Eleştiri 10. (1) Deneme her konuda yazılabilir. (II) Ancak en çok tercih edilen konular her devrin, her ulusun insanını ilgilendiren kalıcı, evrensel konulardır. (III) Ele alınan konu yazarın kişisel dünyasında şekil bulur ve samimi bir üslupla kâğıda dökülür. (IV) Denemenin ilk örneklerini Fransız yazar Montaigne vermiştir. (V) Denemenin Türk edebiyatındaki önemli örnekleri ise Sait Faik vermiştir. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde deneme ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. EV. hilmi yerme amacı taşımaz?
1