Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Makale Türü Soruları

Fin-
rla
ak
da
al-
ra
ca
en
7-
ar
1-
24 Tanımadığım bir şehirde gece vakti gezerken pen-
cerelere bakarım. Bir evin ışığı yanıyorsa, duvar-
larında bol bol kitap varsa "Bu bizden biri." diye
düşünürüm. Onun hangi milletten olduğu, hangi işi
yaptığı, cinsiyeti hiç önemli değildir. Aynı kabileden
olduğumuz duygusu uyanır içimde. Kapıyı çalsam
o insanla kitaplar sayesinde tatlı mı tatlı bir diyalog
kurabiliriz. Kitap okumayan, kitaba hayatında fazla
yer vermemiş biriyle ne konuşabilirim ki?
1
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer veril-
memiştir?
A Koşul cümlesine
B) Söyleşmeye bağlı anlatıma
C) Karşıtlık bildiren sözcüklere
Sözde soru cümlesine
E) Yinelemeye
Lise Türkçe
Makale Türü
Fin- rla ak da al- ra ca en 7- ar 1- 24 Tanımadığım bir şehirde gece vakti gezerken pen- cerelere bakarım. Bir evin ışığı yanıyorsa, duvar- larında bol bol kitap varsa "Bu bizden biri." diye düşünürüm. Onun hangi milletten olduğu, hangi işi yaptığı, cinsiyeti hiç önemli değildir. Aynı kabileden olduğumuz duygusu uyanır içimde. Kapıyı çalsam o insanla kitaplar sayesinde tatlı mı tatlı bir diyalog kurabiliriz. Kitap okumayan, kitaba hayatında fazla yer vermemiş biriyle ne konuşabilirim ki? 1 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer veril- memiştir? A Koşul cümlesine B) Söyleşmeye bağlı anlatıma C) Karşıtlık bildiren sözcüklere Sözde soru cümlesine E) Yinelemeye
15. Hafta
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işare-
Aşağıdakilerden hangisi bililmsel bir makaleden alın-
1.
mıştır?
A) Bilim insanlan akciğerlerdeki hücrelerin genetik işlev-
lerini incelerken alveollerde yeni bir hücre tipi buldu.
Yapılan incelemeler, yeni tip hücrelerin hava yolunu
kaplayan mukus için gerekli proteinleri ürettiğini göste-
riyor. Mukus, akciğerleri kaplayarak zararlı maddelere
karşı koruyan bir salgıdır. Bu yüzden keşfedilen hücre-
lere solunum yolu salgı hücreleri (RASCs) adı verildi.
B) Bilim dünyası her gün diğer gezegenlerde hayat ara-
maya devam ediyor, peki ya bu gezegenlerin ayların-
da hayat olabilir mi? Kaliforniya Üniversitesi ve So-
uthern Queensland Üniversitesinden araştırmacılar,
100 dev gezegenin aylarında (uydularında) hayat ola-
bileceğini belirledi.
C) 49 yaşındaki terminal meme kanseri hastası kadına
üç ay ömür biçilmişti. Fakat yeni denenen bir teda-
vi sayesinde birkaç hafta içinde tümörler yok oldu
ve kadın 22 ay sonunda tümüyle sağlıklı hâle geldi.
Adoptif immünoterapide (edindirici bağışıklık tedavi-
si) kendi immün hücreleri kullanılıyor.
D) Gönlümüzün güzelliği sevgi ise, beynimizin güzelliği
de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an,
her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan,
özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu
çözümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Herkesi dinleyin.
E) Türkiye'de enerji üretimi ve tüketimi arasındaki fark;
nüfus artışı, ekonomik büyüme ve sınırlı enerji kay-
nakları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Enerji üretimi
ve tüketimi arasındaki artan fark ise enerji ithalatı-
nın artacağı anlamına gelmektedir. Türkiye'de nihai
enerji tüketimi dünyadaki gelişmelere paralel olarak
artış göstermektedir.
3.
ordinat yayınları
1.
1
Lise Türkçe
Makale Türü
15. Hafta D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işare- Aşağıdakilerden hangisi bililmsel bir makaleden alın- 1. mıştır? A) Bilim insanlan akciğerlerdeki hücrelerin genetik işlev- lerini incelerken alveollerde yeni bir hücre tipi buldu. Yapılan incelemeler, yeni tip hücrelerin hava yolunu kaplayan mukus için gerekli proteinleri ürettiğini göste- riyor. Mukus, akciğerleri kaplayarak zararlı maddelere karşı koruyan bir salgıdır. Bu yüzden keşfedilen hücre- lere solunum yolu salgı hücreleri (RASCs) adı verildi. B) Bilim dünyası her gün diğer gezegenlerde hayat ara- maya devam ediyor, peki ya bu gezegenlerin ayların- da hayat olabilir mi? Kaliforniya Üniversitesi ve So- uthern Queensland Üniversitesinden araştırmacılar, 100 dev gezegenin aylarında (uydularında) hayat ola- bileceğini belirledi. C) 49 yaşındaki terminal meme kanseri hastası kadına üç ay ömür biçilmişti. Fakat yeni denenen bir teda- vi sayesinde birkaç hafta içinde tümörler yok oldu ve kadın 22 ay sonunda tümüyle sağlıklı hâle geldi. Adoptif immünoterapide (edindirici bağışıklık tedavi- si) kendi immün hücreleri kullanılıyor. D) Gönlümüzün güzelliği sevgi ise, beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Herkesi dinleyin. E) Türkiye'de enerji üretimi ve tüketimi arasındaki fark; nüfus artışı, ekonomik büyüme ve sınırlı enerji kay- nakları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Enerji üretimi ve tüketimi arasındaki artan fark ise enerji ithalatı- nın artacağı anlamına gelmektedir. Türkiye'de nihai enerji tüketimi dünyadaki gelişmelere paralel olarak artış göstermektedir. 3. ordinat yayınları 1. 1
4. . Makalede geçen her türlü terim ve kısaltmanın açık-
laması
Yapılan çalışmanın gerekliliği
Konunun daha önceki bilimsel yayınlarda nasıl ele
alındığı
Bu bilgiler bilimsel bir makalenin hangi bölümünde
yer alır?
A) Özet
B) Giriş
D) Bulgular
C) Yöntem
E) Sonuç ve tartışma
Sonuç
Lise Türkçe
Makale Türü
4. . Makalede geçen her türlü terim ve kısaltmanın açık- laması Yapılan çalışmanın gerekliliği Konunun daha önceki bilimsel yayınlarda nasıl ele alındığı Bu bilgiler bilimsel bir makalenin hangi bölümünde yer alır? A) Özet B) Giriş D) Bulgular C) Yöntem E) Sonuç ve tartışma Sonuç
cin ya-
ya ça-
ğıda-
14
1. Grup 2. Grup
I. Deneme
II. Günlük
III. Sohbet
IV. Makale
V. Haber yazısı
Yukarıda I. grupta verilen kavramlardan hangisi,
II. gruptaki özelliklerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
senli benli anlatım
birinci kişili anlatım
kişisellik
ters piramit tekniği
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Makale Türü
cin ya- ya ça- ğıda- 14 1. Grup 2. Grup I. Deneme II. Günlük III. Sohbet IV. Makale V. Haber yazısı Yukarıda I. grupta verilen kavramlardan hangisi, II. gruptaki özelliklerden biriyle ilişkilendirilemez? A) I. B) II. C) III. senli benli anlatım birinci kişili anlatım kişisellik ters piramit tekniği D) IV. E) V.
Dil öğretimi, uzmanlık gerektiren bir alandır. Öğreticilerin formasyonu, kullanılan materyal, dili öğrenecek kitle, kitlenin
ilgi ve istekleri, öğretim amacının ne olduğu oldukça önemlidir. Bunları göz ardı etmek mümkün değildir. Dil, kültür taşıyıcısı
olduğundan bir dili öğretirken sadece "dil öğretimi" yapmış olmayız. Dil öğretiminin yanında o dilin kültürü, medeniyeti, bakış
açısı gibi hayatî öneme sahip değerleri de öğretmiş oluruz. Her dil, zamanla kendi hegemonyasını oluşturur. Dilin gücü
buradadır. Bir dilin varlığı, zenginliği, geçerliliği buna bağlıdır. Bu bakımdan dilin prestij kazanması, ihtiyaç hâline gelmesi ne
kadar önemli ise doğru yöntemlerle doğru kişilerce öğretilmesi de o kadar önemlidir.
3. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Metnin türüyle ilişkilendirerek açıklayınız. 10P
Lise Türkçe
Makale Türü
Dil öğretimi, uzmanlık gerektiren bir alandır. Öğreticilerin formasyonu, kullanılan materyal, dili öğrenecek kitle, kitlenin ilgi ve istekleri, öğretim amacının ne olduğu oldukça önemlidir. Bunları göz ardı etmek mümkün değildir. Dil, kültür taşıyıcısı olduğundan bir dili öğretirken sadece "dil öğretimi" yapmış olmayız. Dil öğretiminin yanında o dilin kültürü, medeniyeti, bakış açısı gibi hayatî öneme sahip değerleri de öğretmiş oluruz. Her dil, zamanla kendi hegemonyasını oluşturur. Dilin gücü buradadır. Bir dilin varlığı, zenginliği, geçerliliği buna bağlıdır. Bu bakımdan dilin prestij kazanması, ihtiyaç hâline gelmesi ne kadar önemli ise doğru yöntemlerle doğru kişilerce öğretilmesi de o kadar önemlidir. 3. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Metnin türüyle ilişkilendirerek açıklayınız. 10P
5. Aşağıdakilorin hangisi "makale'nin özellikle-
rindon biri doğildir?
A) Hor alanda, her konuda yazılabilmesi
B) İleri sürülen savların kanıtlarla doğrulanması
C) Yazarının işlenen konuda uzman olması
D) Anlatımının terimsel söyleme dayanması
E) En eski düz yazı türlerinden biri olması
Lise Türkçe
Makale Türü
5. Aşağıdakilorin hangisi "makale'nin özellikle- rindon biri doğildir? A) Hor alanda, her konuda yazılabilmesi B) İleri sürülen savların kanıtlarla doğrulanması C) Yazarının işlenen konuda uzman olması D) Anlatımının terimsel söyleme dayanması E) En eski düz yazı türlerinden biri olması
1. Bazı eserler zamana meydan okur. her döneme hitap
eder. Klasik olarak nitelendirilen bu kitaplar, okuru say-
faların arasında bitmeyecek bir maceraya çıkararak uf-
kunu açar.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan.
B) Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirme-
yen, türünde örnek olarak görülen.
Alışılmış olan, yenilik getirmeyen, geleneksel, sıra-
dan.
D) Bir dilin, metinlerden çıkarılıp bir öğretim konusu ya-
pılan şekli.
E) Ülküsel bir güzellik düşüncesinden kalkan, ölçü ve
düzene dayanan üslûp.
Lise Türkçe
Makale Türü
1. Bazı eserler zamana meydan okur. her döneme hitap eder. Klasik olarak nitelendirilen bu kitaplar, okuru say- faların arasında bitmeyecek bir maceraya çıkararak uf- kunu açar. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan. B) Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirme- yen, türünde örnek olarak görülen. Alışılmış olan, yenilik getirmeyen, geleneksel, sıra- dan. D) Bir dilin, metinlerden çıkarılıp bir öğretim konusu ya- pılan şekli. E) Ülküsel bir güzellik düşüncesinden kalkan, ölçü ve düzene dayanan üslûp.
23:48 000
HIN VERENK
111. Kendini hemen ele vermeyen, ruhunu sokakların
da kayboldukça hissettiren bir şehir Berlin.
11. Çini el emeğini ateşle buluşturan, gizemli, müteva.
zı bir gelenek.
Bursa şairlere ilham veren, seyyahların anlatıların
da sularının bolluğuyla bahsi geçen hareketli bir
şehirdir.
IV Güzellikleri saymakla bitmeyen aydınlık bir Akde-
niz kenti olan Mersin'in köklü tarihi ve baş döndü-
rücü doğası sizi çağırıyor.
A) I ve II
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
birden çok tamlayanı düşmüş isim tamlaması var-
dır?
|||
4OX
(B) ve III
D) III ve IV
Vo))
LTE ll%26
O
C) II ve IV
E) Il ve V
Lise Türkçe
Makale Türü
23:48 000 HIN VERENK 111. Kendini hemen ele vermeyen, ruhunu sokakların da kayboldukça hissettiren bir şehir Berlin. 11. Çini el emeğini ateşle buluşturan, gizemli, müteva. zı bir gelenek. Bursa şairlere ilham veren, seyyahların anlatıların da sularının bolluğuyla bahsi geçen hareketli bir şehirdir. IV Güzellikleri saymakla bitmeyen aydınlık bir Akde- niz kenti olan Mersin'in köklü tarihi ve baş döndü- rücü doğası sizi çağırıyor. A) I ve II Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde birden çok tamlayanı düşmüş isim tamlaması var- dır? ||| 4OX (B) ve III D) III ve IV Vo)) LTE ll%26 O C) II ve IV E) Il ve V
32.
Onlarca kişinin öldüğü bir trafik kazası haberinden
sonra doğrudan doğruya izleyiciye seslenerek şöyle de-
nebilir: "Sayın seyirciler, aşk engel tanımıyor." İnsanların
acımasızca coplandığı bir gösteriden çıplak mankenlere,
oradan kolların, bacakların sağa sola savrulduğu bir kaza
görüntüsüne oradan da "Mahsun Kırmızıgül'e kim ateş
ediyor?" ya da "Seda Sayan nasıl kör oldu?" başlığıyla,
çevrilmekte olan dizi ile ilgili olduğunu ancak haberin so-
nunda anlayacağınız uydurma heyecanlara geçilecektir.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir?
Ankara Yayıncılık
-VIL
A) Haber bültenleri halkı pek de ilgilendirmeyen boş içe-
rikli haberlerle doldurulmaktadır.
B) Haberlerin sıralanmasında nasıl bir ilkeye göre hareket
edildiğini anlamak mümkün değil.
C) Magazin haberleri, ana haber bültenlerinde bu kadar
yer almamalıdır.
D) Halk, ciddi haber programlarının yerine eğlenceli ve
sevimli haberleri görmeyi yeğliyor.
E) Özel kanallardaki ana haber bültenleri, halkı bilgilen-
dirme işlevini yerine getirememektedir.
Lise Türkçe
Makale Türü
32. Onlarca kişinin öldüğü bir trafik kazası haberinden sonra doğrudan doğruya izleyiciye seslenerek şöyle de- nebilir: "Sayın seyirciler, aşk engel tanımıyor." İnsanların acımasızca coplandığı bir gösteriden çıplak mankenlere, oradan kolların, bacakların sağa sola savrulduğu bir kaza görüntüsüne oradan da "Mahsun Kırmızıgül'e kim ateş ediyor?" ya da "Seda Sayan nasıl kör oldu?" başlığıyla, çevrilmekte olan dizi ile ilgili olduğunu ancak haberin so- nunda anlayacağınız uydurma heyecanlara geçilecektir. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilebilir? Ankara Yayıncılık -VIL A) Haber bültenleri halkı pek de ilgilendirmeyen boş içe- rikli haberlerle doldurulmaktadır. B) Haberlerin sıralanmasında nasıl bir ilkeye göre hareket edildiğini anlamak mümkün değil. C) Magazin haberleri, ana haber bültenlerinde bu kadar yer almamalıdır. D) Halk, ciddi haber programlarının yerine eğlenceli ve sevimli haberleri görmeyi yeğliyor. E) Özel kanallardaki ana haber bültenleri, halkı bilgilen- dirme işlevini yerine getirememektedir.
Net Değil.
1.
Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmın
Makaleler, herhangi bir konuda bilgi verme; bir
görüşü, bir düşünceyi savunma, destekleme,
ispatlama amacıyla yazılmış yazılardır. Temel
ögesi düşünce olan metin türüdür.
Bu parçadan hareketle makale ile ilgili,
Öğretici metin türüdür.
H. Çağrışıma dayalı bir anlatıma sahiptir.
Konu sıralaması yoktur.
deal yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
TÜRK DİLİ VE EDI
D) I ve III
2
> Sonet
metni
C)Ive II
E) 1, li ve tit
3. A
ta
n
S
u
p
S
n
B
d
Lise Türkçe
Makale Türü
Net Değil. 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmın Makaleler, herhangi bir konuda bilgi verme; bir görüşü, bir düşünceyi savunma, destekleme, ispatlama amacıyla yazılmış yazılardır. Temel ögesi düşünce olan metin türüdür. Bu parçadan hareketle makale ile ilgili, Öğretici metin türüdür. H. Çağrışıma dayalı bir anlatıma sahiptir. Konu sıralaması yoktur. deal yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II TÜRK DİLİ VE EDI D) I ve III 2 > Sonet metni C)Ive II E) 1, li ve tit 3. A ta n S u p S n B d
18.
Uzmanlık alanım olmasına rağmen çevreyi koruma hakkında tam olarak konu-
nun bütün ayrıntılarına hâkim olmadığımı fark ettiğim bir metin kaleme alın-
mış. Hayretle karşıladığım birçok bilgi edindim. Yazar, anlattıklarını öyle sağ-
lam delillere dayandırmış ki aksini kimse iddia edemez.
Görüşlerini bu şekilde ifade eden bir kişi aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait bir
metinden söz etmektedir?
2
A) Makale
B) Deneme
C) Söyleşi
D) Fikra
Lise Türkçe
Makale Türü
18. Uzmanlık alanım olmasına rağmen çevreyi koruma hakkında tam olarak konu- nun bütün ayrıntılarına hâkim olmadığımı fark ettiğim bir metin kaleme alın- mış. Hayretle karşıladığım birçok bilgi edindim. Yazar, anlattıklarını öyle sağ- lam delillere dayandırmış ki aksini kimse iddia edemez. Görüşlerini bu şekilde ifade eden bir kişi aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait bir metinden söz etmektedir? 2 A) Makale B) Deneme C) Söyleşi D) Fikra
3. Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünleri için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya gelen Türk
boyları içinde özellikle Oğuzların ortaya koydukları
ürünlerdir.
B) İlk ürünler Oğuzların nüfus olarak Anadolu'yu Türk-
leştirdikleri XIII ve XV. yüzyıllar arasında verilmiştir.
Bu dönemde verilen ürünler arasında Mevlânâ'nın
eserleri Oğuz Türkçesinin en güzel örneklerini oluş-
turur.
D
YAYIN DENİZİ
D) Bu dönemde Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi
isimlerin öncülüğünde tasavvuf önemli bir akım hâ-
line gelmiştir.
E) Bu dönemdeki ürünlerin tamamı Arap alfabesi ile ka-
leme alınmış ve sonraki yüzyıllara oranla sade bir
dille verilmiştir.
6.
58
Lise Türkçe
Makale Türü
3. Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünleri için aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya gelen Türk boyları içinde özellikle Oğuzların ortaya koydukları ürünlerdir. B) İlk ürünler Oğuzların nüfus olarak Anadolu'yu Türk- leştirdikleri XIII ve XV. yüzyıllar arasında verilmiştir. Bu dönemde verilen ürünler arasında Mevlânâ'nın eserleri Oğuz Türkçesinin en güzel örneklerini oluş- turur. D YAYIN DENİZİ D) Bu dönemde Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimlerin öncülüğünde tasavvuf önemli bir akım hâ- line gelmiştir. E) Bu dönemdeki ürünlerin tamamı Arap alfabesi ile ka- leme alınmış ve sonraki yüzyıllara oranla sade bir dille verilmiştir. 6. 58
1. SORU
Medeniyetin İki Unsuru: Müzik ve Dil
Dil, bir milleti oluşturan en önemli ögelerden biridir. Müzik de dilin taşıyıcısı olarak büyük önem arz etmektedir. Bu iki önemli kavramın,
gençlerin medeniyet algısını oluşturacak şartlardan oldukları kaçınılmazdır. Müzik ve dilin, anlaşıldığı üzere medeniyetten izler taşıdığı
göz ardı edilemez. Gençlerin eğitiminde de ön plana çıkan müzik, insanı bir "ney"e benzeten medeniyetimizin nesilden nesile
taşınmasında büyük role sahiptir. Dil de müzik sayesinde özellik kazanmaktadır. Ancak bu özellik olumsuz bir durumu da beraberinde
getirmekte, dili aynı zamanda yozlaştırmaktadır. Dil ile müziğin ayrı düşünülemeyeceği bir medeniyetten gelmekteyiz. Yunus Emreler
diyarı, gönül medeniyeti de diyebiliriz, şarkılarda anlatılması gereken bir medeniyettir bizim medeniyetimiz ancak son zamanlarda müzik,
medeniyet taşıyıcısı dile sahip olmaktan ziyade, bir "gürültüye" dönüşmeye başlamıştır. Tıpkı, Milan Kundera'nın romanında dile getirdiği
gibi: "Mutlak çirkinlik, kendisini ilk olarak her yerde birden var olan işitsel bir çirkinlik olarak hissettirmişti: Otomobiller, motosikletler,
elektronik gitarlar, matkaplar, hoparlörler, canavar düdükleri..." Oysa müzik yüksek medeniyetin dilini taşıdığı zaman yüksek seviyede
bir sanata dönüşür, medeniyetin taşıyıcısı rolünü hakkıyla yerine getirmiş olur.
Yukarıda verilen metnin türünü ve bu türe ait iki özelliği yazınız. (Tür: 2p+Özellikler: 2x2p=4p.)
Metnin türü:
Türün özellikleri:
D. Pınar Arıç
Lise Türkçe
Makale Türü
1. SORU Medeniyetin İki Unsuru: Müzik ve Dil Dil, bir milleti oluşturan en önemli ögelerden biridir. Müzik de dilin taşıyıcısı olarak büyük önem arz etmektedir. Bu iki önemli kavramın, gençlerin medeniyet algısını oluşturacak şartlardan oldukları kaçınılmazdır. Müzik ve dilin, anlaşıldığı üzere medeniyetten izler taşıdığı göz ardı edilemez. Gençlerin eğitiminde de ön plana çıkan müzik, insanı bir "ney"e benzeten medeniyetimizin nesilden nesile taşınmasında büyük role sahiptir. Dil de müzik sayesinde özellik kazanmaktadır. Ancak bu özellik olumsuz bir durumu da beraberinde getirmekte, dili aynı zamanda yozlaştırmaktadır. Dil ile müziğin ayrı düşünülemeyeceği bir medeniyetten gelmekteyiz. Yunus Emreler diyarı, gönül medeniyeti de diyebiliriz, şarkılarda anlatılması gereken bir medeniyettir bizim medeniyetimiz ancak son zamanlarda müzik, medeniyet taşıyıcısı dile sahip olmaktan ziyade, bir "gürültüye" dönüşmeye başlamıştır. Tıpkı, Milan Kundera'nın romanında dile getirdiği gibi: "Mutlak çirkinlik, kendisini ilk olarak her yerde birden var olan işitsel bir çirkinlik olarak hissettirmişti: Otomobiller, motosikletler, elektronik gitarlar, matkaplar, hoparlörler, canavar düdükleri..." Oysa müzik yüksek medeniyetin dilini taşıdığı zaman yüksek seviyede bir sanata dönüşür, medeniyetin taşıyıcısı rolünü hakkıyla yerine getirmiş olur. Yukarıda verilen metnin türünü ve bu türe ait iki özelliği yazınız. (Tür: 2p+Özellikler: 2x2p=4p.) Metnin türü: Türün özellikleri: D. Pınar Arıç
15. Normal bir insanda günlük enerji harcamalarının
%60-75'i (yaklaşık 1.500 kcal) bazal metabolizmaya
gider. Merkezi sinir sistemi ise tek başına günde
100-160 kcal enerji harcar ve bunun tamamı glukozdan
gelir. Vücudumuzda enerji; glikojen (1.600 kcal),
mobilize edilebilen protein (24.000 kcal) ve yağ
(135.000 kcal) olarak depolanır. Açlık başlayınca ilk
önce glikojen depoları mobilize olur ve yaklaşık 24
saatte boşalır. Bu dönemde amaç kanda glukoz
düzeyini yaklaşık 50 mg/dl dolaylarının üstünde
tutabilmektir. Öncelik, enerji kaynağı olarak salt glukozu
kullanabilen merkezî sinir sistemi ve eritrositlere
verilmektedir. Açlık durumunda kan glukoz seviyesinin
düşmesi ile serum insülin düzeyi azalırken
glukoneogenik hormon olan glukagonda artış görülür.
Böylece karaciğerde glukoneogenesis hızlanır.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait
özellikler ağır basmaktadır?
A Makale
C) Eleştiri
E) Günlük
B) Deneme
D) Fıkra
Lise Türkçe
Makale Türü
15. Normal bir insanda günlük enerji harcamalarının %60-75'i (yaklaşık 1.500 kcal) bazal metabolizmaya gider. Merkezi sinir sistemi ise tek başına günde 100-160 kcal enerji harcar ve bunun tamamı glukozdan gelir. Vücudumuzda enerji; glikojen (1.600 kcal), mobilize edilebilen protein (24.000 kcal) ve yağ (135.000 kcal) olarak depolanır. Açlık başlayınca ilk önce glikojen depoları mobilize olur ve yaklaşık 24 saatte boşalır. Bu dönemde amaç kanda glukoz düzeyini yaklaşık 50 mg/dl dolaylarının üstünde tutabilmektir. Öncelik, enerji kaynağı olarak salt glukozu kullanabilen merkezî sinir sistemi ve eritrositlere verilmektedir. Açlık durumunda kan glukoz seviyesinin düşmesi ile serum insülin düzeyi azalırken glukoneogenik hormon olan glukagonda artış görülür. Böylece karaciğerde glukoneogenesis hızlanır. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? A Makale C) Eleştiri E) Günlük B) Deneme D) Fıkra
ana-
güzel
apıl-
sha-
ştur.
10.
I.
IV.
V.
Geleneksel Türk
Tiyatrosu
Tuluat yöntemiyle
doğaçlama oynanır.
Günümüzdeki
anlamda sahne ve dekor
yoktur.
Prova yapılmadan
oynanır.
Kişiler, genellikle "tip"
özelliği gösterir.
Teknolojik imkânlar yok-
tur.
Modern Türk
Tiyatrosu
Yazılı bir metne bağlı oy-
nanır.
C) III
Sahne, dekor, perde var-
dır.
Sahnelenmeden önce
birkaç kez prova
yapılır.
Kişiler, her zaman "tip"
özelliğinde anlatılır.
Teknolojik imkânlardan
yararlanılır.
Yukarıdaki tabloda geleneksel Türk tiyatrosu ile mo-
dern Türk tiyatrosu karşılaştırılmasının hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) I
B) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Makale Türü
ana- güzel apıl- sha- ştur. 10. I. IV. V. Geleneksel Türk Tiyatrosu Tuluat yöntemiyle doğaçlama oynanır. Günümüzdeki anlamda sahne ve dekor yoktur. Prova yapılmadan oynanır. Kişiler, genellikle "tip" özelliği gösterir. Teknolojik imkânlar yok- tur. Modern Türk Tiyatrosu Yazılı bir metne bağlı oy- nanır. C) III Sahne, dekor, perde var- dır. Sahnelenmeden önce birkaç kez prova yapılır. Kişiler, her zaman "tip" özelliğinde anlatılır. Teknolojik imkânlardan yararlanılır. Yukarıdaki tabloda geleneksel Türk tiyatrosu ile mo- dern Türk tiyatrosu karşılaştırılmasının hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) I B) II D) IV E) V
mek
ek
11. () Marsias; Yunan mitolojisinde Frigya kökenli bir satirdir.
(11) Armoninin mucidi Hyagnis'in oğlu olup, iki borulu bir kavalı/
fütü ustalıkla çalmaktadır. (III) Mitolojiye göre Athena, flütü bir
naklarının aksini suda görünce çirkinleştiğini düşünerek fırlatıp
geyik kemiğini delerek yapmış, ancak onu üflerken şişen ya-
ken flütü bulmuş; çalmaya başlayınca sesine hayran kalmıştır.
lanetlemiştir. (IV) Olaydan habersiz Marsias, kırlarda dolaşır-
(V) Kısa sürede -enstrümanı- büyük bir beceriyle kullanmayı ba-
şarıp müzik tanrısı Apollon'u bile kıskandırmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde noktala-
ma yanlışı yapılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
15.
geciniz
Lise Türkçe
Makale Türü
mek ek 11. () Marsias; Yunan mitolojisinde Frigya kökenli bir satirdir. (11) Armoninin mucidi Hyagnis'in oğlu olup, iki borulu bir kavalı/ fütü ustalıkla çalmaktadır. (III) Mitolojiye göre Athena, flütü bir naklarının aksini suda görünce çirkinleştiğini düşünerek fırlatıp geyik kemiğini delerek yapmış, ancak onu üflerken şişen ya- ken flütü bulmuş; çalmaya başlayınca sesine hayran kalmıştır. lanetlemiştir. (IV) Olaydan habersiz Marsias, kırlarda dolaşır- (V) Kısa sürede -enstrümanı- büyük bir beceriyle kullanmayı ba- şarıp müzik tanrısı Apollon'u bile kıskandırmıştır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde noktala- ma yanlışı yapılmamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 15. geciniz