Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Soruları

eserlerinde derinlemesine yansıtmış; eleştirel bir
anlatım tutumu sergilemiş, ironiden yararlanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Kemal Tahir B) Oğuz Atay C) Emine Işınsu
D) Fakir Baykurt E) Tank Buğra
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bir yazım
yanlışı vardır?
A) Şehrin nüfusu gün geçtikçe daha da artıyor.
B) Önceleri 500 ya da 1000 kişinin oturduğu bir
sokakta şimdi binlerce insan oturuyor.
C) On yıl önce bu semtte, 50 Bin liraya bir daire
alınıyordu.
D) Bu bölgenin nüfusunun bu yıl 70 bine ulaştığı
söyleniyor.
E) Ne yazık ki, sosyal imkânlar nüfus artışına paralel
olarak artmıyor.
14-1923-1960 yılları arası tiyatro için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla tiyatro toplumsal
gelişimin vazgeçilmez bir gereği olarak görülmeye
başlanmıştır.
B)1927 yılında Darülbedayinin (İstanbul Şehir
Tiyatrosu) başına getirilen Muhsin Ertuğrul'un
öncülüğünde Batı dillerinden çevrilen çağdaş
tiyatro eserleri Türk toplumuna sunulmuştur.
C)Oyunculuk, sahneleme, dekor kullanımı gibi
tiyatroya ait unsurlar Batı tarzı tiyatroya uygun hâle
getirilmeye çalışılmıştır.
D)Cumhuriyet'le birlikte Türk tarihinin kökenine
yönelik ilgi ve araştırmalar yoğunlaşmıştır.
E)Batı modelini izleyen bu özel tiyatroların
yanında, yine bu dönemde amatör tiyatro
toplulukları da kurulur.
- bir düşünce yazısıdır. Düşünce yazılarıysa
genellikle canlılığını anlatımını yalınlığından,
yoğunluğundan alır. Düşünceyi gölgeleyen anlatım
oyunları, başka bir deyişle özanlatı kaygısıyla
sözcüklerle gereğinden çok oynama bu yazın
türüyle bağdaşmaz. Ayrıca düşüncelerin birbirini
bütünleyen ve örüntüleyen bir düzen içinde
verilmesi gerekir. Ciddi ve iddialı bir dil kullanılır.
15-Yukarıdaki parçanın başına aşağıdaki yazın
türlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Makale B) Deneme C) Fıkra
D) Eleştiri E) Günlük
16. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türlerinden
biri değildir?
A) Müzikli tiyatro B) Trajedi
C) Dram D) Komedi
E) Bale
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
eserlerinde derinlemesine yansıtmış; eleştirel bir anlatım tutumu sergilemiş, ironiden yararlanmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kemal Tahir B) Oğuz Atay C) Emine Işınsu D) Fakir Baykurt E) Tank Buğra 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bir yazım yanlışı vardır? A) Şehrin nüfusu gün geçtikçe daha da artıyor. B) Önceleri 500 ya da 1000 kişinin oturduğu bir sokakta şimdi binlerce insan oturuyor. C) On yıl önce bu semtte, 50 Bin liraya bir daire alınıyordu. D) Bu bölgenin nüfusunun bu yıl 70 bine ulaştığı söyleniyor. E) Ne yazık ki, sosyal imkânlar nüfus artışına paralel olarak artmıyor. 14-1923-1960 yılları arası tiyatro için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla tiyatro toplumsal gelişimin vazgeçilmez bir gereği olarak görülmeye başlanmıştır. B)1927 yılında Darülbedayinin (İstanbul Şehir Tiyatrosu) başına getirilen Muhsin Ertuğrul'un öncülüğünde Batı dillerinden çevrilen çağdaş tiyatro eserleri Türk toplumuna sunulmuştur. C)Oyunculuk, sahneleme, dekor kullanımı gibi tiyatroya ait unsurlar Batı tarzı tiyatroya uygun hâle getirilmeye çalışılmıştır. D)Cumhuriyet'le birlikte Türk tarihinin kökenine yönelik ilgi ve araştırmalar yoğunlaşmıştır. E)Batı modelini izleyen bu özel tiyatroların yanında, yine bu dönemde amatör tiyatro toplulukları da kurulur. - bir düşünce yazısıdır. Düşünce yazılarıysa genellikle canlılığını anlatımını yalınlığından, yoğunluğundan alır. Düşünceyi gölgeleyen anlatım oyunları, başka bir deyişle özanlatı kaygısıyla sözcüklerle gereğinden çok oynama bu yazın türüyle bağdaşmaz. Ayrıca düşüncelerin birbirini bütünleyen ve örüntüleyen bir düzen içinde verilmesi gerekir. Ciddi ve iddialı bir dil kullanılır. 15-Yukarıdaki parçanın başına aşağıdaki yazın türlerinden hangisi getirilmelidir? A) Makale B) Deneme C) Fıkra D) Eleştiri E) Günlük 16. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türlerinden biri değildir? A) Müzikli tiyatro B) Trajedi C) Dram D) Komedi E) Bale
16. Tanzimat'ın ilk döneminde daha çok Batılı eserlerden
uyarlama tarzında ya da geleneksel tiyatroyu andıran
eserler verilmiştir. İkinci dönemde Batılı teknikte ancak
dönemin siyasi durumu nedeniyle sahneleme tekniğine
uygun olmayan tiyatro eserleri kaleme alınmıştır.
Atala yahut Amerika Vahşileri ile Çok Bilen Çok Yanılır
komedileri Batılı anlamdaki tiyatronun bütün özelliklerini
taşır. Dönemin diğer önemli tiyatro yazarı olan
türünde bir bölümü mensur, bir bölümü de manzum-
mensur karışık yirmi bir eser vermiştir. Eserlerini
sahnelenmek için değil, okunmak için yazan sanatçının
manzum tiyatrolarının bazıları aruz ölçüsü, bazıları hece
ölçüsüyle yazılmıştır.
tiyatro
Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan'ın - Recaizade Mahmut
Ekrem
B) Namık Kemal'in - Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yusuf Kâmil Paşa'nın - Abdülhak Hamit Tarhan
D) Recaizade Mahmut Ekrem'in - Abdülhak Hamit
Tarhan
E) Nabizade Nazım'ın - Samipaşazade Sezai
D
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
16. Tanzimat'ın ilk döneminde daha çok Batılı eserlerden uyarlama tarzında ya da geleneksel tiyatroyu andıran eserler verilmiştir. İkinci dönemde Batılı teknikte ancak dönemin siyasi durumu nedeniyle sahneleme tekniğine uygun olmayan tiyatro eserleri kaleme alınmıştır. Atala yahut Amerika Vahşileri ile Çok Bilen Çok Yanılır komedileri Batılı anlamdaki tiyatronun bütün özelliklerini taşır. Dönemin diğer önemli tiyatro yazarı olan türünde bir bölümü mensur, bir bölümü de manzum- mensur karışık yirmi bir eser vermiştir. Eserlerini sahnelenmek için değil, okunmak için yazan sanatçının manzum tiyatrolarının bazıları aruz ölçüsü, bazıları hece ölçüsüyle yazılmıştır. tiyatro Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Abdülhak Hamit Tarhan'ın - Recaizade Mahmut Ekrem B) Namık Kemal'in - Recaizade Mahmut Ekrem C) Yusuf Kâmil Paşa'nın - Abdülhak Hamit Tarhan D) Recaizade Mahmut Ekrem'in - Abdülhak Hamit Tarhan E) Nabizade Nazım'ın - Samipaşazade Sezai D
D
Tektonik depremler levha sınırları üzerinde yaşanan je-
olojik karakterli doğal afetlerdendir.
52
IVO
III
Buna göre, haritada gösterilen numaralı yerlerden
hangisinde tektonik depremlerin görülme olasılı-
ğı en fazladır?
A) I
B) I!
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
D Tektonik depremler levha sınırları üzerinde yaşanan je- olojik karakterli doğal afetlerdendir. 52 IVO III Buna göre, haritada gösterilen numaralı yerlerden hangisinde tektonik depremlerin görülme olasılı- ğı en fazladır? A) I B) I! C) III D) IV E) V
Koç yiğitler savrulmalı çığ gibi a
Düşman kanı devrilmeli dağ gibi a
Dest urup avını almış bey gibi
Kaçanı göndermen basın kılıncı b
11
C
Koç Köroğlu girdi meydan almaya C
Nâra vurup düşmanına dalmaya
Yemin ettim yedi derya dolmaya
Doldurun denize basın kılıncı
C
b
Ay yansın ağalar güneş tutulsun d
Parladı parladı çalın kılıncı
d
Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın
Mevla'nın aşkına basın kılıncı
Aynı şiire ait yukarıda karışık olarak verilen
dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Anonim halk edebiyatı ürünü olmadığı kesinlikle
söylenebilir.
B) Dörtlüklerin şiirde yer alma sırası "III - I - II" şeklinde
olmalıdır.
C) Yinelemeler ahenk unsuru olarak kullanılmıştır.
D4+4+3 duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Bir koçaklamadan alınmıştır.
vip Younları
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
Koç yiğitler savrulmalı çığ gibi a Düşman kanı devrilmeli dağ gibi a Dest urup avını almış bey gibi Kaçanı göndermen basın kılıncı b 11 C Koç Köroğlu girdi meydan almaya C Nâra vurup düşmanına dalmaya Yemin ettim yedi derya dolmaya Doldurun denize basın kılıncı C b Ay yansın ağalar güneş tutulsun d Parladı parladı çalın kılıncı d Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın Mevla'nın aşkına basın kılıncı Aynı şiire ait yukarıda karışık olarak verilen dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anonim halk edebiyatı ürünü olmadığı kesinlikle söylenebilir. B) Dörtlüklerin şiirde yer alma sırası "III - I - II" şeklinde olmalıdır. C) Yinelemeler ahenk unsuru olarak kullanılmıştır. D4+4+3 duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır. E) Bir koçaklamadan alınmıştır. vip Younları
40. (1) Mustafa Kutlu, son öyküsü Nurda, Nur adlı genç
bir kadının iç sıkıntılarına çare bulmak için çaldığı
kapılar ve yol üstünde tanıştığı insanları anlatıyor. (II)
Öykünün giriş kısmında bir romanın girişi gibi detaylı
betimlemelere yer verilir. (III) Burada özellikle olayın
ve kişilerin son derece canlı ve dinamik tasvirlerine
yer verilerek metnin okurda uyandırdığı inandırıcılık
duygusu pekiştirilir. (IV) Güçlü bir gözlem gücünün
ürünü olan bu tasvirler, Kutlu'nun realist anlayışının
temel niteliklerini oluşturur; mekânlar özellikle ev içleri
en ince ayrıntısına kadar detaylandırılırken insanlar dış
görünüm ve davranışlarıyla hareketli tablolar hâlinde
canlandırılırlar. (V) Bütün bu tasvirlerde, duyularımıza
seslenen ayrıntılarla somut bir dünya çizilmesi dikkat
çeker. (VI) Bütünlüklü, boşluksuz, sıkı dokulu bu öykü
Nur'u değil de kapı komşumuz Gülay Hanım'ı anlatıyor
gibi gelir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinden
yapıtın gerçekçi olduğu çıkarılamaz?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) III. ve V.
D) IX ve VI.
E) V. ve VI.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
40. (1) Mustafa Kutlu, son öyküsü Nurda, Nur adlı genç bir kadının iç sıkıntılarına çare bulmak için çaldığı kapılar ve yol üstünde tanıştığı insanları anlatıyor. (II) Öykünün giriş kısmında bir romanın girişi gibi detaylı betimlemelere yer verilir. (III) Burada özellikle olayın ve kişilerin son derece canlı ve dinamik tasvirlerine yer verilerek metnin okurda uyandırdığı inandırıcılık duygusu pekiştirilir. (IV) Güçlü bir gözlem gücünün ürünü olan bu tasvirler, Kutlu'nun realist anlayışının temel niteliklerini oluşturur; mekânlar özellikle ev içleri en ince ayrıntısına kadar detaylandırılırken insanlar dış görünüm ve davranışlarıyla hareketli tablolar hâlinde canlandırılırlar. (V) Bütün bu tasvirlerde, duyularımıza seslenen ayrıntılarla somut bir dünya çizilmesi dikkat çeker. (VI) Bütünlüklü, boşluksuz, sıkı dokulu bu öykü Nur'u değil de kapı komşumuz Gülay Hanım'ı anlatıyor gibi gelir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinden yapıtın gerçekçi olduğu çıkarılamaz? A) I. ve II. B) I. ve III. C) III. ve V. D) IX ve VI. E) V. ve VI.
E) Ahenk - beyit - berceste
2. Dinleyin ağalar medhin eyleyim
Elma yanaklımın kara kaşlımın
O gül yüzlerine kurban olayım
090-
Dal gerdanlımın da sırma saçlımın b
Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinin hangisine
özgü nitelikler taşımaktadır?
Koşma
B) Semai
Mâni
D) Türkü
E) Varsağı
karekök
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
E) Ahenk - beyit - berceste 2. Dinleyin ağalar medhin eyleyim Elma yanaklımın kara kaşlımın O gül yüzlerine kurban olayım 090- Dal gerdanlımın da sırma saçlımın b Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinin hangisine özgü nitelikler taşımaktadır? Koşma B) Semai Mâni D) Türkü E) Varsağı karekök
-
Necati Cumalı'nın ilk oyunu olan ve aynı zamanda kırsal
zamanda kırsal yaşamı konu
alan — adlı oyunu, Anadolu insanının töre ve geleneklere olan derin
bağlılığından kaynaklı baskıcı yapısını konu edinir. Oyunda Fatma,
yedi yıldır evli olmasına rağmen çocuk doğuramadığı için çevresi
tarafından suçlanan, hor görülen ve toplum dışına itilen, hatta üzerine
kuma getirilmek istenen törelerin kurbanı kadını temsil eder.
21. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A)Bir Kilo Namus B)Evcilik Oyunu C)Boş Beşik D) Pembe Evin
Kaderi E) Aşk Duvarı
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
- Necati Cumalı'nın ilk oyunu olan ve aynı zamanda kırsal zamanda kırsal yaşamı konu alan — adlı oyunu, Anadolu insanının töre ve geleneklere olan derin bağlılığından kaynaklı baskıcı yapısını konu edinir. Oyunda Fatma, yedi yıldır evli olmasına rağmen çocuk doğuramadığı için çevresi tarafından suçlanan, hor görülen ve toplum dışına itilen, hatta üzerine kuma getirilmek istenen törelerin kurbanı kadını temsil eder. 21. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Bir Kilo Namus B)Evcilik Oyunu C)Boş Beşik D) Pembe Evin Kaderi E) Aşk Duvarı
30. 1
ban
Z-
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
En
5
II.
Keşanlı Ali Destanı
tiysto?
e
III.
Fazilet Eczanesi
2
M
IV. Zilli Zarife
V. Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu
Haldun Taner'in numaralandırılmış eserlerinden hangisi
diğerlerinden farklı türdedir?
A) I
B) 11 c) !!! D) IV. E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
30. 1 ban Z- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım En 5 II. Keşanlı Ali Destanı tiysto? e III. Fazilet Eczanesi 2 M IV. Zilli Zarife V. Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu Haldun Taner'in numaralandırılmış eserlerinden hangisi diğerlerinden farklı türdedir? A) I B) 11 c) !!! D) IV. E) V
= 2 > Za
25. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A)Melih Cevdet Anday'ın ilk kez 1972 yılında yayımlanan tek perdelik “Dikkat Köpek Var" oyunu Delikanlı, Kız, Adam,
Kadın ve Doktor karakterleri arasında ve tek günlük bir süre içinde geçmektedir.
B) Memduh Şevket Esendaľın “Mikado'nun Çöpleri" oyununun kişileri Kadın ve Erkek'tir. Erkek, soğuk bir gecede
sokakta rastladığı Kadın ve bebeğini evine alır ve gece boyunca birbirlerine hikâyelerini anlatırlar.
C)"Paydos" adlı üç perdelik oyunun kahramanı Murtaza Bey, tek odalı bir evde oturan, elli beş yaşlarında
bir ilkokul öğretmenidir. Karısı Hatice Hanım, oğulları Rıdvan'ı, Bakkal Hacı Hüsamettin'in konağına iç güveyisi vererek
rahata kavuşma hülyaları kurmaktadır.
D)Faruk Nafiz Çamlıbel'in ilk tiyatro oyunu olan "Canavar", manzum bir şekilde yazılmış üç perdelik bir piyestir ve tür
olarak memleket edebiyatının temsillerinden biridir.
E)“Ah Şu Gençler" adlı Turgut Özakman oyunu, gençlik sorunlarını öğüt vermeden, gülmece havasında irdeleyen müzikal
bir eserdir.
1
n
S
E
A
1
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
= 2 > Za 25. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A)Melih Cevdet Anday'ın ilk kez 1972 yılında yayımlanan tek perdelik “Dikkat Köpek Var" oyunu Delikanlı, Kız, Adam, Kadın ve Doktor karakterleri arasında ve tek günlük bir süre içinde geçmektedir. B) Memduh Şevket Esendaľın “Mikado'nun Çöpleri" oyununun kişileri Kadın ve Erkek'tir. Erkek, soğuk bir gecede sokakta rastladığı Kadın ve bebeğini evine alır ve gece boyunca birbirlerine hikâyelerini anlatırlar. C)"Paydos" adlı üç perdelik oyunun kahramanı Murtaza Bey, tek odalı bir evde oturan, elli beş yaşlarında bir ilkokul öğretmenidir. Karısı Hatice Hanım, oğulları Rıdvan'ı, Bakkal Hacı Hüsamettin'in konağına iç güveyisi vererek rahata kavuşma hülyaları kurmaktadır. D)Faruk Nafiz Çamlıbel'in ilk tiyatro oyunu olan "Canavar", manzum bir şekilde yazılmış üç perdelik bir piyestir ve tür olarak memleket edebiyatının temsillerinden biridir. E)“Ah Şu Gençler" adlı Turgut Özakman oyunu, gençlik sorunlarını öğüt vermeden, gülmece havasında irdeleyen müzikal bir eserdir. 1 n S E A 1
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDI
4. Aşağıda
61.) Güngör Dilmen'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kes
örn
B) Şa
ilk
C) Ca
ra
A) Oyunlarında tarihsel olaylardan ve mitolojiden sıkça
yararlanmış, şiirsel bir dil kullanmıştır.
B) Geleneksel tiyatronun ögelerinden uzak durmuş, görsel-
liği ağır basan modern oyunlar yazmıştır.
C) Rüyayı oyun kişilerinin bilinmeyen yönlerini açığa çıkar-
mada bir araç olarak kullanmıştır.
X Oyun kişilerini yaratırken insanın biyolojik
, psikolojik ve
sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden hareket etmiştir.
E) Türk edebiyatında absürt tiyatro alanında başarılı eserler
veren sanatçılardan biri kabul edilir.
D) VE
il
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDI 4. Aşağıda 61.) Güngör Dilmen'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kes örn B) Şa ilk C) Ca ra A) Oyunlarında tarihsel olaylardan ve mitolojiden sıkça yararlanmış, şiirsel bir dil kullanmıştır. B) Geleneksel tiyatronun ögelerinden uzak durmuş, görsel- liği ağır basan modern oyunlar yazmıştır. C) Rüyayı oyun kişilerinin bilinmeyen yönlerini açığa çıkar- mada bir araç olarak kullanmıştır. X Oyun kişilerini yaratırken insanın biyolojik , psikolojik ve sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden hareket etmiştir. E) Türk edebiyatında absürt tiyatro alanında başarılı eserler veren sanatçılardan biri kabul edilir. D) VE il
4. Batılaşma ile başlayan yazınsal eleştiri-
nin Türk edebiyatındaki eksikliği büyük
bir sorundur. Eleştiri adı altındaki eser-
lerin zaman ilerledikçe bir övgü veya
yergiye dönüşmesi de sorunun büyüklüğünü
II
ill
kanıtlar niteliktedir. Yazarlığının bir tarafı
Osmanlı geleneğine dayanan diğer tarafı
da Batı'ya uzanan Yakup Kadri de bu
durumdan şikâyetini, edebiyat ve sanat
IV
faaliyetleri ile ilgili değerlendirme
yazılarında dile getirmiştir.
v
Bu parçada altı çizili sözcüklerden
hangisi yalin hâldedir?
A)
B) ID
C)
D) IV
E
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
4. Batılaşma ile başlayan yazınsal eleştiri- nin Türk edebiyatındaki eksikliği büyük bir sorundur. Eleştiri adı altındaki eser- lerin zaman ilerledikçe bir övgü veya yergiye dönüşmesi de sorunun büyüklüğünü II ill kanıtlar niteliktedir. Yazarlığının bir tarafı Osmanlı geleneğine dayanan diğer tarafı da Batı'ya uzanan Yakup Kadri de bu durumdan şikâyetini, edebiyat ve sanat IV faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yazılarında dile getirmiştir. v Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yalin hâldedir? A) B) ID C) D) IV E
Un
8.
Koç yiğitler savrulmalı çığ gibi
Düşman kanı devrilmeli dağ gibi
Dest urup avını almış bey gibi
Kaçanı göndermen basın kılıncı
||
Koç Köroğlu girdi meydan almaya
Nâra vurup düşmanına dalmaya
Yemin ettim yedi derya dolmaya
Doldurun denize basın kılıncı
|||
Ay yansın ağalar güneş tutulsun
Parladı parladı çalın kılıncı
Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın
Mevla'nın aşkına basın kılıncı
Aynı şiire ait yukarıda karışık olarak verilen
dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Anonim halk edebiyatı ürünü olmadığı kesinlikle
söylenebilir.
B) Dörtlüklerin şiirde yer alma sırası "III - I - II" şeklinde
olmalıdır.
Yinelemeler ahenk unsuru olarak kullanılmıştır.
D) 4+4+3 duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Bir koçaklamadan alınmıştır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
Un 8. Koç yiğitler savrulmalı çığ gibi Düşman kanı devrilmeli dağ gibi Dest urup avını almış bey gibi Kaçanı göndermen basın kılıncı || Koç Köroğlu girdi meydan almaya Nâra vurup düşmanına dalmaya Yemin ettim yedi derya dolmaya Doldurun denize basın kılıncı ||| Ay yansın ağalar güneş tutulsun Parladı parladı çalın kılıncı Oklar gıcırdasın ayyuka çıksın Mevla'nın aşkına basın kılıncı Aynı şiire ait yukarıda karışık olarak verilen dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anonim halk edebiyatı ürünü olmadığı kesinlikle söylenebilir. B) Dörtlüklerin şiirde yer alma sırası "III - I - II" şeklinde olmalıdır. Yinelemeler ahenk unsuru olarak kullanılmıştır. D) 4+4+3 duraklı hece ölçüsüyle yazılmıştır. E) Bir koçaklamadan alınmıştır.
4. Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü.
Yaprak ateş oldu. Kuş da yakut.
Yaprakla kuşun parıltısından
Havzin suyu erguvana döndü.
Ahmet Haşim, bu dörtlükte nesneleri aracısız ve göz
gerçekliğiyle değil, kendisinde bıraktığı etkileriyle ele
almıştır. Varlıkları iç dünyasının süzgecinden geçirip
renklendirerek dizelere dökmüştür.
Bu açıklamaya göre Ahmet Haşim, aşağıdaki
edebî akımların hangisinden etkilenmiştir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Ekspresyonizm
D) Sürrealizm
E) Empresyonizm
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
4. Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü. Yaprak ateş oldu. Kuş da yakut. Yaprakla kuşun parıltısından Havzin suyu erguvana döndü. Ahmet Haşim, bu dörtlükte nesneleri aracısız ve göz gerçekliğiyle değil, kendisinde bıraktığı etkileriyle ele almıştır. Varlıkları iç dünyasının süzgecinden geçirip renklendirerek dizelere dökmüştür. Bu açıklamaya göre Ahmet Haşim, aşağıdaki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir? A) Romantizm B) Realizm C) Ekspresyonizm D) Sürrealizm E) Empresyonizm
23
21. I. Devlet tiyatrolarında oyunu sahnelenen en genç tiyatro
oyuncusu unvanına sahiptir.
II. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı romanları ile geniş
kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.
III. Pembe Evin Kaderi'nde ve Kanevice adlı oyunlarında
kuşaklar arasındaki kopuşu işlemiştir.
IV. Bir Şehnaz Oyun, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı
Tarihi oyunlarında tarihî konuları eğlenceli bir şekilde
vermiştir.
Numaralı cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki
sanatçılardan hangisine aittir
A) Orhan Asena
B) Refik Erduran
C) Turan Oflazoğlu
D) Güngör Dilmen
E) Turgut Özakman
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
23 21. I. Devlet tiyatrolarında oyunu sahnelenen en genç tiyatro oyuncusu unvanına sahiptir. II. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı romanları ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir. III. Pembe Evin Kaderi'nde ve Kanevice adlı oyunlarında kuşaklar arasındaki kopuşu işlemiştir. IV. Bir Şehnaz Oyun, Fehim Paşa Konağı, Resimli Osmanlı Tarihi oyunlarında tarihî konuları eğlenceli bir şekilde vermiştir. Numaralı cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir A) Orhan Asena B) Refik Erduran C) Turan Oflazoğlu D) Güngör Dilmen E) Turgut Özakman
DENEME-4
23. Canlı Maymun Lokantası, iki ayrı dünyanın
karşılaştırıldığı bir oyundur. Çok etkili dramatik
yapı ve şiirli bir üslupla kapitalist, maddeci, ső-
mürgeci insanlar ile fakir, maneviyatçı, sömürü-
len insanlar ele alınmıştır.
Kezibar'ın konusu ise kan davasıdır. Keziban'ın
oğulları Karaosmanlar tarafından öldürülmüş-
tür. Keziban o günden itibaren içinde bir bebek
gibi büyüttüğü kin tohumunu torunu Ali'ye aşı-
lamaya çalışmıştır.
.
Yukarıda sözü edilen eserler, aşağıdaki sanat-
çılardan hangilerine aittir?
-
-
Güngör Dilmen - Turan Oflazoğlu
B) Orhan Asena - Turgut Özakman
C) Recep Bilginer - Refik Erduran
D) Cahit Atay-Cevat Fehmi Başkut
E) Refik Erduran - Orhan Asena
-
-
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
DENEME-4 23. Canlı Maymun Lokantası, iki ayrı dünyanın karşılaştırıldığı bir oyundur. Çok etkili dramatik yapı ve şiirli bir üslupla kapitalist, maddeci, ső- mürgeci insanlar ile fakir, maneviyatçı, sömürü- len insanlar ele alınmıştır. Kezibar'ın konusu ise kan davasıdır. Keziban'ın oğulları Karaosmanlar tarafından öldürülmüş- tür. Keziban o günden itibaren içinde bir bebek gibi büyüttüğü kin tohumunu torunu Ali'ye aşı- lamaya çalışmıştır. . Yukarıda sözü edilen eserler, aşağıdaki sanat- çılardan hangilerine aittir? - - Güngör Dilmen - Turan Oflazoğlu B) Orhan Asena - Turgut Özakman C) Recep Bilginer - Refik Erduran D) Cahit Atay-Cevat Fehmi Başkut E) Refik Erduran - Orhan Asena - -
na Byamy Dexlandas warsky
Vannar vinnur yunuyla Tarn
ali olayları ve toplums malonu
Horrem Sultan Tuve Inxa
Fack A ka shkagan,
Nenen Nabe se me hundur
Bu paragrata fandan yazar kan
A) Oman Kamal
B) Orhan Asena
c) Orhan Pamuk
D) Necati Dumal
5) Salim lan
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu
na Byamy Dexlandas warsky Vannar vinnur yunuyla Tarn ali olayları ve toplums malonu Horrem Sultan Tuve Inxa Fack A ka shkagan, Nenen Nabe se me hundur Bu paragrata fandan yazar kan A) Oman Kamal B) Orhan Asena c) Orhan Pamuk D) Necati Dumal 5) Salim lan