Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anı Türü Soruları

8.
Zavallı gönlümü sonsuz kedere
Bindirip yolladın, dönmez sefere
Sevda bardağını binlerce kere
Yerlere çalarak saçışın neden
Sevgiyi haykıran dillerin nerde
Sızılar azalsın, bir umut ver de
Bu dizelerde çekimli kaç eylem kullanılmıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
1-7. ÜNİT
D) 6
E) 7
Lise Türkçe
Anı Türü
8. Zavallı gönlümü sonsuz kedere Bindirip yolladın, dönmez sefere Sevda bardağını binlerce kere Yerlere çalarak saçışın neden Sevgiyi haykıran dillerin nerde Sızılar azalsın, bir umut ver de Bu dizelerde çekimli kaç eylem kullanılmıştır? A) 3 B) 4 C) 5 1-7. ÜNİT D) 6 E) 7
A
A
37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Çoğu insan; kendi bedenine karşı,
hastalandığında daha belirginleşen, garip bir
edilgen tavir sergiler. Yatağına uzanıp mucize
bir doktorun ve harikalar yaratan bir ilacın onu
kurtaracağı günü beklemeye koyulur.
Penisilinin ve diğer antibiyotiklerin onu nasıl
iyileştireceğini fevkalade eksiksiz öğrenmiş
olmayı meziyet sayar. Ama bu, bedeninin
farkında olan insanın sergileyeceği türden bir
yaklaşım değildir. Ancak bedeninin bütünlüğünü
algılamaktan yoksun olan bir insan "Zatürre
mikrobu beni yatağa düşürdü ama penisilin beni
yine ayağa kaldıracak." türünde pasif bir tavır
içine girer.
A
A
A
38. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin
akışına göre aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Tıbbin önerdiği yardımı reddetmek, elbette
yanlış bir tercihtir.
B) Bilimdeki ilerlemeler de pasifliklerini örtmesi
için biçilmiş kaftandır.
C) Ancak iyileşme sürecindeki şahsi
sorumluluğunun tam olarak farkındadır.
D) Bedeni cansız bir makine gibi görmek
asırlardır süregelen bir alışkanlıktır.
E) Bedenin farkında olabilmek hayat boyu
sürecek bir önem arz eder.
Lise Türkçe
Anı Türü
A A 37 ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Çoğu insan; kendi bedenine karşı, hastalandığında daha belirginleşen, garip bir edilgen tavir sergiler. Yatağına uzanıp mucize bir doktorun ve harikalar yaratan bir ilacın onu kurtaracağı günü beklemeye koyulur. Penisilinin ve diğer antibiyotiklerin onu nasıl iyileştireceğini fevkalade eksiksiz öğrenmiş olmayı meziyet sayar. Ama bu, bedeninin farkında olan insanın sergileyeceği türden bir yaklaşım değildir. Ancak bedeninin bütünlüğünü algılamaktan yoksun olan bir insan "Zatürre mikrobu beni yatağa düşürdü ama penisilin beni yine ayağa kaldıracak." türünde pasif bir tavır içine girer. A A A 38. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Tıbbin önerdiği yardımı reddetmek, elbette yanlış bir tercihtir. B) Bilimdeki ilerlemeler de pasifliklerini örtmesi için biçilmiş kaftandır. C) Ancak iyileşme sürecindeki şahsi sorumluluğunun tam olarak farkındadır. D) Bedeni cansız bir makine gibi görmek asırlardır süregelen bir alışkanlıktır. E) Bedenin farkında olabilmek hayat boyu sürecek bir önem arz eder.
37. Şimdi her uyanık limandan uzak
Derinlerde engin bizi sarıyor
dizeleriyle;
Güverteden korsan
Kimi arıyor
III. Gibi aşarak
I.
II.
IV. Ne arıyor sular
sözlerinin tümü kullanılarak "çapraz kafiye" düze-
ninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense son dize
hangi sırayla oluşturulur?
A) II. ve IV.
D) I. ve IV.
B) IV. ve II.
E) Ill. vel.
C) IV. ve V.
Lise Türkçe
Anı Türü
37. Şimdi her uyanık limandan uzak Derinlerde engin bizi sarıyor dizeleriyle; Güverteden korsan Kimi arıyor III. Gibi aşarak I. II. IV. Ne arıyor sular sözlerinin tümü kullanılarak "çapraz kafiye" düze- ninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense son dize hangi sırayla oluşturulur? A) II. ve IV. D) I. ve IV. B) IV. ve II. E) Ill. vel. C) IV. ve V.
33. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
B)
C)
A) Kuşların ardı sıra sürüklerim denizi
Bağlanır bir ucuna gemiler dizi dizi
Ağlasın yalılarda bekleyen cariyeler
Bir uzun düşünceye dalsın kameriyeler
Dağınık saçlarıyla yalılar bir ucuna
Bir güzel düşmüş gibi bir kaplanın avucuna
Bir yumak iplik gibi şehri saran bu teller
Meydanları süsleyen bu tunç yüzlü heykeller
Duvarda çizilen resim çerçeveleri
Konsol üstünde çölün uydurma develeri
D)
E)
Lise Türkçe
Anı Türü
33. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur? B) C) A) Kuşların ardı sıra sürüklerim denizi Bağlanır bir ucuna gemiler dizi dizi Ağlasın yalılarda bekleyen cariyeler Bir uzun düşünceye dalsın kameriyeler Dağınık saçlarıyla yalılar bir ucuna Bir güzel düşmüş gibi bir kaplanın avucuna Bir yumak iplik gibi şehri saran bu teller Meydanları süsleyen bu tunç yüzlü heykeller Duvarda çizilen resim çerçeveleri Konsol üstünde çölün uydurma develeri D) E)
TEST-2
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl yoktur?
A) Şiir okuyan bireyler, toplumda her zaman ilgi görmüştür.
B) Binanın çatısına çıkıp uydu anteni ayarlayan kimdi?
C) Bildiklerimin çoğu, kütüphanemdeki kitaplarımın özetidir.
D) Bahar, bunun ilk baskısını bulamadığını söyledi.
E) Aradığın dergiler oradaydı ama şimdi yok.
Lise Türkçe
Anı Türü
TEST-2 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl yoktur? A) Şiir okuyan bireyler, toplumda her zaman ilgi görmüştür. B) Binanın çatısına çıkıp uydu anteni ayarlayan kimdi? C) Bildiklerimin çoğu, kütüphanemdeki kitaplarımın özetidir. D) Bahar, bunun ilk baskısını bulamadığını söyledi. E) Aradığın dergiler oradaydı ama şimdi yok.
24. Günümüzde, dünyada hem kadınlar hem de er-
kekler tarafından en sevilen renk mavidir. Mavi
şaşırtmaz, yaralamaz, başkaldırmaz, tedirgin et-
mez, sakindir, barışçıldır, mesafelidir, neredeyse
yansızdır. Düş kurdurur ama bu melankolik du-
şün uyuşturucu bir yanı vardır. Hastane ve çocuk
odalarının mavi renk olması hastaları ve çocukları
sakinleştirir. Sakinleştirici ilaçların çoğu mavi renk-
tedir. Trafikte izin verilen her şey için mavi renk kul-
lanılır. Mavi saldırmaz hiçbir seye karşı koymaz;
yatıştırır ve bir araya getirir. Büyük uluslararası ör-
gutler de amblem ve logolarında bu rengi kullanır.
Mavi, halklar arasındaki sulhü ve uzlaşmayı sağla-
makla yükümlü uluslararası bir renk hâlini almıştır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi mavi
renginin en sevilen bir renk olmasının nedenle-
rinden biri olamaz?
A) Nötr özellik gösterpresi
B) Hayal kurdukma
C) Cesareti telkin etmesi
DY Barıştırıcı olmaması
E) Dinginliği sağlamas
Lise Türkçe
Anı Türü
24. Günümüzde, dünyada hem kadınlar hem de er- kekler tarafından en sevilen renk mavidir. Mavi şaşırtmaz, yaralamaz, başkaldırmaz, tedirgin et- mez, sakindir, barışçıldır, mesafelidir, neredeyse yansızdır. Düş kurdurur ama bu melankolik du- şün uyuşturucu bir yanı vardır. Hastane ve çocuk odalarının mavi renk olması hastaları ve çocukları sakinleştirir. Sakinleştirici ilaçların çoğu mavi renk- tedir. Trafikte izin verilen her şey için mavi renk kul- lanılır. Mavi saldırmaz hiçbir seye karşı koymaz; yatıştırır ve bir araya getirir. Büyük uluslararası ör- gutler de amblem ve logolarında bu rengi kullanır. Mavi, halklar arasındaki sulhü ve uzlaşmayı sağla- makla yükümlü uluslararası bir renk hâlini almıştır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi mavi renginin en sevilen bir renk olmasının nedenle- rinden biri olamaz? A) Nötr özellik gösterpresi B) Hayal kurdukma C) Cesareti telkin etmesi DY Barıştırıcı olmaması E) Dinginliği sağlamas
9. Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırıp ögelerini gösteriniz. (10p.)
Yazar ilk romanından itibaren her eserinde yeni anlatım yolları kullanmıştır.
Mart ayında yurdumuzun her yerinde yağmur bol bol yağdı.
Lise Türkçe
Anı Türü
9. Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırıp ögelerini gösteriniz. (10p.) Yazar ilk romanından itibaren her eserinde yeni anlatım yolları kullanmıştır. Mart ayında yurdumuzun her yerinde yağmur bol bol yağdı.
a
ene
ann
air
ve
-.
si
3Dünkü yazımdan sonra bir şarkı sözü yazarı, hemen
telefona sarılmış) sayfa yönetmenini kutlamıştı. ()Muh-
teşem bir yazı ama bazı eksikler var!) Nedir o eksikler,
diye sorulduğunda alınan cevap yazının aslında tama-
men yanlış okunduğunu ortaya koyuyordu()
Bu parçada ayraçla () belirtilen yerlere, aşağıdaki-
lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sıra-
sıyla getirilmelidir?
A) (-) (:)(:) (.)
B) (;) () () (.)
C) (:) (.) (:) (...)
D) (.) (:) (...) (.)
E) () () () ()
HIZ VE RENK
Lise Türkçe
Anı Türü
a ene ann air ve -. si 3Dünkü yazımdan sonra bir şarkı sözü yazarı, hemen telefona sarılmış) sayfa yönetmenini kutlamıştı. ()Muh- teşem bir yazı ama bazı eksikler var!) Nedir o eksikler, diye sorulduğunda alınan cevap yazının aslında tama- men yanlış okunduğunu ortaya koyuyordu() Bu parçada ayraçla () belirtilen yerlere, aşağıdaki- lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sıra- sıyla getirilmelidir? A) (-) (:)(:) (.) B) (;) () () (.) C) (:) (.) (:) (...) D) (.) (:) (...) (.) E) () () () () HIZ VE RENK
11. I. Siyer
Kadı Darir
Surnâme
Nâbî
Mektup
Fuzuli
Sefaretnâme
Evliya Çelebi
Habname
Veysi
Numaralanmış türlerin divan edebiyatındaki önemli sa-
natçıları karşılarında gösterilmiştir.
IV.
V.
Yukarıdaki eşleşmelerin hangisinde bir yanlışlık ya-
pılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Anı Türü
11. I. Siyer Kadı Darir Surnâme Nâbî Mektup Fuzuli Sefaretnâme Evliya Çelebi Habname Veysi Numaralanmış türlerin divan edebiyatındaki önemli sa- natçıları karşılarında gösterilmiştir. IV. V. Yukarıdaki eşleşmelerin hangisinde bir yanlışlık ya- pılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Mehmet Rauf
Cenap Şahabettin
III.
Halit Ziya Uşaklıgil
IV. Ahmet Hikmet Müftüoğlu
V. Hüseyin Cahit Yalçın
Yukarıdaki sanatçılardan hangisinin anlatmaya bağlı
eseri yoktur?
A) I.
B) II.
B
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Anı Türü
Mehmet Rauf Cenap Şahabettin III. Halit Ziya Uşaklıgil IV. Ahmet Hikmet Müftüoğlu V. Hüseyin Cahit Yalçın Yukarıdaki sanatçılardan hangisinin anlatmaya bağlı eseri yoktur? A) I. B) II. B C) III. D) IV. E) V.
a. Ütopya tasarlayıcısı için bir ideal ya da karşı ideali temsil eden, düşünsel ve tutarlı bir toplum tasarısı anlamına gelmektedir
George Orwell'in "Hayvan Çiftligi" adlı eseri bunun tam karşıtı olan
Omegidir
b.
terimi "Gün Olur Asra Bedel" romanında Rusya rejimi sırasında dinini, dilini, ailesini geçmişini ve gelenekle
unutan bir nesli gözler önüne sermek için kullanılır
c. Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazan
kavramları kullanmıştır.
romanlarında medeniyet krizi, zaman, felsefe, rüya gibi
d. Eserlerinde topluma ve insana dair tüm yaşanmışlıkları yansıtan Fakir Baykurt, toplumsal gerçekçilik çizgisinin önemli bir
kanadını oluşturur. "Yilanların Öcü" romanında
çatışması üzerinde durmuştur.
e. Reşat Nuri Güntekin
romanlarında öğretmenlik yapan kahramanlar vasıtasıyla Anadolu'ya eğilmiş, eğitim sorununu ele almıştır.
******
********
Lise Türkçe
Anı Türü
a. Ütopya tasarlayıcısı için bir ideal ya da karşı ideali temsil eden, düşünsel ve tutarlı bir toplum tasarısı anlamına gelmektedir George Orwell'in "Hayvan Çiftligi" adlı eseri bunun tam karşıtı olan Omegidir b. terimi "Gün Olur Asra Bedel" romanında Rusya rejimi sırasında dinini, dilini, ailesini geçmişini ve gelenekle unutan bir nesli gözler önüne sermek için kullanılır c. Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazan kavramları kullanmıştır. romanlarında medeniyet krizi, zaman, felsefe, rüya gibi d. Eserlerinde topluma ve insana dair tüm yaşanmışlıkları yansıtan Fakir Baykurt, toplumsal gerçekçilik çizgisinin önemli bir kanadını oluşturur. "Yilanların Öcü" romanında çatışması üzerinde durmuştur. e. Reşat Nuri Güntekin romanlarında öğretmenlik yapan kahramanlar vasıtasıyla Anadolu'ya eğilmiş, eğitim sorununu ele almıştır. ****** ********
influencer; bir ürünün Youtube, Twitter, Instagram gibi sosyal
medya üzerinde fenomen olan isimler tarafından takipçilerine
doğrudan tanıtılması ve deneyimlerinin aktarılması sistemidir.
influencer çalışmaları sosyal medyanın hızlı yükselişi ile marka
ve şirketler tarafından oldukça fazla tercih edilen modeller ara-
sında yer alıyor. Tercih edilme sebeplerinin başında reklam büt-
çeleri yer almaktadır. Televizyon, bilboard ve benzeri ortamlar-
da reklam oldukça külfetlidir. İnfluencer pazarlama çalışmaları
ise çok daha az bütçelerle gerçekleştirilmektedir. Tercih edilme-
sinin bir diğer sebebi ise markaların reklamının yapılacağı ürü-
nü -isabetli bir fenomen isim seçilmesi hâlinde- hiçbir aracı ol-
maksızın ilgili müşteriye tanıtmış olmasıdır.
Bu parçadan hareketle influencer pazarlama ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Düşük maliyetli bir pazarlama sistemidir.
B) Kurumsal yapılarca diğer reklam ortamlarına göre daha faz-
la yeğlenmektedir.
C) Satışa etkisi, alışılmış mecralardaki reklamlardan daha fazladır.
D) Sosyal medya ünlülerinin doğrudan tanıtımlarıyla gerçekleş-
mektedir.
E) Yayılma nedenlerinden biri, doğru kitleye ulaşma olanağı
sunmasıdır.
99
Lise Türkçe
Anı Türü
influencer; bir ürünün Youtube, Twitter, Instagram gibi sosyal medya üzerinde fenomen olan isimler tarafından takipçilerine doğrudan tanıtılması ve deneyimlerinin aktarılması sistemidir. influencer çalışmaları sosyal medyanın hızlı yükselişi ile marka ve şirketler tarafından oldukça fazla tercih edilen modeller ara- sında yer alıyor. Tercih edilme sebeplerinin başında reklam büt- çeleri yer almaktadır. Televizyon, bilboard ve benzeri ortamlar- da reklam oldukça külfetlidir. İnfluencer pazarlama çalışmaları ise çok daha az bütçelerle gerçekleştirilmektedir. Tercih edilme- sinin bir diğer sebebi ise markaların reklamının yapılacağı ürü- nü -isabetli bir fenomen isim seçilmesi hâlinde- hiçbir aracı ol- maksızın ilgili müşteriye tanıtmış olmasıdır. Bu parçadan hareketle influencer pazarlama ile ilgili olarak aşa- ğıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Düşük maliyetli bir pazarlama sistemidir. B) Kurumsal yapılarca diğer reklam ortamlarına göre daha faz- la yeğlenmektedir. C) Satışa etkisi, alışılmış mecralardaki reklamlardan daha fazladır. D) Sosyal medya ünlülerinin doğrudan tanıtımlarıyla gerçekleş- mektedir. E) Yayılma nedenlerinden biri, doğru kitleye ulaşma olanağı sunmasıdır. 99
le
OP01-09.05DES04/Türk Dili ve Ed.
18. Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan ve
denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Belgisiz sifat vardır.
B) Cins isim kullanılmıştır.
C) Özel isimler vardır
D) Bağlaç kullanılmıştır.
E) Edat içerir.
boy
b
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem ifades
yoktur?
A) Sokaktaki yaşlı
ak k
Mesaja Git
diye azarlıyoro Kopyala
B) Babaannem durduk yere "Ah, ah..." demes.
Lise Türkçe
Anı Türü
le OP01-09.05DES04/Türk Dili ve Ed. 18. Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Belgisiz sifat vardır. B) Cins isim kullanılmıştır. C) Özel isimler vardır D) Bağlaç kullanılmıştır. E) Edat içerir. boy b 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem ifades yoktur? A) Sokaktaki yaşlı ak k Mesaja Git diye azarlıyoro Kopyala B) Babaannem durduk yere "Ah, ah..." demes.
Milli Eğitim Bakanlığının okumasını önerdiği kitaplardan
olan ----, toplumcu bir bakış açısı ile yazılmış bir kaçış ro-
manıdır. Faik Baysal'a ait olan yapıt, Yugoslavya İç Sava-
şı sırasında Türkiye'ye göç etmeye çalışan bir Türk ailesi-
ni ve çektikleri sıkıntıları ele almaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden
hangisi getirilebilir?
A) Kuyucaklı Yusuf
B) Yılanların Öcü
C) Sağırdere
D) Drina'da Son Gün
E) Gurbet Kuşlanı
Lise Türkçe
Anı Türü
Milli Eğitim Bakanlığının okumasını önerdiği kitaplardan olan ----, toplumcu bir bakış açısı ile yazılmış bir kaçış ro- manıdır. Faik Baysal'a ait olan yapıt, Yugoslavya İç Sava- şı sırasında Türkiye'ye göç etmeye çalışan bir Türk ailesi- ni ve çektikleri sıkıntıları ele almaktadır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilebilir? A) Kuyucaklı Yusuf B) Yılanların Öcü C) Sağırdere D) Drina'da Son Gün E) Gurbet Kuşlanı
TYT/ Türkçe
21. Yaşadığı çağda da bir yazar olarak hayli kıymet gören
William Shakespeare kendi döneminde iyi hikâyeler anlat-
makla kalmadı, kendinden sonra gelen hemen her disip-
linden hikâye anlatıcısına da ilham kaynağı oldu.
Bu parçada William Shakespeare'in hangi özelliği vur-
ulogulanmıştır?
nivaling
aid o
could nehosip te vid
Özgünlüğü
()
imigibreliste loo er nehnilita
B) Akıcılığı
Kalıcılığı
DEvrenselliği
Tutarlılığı
gimnetronun belu
brev upulusod mising
Lise Türkçe
Anı Türü
TYT/ Türkçe 21. Yaşadığı çağda da bir yazar olarak hayli kıymet gören William Shakespeare kendi döneminde iyi hikâyeler anlat- makla kalmadı, kendinden sonra gelen hemen her disip- linden hikâye anlatıcısına da ilham kaynağı oldu. Bu parçada William Shakespeare'in hangi özelliği vur- ulogulanmıştır? nivaling aid o could nehosip te vid Özgünlüğü () imigibreliste loo er nehnilita B) Akıcılığı Kalıcılığı DEvrenselliği Tutarlılığı gimnetronun belu brev upulusod mising
-lululqot ileonó nebrnelioned hebxlibris.
elibemebig evetö net
6. Fecriati Dönemi'nde hâkim edebî akımları
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm - Romantizm
B) Realizm - Fütürizm
C) Klasizm - Realizm
D) Romantizm - Natüralizm
E) Natüralizm - Sembolizm
Shizim
IT SORU BANKASI
Lise Türkçe
Anı Türü
-lululqot ileonó nebrnelioned hebxlibris. elibemebig evetö net 6. Fecriati Dönemi'nde hâkim edebî akımları aşağıdakilerden hangisidir? A) Realizm - Romantizm B) Realizm - Fütürizm C) Klasizm - Realizm D) Romantizm - Natüralizm E) Natüralizm - Sembolizm Shizim IT SORU BANKASI