Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları Soruları

di Anlatım Bozuklukları
10. Bir adama balık yedirirsen bir kere doyar; ona balık tut
masını öğretmiş olursan ömür boyu doyurmuş olursun.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinden kaynakla
nan bir anlatım bozukluğu yoktur?
L
A) Gereksiz iyelik eki kullanılmasından
B) Nesne eksikliğinden
C) Özne eksikliğinden
D) Dolaylı tümleç eksikliğinden
E) Gereksiz sözcük kullanılmasından
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
di Anlatım Bozuklukları 10. Bir adama balık yedirirsen bir kere doyar; ona balık tut masını öğretmiş olursan ömür boyu doyurmuş olursun. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinden kaynakla nan bir anlatım bozukluğu yoktur? L A) Gereksiz iyelik eki kullanılmasından B) Nesne eksikliğinden C) Özne eksikliğinden D) Dolaylı tümleç eksikliğinden E) Gereksiz sözcük kullanılmasından
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-
12.
ğu vardır?
A) Korkuyla ilgili bilinmesi gereken ilk şeylerden biri,
onun da pek çok duyguyla beraber insan davranış-
larının ayrılmaz bir parçası olduğudur.
B) Her duygu gibi korku da hayatın içinde ve insan tec-
rübesinin bir basamağında kendine yer bulur.
Doğaüstü veya bu dünyayla ilgili birtakım korku öge-
lerinin çocuk kitapları içinde kesinlikle yer almama-
si gerektiği rahatlıkla ifade edilebilir.
D) Korku, koruyucu bir tepki olarak yaşamı destekler,
kişinin gelişiminde ve olgunlaşmasında kişiye yar-
dımcı olur.
E) Yeni olgulara ya da bilinmeyene karşı hissettiğimiz
korkuyu her yenişimizde ileriye doğru daha büyük
bir adım atmış oluruz.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu- 12. ğu vardır? A) Korkuyla ilgili bilinmesi gereken ilk şeylerden biri, onun da pek çok duyguyla beraber insan davranış- larının ayrılmaz bir parçası olduğudur. B) Her duygu gibi korku da hayatın içinde ve insan tec- rübesinin bir basamağında kendine yer bulur. Doğaüstü veya bu dünyayla ilgili birtakım korku öge- lerinin çocuk kitapları içinde kesinlikle yer almama- si gerektiği rahatlıkla ifade edilebilir. D) Korku, koruyucu bir tepki olarak yaşamı destekler, kişinin gelişiminde ve olgunlaşmasında kişiye yar- dımcı olur. E) Yeni olgulara ya da bilinmeyene karşı hissettiğimiz korkuyu her yenişimizde ileriye doğru daha büyük bir adım atmış oluruz.
2.
1
"Yaş geliştikçe dünyaya daha farklı bir gözle bakılır."
cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?
A) Ne olursa olsun yaşantısı boyunca doğruluktan hiç
ayrılmadı.
B) Bati yazınındaki gelişmeler bizim eserlerimizi de etki-
ledi.
C) Halk müziğimizi yeni nesle sevdirmeye çalışıyordum.
D) Okul müdürünün nereye gittiğini kimse bilmiyordu.
E) Bütün hayatını insanlara bir şeyler öğretmeye ada-
mıştı.
D YAYINLARI
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
2. 1 "Yaş geliştikçe dünyaya daha farklı bir gözle bakılır." cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağı- dakilerin hangisinde vardır? A) Ne olursa olsun yaşantısı boyunca doğruluktan hiç ayrılmadı. B) Bati yazınındaki gelişmeler bizim eserlerimizi de etki- ledi. C) Halk müziğimizi yeni nesle sevdirmeye çalışıyordum. D) Okul müdürünün nereye gittiğini kimse bilmiyordu. E) Bütün hayatını insanlara bir şeyler öğretmeye ada- mıştı. D YAYINLARI
7. "Memur maaşlarına yapılan zam oranının düşük olması, büyük etkilere
neden oldu."
Cümlesindeki yanlışlığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılmıştır.
B) Noktalama yanlışlığı vardır.
C) Anlamları farklı olan sözcükler birbirinin yerini kullanmıştır.
D) Anlatımda, çelişen sözcükler birlikte kullanılmıştır.
Sözcükler cümlede yerli yerinde kullanılmamıştır.
Wonmol istomovon cözcüklerin verinde üc
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
7. "Memur maaşlarına yapılan zam oranının düşük olması, büyük etkilere neden oldu." Cümlesindeki yanlışlığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcük kullanılmıştır. B) Noktalama yanlışlığı vardır. C) Anlamları farklı olan sözcükler birbirinin yerini kullanmıştır. D) Anlatımda, çelişen sözcükler birlikte kullanılmıştır. Sözcükler cümlede yerli yerinde kullanılmamıştır. Wonmol istomovon cözcüklerin verinde üc
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım
bozukluğu yoktur?
Toplumumuzu tehdit eden ekonomik ve çevre
sorunları gün geçtikçe artıyor.
B) Hiçbiri anlatılanlara kulak asmıyor, fikirlerinde
Helee
israr ediyordu.
C) İlk kitapla sonuncusu arasında, önemli farklar
var bence.
D) Ne kızından ne oğlundan bir fayda gördüğü ol-
madı.
E Bu eser şimdi halen, liselerde ders olarak oku-
tulmaktadır.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Toplumumuzu tehdit eden ekonomik ve çevre sorunları gün geçtikçe artıyor. B) Hiçbiri anlatılanlara kulak asmıyor, fikirlerinde Helee israr ediyordu. C) İlk kitapla sonuncusu arasında, önemli farklar var bence. D) Ne kızından ne oğlundan bir fayda gördüğü ol- madı. E Bu eser şimdi halen, liselerde ders olarak oku- tulmaktadır.
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklerden biri açıklıktır. Açık bir anlatımda herhangi bir belirsizliğe, kuşkuya yol açacak ifadeye yer verilmez.
Buna göre,
I. Bu masa eskisi kadar sağlam değil.
II. Böreğinin tarifini kimseye vermez.
III. Arkadaşımın bahçesi âdeta bir çiçek bahçesi.
IV. Canım Ege! Elbette sen denizlerin sultanısın.
V. Afişler üç beş günde bir değiştirilirdi.
yargılarının hangilerinde anlatımda açıklık ilkelerine uyulmamıştır?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklerden biri açıklıktır. Açık bir anlatımda herhangi bir belirsizliğe, kuşkuya yol açacak ifadeye yer verilmez. Buna göre, I. Bu masa eskisi kadar sağlam değil. II. Böreğinin tarifini kimseye vermez. III. Arkadaşımın bahçesi âdeta bir çiçek bahçesi. IV. Canım Ege! Elbette sen denizlerin sultanısın. V. Afişler üç beş günde bir değiştirilirdi. yargılarının hangilerinde anlatımda açıklık ilkelerine uyulmamıştır? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.
n yanlış
anlatım
3.
münasebetsizliğini fark etmiş ve kullanmamaya başlamış-
Aydınlarımız "halka inmek" sözündeki tepeden bakma
inleş-
tır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıda-
deni
kilerden hangisidir?
A) Deyimin yanlış anlamda kullanılması
na-
B) Gereksiz sözcüklere yer verilmesi
C) Özne eksikliği
D) Nesne eksikliği
47
E) Anlamca çelişen sözler kullanılması
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
n yanlış anlatım 3. münasebetsizliğini fark etmiş ve kullanmamaya başlamış- Aydınlarımız "halka inmek" sözündeki tepeden bakma inleş- tır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıda- deni kilerden hangisidir? A) Deyimin yanlış anlamda kullanılması na- B) Gereksiz sözcüklere yer verilmesi C) Özne eksikliği D) Nesne eksikliği 47 E) Anlamca çelişen sözler kullanılması
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yol kenarındaki çöp kutuları kaldırılarak bunların yerine çiçekler dikiliyor.
B) Yeni fidanlar dikilerek kent yeşillendiriliyor.
C) Kaldırımların kırık taşları, yenileriyle değiştiriliyor.
Dİçinde oturulamayacak derecedeki binaların yıktırılması gerekiyor.
E) Eski yapılar boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Yol kenarındaki çöp kutuları kaldırılarak bunların yerine çiçekler dikiliyor. B) Yeni fidanlar dikilerek kent yeşillendiriliyor. C) Kaldırımların kırık taşları, yenileriyle değiştiriliyor. Dİçinde oturulamayacak derecedeki binaların yıktırılması gerekiyor. E) Eski yapılar boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.
"Kelimeler benim namusumdur." diyen Yahya Kemal'in mis-
ralarında işlevi olmayan niteleyici sözcüklere rastlamak ola-
naksızdır. Onun kaleminden damlayan bir şiirde duruluk ve
özlülük hassasiyeti hemen göze çarpar
Buna göre, aşağıdaki misralardan hangisinin Yahya Ke
mal Beyatlı'nın bakış açısıyla yazıldığı söylenemez?
A) Sonsuz ufuktan ah ne coşkun gelişti o
Birden nasıl toparlanarak kükremişti o
B) Genis kanatlar boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
c) Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum
Her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum
D) Aşkin ebedi, sonsuz, ruhani sarkisini besteleyenler
Bilirler ki bu dunyadan asla göçüp gitmeyecekler
E) Yürül Hür maviliğin bittiği son hadde kadar
Insan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
"Kelimeler benim namusumdur." diyen Yahya Kemal'in mis- ralarında işlevi olmayan niteleyici sözcüklere rastlamak ola- naksızdır. Onun kaleminden damlayan bir şiirde duruluk ve özlülük hassasiyeti hemen göze çarpar Buna göre, aşağıdaki misralardan hangisinin Yahya Ke mal Beyatlı'nın bakış açısıyla yazıldığı söylenemez? A) Sonsuz ufuktan ah ne coşkun gelişti o Birden nasıl toparlanarak kükremişti o B) Genis kanatlar boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan c) Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum Her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum D) Aşkin ebedi, sonsuz, ruhani sarkisini besteleyenler Bilirler ki bu dunyadan asla göçüp gitmeyecekler E) Yürül Hür maviliğin bittiği son hadde kadar Insan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar
10. Yüksek lisans öğrencileri tarafından gerçekleştirilen
deneyin sonuçları değerlendirildi, deneyde yanlışlık-
lar olduğu anlaşılınca tekrarlandı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşa-
ğıdakilerin hangisidir?
A) Çatı uyuşmazlığı
B) Özne eksikliği
C) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması
D) Özne-yüklem uyuşmazlığı
E) Nesne eksikliği
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
10. Yüksek lisans öğrencileri tarafından gerçekleştirilen deneyin sonuçları değerlendirildi, deneyde yanlışlık- lar olduğu anlaşılınca tekrarlandı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşa- ğıdakilerin hangisidir? A) Çatı uyuşmazlığı B) Özne eksikliği C) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması D) Özne-yüklem uyuşmazlığı E) Nesne eksikliği
5.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk-
luğu vardır?
SUPARA
A) Kapım size her zaman açıktır, bunu unutmayın.
B) Hayatta olan kedi, ölü aslandan daha iyidir.
C) Baba duasının, peygamber duası gibi olduğunu
duymuştum.
D) Sınavın sonucunu öğrenince sevinçten ne yapa-
sağını şaşırdı.
E) Bugüne kadar o bana dert, ben ona mutluluk
verdim.
T BURADA DA JOK my la
SINAV SONUCUNU OGLENINCE
6CH TNMIBAN e fomu
NASIL ANLARIM AUKLAL MISINIZ
3. (1) Bu sezon üzerinde en fazla konuşulan filmlerden
biriydi “Hayat Güzeldir." (II) Gösterime girdikten kısa
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
5. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk- luğu vardır? SUPARA A) Kapım size her zaman açıktır, bunu unutmayın. B) Hayatta olan kedi, ölü aslandan daha iyidir. C) Baba duasının, peygamber duası gibi olduğunu duymuştum. D) Sınavın sonucunu öğrenince sevinçten ne yapa- sağını şaşırdı. E) Bugüne kadar o bana dert, ben ona mutluluk verdim. T BURADA DA JOK my la SINAV SONUCUNU OGLENINCE 6CH TNMIBAN e fomu NASIL ANLARIM AUKLAL MISINIZ 3. (1) Bu sezon üzerinde en fazla konuşulan filmlerden biriydi “Hayat Güzeldir." (II) Gösterime girdikten kısa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-
ğu-vardır?
A) Korkuyla ilgili bilinmesi gereken ilk şeylerden biri,
onun da pek çok duyguyla beraber insan davranış-
larının ayrılmaz bir parçası olduğudur.
B) Her duygu gibi korku da hayatın içinde ve insan tec-
rübesinin bir basamağında kendine yer-bulur.
C) Doğaüstü veya bu dünyayla ilgili birtakım korku öge-
lerinin çocuk kitapları içinde kesinlikle yer aimama-
si gerektiği rahatlıkla ifade edilebilir.
D) Korku, koruyucu bir tepki olarak yaşamı destekler,
kişinin gelişiminde ve olgunlaşmasında kişiye yar
dımcı olur
E) Yeni olgulara ya da bilinmeyene karşı hissettigimiz
korkuyu her yenişimizde ileriye doğru daha büyük
bir adım atmış oluruz.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu- ğu-vardır? A) Korkuyla ilgili bilinmesi gereken ilk şeylerden biri, onun da pek çok duyguyla beraber insan davranış- larının ayrılmaz bir parçası olduğudur. B) Her duygu gibi korku da hayatın içinde ve insan tec- rübesinin bir basamağında kendine yer-bulur. C) Doğaüstü veya bu dünyayla ilgili birtakım korku öge- lerinin çocuk kitapları içinde kesinlikle yer aimama- si gerektiği rahatlıkla ifade edilebilir. D) Korku, koruyucu bir tepki olarak yaşamı destekler, kişinin gelişiminde ve olgunlaşmasında kişiye yar dımcı olur E) Yeni olgulara ya da bilinmeyene karşı hissettigimiz korkuyu her yenişimizde ileriye doğru daha büyük bir adım atmış oluruz.
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne belirsiz
olduğu için anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Yolculuk, oldukça yorucu geçtiği için hepimiz
erkenden uyuyakaldık.
B) Ülkemizin, keşfedilmeyi bekleyen nice cennet
beldeleri, köyleri var.
C) Kasabada yaşayan insanların evlerine kadar
girilmiş, tanınmaz hâle getirilmişti
.
D) Büyük şirketler, piyasadaki ürünlerinde indirim
uygulayıp rahatlatmıştı.
E) Herkes üzerine düşeni yapıyor, kurumu ayak-
ta tutmak için direniyordu.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne belirsiz olduğu için anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) Yolculuk, oldukça yorucu geçtiği için hepimiz erkenden uyuyakaldık. B) Ülkemizin, keşfedilmeyi bekleyen nice cennet beldeleri, köyleri var. C) Kasabada yaşayan insanların evlerine kadar girilmiş, tanınmaz hâle getirilmişti . D) Büyük şirketler, piyasadaki ürünlerinde indirim uygulayıp rahatlatmıştı. E) Herkes üzerine düşeni yapıyor, kurumu ayak- ta tutmak için direniyordu.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuklu-
ğu vardır?
A) Dünyanın her yerinde, öğretmenler toplumdaki en
fedakâr ve saygıdeğer kişilerdir.
B) Ünlü yazar, gençlik yazılarının birinde: "Ben ömrüm
boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini din-
ob mit letmeye çalışacağım." şeklinde konuşmuştur.
99
C) Yahya Kemal: "Şiir, düşünceyi duygu hâline getirince-
ye kadar yoğurmaktır." der.
D) Otuz beş yıl boyunca birçok dergi ve gazetede çeşit-
li romanlarla ilgili değerlendirme yazıları yazdım.
E) Jules Verne, hiçbir bilim dalında uzman olmadığı hal-
de yaşadığı dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değiş-
meyi yakından izler.
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuklu- ğu vardır? A) Dünyanın her yerinde, öğretmenler toplumdaki en fedakâr ve saygıdeğer kişilerdir. B) Ünlü yazar, gençlik yazılarının birinde: "Ben ömrüm boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini din- ob mit letmeye çalışacağım." şeklinde konuşmuştur. 99 C) Yahya Kemal: "Şiir, düşünceyi duygu hâline getirince- ye kadar yoğurmaktır." der. D) Otuz beş yıl boyunca birçok dergi ve gazetede çeşit- li romanlarla ilgili değerlendirme yazıları yazdım. E) Jules Verne, hiçbir bilim dalında uzman olmadığı hal- de yaşadığı dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değiş- meyi yakından izler.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Bu köyde yıllarca hayvancılık mesleğiyle geçinildi.
B) Olayları abartmadan ve kısaca anlatmasini istedik.
C) Cocuğun ailesinden en az iki kişiyi yarınki törene
çağıralım.
D) biktiği fidanlar her gün biraz daha güzelleşiyordu.
El Ödevlerini zamanında yaptığını sanmıyorum bu öğ-
rencilerin
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Bu köyde yıllarca hayvancılık mesleğiyle geçinildi. B) Olayları abartmadan ve kısaca anlatmasini istedik. C) Cocuğun ailesinden en az iki kişiyi yarınki törene çağıralım. D) biktiği fidanlar her gün biraz daha güzelleşiyordu. El Ödevlerini zamanında yaptığını sanmıyorum bu öğ- rencilerin
6
7. Ağlayan çocuk haksız yere kendisine iftira atıldığını söy-
ledi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için
aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “yere” sözcüğü yerine “bir biçimde” sözü getirilmeli
B) Xhaksız yere" sözü, cümleden atılmalı
C) “kendisine" sözcüğü cümleden atılmalı
D) “Ağlayan çocuk” sözünden sonra virgül (1) getirilmeli
E) "iftira atıldığını" sözü yerine "iftira edildiğini” sözü ge-
tirilmeli
Lise Türkçe
Anlam Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
6 7. Ağlayan çocuk haksız yere kendisine iftira atıldığını söy- ledi. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) “yere” sözcüğü yerine “bir biçimde” sözü getirilmeli B) Xhaksız yere" sözü, cümleden atılmalı C) “kendisine" sözcüğü cümleden atılmalı D) “Ağlayan çocuk” sözünden sonra virgül (1) getirilmeli E) "iftira atıldığını" sözü yerine "iftira edildiğini” sözü ge- tirilmeli