Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) Soruları

ha'nın
E) Güngör Dilmen'in - Turan Oflazoğlu'nun - Orhan Ase-
na'nın
Ort
11. Aşağıdakilerden hangisinde verilen yazar - eser eş-
leştirmesi yanlıştır?
15. Tar
Bis
öne
Lor Haldun
A) Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı
-
Bu
kil
-
B) Recep Bilginer - Yunus Emre
C) Turan Oflazoğlu - Keziban
A)
D) Orhan Asena - Ezik Otlar
-
C)
E) Refik Erduran - Cengiz Han'ın Bisikleti
Edebiyat Soru Bankası
368
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
ha'nın E) Güngör Dilmen'in - Turan Oflazoğlu'nun - Orhan Ase- na'nın Ort 11. Aşağıdakilerden hangisinde verilen yazar - eser eş- leştirmesi yanlıştır? 15. Tar Bis öne Lor Haldun A) Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı - Bu kil - B) Recep Bilginer - Yunus Emre C) Turan Oflazoğlu - Keziban A) D) Orhan Asena - Ezik Otlar - C) E) Refik Erduran - Cengiz Han'ın Bisikleti Edebiyat Soru Bankası 368
15. Dil konusundaki düşüncelerini “Lisan” adlı şiirinde açık-
layan, "Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde Türkçülük
düşüncesini sistemleştiren Ziya Gökalp; “Millî Şair”,
1
"Türk Şairi" adlarıyla anılan, hece ölçüsü ve yalın bir dil-
le oluşturduğu “Cenge Giderken” adlı epik şiiriyle ünle-
nen Mehmet Emin Yurdakul; Genç Kalemler dergisindeki
II
yazılarıyla tanınan, şiirlerini "Geçtiğim Yol" adlı yapıtında
toplayan Ali Canip Yöntem; “Sanat" adlı ünlü şiiriyle
III
" “memleket edebiyatı"nın düşünce yapısını sergileyen
Faruk Nafiz Çamlıbel; aruzla başladığı şiir serüvenini
IV
heceyle sürdüren, hece ölçüsüyle yazdığı manzum tiyat-
ro oyunu Binnaz ile Halit Fahri Ozansoy Millî Edebiyat
V
Dönemi'nin en etkili isimleri arasında yer alır.
Bu parçada numaralanmış isimlerden hangisi bilgi
yanlışına neden olmuştur?
A) 1
B) 11
C) IU
D) IV
E V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
15. Dil konusundaki düşüncelerini “Lisan” adlı şiirinde açık- layan, "Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde Türkçülük düşüncesini sistemleştiren Ziya Gökalp; “Millî Şair”, 1 "Türk Şairi" adlarıyla anılan, hece ölçüsü ve yalın bir dil- le oluşturduğu “Cenge Giderken” adlı epik şiiriyle ünle- nen Mehmet Emin Yurdakul; Genç Kalemler dergisindeki II yazılarıyla tanınan, şiirlerini "Geçtiğim Yol" adlı yapıtında toplayan Ali Canip Yöntem; “Sanat" adlı ünlü şiiriyle III " “memleket edebiyatı"nın düşünce yapısını sergileyen Faruk Nafiz Çamlıbel; aruzla başladığı şiir serüvenini IV heceyle sürdüren, hece ölçüsüyle yazdığı manzum tiyat- ro oyunu Binnaz ile Halit Fahri Ozansoy Millî Edebiyat V Dönemi'nin en etkili isimleri arasında yer alır. Bu parçada numaralanmış isimlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? A) 1 B) 11 C) IU D) IV E V
Eserlerinde sosyal, psikolojik alanları ve tarihi olayları
kapsayan konuları kaleme alan Refik Erduran
1
"Gılgamış" efsanesinden esinlenerek yazdığı Tanrılar
ve İnsanlar eseriyle büyük yankı uyandırır. Edebiyat
II
çevrelerince “Türk tiyatrosunun Shakespeare'i
MI
olarak nitelenen sanatçı, toplumu değiştirme projesinin
hakim olduğu Tohum ve Toprak oyununda
IV
idealist bir devlet adamı olan Alemdar Mustafa Paşa'yı
konu edinir. Simavnalı Şeyh Bedreddin
V
oyununda ise düşünceleri uğruna kendi hayatından olan
ünlü tasavvufçu Şeyh Bedreddin'in trajedisini işler.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
1
E V
C) III DIV
B) ||
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
Eserlerinde sosyal, psikolojik alanları ve tarihi olayları kapsayan konuları kaleme alan Refik Erduran 1 "Gılgamış" efsanesinden esinlenerek yazdığı Tanrılar ve İnsanlar eseriyle büyük yankı uyandırır. Edebiyat II çevrelerince “Türk tiyatrosunun Shakespeare'i MI olarak nitelenen sanatçı, toplumu değiştirme projesinin hakim olduğu Tohum ve Toprak oyununda IV idealist bir devlet adamı olan Alemdar Mustafa Paşa'yı konu edinir. Simavnalı Şeyh Bedreddin V oyununda ise düşünceleri uğruna kendi hayatından olan ünlü tasavvufçu Şeyh Bedreddin'in trajedisini işler. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 1 E V C) III DIV B) ||
hmi Başkurt
Haldun Taner'e ait olan aşağıdaki eserlerden hangisinin
türü yanlış verilmiştir?
A) Huzur Çıkmazı (tiyatro)
B) Deve Kuşuna Mektuplar (fikra)
C) Ölür ise Ten Ölür Canlar Ölesi Değil (ani)
D) Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu (hikâye)
E) Vatan Kurtaran Şaban (roman)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
hmi Başkurt Haldun Taner'e ait olan aşağıdaki eserlerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? A) Huzur Çıkmazı (tiyatro) B) Deve Kuşuna Mektuplar (fikra) C) Ölür ise Ten Ölür Canlar Ölesi Değil (ani) D) Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu (hikâye) E) Vatan Kurtaran Şaban (roman)
12. "Ahmet Kutsi Tecer" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Halk şiiri geleneğinden yararlanan sanatçı halk motif-
lerini de şiirlerinde işlemiştir.
B) Nerdesin ve Orda Bir Köy Var Uzakta şiirleri ünlüdür.
C) Öyküleri daha çok olay ağırlıklıdır.
D) Tiyatro alanında önemli eserlere imza atmıştır.
E) Hece ölçüsüne yeni olanaklar getirmiştir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
12. "Ahmet Kutsi Tecer" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) Halk şiiri geleneğinden yararlanan sanatçı halk motif- lerini de şiirlerinde işlemiştir. B) Nerdesin ve Orda Bir Köy Var Uzakta şiirleri ünlüdür. C) Öyküleri daha çok olay ağırlıklıdır. D) Tiyatro alanında önemli eserlere imza atmıştır. E) Hece ölçüsüne yeni olanaklar getirmiştir.
14.
I! Şiir ve romanlarındaki kadın ve erkek kahra-
manlarda Sezâ, Sühâ, Behlül, Lâmia, Bihter,
Peyker, Pervin gibi müzikal değeri olan fakat
pek kullanılmamış isimleri kullanmışlardır.
II. Biri soyut, diğeri somut kelimelerden yapılmış;
zihinde yeni imajlar uyandıran Farsça tamlama-
lara yer vermişler.
III. Yazılan oyunlarda konuşma dilinden uzaklaşma
çabası göze çarpar.
IV. Cümle, dize veya beyitte tamamlanmayıp öz-
gürlüğe kavuşturulmuştur.
V. Şiirde bütünüyle kendi oluşturdukları biçimleri
kullanmışlardır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri Servetifü-
nun edebiyatı ile ilişkili değildir?
A) I ve II B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve v E) IV ve V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1950-1980 )
14. I! Şiir ve romanlarındaki kadın ve erkek kahra- manlarda Sezâ, Sühâ, Behlül, Lâmia, Bihter, Peyker, Pervin gibi müzikal değeri olan fakat pek kullanılmamış isimleri kullanmışlardır. II. Biri soyut, diğeri somut kelimelerden yapılmış; zihinde yeni imajlar uyandıran Farsça tamlama- lara yer vermişler. III. Yazılan oyunlarda konuşma dilinden uzaklaşma çabası göze çarpar. IV. Cümle, dize veya beyitte tamamlanmayıp öz- gürlüğe kavuşturulmuştur. V. Şiirde bütünüyle kendi oluşturdukları biçimleri kullanmışlardır. Numaralanmış cümlelerden hangileri Servetifü- nun edebiyatı ile ilişkili değildir? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve v E) IV ve V