Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İsim Tamlamaları Soruları

e bemesting
8. Aşağıd
Yapim he
Đ
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad
durum (hâl) eki almıştır?
A) Ne
reme
B) O
C) B
A) Romanlarında sıradan insanlara yer verir.
B) Çocuklardan birkaçı adamın başına üşüştü.
c) İçten gülümsemeyle hepimizin gönlünü kazandı.
MD) Adamin sabri artık taşmak üzereydi.
E) Kuyudaki suyu tahlil etmek gerekiyordu.
D)
E)
219
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
e bemesting 8. Aşağıd Yapim he Đ 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum (hâl) eki almıştır? A) Ne reme B) O C) B A) Romanlarında sıradan insanlara yer verir. B) Çocuklardan birkaçı adamın başına üşüştü. c) İçten gülümsemeyle hepimizin gönlünü kazandı. MD) Adamin sabri artık taşmak üzereydi. E) Kuyudaki suyu tahlil etmek gerekiyordu. D) E) 219
Dil Bilgisi
12
11. Evin gelini bir sabah erkenden kalkar, eşinin kahvesini
pişirmek için mutfağa girer, o anda bir kedinin mutfak
penceresinden bahçeye atladığını ve tel dolabın kapağının
açık olduğunu görür. Gelin, tel dolabın içine bakar ve kedinin
önceki gün eşinin getirdiği ciğeri yediğini anlar. Eşinin,
kendisini bu yüzden boşayacağını düşünerek büyük bir
korkuya kapılır.
Bu parçada kaç tane isim tamlaması bulunmaktadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
Dil Bilgisi 12 11. Evin gelini bir sabah erkenden kalkar, eşinin kahvesini pişirmek için mutfağa girer, o anda bir kedinin mutfak penceresinden bahçeye atladığını ve tel dolabın kapağının açık olduğunu görür. Gelin, tel dolabın içine bakar ve kedinin önceki gün eşinin getirdiği ciğeri yediğini anlar. Eşinin, kendisini bu yüzden boşayacağını düşünerek büyük bir korkuya kapılır. Bu parçada kaç tane isim tamlaması bulunmaktadır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
10. (1) Edebiyatımızda mahlasların, takma adların ayrı bir yeri
var. (II) Bu açıdan divan edebiyatından Tanzimat'a dek, Tan-
zimat'tan da günümüze kadar renkli ve zengin bir kültürel
mirasın içindeyiz. (III) Divan edebiyatındaki mahlaslar, gül-
mece yazınında yer alan takma adlar bin yıllık bir geleneğin
ürünüdür. (IV) Ancak bu konuda yapılmış araştırmalar yok
denecek kadar azdır. (V) Bunların dönemlerinde derlenme-
miş olması, birçok karışıklığa hatta kimi edebiyat ürünlerinin
başkalarına mal edilmesine yol açmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) cümlenin öznesi, birden çok tamlayanı olan belirtili isim
tamlamasıdır.
B) H. cümlenin yüklemi, tamlayani sifat tamlaması olan bir
isim tamlamasıdır.
C) III. cümlenin özneleri, birer sifat tamlamasıdır.
D) V. cümlenin öznesi, bir isim-fiil grubudur.
E) y. cümlenin öznesi, araya sifat grubu girmiş belirtili isim
tamlamasıdır.
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
10. (1) Edebiyatımızda mahlasların, takma adların ayrı bir yeri var. (II) Bu açıdan divan edebiyatından Tanzimat'a dek, Tan- zimat'tan da günümüze kadar renkli ve zengin bir kültürel mirasın içindeyiz. (III) Divan edebiyatındaki mahlaslar, gül- mece yazınında yer alan takma adlar bin yıllık bir geleneğin ürünüdür. (IV) Ancak bu konuda yapılmış araştırmalar yok denecek kadar azdır. (V) Bunların dönemlerinde derlenme- miş olması, birçok karışıklığa hatta kimi edebiyat ürünlerinin başkalarına mal edilmesine yol açmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) cümlenin öznesi, birden çok tamlayanı olan belirtili isim tamlamasıdır. B) H. cümlenin yüklemi, tamlayani sifat tamlaması olan bir isim tamlamasıdır. C) III. cümlenin özneleri, birer sifat tamlamasıdır. D) V. cümlenin öznesi, bir isim-fiil grubudur. E) y. cümlenin öznesi, araya sifat grubu girmiş belirtili isim tamlamasıdır.
D) III ye IV
16. İstanbul'da ahşap mobilyaların, kitap kokusuyla karıştığı
hatıralarla dolu bir ev... Fatih semtindeki konak...
Türkiye'de kültür, bilim ve siyaset üçgeninde yaşananların
kısa tarihini anlamak açısından önemli bir kesişim
noktası...
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Adın bulunma durumunda olan özel isim vardır
.
B) Tamlananın hammaddesini belirten tamlayan
kullanılmıştık
C) Edat grubuna yer verilmiştir
D) Bir sıfat tamlamasında tamlayan, belirtisiz ad
tamlamasıdik
E) Ad tamlamasında birden çok tamlanan bir tamlayana
bağlanmıştır.
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
D) III ye IV 16. İstanbul'da ahşap mobilyaların, kitap kokusuyla karıştığı hatıralarla dolu bir ev... Fatih semtindeki konak... Türkiye'de kültür, bilim ve siyaset üçgeninde yaşananların kısa tarihini anlamak açısından önemli bir kesişim noktası... Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Adın bulunma durumunda olan özel isim vardır . B) Tamlananın hammaddesini belirten tamlayan kullanılmıştık C) Edat grubuna yer verilmiştir D) Bir sıfat tamlamasında tamlayan, belirtisiz ad tamlamasıdik E) Ad tamlamasında birden çok tamlanan bir tamlayana bağlanmıştır.
O zaman Hulusi Bey, çaresiz bir vaziyette kalmış gibi iki eli
ni açarak:
"Öyle ise yapacak bir şey yok!.." dedi. "Burada kalacaks-
niz. Fakat beni dinle evladım! Her şeyi açıkça konuşalım. Siz
benim canım kadar sevdiğim bir arkadaşımın yadigârlarısınız.
Sözlerime gücenme. Bir kere artık babanızın sağ olmadığını
unutmayın. Bu lafımın sana bir ilişiği yok, daha ziyade valide
hanım için söylüyorum. Ne diye saklamalı, siz artık fakir bir
aile sayılırsınız. Kendi âleminizde yaşamalısınız. Sonra bilirsin
ki bu kasabada herkes senin dostun değildir. Başından türlü
ler geçti. Onun için de tetik ol. Bulunduğun işe dört elle sarıl.
Şimdi karışık zamanlar. Kendi kendine bir iş yapamazsın. Tica-
rete atılayım desen hem sermaye ister, hem tehlikeli iş. Bak, iki
haftadır pazarcıları eşkıyalar soyuyor. At araba alsan, yarın hü-
kümet bir emir verir, askeriye için zapt ederler, eline de bir senet
verirler, ezip suyunu içersin. Yeni kaymakamın gözü
Hiç kimse kendinden evvelkinin adamlarını yerinde bırakmak
istemez. Hatta üç dört gündür ne diye sana bir şey olmadı diye
iş
sendedir.
hayret ediyorum. Çünkü henüz daireye mülazım olarak devam
ediyorsun. Çıkarmak kolaydır. Fakat kimbilir, belki vicdanlı bir
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
O zaman Hulusi Bey, çaresiz bir vaziyette kalmış gibi iki eli ni açarak: "Öyle ise yapacak bir şey yok!.." dedi. "Burada kalacaks- niz. Fakat beni dinle evladım! Her şeyi açıkça konuşalım. Siz benim canım kadar sevdiğim bir arkadaşımın yadigârlarısınız. Sözlerime gücenme. Bir kere artık babanızın sağ olmadığını unutmayın. Bu lafımın sana bir ilişiği yok, daha ziyade valide hanım için söylüyorum. Ne diye saklamalı, siz artık fakir bir aile sayılırsınız. Kendi âleminizde yaşamalısınız. Sonra bilirsin ki bu kasabada herkes senin dostun değildir. Başından türlü ler geçti. Onun için de tetik ol. Bulunduğun işe dört elle sarıl. Şimdi karışık zamanlar. Kendi kendine bir iş yapamazsın. Tica- rete atılayım desen hem sermaye ister, hem tehlikeli iş. Bak, iki haftadır pazarcıları eşkıyalar soyuyor. At araba alsan, yarın hü- kümet bir emir verir, askeriye için zapt ederler, eline de bir senet verirler, ezip suyunu içersin. Yeni kaymakamın gözü Hiç kimse kendinden evvelkinin adamlarını yerinde bırakmak istemez. Hatta üç dört gündür ne diye sana bir şey olmadı diye iş sendedir. hayret ediyorum. Çünkü henüz daireye mülazım olarak devam ediyorsun. Çıkarmak kolaydır. Fakat kimbilir, belki vicdanlı bir
İSİM TAMLAMALARI ALIŞTIRMALARI
Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarını bularak çeşitlerini yazınız.
1. Sel felaketi maddi hasara yol açtı.
2. Dedemin kocaman eli radyonun düğmesine uzandı.
3. Dün yine bir gezi yazısı yayımlandı dergide.
4. Türk edebiyatında halk hikâyeleri gerçeğe yakın olayları anlatır.
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
İSİM TAMLAMALARI ALIŞTIRMALARI Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarını bularak çeşitlerini yazınız. 1. Sel felaketi maddi hasara yol açtı. 2. Dedemin kocaman eli radyonun düğmesine uzandı. 3. Dün yine bir gezi yazısı yayımlandı dergide. 4. Türk edebiyatında halk hikâyeleri gerçeğe yakın olayları anlatır.
Kararmış kara gözler
Dermanım kara gözler
Gemim deryada kaldı,
Yelkenim kara gözler.
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
Kapanırdı daha gün batmadan kapilar
Güneşin batmasına yakın saatlerde
Yıkanırdı gölgesi kuytu bir yerde
Gök mavi, dal yesil, tarla san olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Atatürk vatanin yılmaz rehberi
Atatürk Türklüğün ölmez önderi
Belirtili isim
tamlamasi
Sifat tamlama
Belirtisiz isim
tamlamasi
Zincirleme isim
tamlamasi
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
Kararmış kara gözler Dermanım kara gözler Gemim deryada kaldı, Yelkenim kara gözler. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar Kapanırdı daha gün batmadan kapilar Güneşin batmasına yakın saatlerde Yıkanırdı gölgesi kuytu bir yerde Gök mavi, dal yesil, tarla san olsun; Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Atatürk vatanin yılmaz rehberi Atatürk Türklüğün ölmez önderi Belirtili isim tamlamasi Sifat tamlama Belirtisiz isim tamlamasi Zincirleme isim tamlamasi
Bizim diyar
Numaru
diğerleri
A) 1
uk
2. Asağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı tamlayanından
önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır?
sağıdakilerden
ması vardır
P
A) Irmakları gürül gürül akar yurdumun.
B) Güneşin ışıklar saraylar yaratıyor camlarda.
Sızlayan kalbimi hiçbir şey teselli edemez.
Dj Aklımın ucundan bile geçirmedim bunu.
E) Dere balığının lezzeti başka balıklarda yok.
2
1.
mi nitelemiştir
II.
$ isim vardir.
eğiştirmiş isim
12. Tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlamalarında tamlanan
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
Bizim diyar Numaru diğerleri A) 1 uk 2. Asağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı tamlayanından önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır? sağıdakilerden ması vardır P A) Irmakları gürül gürül akar yurdumun. B) Güneşin ışıklar saraylar yaratıyor camlarda. Sızlayan kalbimi hiçbir şey teselli edemez. Dj Aklımın ucundan bile geçirmedim bunu. E) Dere balığının lezzeti başka balıklarda yok. 2 1. mi nitelemiştir II. $ isim vardir. eğiştirmiş isim 12. Tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlamalarında tamlanan
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim
tamlaması yoktur?
A) Ders Öğretmeninin başarısı eğitimde en önemli unsurdur.
B) Kimisine göre aşk dünyanın en tath mutluluğudur.
C) Annelerin merhametinin sınır yoktur, derler.
D) Babasının evinin bahçesi kadar güzel bir bahçe bulunmaz
buralarda
E) Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur.
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur? A) Ders Öğretmeninin başarısı eğitimde en önemli unsurdur. B) Kimisine göre aşk dünyanın en tath mutluluğudur. C) Annelerin merhametinin sınır yoktur, derler. D) Babasının evinin bahçesi kadar güzel bir bahçe bulunmaz buralarda E) Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur.
4.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya
da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır?
A
le
A
E
A) Kendi öz dilini ölmeden toprağa gömdün mü ba-
ğımsızlığını da birlikte gömmüş olursun.
B) Çizgi filmlere, animasyonlara Türkçe ve Türklük
bilinci serpiştirilmeli.
C) Âşıklık geleneğimiz, puslu zamanların ardına mağ-
rur bir tavırla sinivermiş.
D) Ev kadınları, kitap raflarının yerine televizyon üni-
tesini yakıştırıyor.
E) Kendi bayrağının gölgesi altında turist gibi gezi-
yorsun.
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
4. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır? A le A E A) Kendi öz dilini ölmeden toprağa gömdün mü ba- ğımsızlığını da birlikte gömmüş olursun. B) Çizgi filmlere, animasyonlara Türkçe ve Türklük bilinci serpiştirilmeli. C) Âşıklık geleneğimiz, puslu zamanların ardına mağ- rur bir tavırla sinivermiş. D) Ev kadınları, kitap raflarının yerine televizyon üni- tesini yakıştırıyor. E) Kendi bayrağının gölgesi altında turist gibi gezi- yorsun.
A
19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlanani
tamlayanından önce söylenmiş bir ad tamlaması
vardır?
A) Вir rüya uğrunda ben diyâr diyâr
Gölgemin peşinden yürür giderim
B) Her şeyin üstünde her şeyden güzel
Yıldız rüzgârıyla yıkanan heykel
C) Ben, kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda
Öksüzün altın bahti, yıldızdan mahyalarda
D) Herkesin dünyada varsa bir yeri
Ben de bütün dünya benimdir derim
E) Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların
Ben tükenmez ormani, isinmaz külhanların
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
A 19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlanani tamlayanından önce söylenmiş bir ad tamlaması vardır? A) Вir rüya uğrunda ben diyâr diyâr Gölgemin peşinden yürür giderim B) Her şeyin üstünde her şeyden güzel Yıldız rüzgârıyla yıkanan heykel C) Ben, kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda Öksüzün altın bahti, yıldızdan mahyalarda D) Herkesin dünyada varsa bir yeri Ben de bütün dünya benimdir derim E) Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların Ben tükenmez ormani, isinmaz külhanların
20-Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer
değiştirmiş isim tamlaması yoktur?
A-Yuvası saçakta kalmış kırlangıçların
B-Derken camiler üstünde güvercin
C-Yavruları dallara emanet serçelerin
D-Altından geçiyorum minarelerin
E-Gökyüzü diğer adıdır İstanbul'un
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
20-Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması yoktur? A-Yuvası saçakta kalmış kırlangıçların B-Derken camiler üstünde güvercin C-Yavruları dallara emanet serçelerin D-Altından geçiyorum minarelerin E-Gökyüzü diğer adıdır İstanbul'un
7. Aşağıdaki ad tamlamalarının hangisinde bir tamlayan bir-
den fazla tamlanana bağlanmıştır?
A) Kimsenin tanımadığı bu insana şaşkın şakın bakıyordum.
B) Yazarın yapıtları ile ilgili geniş bir araştırma yapılsa aslında
onun da sevgi dolu olduğu anlaşılacaktır.
C) Öykülerinde köy yaşamının güzelliğini yansıtmaya çalışmış.
D) Sevginin anlamı ve içeriği bu şiirde ayrıntılı olarak dile geti-
rilmiş
E) Çalışkan insanlar, güçlü bir toplumun yetişmesine öncülük
ederler
2
2
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
7. Aşağıdaki ad tamlamalarının hangisinde bir tamlayan bir- den fazla tamlanana bağlanmıştır? A) Kimsenin tanımadığı bu insana şaşkın şakın bakıyordum. B) Yazarın yapıtları ile ilgili geniş bir araştırma yapılsa aslında onun da sevgi dolu olduğu anlaşılacaktır. C) Öykülerinde köy yaşamının güzelliğini yansıtmaya çalışmış. D) Sevginin anlamı ve içeriği bu şiirde ayrıntılı olarak dile geti- rilmiş E) Çalışkan insanlar, güçlü bir toplumun yetişmesine öncülük ederler 2 2
YAPI BILL
(Yapım Ekleri)
F.i-iye-
12. 0
9. Olüm, siyah bir tütsü yakıyor gözlerimde;
Aldığım her nefesi son nefes gibi verdim!
ol
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin aldığı "-m, -im,
-um" eklerinin görevi aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Fillden isim yapım eki - iyelik eki - iyelik eki - kişi
eki
B
a
B) İsimden fil yapım eki - iyelik eki - kişi eki - kişi eki
g Filden isim yapım eki - iyelik eki-kişi eki-kişi ekil
D) Filden fill yapım eki - tamlayan eki - iyelik eki - kişi
eki
sty
E) isimden fill yapım eki - tamlanan eki - iyelik eki
kişi eki
10
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
YAPI BILL (Yapım Ekleri) F.i-iye- 12. 0 9. Olüm, siyah bir tütsü yakıyor gözlerimde; Aldığım her nefesi son nefes gibi verdim! ol Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin aldığı "-m, -im, -um" eklerinin görevi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Fillden isim yapım eki - iyelik eki - iyelik eki - kişi eki B a B) İsimden fil yapım eki - iyelik eki - kişi eki - kişi eki g Filden isim yapım eki - iyelik eki-kişi eki-kişi ekil D) Filden fill yapım eki - tamlayan eki - iyelik eki - kişi eki sty E) isimden fill yapım eki - tamlanan eki - iyelik eki kişi eki 10
3. (1) Hani bazı yaz günleri hiç rüzgâr yokken, deniz üs-
tünde bir meneviş peydahlanır. (II) İşte böyle bir cazip
titremeydi bu. (III) İnsanın içini zevkle, saadetle dolduruyor.
(IV) Ancak, balığın ölmek üzere olduğu düşünülürse bu tit-
remenin anlamı hafifçe acıya yorulabilirdi. (V) Ama insan,
yine de bu anlama almamaya çalışıyordu, belki de bu, ha-
rikulade tatlı bir ölümdür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde şim-
diki zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A)
B) II
M D) IV EV
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
3. (1) Hani bazı yaz günleri hiç rüzgâr yokken, deniz üs- tünde bir meneviş peydahlanır. (II) İşte böyle bir cazip titremeydi bu. (III) İnsanın içini zevkle, saadetle dolduruyor. (IV) Ancak, balığın ölmek üzere olduğu düşünülürse bu tit- remenin anlamı hafifçe acıya yorulabilirdi. (V) Ama insan, yine de bu anlama almamaya çalışıyordu, belki de bu, ha- rikulade tatlı bir ölümdür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde şim- diki zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? A) B) II M D) IV EV
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kulla-
nılmamıştır?
A) Sözlerinde gerçeklik payı yoktu.
B) Kitabımda bu konuya yer verdim.
C) Yöremizdeki düğünlerde bu türkü söylenirdi.
D) İçecek su bile bulamayacağız galiba.
E) Romanda Anadolu insanı ele alınmış.
Lise Türkçe
İsim tamlamaları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kulla- nılmamıştır? A) Sözlerinde gerçeklik payı yoktu. B) Kitabımda bu konuya yer verdim. C) Yöremizdeki düğünlerde bu türkü söylenirdi. D) İçecek su bile bulamayacağız galiba. E) Romanda Anadolu insanı ele alınmış.