Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Romanın Yapı Unsurları Soruları

10. 1. Seslenilen kesim
II. Benimsenen ölçü
III. Konu-tema
IV. Edebî akim
V. Kullanılan dil
VI. Sanat amacı
Yukarıda numaralanmış yerlerdeki ifadelerin
hangisi Servetifünun, Tanzimat ve Divan şiirinde
ortaktır?
A) I, IV ve V. B) H. ve V.
C) III. ve IV.
D) II, IV ve VI. E) V. ve VI.
0
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
10. 1. Seslenilen kesim II. Benimsenen ölçü III. Konu-tema IV. Edebî akim V. Kullanılan dil VI. Sanat amacı Yukarıda numaralanmış yerlerdeki ifadelerin hangisi Servetifünun, Tanzimat ve Divan şiirinde ortaktır? A) I, IV ve V. B) H. ve V. C) III. ve IV. D) II, IV ve VI. E) V. ve VI. 0
o
3. Iş dönüşünde kızına bir hediye almış
• Irmak kenarındaki köyü sel almış.
İş yerine yeni memurlar
alacaklarmış.
• Bu kutu bu kadar kitabı almaz.
• Sinav için beni içeriye aldılar.
“Almak' sözcüğü verilen cümlelerde kaç farkli anlamda kullanılmıştır?
DON
B) 2
A) 1
C) 3
D 4
E) 5
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
o 3. Iş dönüşünde kızına bir hediye almış • Irmak kenarındaki köyü sel almış. İş yerine yeni memurlar alacaklarmış. • Bu kutu bu kadar kitabı almaz. • Sinav için beni içeriye aldılar. “Almak' sözcüğü verilen cümlelerde kaç farkli anlamda kullanılmıştır? DON B) 2 A) 1 C) 3 D 4 E) 5
33. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime siirden
Martılar konuyor omuzlanma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden
Bu dizelerle ilgili olarak
1. kileme bir ismi nitelememistic
II. Avrilma durum eki almış sözcükler farklı türdedir.
in Çokluk eki almış bir sözcük aynı zamanda tekil II. sa-
his Tyelik eki de almıştır.
IV. Edat grubu niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır.
V. Belirsizlik bildiren bir sözcük kullanılmıştır.
yargılarından hangisi yantrstir?
ALT
B 11
C) II)
D) IV
E)
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
33. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, Bir güzellik doğuyor yüreğime siirden Martılar konuyor omuzlanma, Gözlerin İstanbul oluyor birden Bu dizelerle ilgili olarak 1. kileme bir ismi nitelememistic II. Avrilma durum eki almış sözcükler farklı türdedir. in Çokluk eki almış bir sözcük aynı zamanda tekil II. sa- his Tyelik eki de almıştır. IV. Edat grubu niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. V. Belirsizlik bildiren bir sözcük kullanılmıştır. yargılarından hangisi yantrstir? ALT B 11 C) II) D) IV E)
4. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerin-
den biri değildir?
A) Anlatmaya bağlı edebî metin türleri içinde değerlendirilir.
B) Konusunu gerçek hayattan almakla beraber kurgusaldır.
C) Olay örgüsünü belirleyen çatışmaya "temel çatışma"
denir.
D) Olaylar ve kişi özellikleri detaylandırılmadan aktarılır.
E) Hikâyeye oranla zaman kavramı geniş, mekân kavramı
daha ayrıntılıdır.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
4. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerin- den biri değildir? A) Anlatmaya bağlı edebî metin türleri içinde değerlendirilir. B) Konusunu gerçek hayattan almakla beraber kurgusaldır. C) Olay örgüsünü belirleyen çatışmaya "temel çatışma" denir. D) Olaylar ve kişi özellikleri detaylandırılmadan aktarılır. E) Hikâyeye oranla zaman kavramı geniş, mekân kavramı daha ayrıntılıdır.
*Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Akılcı ve mantıkçı bir yazardır.
B) Divan şiirinin kuralci anlayışını yıkmıştır.
C Romantizm akiminin etkisinde kalmıştır.
D) Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır.
E) Tanzimat edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
*Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Akılcı ve mantıkçı bir yazardır. B) Divan şiirinin kuralci anlayışını yıkmıştır. C Romantizm akiminin etkisinde kalmıştır. D) Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. E) Tanzimat edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür.
A A A
A
TYT DENEME SINAVI 05
niteliği
İlk
bağlı,
elerinde
em
deta
evdiği
nlarının
10. Isınma ve beslenme amacı ile kullandığımız yakıtlardan
oluşan ürünler, konut yalıtımında kullanılan malzemeler,
tüketim ürünlerinin artıkları, elektronik cihazlar, evlerde
üreyebilen mikroorganizmalar, sigara
ve tütün dumanlari,
tozlar hatta binaların duvar ve tavanları; konutların
atmosferini kirletebilen etkenlerin bazısıdır.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zarf görevinde kullanılan edat grubu
ece bir
Çoğul ekiyle birlikte kullanılan belirtme hal eki
ümlede
C) Belgisiz zamiri yüklem yapan ek fiil
an
D) Tamlayanı sıfat-fiil ile nitelenmiş isim tamlaması
E) Birden fazla tamlananı bağlaçla bağlanmış belirtili
isim tamlaması
ST
11. Benim içimde, heyecan ve aksiyonla geçen gençlik
yıllarından beri bir yazma hevesi vardı.
27
6
Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin dizilişi
bakımından bu cümleyle özdeştir?
k'un
A) Binlerce insan ayakta, saatlerden beri bekledikleri
sarkiciyi çılgınca alkışlıyordu.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
A A A A TYT DENEME SINAVI 05 niteliği İlk bağlı, elerinde em deta evdiği nlarının 10. Isınma ve beslenme amacı ile kullandığımız yakıtlardan oluşan ürünler, konut yalıtımında kullanılan malzemeler, tüketim ürünlerinin artıkları, elektronik cihazlar, evlerde üreyebilen mikroorganizmalar, sigara ve tütün dumanlari, tozlar hatta binaların duvar ve tavanları; konutların atmosferini kirletebilen etkenlerin bazısıdır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Zarf görevinde kullanılan edat grubu ece bir Çoğul ekiyle birlikte kullanılan belirtme hal eki ümlede C) Belgisiz zamiri yüklem yapan ek fiil an D) Tamlayanı sıfat-fiil ile nitelenmiş isim tamlaması E) Birden fazla tamlananı bağlaçla bağlanmış belirtili isim tamlaması ST 11. Benim içimde, heyecan ve aksiyonla geçen gençlik yıllarından beri bir yazma hevesi vardı. 27 6 Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir? k'un A) Binlerce insan ayakta, saatlerden beri bekledikleri sarkiciyi çılgınca alkışlıyordu.
I. Grup
II. Grup
1. Recaizade Mahmut Ekrem
Bämuzu'l-Edep
II. Sami Paşazade Sezai
Seyahat Jurnali
III. Şemsettin Sami
Garam
IV. Direktör Ali Bey
Muhsin Bey
V. Abdülhak Hamit Tarhan
Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisi, II.
grupta verilen eserlerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) M.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
I. Grup II. Grup 1. Recaizade Mahmut Ekrem Bämuzu'l-Edep II. Sami Paşazade Sezai Seyahat Jurnali III. Şemsettin Sami Garam IV. Direktör Ali Bey Muhsin Bey V. Abdülhak Hamit Tarhan Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisi, II. grupta verilen eserlerden biriyle ilişkilendirilemez? A) I. B) II. C) M. D) IV. E) V.
Tanzimat L Dönem eserlerinde görülen zihni arka
plan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geleneksel anlayış yeni bir biçimle sürdürülmek is-
tenmiştir.
B) Toplumsal meseleler ele alınmıştır.
C) Edebiyat fayda sağlayan bir araç olarak görülmüştür.
D) Edebi eserler bir eğitim aracı olarak düşünülmüştür.
E) Batla görüşlerin halka aktaniması düşüncesi vardır
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Tanzimat L Dönem eserlerinde görülen zihni arka plan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geleneksel anlayış yeni bir biçimle sürdürülmek is- tenmiştir. B) Toplumsal meseleler ele alınmıştır. C) Edebiyat fayda sağlayan bir araç olarak görülmüştür. D) Edebi eserler bir eğitim aracı olarak düşünülmüştür. E) Batla görüşlerin halka aktaniması düşüncesi vardır
Roman yazarı demek bir nevi bilim insanı demek. Malzemesi insan, tekniği gözlem, yaptığı
şey ise bir deneyden ibaret.
Böyle düşünen biri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?
Cevaplar
O A) Parnasizm
B) Romantizm
C) Realizm
OD) Naturalizm
O E) Sembolizm
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Roman yazarı demek bir nevi bilim insanı demek. Malzemesi insan, tekniği gözlem, yaptığı şey ise bir deneyden ibaret. Böyle düşünen biri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir? Cevaplar O A) Parnasizm B) Romantizm C) Realizm OD) Naturalizm O E) Sembolizm
(1) Ziya Paşa ile birlikte Tasvir-i Efkâr gazetesini Londra'da
çıkaran Namık Kemal, edebiyatımızın en gür sesli sanat-
çısıdır. (IT) “Vatan Şairi" olarak nitelendirilen sanatçı, sa-
natı toplumun bilgilenmesi için bir araç olarak görmüştür.
(III) Bu anlayış doğrultusunda roman, şiir, oyun, eleştiri,
tarih gibi farklı türlerde eserler yazmıştır. (IV) Celalettin
Harzemşah oyununun ön sözünde roman, tiyatro, şiir
türleriyle ilgili görüşlerini açıklamıştır. (V) Eski edebiyata
karşı tutumuyla da dikkat çeken sanatçı, eski edebiyatı
canlandırmaya çalışmakla suçladığı Ziya Paşa'nın Hara-
batına karşılık Tahrib-i Harabat ve Takip eserlerini yaz-
mıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) 1
B) ||
C) III
DIVE) V
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
(1) Ziya Paşa ile birlikte Tasvir-i Efkâr gazetesini Londra'da çıkaran Namık Kemal, edebiyatımızın en gür sesli sanat- çısıdır. (IT) “Vatan Şairi" olarak nitelendirilen sanatçı, sa- natı toplumun bilgilenmesi için bir araç olarak görmüştür. (III) Bu anlayış doğrultusunda roman, şiir, oyun, eleştiri, tarih gibi farklı türlerde eserler yazmıştır. (IV) Celalettin Harzemşah oyununun ön sözünde roman, tiyatro, şiir türleriyle ilgili görüşlerini açıklamıştır. (V) Eski edebiyata karşı tutumuyla da dikkat çeken sanatçı, eski edebiyatı canlandırmaya çalışmakla suçladığı Ziya Paşa'nın Hara- batına karşılık Tahrib-i Harabat ve Takip eserlerini yaz- mıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 1 B) || C) III DIVE) V
Noyller Meulona
Yunus Emre
8.
Servetifünun ve Milli Edebiyat Dönemi'nde hikâ-
ye ve roman türünün benzerlikleri için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Her iki dönem sanatçıları da Maupassant tar-
zi hikâye yazmıştır.
B) Tip ve karakter bakımından gerçekçi bir yak-
laşım sergilenmiştir
.
C) Yazarlar kendi kişiliklerini gizlemeyi tercih et-
mişlerdir.
D) Teknik bakımından postmodern romanlar yaz-
mışlardır.
E) Her iki dönem sanatçıları da realizm akımı et-
kisinde eserler vermişlerdir.
186
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Noyller Meulona Yunus Emre 8. Servetifünun ve Milli Edebiyat Dönemi'nde hikâ- ye ve roman türünün benzerlikleri için aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Her iki dönem sanatçıları da Maupassant tar- zi hikâye yazmıştır. B) Tip ve karakter bakımından gerçekçi bir yak- laşım sergilenmiştir . C) Yazarlar kendi kişiliklerini gizlemeyi tercih et- mişlerdir. D) Teknik bakımından postmodern romanlar yaz- mışlardır. E) Her iki dönem sanatçıları da realizm akımı et- kisinde eserler vermişlerdir. 186
11.) ------ şiir dünyasında gençlik yıllarından itibaren ölüm temi
önemli bir yer tutmaya başlar. Eşi Fatma Hanımın ölümü üzerine
yazdığı ---------,ölüm fikri ve metafizik kular etrafında derinleşmesini
getirir. Bu uzun metin, eşini kaybetmenin istirabı yanında, ölümü
kendi gerçekliğinde görmesi bakımından Akif Paşanın torunu için
yazdığı Mersiye ve Recaizade M. Ekremin ölüm temi etrafında
dönen şiirleriyle birlikte düşünülmeye müsaittir.Bu parçada boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla
getirilmelidir?
n
-
A) Şinasi - Pejmürde
B) 'Abdülhak Hamit Tarhan - Makber
C) Namık Kemal - Vatan Mersiyesi
D) Ziya Paşa - Terciibend
E) Muallim Naci - Şerare
er
ir."
kan bu
QYºu,
-
da aruz ölcüsünü en iyi kullanan şairlerden olan
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
11.) ------ şiir dünyasında gençlik yıllarından itibaren ölüm temi önemli bir yer tutmaya başlar. Eşi Fatma Hanımın ölümü üzerine yazdığı ---------,ölüm fikri ve metafizik kular etrafında derinleşmesini getirir. Bu uzun metin, eşini kaybetmenin istirabı yanında, ölümü kendi gerçekliğinde görmesi bakımından Akif Paşanın torunu için yazdığı Mersiye ve Recaizade M. Ekremin ölüm temi etrafında dönen şiirleriyle birlikte düşünülmeye müsaittir.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? n - A) Şinasi - Pejmürde B) 'Abdülhak Hamit Tarhan - Makber C) Namık Kemal - Vatan Mersiyesi D) Ziya Paşa - Terciibend E) Muallim Naci - Şerare er ir." kan bu QYºu, - da aruz ölcüsünü en iyi kullanan şairlerden olan
YAYIN DENIZ
Tanzimat sanatçısı Ziya Paşa, divan şiirindeki “haki-
mane” şiirin son temsilcisi ve halk filozofu únvanına
sahiptir. Yazdığı “Terkibibent" ve "Terciibent”lerindeki
pek çok beyit birer atasözü kimliği kazanmıştır.
Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden
hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğu söylenemez?
A) Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir
B) Hak söyleyen evvel dahi menfùr idi gerçi
Hainlere ammâ ki riayet yeni çıktı
C) Eyvah ki bu bâzîçede bizler yine yandık
Zirâ ki ziyân ortada bilmem ne kazandık
D) Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zirâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir
Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadir
Iepanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır
174 2. ÜNİTE
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
YAYIN DENIZ Tanzimat sanatçısı Ziya Paşa, divan şiirindeki “haki- mane” şiirin son temsilcisi ve halk filozofu únvanına sahiptir. Yazdığı “Terkibibent" ve "Terciibent”lerindeki pek çok beyit birer atasözü kimliği kazanmıştır. Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğu söylenemez? A) Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir B) Hak söyleyen evvel dahi menfùr idi gerçi Hainlere ammâ ki riayet yeni çıktı C) Eyvah ki bu bâzîçede bizler yine yandık Zirâ ki ziyân ortada bilmem ne kazandık D) Pek rengine aldanma felek eski felektir Zirâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadir Iepanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır 174 2. ÜNİTE
1
Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi'nin ölümü üzerine
"Türkiye'nin örf ve âdetler tarihçisi öldü. Birer Hüseyin
Rahmi'si olan geçmiş dönemler, büsbütün geçmiş
sayılmaz." demiştir.
Bu cümlede Hüseyin Rahmi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) Tarih bilimini edebiyatın faydasına kullandığı
Üslubuyla okuyucu üzerinde etki bıraktığı
Romanlarında toplumsal sorunları ele alıp çözüm
önerileri getirdiği
D) Yaşadığı dönemi yansıtarak dönemin unutulmasına
engel olduğu
Sanatlı ve başarılı anlatımıyla edebiyatı geniş
kitlelere sevdirdiği
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
1 Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi'nin ölümü üzerine "Türkiye'nin örf ve âdetler tarihçisi öldü. Birer Hüseyin Rahmi'si olan geçmiş dönemler, büsbütün geçmiş sayılmaz." demiştir. Bu cümlede Hüseyin Rahmi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) Tarih bilimini edebiyatın faydasına kullandığı Üslubuyla okuyucu üzerinde etki bıraktığı Romanlarında toplumsal sorunları ele alıp çözüm önerileri getirdiği D) Yaşadığı dönemi yansıtarak dönemin unutulmasına engel olduğu Sanatlı ve başarılı anlatımıyla edebiyatı geniş kitlelere sevdirdiği
UĞU
ngisi
alışka
8. Tanzimat edebiyatının en popüler yazarıdır. Kalemini ho
için kullanmış, nesrin bütün tür ve konularında pek çok es
vermiştir. Eserlerinin sanat değeri zayıftır. Ancak o, hal
kültür seviyesini yükseltmek, onlara okuma zevki ve
lığı sağlayabilmek için sade bir dille, sanat amacı taşımad
yazmayı amaçlamıştır. Uzunluk bakımından roman ile öy
arasında kalan romanlarında olayın akışını keserek bilim
ve teknik konularda bilgiler de verir.
“Letâif-i Rivâyat”, “Kıssadan Hisse" edebiyatımızın ilk öykük
sayılır.
Ir.
ş
a
Yukarıda tanıtılan Tanzimat Dönemi hikâye ve rom
yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Samipaşazade Sezai
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Ziya Paşa
E) Şinasi
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
UĞU ngisi alışka 8. Tanzimat edebiyatının en popüler yazarıdır. Kalemini ho için kullanmış, nesrin bütün tür ve konularında pek çok es vermiştir. Eserlerinin sanat değeri zayıftır. Ancak o, hal kültür seviyesini yükseltmek, onlara okuma zevki ve lığı sağlayabilmek için sade bir dille, sanat amacı taşımad yazmayı amaçlamıştır. Uzunluk bakımından roman ile öy arasında kalan romanlarında olayın akışını keserek bilim ve teknik konularda bilgiler de verir. “Letâif-i Rivâyat”, “Kıssadan Hisse" edebiyatımızın ilk öykük sayılır. Ir. ş a Yukarıda tanıtılan Tanzimat Dönemi hikâye ve rom yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Namık Kemal B) Samipaşazade Sezai C) Ahmet Mithat Efendi D) Ziya Paşa E) Şinasi
TEST
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan H
6. Geleneksel hikâye anlayışından yararlanarak
modern hikâyeler yazan ve Ahmet Mithat gibi
"meddah" tekniğinden yararlanan sanatçı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali 16
C) Necip Fazıl
El Sevinç Çokum mail
BRD
IG
B) Samim Kocagöz
D) Mustafa Kutlu G
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
TEST Bireyin İç Dünyasını Esas Alan H 6. Geleneksel hikâye anlayışından yararlanarak modern hikâyeler yazan ve Ahmet Mithat gibi "meddah" tekniğinden yararlanan sanatçı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sabahattin Ali 16 C) Necip Fazıl El Sevinç Çokum mail BRD IG B) Samim Kocagöz D) Mustafa Kutlu G