Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Servetifünun Dönemi'nde Hikaye Soruları

16. Çalışmalarına Mektep dergisinde Cenap Şahabettin
ve Mehmet Rauf ile başlayan ----, ilk öyküsünü de
bu dergide yayımlamıştır. Röneka adlı öyküsüyle
Servetifünun dergisine katılmıştır
. Tevfik Fikret'in
derginin yazı işleri müdürlüğünden ayrılmasından
sonra bir süre Servetifünun dergisinin yazı işlerini
devam ettirmiş, Fransızcadan çevirdiği ---- makalesi
yüzünden de dergi kapatılmıştır. Edebî çalışmalarının
yanı sıra estetik, edebiyat akımları, çevirileri, tenkit
ve tanıtım yazılarıyla dikkat çekmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın - Edebiyat ve Hukuk
B) Faruk Nafiz Çamlıbel - Yayla Kartalı
C) Hüseyin Siret Özsever - Bağbozumu
D) Recaizade Mahmut Ekrem - Tâlim-i Edebiyat
E) Ahmet Mithat Efendi - Dekadanlar
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
16. Çalışmalarına Mektep dergisinde Cenap Şahabettin ve Mehmet Rauf ile başlayan ----, ilk öyküsünü de bu dergide yayımlamıştır. Röneka adlı öyküsüyle Servetifünun dergisine katılmıştır . Tevfik Fikret'in derginin yazı işleri müdürlüğünden ayrılmasından sonra bir süre Servetifünun dergisinin yazı işlerini devam ettirmiş, Fransızcadan çevirdiği ---- makalesi yüzünden de dergi kapatılmıştır. Edebî çalışmalarının yanı sıra estetik, edebiyat akımları, çevirileri, tenkit ve tanıtım yazılarıyla dikkat çekmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Hüseyin Cahit Yalçın - Edebiyat ve Hukuk B) Faruk Nafiz Çamlıbel - Yayla Kartalı C) Hüseyin Siret Özsever - Bağbozumu D) Recaizade Mahmut Ekrem - Tâlim-i Edebiyat E) Ahmet Mithat Efendi - Dekadanlar
8. Aşağıda Divanü Lügati't Türk hakkında verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?
A) Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita
içerir.
B - Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
6) Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmıştır.
D) Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur.
E) 7500'e yakın Türkçe kelimenin Arapça karşılığı ve-
rilmiştir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
8. Aşağıda Divanü Lügati't Türk hakkında verilen bil- gilerden hangisi yanlıştır? A) Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita içerir. B - Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. 6) Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmıştır. D) Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. E) 7500'e yakın Türkçe kelimenin Arapça karşılığı ve- rilmiştir.
gibi sanatçıların tem
10. S. Mallarme, C. Baudelaire ve
sil ettiği -- tepki olarak doğmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakileris
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
-
A /Paul Verlaine - sembolizm - empresyonizme
B) Paul Valer - sembolizm - parnasizme
C Arthur Rimbaug - parnasizm - sembolizme
D) François Coppee - fütürizm - dadaizme
Theophile Gauiter - empresyonizm - parnasizme
-
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
gibi sanatçıların tem 10. S. Mallarme, C. Baudelaire ve sil ettiği -- tepki olarak doğmuştur. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakileris hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? - A /Paul Verlaine - sembolizm - empresyonizme B) Paul Valer - sembolizm - parnasizme C Arthur Rimbaug - parnasizm - sembolizme D) François Coppee - fütürizm - dadaizme Theophile Gauiter - empresyonizm - parnasizme -
10. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) Saffet Nezihi - Kadın Ruhu
B) Tevfik Fikret - Doksan Beşe Doğru
C) Cenap Şahabettin - Tamat
D) Mehmet Rauf - Solgun Demet
E) Süleyman Nazif - Malta Geceleri
-
Prf Yayınları
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
10. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Saffet Nezihi - Kadın Ruhu B) Tevfik Fikret - Doksan Beşe Doğru C) Cenap Şahabettin - Tamat D) Mehmet Rauf - Solgun Demet E) Süleyman Nazif - Malta Geceleri - Prf Yayınları
8.
er-
Servetifunun içinde daha çok eleştiri türündeki yazılarıyla
tanınmıştır. Öyle ki Servetifünuncuları dekadanlıkla suç-
layan Ahmet Mithat Efendi'ye verdiği cesur cevaplarla
yankı uyandırmıştır. Dili diğer Servetifünunculara göre
açık ve yalındır. Hayat-ı Muhayyel adlı hikâye kitabında
Servetifünuncuların hürriyetsizlikten bunaldıkları sıralar-
da Yeni Zelanda'ya göç etme hayallerini anlatır.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz
edilmiştir?
A) Süleyman Nazif
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil
2.
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
8. er- Servetifunun içinde daha çok eleştiri türündeki yazılarıyla tanınmıştır. Öyle ki Servetifünuncuları dekadanlıkla suç- layan Ahmet Mithat Efendi'ye verdiği cesur cevaplarla yankı uyandırmıştır. Dili diğer Servetifünunculara göre açık ve yalındır. Hayat-ı Muhayyel adlı hikâye kitabında Servetifünuncuların hürriyetsizlikten bunaldıkları sıralar- da Yeni Zelanda'ya göç etme hayallerini anlatır. Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmiştir? A) Süleyman Nazif B) Recaizade Mahmut Ekrem C) Mehmet Rauf D) Hüseyin Cahit Yalçın E) Halit Ziya Uşaklıgil 2. Diğer sayfaya geçiniz