Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sözcük Türleri Soruları

2. (1) Antik Çağ'da Paphlagonia Bölgesi'nin sınırlarında yer
alan Kastamonu, günümüzde Batı Karadeniz Bölgesi
sınırları içinde yer alır. (II) On dokuz ilçesi bulunan
Kastamonu şehrinin Karadeniz boyunca 170 km'lik bir
sahili bulunmaktadır. (III) Bu ilçelerin bazıları, Antik Çağ
kayıtlarında belgelenen antik kentler üzerine kurulmuş ve
antik isimlerinin kısmen değişmeleri ile günümüze
gelmiştir. (IV) Kastamonu kıyılarındaki antik yerleşimlere
dair yazılı kaynaklar Homeros ile başlayıp Bizans Dönemi
sonlarına kadar devam etmektedir. (V) Daha sonra kaleme
alinan seyahatnameler ise bölgedeki yerleşimler hakkında
detaylı bilgiler aktarmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
geçen altı çizili sözcük grubu, sifat tamlaması değildir?
A) 1
B) || C) III
C) III DIVU
E) V
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
2. (1) Antik Çağ'da Paphlagonia Bölgesi'nin sınırlarında yer alan Kastamonu, günümüzde Batı Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır. (II) On dokuz ilçesi bulunan Kastamonu şehrinin Karadeniz boyunca 170 km'lik bir sahili bulunmaktadır. (III) Bu ilçelerin bazıları, Antik Çağ kayıtlarında belgelenen antik kentler üzerine kurulmuş ve antik isimlerinin kısmen değişmeleri ile günümüze gelmiştir. (IV) Kastamonu kıyılarındaki antik yerleşimlere dair yazılı kaynaklar Homeros ile başlayıp Bizans Dönemi sonlarına kadar devam etmektedir. (V) Daha sonra kaleme alinan seyahatnameler ise bölgedeki yerleşimler hakkında detaylı bilgiler aktarmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük grubu, sifat tamlaması değildir? A) 1 B) || C) III C) III DIVU E) V
25. Gördüm giden günün ardından sulara dalan gözlerin yeni
bir dünyaya açıldığını.
Bu cümlenin nesnesinde aşağıdaki söz öbeklerinden
hangileri vardır?
A) Sifat-fiil grubu - edat grubu / sifat tamlaması
B) Sifat tamlaması - belirtisiz ad takımı / bağlama grubu
C) Belirtili ad takımı - sifat-fil grubu / sifat tamlaması
D) Bağ-fiil grubu - belirtili ad takımı / sifat tamlaması
E) Birleşik eylem grubu - belirtili ad takımı / sifat tamla-
ması
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
25. Gördüm giden günün ardından sulara dalan gözlerin yeni bir dünyaya açıldığını. Bu cümlenin nesnesinde aşağıdaki söz öbeklerinden hangileri vardır? A) Sifat-fiil grubu - edat grubu / sifat tamlaması B) Sifat tamlaması - belirtisiz ad takımı / bağlama grubu C) Belirtili ad takımı - sifat-fil grubu / sifat tamlaması D) Bağ-fiil grubu - belirtili ad takımı / sifat tamlaması E) Birleşik eylem grubu - belirtili ad takımı / sifat tamla- ması
14. İletişim konusunda çağımızda teknolojinin bize sun-
duğu olanaklardan olabildiğince yararlanmaya çalı-
şırken öte yandan en yakınımızdaki kişilerin seslerini
duymakta, dillerini anlamakta zorlanıyoruz. Giderek
IL
daha az göz göze geliyoruz. Sevgimizi daha az
e III
dile getiriyoruz. Büyük kalabalıklar içinde yaşayan
IV
"yalnız"ların sayısı günden güne artıyor böylece.
V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük, yönelme durumu eki almış bir zamirdir.
B) II. sözcük, dönüşlülük eki almıştır.
C) III. sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştı
ve cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır.
D) IV. sözcük, ad soyludur ve bulunma durumu eki
almıştır.
E) V. sözcük, belgisiz sifattır.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
14. İletişim konusunda çağımızda teknolojinin bize sun- duğu olanaklardan olabildiğince yararlanmaya çalı- şırken öte yandan en yakınımızdaki kişilerin seslerini duymakta, dillerini anlamakta zorlanıyoruz. Giderek IL daha az göz göze geliyoruz. Sevgimizi daha az e III dile getiriyoruz. Büyük kalabalıklar içinde yaşayan IV "yalnız"ların sayısı günden güne artıyor böylece. V Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcük, yönelme durumu eki almış bir zamirdir. B) II. sözcük, dönüşlülük eki almıştır. C) III. sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştı ve cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. D) IV. sözcük, ad soyludur ve bulunma durumu eki almıştır. E) V. sözcük, belgisiz sifattır.
8.
Gittikçe donuklaşan bir âlemin dışında
Bir rüyaya dalarız solgun mum ışığında
Nineler bu işıkta ördü dantellerini
Saçlarının bu ışık öptü ak tellerini
Bu işıkta gözleri aydınlandı kızların
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. dizede, tamlayanı sifat almış belirtili isim tamlaması
vardır.
IL İMPİ YAYINLARI
B) 11. dizede, bir sifat isim tamlamasını nitelemiştir.
C) III. dizede tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır.
D1V. dizede, zincirleme isim tamlaması vardır.
E) V. dizede, tamlananı tamlayanından önce söylenmiş
belirtili isim tamlaması vardır.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
8. Gittikçe donuklaşan bir âlemin dışında Bir rüyaya dalarız solgun mum ışığında Nineler bu işıkta ördü dantellerini Saçlarının bu ışık öptü ak tellerini Bu işıkta gözleri aydınlandı kızların Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. dizede, tamlayanı sifat almış belirtili isim tamlaması vardır. IL İMPİ YAYINLARI B) 11. dizede, bir sifat isim tamlamasını nitelemiştir. C) III. dizede tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. D1V. dizede, zincirleme isim tamlaması vardır. E) V. dizede, tamlananı tamlayanından önce söylenmiş belirtili isim tamlaması vardır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zarf, gö-
revce kendisine benzeyen başka bir sözcüğün
anlamını pekiştirme göreviyle kullanılmıştır?
A) Yaşantımızda iyi günlerimiz de olmuştur, kötü
günlerimiz de.
B) Bakıyorum da çok şeyler öğrenmişsin ben yok-
ken.
C) Bu dergiye yazdığınız makaleyi ben de çok be-
ğendim.
D) Durmadan okuyor, oldukça az uyuyor son gün-
lerde.
E) Biz onların düştüğü bu hâllere hem çok güldük,
hem çok ağladik.
Lise Türkçe
Sözcük Türleri
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zarf, gö- revce kendisine benzeyen başka bir sözcüğün anlamını pekiştirme göreviyle kullanılmıştır? A) Yaşantımızda iyi günlerimiz de olmuştur, kötü günlerimiz de. B) Bakıyorum da çok şeyler öğrenmişsin ben yok- ken. C) Bu dergiye yazdığınız makaleyi ben de çok be- ğendim. D) Durmadan okuyor, oldukça az uyuyor son gün- lerde. E) Biz onların düştüğü bu hâllere hem çok güldük, hem çok ağladik.