Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yazım Kuralları Soruları

Garmal.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
yoktur?
A) Mayıs'ta konularımızı bitirip tekrarlara başlayacağız.
B) Bir paragrafin anadüşüncesi, paragrafta anlatılan ay-
rıntıları kapsar.
ana dusunce
C) Öğrencilerin dilbilgisinin zevkine varmasını sağlaya-
biliriz.
dil bilgisi
D) 15 Haziran'da anaokulumuzun geniş kapsamlı bir
kermesi var, umarım mahcup olmayız. ana okulu
E) Bu şehrin alt yapıyla ilgili sorunlarının bir an önce çö-
zülmesi gerekir.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Garmal. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) Mayıs'ta konularımızı bitirip tekrarlara başlayacağız. B) Bir paragrafin anadüşüncesi, paragrafta anlatılan ay- rıntıları kapsar. ana dusunce C) Öğrencilerin dilbilgisinin zevkine varmasını sağlaya- biliriz. dil bilgisi D) 15 Haziran'da anaokulumuzun geniş kapsamlı bir kermesi var, umarım mahcup olmayız. ana okulu E) Bu şehrin alt yapıyla ilgili sorunlarının bir an önce çö- zülmesi gerekir.
xa-
ri-
n
7
25. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi-
sinin yazımı yanlıştır?
A) Sanatçımızın türkü repertuvarı oldukça genişti.
B) Askerî teçhizat alımında bu ülke öne çıkıyor.
Elimdeki incinin fiyatı 1000 TL'ye tekabül ediyor.
Polisin olaya müdahele edeceği konuşuluyor.
E) Tenkit edilmekten hiçbir zaman rahatsız olmadı.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
xa- ri- n 7 25. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi- sinin yazımı yanlıştır? A) Sanatçımızın türkü repertuvarı oldukça genişti. B) Askerî teçhizat alımında bu ülke öne çıkıyor. Elimdeki incinin fiyatı 1000 TL'ye tekabül ediyor. Polisin olaya müdahele edeceği konuşuluyor. E) Tenkit edilmekten hiçbir zaman rahatsız olmadı.
Imüş, A
A
M
A
L
bir
aret-
"Gel,
gü-
6
azı-
3
Güney Amerika'da Peru ve Bolivya arasında kalan Titikaka
Gölü'nden sonra dünyanın en büyük ikinci dağ gölü olan
11
Issik Göl, etrafı karlarla kaplı dağlarla çevrili olmasına rağ-
III
men hiçbir zaman donmaz. Tarih boyunca Karahanlıların
IV
dinlenme merkezi olan göl, Türk Kağanlıkları'na da aynı
V
şekilde ev sahipliği yapmıştır.
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) ✓
B
CHI
D) IV
ELV
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Imüş, A A M A L bir aret- "Gel, gü- 6 azı- 3 Güney Amerika'da Peru ve Bolivya arasında kalan Titikaka Gölü'nden sonra dünyanın en büyük ikinci dağ gölü olan 11 Issik Göl, etrafı karlarla kaplı dağlarla çevrili olmasına rağ- III men hiçbir zaman donmaz. Tarih boyunca Karahanlıların IV dinlenme merkezi olan göl, Türk Kağanlıkları'na da aynı V şekilde ev sahipliği yapmıştır. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır? A) ✓ B CHI D) IV ELV
ler
an
e-
un
0
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yazım yanlışının ne-
deni diğerlerinden farklıdır?
A) Kendisine şevkat gösterildiğini anlayan kedi sırnaşmaya
başladı.
B) Polatlı İlçesi'nin yıllık nüfus artışı diğer ilçelerin çoğundan
yüksektir.
C) Okuldan çıkınca direk eve gelmesi konusunda onu uyar-
mıştım.
D) Son zamanlarda sık yaşanan erezyona karşı yeni önlem-
ler alınacak.
E
E) Son araştırmalar vejeteryanlarda kronik demir eksikliği
olabileceğini ortaya koydu.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
ler an e- un 0 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yazım yanlışının ne- deni diğerlerinden farklıdır? A) Kendisine şevkat gösterildiğini anlayan kedi sırnaşmaya başladı. B) Polatlı İlçesi'nin yıllık nüfus artışı diğer ilçelerin çoğundan yüksektir. C) Okuldan çıkınca direk eve gelmesi konusunda onu uyar- mıştım. D) Son zamanlarda sık yaşanan erezyona karşı yeni önlem- ler alınacak. E E) Son araştırmalar vejeteryanlarda kronik demir eksikliği olabileceğini ortaya koydu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yazım yanlışının ne-
Edeni diğerlerinden farklıdır?
A) Kendisine şevkat gösterildiğini anlayan kedi sırnaşmaya
başladı. f
Polatlı İlçesi'nin yıllık nüfus artışı diğer ilçelerin çoğundan
yüksektir.ex
C) Okuldan çıkınca direk eve gelmesi konusunda onu uyar-
mıştım.
D) Son zamanlarda sık yaşanan erezyona karşı yeni önlem-
ler alınacak.
E) Son araştırmalar vejeteryanlarda kronik demir eksikliği
olabileceğini ortaya koydu.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yazım yanlışının ne- Edeni diğerlerinden farklıdır? A) Kendisine şevkat gösterildiğini anlayan kedi sırnaşmaya başladı. f Polatlı İlçesi'nin yıllık nüfus artışı diğer ilçelerin çoğundan yüksektir.ex C) Okuldan çıkınca direk eve gelmesi konusunda onu uyar- mıştım. D) Son zamanlarda sık yaşanan erezyona karşı yeni önlem- ler alınacak. E) Son araştırmalar vejeteryanlarda kronik demir eksikliği olabileceğini ortaya koydu.
16. 1. Ahmet tarafından Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan
Sultan Ahmet Camisi Mimar Sinan'ın üslubu dikkate
||
|||
alınarak yapılmıştır. Geniş bir avlusu olan cami altı
minarelidir. Cami mavi, yeşil ve beyaz İznik Çinileri ile
IV
bezendiğinden Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak
V
adlandırılmıştır.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) I
BYI
Diğer sayfaya geçiniz.
C) III
D) IV
EYV
124
18. Ya
in
ol
SI
CE
er
gc
A
ya
A
B)
C)
D)
E)
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
16. 1. Ahmet tarafından Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultan Ahmet Camisi Mimar Sinan'ın üslubu dikkate || ||| alınarak yapılmıştır. Geniş bir avlusu olan cami altı minarelidir. Cami mavi, yeşil ve beyaz İznik Çinileri ile IV bezendiğinden Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak V adlandırılmıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) I BYI Diğer sayfaya geçiniz. C) III D) IV EYV 124 18. Ya in ol SI CE er gc A ya A B) C) D) E)
Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık ya-
pılmıştır?
xo
A) Yeterlilik, tezlik, süreklilik ve yaklaşıklık bildiren kurallı
birleşik fiiller bitişik yazılır: yazabilirim, geliver, biline-
gelmiştir, okuyadurun, kalakaldım, düşeyazdım...
B Vazgeçmek, öngörmek başvurmak, varsaymak, elver-
mek, aşermek, başkaldırmak fiilleri tam kaynaşıp ka-
liplaştığı için bitişik yazılır.
J
Renk adıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları
ayrı yazılır: alaca menekşe, beyaz sinek, boz ayı, ak
ağaç, ala balık, kara çalı...
+
DArdı sıra, aklı sıra, yanı sıra, peşi sıra; sıra dışı, akıl
dişi, yurt dışı, çağ dışı, yurt içi sözleri ayrı yazılır. f
E) Birleşme sırasında her ikisi veya ikincisi kendi anla-
mini koruyorsa hayvan, bitki, eşya, yiyecek adları ayrı
yazılır: ada balığı, deve kuşu, çalı kuşu, ayrık otu, dağ
keçisi, el sabunu, maden suyu, içli köfte...
S
A
A
A
L
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık ya- pılmıştır? xo A) Yeterlilik, tezlik, süreklilik ve yaklaşıklık bildiren kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır: yazabilirim, geliver, biline- gelmiştir, okuyadurun, kalakaldım, düşeyazdım... B Vazgeçmek, öngörmek başvurmak, varsaymak, elver- mek, aşermek, başkaldırmak fiilleri tam kaynaşıp ka- liplaştığı için bitişik yazılır. J Renk adıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları ayrı yazılır: alaca menekşe, beyaz sinek, boz ayı, ak ağaç, ala balık, kara çalı... + DArdı sıra, aklı sıra, yanı sıra, peşi sıra; sıra dışı, akıl dişi, yurt dışı, çağ dışı, yurt içi sözleri ayrı yazılır. f E) Birleşme sırasında her ikisi veya ikincisi kendi anla- mini koruyorsa hayvan, bitki, eşya, yiyecek adları ayrı yazılır: ada balığı, deve kuşu, çalı kuşu, ayrık otu, dağ keçisi, el sabunu, maden suyu, içli köfte... S A A A L
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Dilbilgisi kurallarına yalnızca öğretmenler mi dikkat et-
meli sizce?
B) Kaliteli ve hediyelik eşyalar, ustalarca oltu taşından üre-
tiliyor.
C) Haftabaşı işe giderken trafik yüzünden sürekli geç kalı-
yorum.
D) Aldığım tulum peynirinde tuhaf bir koku vardı, poşeti
çöpe attım.
E) Yerelmasını kardeşim çok severdi, annem de arada pi-
şirirdi.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Dilbilgisi kurallarına yalnızca öğretmenler mi dikkat et- meli sizce? B) Kaliteli ve hediyelik eşyalar, ustalarca oltu taşından üre- tiliyor. C) Haftabaşı işe giderken trafik yüzünden sürekli geç kalı- yorum. D) Aldığım tulum peynirinde tuhaf bir koku vardı, poşeti çöpe attım. E) Yerelmasını kardeşim çok severdi, annem de arada pi- şirirdi.
T.
1
3
8
#
#
1
!
1
3
3
T
2
#
1
3
E
$
£
t
1
T
3
2
1
1
4.
Sadece bizde değil, dünya coğrafyasında da bir-
çok şahesere imza atan Mimar Sinan'ın, Avrupa'da
şaheser
Osmanlı mimarisinin asalet ve güzelliğini gözler
11
önüne seren nadide eserlerindendir Drina köprüsü.
|||
Köprü geçmişte Vişegrad veya bânîsi Sokullu Meh-
met Paşa'nın isimleriyle anılsa da 1960'tan sonra
IV
Yugoslav sanatçı Ivo Andriç'in romanı sebebiyle, al-
tından geçen akarsuyun adıyla şöhret bulmuştur.
V
Test
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisin-
de bir yazım yanlışı vardır?
A) V
C) IV
B) II
D) III
E) I
Test
44
Ise)
roman metninde
Test
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
T. 1 3 8 # # 1 ! 1 3 3 T 2 # 1 3 E $ £ t 1 T 3 2 1 1 4. Sadece bizde değil, dünya coğrafyasında da bir- çok şahesere imza atan Mimar Sinan'ın, Avrupa'da şaheser Osmanlı mimarisinin asalet ve güzelliğini gözler 11 önüne seren nadide eserlerindendir Drina köprüsü. ||| Köprü geçmişte Vişegrad veya bânîsi Sokullu Meh- met Paşa'nın isimleriyle anılsa da 1960'tan sonra IV Yugoslav sanatçı Ivo Andriç'in romanı sebebiyle, al- tından geçen akarsuyun adıyla şöhret bulmuştur. V Test Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisin- de bir yazım yanlışı vardır? A) V C) IV B) II D) III E) I Test 44 Ise) roman metninde Test
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Eksik olduğu iddia edilen 116 bin 854 kitap,
kayıtlara göre Millî Kütüphaneden Yazma
Eserler Kurumuna devredilmiş.
B) Avrupa Birliğinin tam üyelik için Türkiye'den
beklentilerine verilecek cevaplar konusunda
Türk kamuoyunda net bir yaklaşım yok.
C) Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik'in ilk
maddesine özellikle dikkat etmelisiniz.
D) İstanbul'un Asya Yakası'nda, Üsküdar
ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler
Anıtı'nı bir gün içinde binlerce insan ziyaret
Avrup
etti.
EX Turk Dili dergisinde Ekim 1951'den 2011
for the
yılına kadar yayımlanmış olan makale, şiir vb.
20.038 metin dijital ortama aktarıldı.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Eksik olduğu iddia edilen 116 bin 854 kitap, kayıtlara göre Millî Kütüphaneden Yazma Eserler Kurumuna devredilmiş. B) Avrupa Birliğinin tam üyelik için Türkiye'den beklentilerine verilecek cevaplar konusunda Türk kamuoyunda net bir yaklaşım yok. C) Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik'in ilk maddesine özellikle dikkat etmelisiniz. D) İstanbul'un Asya Yakası'nda, Üsküdar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı bir gün içinde binlerce insan ziyaret Avrup etti. EX Turk Dili dergisinde Ekim 1951'den 2011 for the yılına kadar yayımlanmış olan makale, şiir vb. 20.038 metin dijital ortama aktarıldı.
Son
an
nşa
mek
eleş
Fev
fter
ışlığ
V
Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitap-
tan korkmak, insan düşüncesinden korkmak, insanı kabul et-
memektir. Kitaptan korkan adam, insanı mesuliyet hissinden
mahrum ediyor demektir. "Bırak, senin yerine ben düşünüyo-
rum!" demekle, "Falan kitabı okuma!" demek arasında hiçbir
fark yoktur. İnsanoğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve
bilhassa fikirlerin mesuliyetidir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu metin türünde yazdığı
eserleriyle tanınmıştır?
A) Fuat Köprülü
B) Cemal Süreya
C) Nurullah Ataç
D) Mehmet Kaplan
E) Cenap Şahabettin
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Son an nşa mek eleş Fev fter ışlığ V Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitap- tan korkmak, insan düşüncesinden korkmak, insanı kabul et- memektir. Kitaptan korkan adam, insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. "Bırak, senin yerine ben düşünüyo- rum!" demekle, "Falan kitabı okuma!" demek arasında hiçbir fark yoktur. İnsanoğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa fikirlerin mesuliyetidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu metin türünde yazdığı eserleriyle tanınmıştır? A) Fuat Köprülü B) Cemal Süreya C) Nurullah Ataç D) Mehmet Kaplan E) Cenap Şahabettin
5. (1) Arkeologlar Mısır'daki bir piramit yakınında M.Ö. 2600
yıllarında yapıldığı sanılan bronz ray kalıntılarını gün ışı-
ğına çıkarmışlardır. (II) Piramidin yapımında kullanılan taş-
ların ocaklardan taşınmasında, bu raylardan yararlanıldığı
sanılmaktadır. (III) Mısır'da kullanılan ray örneğinden, loko-
motif yapımının gerçekleşmesine dek binlerce yılın geçme-
si gerekmiştir. (IV) Bu süre içinde raylar, özellikle maden
ocaklarında karşımıza çıkar. (V) Hayvanların ya da insan-
ların ağır maddelerle yüklü araçları daha kolay çekmelerini
sağlamak amacıyla kullanılmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ya
zım yanlışı söz konusudur?
CAST.
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
5. (1) Arkeologlar Mısır'daki bir piramit yakınında M.Ö. 2600 yıllarında yapıldığı sanılan bronz ray kalıntılarını gün ışı- ğına çıkarmışlardır. (II) Piramidin yapımında kullanılan taş- ların ocaklardan taşınmasında, bu raylardan yararlanıldığı sanılmaktadır. (III) Mısır'da kullanılan ray örneğinden, loko- motif yapımının gerçekleşmesine dek binlerce yılın geçme- si gerekmiştir. (IV) Bu süre içinde raylar, özellikle maden ocaklarında karşımıza çıkar. (V) Hayvanların ya da insan- ların ağır maddelerle yüklü araçları daha kolay çekmelerini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ya zım yanlışı söz konusudur? CAST. B) II C) III D) IV E) V
cerek Pasa
eski yapısı
ada oturu-
çok tarihi
do
zım yan-
ilces
e Rebos,
E) V.
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
Tros
ikesi
52
A) O kitaptaki beş hikâyeyi de dün akşam eve gelince
okudum.
B) Her sabah evden çıkmadan önce mutlaka tıraş olurdu.
6) Bugün saat 17.45'de Ankara'dan kalkan trenle gele-
cek.
D) Saat kaçta burada olacağını telefonla sorup öğrenin.
E) Köşedeki bu küçük pastane 1976'da açılmış.
bryPLE
4. Aşa
alm
A)
B
C
C
bry
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
cerek Pasa eski yapısı ada oturu- çok tarihi do zım yan- ilces e Rebos, E) V. 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Tros ikesi 52 A) O kitaptaki beş hikâyeyi de dün akşam eve gelince okudum. B) Her sabah evden çıkmadan önce mutlaka tıraş olurdu. 6) Bugün saat 17.45'de Ankara'dan kalkan trenle gele- cek. D) Saat kaçta burada olacağını telefonla sorup öğrenin. E) Köşedeki bu küçük pastane 1976'da açılmış. bryPLE 4. Aşa alm A) B C C bry
birc
lü türemesinin
ir, küçük yanıl-
asıl oluyor da
k yalan söyle-
nu karartma;
sin.
yanlışlarında
Konu Testi : 09
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak içindeki
bölümde yazım yanlışı vardır?
A "Okuma alışkanlığı ne zaman kazanılır?" başlıklı yazı
ilgimi çekmişti.
B) Zeynep, mektubuna "Değerli Öğretmenim" diye baş-
lamıştı.
C) Dükkânın önünde duran direğe, üzerinde "Otobüs
Durağı" yazısı olan bir tabela asılmıştı.
V
D) Geçen hafta "Telif Hakları Yönetmeliği" adlı genelge
yayımlandı.
A. Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü"
adlı romanını, mutlaka okuyun.
GİRİŞ
1. Edebiyat,
okuyucu ve
ve içeriği il
alanlarında
bir toplum
siyle oluş
kimlik ve
kültürel
sanatçı,
lumdan.
Kısacas
eserind
ler, ede
lumun
raki ku
Bu pa
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
birc lü türemesinin ir, küçük yanıl- asıl oluyor da k yalan söyle- nu karartma; sin. yanlışlarında Konu Testi : 09 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak içindeki bölümde yazım yanlışı vardır? A "Okuma alışkanlığı ne zaman kazanılır?" başlıklı yazı ilgimi çekmişti. B) Zeynep, mektubuna "Değerli Öğretmenim" diye baş- lamıştı. C) Dükkânın önünde duran direğe, üzerinde "Otobüs Durağı" yazısı olan bir tabela asılmıştı. V D) Geçen hafta "Telif Hakları Yönetmeliği" adlı genelge yayımlandı. A. Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı romanını, mutlaka okuyun. GİRİŞ 1. Edebiyat, okuyucu ve ve içeriği il alanlarında bir toplum siyle oluş kimlik ve kültürel sanatçı, lumdan. Kısacas eserind ler, ede lumun raki ku Bu pa
inteliklerinde görüldü.
Bireyser to
plumsal gerçekleri bol mecazlarla, imge ve simgelerle ortaya koydu.Sürekli bir
değişim içinde oldu. Söyleyişi güçlendiren tekrarlara, günlükkonuşmalara yer verdi.Başlıca eserleri:
Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakır'ın Destanı, Toprak Ana,Aç, Yazı, İstiklal Savaşı-
Samsun'dan Ankara'ya, İstiklal Savaşı-İnönüler, Sivaslı Karınca, İstanbul-Fetih Destanı.Yedi Memetler,
Çanakkale Destani..."
6. Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şairimiz kimdir? ( 10 P)
pril
For HUS no
HUSAÚ' coglanca
"Birdenbire telefon çaldı. Asabim o kadar bozuktu ki zilin sesi bana bir kıyamet alameti gibi korkunç
ve dayanılmaz geldi. Hakikatte de böyleydi. O bana dışardaki âlemi hatırlatıyordu. Onun bu odaya
hücumuydu. Ve biliyordum ki dışarısı bana düşmandır. Korka korka açtım. Halit Ayarcı'nın yarı alaylı
sesi içimi biraz serinletti." ( Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar)
7.Yukarıda bir bölümü verilen roman parçasında yazar hangi bakış açısını kullanmıştır? ( 10 P)
8.Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışları vardır. Cümlelerin doğru
biçimlerini altlarına yazınız. (10 p)
1. Yanlış Cümle: Türkler, müslümanlığı 10. yüzyılda kabul etti.
Doğrusu:
2. Yanlış Cümle: Bu bitkiye iç Anadolu'da rastladım.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
inteliklerinde görüldü. Bireyser to plumsal gerçekleri bol mecazlarla, imge ve simgelerle ortaya koydu.Sürekli bir değişim içinde oldu. Söyleyişi güçlendiren tekrarlara, günlükkonuşmalara yer verdi.Başlıca eserleri: Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakır'ın Destanı, Toprak Ana,Aç, Yazı, İstiklal Savaşı- Samsun'dan Ankara'ya, İstiklal Savaşı-İnönüler, Sivaslı Karınca, İstanbul-Fetih Destanı.Yedi Memetler, Çanakkale Destani..." 6. Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şairimiz kimdir? ( 10 P) pril For HUS no HUSAÚ' coglanca "Birdenbire telefon çaldı. Asabim o kadar bozuktu ki zilin sesi bana bir kıyamet alameti gibi korkunç ve dayanılmaz geldi. Hakikatte de böyleydi. O bana dışardaki âlemi hatırlatıyordu. Onun bu odaya hücumuydu. Ve biliyordum ki dışarısı bana düşmandır. Korka korka açtım. Halit Ayarcı'nın yarı alaylı sesi içimi biraz serinletti." ( Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar) 7.Yukarıda bir bölümü verilen roman parçasında yazar hangi bakış açısını kullanmıştır? ( 10 P) 8.Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışları vardır. Cümlelerin doğru biçimlerini altlarına yazınız. (10 p) 1. Yanlış Cümle: Türkler, müslümanlığı 10. yüzyılda kabul etti. Doğrusu: 2. Yanlış Cümle: Bu bitkiye iç Anadolu'da rastladım.
sla-
2
5.
Denizaşırı ülkelerden demir cevheri ithal eden en önemli iki Av-
rupa devleti Almanya ve Birleşik Krallık'tır. Başlıca arz kaynağı İs-
veç'tir ve cevher Norveç'in Narvik limanından sevk edilmektedir.
||
Cevher zengindir ve cevherin nakil mesafesi, 1.000 mil dolayla-
rındadır. Avrupa ülkeleri yeni arz kaynakları sağlamak için Güney
avut
Amerika'ya yönelmiş olup Almanya, Brezilya cevherini ithal et-
IV
mektedir. Ayrıca, Afrika'nın Batı sahillerinden de giderek artan
miktarda cevher ithal edilmektedir.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangilerinin yazımı
yanlıştır?
Al ve Il
D) Il ve V
B) I ve IV
E) Ill ve V
C) II ve III
Türkçe 15
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
sla- 2 5. Denizaşırı ülkelerden demir cevheri ithal eden en önemli iki Av- rupa devleti Almanya ve Birleşik Krallık'tır. Başlıca arz kaynağı İs- veç'tir ve cevher Norveç'in Narvik limanından sevk edilmektedir. || Cevher zengindir ve cevherin nakil mesafesi, 1.000 mil dolayla- rındadır. Avrupa ülkeleri yeni arz kaynakları sağlamak için Güney avut Amerika'ya yönelmiş olup Almanya, Brezilya cevherini ithal et- IV mektedir. Ayrıca, Afrika'nın Batı sahillerinden de giderek artan miktarda cevher ithal edilmektedir. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangilerinin yazımı yanlıştır? Al ve Il D) Il ve V B) I ve IV E) Ill ve V C) II ve III Türkçe 15