Ses Bilgisi Soruları

8. Okuyan için, kitaplığının yanı başından
daha rahat yer olabileceğini sanmıyorum.
Ben kendi hesabima, kitaplarımın arasın-
da duyduğum rahatı, hiçbir yerde duymamı-
şımdır. 3 Kitapların yenilerini de eskilerini
de severim. 4 Ama yenilerine her zaman
güven olmaz; eskileri arkadaşlar gibidir, ya-
kınlıkları denenmiştir.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin
hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) 1
B)(2
C)(3
D) 4
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
8. Okuyan için, kitaplığının yanı başından daha rahat yer olabileceğini sanmıyorum. Ben kendi hesabima, kitaplarımın arasın- da duyduğum rahatı, hiçbir yerde duymamı- şımdır. 3 Kitapların yenilerini de eskilerini de severim. 4 Ama yenilerine her zaman güven olmaz; eskileri arkadaşlar gibidir, ya- kınlıkları denenmiştir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? A) 1 B)(2 C)(3 D) 4
yaşın canı etmek kolaydı.
Bilmem, böyle niye uzun,
Kalpten kalbe giden yollar.
6-Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Aşınma
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ulama
E) Kaynaştırma harfi
gisinde, büyük ünlü uyur
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
yaşın canı etmek kolaydı. Bilmem, böyle niye uzun, Kalpten kalbe giden yollar. 6-Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Aşınma B) Ünlü daralması C) Ünsüz benzeşmesi D) Ulama E) Kaynaştırma harfi gisinde, büyük ünlü uyur
B) II.
C) IN
IV.
(E) V
65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine
(yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
A) O an rahatsızlığın bambaşka duyguyla yaşandığı bir
andı.
B) Onun gösterdiği bu insanı tanımam, hatırlamam hiç
zor değildi.
Hem kendisine hem babasına yönelik bir kırgınlığı
dile getiriyordu.
O insanlar da o zamanlar için birçok oyunu göze
almışlardı.
E) İyiliğin bedeli kimi hayatlarda hep böyle mi ödeni-
yordu acaba?
66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzermo
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
B) II. C) IN IV. (E) V 65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşama) örnek olabilecek bir sözcük yoktur? A) O an rahatsızlığın bambaşka duyguyla yaşandığı bir andı. B) Onun gösterdiği bu insanı tanımam, hatırlamam hiç zor değildi. Hem kendisine hem babasına yönelik bir kırgınlığı dile getiriyordu. O insanlar da o zamanlar için birçok oyunu göze almışlardı. E) İyiliğin bedeli kimi hayatlarda hep böyle mi ödeni- yordu acaba? 66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzermo
n
i
=
Jeri
I
12. Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü değişimi
B) Ünlü düşmesi
Ünsüz düşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi
EX Ünlü daralması
ertlegn
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
n i = Jeri I 12. Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum Büyüdükçe büyüyor gözlerin Kaldırımlarda yağmur kokusu Ben sana mecburum sen yoksun Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü değişimi B) Ünlü düşmesi Ünsüz düşmesi D) Ünsüz benzeşmesi EX Ünlü daralması ertlegn Diğer sayfaya geçiniz.
Y
5. Yaktı yanardağ gibi can yurdunu son bakış
Ve gönlüm koşmaz oldu maceralar ardında
Önünde düz beyazlar giyinirken kara kış
Bugün sensiz kalan yaz kara bağlar ardında
N
L
Benden sana haberdir bu çığlıklı uçuşlar
Dereler ardın sıra akmaya koyulmuşlar
Arıyor batan güneş seni dağlar ardında
Gezdirir rüzgâr gibi üstünde yamaçların
Bu dizelerle ilgili olarak
1. Ünlü değişimine uğramış sözcüğe yer ve-
rilmiştir.
II. Türeme sırasında ünlü düşmesine uğra-
mış sözcük vardır.
III. Ünlü daralmasına uğramış sözcüğe yer
verilmiştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
Y 5. Yaktı yanardağ gibi can yurdunu son bakış Ve gönlüm koşmaz oldu maceralar ardında Önünde düz beyazlar giyinirken kara kış Bugün sensiz kalan yaz kara bağlar ardında N L Benden sana haberdir bu çığlıklı uçuşlar Dereler ardın sıra akmaya koyulmuşlar Arıyor batan güneş seni dağlar ardında Gezdirir rüzgâr gibi üstünde yamaçların Bu dizelerle ilgili olarak 1. Ünlü değişimine uğramış sözcüğe yer ve- rilmiştir. II. Türeme sırasında ünlü düşmesine uğra- mış sözcük vardır. III. Ünlü daralmasına uğramış sözcüğe yer verilmiştir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III C) Yalnız III E) II ve III
isi
!
Feis
Yayınları
14. Parkın sonunda, sağ dip tarafta bir sütun yükselir gökle-
1
11
re. Latince sözcükler oyulmuştur tepesine. Taş iyice düz-
leştiğinden harfler zar zor seçilir. Sütunun önünde aşağı-
IV
ya doğru anfitiyatro biçiminde boş bir alan vardır.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiil-
den isim yapım eki almıştır?
C) III.
A) I.
B) II.
son -u-n-da
D) IV.
E) V.
SC
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
isi ! Feis Yayınları 14. Parkın sonunda, sağ dip tarafta bir sütun yükselir gökle- 1 11 re. Latince sözcükler oyulmuştur tepesine. Taş iyice düz- leştiğinden harfler zar zor seçilir. Sütunun önünde aşağı- IV ya doğru anfitiyatro biçiminde boş bir alan vardır. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiil- den isim yapım eki almıştır? C) III. A) I. B) II. son -u-n-da D) IV. E) V. SC
TYT
Ad (isim)
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden
hangisi isim değildir?
A) Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, top-
luma döner.
B) Mutlu insan, başkalarının mutluluğundan pay çıka-
ran kimsedir.
C) Ahlak kanunları çiğnenmeye gelmez, hemen öcünü
alır.
D) Ahlaksızların, dürüstlerden çok kazandığı ülke bir
gün batar.
E) Güzel ahlâk; güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak, kötü-
lük etmemektir.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
TYT Ad (isim) 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir? A) Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, top- luma döner. B) Mutlu insan, başkalarının mutluluğundan pay çıka- ran kimsedir. C) Ahlak kanunları çiğnenmeye gelmez, hemen öcünü alır. D) Ahlaksızların, dürüstlerden çok kazandığı ülke bir gün batar. E) Güzel ahlâk; güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak, kötü- lük etmemektir.
esi-
or-
4. Gece korku vaktidir. Göz artık vazifesini yapamadığ
için yanlış şeyler görmeye başlar. Her gölge oyunu, her
ot titreyişi, her yaprak kımıldayışı bir düşman hissini
verir. Sinirlerin diken diken olduğu bu karanlık saatler-
de hayvanların birçoğu için toplanmaktan, tünemekten
veya ine çekilip uzanmaktan ve yatmaktan başka yapa-
cak bir iş yoktur.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından han-
gisi yoktur?
Ünlü düşmesi
Ünsüz değişmesi
Ünsüz benzeşmesi
Ünsüz türemesi
E) Gerileyici ünsüz benzeşmesi
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
esi- or- 4. Gece korku vaktidir. Göz artık vazifesini yapamadığ için yanlış şeyler görmeye başlar. Her gölge oyunu, her ot titreyişi, her yaprak kımıldayışı bir düşman hissini verir. Sinirlerin diken diken olduğu bu karanlık saatler- de hayvanların birçoğu için toplanmaktan, tünemekten veya ine çekilip uzanmaktan ve yatmaktan başka yapa- cak bir iş yoktur. Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından han- gisi yoktur? Ünlü düşmesi Ünsüz değişmesi Ünsüz benzeşmesi Ünsüz türemesi E) Gerileyici ünsüz benzeşmesi
6. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması
yoktur?
A) Sınav sonucunu merakla bekliyor, heyecan-
dan içi içine sığmıyordu.
B) Farabi uda hâkim olan bir müzisyendir ve
akort sistemini geliştirmiştir.
C) Gece, kendiyle baş başa kaldığı anlarda, o si-
kıntılı günleri hatırlıyordu.
D) Dağın güney yamaçlarında farklı bir bitki örtü-
sü oluşmaya başlamış.
E) Her geçen gün hastalığı daha da kötüye gidi-
yordu zavallı kadının.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
6. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? A) Sınav sonucunu merakla bekliyor, heyecan- dan içi içine sığmıyordu. B) Farabi uda hâkim olan bir müzisyendir ve akort sistemini geliştirmiştir. C) Gece, kendiyle baş başa kaldığı anlarda, o si- kıntılı günleri hatırlıyordu. D) Dağın güney yamaçlarında farklı bir bitki örtü- sü oluşmaya başlamış. E) Her geçen gün hastalığı daha da kötüye gidi- yordu zavallı kadının.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün büyük
ünlü uyumuna uymama nedeni diğerlerinden farklıdır?
Kimseye el açmak istemiyorsanız kendiniz çalışıp kendiniz
kazanmalısınız.
B) Sağlıklı bir toplum için bireylerin merhamet ve adalet duy-
gusuna sahip olmalan gerekir.
C) Çocukluğumuzda hafızamıza işlenmiş, istesek de unuta-
madığımız kimi ifadeler vardır.
D) Edebiyat, insanın doğayı, toplumu ancak bunun da ötesin-
de kendini anlama çabasıdır.
E Tren istasyonunda, ellerinde valiz, Izmir treninin gelmesini
bekleyen pek çok insan vardı.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün büyük ünlü uyumuna uymama nedeni diğerlerinden farklıdır? Kimseye el açmak istemiyorsanız kendiniz çalışıp kendiniz kazanmalısınız. B) Sağlıklı bir toplum için bireylerin merhamet ve adalet duy- gusuna sahip olmalan gerekir. C) Çocukluğumuzda hafızamıza işlenmiş, istesek de unuta- madığımız kimi ifadeler vardır. D) Edebiyat, insanın doğayı, toplumu ancak bunun da ötesin- de kendini anlama çabasıdır. E Tren istasyonunda, ellerinde valiz, Izmir treninin gelmesini bekleyen pek çok insan vardı.
6. b, digan gibi sözcükler ek aldıklarında sonlarında bulunan
oder doymez.
Agagidakilerden hangisinde, bu açıklamaya uymayan bir
kullanım söz konusudur?
A Aten guradan, nehrin siğ olan yerinden geçirelim.
Bleride, yol kenarında piknik yapan aileler vardı.
C) Ne istiyorsanız söyleyin, burdan alıp getirelim.
D) Yukanda oyuncaklar var, çıkıp oynayabilirsiniz.
E) Oradan gelen yolcuları otobüse bindirip gönderdik.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
6. b, digan gibi sözcükler ek aldıklarında sonlarında bulunan oder doymez. Agagidakilerden hangisinde, bu açıklamaya uymayan bir kullanım söz konusudur? A Aten guradan, nehrin siğ olan yerinden geçirelim. Bleride, yol kenarında piknik yapan aileler vardı. C) Ne istiyorsanız söyleyin, burdan alıp getirelim. D) Yukanda oyuncaklar var, çıkıp oynayabilirsiniz. E) Oradan gelen yolcuları otobüse bindirip gönderdik.
2.
Evliya Çelebi etkisi taşıyan eserde gezi türüne benzeyen birçok
|
unsura rastliyoruz. Bu özellikler, eseri çepeçevre saran büyülü
IV
havayı duyumsatıyor.
en Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde her-
hangi bir ses olayı yoktur?
VOA) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
2. Evliya Çelebi etkisi taşıyan eserde gezi türüne benzeyen birçok | unsura rastliyoruz. Bu özellikler, eseri çepeçevre saran büyülü IV havayı duyumsatıyor. en Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde her- hangi bir ses olayı yoktur? VOA) I B) II C) III D) IV E) V
5. (1) Daha ilk kitabıyla adından sözettirmeyi başaran
yazar, usta bir kalem olma yolunda. (II) Anlattıklarının
yaşadıklarından çokta farklı şeyler olmadığını söylü-
yor. (III) Hayatımı yazsam roman olur, sözü tam da
benim için söylenmiş gibidir, diyor gülümsiyerek. (IV)
Üçüncü kitabının birkaç aya kadar raflarda olacağını
öğrenince seviniyoruz. (V) Böyle sıksık kitap yayım-
layan yazar sayısı oldukça az ne de olsa.
DAUE
Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı yoktur?
A) 1.
B II.
-Our
III. (D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
5. (1) Daha ilk kitabıyla adından sözettirmeyi başaran yazar, usta bir kalem olma yolunda. (II) Anlattıklarının yaşadıklarından çokta farklı şeyler olmadığını söylü- yor. (III) Hayatımı yazsam roman olur, sözü tam da benim için söylenmiş gibidir, diyor gülümsiyerek. (IV) Üçüncü kitabının birkaç aya kadar raflarda olacağını öğrenince seviniyoruz. (V) Böyle sıksık kitap yayım- layan yazar sayısı oldukça az ne de olsa. DAUE Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) 1. B II. -Our III. (D) IV. E) V.
LİSE SON
+IVAMIZ IRATÜRKÇE DEF
13. Ağaçlar denize doğru gidiyor
Denize karşı dağlara doğru
Gittikçe küçülüyor, ufalıyorum
Olduğum yerde
Neredeysen uzat ellerini
Başım dönüyor
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz sertleşmesi
(B) Ünsüz düşmesi
C) Ulama
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması
INLARI
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
LİSE SON +IVAMIZ IRATÜRKÇE DEF 13. Ağaçlar denize doğru gidiyor Denize karşı dağlara doğru Gittikçe küçülüyor, ufalıyorum Olduğum yerde Neredeysen uzat ellerini Başım dönüyor Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünsüz sertleşmesi (B) Ünsüz düşmesi C) Ulama D) Ünlü daralması E) Ünsüz yumuşaması INLARI
A
ben
-ben-
3. Yeşil pencerenden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy
E) Ulama
ev
emanet
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Koruyucu ünsüz
CÜnsüz değişimi
B Unlü kalınlaşması
DYumuşamaya aykırılık
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
A ben -ben- 3. Yeşil pencerenden bir gül at bana Işıklarla dolsun kalbimin içi Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiy E) Ulama ev emanet Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Koruyucu ünsüz CÜnsüz değişimi B Unlü kalınlaşması DYumuşamaya aykırılık
23. Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla,
Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla!
Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince
Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince
Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım;
Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
Bu misralarda aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz türemesi
C) Ünsüz sertleşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
nhE) Ünlü daralması
Lise Türkçe
Ses Bilgisi
23. Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla, Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla! Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım; Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Bu misralarda aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünsüz sertleşmesi D) Ünsüz yumuşaması nhE) Ünlü daralması