Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Şiiri Soruları

11. Jan Valjen ekmek çalarken yakalanınca kürek ceza-
sina mahkum edilir. Kaçmaya çalıştığı için de ceza
si artırılır. Hapisten çıkınca öfkeli ve toplumsal de
ğerlere duyarsız biri haline gelir. Bir piskoposun ona
yardım elini uzatmasıyla hayatına tutunup erdemli
bir insan hâline gelir. Ama burada bir hırsızlık ola-
yına adı karıştığından ve geçmişi temiz olmadığın-
dan adını Madlen olarak değiştirir. Müfettiş Javert
bu kasabada yeni çıkan ve yükselen Madlen'den
şüphelenip onu araştırınca hırsızlık olayını ortaya
çıkarır. Tam tutuklatacağı sırada başkası Jan Valjen
olarak tutuklanır ve isim benzerliğinden başkasının
hapse gitmesine dayanamayıp suçunu itiraf eder ve
kürek cezasına mahkum edilir. Cezadan kaçar ve
Cosette adında bir kızı evlat edinir, onunla Paris'e
giderler. Cosette Marius ile evlenir ve Jan Valjen bir
süre sonra ölür.
Bu parçada özetlenen roman aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Açlık
C) Telemak
B) Sefiller
D) Cimri
E) Dünya Nimeti
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
11. Jan Valjen ekmek çalarken yakalanınca kürek ceza- sina mahkum edilir. Kaçmaya çalıştığı için de ceza si artırılır. Hapisten çıkınca öfkeli ve toplumsal de ğerlere duyarsız biri haline gelir. Bir piskoposun ona yardım elini uzatmasıyla hayatına tutunup erdemli bir insan hâline gelir. Ama burada bir hırsızlık ola- yına adı karıştığından ve geçmişi temiz olmadığın- dan adını Madlen olarak değiştirir. Müfettiş Javert bu kasabada yeni çıkan ve yükselen Madlen'den şüphelenip onu araştırınca hırsızlık olayını ortaya çıkarır. Tam tutuklatacağı sırada başkası Jan Valjen olarak tutuklanır ve isim benzerliğinden başkasının hapse gitmesine dayanamayıp suçunu itiraf eder ve kürek cezasına mahkum edilir. Cezadan kaçar ve Cosette adında bir kızı evlat edinir, onunla Paris'e giderler. Cosette Marius ile evlenir ve Jan Valjen bir süre sonra ölür. Bu parçada özetlenen roman aşağıdakilerden hangisidir? A) Açlık C) Telemak B) Sefiller D) Cimri E) Dünya Nimeti
5.
Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk edebiyatı
için söylenemez?
A) Türk şiir birikiminden ve II. Yeni'nin çağrışımsal şiir anla-
yışından faydalanılmıştır.
B) "Mavera, Üç Çiçek, Şiiratı, Dergâh, Varlık, Hece, Yedi
İklim” gibi dergiler, bu edebiyatın gelişimine katkıda bu-
lunmuştur.
Estetik geri plana atılmış, sözcüklerin anlamlarına dikkat
edilmiştir.
D) Kimi şiirlerde ideolojik ve sanatsal anlamda iç hesap-
laşma görülmektedir.
E) Şiir bir
araç değil amaç olarak algılanmıştır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
5. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk edebiyatı için söylenemez? A) Türk şiir birikiminden ve II. Yeni'nin çağrışımsal şiir anla- yışından faydalanılmıştır. B) "Mavera, Üç Çiçek, Şiiratı, Dergâh, Varlık, Hece, Yedi İklim” gibi dergiler, bu edebiyatın gelişimine katkıda bu- lunmuştur. Estetik geri plana atılmış, sözcüklerin anlamlarına dikkat edilmiştir. D) Kimi şiirlerde ideolojik ve sanatsal anlamda iç hesap- laşma görülmektedir. E) Şiir bir araç değil amaç olarak algılanmıştır.
STA
Servetifünun E
10.
7.
Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatciva ait eser-
ler bir arada verilmiştir?
-
A) Ferdi ve Şürekâsı - Hasta Çocuk
B) Mürebbiye - Kırık Hayatlar
C) Bir Ölünün Defteri - Halas
D) Batarya ile Ateş - Çal Çoban Çal
E) Şipsevdi - Muharrir Bu Ya
8.
Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girizân
Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rizân
Karlar, bütün elhânı mezâmîr-i sükütun
Karlar, bütün ezhârı riyâz-i melekûtun
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
STA Servetifünun E 10. 7. Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatciva ait eser- ler bir arada verilmiştir? - A) Ferdi ve Şürekâsı - Hasta Çocuk B) Mürebbiye - Kırık Hayatlar C) Bir Ölünün Defteri - Halas D) Batarya ile Ateş - Çal Çoban Çal E) Şipsevdi - Muharrir Bu Ya 8. Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girizân Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rizân Karlar, bütün elhânı mezâmîr-i sükütun Karlar, bütün ezhârı riyâz-i melekûtun
YA
11
11. Kabuğunu koparmadan
ne bir elmayı soyabildim
ne de iyileştirebildim bir yaramı
ama karşıma çıkınca
a
atif
kızmadım hiç elma kurduna
sa
bendim çünkü bıçağı saplayan
2
onun yurduna
Şair diyorlar benim için
bilmiyorum oysa
her şiire konmalı mı uyak
her yere nedense
konamiyor teyyare
hay dilimi
arı türkçe soksun; uçak
Bu dizeler yapı, dil ve anlatım özellikleri bakımından
aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Sezai karakoç
B) Hilmi Yavuz
C) Sunay Akın
D) Hüseyin Atlansoy
E) Asaf Halet Çelebi
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
YA 11 11. Kabuğunu koparmadan ne bir elmayı soyabildim ne de iyileştirebildim bir yaramı ama karşıma çıkınca a atif kızmadım hiç elma kurduna sa bendim çünkü bıçağı saplayan 2 onun yurduna Şair diyorlar benim için bilmiyorum oysa her şiire konmalı mı uyak her yere nedense konamiyor teyyare hay dilimi arı türkçe soksun; uçak Bu dizeler yapı, dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Sezai karakoç B) Hilmi Yavuz C) Sunay Akın D) Hüseyin Atlansoy E) Asaf Halet Çelebi
22. UZ
AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Sor
UZ
BENIM HOCAM
Gi
21. West Indies, Kızıl elma, Itaki. Maçin!
B
G
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
Beyazlann yöresinde nasibim kalmadı
yerlilerin topraklarına karşı suç işledim
zorbaların arasında tehlikeli bir nifak
uyrukların içinde uygunsuz biriyim
vahşetim
beni baygın meyvaların lezzetinden kopardi
kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim
yakın yerde soluklanacak gölge bana yok
uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
Uzak nedir?
Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için
gidecek yer ne kadar uzak olabilir?
Başım açık, saçlarımı ikiye
ortadan ayırdım kimin ülkesinden geçsem
şakaklarımda dövmeler beni ele verecek
(...)
/benimhocam
Şiirde yabancılaşma duygusu başarıyla verilmiştir.
Örtük anlam şiiri çok anlamlılığa sürüklemiştir.
III. Bireyin dışa dönük yolculuğu yerilir.
SO
Bu şiirle ilgili verilen öncüllerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
C)Yalnız 11
ove
B) I ve II
E) 1) II ve III
D) II ve I
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
22. UZ AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Sor UZ BENIM HOCAM Gi 21. West Indies, Kızıl elma, Itaki. Maçin! B G Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Beyazlann yöresinde nasibim kalmadı yerlilerin topraklarına karşı suç işledim zorbaların arasında tehlikeli bir nifak uyrukların içinde uygunsuz biriyim vahşetim beni baygın meyvaların lezzetinden kopardi kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim yakın yerde soluklanacak gölge bana yok uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Uzak nedir? Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir? Başım açık, saçlarımı ikiye ortadan ayırdım kimin ülkesinden geçsem şakaklarımda dövmeler beni ele verecek (...) /benimhocam Şiirde yabancılaşma duygusu başarıyla verilmiştir. Örtük anlam şiiri çok anlamlılığa sürüklemiştir. III. Bireyin dışa dönük yolculuğu yerilir. SO Bu şiirle ilgili verilen öncüllerden hangileri doğrudur? A) Yalnız C)Yalnız 11 ove B) I ve II E) 1) II ve III D) II ve I
1.
belki
bir gün şehrin kokulu ve bezgin aydınlığına karışır
belli belirsiz gülüşler
pili bitmeye yakın bir el fenerinin
g
i
e Sön en a
t
ç
y
t k
d
i
1
n
1
1
ģ
1
y
1
a
Bu şiirden yola çıkılarak 1980 sonrası Türk şiiriyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
?
A) Şiirin içeriği, görsellikle bir arada sunulmuştur.
B) Şairler imgesel anlatıma başvurmuştur.
C) ideolojik söylem belirgin değildir.
D) Sözcüksel sapma yoluyla yeni kelime türetilmiştir.
E) Deneysel tekniklerden yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
1. belki bir gün şehrin kokulu ve bezgin aydınlığına karışır belli belirsiz gülüşler pili bitmeye yakın bir el fenerinin g i e Sön en a t ç y t k d i 1 n 1 1 ģ 1 y 1 a Bu şiirden yola çıkılarak 1980 sonrası Türk şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ? A) Şiirin içeriği, görsellikle bir arada sunulmuştur. B) Şairler imgesel anlatıma başvurmuştur. C) ideolojik söylem belirgin değildir. D) Sözcüksel sapma yoluyla yeni kelime türetilmiştir. E) Deneysel tekniklerden yararlanılmıştır.
1930'lara kadar Milli Edebiyat etkisinde gelişen Türk romanında Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu gibi romancılarımız eser vermiştir.
Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay gibi sanatçılar modernist tarzda romanlar
yazmışlardır.
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında genel olarak ağır bir dil kullanılmıştır.
Yaban adlı romanda aydın-köylü çatışması ele alınır.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
1930'lara kadar Milli Edebiyat etkisinde gelişen Türk romanında Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi romancılarımız eser vermiştir. Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay gibi sanatçılar modernist tarzda romanlar yazmışlardır. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında genel olarak ağır bir dil kullanılmıştır. Yaban adlı romanda aydın-köylü çatışması ele alınır.
II. Grup
1.
Gönülden Sesler
II.
Seyfi Baba
1. Grup
Ziya Gökalp
Halit Fahri Ozansoy
Orhan Seyfi Orhon
Mehmet Emin Yurdakul
Mehmet Akif Ersoy
III.
Kızıl Elma
IV.
>Türk Sazi
V.
Yukarıda I grupta verilen şairlerden hangisinin #.
grupta herhangi bir eseri yoktur?
A) 1 B) || C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
II. Grup 1. Gönülden Sesler II. Seyfi Baba 1. Grup Ziya Gökalp Halit Fahri Ozansoy Orhan Seyfi Orhon Mehmet Emin Yurdakul Mehmet Akif Ersoy III. Kızıl Elma IV. >Türk Sazi V. Yukarıda I grupta verilen şairlerden hangisinin #. grupta herhangi bir eseri yoktur? A) 1 B) || C) III D) IV E) V
8. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında şiir yazan
şairlerde görülen bir özellik değildir
A) Yeni ve farklı imgeler oluşturmaya çalışmak
B) Ulusalcılığa dönüşün etkisiyle hece ölçüsüyle şiirler
yazmak
C) Asıl amaç olarak şiiri görmek, şiiri ideolojik düşünceler
yaymak için bir araç olarak görmemek
D) Çağrışım gücü yüksek ifadelerle şiir yazmak
E) Çocukluktan bir izlek olarak yararlanmak
9.1. Aşk, doğa gibi konuların yanında güncel konular da
işlenmiştir.
II. Konuşma diline yakın bir dil kullanılmıştır.
III. Şiirler, cönk adı verilen defterlerde toplanmaya deva
edilmiştir.
IV. Usta-çırak ilişkisi devam ettirilmiştir.
V. Saz eşliğinde şiir söyleme geleneği sürdürülmüştür.
Cumhuriyet Dönemi halk şiiri ile ilgili olarak yukarıdaki
bilgilerden hangisi, doğru değildir?
A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
8. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında şiir yazan şairlerde görülen bir özellik değildir A) Yeni ve farklı imgeler oluşturmaya çalışmak B) Ulusalcılığa dönüşün etkisiyle hece ölçüsüyle şiirler yazmak C) Asıl amaç olarak şiiri görmek, şiiri ideolojik düşünceler yaymak için bir araç olarak görmemek D) Çağrışım gücü yüksek ifadelerle şiir yazmak E) Çocukluktan bir izlek olarak yararlanmak 9.1. Aşk, doğa gibi konuların yanında güncel konular da işlenmiştir. II. Konuşma diline yakın bir dil kullanılmıştır. III. Şiirler, cönk adı verilen defterlerde toplanmaya deva edilmiştir. IV. Usta-çırak ilişkisi devam ettirilmiştir. V. Saz eşliğinde şiir söyleme geleneği sürdürülmüştür. Cumhuriyet Dönemi halk şiiri ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi, doğru değildir? A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V.
24. Modern Türk şiirinin son dönem şairleri arasında yer alan şair
,
modernizmin insan ruhunda ve yaşamında ortaya çıkardığı bir-
takım olumsuz yansımalar karşısında şiiri “bu dünyadan çıkış
yolu" olarak görmüştür. Değişen yaşam, şehirleşme ve insan
ilişkilerindeki yüzeyselleşme karşısında çocukluğuna ve ani-
larına sığınmış; şiirlerinde çocukluk, gelenek, yaşanmışlık ve
yalnızlık temaları ağırlıklı olarak yer almıştır. 1980'de Türk Dili
dergisinde yayımlanan "Hafız ile Semender" kitabından alınan
şiirde de çocukluğunun coğrafyasına duyduğu özlemi dile ge-
tirmiştir.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sunay Akın
B) Haydar Ergülen
C) Murathan Mungan
D) Ahmet Telli
E) İsmet Özel
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
24. Modern Türk şiirinin son dönem şairleri arasında yer alan şair , modernizmin insan ruhunda ve yaşamında ortaya çıkardığı bir- takım olumsuz yansımalar karşısında şiiri “bu dünyadan çıkış yolu" olarak görmüştür. Değişen yaşam, şehirleşme ve insan ilişkilerindeki yüzeyselleşme karşısında çocukluğuna ve ani- larına sığınmış; şiirlerinde çocukluk, gelenek, yaşanmışlık ve yalnızlık temaları ağırlıklı olarak yer almıştır. 1980'de Türk Dili dergisinde yayımlanan "Hafız ile Semender" kitabından alınan şiirde de çocukluğunun coğrafyasına duyduğu özlemi dile ge- tirmiştir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Sunay Akın B) Haydar Ergülen C) Murathan Mungan D) Ahmet Telli E) İsmet Özel
Soru No
1
2046
12046
A)
B) ||
C) III
D) IV
Zengin bir kültür mirasına sahip olan Türkiye dışındaki çağdaş
Türk edebiyatındaki gelişmeler, 20. yüzyılın başlarına kadar
İstanbul'dakiyle paralellik gösterir. Cengiz Aytmatov, Elveda Gülsarı adlı
1
II
romanında Kırgızların gelenek ve göreneklerinden; Cengiz Dağcı, Üyge Baba
IV
adlı romanında Kırım Türklerinden sıkça bahsederek kendi kültürlerinin
derin izlerini eserlerine yansıtmışlardır.
Bu soruyu boş bırakmak istiyorum
3hatovdh2040
parçadaki numaralanmış yerlerin
hangisinde bilgi
glyo
"i yanlışı vardır?
Iglym201520,Chatovdh2046
Kaydet ve llerle
dh2046
Iglym201524
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
Soru No 1 2046 12046 A) B) || C) III D) IV Zengin bir kültür mirasına sahip olan Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatındaki gelişmeler, 20. yüzyılın başlarına kadar İstanbul'dakiyle paralellik gösterir. Cengiz Aytmatov, Elveda Gülsarı adlı 1 II romanında Kırgızların gelenek ve göreneklerinden; Cengiz Dağcı, Üyge Baba IV adlı romanında Kırım Türklerinden sıkça bahsederek kendi kültürlerinin derin izlerini eserlerine yansıtmışlardır. Bu soruyu boş bırakmak istiyorum 3hatovdh2040 parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi glyo "i yanlışı vardır? Iglym201520,Chatovdh2046 Kaydet ve llerle dh2046 Iglym201524
9. Aşağıdakilerin hangisinde aynı akımın ayarülkeden
9
temsilcileri bir arada verilmiştir?
sosa
13
A Lamartine - V. Hugo - Goethe
B))) Gorki/Gogol - Dostoyevski
/
C) Daniel Defoe - Charles Dickens - Balzac
VD) Emile Zola - Guy De Maupassant - John Steinbeck
E) Puşkin - Gogol - Tolstoy
Paylaşım Yayınları
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
9. Aşağıdakilerin hangisinde aynı akımın ayarülkeden 9 temsilcileri bir arada verilmiştir? sosa 13 A Lamartine - V. Hugo - Goethe B))) Gorki/Gogol - Dostoyevski / C) Daniel Defoe - Charles Dickens - Balzac VD) Emile Zola - Guy De Maupassant - John Steinbeck E) Puşkin - Gogol - Tolstoy Paylaşım Yayınları
91. Aşağıdaki şairlerden hangisi "Cumhuriyet Döne-
mi halk şiiri” içinde değerlendirebileceğimiz şair-
lerden değildir?
A) A. Vahap Akbaş
B) Murat Çobanoğlu
C) Şeref Taşlıova
D) Mahzuni Şerif
E) Abdurrahim Karakoç
. O, özellikle Köroğlu ve Dadaloğlu'nun şiirlerini be
Veniyle okumus, siir kozasının oluşumunda bu şa
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiir
91. Aşağıdaki şairlerden hangisi "Cumhuriyet Döne- mi halk şiiri” içinde değerlendirebileceğimiz şair- lerden değildir? A) A. Vahap Akbaş B) Murat Çobanoğlu C) Şeref Taşlıova D) Mahzuni Şerif E) Abdurrahim Karakoç . O, özellikle Köroğlu ve Dadaloğlu'nun şiirlerini be Veniyle okumus, siir kozasının oluşumunda bu şa
6.
1. "Destan Şairi" olarak tanınan Fazıl Hüsnü Dağlarca;
Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Taş Devri
gibi mistik şiirler de yazmıştır.
II. Türk şiirinde "modern gelenekçi" tavrın temsilcisi
olan Asaf Halet Çelebi, konularını Doğu medeniyeti
ve masallarından alan egzotik şiirleriyle tanınmıştır.
III. Çevreyi, dış dünyayı ve ev içini konu edinen Cahit
Külebi, edebiyatımızda "Evler Şairi' olarak tanın-
mıştır.
Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri ile ilgili olarak yu-
karıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi ya da
hangileri yanlıştır?
A) Yalnız!
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiir
6. 1. "Destan Şairi" olarak tanınan Fazıl Hüsnü Dağlarca; Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Taş Devri gibi mistik şiirler de yazmıştır. II. Türk şiirinde "modern gelenekçi" tavrın temsilcisi olan Asaf Halet Çelebi, konularını Doğu medeniyeti ve masallarından alan egzotik şiirleriyle tanınmıştır. III. Çevreyi, dış dünyayı ve ev içini konu edinen Cahit Külebi, edebiyatımızda "Evler Şairi' olarak tanın- mıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk şiiri ile ilgili olarak yu- karıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız! D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
PI SORULAR
Edebi Akimlar ve Temsilcileri
09
7
Gregor Samsa, babasının iflasinin ardından ailesine bak
mak zorunda kalmış genç bir sigortacıdır. Babası ise ifla'.
tan sonra çalışmamış ve Gregor'un eline bakar durumu dus-
müştür. Hatta Gregor'un babası pek rahat hareket edemedi-
ğinden iflastan sonra çalışmayı hiç düşünmemiştir bile. Na-
sil olsa Gregor, ailesine yetecek miktarda para kazanabili-
yordur... Ne var ki o sabah her şey değişir. Gregor Samsa,
uykusundan uyandığında nedenini asla anlayamayacağı ve
araştıramayacağı bir sürpriz ile karşılaşır.
Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?
A) Amerika
B) Dönüşüm
C) Şato
D) Ceza Sömürgesi
E) Yargi
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
PI SORULAR Edebi Akimlar ve Temsilcileri 09 7 Gregor Samsa, babasının iflasinin ardından ailesine bak mak zorunda kalmış genç bir sigortacıdır. Babası ise ifla'. tan sonra çalışmamış ve Gregor'un eline bakar durumu dus- müştür. Hatta Gregor'un babası pek rahat hareket edemedi- ğinden iflastan sonra çalışmayı hiç düşünmemiştir bile. Na- sil olsa Gregor, ailesine yetecek miktarda para kazanabili- yordur... Ne var ki o sabah her şey değişir. Gregor Samsa, uykusundan uyandığında nedenini asla anlayamayacağı ve araştıramayacağı bir sürpriz ile karşılaşır. Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? A) Amerika B) Dönüşüm C) Şato D) Ceza Sömürgesi E) Yargi
13
BENIM HOCAM
AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Soru Ba
7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içindeki sanatçıyla
10. Pek çol
"Duvar"
Günlük
mıştır a
leri kulla
ilgili değildir?
A) "Bıyıklar Konuşuyor, Onbool" adlı mizahi hikâyeleri var-
di (Arif Damar)
B) Köy Enstitülo toplumcu gerçekçi yazarlardandır. "Ahlat
Ağacı" isimli şiiri vardır. (Mehmet Başaran)
C) ilk şiirlerini Garip akımı etkisiyle yazmıştır. Daha sonra
toplumcu gerçekçi olmuştur. "Cüceler Çarşısı" isimli şiiri
vardır. (Nevzat Üstün)
D) ilk ve tek şiir kitabı "Haykırışlar"dır. (M. Niyazi Akıncıoğlu)
EX lik şiir kitabı "Birinci kilometre"dir. (Mehmet Kemal
Kurşunluoğlu)
Bu par
sidir?
A) Ce
B) Ca
C) Ne
D) Er
E) At
Maviciler" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış-
r?
Adiar "Mavi" adlı dergiden almıştır
.
Garipçilere karşı çıkmış, onları şiiri basitleştirmekle suçla-
mışlardır.
Uzun soluklu bir topluluk olmuş birçok sanatçıyı etkilemiş-
lerdir.
Sirin açık olamayacağını zengin benzetmelerie bir derin
eğin olması gerektiğini söylerler.
11. Asa
Ontme
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiir
13 BENIM HOCAM AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Soru Ba 7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içindeki sanatçıyla 10. Pek çol "Duvar" Günlük mıştır a leri kulla ilgili değildir? A) "Bıyıklar Konuşuyor, Onbool" adlı mizahi hikâyeleri var- di (Arif Damar) B) Köy Enstitülo toplumcu gerçekçi yazarlardandır. "Ahlat Ağacı" isimli şiiri vardır. (Mehmet Başaran) C) ilk şiirlerini Garip akımı etkisiyle yazmıştır. Daha sonra toplumcu gerçekçi olmuştur. "Cüceler Çarşısı" isimli şiiri vardır. (Nevzat Üstün) D) ilk ve tek şiir kitabı "Haykırışlar"dır. (M. Niyazi Akıncıoğlu) EX lik şiir kitabı "Birinci kilometre"dir. (Mehmet Kemal Kurşunluoğlu) Bu par sidir? A) Ce B) Ca C) Ne D) Er E) At Maviciler" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış- r? Adiar "Mavi" adlı dergiden almıştır . Garipçilere karşı çıkmış, onları şiiri basitleştirmekle suçla- mışlardır. Uzun soluklu bir topluluk olmuş birçok sanatçıyı etkilemiş- lerdir. Sirin açık olamayacağını zengin benzetmelerie bir derin eğin olması gerektiğini söylerler. 11. Asa Ontme