Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Şiiri Soruları

Rusya'dan Türkiye'ye döndükten sonra yayımladığı ilk kitabıyla çağdaşlarından çok
farklı bir şiir dener. Türk şiirinde o zamana kadar denenmeyen görsel, sessel ve
karmaşık biçemli teknikleri kullanarak somut ve nesnel bir şiir anlayışıyla karşımıza
çıkar. Aynı zamanda şiirini o zamana kadar görülmemiş bir düzeyde Marksist
ideolojisinin emrine verir. Aşk duygularının işlediği lirik şiirlerine rağmen onun asil
tesiri ve şöhreti propaganda mahiyetindeki şiirlerinden ileri gelir. Makine
hakimiyetinin özlemini çeken sanatçı "Makinalaşmak "şiiriyle de dikkat çeker.
19.Bu parçada sözü edilen şair kimdir?
A)Rifat Ilgaz B)Suat Taser C)Enver Gökçe
D) Hasan İzzettin Dinamo E)Nazım Hikmet Ran
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiir
Rusya'dan Türkiye'ye döndükten sonra yayımladığı ilk kitabıyla çağdaşlarından çok farklı bir şiir dener. Türk şiirinde o zamana kadar denenmeyen görsel, sessel ve karmaşık biçemli teknikleri kullanarak somut ve nesnel bir şiir anlayışıyla karşımıza çıkar. Aynı zamanda şiirini o zamana kadar görülmemiş bir düzeyde Marksist ideolojisinin emrine verir. Aşk duygularının işlediği lirik şiirlerine rağmen onun asil tesiri ve şöhreti propaganda mahiyetindeki şiirlerinden ileri gelir. Makine hakimiyetinin özlemini çeken sanatçı "Makinalaşmak "şiiriyle de dikkat çeker. 19.Bu parçada sözü edilen şair kimdir? A)Rifat Ilgaz B)Suat Taser C)Enver Gökçe D) Hasan İzzettin Dinamo E)Nazım Hikmet Ran
13. •
KONDISYONSERİSİ
Karşıt unsurların bir arada oluşu savunulur.
Geleneksel sanat anlayışına karşı çıkılarak kural
bozucu tavırlar sergilenir.
Anlatımda ironi ve parodileştirme görülür.
Gerçekle kurmacanın iç içe olduğu bir yapıda eserin
oluşum macerası anlatılır.
Yukarıdaki özellikler hangi edebî akımla ilgilidir?
B) Realizm
A) Postmodernizm
D) Naturalizm
C) Dadaizm
E) Romantizm
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiir
13. • KONDISYONSERİSİ Karşıt unsurların bir arada oluşu savunulur. Geleneksel sanat anlayışına karşı çıkılarak kural bozucu tavırlar sergilenir. Anlatımda ironi ve parodileştirme görülür. Gerçekle kurmacanın iç içe olduğu bir yapıda eserin oluşum macerası anlatılır. Yukarıdaki özellikler hangi edebî akımla ilgilidir? B) Realizm A) Postmodernizm D) Naturalizm C) Dadaizm E) Romantizm
elirle-
anla-
8.
ken-
(0) Realist şiir anlayışı ile Fransa'da ortaya
naya
çıkmıştır ((11) Doğal güzelliğe ve dış görü-
iştir. nüşe büyük önem verir. ITN Sanat sanat
du- içindir ilkesini savunmuştur Tv) Kafiye ve
nlar redife önem verilir. (V) Temsilcileri, gerçeği
önemsemişlerse de tarihi olaylara yönel-
eri memiş; sadece güncel gerçekleri şiire ak-
en
tarmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde parnasizmle ilgili bir bilgi
m
yanlışı vardır?
A)
B
¢
C) IW
D) IV
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
elirle- anla- 8. ken- (0) Realist şiir anlayışı ile Fransa'da ortaya naya çıkmıştır ((11) Doğal güzelliğe ve dış görü- iştir. nüşe büyük önem verir. ITN Sanat sanat du- içindir ilkesini savunmuştur Tv) Kafiye ve nlar redife önem verilir. (V) Temsilcileri, gerçeği önemsemişlerse de tarihi olaylara yönel- eri memiş; sadece güncel gerçekleri şiire ak- en tarmışlardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde parnasizmle ilgili bir bilgi m yanlışı vardır? A) B ¢ C) IW D) IV
26-1.Memleketimden İnsan Manzaraları
II.Taranta Babu'ya Mektuplar
III.Şeyh Bedrettin Destani
IV.Örümcek Ağı
V.Benerci Kendini Niçin Öldürdü
Yukarıdakilerden hangisi Nazım
eserlerden değildir?
AI. BII.
CIII.
DIV. E)V.
Hikmet'e ait
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiir
26-1.Memleketimden İnsan Manzaraları II.Taranta Babu'ya Mektuplar III.Şeyh Bedrettin Destani IV.Örümcek Ağı V.Benerci Kendini Niçin Öldürdü Yukarıdakilerden hangisi Nazım eserlerden değildir? AI. BII. CIII. DIV. E)V. Hikmet'e ait
TURI
23. 1482 yılındaki "Aptallar Festivali Fransa kralı II.
Louis'in oğlunun düğün hazırlıklarıyla aynı zamana
rastlar. Bu festivalde yılın en çirkin adamı seçile-
cektir
. Kuasimodo en çirkin adam seçilir. Görevi ki-
lise çanlarını çalmak olan Kuasimodo'nun kulaklan
çanların gürültüsünden sağır olmuştur. Halk yılın
cirkin adamını omuzlarında taşımaya başlar. Paris
sokaklannda dolaşırlarken geçimini dans ederek,
eğittiği keçisiyle oyunlar yaparak sağlayan Esme-
ralda ile karşılaşırlar. Herkes Esmeralda'nın dansi-
na ve güzelliğine hayran olur. Herkes büyülenmiş
gibidir. Çirkin olduğu kadar ince, hassas, duygusal
bir insan olan Kuasimodo da bu kızı, Esmeralda'yı
görünce ona âşık olur. O güne kadar dünya arzu-
lanndan uzak kalmış olan Rahip Frollo da Esme-
ralda ya vurulanlar arasındadır. Yazar, romanın iki
kahramanini -şehrin en güzel ve en çirkin iki ka-
rakterini seçmiş olur. Bunlara bir de dini bir karak-
ter olan Rahip Frollo'yu dahil eder. Böylece yazar,
tarihi bir olayı karşıtlıklardan yararlanarak; bunlara
da dini bir motif ekleyerek garip tesadüflerle etkili
bir şekilde işler.
Karakterlerin özellikleri göz önünde bulundu-
rulduğunda bu roman aşağıdaki edebiyat akım-
lanndan hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Klasisizm
B) Sürrealizm
C) Natūralizm
D) Realizm
E) Romantizm
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
TURI 23. 1482 yılındaki "Aptallar Festivali Fransa kralı II. Louis'in oğlunun düğün hazırlıklarıyla aynı zamana rastlar. Bu festivalde yılın en çirkin adamı seçile- cektir . Kuasimodo en çirkin adam seçilir. Görevi ki- lise çanlarını çalmak olan Kuasimodo'nun kulaklan çanların gürültüsünden sağır olmuştur. Halk yılın cirkin adamını omuzlarında taşımaya başlar. Paris sokaklannda dolaşırlarken geçimini dans ederek, eğittiği keçisiyle oyunlar yaparak sağlayan Esme- ralda ile karşılaşırlar. Herkes Esmeralda'nın dansi- na ve güzelliğine hayran olur. Herkes büyülenmiş gibidir. Çirkin olduğu kadar ince, hassas, duygusal bir insan olan Kuasimodo da bu kızı, Esmeralda'yı görünce ona âşık olur. O güne kadar dünya arzu- lanndan uzak kalmış olan Rahip Frollo da Esme- ralda ya vurulanlar arasındadır. Yazar, romanın iki kahramanini -şehrin en güzel ve en çirkin iki ka- rakterini seçmiş olur. Bunlara bir de dini bir karak- ter olan Rahip Frollo'yu dahil eder. Böylece yazar, tarihi bir olayı karşıtlıklardan yararlanarak; bunlara da dini bir motif ekleyerek garip tesadüflerle etkili bir şekilde işler. Karakterlerin özellikleri göz önünde bulundu- rulduğunda bu roman aşağıdaki edebiyat akım- lanndan hangisinin özelliklerini taşımaktadır? A) Klasisizm B) Sürrealizm C) Natūralizm D) Realizm E) Romantizm