Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940) Soruları

7
TYT Türkçe
27. Yazarlar okudukları bir metinden yararlanarak bir şey
yazdıklarında yazın dünyasında kızılca kıyamet kopuyor.
Bu özgünlükle bağdaşmazmış, böyle yazılanlar bu
yazarın kendi eseri olamazmış gibi. Bana göre yazar,
esinlenme denilen bu işte son derece haklıdır. Hatta
ileriye gidip adaptasyonda da özgür olmalıdır. Bu
vaveylayı koparanlar, o ana dek okudukları eserlerin
katkılarını dışarıda bırakarak mı yazıyorlar sanki?
Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişinin
düşüncesi olabilir?
A) Yazma sürecinde yazar, kendini dış dünyadan
soyutlamalıdır.
B) Bir yazarın okuduğu eserlerden etkilenmeden
yazdığını söylemesi gerçekçi değildir.
C) Özgün olmak isteyen yazarlar başkalarından
etkilenmemelidir.
D) Farklı kaynaklardan alıntılar yaparak yazısını
oluşturanlar, kendi eserini ortaya koyamamış
demektir.
E) Okuduğu metinden esinlenen kişiler yazar olamazlar.
T@stokul
29.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
7 TYT Türkçe 27. Yazarlar okudukları bir metinden yararlanarak bir şey yazdıklarında yazın dünyasında kızılca kıyamet kopuyor. Bu özgünlükle bağdaşmazmış, böyle yazılanlar bu yazarın kendi eseri olamazmış gibi. Bana göre yazar, esinlenme denilen bu işte son derece haklıdır. Hatta ileriye gidip adaptasyonda da özgür olmalıdır. Bu vaveylayı koparanlar, o ana dek okudukları eserlerin katkılarını dışarıda bırakarak mı yazıyorlar sanki? Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişinin düşüncesi olabilir? A) Yazma sürecinde yazar, kendini dış dünyadan soyutlamalıdır. B) Bir yazarın okuduğu eserlerden etkilenmeden yazdığını söylemesi gerçekçi değildir. C) Özgün olmak isteyen yazarlar başkalarından etkilenmemelidir. D) Farklı kaynaklardan alıntılar yaparak yazısını oluşturanlar, kendi eserini ortaya koyamamış demektir. E) Okuduğu metinden esinlenen kişiler yazar olamazlar. T@stokul 29.
2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "vurmak" sözcüğü "oldu-
ğundan başka bir biçimde görünmek" anlamında kullanıl-
mıştır?
A) Zavallının tam yüz milyonunu vurdular.
B) Sebze ve meyvelerimizi soğuk vurmuştu.
Seni ellerine kelepçe vurarak götürecekler.
D) İşi deliliğe vurarak kurtulabileceğini sandı.
E Sabahları ağacın gölgesi duvara vuruyor.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "vurmak" sözcüğü "oldu- ğundan başka bir biçimde görünmek" anlamında kullanıl- mıştır? A) Zavallının tam yüz milyonunu vurdular. B) Sebze ve meyvelerimizi soğuk vurmuştu. Seni ellerine kelepçe vurarak götürecekler. D) İşi deliliğe vurarak kurtulabileceğini sandı. E Sabahları ağacın gölgesi duvara vuruyor.
de-
vaş
Bu
r.
Igi
V
6. Aşağıda verilen eser - yazar eşleştirmelerinin hangisin-
de yanlışlık yapılmıştır?
A) Sam Amca - Samim Kocagöz
B) Ses - Fakir Baykurt
C) Silindir Şapka Giyen Köylü - Sadri Ertem
D)
Ekmek Kavgası - Orhan Kemal
E) Susuz Yaz - Necati Cumalı
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
de- vaş Bu r. Igi V 6. Aşağıda verilen eser - yazar eşleştirmelerinin hangisin- de yanlışlık yapılmıştır? A) Sam Amca - Samim Kocagöz B) Ses - Fakir Baykurt C) Silindir Şapka Giyen Köylü - Sadri Ertem D) Ekmek Kavgası - Orhan Kemal E) Susuz Yaz - Necati Cumalı
2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıl-
lanında yazılan hikâyelerde işlenen konulardan değil
dir?
A) Mütareke Dönemi ve Milli Mücadele yıllanı
B) Toplum yaşamında, sosyal hayatta görülen aksaklıklar
C) Batıl inanışlar, hurafeler
D) Geçimini denizden sağlayan insanların yaşantısı
E) Anadolu'nun köy ve kasabalarındaki yaşantı
www.bireyakademi.com
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıl- lanında yazılan hikâyelerde işlenen konulardan değil dir? A) Mütareke Dönemi ve Milli Mücadele yıllanı B) Toplum yaşamında, sosyal hayatta görülen aksaklıklar C) Batıl inanışlar, hurafeler D) Geçimini denizden sağlayan insanların yaşantısı E) Anadolu'nun köy ve kasabalarındaki yaşantı www.bireyakademi.com
2. Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk dönemlerde Millî
Edebiyat'ın etkisi görülür. Hikâyeler, gözlemci gerçekçi
bir biçimde, toplumcu bir anlayış ve Maupassant tarzıy-
la kaleme alınır. insig müxöş müğüb
Aşağıdaki yazarlardan hangisi eserlerini bu parça-
da anlatılan anlayışa göre yazmamıştır?
A) Sadri Ertem
B) Refik Halit Karay
C) Memduh Şevket Esendal
D) Sabahattin Ali
E) Halide Edip Adıvar
meyizedA
(0
blea (3
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
2. Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk dönemlerde Millî Edebiyat'ın etkisi görülür. Hikâyeler, gözlemci gerçekçi bir biçimde, toplumcu bir anlayış ve Maupassant tarzıy- la kaleme alınır. insig müxöş müğüb Aşağıdaki yazarlardan hangisi eserlerini bu parça- da anlatılan anlayışa göre yazmamıştır? A) Sadri Ertem B) Refik Halit Karay C) Memduh Şevket Esendal D) Sabahattin Ali E) Halide Edip Adıvar meyizedA (0 blea (3
6. Cumhuriyet Dönemi 1960 sonrası yazarlarından bir
hikâye okumak isteyen birisi, aşağıdakilerden hangi-
sini türünden dolayı tercih edemez?
A) Ya Tahammül ya Sefer
B) Bozbulanik
C Telli Kavak
D) Ölmeye Yatmak
E) Hallaç
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
6. Cumhuriyet Dönemi 1960 sonrası yazarlarından bir hikâye okumak isteyen birisi, aşağıdakilerden hangi- sini türünden dolayı tercih edemez? A) Ya Tahammül ya Sefer B) Bozbulanik C Telli Kavak D) Ölmeye Yatmak E) Hallaç
To
Pekiştir
"Edebiyatı bilmediğimden sade yazmışımdır. Bilsem,
böyle düpedüz yazar mıyım hiç? Köylü bir şeyi
söylerken dikine olduğu gibi söyler. Süslemesini
bilmez ondan." diyen ünlü yazar, klasik öykü anlayısıyla
değil modern öyku denen yeni bir yöntemle yazmıştır
öykülerini.
Bu parçada sözü edilen yazar ile öykü yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A Peyami Safa - Mistik tarz
Halit Ziya Uşaklıgil - Maupassaunt tarzı
C) Sait Faik Abasıyanık - Bilinçaltı tarzı
D Memduh Şevket Esendal - Çehov tarzı
E) Yaşar Kemal - Realist tarz
adaki alıntı söz Memduh Şevket Esendal'a aittir.
is va
Çözum
1.
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
To Pekiştir "Edebiyatı bilmediğimden sade yazmışımdır. Bilsem, böyle düpedüz yazar mıyım hiç? Köylü bir şeyi söylerken dikine olduğu gibi söyler. Süslemesini bilmez ondan." diyen ünlü yazar, klasik öykü anlayısıyla değil modern öyku denen yeni bir yöntemle yazmıştır öykülerini. Bu parçada sözü edilen yazar ile öykü yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A Peyami Safa - Mistik tarz Halit Ziya Uşaklıgil - Maupassaunt tarzı C) Sait Faik Abasıyanık - Bilinçaltı tarzı D Memduh Şevket Esendal - Çehov tarzı E) Yaşar Kemal - Realist tarz adaki alıntı söz Memduh Şevket Esendal'a aittir. is va Çözum 1.
Test 14
6. EMEKLİ
Bir elinde bastonu, ötekinde boş bir file vardı. Sakalını
önüne vermiş, dizleri titreye titreye yürüyordu. Yürümesi
de pazarın kalabalığı içinde, birkaç adım atıp durmaktı.
Her serginin önünde duruyor, derin bir soluk alıyor, sonra
acılardan fırsat bulursa, satıcıya soruyordu:
"Kaça şu portakallar evlat?"
"Senin için yüz elliden, şunlar da iki liradan bey baba."
"Güzel... güzel... İyi portakallar..."
Filesini koltuğunun altına kıstırıyor, cebini karıştırıyor; yine
yürüyor, yine duruyordu.
"Kaça şu elmaların kilosu evlat?"
"Senin için iki yirmi beşe olur bey baba."
"Çok iyi, çok güzel elmalar..."
Yine yürüyordu... Yine duruyordu... Yürüyordu, duruyordu.
Duruyordu, yürüyordu pazarın kaynaşan kalabalığı içinde...
Bu hikâye, üslup ve içerik özellikleri dikkate alındığında,
aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmıştır?
A) Yaşar Kemal
B) Kemal Bilbaşar
C) Memduh Şevket Esendal
D) Samim Kocagöz
E) Ömer Seyfettin
7. Postmodern edebiyatın.özelliklerini öykülerinde çokça
kullanan yazarlardan biri olan ----, "Göçmüş Kediler Bahçesi"
adlı öykü kitabında iç içe geçmiş, özeti çıkarılamayacak,
çeşitli dil oyunlarıyla bezenmiş, bir yapbozun parçalarını
andıran metinleri okura sunar ve okurun onları birlestirmesini
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
Test 14 6. EMEKLİ Bir elinde bastonu, ötekinde boş bir file vardı. Sakalını önüne vermiş, dizleri titreye titreye yürüyordu. Yürümesi de pazarın kalabalığı içinde, birkaç adım atıp durmaktı. Her serginin önünde duruyor, derin bir soluk alıyor, sonra acılardan fırsat bulursa, satıcıya soruyordu: "Kaça şu portakallar evlat?" "Senin için yüz elliden, şunlar da iki liradan bey baba." "Güzel... güzel... İyi portakallar..." Filesini koltuğunun altına kıstırıyor, cebini karıştırıyor; yine yürüyor, yine duruyordu. "Kaça şu elmaların kilosu evlat?" "Senin için iki yirmi beşe olur bey baba." "Çok iyi, çok güzel elmalar..." Yine yürüyordu... Yine duruyordu... Yürüyordu, duruyordu. Duruyordu, yürüyordu pazarın kaynaşan kalabalığı içinde... Bu hikâye, üslup ve içerik özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmıştır? A) Yaşar Kemal B) Kemal Bilbaşar C) Memduh Şevket Esendal D) Samim Kocagöz E) Ömer Seyfettin 7. Postmodern edebiyatın.özelliklerini öykülerinde çokça kullanan yazarlardan biri olan ----, "Göçmüş Kediler Bahçesi" adlı öykü kitabında iç içe geçmiş, özeti çıkarılamayacak, çeşitli dil oyunlarıyla bezenmiş, bir yapbozun parçalarını andıran metinleri okura sunar ve okurun onları birlestirmesini
1-
-
.
20. Ayakta geçen iki üç saniyelik konuşmadan sonra karı koca çıra-
larını savura savura Dudu'nun evine doğru hızla yürüdüler. Tah-
ta kapı ihtiyar ve nezleli bir öksürük gibi ehhhheee! Ehhheeeee!
diye açıldı, kapandı. Karı koca içeri girdiler. Dudu'nun yüzü li-
monküfü rengini almıştı. Alnında soğuk ter damlaları vardı. Saç-
ları sanki bir demet diken olmuştu. Kadının, kapkara gözbebek-
leri bir köşede çivilenmişti. Başı kaskatı idi. Dudakları mütema-
diyen kıpırdanıyordu. Kara Süleyman'la karısının bitişik eve gi-
rişleri ve ellerinde çıra demetlerinin çıkardığı aydınlık, karı ve
kocanın hızlı hızlı konuşmaları, ahırdaki hayvanları ürküttü, kö-
pekler havladı, atlar kişnedi, buzağılar böğürdü, tavuklar gidak-
ladı, aşağı yukarı köy uyandı. Elinde bir çıra demeti gözlerini
ovuşturan kıvrık sakallı ve elleri değnekli ihtiyarlar, iç donu göm-
lekle sokağa fırlayan genç erkekler, esneyerek ve gözlerinin ça-
paklarını silerek Dudu'nun evine yaklaşan heyecanlı kadınlar,
ağlaşarak analarının arkasından koşan çocuklar, odanın eşiğin-
den itibaren avluya sıra sıra dizildiler.
Bu parçada aşağıdaki roman anlayışlarından hangisine öz-
gü özellikler ağır basmaktadır?
A Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren
B) Postmodern roman
CL Bireyin iç dünyasını esas alan
D) Toplumcu gerçekçi
E Milli-dinî duyarlılık
krohvedeki masala
Lise Türkçe
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hikâye (1923-1940)
1- - . 20. Ayakta geçen iki üç saniyelik konuşmadan sonra karı koca çıra- larını savura savura Dudu'nun evine doğru hızla yürüdüler. Tah- ta kapı ihtiyar ve nezleli bir öksürük gibi ehhhheee! Ehhheeeee! diye açıldı, kapandı. Karı koca içeri girdiler. Dudu'nun yüzü li- monküfü rengini almıştı. Alnında soğuk ter damlaları vardı. Saç- ları sanki bir demet diken olmuştu. Kadının, kapkara gözbebek- leri bir köşede çivilenmişti. Başı kaskatı idi. Dudakları mütema- diyen kıpırdanıyordu. Kara Süleyman'la karısının bitişik eve gi- rişleri ve ellerinde çıra demetlerinin çıkardığı aydınlık, karı ve kocanın hızlı hızlı konuşmaları, ahırdaki hayvanları ürküttü, kö- pekler havladı, atlar kişnedi, buzağılar böğürdü, tavuklar gidak- ladı, aşağı yukarı köy uyandı. Elinde bir çıra demeti gözlerini ovuşturan kıvrık sakallı ve elleri değnekli ihtiyarlar, iç donu göm- lekle sokağa fırlayan genç erkekler, esneyerek ve gözlerinin ça- paklarını silerek Dudu'nun evine yaklaşan heyecanlı kadınlar, ağlaşarak analarının arkasından koşan çocuklar, odanın eşiğin- den itibaren avluya sıra sıra dizildiler. Bu parçada aşağıdaki roman anlayışlarından hangisine öz- gü özellikler ağır basmaktadır? A Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren B) Postmodern roman CL Bireyin iç dünyasını esas alan D) Toplumcu gerçekçi E Milli-dinî duyarlılık krohvedeki masala