Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dil Bilgisi Soruları

7. (1) Bilgisayar oyunları, alternatif ogrenme aracı olarak kul
lanılıyor (ll) Okullarda, şirketlerde ve eğlence sektöründe
cuklar alfabeyi ve okumayı bilgisayar oyunları oynayarak
bilgisayar oyunlarından yararlanılıyor. (111) Okul Öncesico
öğrenebilmektedir. (IV) Bilgisayar oyunlarından biri olan
satranç, oğrencilerin vazgeçilmez oyunlarından biridir
(V) Satranç günümüzde okul öncesi ve sonrası öğrencileri
için önemle tavsiye edilmekte, satranç kursları hızlı şekilde
yayılmaktadır
.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A). cümle içinde fillimsi bulunan bileşik bir cümledir.
B) II. cümle, içinde dolaylı türleç olan basit bir cümledir.
C) III. cümle, kuralli bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle, olumlu ve sıralı bir cümledir.
E) V. cümle, bağımsız sıralı bir cümledir.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
7. (1) Bilgisayar oyunları, alternatif ogrenme aracı olarak kul lanılıyor (ll) Okullarda, şirketlerde ve eğlence sektöründe cuklar alfabeyi ve okumayı bilgisayar oyunları oynayarak bilgisayar oyunlarından yararlanılıyor. (111) Okul Öncesico öğrenebilmektedir. (IV) Bilgisayar oyunlarından biri olan satranç, oğrencilerin vazgeçilmez oyunlarından biridir (V) Satranç günümüzde okul öncesi ve sonrası öğrencileri için önemle tavsiye edilmekte, satranç kursları hızlı şekilde yayılmaktadır . Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A). cümle içinde fillimsi bulunan bileşik bir cümledir. B) II. cümle, içinde dolaylı türleç olan basit bir cümledir. C) III. cümle, kuralli bir fiil cümlesidir. D) IV. cümle, olumlu ve sıralı bir cümledir. E) V. cümle, bağımsız sıralı bir cümledir.
15
12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilimsilerden hangisi
türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Hiçbir zaman doğru bildiğinden şaşma, diye bize
öğüt verirdi.
KONDISVONSERİSİ
B) Okuduğunu anlama becerisi yüksekti ve bu, dersleri-
ne yansıyordu.
Tatile her gittiğinde denize girmeden önce kuma gö-
mülmeyi tercih ederdi.
D) Usta oyuncu kendisini özleyenleri sevindirdi, dört yıl
aradan sonra ekranlara döndü.
E) Sen sandığım meğer ikiz kardeşinmiş, bir süre konu-
şunca fark ettim.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
15 12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilimsilerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Hiçbir zaman doğru bildiğinden şaşma, diye bize öğüt verirdi. KONDISVONSERİSİ B) Okuduğunu anlama becerisi yüksekti ve bu, dersleri- ne yansıyordu. Tatile her gittiğinde denize girmeden önce kuma gö- mülmeyi tercih ederdi. D) Usta oyuncu kendisini özleyenleri sevindirdi, dört yıl aradan sonra ekranlara döndü. E) Sen sandığım meğer ikiz kardeşinmiş, bir süre konu- şunca fark ettim.
8
1
L
G
9.
3
A
Gün battı, ortalık karardi. Duman içinde kalmış Çukurova'nın i
1
II
üstüne kara bir perde indi. Gökyüzü yıldızlarla örtülüydü. Yil-
B
S
dizlar döşenmiş gibi üst üsteydiler. Doğudaki bir yıldız kümesi A
IV
B
kıvılcımlanır gibiydi. Arada bir, bir yıldız akıyordu. Yıldızlar
M
akip karşı dağın ardına gidiyordu çoğunluk.
V
Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) 1. sözcük yapım eki almış bir addır.
B) II. sözcük tamlayan eki almış birleşik addır.
III. sözcük ek eylem ad soylu bir yüklemdir.
DIV. sözcük -ki ekiyle sıfatlaşmış bir adıldır.
E) V. sözcük birleşik zamanla çekimlenmiş basit yapılı bir
eylemdir.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
8 1 L G 9. 3 A Gün battı, ortalık karardi. Duman içinde kalmış Çukurova'nın i 1 II üstüne kara bir perde indi. Gökyüzü yıldızlarla örtülüydü. Yil- B S dizlar döşenmiş gibi üst üsteydiler. Doğudaki bir yıldız kümesi A IV B kıvılcımlanır gibiydi. Arada bir, bir yıldız akıyordu. Yıldızlar M akip karşı dağın ardına gidiyordu çoğunluk. V Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) 1. sözcük yapım eki almış bir addır. B) II. sözcük tamlayan eki almış birleşik addır. III. sözcük ek eylem ad soylu bir yüklemdir. DIV. sözcük -ki ekiyle sıfatlaşmış bir adıldır. E) V. sözcük birleşik zamanla çekimlenmiş basit yapılı bir eylemdir.
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem büyük hem
küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanıl-
mıştır?
A) O sabah bütün gazeteler bu olayı manşete taşi-
mıştı.
NTV
YAYINEVI
B) Televizyonlarda yayımlanan diziler, izleyicileri artık
biktırdı.
C) Yeni tanıdığı insanlara karşı soğuk ve mesafeli dav-
ranır.
D) Gece yarısı başlayan yağmur sabaha karşı dur-
muştu.
E) Sandalyeye yaslanıp derin bir nefes alarak topar-
landı.
6
Hoyd sorcuğu kalin unlulerden
Jer error
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem büyük hem küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanıl- mıştır? A) O sabah bütün gazeteler bu olayı manşete taşi- mıştı. NTV YAYINEVI B) Televizyonlarda yayımlanan diziler, izleyicileri artık biktırdı. C) Yeni tanıdığı insanlara karşı soğuk ve mesafeli dav- ranır. D) Gece yarısı başlayan yağmur sabaha karşı dur- muştu. E) Sandalyeye yaslanıp derin bir nefes alarak topar- landı. 6 Hoyd sorcuğu kalin unlulerden Jer error
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük-
ler yapı bakımından birbiriyle özdeş değildir?
A) Gökyüzünü gökdelenlerin kapatmadığı bir yerde ya-
şamak istiyordu.
B) Yalnızlığı seven bir yazarın kitabıydı okuduğum eser.
C) İçinde umudu olmayan insanın geleceği de olmaz.
D) Bu korkularla baş ederek yaşamayı öğrenmelisin.
E) Ayrılığın acısını, sevdiğinden ayrılan kişi bilir ancak.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük- ler yapı bakımından birbiriyle özdeş değildir? A) Gökyüzünü gökdelenlerin kapatmadığı bir yerde ya- şamak istiyordu. B) Yalnızlığı seven bir yazarın kitabıydı okuduğum eser. C) İçinde umudu olmayan insanın geleceği de olmaz. D) Bu korkularla baş ederek yaşamayı öğrenmelisin. E) Ayrılığın acısını, sevdiğinden ayrılan kişi bilir ancak.
26. Gece beni gizledi, gece beni sakladı, gece bana yol
gösterdi. Şehrin ağır ağır titreyen iç organlarına, bir
felçli gibi kaskati kesilen betondan caddelerine, süt,
et, konserve ve haydut kamyonlarının iniltisiyle sar-
silan neondan bulvarlarına girdim. Açık ağızlarındaki
pisliği, ışıkları yansıtan islak kaldırımlara boşaltan
çöp tenekelerini kutsadım; kendi hâllerinde hiç du-
ramayan korkunç ağaçlara yol sordum; soluk dük-
kânlarda kasa başlarında hâlâ hesap yapan vatan-
daşlara göz kırptım.
Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ünlü değişimi
B) Ünlü türemesi
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz düşmesi
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
26. Gece beni gizledi, gece beni sakladı, gece bana yol gösterdi. Şehrin ağır ağır titreyen iç organlarına, bir felçli gibi kaskati kesilen betondan caddelerine, süt, et, konserve ve haydut kamyonlarının iniltisiyle sar- silan neondan bulvarlarına girdim. Açık ağızlarındaki pisliği, ışıkları yansıtan islak kaldırımlara boşaltan çöp tenekelerini kutsadım; kendi hâllerinde hiç du- ramayan korkunç ağaçlara yol sordum; soluk dük- kânlarda kasa başlarında hâlâ hesap yapan vatan- daşlara göz kırptım. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü değişimi B) Ünlü türemesi C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz yumuşaması E) Ünsüz düşmesi
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok ses olayı
vardır?
X
A) Ayva sart, mar kirmize sonbahar
Her yıl biraz daha benimsediğim
B) Her haftaş bayram, her günü düğün
Hele yaylalara çıkılsın da gör
C) Karlı gecelerde küçük istasyonlarda
Düdük çalan trenlere bayılıyorum
D) Ağaç kıpır kıpır, toprak coşkulu
Ben hüzünlü bir şarkı söylüyorum
E) Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali
Sonun ademdir diyor insana yolun hâli
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok ses olayı vardır? X A) Ayva sart, mar kirmize sonbahar Her yıl biraz daha benimsediğim B) Her haftaş bayram, her günü düğün Hele yaylalara çıkılsın da gör C) Karlı gecelerde küçük istasyonlarda Düdük çalan trenlere bayılıyorum D) Ağaç kıpır kıpır, toprak coşkulu Ben hüzünlü bir şarkı söylüyorum E) Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali Sonun ademdir diyor insana yolun hâli
12.B
10. Her zaman söylerim. Her kitabın kendi yaşamı vardır
1
diye. İster kurmaca olsun ister araştırma inceleme olsun
Bir kere yayınlandı mı o artık yazarının olmaktan
II
çıkmıştır. Okuyucuların olmuştur. Yazarının bile hayal
edemediği şeyleri, kitabı okuyanlar hayal edip yorumla-
III
yabilirler, kendilerine göre anlam çıkarabilirler. O yüzden
IV
her birey aynı şeyi okusa bile değerlendirmeleri farklıdır.
Bu değerlendirmelerin çoğu da yazarın genellikle hayal
KONDISYONSERİSİ
bile etmediği şeylerdir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden
hangileri zamir değildir?
B) I ve IV
A) Yalnız!
C) II ve III
D) Yalnız IV
E) IV ve v
TÜRKÇE
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
12.B 10. Her zaman söylerim. Her kitabın kendi yaşamı vardır 1 diye. İster kurmaca olsun ister araştırma inceleme olsun Bir kere yayınlandı mı o artık yazarının olmaktan II çıkmıştır. Okuyucuların olmuştur. Yazarının bile hayal edemediği şeyleri, kitabı okuyanlar hayal edip yorumla- III yabilirler, kendilerine göre anlam çıkarabilirler. O yüzden IV her birey aynı şeyi okusa bile değerlendirmeleri farklıdır. Bu değerlendirmelerin çoğu da yazarın genellikle hayal KONDISYONSERİSİ bile etmediği şeylerdir. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir değildir? B) I ve IV A) Yalnız! C) II ve III D) Yalnız IV E) IV ve v TÜRKÇE
12. Zamirler, kimi zaman bir sifat tarafından nitelene-
bilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uy-
gun bir örnek vardır?
A) Osman Bey'den sonra içeriye oldukça yaşlı biri
girdi.
B) Otobüsü kaçırınca trenle gitmeye karar verdiler.
C) Öğrencilerin hepsini teker teker dinlediler.
D) Yolculuğun sonuna doğru herkese çay verildi.
E) Bu yolculuktan sonra hepsi çok iyi arkadaş
oldu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
12. Zamirler, kimi zaman bir sifat tarafından nitelene- bilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uy- gun bir örnek vardır? A) Osman Bey'den sonra içeriye oldukça yaşlı biri girdi. B) Otobüsü kaçırınca trenle gitmeye karar verdiler. C) Öğrencilerin hepsini teker teker dinlediler. D) Yolculuğun sonuna doğru herkese çay verildi. E) Bu yolculuktan sonra hepsi çok iyi arkadaş oldu.
8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sifat var-
dır?
A) Ak gün ağartır, kara gün karartır.
B) Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında
olurdu.
Davul birinin
boynunda, tokmak bir başkasının elinde.
, .
D) Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.
E) Birlikten kuvvet doğar.
w
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sifat var- dır? A) Ak gün ağartır, kara gün karartır. B) Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu. Davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde. , . D) Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. E) Birlikten kuvvet doğar. w
Türkçe
18 En görkemli başarı, kendinizi aşmak ve kendi onay-
niza layık olmak için sürekli çabalamaktır.
Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilirse oluşacak metin için
1. şaret sıfatı ve işaret zamiri kullanılmıştır.
II. Farklı türde ftilimsilere yer verilmiştir.
+
III. Birden fazla isim tamlaması kullanılmıştır.
yargılarının tamamı doğru olur?
bmú) seyreder
A) Birtas ustası bulur, onu) seyrederim; bilirim ki taşı
ikiye bölen son vuruş değil, son vuruştan önceki-
lerdir.
B) Diğer insanlar uyurken siz mum ışığında çabala-
yin, diğerleri kaytarırken siz hiç durmadan çalışın.
C) Siki çalışmak, bir insanın karakterini ortaya çıka-
rir; bazı insanlar kollarını sivacken bazıları ortadan
kaybolur.
D) Onlara ulaşmak için akıllıca çalışmaya istekliyse-
niz hayatta aradığımız sonuçları elde edebilirsiniz.
E) Başarı merdiveninde basamaklar, çabalayan biri-
nin bir ayağını öteki ayağından daha yükseğe çı-
karması için vardır
AYDIN YAYINLARI
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
Türkçe 18 En görkemli başarı, kendinizi aşmak ve kendi onay- niza layık olmak için sürekli çabalamaktır. Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi ge- tirilirse oluşacak metin için 1. şaret sıfatı ve işaret zamiri kullanılmıştır. II. Farklı türde ftilimsilere yer verilmiştir. + III. Birden fazla isim tamlaması kullanılmıştır. yargılarının tamamı doğru olur? bmú) seyreder A) Birtas ustası bulur, onu) seyrederim; bilirim ki taşı ikiye bölen son vuruş değil, son vuruştan önceki- lerdir. B) Diğer insanlar uyurken siz mum ışığında çabala- yin, diğerleri kaytarırken siz hiç durmadan çalışın. C) Siki çalışmak, bir insanın karakterini ortaya çıka- rir; bazı insanlar kollarını sivacken bazıları ortadan kaybolur. D) Onlara ulaşmak için akıllıca çalışmaya istekliyse- niz hayatta aradığımız sonuçları elde edebilirsiniz. E) Başarı merdiveninde basamaklar, çabalayan biri- nin bir ayağını öteki ayağından daha yükseğe çı- karması için vardır AYDIN YAYINLARI
(10. Hayat ne gideni getirir ne de kaybedilen zamanı geri verir sana. Ya yaşaman gereken çok küçük bir anı bile kaçırmayacaksın
ya da yaşamadım diye üzülmeyeceksin.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Ettirgen fiil
B) Dönüşlü fiil
C) Oldurgan fiil
D) Etken fiil
E) Geçişli fil
253
Türkçe Soru Bankası
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
(10. Hayat ne gideni getirir ne de kaybedilen zamanı geri verir sana. Ya yaşaman gereken çok küçük bir anı bile kaçırmayacaksın ya da yaşamadım diye üzülmeyeceksin. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A) Ettirgen fiil B) Dönüşlü fiil C) Oldurgan fiil D) Etken fiil E) Geçişli fil 253 Türkçe Soru Bankası
test »» »» »» »»
4
4. Her yeni doğan günün yeni bir başlangıç olduğunu, asil
1
II
gizlerin yarınlarda gizlendiğini anımsattım bir kez daha
II
IV
kendime. Gökyüzünün rengi, denizin mavisi, ağaçların
yaprakları ve kaldırım taşları soğuktu.
V
Bu parçadaki numaralanmış kelimeler ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisini söylemek yanlış olur?
A) I. kelime belgisiz sifattır.
B) II. kelime sifat fileki almış filimsidir.
C) III. kelime türemiş bir sözeüktür.
D) IV. kelime derecelendirilmiş zarftır.
kelimede ünsüz düşmesi vardır.
5. her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar
ben yaşarken koptu tufan
ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat
her şeyi gördüm içim rahat
gök yarıldı, çamura can verildi
mç edilmem için artık bütün deliller elde
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Edat grubu kullanılmıştır
B) Geçişsiz filkullantas
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
test »» »» »» »» 4 4. Her yeni doğan günün yeni bir başlangıç olduğunu, asil 1 II gizlerin yarınlarda gizlendiğini anımsattım bir kez daha II IV kendime. Gökyüzünün rengi, denizin mavisi, ağaçların yaprakları ve kaldırım taşları soğuktu. V Bu parçadaki numaralanmış kelimeler ile ilgili aşağıda- kilerden hangisini söylemek yanlış olur? A) I. kelime belgisiz sifattır. B) II. kelime sifat fileki almış filimsidir. C) III. kelime türemiş bir sözeüktür. D) IV. kelime derecelendirilmiş zarftır. kelimede ünsüz düşmesi vardır. 5. her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar ben yaşarken koptu tufan ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat her şeyi gördüm içim rahat gök yarıldı, çamura can verildi mç edilmem için artık bütün deliller elde Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Edat grubu kullanılmıştır B) Geçişsiz filkullantas
TURKCE
nig
SIZ
in
k.
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde za
man anlamı yoktur?
A) Sanat eserleri, bir ülkenin düşünce hayatının
sonucu olarak ortaya çıkar.
B) Sanatçının vücuda getirdiği kühürel birikimin en
dolaysız örneklerini sergileyeceğiz.
C) Kültür işlerinde önemli konumdaki bir görevli olarak
bu sorunu en kısa sürede gider.
D) Bu sürecin hemen hemen dünyanın her yerinde zor
olduğunu kabul etmek gerekir.
E) Tarih, insanın yanlışlarını günü geldiğinde mutlaka
insana sordu.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
TURKCE nig SIZ in k. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde za man anlamı yoktur? A) Sanat eserleri, bir ülkenin düşünce hayatının sonucu olarak ortaya çıkar. B) Sanatçının vücuda getirdiği kühürel birikimin en dolaysız örneklerini sergileyeceğiz. C) Kültür işlerinde önemli konumdaki bir görevli olarak bu sorunu en kısa sürede gider. D) Bu sürecin hemen hemen dünyanın her yerinde zor olduğunu kabul etmek gerekir. E) Tarih, insanın yanlışlarını günü geldiğinde mutlaka insana sordu.
14. Garibim
Ne bir güzel var avutacak gönlümü
Ne de bir tanıdık çehre
Bir tren sesi duymaya göreyim
İki gözüm
ognolo
İki çeşme
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ne... ne bağlacı özneleri bağlamıştır.
B) Hem sifat hem isim tamlamasına yer verilmiştir.
-"Garibim" sözcüğünde birinci tekil kişi iyelik eki vardır.
67 .
Belirtme durumu eki almış sözcük vardır.
E) Dilek kipiyle çekimli fiil kullanılmıştır.
@
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
14. Garibim Ne bir güzel var avutacak gönlümü Ne de bir tanıdık çehre Bir tren sesi duymaya göreyim İki gözüm ognolo İki çeşme Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ne... ne bağlacı özneleri bağlamıştır. B) Hem sifat hem isim tamlamasına yer verilmiştir. -"Garibim" sözcüğünde birinci tekil kişi iyelik eki vardır. 67 . Belirtme durumu eki almış sözcük vardır. E) Dilek kipiyle çekimli fiil kullanılmıştır. @
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" sözcüğü farklı bir
görevde kullanılmıştır?
A) Zaman hızla geçiyor.
B) El ile gelen yel ile gider.
C) Zamanla nasıl değişiyor insan?
D) Senin ile benim aramda fark var.
E) Bir çiçekle bahar gelmez.
Lise Türkçe
Dil Bilgisi
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Zaman hızla geçiyor. B) El ile gelen yel ile gider. C) Zamanla nasıl değişiyor insan? D) Senin ile benim aramda fark var. E) Bir çiçekle bahar gelmez.